Sağlık:
31 NUMARALI REKLAM ALANI
Silikosis hastalığının tetikçisi protez dişler

Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Taner Yücel, protez yapımında teknisyenlerin ucuz iş üretme ortamları yaratmak için sağlıksız koşullarda çalıştığını bildirerek, toz, metal ve akrilik tozlarının ciğerlere solunduğunu ve silikosis hastalığının diş teknisyenlerinde de görülmesine yol açtığını belirtti.

Türk Dişhekimleri Birliği'nin (TDB) düzenlediği Meslek Sorunları Sempozyumu gerçekleştirildi. Sempozyuma, CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Taner Yücel, Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı Dr. İlker Cebeci, TDB Genel Sekreteri Dr. Tarık İşmen ve çok sayıda oda yöneticisi katıldı.

TDB Genel Başkanı Yücel, yaptığı konuşmada, meslek sorunları sempozyumunda bu dönem sağlık turizmi, ağız-diş sağlığı turizmi konusunu ele alacaklarını belirterek, "Ulusal ağız-diş sağlığı 2023 konularını seçtik. Bunlarla ilgili gerek bakanlıklar gerekse akademisyenlerden uzman arkadaşlarımızı çağırdık. Gerek sağlık turizminde gerekse ülkemizin ağız-diş sağlığı konusunda gelecek stratejisinin konuşturulmasına yönelik ulusal ağız-diş sağlığı işlenecek" dedi. Yaklaşık bir sene öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na 'Gülen Ağız Diş Sağlığı Okulları Projesi'ni sunduklarını anlatarak, projenin onayını beklediklerini ve insan gücü Türk Hekimleri Birliği tarafından karşılanan dört dörtlük bir proje olduğunu söyledi.

Yücel, konuşmasında şunları kaydetti: "Toplumun sadece kamu kaynaklı hastanelere giderek oradan hizmet alma gayreti içerisinde olması, orada kuyrukların oluşması, sıra bekleme durumlarının oluşmasına yol açmakta. Diğer taraftan diş hekimleri çok ağır bir hasta bakımıyla karşı karşıya kalmakta. Bu sadece diş hekimlerinin ağır çalışma koşullarının oluşmasına yol açmıyor, aynı zamanda oraya başvuran vatandaşın aldığı sağlık hizmetinin niteliği konusunda da ciddi kuşkular yaratmakta. Bu nedenle, bugünkü uygulanan performans sisteminin devamında bu sorunların çözümü mümkün değildir."

PROTEZ DİŞLER SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇIYOR

Hizmet alımı konusunun ihale yoluyla yapılmasının ağız-diş sağlığına yönelik verilecek hizmetlerin niteliğinin de ciddi bir şekilde sorgulanması gerektiği vurgulayan Yücel, yardımcı personelin, diş teknisyenlerinin verdiği hizmetin kalitesi, niteliğinin her geçen gün ihale sistemi yüzünden daha zor duruma geldiğini söyledi.

Bunun aynı zamanda toplumu da yakından ilgilendiren bir sağlık sorunu olduğuna dikkati çeken Yücel, "Bugün kalitesiz, değersiz ve ne olduğu belli olmayan metal ve ürünlerden yapılan protezlerin hasta ağzına takılmasıyla, bu tür ağır metal zehirlenmesi, ağır metal toksit etkisi çok uzun yıllar sonra ortaya çıkan durumlardır. O nedenle gerek diş teknisyenlerinin sağlıksız koşullarda çalışmaları ve silikosis tehlikesiyle karşı karşıya kalmaları, diğer taraftan bu takılan protezlerin bireyin üzerinde yaratacağı sağlık sorunları ciddi olarak ele alınması gerekir. Bu şekilde uygulanan bir performans sisteminden vazgeçilmesi gerekir" diye konuştu.

Yücel, ülkenin tüm kaynaklarından tüm ağız diş sağlığından oluşan birimlerinden faydalanılması gerektiğini belirterek, kamu özel ayrımı yapmadan 24 bin diş hekiminin topluma nitelikli bir ağız diş sağlığı hizmeti sunması konusunda çalışmaların yapılmasını talep ettiklerini ifade etti. Son zamanlarda ortaya çıkan hekimlere ve diş hekimlerine yapılan saldırıların çok ciddi boyutlara vardığını bildiren Yücel, "Bu konunun gerek Türk Tabibler Birliği ve Sağlık Bakanlığı ile beraber yapılacak toplantılarda ele alınarak en kısa zamanda bunun çözüme ulaşmasını istiyoruz" dedi. Dünya Diş Hekimliği kongresinin yüz yılı aşan bir geleneğe sahip olduğunu anlatan Yücel, bu kongrenin en prestijli kongre olduğunu ve 2013 yılının Ağustos'unda İstanbul'da 'Dünya Diş Hekimliği Kongresi'ni yapma imkanına Türkiye'nin kavuştuğunu ifade etti.

Yücel, toplantı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir soru üzerine, Yücel, "Diş hekimi sayısının son yıllarda artmasına yol açarken tabii şunu da ifade etmek istiyorum. Diş hekimi sayısal oranına baktığımızda Avrupa Birliği ile mukayese edildiğinde bu orana hala ulaşılamadığını ifade etmek gerekir. Ülkemizin koşulları göz önüne almadan buna ilave parametreleri, diş hekimi dağılımı ve demografik diğer parametreleri işin içine katmadan yapacağımız sadece yapacağımız sayısal çalışma bizi doğru noktalara getirmez" diye konuştu.

SİLİKOSİS HASTALIĞI

Yücel, kamuda verilen ağız diş sağlığı hizmetlerine ilişkin olarak, "Yoğunluk içerisinde bunu yapmak zorunda kalıyorlar ki verdikleri hizmetlerin niteliği konusunda bu arkadaşların olumsuz etkilenmesi söz konusudur" dedi.

Yücel, "Diş hekimlerinin bu kadar yoğun bir hasta yüküyle karşı karşıya kalmaları onların yakın zaman içerisinde ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşacağı kuşkusunu bizde yaratmaktadır" diyerek, "Bunun yanı sıra diş hekimi hizmetlerinin verilmesinde biz labaratuvarlarda çalışan diş teknisyenlerinden faydalanırız. Diş teknisyenlerine bazı hizmetlerimizi yaptırırız. Laboratuvarda yapılacak protez vesaire. Bunlarda tabii bazı kompozit materyaller kullanılır. Bu kullanılan materyallerin kamuda ihale yoluyla satın alınması söz konusu, bu ne demek. İhale açılıyor ve protez konusunda en düşük fiyatı veren teknisyen kurumu bu işi alıyor. İhale sonucunda alınan rakam normal fiyatların çok altında yansıyor bize. Dolayısıyla bu düşük fiyatlarda çalışılmasının nelere mal olacağı kuşkusu bizde var. Bu materyaller nerelerden alınıyor? Hangi tür materyaller kullanılıyor ve bu materyallerin içerdiği ağır metaller ne oranda?" şeklinde konuştu. Ağız içerisinde kullanılan materyallerin biyolojik özelliklerinin sınırlarının ve sayılarının belirlendiğini anlatan Yücel, "Bizim kuşkumuz bu laboratuvarlarda kullanılan malzemelerin bu standartları taşımayabileceği kuşkudur" dedi.

Yücel, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Silikosis hastalığı da aslında kot işçilerimizden çok daha fazla diş teknisyenlerinde, yani o meslek grubunda çıkan bir hastalık. O bakımdan bu olumsuz koşullar diş teknisyenlerimizin de sağlığının daha fazla tehlikeye girdiğini göstermekte."

Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı Dr. İlker Cebeci, "Kongrenin bütün diş hekimlerine açık olan bölümü Congresium'da 31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek, yani Perşembe günü başlıyor. Orada çok büyük bir fuarımız da var. 4 bin metrekare sektörün bütün bileşenlerinin olduğu bir fuar olacak" diye konuştu.

Cebeci, diş hekimlerinin faaliyetlerini daha yetkin uygulayabilmeleri adına 43 tane kurs düzenlendiğini ifade etti.
TDB Genel Sekreteri Dr. Tarık İşmen, 19. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresinin iki ayağı olduğunu belirterek, "Birincisi meslek sorunları bölümü, ikincisi de mesleksel bölüm. Meslek sorunları bölümünde ülkemizde diş hekimliğinin genel sorunları ile ilgili tartışmalar yapılıyor" dedi.

İkinci bölümün bilimsel bölüm olduğunu hatırlatan İşmen, 4 bin metrekarelik bir fuar alanı ve 2 bin kişilik diş hekimi katılımıyla diş hekimliğinde son gelinen noktanın tartışıldığı 80 oturumun yapılacağını belirtti. Diş hekimleri sorunları hakkında bilgiler veren İşmen, bunun en başında serbest muayenelerden hizmet alınmaması olduğunu söyledi.

PROTEZ DİŞLER

Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Taner Yücel, "Kamuda verilen hizmet sırasında diş hekimlerinin hastalarına yapmakta oldukları protezler var. Bu protezlerin hazırlandığı yerler diş protez laboratuvarları. Diş protez laboratuvarlarında hekimin aldığı ölçüler değerlendirilir ve krom, köprü ve değişik iskelet protezler şeklinde ağza takılır. Burada Sağlık Bakanlığı ihale yoluyla bu hizmeti satın alıyor. İhale demek, en ucuza verenin üzerinde işin kalması ve en ucuz materyalin kullanılması anlamına geliyor" dedi.

Bu fiyatların inanılmaz düşük olduğunu anlatan Yücel, buradaki kullanılan malzemelerin belli standartlarda olması gerektiğine işaret etti. Yücel, biyouyumluluk açısından tehlike yaratacak protezlerin kullanılmasının hem o protezi takan hasta açısından hem de onu yapan diş teknisyeni açısından sağlık tehlikesi oluşturduğunu söyledi.

Yücel, "Kaliteli ve yeterli biyolojik uyuma sahip malzeme kullanılmadığı takdirde bunların içerisinde vücut için genel sağlık için zararlı toksik malzemeler var. Bu ağır metallerin zaman içerisinde ağızda kullanılmasıyla tükürük yoluyla ve mukoza yoluyla vücuda yayılması söz konusu" şeklinde konuştu.

Yücel, diğer önemli bir sorunun da diş teknisyenlerinin ucuz iş üretme ortamları yaratmak için sağlıksız koşullarda çalışması olduğunu bildirerek, o toz, metal ve akrilik tozlarının ciğerlere solunduğunu ve ciğerlerde silikosis hastalığının diş teknisyenlerinde de görülmesine yol açtığını belirtti. Silikosis'in ciddi bir hastalık olduğuna dikkati çeken Yücel, diş teknisyenlerinin de ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu anlattı. Sağlıksız koşullarda yapılan protezlerin hasta ağzına takılmasıyla zaman içerisinde hastaların da çok ciddi hastalıklarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

SAHTE DİŞ HEKİMLERİ

CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, diş hekimliği konusunda mecliste yapılan çalışmalara ilişkin olarak, "Kamunun yapacağı hizmetlerin sınırını ve çerçevesini ortaya koyacağız ama kamunun daha çok koruyucu hekimlik yapması konusunda bir çerçeve çizmeye çalıyoruz" dedi. Sahte diş hekimlerinin de çok yaygın olduğuna dikkati çeken Öğüt, bunları engellemek için de çeşitli yolların tartışılacağını söyledi. Öğüt, son zamanlarda doktorlara yapılan saldırılarına ilişkin, bununla ilgili komisyonda tartışmalar yapıldığını belirterek, "Bugün bir soru önergesi veriyorum. Bütün kliniklere kamera konması için Sağlık Bakanlığına bugün bir önerge veriyorum" dedi.

 

İHA

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

Bu ürünün satışı durduruldu
Sağlık Bakanlığı tansiyon hastalarının rağbet gösterdiği ürünün satışını durdurdu.

Haberi Oku