Ekonomi:
31 NUMARALI REKLAM ALANI
Kamu ihalelerinde fesat çetesi!

Kamu İhalesi Kurumu'nda (KİK) yaşanan yolbuzluklarla ilgili ihbar mektuplarıyla başlayan soruşturmada Kamu İhale Kurumu'nda bir grup başkanı, bir kurul üyesi ve bir uzmanın da aralarında bulunduğu 23 kişi ve bu kişilere para karşılığında işbirliği içinde olan 9 firmanın yetkilileri hakkında yazılan iddianame tamamlandı.

İhaleye çıkarılan yüzlerce milyon liralık yol yapım ihaleleri, kanalizasyon, üst yapı ve işletme ihalelerinde, para ve hediye karşılığı kamuyu milyonlarca liralık zarara uğrattıkları iddia edilen kişilerin telefon görüşmelerinde şifreli dil kullandığı dikkat çekti.

Kamu İhale Kurumu tarafından denetlenen birçok ihalede çıkar sağladıkları şirket ve kişilerin ihaleyi daha düşük maliyetlerle almasını sağladığı veya Kamu İhalesi Kurulu'nda görüşülen bilgileri gizlice sızdırdığı iddia edilen örgütün üyelerine bu yardımlarının karşılığında nakit para, lüks otellerde ve restoranlarda rezervasyonlar, elektronik cihazlar, lüks mağazalarda yapılan alışverişlerin ödemeleri ve hatta kredi kartı ödemeleri bile yapıldığı iddia edildi. 

İşte kamu ihalelerinde döndüğü iddia edilen milyonlarca dolarlık fesata ilişkin iddianamenin tam metni...

1- İHBAR VE SORUŞTURMANIN BAŞLATILMASI

Cumhuriyet Başsavcılığımızca Mustafa BAKIŞ, Yusuf KAYA ve diğer şüpheliler hakkında 2008/155145 numarası üzerinden yürütülen soruşturma sırasında, ilgili mahkeme kararları ile CMK’ nın 135 maddesi gereği şüphelilerin iletişimlerinin tespiti, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi esnasında ses kayıt çözüm tutanaklarına yansıyan görüşmelerin tetkikinde ;

Şüpheli Yusuf KAYA’nın akrabası olan Kamu İhale Kurumu (KİK) üyesi Ali KAYA isimli şahsın Mustafa BAKIŞ ve Yusuf KAYA ile irtibatının olduğu, Ali KAYA ve KİK’de görevli bazı şahısların, Kamu İhale Kurumuna gelen ihale dosyaları ile ilgili şikayet başvurusu yapan bazı firma yöneticileri ile ortak hareket ederek görevlerini kötüye kullandıkları, Kamu İhale Kurulundan bu firmalar lehine karar çıkartıp haksız kazanç elde ettikleri yönünde kuvvetli şüphe uyandıran bulgular elde edilmesi üzerine; 2008/155145 sayısına kayden ilgili mahkemelerden alınan kararlar ile yapılan iletişimin tespiti, dinlenilmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirlerine başvurulmuş,

Bahse konu soruşturma kapsamında Ali KAYA’nın Kamu İhale Kurumunda görevli sekreteri olarak çalışan Gülay KAMAN’ ın kullanmakta olduğu GSM hattı ile suç unsuru olduğu değerlendirilen görüşmeler yaptığı ve Kamu İhale Kurumunda görevli olan Şenol VARÜRER isimli şahsın, Kamu İhale Kurumunda görülmekte olan şikayet başvurularına ilişkin kararların verilmesi aşamasında; elde ettikleri menfaatler karşılığında kararların istedikleri firmaların lehine çıkması yönünde görüşmeler yaptıkları, Kamu İhale Kurumunda görevli olan Ali KAYA ve Şenol VARÜRER isimli şahısların Kamu İhale Kurumuna itirazen yapılan şikayet dosyalarında taraf olan bir çok firma yetkilisi veya çalışanı ile irtibatlı oldukları anlaşılmıştır.

Kamu İhale Kurumunda Kurul Üyesi olarak görev yapan Ali KAYA hakkında 15.12.2008 tarihinde Cemil YILMAZ imzalı olarak gönderilen ihbar mektubunda;

Adı geçen kurul üyesinin Kartal Yol Yapı Şti., Boem İnş.Şti., Çamlıca Catering A.Ş., Özdemir Yemekçilik ve On İlaçlama Ltd.Şti. firmaları yetkilileri ile işbirliği yaparak her dosya başına para almak suretiyle haksız menfaat sağladığının bildirildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımıza intikal ettirilen dilekçe ile ilgili olarak Soruşturma No: 2009/111463 sayısına kayden yapılan inceleme sonrası 2009/77635 sayılı karar ile ihbar metninde yer alan iddiaların genel ve soyut nitelikte olması, belli bir olaya yönelik olmadığı gibi somut bir delile dayanmaması nedeniyle 4483 sayılı yasanın 4/son maddesi uyarınca işleme konulmamasına karar verildiği anlaşılmıştır.

İHBAR 1: ÇOK RÜŞVET VEREN İHALEYİ KAPIYOR
Kamu İhale Kurumu ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza hitaben yazılan isimsiz ve imzasız ihbar mektubunda; Kamu İhale Kurumu'nda artık dayanılmaz hale gelen aşırı rüşvet ve adaletsizliği ihbar etmek istediğini, Rüşvet alma rezilliğinin yanında, çok rüşvet verenin lehine karar vermek gibi ayrıca adaletsizliğe ve fırsat eşitliğine ters uygulamalar gün geçtikçe arttığı, KİK üyesi Ali Kaya’ nın , bu ahlaksızlığın en fazla tebarüz ettiği isim olduğu, şahsın kardeşi denilen aslında kuzeni olan Yusuf Kaya aracılığı ile KİK'te konusu olan müteahhitlerden sürekli para aldığı, Ali Kaya'nın bu kirli işleri tüm camiada ve Kurum içerisinde de bilindiğini, Ali Kaya'nın kuruma kendisinin aldığı uzman/raportör olarak 1-2 adamı vasıtası ile para aldıkları ve şahısların raporları istenilen şekilde yazdıkları, Ali Kaya ile birlikte bu rüşvet çemberinin ortasındaki en önemli ismin Kamu İhale Uzmanı Şenol VARÜRER isimli şahıs olduğu, Ali Kaya ve Şenol VARÜRER hakkında işlem ve takip yapılmasını talep ettiğini, bu süreç başladığında olsa şahitlerin artacağı bildirilmiştir.

İHBAR 2: EN AZ 500 BİN LİRA İLE 2 MİLYON LİRA ARASINDA RÜŞVET
Osman MÜFTÜOĞULLARI tarafından verilen ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığına 21.02.2011 tarihinde gönderilen ihbar mektubunda;Kamu İhale Kurumunun son haliyle Türkiye’ nin yüz karası olduğu, Bu Kurumun idarelerin verdiği kararları, şikayet olduğu zaman doğruyu yanlışı bulmak amacıyla kurulduğu oysaki tam tersi olduğunu, KİK’ de parayı kim basıyorsa o işi aldığını, Tüm üyelerin aynı kefeye konulamayacağı, ancak bütün üyeleri etkileyen üyelerden birinin Ali KAYA olduğu. Bütün üyeleri etkileyen pazarlıkları yapan işi parayı basan firmaya veren bütün komisyon üyelerini ve raporları ona göre ayarlayankişinin Ali KAYA olduğu, Şahsın işlerini sessiz sedasız hallettiğini en düşük aldığı rakamın 500.000 ile 2.000.000 TL arasında olduğunu ve bu fiyatlar ile pazarlıklar yaptığı, şahsın kimseden bir çekincesinin olmadığı, şahsın tam bir yüz karası olduğu ve KİK gibi bir kuruluşun adını çıkarttığı bildirilmiştir.

İddianamenin Suç Örgütlenmesinin Genel Yapısı başlıklı bölümünde ise iddia edilen suç örgütünün şühpeli listesinde yer alan üyeleri ve lideri anlatılıyor...

2- SUÇ ÖRGÜTLENMESİNİN GENEL YAPISI

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 220. Maddesinde Kanunun Suç Saydığı Fiilleri İşlemek Amacıyla Suç Örgütü Kurmak, Yönetmek, Örgüte Üye Olmak, Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşlemek, Örgüt İçindeki Hiyerarşik Yapıya Dahil Olmamakla Birlikte Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etmek, suçu tanımlanmış ve cezai yaptırım uygulanmıştır. Bu kavram altında söz konusu edilen fiiller, yolsuzluk suçları gibi, nitelik ve uygulama bakımından gerektirdiği sorumluluklar açısından örgüte mensup olmayı gerektirmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kamu İhale Kurumu (KİK) üyesi Ali KAYA ve KİK’de görevli bazı şahısların, Kamu İhale Kurulunda işi olan firmalar lehine karar çıkartıp haksız kazanç elde ettikleri yönünde kuvvetli şüphe uyandıran bulgular elde edilmesi üzerine CMK’ nun 135. maddesinde belirtilen katalog suçlardan “Rüşvet ve Ihaleye Fesat Karıştırma” suçlarının işlendiği ve yukarıda giriş bölümünde açıklandığı üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2008/155145 sayınıza kayden yapılan soruşturmada tespit edilen Mustafa BAKIŞ isimli şahısın liderliğini yaptığı suç örgütünden farklı bir yapılanmaya sahip olan, işlenen suçlar ve elde edilen haksız menfaatler bakımından farklılık arzeden ikinci bir suç örgütünün varolduğu değerlendirilerek, CMK’ nun 138/2 maddesi gereği, 2008/155145 soruşturma dosyası üzerinden elde edilen Ses Kayıt Çözüm Tutanaklarının da delil olarak kullanılabilmesi talimatıyla (2011/60043) soruşturma numarasına kayden işbu soruşturmaya başlanılmıştır.

Suç örgütü lider ve üyelerinin irtibatlarının ve eylemlerinin tespiti, olayın aydınlatılması ve suç delillerinin elde edilmesi amacıyla alınan Hâkim kararları ile bazı şüphelilerin GSM ve sabit hatları ile e-mail adreslerine CMK’ nun 135. Maddesi gereği tedbir kararı uygulanmış, ses kayıt ve e-mail çözüm tutanakları düzenlenmiştir.

Bu şekilde elde edilen ses kayıt çözüm tutanaklarının tetkiki, yapılan istihbarı çalışmalar, ihbar mektupları, 5271 Sayılı CMK’ nın 140. Maddesi gereği şüphelilerin kamuya açık alanlardaki ve işyerlerindeki faaliyetlerinin teknik araçlarla izlenmesi neticesi elde edilen görüntüler ve şüphelilerin Kamu İhale Kurumundaki inceleme aşamasında veya itiraza konu olan taraf oldukları ihalelere ilişkin düzenlenen karar tutanaklarının birlikte değerlendirilmesi neticesi;

İddianamede, suç örgütünün lideri olarak kabul edilen Ali Kaya'nın, birlikte hareket ettiği diğer bazı isimleri de Kamu İhale Kurumu'na transfer ettirdiği de iddia ediliyor.

"ÖRGÜT ÜYELERİNİ DE KAMU İHALE KURUMU'NA ALDIRDI"
Kurul üyesi olarak 2008 yılında Kamu İhale Kurumunda göreve başlayan Ali KAYA isimli şahsın, bu kurumda göreve başladıktan sonra, İller Bankası Genel Müdürlüğünde görev yaptığı dönemde birlikte çalıştıkları Şenol VARÜRER ve Osman TURNA isimli şahısların da Kamu İhale Kurumunda görevlendirilmesini sağladığı, 17.07.2008 tarihinde 3.İnceleme Dairesi Başkanlığında Esas İncelemede göreve başlayan Şenol VARÜRER’ in 31.12.2010 tarihinde aynı kurumda 2.İnceleme Dairesi Başkanlığında Ön İncelemede görev yaptığı, 26.09.2011 tarihi itibariyle de Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi Başkanlığında Uzman olarak görev yaptığı; 25.04.2008 tarihinde Yapım İş.İh. Düz. ve İnc. Dai.Bşk. Grup Başkanı olarak göreve başlayan Osman TURNA’ nın 17.07.2008 tarihi itibariyle Kamu İhale Kurumun Düzenleme Dairesi Başkanlığında Grup Başkanı olarak halen görevli olduğu, bu şahıslarla birlikte Ali KAYA ile akrabalık bağı olan ve Kamu İhale Kurumunda hiçbir görevi bulunmayan Yusuf KAYA ve bu şahsın birlikte hareket ettiği Okan TOSUN ile Erkan FIRAT isimli şahıslarla birlikte Ali KAYA liderliğinde, kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla suç örgütü kurulduğu,

"REDDEDİLEN FİRMALARIN KURUL TOPLANTILARINDA SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTILAR"
Kurulan suç örgütünün kamu ihalelerine katılan firma sahipleri ve yetkilileri ile bu firmalara aracılık eden diğer şüpheli şahıslarla yoğun irtibatlarının olduğu, başta bu şahıslar ve firmalar olmak üzere adı geçen tüm firma sahip ve yetkililerinin bahse konu suç örgütü lider, yönetici ve mensuplarına, kendilerinin taraf olduğu, Kamu İhale Kurumunda itiraz ve değerlendirme aşamasında olan ve ilgili kanunlar gereği tamamen serbest ve objektif rekabet koşulları altında gerçekleşmesi ve tamamlanması gereken ihalelerde kendi lehlerinde karar çıkartılmasını sağlamak amacıyla haksız menfaat sağladıkları, Kurul Üyesi olarak görev yapan örgüt lideri Ali KAYA ve aynı kurumda Düzenleme Dairesi Başkanlığında Grup Başkanı olarak görev yapan örgüt yöneticileri Şenol VARÜRER ve Osman TURNA isimli şahısların kendilerine haksız menfaat sağlayan firma yetkililerinin Kamu İhale Kurumuna yapacakları itirazların usul ve esasları ile ilgili olarak bilgi verdikleri, itiraz dilekçelerini düzenlendikleri ve firmaları yönlendirdikleri, ayrıca Kurul Üyesi Ali KAYA’nın, bu firmaların lehine olacak şekilde Kurul toplantılarında oy kullandığı ya da bu firmalar aleyhine karar çıkacağı durumlarda karşı oy kullanmak suretiyle bu firmaların karşı oy gerekçesini kullanarak, inceleme ve karar sürecinin idare yargıya taşınmasını sağladıkları, örgüt lider ve mensuplarının genel itibariyle firma hissedar veya yetkilileri ile yapacakları bu tip görüşmeleri yüz yüze yapmaya çalıştıkları, bu amaçla çeşitli lokanta, kafe vb. yerlerde firma yetkilileriyle bir araya geldikleri, masrafların firma yetkililerince karşılandığı, bazı zamanlar da firma merkezlerinin faaliyet gösterdiği illerde firmalar tarafından ağırlandıkları, seyahat ve konaklama masraflarının karşılandığı, yardımları karşılığında firmalardan cep telefonu, televizyon, Ipad, saat veya nakit para gibi haksız menfaatler temin ettikleri gerek CMK’ nun 135. maddesi gereği düzenlenen ses kayıt çözüm tutanaklarından gerekse aynı kanunun 140. maddesi gereği şüphelilerin işyerlerinde ve kamuya açık alanlardaki faaliyetlerinin teknik araçlarla izlenmesi neticesi düzenlenen tutanaklardan anlaşılmıştır.

2002 yılında kurularak günümüze kadar faaliyetlerini sürdüren ve Türkiye genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ihalelerle ilgili olarak yapılan itirazlara yapılan incelemelerde, ihalelerin ilgili mevzuta uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, serbest ve objektif rekabet koşullarının oluşturulup oluşturulmadığı, kamu zararı veya yararı gibi hususlar değerlendirilmek suretiyle ihalelerin iptal edildiği ya da 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 56 maddesinin alt fıkralarında açıklandığı üzere İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayacak durumlarda, düzeltici işlem kararı verildiği bir kurum olan Kamu İhale Kurumuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yukarıda özetlenen ihbarlarlardaki iddiaların araştırılması, örgüt mensuplarının ve eylemlerinin tespiti ve iştirak ettikleri olayların aydınlatılmasına yönelik yapılan iletişimin dinlenmesi neticesi tespit edilen ve aşağıda özetlenen ses kayıtlarından da anlaşılacağı üzere;

"SENİN DOKTOR REÇETESİ İYİ ÇIKACAK"
Haksız menfaat ve yüksek kazanç sağlamak amacıyla, “Rüşvet, Ihaleye Fesat Karıştırma,” gibi Kanunlarda suç olarak tanımlanan fiilleri işlenmek amacıyla suç örgütü kurdukları, yönettikleri, aşağıda belirtilen:

“22.12.2010 - 12:42:09 Osman TURNA: hee ALİ BEY MERABA, AYTEKİN GELİYODA YEMEĞE GİDİYORUZ SEN GELCEN Mİ Ali KAYA: haa siz gidin”

“30.12.2010 - 09:51:32 Aytekin KARAHAN: özellikle o şeyin meselesinde acayip bi savunma göndermişler ama orda işte İDARENİN YANLI DAVRANDIĞINA DAİR OY KULLANCAKMIŞ şey söyleyin Hasan KARAKAYA: PATRON? Aytekin KARAHAN: patron hıı hıı yani”

“04.01.2011 - 17:47:48 Ali KAYA: haa! geçmiş olsun Allah acil şifalar versin Aytekin KARAHAN: amin amin inşallah BAŞKANIM, VARMI İSTEĞİNİZ ARZUNUZ Ali KAYA: yo saol.”

“04.01.2011 - 19:36:14 Aytekin KARAHAN: PATRONLA KONUŞTUM BUGÜN senin diyo doktor reçetesi diyo iyi çıkacak merak etme diyo, Hasan KARAKAYA: Antalya, he”

"AĞANIN (ALİ BEYİN) TALİMATIYLA ARADIM"
“28.05.2011- 11:42:23 Şenol VARÜRER: başkanım Eskişehir deyim şey var bizim tavşan'ın işi o sizin Suriri beyin şeyi oluyo güzel şey yapmış gibi beklediğiniz gibi yine verdiğiniz Osman abinin şeyi var Ali KAYA: e tamam o bırakanda kalacak zaten ya OK İŞARETİNİ GÖRMEDİN Mİ ORDA Şenol VARÜRER: gördüm Ali KAYA: OK İŞARETİ DIŞA DOĞRU. Şenol VARÜRER: he anladım. he O ZAMAN MESELE YOK O ZAMAN TAMAM BAŞKANIM oldu”

“04.05.2011-14:22:56 Şenol VARÜRER: e dün şey yaptım AĞANIN ALİ BEYİN TALİMATIYLA ARADIM. DEDİKİ HERGÜN DEDİ ARICAKSIN BU Bİ SANA EMİRDİR DEDİ Veysi: Bahadır beye verdim Bahadır şu anda takip ediyor abi sen yazıyı takip et”

"TALİMATLAR ALİ KAYA'DAN"
Şeklindeki özet görüşmelerden anlaşılacağı üzere Örgüt Lideri Ali KAYA’ya “AĞA, PATRON ve BAŞKANIM” gibi sıfatlarla hitap eden diğer şüphelilerin kurulan suç örgütü mensubu oldukları, örgüt lideri Ali KAYA’ nın talimatları ile hareket ettikleri, örgüt mensuplarının gerçekleştirilmesi planlanan suçlarda birlikteliklerini ve organize olabilmelerine zemin hazırlayan, günümüze kadar faaliyet gösterdikleri bir resmi tüzelkişilik olan Kamu İhale Kurumundaki legal birlikteliklerinin yanı sıra işledikleri suçlar göz önüne alındığında birbirleriyle çok yakın karşılıklı sosyal etkileşim içerisinde oldukları, kazanç ve güç elde etmek amacıyla, hiyerarşik yapıda organize olarak ideolojik olmayan bir teşebbüs oluşturdukları, legal olarak oluşan bu birlikteliklerini illegal faaliyetlerini hayata geçirebilmek ve haksız menfaat elde etmek amacıyla hayatın olağan akışı içerisindeki rasyonaliteye bağlı olarak, örgüt içerisinde önemli olan güvenirliliği sağladıkları, bu organizasyonla sürekliliği ve amaçlanan suçların gerçekleştirilmesi için teşebbüsün bir bütün ve aktif olarak kalmasını sağladıkları,

İddianamenin bir bölümünde şüphelilerle iş bağlantısına sahip olduğu iddia edilen büyük firmaların isimleri de deşifre ediliyor...

DEV FİRMALARIN İSMİ İDDİANAMEDE
Türkiye genelinde kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ihalelere iştirak eden firmalardan; Özdoğanlar Taah. İnş. Teks.ve Tic. Ltd. Şti., Nursoy Şirketler Grubu, Kurtoğlu İnşaat. Tah. Tur. Tic.Ltd.Şti. Anti İnş. Tur.Taah. San. Tic. Ltd. Şti., Milenyum İnşaat, Tekbudak İnş. Mim. Müh.Ltd. Şti., Su Yapı Alaattin SARPKAYA, Mass Arıtma Sistemleri İnş. Ve San. Tic. A.Ş., İntaş İnş. Taah. Tic. A.Ş., Teryap Termik Mak. Yapı San. Tic. Ltd. Şti., Şe-Ka Güv.Tem.İnşaat, Fermak İnş. Taah. A.Ş., Epsilon İnş. Müh. Ve Tic. Ltd. Şti., Yapıtek İnş. San. Tic. A.Ş., Topaktaş İnşaat, Metse Yapı firmaları başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ihalelere katılan bir çok firma sahipleri veya yetkilileri ile devamlı irtibat halinde oldukları, bu firmalardan özellikle Yapıtek Firması Sahibi Bahri KÖSE, Mass Arıtma Sistemleri firması adına hareket eden Aytekin KARAHAN, Fermak İnşaat Firması Sahibi Ferit RIZVANOĞLU ve bu firma adına hareket eden Osman Nuri YILMAZ isimli şahıslarla yoğun irtibatlarının olduğu tesbit edilmiştir.

"ÖZEL BİLGİLERİ KURUMDAN AYRILSALAR BİLE BAŞKASIYLA PAYLAŞAMAZLAR"
Kamu İhale Kurulunun 14.01.2003 gün ve 2003/DK.D-5 sayılı kararında Kamu İhale Kurulu Üyeleri ve Kamu İhale Kurumu personelinin uyacakları mesleki ilkeler belirtilirken; görevleri dolaysıyla elde ettikleri özel bilgileri, bu görevin dışındaki kişi ve kuruluşlara şahsi yorum tavsiye veya başka suretle aktaramayacakları ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği hükmü yer almaktadır.

Özetlenen görüşmelerden de anlaşılacağı üzere Kamu İhale Kurumu üyesi ve Düzenleme Dairesi Başkanlığında görevli olan şüphelilerin irtibatlı oldukları firmalara Kamu İhale Kurumunda itiraz ve değerlendirme aşamasında olan ve ilgili kanunlar gereği gerek devlete olan güvenilirlik gerekse kamu yararı açısından tamamen serbest ve objektif rekabet koşulları altında gerçekleşmesi ve tamamlanması gereken ihalelerde Kamu İhale Kurumuna yapacakları itirazlarda izleyecekleri yollar ve itiraz şekilleri hakkında kişilere dosya, bilgi vs. verdikleri, şirket yetkililerine yol gösterdikleri, destek oldukları, kolladıkları ayrıca dosyalarının oylama aşamalarında bu firmaların lehine olacak şekilde rapor düzenleyerek oy kullandıkları ve bu yolla; Kamu İhale Kurumunun Mesleki İlkeler kararlarında belirtilen özel bilgileri, bu görevin dışındaki kişi ve kuruluşlara şahsi yorum tavsiye veya başka suretle aktaramaz hükmüne muhalefet etmek suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları anlaşılmıştır.

Ayrıca; Kurum personeli ve şirket yetkililerinin zaman zaman yemekli toplantılar düzenleyip yukarıda açıklanan hususlarla ilgili görüşmeleri bu toplantılara ve şüphelilerin birlikteliklerine ilişkin yapılan teknik araçlarla izleme çalışmaları sonucunda düzenlenen tutanaklar, iddianamenin ilerleyen bölümlerinde açıklanacağı üzere her olayın kendi içersinde belirtilmiştir.

"SIK SIK GÖRÜŞÜYORLAR"
Yine ayrıntıları iddianamenin ilerleyen bölümlerinde açıklanacağı üzere Kamu İhale Kurumunda görevli olan şüphelilerin, yaptıkları usulsüzlükler karşılığında elde ettikleri haksız menfaatlere ilişkin örnek bazı görüşmeler aşağıda özetlenmiştir:

04.10.2010-12:24:17 Hasan: Ha tamam o zaman yarın öğlenkimseye söz vermeyinde BERABER Bİ BELKİ İSKENDER BELKİ BALIK YERİZ Ali KAYA: Tamam hasana söyleyim mi HASAN: He tabi tabi üçümüz üçümüz olsun

22.12.2010-11:01:25 Aytekin KARAHAN: başkanım bir gibi Ankara da olurum yani şey YEMEK İÇİN (RESTORAND) FEVZİ HOCA'NIN ORDA OLURUM Ali KAYA: tamam görüşürüz

22.12.2010-13:39:44 Aytekin KARAHAN: eee LEVREK BIRAKALIM MI SİZE Ali KAYA: yok ben yemek yedim yaa.

22.12.2010-12:44:09 Şenol VARÜRER: Murat bey ALİ KAYA ADINA Bİ 5 KİŞİLİK YER Murat: 5kişilik yer istiyon Ali Kaya adına ŞENOL: evet

"YENGEYE VAKKO'DAN 52'YE ALTI 6 BEDEN ELBİSE"
Özetlenen görüşmelerden de anlaşılacağı üzere şirket yetkilileri ile sık sık bir araya geldikleri, masrafları şirket yetkililerince karşılanan yemeklere gittikleri ayrıca, yakınları ve misafirlerinin de yine şirket yetkililerince ağırlandıkları;

18.05.2010-18:55:06 Aytekin KARAHAN yengenin hani şeyler var ya Ali KAYA: He anladım Aytekin KARAHAN KALEMLER ONLARI DA BIRAKACAKTIM o zaman şenol abiye bırakırım Ali KAYA: He ŞENOLA BIRAK YA

06.09.2010-12:05:07 Hasan: VAKKODAN KAÇ BEDEN ELBİSE ALMIŞTIN SANA Bİ ELBİSE ALIYIM Ali KAYA: ELLİ İKİYE ALTI ABİ

06.09.2010-13:41:28 Hasan: Ali tekrar rahatsız ediyorum seni kusura bakma HASAN KAÇ GİYİYO BİR SOR ONA YAA GÖMLEK KAÇ NUMARA GİYİYOSUN AYAKKABI KAÇ GİYİYOSUN Ali KAYA: KIRK İKİ

"LAN HERKESE VERİYOSUN (iPHONE 4), İKİ TANE DE BİZE GETİR"
20.09.2010-18:13:18 Şenol VARÜRER: sen NAGİVASYON CİHAZI BAYİSİ AÇMIŞSIN galiba öylemi Hikmet KIZILCA: Evet doğru diyolardır Şenol VARÜRER: Öylemi lan herkeze dağıtıyosun BİZE NİYE GETİRMİYOSUN İKİ TANEDE BİZE GETİR Hikmet KIZILCA: Tamam abi

18.10.2010-16:45:25 Metin ÖZKAHRİMAN: ÜÇ TANE AYFON, dört benden alacaklısın Osman TURNA: o otuz ce OTUZ CİGABAYT

22.10.2010-15:01:45 Ali KAYA: TELEFONCU METİN VARYA GİDİYOSUN ORAYA ARA SIRA, SANA Bİ ŞEY VERECEK TAMAM MI Hüseyin ÖZDAMAR: tamam başkanım.

19.03.2011 16:04:33 Aytekin KARAHAN ile HASAN KARAKAYA arasında geçen görüşmede; HASAN: ha malzemeleri alıyorum aldım artık geçti TV LER HEPSİ AYNI 2990 NA 3 BİNE GELİYO YANİ 117 EKRAN SALI GÜNÜ KARGO EV ADRESLERİNE GİDİYO Aytekin KARAHAN gönderen kim olacak HASAN: bimeks bilgi işlem

"SEN DEDİN Mİ ARPA VAR DİYE"
13.04.2011-09:34:19 Aytekin KARAHAN Orhan'ı aradım tamam mı öbürünü Şahin'i falan şey yapmadım. ORHAN ŞİMDİ O TARZ KONULARA ZIPLIYO TAMAM MI O DAHA İYİ TAKİP EDER KOKUYU ALINCA Hasan: SEN DEDİN Mİ ARPA VAR DİYE Aytekin:tabi tabi söyledim ne demek MEMNUNİYETLE DEDİ O ZIPLADI YANİ HASAN: tamam

"6 BİN 257 LİRALIK KREDİ KARTI ÖDEME LİSTESİ"
08.07.2011-17:00:38 şüpheli firma temsilcisi Osman Nuri YILMAZ’ ın Fermak Firması çalışanı Yeşim GÜCER’ e gönderdiği e-mail: selamlar, ferit beyle görüşmek sureti ile gecen hafta birtakım masraflar yaptık. dökümü aşağıdadır.harcamaları kendi kk ile yaptım.pzt-salı gönderirseniz sevinirim. GÖKSUREST 6KİŞİ--500.75, BEYMEN-ALİBEY--2.495.-- BEYMEN-BAHATTİNBEY 102.50, AYAKKABI 2AD.--1.163.50, VAKKO ALİBEY-- 995, 6.256.75 , SAYGILAR, , OSMAN NURİ

22.12.2011- 14:37:48 Osman TURNA: bu Nisan ayında bu işi bombayı patlatalım yani Aytekin KARAHAN: tamam bi de YENİ YIL HEDİYESİ GÖNDERECEM TAMAM MI bi buluyum onları SENİN ŞEYDE VAR MI AYFONUN 4 ESİ (iphone4s) Osman : var BEN NOKİA LUMİA 800 Ü BEKLİYORUM Aytekin : tamam

27.12.2011-18:22:47 Şenol VARÜRER: ŞEY GÖZLÜK LAZIM ÜÇ D GÖZLÜK LAZIM YANİ İKİ TANE Ben gözlüğün modelini yazdırayım sana Aytekin KARAHAN: Bak şimdi SANA ADANA DAN BU DÖRT S(4S) ŞEY VAR YA HANİ 3 TANE YARIN GELİYOR şeye veriliyor tamam mı Şenol : Yaa bana bak o hiç şeylere gereği yoktu bizim zaten var onlar ... onun yerine yani yapacaksan mutlaka bi yılbaşı paketi bilmem ne yani HAYIRLI BİR ŞEY YAP HAYIRLI BİR ŞEY YAP NE BİLEYİM KOL SAATİMİ ŞEY YAPARSIN NE YAPARSIN O TÜR ŞEYLER düşün yani erkek saati şu bu ...... Aytekin : AMA O AZ OLMAZMI Şenol : yavv Ne düşük lan ona göre aynı şeyinde alırsın Aytekin : O zaman tamam öyle şey yapıyim Ben şöyle düşünmüştüm ÜÇ TANE DÖRTLÜ, BİR DE BİR PAKET GELECEK ONUN İÇERİSİNDE BİR ZARF İÇİN SANA EE SANA ÖZEL Şenol : hani diyorsun ya zarf meselesi O ŞEKİLDE BİR ŞEY VERSİN AĞAYA GÖNDERSİN

ADANA'DAN GELEN KAÇAK SAATLERE POLİS EL KOYDU
29.12.2011 günü Mehmet BOZKURT isimli şahısın Adana ilinden Ankara’ ya Sevgi VARÜRER adına Yurtiçi kargo ile içerisinde kaçak saatlerin bulunduğu bir koli gönderdiği ihbarı üzerine; göndericisi Mehmet BOZKURT, alıcısı Sevgi VARÜRER olan koliye adrese teslimi sırasında el konulmuş içerisinde, yukarıda özetlenen 27.12.2011 günü Şenol Varürer ve Aytekin Karahan arasında geçen görüşmede bahsi geçen materyaller olduğu değerlendirilen; Osman bey ve Ali Bey yazılı poşetlerde toplam değeri 4.500 TL. olan 3 adet yabancı menşeli kol saati, ile üzerinde “Osman Bey” yazılı zarf içerisinde 5.000 TL para elde edilmiş, gönderici Mehmet BOZKURT ifadesinde söz konusu paketi gönderici bölümüne yılbaşı sürprizi yapacağı sebebiyle ismini yazdırmak istemeyen Hasan KARAKAYA isimli şahsın talebi üzerine gönderdiğini, Faturayıda Mass A.Ş. adına kestiğini beyan etmiştir.

Kamu İhale Kurulunun 14.01.2003 gün ve 2003/DK.D-5 sayılı kararında Kamu İhale Kurulu Üyeleri ve Kamu İhale Kurumu Personelinin uyacakları mesleki ilkelerde; Eş ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri dahil Kurumla iş ilişkisi içerisinde olan kişi, kurum ve kuruluşlardan hediye kabul edemezler hükmü yer almaktadır.

Özetlenen görüşmelerden de anlaşılacağı üzere Kamu İhale Kurumu üyesi ve Düzenleme Dairesi Başkanlığında görevli olan şüphelilerin şirket yetkililerinden televizyon, kol saati, navigasyon cihazı elbise, gömlek, ayakkabı, Iphone-4 ve Nokıa Lumia-800 tipi cep telefonu, üç boyutlu film-sinema izlemede kullanılan 3-D gözlük, kalem vb. maddi değeri yüksek haksız menfaatler temin ettikleri hatta şirket yetkililerinince sağlanacak haksız menfaate razı olmadıkları bu materyalleri kendilerinin belirledikleri ve talep ettikleri, özel isteklerde bulundukları, hediyelerin posta veya kargo ile gönderimleri sırasında firma yetkililerinin kendisinin ismini kullanmayıp satıcı firmanın adıyla gönderdikleri bu yolla; Kamu İhale Kurumunun Mesleki İlkeleri Kararlarında belirtilen “hediye kabul edemezler” hükmüne muhalefet etmek suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları anlaşılmıştır.

FİRMA YETKİLİSİ: BİZ KİME ÇALIŞIYORUZ, OTEL AYARLAMAKTAN, REZERVASYON YAPMAKTAN BIKTIM"
Ayrıca; Kamu İhale Kurumunda faaliyet gösteren suç örgütü lider ve yöneticilerinin firmalarla itirazlarına ilişkin ihale dosyaları hakkında görüşmek amacıyla bu firma sahip ya da adına hareket eden şüphelilerle buluşmak üzere diğer illerdeki seyahat ve konaklama masraflarının şirket yetkililerince karşılandığı, hatta yakınlarının düğün merasimleri için sanatçı temininin dahi şirket yetkililerinden talep edildiği ve masraflarının şirket yetkililerince karşılandığı, KİK personelinin söz konusu taleplerin o kadar artmış olacakki Mass Firması yetkilisi Selma ile Hasan KARAKAYA arasında geçen görüşmede “biz kime çalışıyoruz ben anlayamadım yav adamlara o kuruluşa bilet almaktan, otel ayarlamaktan, rezarvasyon yapmaktan bıktım ya” ifadesinden de anlaşılacağı üzere şirket yetkililerinin bıkma noktasına geldiği anlaşılmıştır.

Kamu İhale Kurumu Kurul Üyesi ve Düzenleme Dairesi Başkanlığı görevlilerinin yukarıda özetlenen uymaları gereken mesleki ilkelerin dışına çıkarak görevleri gereği vakıf oldukları özel bilgileri bu görev dışındaki kişilere aktarma ve firmaların itirazlarına ilişkin dilekçelerini düzenleme karşılığında şirket yöneticileri ile yemek yemek, rüşvet almak ve kişisel masraflarını şirket yöneticilerine ödettirmek suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları, haksız menfaat temin ettikleri ve bu eylemleri ile ilgili görüşmeleri gizli bir şekilde yapmaya özen gösterdikleri ve yüz yüze görüşmeyi tercih ettikleri anlaşılmıştır.

Şüphelilerin illegal faaliyetlerini hayata geçirdikleri, haksız menfaat elde etmek amacıyla legal birlikteliklerini kullandıkları bu suç örgütünü, amaçlanan suçları işlemede kolaylaştırıcı, hazırlık hareketi niteliğinde kullandıkları, bu birliktelikleri sayesinde planladıkları eylemleri gerçekleştirdikleri gibi kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte Devlete olan güvenilirliği zedeledikleri, kurulan suç örgütünün, dışarıya karşı legal olarak empoze edilen yapısından da anlaşılacağı üzere soyut bir birleşmeden öte hiyerarşik bir yapıya sahip olduğu, bu ilişki dolayısıyla suç örgütünün, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden ve suç örgütüne olduğu gibi kendilerine haksız menfaat sağlayan firmalar, firma sahipleri ve yetkilileri üzerinde hâkimiyet tesis eden bir güç kaynağı niteliğini kazandığı, şüphelilerin eylemlerinin niteliği itibarıyla devamlılık arz ettiği yani şüpheliler arasında belli bir suçu işlemek amacıyla oluşturulan bir iştirak ilişkisinin dışında örgüt faaliyeti olarak tanımlanabilecek bir birlikteliğin söz konusu olduğu, şüphelilerin gerçekleştirdikleri suçlarda kendilerine yürürlükteki mevzuat çerçevesinde bir sıkıntı yaşatmayacak doğrultuda eylemlerini icra etmeye çalıştıkları, bu doğrultuda işlenen rüşvet, ihaleye fesat karıştırma gibi farklılık arzeden suçlarda güvenilirliği zedelenen devlet ve kuruluşlarının mağdur olduğu, örgütün legal olarak oluşturulan ve empoze edilen ancak illegal olarak kullandıkları yapısı, sahip bulunduğu mensup sayısı ile araç ve gereç bakımından amaçlanan suçları işlemeye elverişli olduğu, aşağıda açıklanan olaylardan da anlaşılacağı üzere şüpheliler tarafından gerçekleştirilen eylemlerin doğrudan kastla işlendiği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak şüpheliler arasında soyut bir birleşmeden öte hiyerarşik bir ilişkinin bulunduğu, Kamu İhale Kurulu Üyesi Ali KAYA ve diğer şüphelilerin, suç işlemek amacıyla fiili birleşmenin olması niteliği itibariyle eylemlerinde süreklilik olduğu, yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı, amaç suçları işlemek için gerekli unsurları bünyesinde barındıran bir yapılanmaları olması sebebiyle 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 220. maddesinde belirtilen suç işlemek amacıyla kurulan örgütün faaliyetleri kapsamında rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarını işledikleri anlaşılmıştır.

İddianamenin 3- Örgüt Kapsamında Tespit Edilen Olaylar başlıklı bölümünde tek tek firmalar ve şüpheliler arasında gerçekleşen "çıkar amaçlı" ilişkiler ve çıkar amaçlı işbirliğinin gerçekleştiği ihaleler anlatılıyor.

3- ÖRGÜT KAPSAMINDA TESPİT EDİLEN OLAYLAR

 OLAY 1

(MASS ARITMA SİST. İNŞ. VE SAN. TİC A.Ş.)

1/A

Soruşturmamız kapsamında ilgili mahkeme kararları gereği şüphelilerin iletişimlerinin tespiti ve kayda alınması esnasında düzenlenen ses kayıt çözüm tutanaklarının tetkikinde;

MASS firması yetkilisi, firmanın iştirak ettiği ihaleleri ve itirazlara binaen Kamu İhale Kurumuna intikal eden ihale dosyalarını takip eden şüpheli Aytekin KARAHAN’ ın 25.08.2010 günü Kamu İhale Kurumunda faaliyet gösteren suç örgütü lideri Ali KAYA ve örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER ile irtibata geçtiği ve tarih itibariyle Kızılcahamam'da olduğunu bildiren Ali KAYA ile görüşmek üzere 26.08.2010 tarihinde İstanbul ilinden gelerek yüz yüze görüşmek amacıyla Kızılcahamam ilçesine gittiği anlaşılmıştır.

01.09.2010 günü saat 08:08:25 firma yetkilisini arayan örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ in “Şenol : KEYİFLER İYİ YAA İŞTE SENİN İŞİDE DÜN HALLOLUNCA DAHA İYİ OLDU Aytekin: EVET ABİ” Şeklindeki görüşmede adı geçen Aytekin KARAHAN’ ın adına hareket ettiği MASS firmasının itirazının lehlerinde olduğu haberini verdiği anlaşılmıştır.

Görüşmelere konu ihalenin; Adana ASKİ tarafından 27.05.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan  2010/35443 İhale Kayıt Numaralı “İçmesu Temin Sisteminin Bakım-Onarım ve İşletilmesi Hizmet İşi” İhalesi olduğu, ihaleyle ilgili olarak Mass Arıtma Sistemleri A.Ş. - Remondis Su ve Atık Su Teknolojileri A.Ş. İş Ortaklığı ’ nın 13.07.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.07.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 30.07.2010 tarih ve 18040 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,  

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

İhale uhdesinde kalan isteklinin idari şartnamenin 7.4.2 nci ve 7.4.3 üncü maddelerinde yer alan bilanço ve iş hacmini gösteren belgelere dair yeterlik kriterlerini sağlamadığı , İsteklinin, idari şartnamenin 7.5.6 ncı maddesi çerçevesinde sunduğu Kalite Yönetim Sistemi ve Çevre Yönetim Sistemi belgelerinin gerçeği yansıtmadığı, ihale uhdesinde kalan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu ve yaptığı aşırı düşük teklif açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin 79 uncu maddesine uygun olmadığı iddialarına yer verildiği,

Kamu İhale Kurumunun 31.08.2010 gün ve 2010/UH.II-2657 sayılı kararında;   Finventa İş Geliştirme Yönetim ve Tic. A.Ş. ile Va Tech Wabag GmbH ’ nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekçesiyle düzeltici işlem belirlenmesine, Oybirliği ile karar verildiği anlaşılmıştır.

"KARŞILIĞINDA OTELDE REZERVASYON"

Dolayısıyla suç örgütü yöneticisinin kararın çıkmasından 1 gün sonra, tebliğ tarihinden önce firma yetkilisine sonucu bildirdiği ve devam eden görüşmesinden İstanbul İlinde yapacağı konaklama ile ilgili olarak firma sahibinden imalı bir şekilde talebinin olduğu anlaşılmıştır.

01.09.2010 günü saat 15:37:36’ de Aytekin KARAHAN’ ın örgüt yöneticisine “Aytekin: ir araya Şenol VARÜRER: Efendim Aytekin: Iııı şansını kaybettin taksimde elit vörd diye bi otelden rezervasyonu her şeyi yaptırmışlar bitmiş Şenol VARÜRER: Lan ne adamsın yaa Aytekin: Valla öyle abi Şenol VARÜRER: Hiç gereği yok ya bak ben sana söyledim Aytekin: Yok yok yok hayır” ailesiyle birlikte konaklaması için masrafları firma tarafından karşılanmak üzere İstanbul Elit World Otelde yerlerinin ayırtıldığını bildirdiği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak bahse konu firmanın itiraz ettiği ve 31.08.2010 günü Kamu İhale Kurulu gündemine alınan dosyayla ilgili olarak Şüpheli Aytekin KARAHAN’ ın kurul üyesi ve örgüt lideri Ali KAYA ile özellikle yüz yüze görüşebilmek amacıyla 26.08.2010 günü İstanbul’ dan Ankara’ ya geldiği ve Kızılcahamam ilçesine geçerek taraf olduğu dosya hakkında firma lehinde karar verilmesini sağlamak amacıyla örgüt lideri ile görüşmeye geldiği değerlendirilmiştir.

Bahse konu ihale ile ilgili olarak itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından aynı iş ortaklığının  28.10.2010 gün ve 42902 sayısına kayden Kamu İhale Kurumuna tekrar dilekçe verdiği, İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalede, ilk ihale komisyonu kararı ile firmalarının ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirtilmesinden önce firmalarının aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmadığı ; ancak, Kamu İhale Kurumuna yaptıkları itirazen şikayet başvurusu neticesinde Kurul tarafından alınan 31.08.2010 tarihli ve 2010/UH.II-2657 sayılı karar ile düzeltici işlem tesis edilmesine karar verilmesi üzerine idarece tekliflerinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu ve açıklamalarının uygun olmadığı gerekçesiyle teklifleri reddedilerek ihalenin iptal edildiği belirtilerek,   Tekliflerinin aşırı düşük olmadığı , ayrıca, yaptıkları aşırı düşük teklif açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin 79 uncu maddesi çerçevesinde yapıldığı, dolayısıyla tekliflerinin reddedilmesinin mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verildiği,

Kamu İhale Kurumunun 07.12.2010 gün ve 2010/UH.II-3667 sayılı kararında başvuru sahibi MASS Arıtma Sistemleri A.Ş.- Remondis Su ve Atık Su Teknolojileri A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirilmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekçesiyle Düzeltici işlem belirlenmesine, Esasta  Oybirliği, usulde oyçokluğu ile karar verildiği, Kurul üyesi  Erkan DEMİRTAŞ’ın şikayetin usul yönünden uygun olmadığı ancak düzeltici işlem kararına katıldığını beyan eden açıklamasıyla karşı oy kullandığı tespit edilmiştir.

Açıklandığı üzere iş ortaklığının Kamu İhale Kurumunun ilk kararına istinaden yapılan aşırı düşük sorgulamasına ihaleyi yapan kurumun olumsuz cevabı üzerine prosedür gereği 11.10.2010 tarihinde idareye dilekçe verdiği idarece süresince karar alınmaması üzerine 28.10.2010 tarihinde Kamu İhale Kurumuna dilekçe verdiği, soruşturmamız kapsamında ilgili mahkeme kararları gereği düzenlenen ses kayıt çözüm tutanaklarının tetkikinde 28.10.2010 tarihinde yapılacak itiraz öncesinde ;

20.09.2010 günü saat 18:15:08’de AYTEKİN KARAHAN ile ŞENOL VARÜRER arasında geçen görüşmenin; “Aytekin: Tamam tamam abi bişey söylüyecem şeyi yazdı bi yeri onu unuttum bugün söylemeyi Çarşamba akşam Perşembe Cuma cumartesi akşam ŞENOL : Evet evet Aytekin: Dört gün demi ŞENOL : Evet evet Aytekin: tamam yer hazır yani o onu bugün ortamını bulamadım hem ŞENOL : Tamam tamam Aytekin: Ee o problem yok yani tamam ŞENOL : Tamam oldu”

22.09.2010 günü saat 10:18:40’ de Aytekin KARAHAN ile Şenol VARÜRER arasında geçen görüşmenin; AYTEKİN: Eee Yer İstiklal Caddesi Üzerinde ŞENOL : hı AYTEKİN: Tamam Ben Sana İstanbulda Tarif Edecem “ şeklinde olduğu örgüt mensubu Şenol VARÜRER, eşi Sevgi VARÜRER ve çocukları Gözde VARÜRER’ in 22.09.2010 ile 26.09.2010 tarihleri arasında İstanbul Suit Home Cihangir adı altında faaliyet gösteren geçici konaklama tesisinde 303 numaralı oda da konakladıkları ödemesinin firma tarafından yapıldığı, tespit edilmiştir.

"IPHONE SİPARİŞİ"
18.10.2010 günü saat:12:26:12’ de örgüt yöneticisi Osman TURNA’ nın cep telefonu satıcısı Metin ÖZKAHRİMAN’ı aradığı ve; “OSMAN: METİNCİM ŞİMDİ SEN EEE ARKADAŞLAR ÖĞLEDEN SONRA SANA UĞRUYCAKLAR METİN: HI HI HI OSMAN: EEE GELDİĞİMDE BEN SENDEN ALIRIM O İŞLEMLERİ HALLEDECEKLER TAMAM MI METİN: HA GEREKİRSE ONLARDAN PARAYI ALACAZ DOĞRU MU ABİ OSMAN: EVET EVET METİN: CİHAZLARIDA BİZ SİZE Mİ TESLİM ETCEZ ABİ OSMAN: SEN BANA BEN GEREKLİ YERE ULAŞTIRIRIM SEN BANA TESLİM EDERSİN ABİ” şeklindeki görüşmeyi takiben örgüt yöneticisi Osman TURNA’ nın 18.10.2010 günü saat:15:56:34’ de Mass firması yetkilisi Aytekin KARAHAN’ ı aradığı; “AYTEKİN: HA ŞİMDİ PEYNİRLERİ BİZ ŞEY YAPTIK ORAYA EE SİPARİŞİNİ VERDİK BİR HAFTA İÇERİSİNDE GELECEKMİŞ OSMAN: tamam AYTEKİN: tamam mı OSMAN: ben AYTEKİN: işlemi tamamladık biz ir aray hallettik OSMAN: tamam anladım AYTEKİN: eee takip sende artık OSMAN: tamam oldu AYTEKİN: KAZARA ŞEY FALAN ŞEY YAPMASINLAR ÇİN MALI MİN MALI FALAN GÜVENİYOSUN DEMİ OSMAN: YOK YOK O BENİM SAMİMİ ARKADAŞIM YA YILLARDIR TANIYOM ONU AYTEKİN: TAMAM OKEY O ZAMAN OSMAN: GÜVENİLİR ARKADAŞ AYTEKİN: YO HANİ HA TAMAM, ÖYLE O YANİ HANİ BİZ ŞEY YAPTIK TAMAM OSMAN: TAMAM BEN AYTEKİN: SİZ ORDAN TESLİM ALCAKSINIZ OSMAN: BEN TELEFONLARI ALIRIM İLGİLİ YERLERE ULAŞTIRIRIM HOCAM,” şeklindeki görüşmede “Peynir” ifadesini kullanarak şifreli bir şekilde alacakları IPhone marka telefonların siparişini verdiklerini, buradan teslim alarak “ilgili yerler” diyerek Ali KAYA ve Şenol VARÜRER’ e ulaştıracağını bildirdiği,

"HERŞEY TAMAM PARA HESAPTA ABİ"
18.10.2010 günü saat:16:45:25’ de Osman TURNA ile Metin ÖZKAHRİMAN arasında geçen görüşmede;“OSMAN: merhaba metincim arkadaşlar aradılar istanbula dönüyomuşlar zaten onlar METİN: TAMAM DÖNSÜNLER BİZ PARAYI ÇEKTİK OSMAN: EVET METİN: ÜÇ TANE AYFON, DÖRT BENDEN ALACAKLISIN OSMAN: O OTUZ CE OTUZ CİGABAYT BEN METİN: OTUZİKİ CİGABAYT OSMAN: ONU İLGİLİKİŞİLERE ULAŞTIRIM ONU METİN: tamam ir a abi o zaman şöyle yapıyoruz, senin için gün olarak hangi gün sıkıntı var veya yok abi OSMAN: ya şimdi ben o onların eee daha doğrusu onlar istanbulda alacaklarmışda ben dedim sana yönlendirdimki bizim arkadaşımız var dedim ir ar METİN: hı hı hı hı anladım ir a abi OSMAN: yani okişilere ne zaman ulaştıracaz iki üç gün içinde ulaştırmamız lazım işte METİN: İKİ ÜÇ GÜN İÇİNDE, İNŞALLAH SEN GÜN OLARAK PROBLEMİMİZ YOK ÇEKTİK PARAYIDA ALDIK HERŞEY tamam” devam eden görüşmede “OSMAN: yok tamam yani ii tümünü şey yaptılar demi METİN: TABİ TABİ PARAYI VERDİLER HERŞEY TAMAM PARA HESAPTA ABİ ŞU ANDA “ örgüt yöneticisinin bahse konu telefonların parasının ödendiğini cep telefonu satıcısı Metin ÖZKAHRİMAN’ dan teyit ederek telefonları ne zaman teslim alacaklarını sorduğu,

Bu görüşmeden 4 gün sonra yani Metin ÖZKAHRİMAN isimli şahsın 3-4 gün sonra teslim edeceklerinden bahsettiği cep telefonlarını teslim almak üzere, örgüt lideri Ali KAYA, şoförü Hüseyin ÖZDAMAR’ı göndererek cep telefonlarını bu işyerinden aldırdığı,

22.10.2010 günü saat:15:01:45’ de Ali KAYA ile Hüseyin ÖZDAMAR arasında geçen görüşmede; “ALİ: TELEFONCU METİN VARYA HÜSEYİN: EVET BAŞKANIM ALİ: TELEFONCU METİN VAR DA GİDİYOSUN ORAYA ARA SIRA, HÜSEYİN: BİLİYORUM BİLİYORUM NECATİBEYDEKİ ALİ: HA HA ONA UĞRA SANA Bİ ŞEY VERECEK TAMAM MI HÜSEYİN: tamam tamam ALİ: telefon verecek sana yani onlarıda al gel üç tane HÜSEYİN: ….. ÜÇ TANE TAMAM BAŞKANIM ALİ: TAMAM HÜSEYİN: TAMAM TAMAM BAŞKANIM.”

Örgüt yöneticisi Osman TURNA’nın 22.10.2010 günü saat:15:06:57’de Metin ÖZKAHRİMAN’ ı aradığı, telefonları almaya Ali KAYA‘ nın şoförünün geleceğini bildirdiği ve teslimatla ilgili talimat verdiği, “METİN: alo abi beni aramışsın OSMAN: YAV METİNCİM ŞİMDİ ALİ BEYİN ŞÖFÖRÜ GELECEK O TARAFLARDA HOCAM SANA UĞRUYCAK OLDUMU HOCAM METİN: TAMAM ABİ BEN GÜZELCE HEPSİNİ TEK TEK POŞETE KOYDUM OSMAN: TAMAM METİN: ARTI ONDAN SONRA HEPSİNİ BİR POŞETE KOYDUM BİLGİN OLSUN OSMAN: HE … METİN: GÜZEL Bİ ŞEKİLDE PRO OSMAN: AY AYRI METİN: PROGRAMDA ATTIM HERŞEY TAMAM OSMAN: TAMAM AYRI AYRI POŞETLERE KOY HOCAM TAMAM MI METİN: TAMAM ABİ TAMAM AYRI AYRI POŞETLERDE TAMAM OSMAN: …... VERİRSİN BİZ ONU GÖNDERDİK ŞİMDİ BİZ”

Telefonlar teslim alındıktan sonra 22.10.2010 günü saat:19:46:42’ de Osman TURNA ile Metin ÖZKAHRİMAN arasında geçen görüşmede; “METİN: çok şükür abi bildiğin gibi devam abi OSMAN: HOCAM TELEFONLAR ALINMIŞTIR “ devam eden görüşmede” OSMAN: GÜZELDE İPHONE DA ÇOK GÜZELMİŞ YA METİN: GÜZEL DEMİ OSMAN ABİ, OSMAN: TABİ YA METİN: sana da bi tane iphone vermek lazım abi OSMAN: ya bunlar hocam kaça mal oldu bi tanesi METİN: abi bir tenesi o şeylerle BERABER BİNSEKİZYÜZELLİYE MAL OLDU, gerçi biz bin sekiz yüz otuz beşe falan vermiş olduk normalde OSMAN: tamam anladım METİN: sistematik olarak, programlarla falan baya daha da ucuza gelmiş oldu bunlara” şeklindeki görüşmelerden, suç örgütünün Metin ÖZKAHRİMAN isimli şahsın işlettiği telefon satıcısından, ödemesi Mass firması adına hareket eden şüpheli Aytekin KARAHAN tarafından yapılan, tanesi 1835 TL tutarında 3 adet IPhone marka cep telefonu aldıkları, gerekli organizasyonu örgüt mensubu Osman TURNA’ nın yaptığı, örgüt lideri Ali KAYA’ nın şoförü Hüseyin ÖZDAMAR’ ı bu işyerine göndererek bahse konu telefonları teslim aldıkları anlaşılmıştır.

Bahse konu cep telefonlarının alındığı Başak İletişim isimli işyeri sahibi Metin ÖZKAHRİMAN’ın 13.02.2012 günü Bilgi Sahibi sıfatıyla alınan ifadesinde; “Osman TURNA’yı İller Bankasında çalıştığı 2002 tarihinden beridir tanıdığını.Şahsın devamlı cep telefonu alan ve aldığını ve cep telefonlarını takas yaptığını. Tarafına okunan görüşmelerin geçtiği tarihlerde Osman TURNA’ nın 3 (üç) adet IPHONE marka cep telefonu alacaklarını ödemenin Mass firmasından Aytekin KARAHAN tarafından yapılacağını belirterek kendisine sipariş verdiğini, 3-4 gün sonra Osman TURNA’ya verdikleri siparişleri hazırladığımı belirterek gelip almalarını söylediğini. Siparişleri almaya Ali KAYA’nın şoförü olarak tanıdığı ancak soyisimini hatırlayamadığı Hüseyin isimli şahsın 22.10.2010 günü gelerek teslim aldığını, 3 (üç) adet IPHONE marka cep telefonlarının ödemesini ise, Aytekin KARAHAN isimli şahsın, kendisinin sahibi olduğu NETCELL BAŞAK İLETİŞİM isimli firmaya gelerek büroda kullandıkları bilgisayardan yetkilisi olduğu Mass firmasına ait hesaptan kendisinin hesabı bulunan Garanti Bankasına Mail Order (hesaptan hesaba havale) yoluyla 5.500.00TL havale yaptığını. Osman TURNA’nın siparişlerini verdiği ve Ali KAYA’nın şoförü Hüseyin isimli şahsın aldıkları telefonları kime verdikleri hakkında bir bilgisi olmadığını. 31.12.2010 tarihli 008989 Seri Nolu İrsaliye Faturasının telefonların teslim edildiği tarihte kesilmemesinin sebebinin ise, Mass firma yetkilisi Aytekin KARAHAN isimli şahıs acelesi olduğunu söyleyerek hemen çıkacağını, faturayı kesip adresine gönderilmesini istediğini, o gün yoğunluktan dolayı irsaliye faturasını kesmeyi unuttuklarını, daha sonra muhasebecisinin ikaz etmesiyle durumun farkına vardıklarını ve 22.10.2010 tarihinde satışını yaptıkları telefonların imei numaralarını hatırlayamadığıkları için ve maliye açısından bu irsaliyenin kesilmesi gerektiğinden sattıkları ürünün tutarı kadar farklı bir ürüne ait yukarıda belirtilen tarih ve seri nolu irsaliye faturasını kestiklerini. Ancak bu faturayı Mass firmasından Aytekin KARAHAN’a üzerinden zaman geçtiği için gönderemediklerini” beyan ettiği,

NetCell Başak İletişim firmasından MASS Arıtma Sistemleri San.Tic.A.Ş firması adına 33 adet 139.83 birim fiyatlı, toplam 4.614.39 TL tutarında Samsung E250 ile 2 adet 21.50 TL birim fiyatlı, toplam 43.00 TL tutarında 100’lük kontör olmak üzere Genel Toplamda 5.502.00 TL’lik 31.12.2010 tarihli 008989 Seri Nolu İrsaliye Faturası kesildiği tespit edilmiştir.

Konuyla ilgili olarak 13.02.2012 günü temin edilen Hüseyin ÖZDAMAR ifadesinde özetle; “Telefoncu Metin olarak hitap edilen şahsın Ankara Kızılay Necatibey caddesinde bulunan Balıkçı işhanı içerisindeki telefoncu Metin ÖZKAHRİMAN isimli şahıs olduğunu, Osman TURNA’ nın bu şahsı Ali KAYA ile tanıştırdığını, bu şahısı Osman TURNA aracılığı ile tanıdığını, bundan dolayı Ali KAYA’nın telefon alacağı zaman Metin isimli şahıs ile irtibata geçtiğini, şoförü olduğu için de kendisini arayarak şahsın yanına gidip istediği telefon alıp getirdiğini, telefoncu Metin isimli şahıstan Ali KAYA’ nın gidip almasını istediği telefonlardan hatırladığı kadarıyla bir tanesine yaklaşık 1200TL ödemesi için para verdiğini, fakat bu ödeme dışında almış olduğu iki yada üç telefon daha olduğunu, telefon görüşmelerinde bahsi geçen telefonların bu telefonlar olabileceğini, fakat marka ve modellerini bilmediğini, çünkü telefonların kapalı bir kutu içerisinde olduğunu, bu telefonların ise önceden parasının ödenip ödenmediği hususunda bir bilgisi olmadığını, Ali KAYA’ nın kendisini arayarak telefonları alıp gelmesini istediğini, bunun üzerine Metin isimli şahsın yanına giderek telefonları alıp geldiğini, fakat telefonları aldığı esnada herhangi bir ödeme yapmadığını ve Metin isimli şahsın da herhangi satış belgesi vermediğini” beyan etmiştir.

MASS Arıtma firmasının ihale işlerini ve Kamu İhale Kurumundaki itirazlarını takip eden şüpheli Aytekin KARAHAN’ ın 23.10.2010 günü saat:11:57:01’ de örgüt yöneticisi ŞENOL VARÜRER’ i aradığı ve “AYTEKİN: ÖYLEMİ HIII PATRONUN ŞEYLERİNE YARIN MI BAKACAN ŞENOL: IIIII AYTEKİN: LİSTESİNE “ şeklinde incelemeye alıncak olan ve taraf olduğu dosyalarıyla ilişkin olduğu değerlendirilen listeyi sorduğu,

Bu tarihten sonra firmanın ikinci itirazına ilişkin Kamu İhale Kurulunda görüşüleceği gün olan 07.12.2010 tarihinden önce, örgüt lideri Ali KAYA ile Aytekin KARAHAN’ın 26.11.2010 günü Gaziantep ilinde buluştukları buradan birlikte uçakla İstanbul’ a döndükleri ve bu sayede yüz yüze görüşmeyi sağladıkları, Aytekin KARAHAN’ ın seyahat masraflarını karşıladığı,

MASS firması adına hareket eden şüpheli Aytekin KARAHAN’ ın 30.11.2010 günü saat 09:11:28 ‘de örgüt lideri ALİ KAYA’ yı aradığı ve “AYTEKİN: TAMAM. BİZDE YANLIZ ŞEYLE Bİ YARIM SAATLİK Bİ SAATLİK İŞİMİZ VAR ŞENOL ABİYLE Bİ ONA ALO DEMİŞTİM BENDE YANINDANDINIZ YA ALİ KAYA: YA O …. SANA DEDİYDİ SANA BULUŞABİLİRİZ DİYE ÖYLE TAHMİN EDİYORUM AYTEKİN: HAA TAMAM BEN ONUN MÜSAİTLİK DURUMUNA GÖRE ŞEY YAPARIM ALİ KAYA: HEEE HABERLEŞİR… AYTEKİN: ŞİMDİ HABERLEŞİRİM ONLA BEN YANİ GELDİĞİMİZDE ÖĞLENDE” Şenol VARÜRER ile birlikte buluşmaları gerektiğini bildirdiği ve devam eden görüşmelerde aynı gün 30.11.2010 günü yani taraf olduğu dosyanın Kamu İhale Kurul gündemine alınmasından 1 hafta önce örgüt lideri Ali KAYA ile buluştukları anlaşılmıştır.

"HANIMIN VERDİĞİ TARİFİ İLACI İÇEBİLİR"
Sözkonusu ihalenin Kamu İhale Kurumunda gündeme alınarak görüşülmesinden 1 gün sonra 08.12.2010 günü 09:57:48’ de Osman TURNA’ nın GSM hattından Aytekin KARAHAN’ ı arayan Şenol VARÜRER’ in “ŞENOL: dün eee şeyle ilgili ya, ya o hasan bey şey içebilir ee söyle o hazırlanan hanımın verdiği tarifi ilacı içebilir AYTEKİN: tamam okey teşekkürler abi ŞENOL: tamam faydasınıda görür yani AYTEKİN: tamam ŞENOL: eee faydasınıda görür tamam AYTEKİN: tamam oldu ŞENOL: e hadi bakalım AYTEKİN: teşekkürler abi ŞENOL: geçmiş olsun” şifreli olarak inceleme sonucunun firmanın lehine olduğunu bildirdiği tespit edilmiştir.

MASS firması adına hareket eden ve firmasının Kamu İhale Kurumunda inceleme aşamasında olan dosyaları ile ilgili olarak aracılık yaptığı anlaşılan Aytekin KARAHAN isimli şahısın, Kamu İhale Kurumu görevlileri ile 25.11.2011 günü öğle yemeğinde buluşmak için mutabakata vardıkları tespit edilmesi üzerine CMK. 140/2 maddesi gereği yapılan teknik izleme sırasında: 25.11.2011 günü saat: 13:00 sıralarında Beştepe Orman İşletmeleri Genel Müdürlüğü arazisi içerisinde bulunan Cavit Dinçel Sosyal Tesisi içerisinde faaliyet gösteren Fevzi Hoca Balık Restaurantta gidilmiş, Saat:12:55 sıralarında 34 FF 833 Plaka sayılı araç ile şüpheli Aytekin KARAHAN isimli şahısın tutanaktaki resimlerde X1 ve X2 olarak belirtilen şahıslarla birlikte geldiği ve Fevzi Hoca isimli Restauranta girdikleri, Saat:13: 14 sıralırında 06 TON 82 Plaka sayılı araç ile şüpheli Osman TURNA, Ali KAYA ve Şenol VARÜRER isimli şahısların beraber Fevzi Hoca Restauranta geldikleri ve şüphelilerin Restauranta girdikleri, Şüpheli Ali KAYA, Şenol VARÜRER, Aytekin KARAHAN, Osman TURNA, X1 ve X2 şahısların bir araya gelerek beraber yemek yedikleri ve görüştükleri görülmüş, şüphelilerin bahse konu yerden ayrılmaları üzerine aynı gün saat 14:40’da teknik araçlarla yapılan izlemeye ve fiziki takibe son verilmiştir.

Yukarıda açıklandığı üzere her iki itirazın da firmanın lehinde kararlar olduğu ve örgüt liderinin de bu sürece müdahil olması hususu birlikte değerlendirildiğinde, şüpheli Aytekin KARAHAN’ ın suç örgütü ile bir araya geldiklerinde suç örgütüne haksız menfaat temin ettiği ve firmanın itiraza konu ihale dosyası hakkında 4 defa görüştükleri tesbit edilmiştir.

"KARAR FİRMA LEHİNE"
Böylece, 2010/35443 İhale Kayıt Numaralı “İçmesu Temin Sisteminin Bakım-Onarım ve İşletilmesi Hizmet İşi” İhalesiyle ilgili olarak, örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’in İstanbul Elit World Otel ve İstanbul Suit Home Cihangir Otel’deki konaklama masraflarının ve suç örgütü lideri Ali KAYA'nın Gaziantep seyahat masraflarınının firma tarafından karşılandığı, suç örgütü lider ve yöneticilerinin adı geçen firmadan maddi değeri yüksek cep telefonu aldıkları ve bu doğrultuda Ali KAYA, Şenol VARÜRER ve Osman TURNA’ya, Sedat SOYBAY’ ın sahibi olduğu Mass Firması tarafından haksız menfaat temin edildiği, ayrıca KİK içerisinde faaliyet gösteren suç örgütünün, yapılan itirazlara binaen incelenmek üzere gelen ihale dosyasında, kendileriyle irtibata geçen firma lehine KİK’den karar çıkmasını sağlayarak TCK. 235 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine göre ihaleye fesat karıştırdıkları anlaşılmıştır.

1/B

Soruşturmamız kapsamında ilgili mahkeme kararları gereği şüphelilerin iletişimlerinin tespiti ve kayda alınması esnasında düzenlenen ses kayıt çözüm tutanaklarının tetkikinde;

MASS Firması adına hareket eden şüpheli Aytekin KARAHAN’ ın 13.12.2010 tarihi itibariyle suç örgütü lideri Ali KAYA ve örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER ile irtibata geçtiği ve telefon görüşmelerine azami derecede dikkat ettikleri anlaşılan şüphelilerin çeşitli zaman aralıklarıyla gerek ilimizde gerekse İstanbul ilinde bira araya geldikleri ve yüz yüze görüşmeler yaptıkları,

15.12.2010 günü saat 09:51:58’ de örgüt lideri Ali KAYA ile Aytekin KARAHAN arasında geçen; “AYTEKİN: hı hı, başkanım ŞİMDİ SAAT ÜÇTE ALİ KAYA: TAMAM AYTEKİN: ANADOLU JET” şeklindeki görüşmeden de anlaşılacağı üzere örgüt liderinin Firma yetkilisi ile görüşmek üzere İstanbul’ a gittiği ve seyahat masraflarının firma tarafından karşılandığı,

"KOD ADI ŞAHİN"
Soruşturmamız kapsamında özellikle MASS firması adına hareket ettiği anlaşılan şüpheli Aytekin KARAHAN’ın, kendisinin ortaklığının olduğunu beyan ettiği ortak girişim tarafından yapılan itiraz üzerine Kamu İhale Kurumunda İnceleme aşamasında olan bir ihale dosyasının 30.12.2010 günü Kurul gündemine alınacağı haberini “Şahin” olarak ifade ettiği Şenol Varürer’ den aldığı, yapılan görüşmenin içeriğinde ihaleyi yapan kurumdan gönderilen evrakların eksiksiz gönderildiği, bu haliyle sıkıntı yaşayabileceklerinden bahsettikleri ve bu konuyu yerinde halledebilmek amacıyla şüpheli Aytekin KARAHAN’ ın Ankara’ya gelmek üzere yola çıktığı, şüphelinin yola çıkmadan önce suç örgütü yöneticilerine ulaşmaya çalıştığı bu doğrultuda Osman TURNA ile görüştüğü ve Ankara’ ya geldiği anlaşılmıştır.

Şüpheli Aytekin KARAHAN’ın Ankara iline gelmeden önce birlikte hareket ettiği şüpheli Hasan KARAKAYA ile 30.12.2010 günü saat 09:51:32’ de yaptığı; “AYTEKİN: hııı hııı HASAN: MEVZUATA UYGUN MU O SORDUĞU ŞEYLERE VERDİĞİ CEVAPLAR, SEN gördün yani AYTEKİN: YANİ BEN GÖRDÜM DİĞİL YANİ AMA İDAREDEN NE EK BİLGİ BELGE GELDİ ONU BİLMİYORUM YANİ ONU MERAK EDİYORUM ŞİMDİ. BEN GİDİYİM DE ŞEYE KONUŞURUZ SONRA HEMEN ÇIKIYORUM TAMAM MI” şeklindeki görüşmede Aytekin KARAHAN’ ın Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan inceleme esnasında temin edilen evrakları gördüğünden bahsettiği,

Aynı görüşme içeriğinde; “HASAN: PATRON? AYTEKİN: PATRON HII YANİ HASAN: EEE PEKİ ÖBÜR ADAMLAR KIVIRTIYOLAR MI ACABA AYTEKİN: YOO ONLARDA YANİ SİZİN DEDİĞİNİZ GİBİ DİĞİL DİYO ADAM ŞİMDİ ONLARDA.” Şeklindeki görüşme de firma yetkililerinin suç örgütü ile yaptıkları ilk görüşmelerde itirazlarına ilişkin farklı bilgiler yansıttıklarından bahsettikleri, bu görüşmeyi takiben aynı şahıslar arasında gerçekleşen bir diğer görüşmede bahse konu ihale dosyasının ön incelemesi için örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER o gün kurumda olmadığından, dosyanın ona gönderilmediği veya lehlerinde olacak girişimlerde bulunamadığından bahsettikleri,

Aynı gün içerisinde şüpheli Aytekin KARAHAN’ ın Ankara’ ya geldiği ve suç örgütü lider ve yöneticileri ile irtibata geçmeye çalıştığı, örgüt lideri ile görüşme yaparak daha sonra konuşmak üzere randevulaştıktan sonra birlikte hareket ettiği Hasan KARAKAYA’ yı aradığı, 30.12.2010 günü saat 12:20:08’ de AYTEKIN KARAHAN ile HASAN KARAKAYA arasında geçen görüşmede: “HASAN: aloo AYTEKİN: meraba Hasan Bey HASAN: meraba Aytekin bey AYTEKİN: indim şimdi gidiyorum şeye doğru HASAN: evet AYTEKİN: bakalım HASAN: Vedat Bey aradı senden sonra AYTEKİN: HAA HAA HASAN: NOLDU DEDİ BENDE DAHA DEDİM NOLDUĞUNU BİLEMİYORUM DEDİM YANİ BİRAZ KARIŞIKLIK VAR DEDİM AYTEKİN: haa haa HASAN: ..... AYTEKİN: mesajı almış mı mesaj attım ona HASAN: heee almış niye dedi bi şey değişirmi dedi gitmesiyle ilgili. .... ya dedim görüşcek ikideymiş dedim şey AYTEKİN: evet HASAN: toplantı AYTEKİN: hee hee HASAN: gidecek bakacak dedim yani.abi olmuyo yaa görüyosun yani AYTEKİN: efendim HASAN: nası böyle şey olur ya ben anlayamıyorum ya AYTEKİN: ya bende şimdi gidince bakıcam işte bende ANLAMADIĞIM Bİ ŞEY VAR YANİ HASAN: ŞEY OLMASIN AYTEKİN: NEY? HASAN: ŞAKA OLMASIN AYTEKİN: YAA YOK CANIM ŞAKA FALAN DİĞİL YANİ GERÇEKTEN ŞEYİN PATRONUN KEYFİ ÇOK KAÇIK YANİ.YANİ ŞEYİ DİYO HASAN: ANLADIM AYTEKİN: O ŞEYİ HANİ VAR YA BİZİM JENARATÖR İDDİAMIZ HASAN: HIIMM AYTEKİN: DİYO ONU DİYO NİYE ŞEY YAPMIYOSUNUZ DİYO. ONU DİYO EEE BAŞLANGIÇTA SİZ Bİ RAKİBİNİZİN AVANTAJI RAKİBİNİZİN EEE ŞEYİNDE O DİYO ŞEYİ DİYO EEE O NOKTADA İTİRAZIMIZI EEE DÜŞÜK FİYAT SORGULAMASI YAPILDIĞINDA BU KALEMLERDE YAPILMALIDIR DİYE İDAREYE SORULMALI EEE DİYE HANİ O YÖNLÜ Bİ ŞEY YAZMIŞ.EEE ONU AMA BAKALIM YA ÇIKMAYAN CANDAN ÜMİT KESİLMEZ.BEN GİDİYORUM ŞİMDİ BAKALIM YAA HAYIRLISI” itirazlarını doğru yapmadıklarından ve sonucun kendileri açısından olumsuz olacağından bahsettikleri ve Kurulda yapılan inceleme sürecini takip ettiği tespit edilmiştir.

"- Bİ MUHALEFET YAZACAZ, ONLA ŞEYE GİRERSİNİZ
- MAHKEMEYE Mİ ABİ?"
Suç örgütü ile irtibata geçen Aytekin KARAHAN ile örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ in 30.12.2010 günü saat 22:04:49’de arasında geçen görüşmede: “ŞENOL: naptın vardın mı? AYTEKIN: ee şimdi indim uçaktan ŞENOL: iyi hadi bakalım geçmiş olsun AYTEKIN: saolasın ŞENOL: ULAN MAHVETTİN BUGÜN MAHFETTİN BUGÜN BENİ SEN AYTEKIN: NİYE BİLİYORUM YA BİLİYORUM YA ŞENOL: HEM CANIM SIKKIN HEM İŞİ... AYTEKIN: KUSURA BAKMA YA SABAH ÖYLE DEYİNCE DÜNYAM KARARDI YANİ SÖYLEYİM ŞENOL: ee dünyan karardı da yani şimdi sen şeyde aramanman lazım ben sana ne dedim ee bişey görürsek.....BEN ORDA Bİ ŞEY GÖRDÜM ONU YAZDIM ZATEN GEREĞİNİ YAPTIM AMA AYTEKIN: hıhı ŞENOL: AMA BENİM BİLMEDİĞİM Bİ ŞEY VARSA O ŞEYDE SÖYLERSİN ONA GÖRE DE ŞEY YAPARIZ AYTEKIN: işte ben orda başka bişey söyleyecektim de önemli değil ŞENOL: ...SÖYLEDE YANİ ŞEY VAR ŞİMDİ, HİÇ OLMAZSA MUHALEFET YAZACAZ ŞİMDİ, SONUÇ DÜZEL...İŞLEM AMA ONUN Bİ KAŞE EKSİKLİĞİ VAR BİLMEM NE VAR O ŞEKİLDE AYTEKIN:HA ŞENOL: YANİ ...İLGİLİ Bİ DÜZELTİCİ İŞLEM DEĞİL O RAPORDADA ÖYLEYDİ AMA ŞEY VAR İŞTE PATRON ŞEY KOYDU PATRON BELGE GEÇERSİZ DİYE KOYDU BUNLARIN BELGESİNİ AYTEKIN: hıhı anladım ŞENOL: anladın mı o belge geçersiz...... AYTEKIN: başka koyan oldu mu ŞENOL: yok tek AYTEKIN: hıhı ŞENOL: tek AYTEKIN: anladım ŞENOL: YANİ BELGENİN GEÇERSİZ OLDUĞUNU DA YANİ PEK AYAĞA BASMAYACAK ŞEKİLDE ŞAPACAZ AMA BELKİ TUTTURABİLİRSİN ONDAN AYTEKIN: hıhı anladım, yok o sağlam aslında şeyi peki ŞENOL: hıh AYTEKIN: mesela o jenaratör vardı ya hani ŞENOL: bak onlara girmiyo bak onlara niye girmiyo biliyomusun AYTEKIN: hı ŞENOL: onlara eee bunları demişki sana şeyi seksenbir vilayetle ilgili açıklama yapıyosun altı tane vilayet ismi yazmış Ankara, İstanbul, Manisa, Eskişehir açıkla diye sen diyosun Kars a da bak AYTEKIN: hıhı ŞENOL: ona baklıyo şey AYTEKIN: ha anladım ŞENOL: anladın mı ee eee o nedenle şey değil AYTEKIN: şey peki şeyleri tam mı o hani o tebliye göre mali müşavir beyanları felan ŞENOL: hepsi tam ben kendim baktım ona var tabi ben kendim baktım tabi AYTEKIN: HAA, ŞENOL: YA ONU ÇOK BÜYÜK İHTİMAL SENİN ŞEYİNDEN DEĞİŞTİRMİŞLER AYTEKIN: hıhı ŞENOL: ve sanmıyorum o zaman onun oo mesele uyanacağını AYTEKIN: tabi tabi aynen öyle ŞENOL: değiştirmiş olabilirler onu AYTEKIN: hıhı hıhı ŞENOL: ama ıspatlayamazsın sen onu AYTEKIN: anladım anladım ŞENOL:YANİ YİNE MAHKEME YOLU GÖZÜKECEK AYTEKIN: HIHI ŞENOL: BELGE UYGUN DEĞİL DİYECEZ AYTEKIN: hıhı anladım tamam ŞENOL: artı bi de ne var ee belge uygun değil diyecez, eee şeyde ne diyecektim ya ötekinde de iptal çıktı zaten AYTEKIN: HA O ÖNEMLİ DEĞİL ONU HİÇ YANİ BUNUN YANINDA O HİÇ BENİM HANİ ORTAK OLDUĞUM GRUPLA ALAKASI YOK ONUN ZATEN ŞENOL: anladım AYTEKIN: öbür yapım işi ile ilgili o yüzden orda onun hiç önemi yok ŞENOL: ya bunda zaten idare şapmış idare belli kalemlerde istemiş o kalemleri açıklayamadı belki aslında adam AYTEKIN: hıhı, ŞENOL: ama işte dediğim gibi senin düzgün verdiğin şeye bakarak ayarladıysalar ona bi şey diyemem AYTEKIN: haa, peki alt bileşenleri şey değil açıklayıca değil onun ŞENOL: şimdi bak alt bileşenlere gerek yok diyorum şimdi alıyoya paftayı ....dan o notu da düşürdü mü AYTEKIN: hıhı ŞENOL: ben ne dedim şeyi vermesine de gerek yok yandaki ee maliyet tespit raporu vermesine de gerek yok dedim o ....ri o ... altları vermesine de gerek yok AYTEKIN: ŞEYİ YAPABİLİYOMUYDU İPTALE GİDEMİYO MUYDU HİÇBİ ŞEKİLDE ŞENOL: YOK NASIL GİTSİNKİ AYTEKIN: EVET ŞENOL: NE DİYE GİDECEK, BELGE UZUN GÖZÜKÜYO AÇIKLAMASI ŞEYİ UYGUN NASIL İPTAL EDECEK AYTEKIN: evet ŞENOL: TEKLİF SENDEN AŞŞADA AYTEKIN: DOĞRU ŞENOL: ANCAK İŞ DENEYİM BELGESİNDEN İŞTE Bİ MUHALEFET YAZACAZ GÖRÜRSÜN ONU AYTEKIN: HIHI ŞENOL: ONLA ŞEYE GİRERSENİZ BELKİ...BELKİ AYTEKIN: MAHKEMEYE Mİ ŞENOL: TABİ BENİM BİLİYOSUN BENİM BELKİLERİM ŞEYDİR HEP ÇIKIYO AYTEKIN: hıhı anladım ŞENOL: tamam AYTEKIN: tamam oldu abi teşekkür ederim ŞENOL: oldu hayırlısı olsun bakalım AYTEKIN: kusura bakma bugün için tamam ŞENOL: yok, oldu oldu hadi görüşürüz hadi hoşcakal AYTEKIN: görüşürüz, saol” şeklinde kararın her ne kadar düzeltici işlem olarak çıksa da bunun MASS firmasını lehine olmayacağından bahisle suç örgütünün kanıksadığı davranışlardan olan karşı oy uygulamasını devreya sokacakları, itirazın görüşüleceği kurulda örgüt lideri Ali KAYA’ nın karşı oy kullanacağı, firmanın da karşı oyu gerekçe göstermek suretiyle itirazı mahkemeye taşıyarak lehlerinde sonuçlanmasını sağlayabileceklerinden bahsettiği tespit edilmiştir.

Görüşmelere konu ihalenin;  Antalya Su Kanal İdaresi Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı İhale ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü tarafından 19.10.2010 tarihinde açık ihale usulü ile düzenlenen  2010/500517 İhale Kayıt Numaralı "Atıksu Sisteminin İşletilmesi" İhalesi olduğu ihale ile ilgili olarak Mass Arıtma Sistemleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin 22.11.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.11.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 01.12.2010 tarih ve 49212 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.12.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,  

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) İhale üzerinde bırakılan istekli Remondis Su ve Atıksu Teknolojileri San. Tic. A.Ş. tarafından sunulan iş deneyim belgesinde yer alan arıtma tesisi inşaatı ve işletme işinin 3 ortaklı bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirildiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin söz konusu işte alt yüklenici olarak çalıştığı ve sunulan iş deneyim belgesinin, işin işletme kısmını içeren alt yüklenici iş bitirme belgesi mahiyetinde olduğu, işletme işinin başlangıç tarihi itibari ile ihale üzerinde bırakılan istekli hizmete başlamadığından, belge tutarı ile yapılan işin tutarının uyumsuz olduğu, ayrıca iş deneyim belgesini düzenlemeye yetkili idareye, sosyal güvenlik prim ödemelerini gösterir belgeler sunulmadığından, idarece iş deneyim belgesi düzenlenmesinin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeli inin 45 inci maddesine aykırı olduğu, bu itibarla ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

2) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sunulan proforma faturaların, birim fiyat tariflerinde yer alan alt bileşenleri içermediği ve sunulan belgelerin mevzuata uygun olmadığı, araç ve ekipman giderlerine ilişkin olarak; ihale üzerinde bırakılan istekli araç parkına sahip olmadığından, öngörülen fiyatlarla ihale konusu işin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı , araçların bakım, onarım, personel, akaryakıt gibi giderlerine ilişkin olarak yapılan açıklamanın mevzuatın öngördüğü kriterleri sağlamadığı , ayrıca, ihale konusu işte akaryakıt giderinin önemli bir bileşen olduğu, bu itibarla aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında akaryakıta ilişkin öngörülen giderin sorgulanması gerektiği,   İddialarına yer verildiği,

Kurumca yapılan ön incelemede 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmesinin uygun olacağının bildirildiği, Kamu İhale Kurumunun 30.12.2010 gün ve 2010/UH.III -4002 sayılı kararında, ihale üzerinde bırakılan istekli Remondis Su ve Atıksu Teknolojileri San. Tic. A.Ş.’ nin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sunmuş olduğu yol giderine ilişkin fiyat teklifinde yer alan bilgi eksikliğinin tamamlatılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekçesiyle düzeltici işlem belirlenmesine “oyçokluğu” ile karar verildiği anlaşılmıştır.

Örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER ile firma yetkilisi Aytekin KARAHAN’ ın görüşmelerinde bahsettikleri şekilde Kurul üyesi Ali KAYA’ nın “ Yüklenici olarak, Sistem Yapı İnş. Tic. A.Ş. ile alt yüklenici  olarak Remondis Sistem Yapı Çevre Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. arasında imzalandığı , iş deneyim belgesinin ise Remondis Su ve Atıksu Teknolojileri San. Tic. A.Ş. adına düzenlendiği görüldüğü, Remondis Su ve Atıksu Teknolojileri San. Tic. A.Ş. nin  ayrı bir tüzelkişilik mi? yoksa Remondis Sistem Yapı Çevre Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. ’ nin unvan değişikliği yapılmış bir unsuru mu olduğu, bu durumun idareye bildirilip bildirilmediği hususlarının, yani söz konusu şirketlerin aynı şirket olup, olmadığının, yapılan işlemlerin Kamu İhale mevzuatına uygunluğunun araştırılması gerektiği (Adına belge düzenlenen Remondis Su ve Atıksu Teknolojileri San. Tic. A.Ş. ’ nin farklı bir şirket olması durumunda iş deneyim belgesinin hükmü kalmamaktadır.) Açıklanan nedenlerle, söz konusu iş deneyim belgesinin mevzuata uygun düzenlenmediği kanaatimde olduğundan, söz konusu iş deneyim belgesinin (Alt Yüklenici-İş Bitirme) iptal edilerek, Remondis Su ve Atıksu Teknolojileri San. Tic. A.Ş. ’ nin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği” gerekçesiyle karşı oy kullandığı tespit edilmiştir.

İhaleye itirazın bu şekilde sonuçlanmasını takiben ihaleyi düzenleyen kurumun “rekabet ortamının kaybolması” ve “kaynakların verimli kullanılmasının mümkün olamayacağı” gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesine karar vermesi üzerine, Aytekin KARAHAN’ ın adına hareket ettiği Mass Arıtma Sis. İnş. San. ve Tic. A.Ş.’ nin  02.02.2011 tarih ve 6536 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.02.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, yapılan ön incelemede idare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;   İdarenin, ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verildiği, itirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin, idare tarafından “ rekabet ortamının kaybolması ” ve “kaynakların verimli kullanılmasının mümkün olamayacağı ” gerekçesiyle iptal edilmesinin yerinde olmadığı iddiasına yer verildiği;

Kamu İhale Kurumunun 21.02.2011 gün ve 2011/UH.III -757 sayılı kararında   İhalelerde rekabetin sağlanması ile esas amaçlananın, ihtiyacın mümkün olduğunca uygun  bedelle temin edilmesi olduğu bu bağlamda, ihalede tek geçerli teklif sahibi olarak kalan Mass Arıtma Sis. İnş. San. ve Tic. A.Ş.’ nin teklifinin yaklaşık maliyetten düşük olduğu, ayrıca idare tarafından aşırı düşük teklif olarak değerlendirilerek açıklama istenildiği ve açıklamasını Kamu İhale Hukuku mevzuatına uygun bir şekilde idareye sunduğu dikkate alındığında, idarenin iptal kararında belirttiği “rekabet ortamının kaybolması” ve “kaynakların verimli kullanılmasının mümkün olamayacağı” gerekçelerinin yerinde olmadığı sonucuna varıldığı, Kurul üyesi Kazım ÖZKAN’ ın “Başvuruya konu ihalenin, Kanunun anılan maddesi uyarınca ihale komisyonu tarafından iptal edilmesine ilişkin gerekçenin yerinde olduğu, ihalenin iptali işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı, idarece açıklanan gerekçelerle ihalenin iptal edilmesininuygun olduğu” yönündeki düşüncesiyle söz konusu ihalede itirazen  şikayet başvurusunun reddine karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk kararına katılmayarak karşı oy kullandığı tespit edilmiştir.

Yine aynı ihaleyle ilgili olarak ihaleye istekli firmalardan  Remondis Su ve Atık Su Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş’ nin  02.02.2011 gün ve 6579 sayısına kayden verdiği  İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;              

1) Tekliflerinin,  aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunmuş oldukları ulaşım giderlerine ilişkin fiyat teklifinde imzası bulunan Yeminli Mali Müşavir (YMM) ile fiyat teklifini düzenleyen firma arasında fiyat teklifinin düzenlendiği tarih itibariyle tam tasdik sözleşmesi bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı , tam tasdik sözleşmelerinin beyanname döneminin sonuna kadar düzenlenebildikleri ve geçmişe yönelik etki doğurdukları, fiyat teklifi düzenlendikten  sonra firma ile YMM arasında tasdik sözleşmesi imzalandığı ve bu sözleşmenin geçmişe yönelik etki doğuracağı, kaldıki tasdik sözleşmesinin sadece bir şekil şartı olarak öngörüldüğü,  belgelerin esasının Kamu İhale Kurumunca teyit ettirilmek suretiyle doğruluğunun görülebileceğinden de bahisle ihalenin iptal edilmesinin yerinde olmadığı,

2) Birinci iddia kapsamında belirtilen fiyat teklifine konu ulaşım hizmetlerinin önemli bir teklif bileşeni olarak kabul edilmemesi ve aşırı düşük teklif açıklaması istenilmemesi gerektiği,   İddialarına yer verildiği.

Yapılan inceleme sonrası Kamu İhale Kurumunun 21.02.2011 gün ve 2011/UH.III -758 sayılı kararında; İtirazen şikayet başvurusunun reddine  Oybirliği ile karar verildiği tespit edilmiştir.

"PATRON SENİN DOKTOR REÇETESİ İYİ ÇIKACAK DİYOR"
04.01.2011 günü saat 17:47:48’ de AYTEKIN KARAHAN ile ALİ KAYA arasında geçen görüşmede: “….ALİ KAYA:….sen napıyosun İstanbulda mısın AYTEKIN: napalım başkanım zonguldak dayım ya ALİ KAYA: haa iyi Allah kolaylık versin AYTEKIN: saolun, eee GEÇEN HAFTA HASTALANDIM YA BİLİYOSUNUZ HİHİHİ ONDAN DOLAYI DAHA KENDİME GELEMEDİM HAHAHAHA ALİ KAYA: haa! geçmiş olsun AYTEKIN: hıhı, evet başkanım bakalım ALİ KAYA: görüşürüz inşallah ya AYTEKIN: hıhı görüşürüz ALİ KAYA: Allah acil şifalar versin AYTEKIN: amin amin inşallah başkanım, inşallah şe! DOKTORUN YAZDIĞI REÇETELER İYİ GELİR BAKALIM HİHİHİİH İNŞALLAH TAMAM BAŞKANIM, varmı isteğiniz arzunuz ALİ KAYA: yo saol..... AYTEKIN: hayırlı akşamlar görüşrüz saolun”

04.01.2011 günü saat 19:36:14’ de firma temsilcileri Aytekin KARAHAN ile Hasan KARAKAYA arasında geçen görüşmede: “…..AYTEKIN: patron diyoki HASAN: evet AYTEKIN: PATRONLA KONUŞTUM BUGÜN Hasan: hı Aytekın: SENİN DİYO DOKTOR REÇETESİ DİYO İYİ ÇIKACAK MERAK ETME DİYO, BEN DEDİMKİ GEÇEN HAFTANIN HASTALIĞINI ATAMADIM DEDİM Hasan: ANTALYA, HE Aytekın: SENİN GİTTİĞİN MEMLETETLE İLGİLİ DİYOKİ REÇETE İYİ ÇIKACAK YA DİYO SEN NİYE BU KADAR ŞEY YAPIYOSUN DİYO Hasan: KOÇUM BENİM ÖPERİM ÖPERİM DESEYDİN YA BEN VARYA YERLERE YATARIM BURDA UÇAĞIN ÖNÜNDE VALLA AYTEKIN: hahahah, valla bakalım HASAN: tamam öplüyorom görüşmek üzere şu an merdivenlerden çıkıyorum hadi görüşürüz AYTEKIN: tamam eyvallah” Şeklindeki görüşmelerden itirazlara ilişkin nihai kararın açıklandığı 21.02.2011 tarihinden, hatta firmaların itirazen şikayet başvurularında bulunduğu tarihten de önce örgüt liderinin ihaleye ilişkin kararın firmanın lehine olacağını bildirdiği anlaşılmıştır.

26.6 MİLYON LİRALIK ASAT İHALESİ 21.6 MİLYON LİRAYA!
Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü(ASAT) tarafından 19.10.2010 tarihinde düzenlenen 26.616.774,00 TL yaklaşık maliyetli Atıksu Sisteminin İşletilmesi İşi konulu ihale ile ilgili olarak yapılan 3 itirazın MASS Firması lehine sonuçlanmasını takiben bütün bu süreçte Kamu İhale Kurumunda faaliyet gösteren suç örgütü ile devamlı surette irtibatlı olan MASS ARITMA SİSTEMLERİ İNŞ.SAN. VE TİC. A.Ş. ile ihaleyi düzenleyen kurum arasında 25.03.2011 tarihinde 21.560.953,41 TL bedel ile sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

TEKNİK ARAÇLARLA İZLEMELER:

MASS firması adına hareket eden ve firmasının Kamu İhale Kurumunda inceleme aşamasında olan dosyaları ile ilgili olarak aracılık yaptığı anlaşılan Aytekin KARAHAN isimli şahısın, Kamu İhale Kurumu görevlileri şüpheliler Ali KAYA ve Şenol VARÜRER ile 14.12.2010 günü Balgat’taki Konyalı Hacı Usta Restaurantta görüşme yapacaklarının öğrenilmesi üzerine CMK. 140/2 maddesi gereği yapılan teknik izleme sırasında:

14.12.2010 günü saat: Saat 14.02 sıralarında Restaurantın girişine göre sol tarafta köşede Ali KAYA, Aytekin KARAHAN ve Şenol VARÜRER isimli şahısların oturduğu ve çay içerek sohbet ettikleri, daha sonra Aytekin KARAHAN’ ın garsondan hesap isteyip ödemeyi nakit olarak yaptığı ve bir süre bekleyip çay içip sohbet ettikten sonra, Ali KAYA ve Şenol VARÜRER birlikte masadan kalkarak Restaurant dışına çıktıkları, Saat 15.10 sıralarında Restaurant önünde park halinde bekleyen 06 GSV 75 plakalı aracın şoför koltuğuna Şenol VARÜRER’ in, ön koltuğa Ali KAYA’ nın, arka tarafa da Aytekin KARAHAN’ ın binerek restaurant önünden ayrıldıkları, Şenol VARÜRER’in kullandığı 06 GSV 75 plakalı araç yoluna devam ederek Ali KAYA ile birlikte Kamu İhale Kurumu’ nun kapalı garajına giriş yaptıklarının görülmesi üzerine aynı gün saat 14.20 sıralarında teknik araçlarla yapılan izlemeye ve fiziki takibe son verilmiştir.

Kurum görevlisi şüpheliler Ali KAYA, Şenol VARÜRER ve MASS firması yetkilisi Aytekin KARAHAN isimli şahısların 22.12.2010 günü saat: 14.00 sıralarında Beştepe Orman İşletmeleri Genel Müdürlüğü arazisi içerisinde faaliyet gösteren Fevzi Hoca Balık Restaurantta görüşme yapacaklarının öğrenilmesi üzerine Ankara 11. Sulh Ceza Mahkemesinin 2010 / 1506 Müt Sayılı Teknik Araçlarla İzleme ve Görüntü alma Kararına istinaden yapılan çalışmalarda:

22.12.2010 günü saat: 14.00 sıralarında Fevzi Hoca Balık Restaurantta gidilmiş, restaurant içerisinde saat 14:10 sıralarında Aytekin KARAHAN, Şenol VARÜRER ve Osman TURNA isimli şahısların oturduğu ve yemek yedikten sonra çay içerek sohbet ettikleri ve saat 14.20:52 de masadan birlikte kalkarak restaurant dışına çıktıkları, restauranttan çıkan şahıslardan Şenol VARÜRER ve Osman TURNA’ nın 06 TON 32 plaka sayılı araca bindikleri, Aytekin KARAHAN’ ın ise 41 TB 633 plaka sayılı araca binerek saat 14.22 sıralarında resttauranttan çıktıkları, 41 TB 633 plakalı araçla çıkan Aytekin KARAHAN’ın Mevlana Bulvarı üzerinde bulunan Kamu İhale Kurumu’nun arka tarafında bulunan otoparka saat 14.27 sıralarında girdikten sonra araçtan inerek Kamu İhale Kurumu’nun ziyaretçi kapısından içeriye giriş yaptığı, Kamu İhale Kurumundan saat 16.00 sırlarında çıkan Aytekin KARAHAN 41 TB 633 plaka sayılı araca binerek Sayıştay binası önüne gelip saat 16.20 sıralarında araçtan indiği ve Sayıştay Ana giriş kapısından içeri girdiğinin görülmesi üzerine aynı gün saat 16.35 sıralarında teknik araçlarla yapılan izlemeye ve fiziki takibe son verilmiştir.

"KARŞI OY, İTİRAZIN MAHKEMEYE TAŞINMASI İÇİN"
Böylece, 2010/500517 İhale Kayıt Numaralı "Atıksu Sisteminin İşletilmesi" İhalesi ile ilgili olarak şüphelilerin tam bir fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri. Kendileriyle çıkar ilişkisine dayalı irtibatlı bulunan ve açıklanan diğer olaylardan da anlaşılacağı üzere suç örgütü lider ve mensuplarına çeşitli zamanlarda haksız menfaatler sağlayan şüpheli Aytekin KARAHAN ve Hasan KARAKAYA isimli şahısların lehine hareket ederek, tebliğ tarihlerinden önce gizli kalması gereken bilgilere ulaşmalarını sağladıkları, ayrıca ses kayıt çözüm tutanaklarına yansıdığı şekilde firma lehine olacak şekilde itirazın mahkemeye taşınabilmesi için örgüt lideri Ali KAYA’nın bahse konu ihaleye ilişkin incelemenin yapıldığı kurulda karşı oy kullandığı, şüpheli Sedat SOYBAY’ ın sahibi olduğu MASS Firması tarafından sağlanan haksız menfaatler karşılığında suç örgütünün bu eylemleri gerçekleştirdikleri, ayrıca KİK içerisinde faaliyet gösteren suç örgütünün, yapılan itirazlara binaen incelenmek üzere gelen ihale dosyasında, kendileriyle irtibata geçen firma lehine KİK’den karar çıkmasını sağlayarak TCK. 235 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine göre ihaleye fesat karıştırdıkları anlaşılmıştır..

1/C

Soruşturmamız kapsamında ilgili mahkeme kararları gereği şüphelilerin iletişimlerinin tespiti ve kayda alınması esnasında düzenlenen ses kayıt çözüm tutanaklarının tetkikinde;

Kamu İhale Kurumunda faaliyet gösteren suç örgütü lider ve mensuplarıyla çıkar ilişkisine dayalı olarak devamlı irtibatlı oldukları anlaşılan Mass Firması adına hareket eden şüpheliler Aytekin KARAHAN ve Hasan KARAKAYA isimli şahısların ve suç örgütü yöneticilerinin yapmış oldukları görüşmelerde;

24.12.2011 günü saat: 13:40:50 de HASAN KARAKAYA ile AYTEKİN KARAHAN arasında geçen görüşmede; “AYTEKİN KARAHAN:alo HASAN KARAKAYA: şimdi bu şeyin numarasını bi alalımda soralım ordan ya kaç liraymış, metin vardı ya metin bizim çorumlu AYTEKİN :hı hı HASAN : gelecekmiş hafta içi buraya da 2700 diyolar AYTEKİN :tamam oldu HASAN : O ADAMLARIN İŞİNİ ÇÖZELİM YANİ, LAZIM ONLAR YA AYTEKİN :TAMAM HASAN : DERİNCEYLE İLGİLİ YİNE ONLARA ŞEY YAPCAZ YANİ AYTEKİN :yani HASAN : KURTARMAK, AYTEKİN :ŞEYİ NE ZAMANA ŞEY YAPARIZ BU ŞAHİNİN ŞEYİ VAR YA HASAN : ONU DA GÖNDERİRİZ, HAFTA İÇİ AYTEKİN :nasıl, yok yok anlamadın hani şey aldım verdim ya ona, dolar HASAN : hı hı tamam AYTEKİN :hı hı HASAN : verecez abi hepsini AYTEKİN :tamam tamam okey, şey bi dakka, ben onu alıyım veriyim mi sana şeyin çorumlu metinin numarasını HASAN : bi soralım onda var mı varsa uygunsa ondan alalım AYTEKİN :tamam tamam HASAN : yoksa ........ bekleyelim hafta içi gelecekmiş ben burdan teknosadan AYTEKİN :tamam ben bi arayım arayıp şey yapayım sorayım ona HASAN : tamam AYTEKİN :tamam hemen arıyorum HASAN : ya hafta içi geliriz ya da metinin numarasını ver, belki daha uygundur AYTEKİN :YA BEN YILBAŞINA KADAR İLETİRİZ DİYİM YIL HEDİYENİZİ DEDİM YANİ ONA HASAN : KALMAZ YA TAMAM AYTEKİN :tamam o zaman hiç şey yapma ya boş ver HASAN : iyi hadi AYTEKİN :hadi görüşürüz HASAN : ya sen konuşmuycan mı AYTEKİN :alo HASAN : konuşmuycak mısın AYTEKİN :şeyle mi HASAN : metinle AYTEKİN :arıyım istersen şey yapıyım, HASAN : ...... ...... AYTEKİN :tamam bi sorayım bakıyım alıyım ben numarısını HASAN : sor AYTEKİN :tamam HASAN : bulunsun bizde ya sen numarasın al ben görüşürüm AYTEKİN :tamam hadi görüşürüz” şeklinde konuşarak suç örgütü ile olana ilişkilerini sıcak tutmaya çalıştıkları, şahısların kendilerine lazım olduklarından bahsettikleri bu doğrultuda, şüpheli Aytekin KARAHAN’ın suç örgütüne yılbaşı hediyesi adı altında haksız menfaat temin edeceklerini bildirdiği, bu amaçla 26.12.2011 günü saat: 10:31:31’de Aytekin KARAHAN’ ın Adana ilinde bulunan Hasan KARAKAYA’ ya “AYTEKIN : ha yo yo telefonu kapalı da ben şu toplantıya giriyorum şimdi, tamam doğru Çamlıca Mahallesi felan eee HASAN : İller Bankası loj AYTEKIN : hıhı okey HASAN : tamam tamam A-2 Blok Daire 28 Macunköy çart curt,” şeklinde suç örgütüne gönderilecek haksız menfaatlerin gönderileceği Şenol VARÜRER’ e ait adresi verdiği,

27.12.2011 günü saat:18:22:47 ‘de örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER ile irtibata geçen Aytekin KARAHAN’ın yaptıkları görüşmede; “ Şenol VARÜRER: Yaa bana bak o hiç şeylere gereği yoktu bizim zaten var onlar ... anlıyorsumun yani onun yerine yani yapacaksan mutlaka bi yılbaşı paketi bilmem ne yani hayırlı bir şey yap hayırlı bir şey yap ne bileyim KOL SAATİMİ şey yaparsın ne yaparsın o tür şeyler düşün yani erkek saati şu bu ...... Aytekin KARAHAN: AMA O AZ OLMAZMI YANİ Şenol VARÜRER: Hee Aytekin KARAHAN: o az olmaz mı Şenol VARÜRER: Az mı Aytekin KARAHAN: ya o karşılaştığın zaman o düşük olmazmı yani kol saati Şenol VARÜRER: yavv Ne düşük lan ona göre aynı şeyinde alırsın Aytekin KARAHAN: O zaman tamam öyle şey yapıyim Şenol VARÜRER: Hee Aytekin KARAHAN: BEN ŞÖYLE DÜŞÜNMÜŞTÜM ÜÇ TANE DÖRTLÜ, BİR DE Şenol VARÜRER: Anladım Aytekin KARAHAN: BİR DE BİR PAKET GELECEK ONUN İÇERİSİNDE BİR ZARF İÇİN SANA EE SANA ÖZEL Şenol VARÜRER: Anladım Aytekin KARAHAN: sende bi adres vardı Şenol VARÜRER: tamam ...... ...... Aytekin KARAHAN: bi beş, BEŞ TL POSTA PARASI GELECEK tamam mı Şenol VARÜRER: Anladım anladım Aytekin KARAHAN: Onun içerisinde Şenol VARÜRER: tamam tamam ben öderim ben onu sorun değil Aytekin KARAHAN: Yaa yok anladım öyle değil Şenol VARÜRER: Anladım anladım Aytekin KARAHAN: Şey haha tamam posta parası beş TL öyle söylüyim, onu hiç öbürlerine sezdirme sakın haa tamam mı özellikle sana şey yaptım” devam eden görüşmede; “ Aytekin KARAHAN: Haa tamam işte ondan gönderiyorum ben tamam senin o şeyleri o gönderiyor tamam mı o gelmiyecek anladınmı Şenol VARÜRER: Anladım Aytekin KARAHAN: O paket senin oraya gönderiyor tamammı ” devam eden görüşmede; “ Şenol VARÜRER: Yaa sen hiç öyle birşeye ona gerek yoktu .... şey olarak versin hani diyorsun ya zarf meselesi o şekilde bir şey versin Aytekin KARAHAN: Haa zarf olarak bir posta pulu gönderecek tamammı sana o senin tamammı Şenol VARÜRER: YOK ŞEYE GÖNDERSİN DA AĞAYA GÖNDERSİN Aytekin KARAHAN: Hee Şenol VARÜRER: Asıl olun ağaya göndersin diyorum Aytekin KARAHAN: Yaa sen sana şey yapar yaa o senin insifiyatindeki bir şey Şenol VARÜRER: benle alakası yok onu ağaya şey yapsın lan, ADAMA ÖYLE SÖYLEDİK BİZ Aytekin KARAHAN: Öylemi Şenol VARÜRER: Tabii canım ters oluyodu o onun için yani Aytekin KARAHAN: hee Anladım tamam sen o zaman şeyi Şenol VARÜRER: BEKLENTİSİ VARDI ONUN TAMAM Aytekin KARAHAN: Tamam tamam uygun demi öyle bir şey Şenol VARÜRER: Tabii ben şey yaparım ya o sorun diğil ben çözerim ben ..... Aytekin KARAHAN: Tamam o zaman ama senin adrese göndereyim ee şeyde cezeryeyle falan Şenol VARÜRER: Tamam olur tamam Aytekin KARAHAN: Sen ordan iletirsin problem değil Şenol VARÜRER: Ben veririm zaten ona öyle Aytekin KARAHAN: bak onun onun bak yine yine bir tane daha önümüzdeki hafta şey oluyor tamam mı ama hep sen bana Şenol VARÜRER: öyle şey değil hee hani öyle şey olarak yapmasın onu zarf olarak yapsın Aytekin KARAHAN: Tabii tabii zarf olarak kargonun içerisinde o iletilmiş olacak tamam mı” Şeklindeki görüşmeden de anlaşılacağı üzere örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ in talepleri doğrultusunda Kamu İhale Kurumunda, firmasının taraf olduğu dosyaları takip eden ve lehlerinde karar çıkartılabilmesi amacıyla suç örgütü ile devamlı olarak irtibatlı olan şüpheli Aytekin KARAHAN isimli şahısla 3 adet kol saati gönderilmesi konusunda mutabakata vardıkları, şüpheli Aytekin KARAHAN’ ın ayrıca göndereceğinden bahsettiği 5000 TL nakit paraının ise “Beklentisi Vardı Onun Tamam” – “Ağaya Göndersin” olarak bahsettiği örgüt lideri Ali Kaya’ ya gönderilmesini istediği,

27.12.2011 günü saat:19:32:26‘da şüpheli Aytekin KARAHAN’ ın Adana ilinde bulunan Hasan KARAKAYA’ yı aradığı ve ; “AYTEKİN KARAHAN : hocam yaa üç tane ee böyle bi kol saati al tamam mı HASAN KARAKAYA: tamam AYTEKİN KARAHAN : 1500-2000 lira aralığında bişey HASAN KARAKAYA: hıı AYTEKİN KARAHAN : ondan sonra ama yarın mutlaka hallet çünkü bekliyolar yani tekrar aradım anladın mı HASAN KARAKAYA: hee şeyle gönderiyim öbür emanetlerle AYTEKİN KARAHAN : şey ee üç tane sadece kol saati alıyosun o dört iptal “ devam eden görüşmede: “AYTEKİN KARAHAN : bi saat falanda bakarım ederim tamam mı ona göre şey yaparız yani dediğim gibi böyle hani 1500-2000 aralığında falan ee ortalama güzel bi 3 tane şey yaparsın ciddi bi inmiş oldu şey ee bi de o beşi de zarfın içerisine koyup ee kargoya o adrese devam. aynen öyle halletmiş oluruz tamam mı HASAN KARAKAYA: tamam tamam ” Şüpheli Aytekin KARAHAN’ ın suç örgütü lider ve yöneticilerine yaklaşık değeri 1500 TL ile 2000 TL aralığında olan 3 adet kol saati alması talimatını verdiği,

27.12.2011 günü 19:57:15’de yaptığı görüşmede: “BAK O, OMEGA MARKA SAAT ALDIR ORDAN ŞEYLİ SERTİFİKALI OLANINI ALDIR” diyerek markalı ve sertifikalı maddi değer yüksek olan saatlerden talep ettiği, 28.12.2011 günü saat: 14:57:41‘de Adana ilinden saatleri gönderecek olan Hasan KARAKAYA’nın Aytekın KARAHAN’ı aradığı ve; “HASAN KARAKAYA: ya şimdi tabi arkadaş adamlar ne tür ne tarz sever onların yaşlarını söyledim AYTEKIN KARAHAN: hıhı HASAN KARAKAYA: arkadaşımız şeyin buranın sahibi AYTEKIN KARAHAN: hıhı HASAN KARAKAYA: oruya geldik işte burda hep marka tabi orijinal saatler var “ devam eden görüşmede: “HASAN KARAKAYA: (yanındaki şahısla konuşur: Omega varmı burda? ... o fiyata alamazsın... yok ... Omega yok ne var....Lonjin var...Raymond Well var..... ) AYTEKIN KARAHAN: Guess var mı?HASAN KARAKAYA: Guess?AYTEKIN KARAHAN: Gess Gess Guess değil Gess HASAN KARAKAYA: daha ucuz diyo Gess AYTEKIN KARAHAN: ha öylemi? ya işte bak ee Omeganın bi alt ee markası ne diye bi sorabilirmisin ona neyi öneriyo? HASAN KARAKAYA: (yanındaki şahsa seslenir: sizin öneriniz hangi marka olaraktan?...) Lonjin ve Raymon Well diyo” devam eden görüşmede: “HASAN KARAKAYA : iyi seçiyoruz üç tane abi AYTEKIN KARAHAN : tamam ya seç gönder bi şey olmaz HASAN KARAKAYA : tamam tamam haydi AYTEKIN KARAHAN: tamam ben derimki şey Omegayı bi sonraki seferlere organize ederiz HASAN KARAKAYA: tamam AYTEKIN KARAHAN: tamam okey” suç örgütü yöneticisinin talebi doğrultusunda markalı ve sertifikalı maddi değer yüksek olan 3 adet Raymond Well marka erkek kol saati alındığı,

Adana ilinde yapılan bu alışveriş sonrası 28.12.2011 günü saat: 22:50:06‘da şüpheli Aytekin KARAHAN’ ın örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ i aradığı ve “AYTEKİN KARAHAN: aradım da şey eee bu dün bahsettiğim konu ile ilgili ŞENOL VARÜRER: hı AYTEKİN KARAHAN: şey yengenin oraya bi şeyler gönderdi!” diyerek aralarında mutabakata vardıkları haksız menfaatlerin ŞENOL VARÜRER’İN eşi adına ikamet adresine gönderildiğini haber verdiği anlaşılmıştır.

Bu süreç içerisinde yine şüphelilerin yapmış oldukları görüşmelerin tetkikinde şüpheli Şenol VARÜRER’ in firma yetkilisinden 2 adet yaklaşık değeri 300 TL tutarında Samsung Marka 3D gözlük alınmasını talep ettiği ayrıca İstanbul ilinde öğrenim görmekte olan kızı Gözde VARÜRER’ e de hediye olarak saat gönderilmesini istediği, Aytekin KARAHAN ile Hasan KARAKAYA arasında 29.12.2011 günü Saat: 12:05:22 de geçen görüşmede; “HASAN KARAKAYA : alo AYTEKİN KARAHAN : aloo şimdi ben bi şeydeyim de belediye de ee öğleden sonra bi fırsat bulup o istediği gözlüğü ee bide o kızına ee hediye şey yaptı ya dedi yaa HASAN KARAKAYA : hee AYTEKİN KARAHAN : onlar için bi gidicem ben oralara vardığım zaman sana oralardan şey yaparım ee yani böyle hani en fazla 10 dakka falan beklerim, alış veriş merkezi var bi Cevahir oraya gidicem tamam mı oraların hesap numarasını veririm tamam mı sen ordan şey yapar eee bende ordan malzemeleri teslim alırım sonrada kızına vericem HASAN KARAKAYA : kaç yüro tutuyo AYTEKİN KARAHAN : yani ee diyelimki üçyüz(300)falan hani gözlük tutsa ee beş-600 yüz liralıkta saat alırım vesair öyle bişey, o ayarda. uyar dimi?" şeklindeki görüşmede bu taleplerinde firma yetkililerince olumlu karşılandığı ve İstanbul ilinde ikamet eden Aytekin KARAHAN tarafından karşılanacağı anlaşılmıştır. Aynı görüşme içeriğinde “HASAN KARAKAYA : YA ŞİMDİ BU ADAM ŞEYİ O SEKİZ GÜN ÖNCE GERİ VERİCEM DEDİ SEN ONA BAĞIŞLADIN YA AYTEKİN KARAHAN : HEHE. DÖRT BİN DOLAR” Şeklindeki ifadelerde ise diğer olaylarda geçen örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’in firma yetkililerinden borç adı altında firma yetkililerinden aldığı 4000 Dolar tutarındaki paranın geri alınmadığı ve suç örgütü yöneticisine haksız menfaat sağlandığı,

04.01.2012 günü saat:19:29:17 de Şüpheli Hasan KARAKAYA ile Aytekın KARAHAN arasında geçen; “ AYTEKİN KARAHAN : şeyi söyliyim sana HASAN KARAKAYA : hı AYTEKİN KARAHAN : bi ee hani bi şey alıcaktımya ben hatırladın mı ee geçende iptal ettim bi kıza HASAN KARAKAYA : he AYTEKİN KARAHAN : hatırladın mı bi kız arkadaşım vardı diyelim öyle diyeyim sana hediye alıcaktım HASAN KARAKAYA : hı hı evet evet AYTEKİN KARAHAN : sonra iptal oldu falan HASAN KARAKAYA : evet AYTEKİN KARAHAN : onun hediyesini aldım tamam mı şeye bu yeni firmaya fatura ettirdim birisine hediye ediyorum diye bilgin olsun anladın mı HASAN KARAKAYA : anladım AYTEKİN KARAHAN : yani en azından hani şey olmasın adam bak aa böyle oldu da şöyle oldu falan yarın görücem onu hem onun bi ee şey telefondan bi arayıp konuşum bakalım” Şeklinde gerçekleşen görüşmede suç örgütü yöneticisinin firmalar adına hareket eden Aytekin KARAHAN’ dan talep ettiği yaklaşık değeri 300 TL civarında olan 3 D gözlüklerin ve saatin başka bir firma adına alınarak teslim edildiği ve örgüt yöneticisine haksız menfaat sağlandığı anlaşılmıştır.

Soruşturmamız devam ettiği esnada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliğini telefonla 29.12.2011 günü arayan ve ismini vermek istemeyen bir erkek şahsın yapmış olduğu ihbarda, Adana ilinde bulunan Mehmet BOZKURT isimli şahısın Ankara ilinde bulunan Sevgi VARÜRER isimli şahısa Yurtiçi kargo ile içerisinde kaçak saatlerin bulunduğu bir koli gönderdiği, kolinin öğleden sonra Yurtiçi Kargo Gimat şubesinde teslim edildiği, yapılan çalışmalarda Yurtiçi Kargo Gimat şubesinde göndericisi Mehmet BOZKURT, alıcısı Sevgi VARÜRER adına Adana ilinden gönderilen bir koli bulunduğu ve kargonun öğleden sonra şahsın adresine teslim edileceği öğrenilmesi üzerine, gecikmesinde sakınca bulunduğundan Cumhuriyet Savcısının verdiği talimat gereği, 30.12.2011 günü açılan koli içerisinde;

1- Yurtiçi Kargo ambalajlı poşet içerisinde hediye paketi olduğu, hediye paketi açıldığında; LONGINES marka yazılı bej renkli kutu içerisinde LONGINES yazılı siyah bir kutu çıktığı, kutu içerisinde yabancı menşeili Longınes marka metal kordonlu kol saati ile bu saate ait kullanma kılavuz kitabı ile bu saate ait LONGINES ibaresi yazılı plastik Kart,

2- Alıcı Bölümünde Osman Bey ibaresi yazılı Yurtiçi Kargo ambalajlı poşet açıldığında; bir tomar para olduğu, paranın yapılan sayımında 50 Adet 100’lük (5.000 TL) olduğu,

3- Yurtiçi Kargo ambalajlı poşeti üzerinde ALİBEY yazılı poşet içerisinde hediye paketi olduğu, hediye paketi açıldığında; Raymond Weil Geneve yazılı kahve renkli bir kutu içerisinde yabancı menşeili Raymond Weıl Geneve marka metal kordonlu kol saati ile bu saate ait kullanma kılavuz kitabı olduğu,

4- Yurtiçi Kargo ambalajlı poşeti açıldığında poşet içerisinde hediye paketi olduğu. hediye paketi açıldığında; Raymond Weil Geneve yazılı kahve renkli bir kutu içerisinde yabancı menşeili Raymond Weıl Geneve marka metal kordonlu kol saati ile bu saate ait kullanma kılavuz kitabı olduğu, yabancı menşeili saatlere ait faturanın olmadığının tespit edildiği,

Göndericisi Mehmet BOZKURT, alıcısı Sevgi VARÜRER olan koli Sevgi VARÜRER isimli şahsın Çamlıca Mahallesi İller Bankası Lojmanları A-2 Blok Daire:28 Macunköy ikamet adresinde kargo görevlilerince Sevgi VARÜRER isimli şahsa teslim edildiğinin tespit edilmesi üzerine Mali Suçlar Büro Amirliği görevlilerince Sevgi VARÜRER isimli şahıstan koli içerisinde bulunan yabancı menşeili kol saatlerine ait fatura ve belge istenildiği, Sevgi VARURER’in Erzurum’dan koli beklediğini bu kolinin ise Adana’dan geldiğini kendilerine ait olmadığını beyan ederek tespiti yapılan kol saatleri ve parayı kendi rızası ile teslim etmesi üzerine bahse konu materyallerin Mali Suçlar Büro Amirliği görevlilerince muhafaza altına alındığı,

Devam eden süreçte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu 2011/461 Muh. Sayısına kayden işlem gören ve görevlilerce muhafaza altına alınan materyaller hakkında Ankara 6.Sulh Ceza Mahkemesinin 30.12.2011 gün ve 2011/1340 Değ. İş. Sayılı kararı ile el koyma kararı alındığı,

Konuyla ilgili olarak Adana Emniyet Müdürlüğünce şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan, bahse konu kolide gönderici olarak ismi bulunan Mehmet BOZKURT isimli şahsın, 03.01.2012 günü vermiş olduğu ifadesinde;

“Bahse konu kargoyu kendisinin yolladığını, 28.12.2011 günü çalışmakta olduğu işyerine gelen ve kendisini Hasan KARAKAYA olarak tanıtan erkek şahsın, koli içerisinden çıkan 3 adet saati 4.500 TL karşılığında satın aldığını ve işyerlerindeki internet üzerinden patronunun hesabına 4.500 TL yatırdığını ve paket yapılan 3 adet kol saatini Sevgi Varürer adresine göndermelerini istediğini, ürünler paketlenirken şahsın elinde bulunan küçük bir zarfı da yılbaşı sürprizi yapacağını söyleyerek kolinin içerisine koyduğunu, normalde gönderdikleri kolilere iş yeri ismi yazdıklarını ancak Hasan KARAKAYA’ nın iş yeri ismi yazılmasını istemediği için gönderici adına kendi adını yazdığını, bu satış işlemi yapıldıktan sonra MASS isimli firmaya fatura düzenleyerek müşteriye elden teslim ettiklerini, bu nedenle kargo içerisine fatura koymadıklarını, yakalanan saatlerin faturalı olarak satın alındığını, Sevgi VARÜRER isimli şahsı tanımadığını, ifadesi ekinde fatura ve yapılan ödemeye ilişkin internet çıktısı fotokopilerini ibraz ettiği suçlamaları kabul etmediğini” beyan ettiği,

Şahsın ifadesi ekinde ibraz ettiği belgelerden ;

28.12.2011 gün ve 7052 numaralı İlyasbey Vergi Dairesi 6130676494 Vergi Numaralı Mass Arıtma Sistemleri A.Ş: Gebze/ KOCAELİ adına düzenlenen toplam 3 adet kol saati satışı karşılığı düzenlenen 4.500 TL tutarında İpekyolu Optik Saat Firması fatura fotokopisi,

Yapıkredi bankası 28.12.2012 gün ve 200844889568 İşlem Referans Numaralı Gönderen Banka ING Bank Gönderen Mass Arıtma Sistemleri olan Açıklama bölümünde Mass Arıtma Fatura ödemesi yazılı “EFT Gelen Mesajlar“ Dekontu olduğu, anlaşılmıştır.

Yukarıda açıklandığı üzere sözkonusu kolinin suç örgütü lider ve yöneticilerine şüpheliler Aytekin Karahan ve Hasan Karakaya isimli şahıslar tarafından haksız menfaat olarak gönderildiği, bahse konu materyallerin MASS firması adına fatura edildiği ve bu firma tarafından ödemesinin yapıldığı tespit edilmiştir.

Aytekın KARAHAN’ ın suç örgütü ile olan irtibatlarını devam ettirdiği 06.01.2012 günü saat: 17:59:08’da Şenol VARÜRER’ in şahsı aradığı ve İstanbul iline geldiğinde konaklama masraflarının karşılanmasını talep ettiği, bu görüşmede “ ŞENOL VARÜRER : iyi haydi bakalım iyi senin Antepli amcanda iyidir herhalde AYTEKİN KARAHAN : o süper hiçbi şeyi yok kalmadı yani o ee rahatsızlığı vardı ya hani ŞENOL VARÜRER : hee düzeldi mi AYTEKİN KARAHAN : ee ilgilendik hehe o bi profesör şey yaptım hoca buldum tamam mı ŞENOL VARÜRER : hıı AYTEKİN KARAHAN : o hoca takip etti ŞENOL VARÜRER : hıı AYTEKİN KARAHAN : onun rahatsızlığı ile ilgili o ilaçlar milaçlar vardı yan etki yapmıştı ŞENOL VARÜRER : he tamam AYTEKİN KARAHAN : onlar falan hepsi geri gitti ŞENOL VARÜRER : he AYTEKİN KARAHAN : şimdi rahatsızlığı çok çok iyi yani ee süper yani “ şeklindeki üstü kapalı olarak Hasan KARAKAYA ve geçen olaylar hakkında gelişmeleri sorduğu,

Ertesi gün yani 07.01.2012 günü Saat:13:41:35’de Aytekin KARAHAN’ ın, Şenol VARÜRER’ in İstanbul’ a gelerek konaklama yapacağı yeri aradığı ve “ AYTEKİN KARAHAN: yine sakın ondan ücret vesair falan şey yapmayın tamam” şeklinde örgüt yöneticisinden ücret alınmaması talimatı verdiği,

11.01.2012 günü saat:13:13:00 da Hasan KARAKAYA’ nın Aytekin KARAHAN ile yaptığı; “HASAN KARAKAYA : İYİ VALLA, ŞU BİZİM GERİ DÖNEN ÜRÜNLER NE ZAMAN DÖNER YA AYTEKİN KARAHAN : ONLARI Bİ BU CUMA GÜNÜ YİNE UĞRAYIM İSTERSEN TAMAM MI HASAN KARAKAYA : YA İŞTE O LAZIM YA ONU NAPACAZ ONU TEKRAR AYTEKİN KARAHAN : BEN Bİ CUMA GÜNÜ UĞRAYIMDA SANA BİLGİSİNİ VERİYİM ONUN” şeklindeki görüşmede yukarıda açıklandığı üzere kargo teslimatı esnasında muhafaza altına alınan materyaller hakkında görüştükleri

12.01.2012 günü şüphelilerin yapmış oldukları görüşmeler sonrası örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER ve firma yetkilisi Aytekin KARAHAN’ın Ankara’da buluştukları, soruşturmamız kapsamında açıklandığı üzere Aytekin KARAHAN ve Hasan KARAKAYA isimli şahısların işlerinin takip edilmesi amacıyla suç örgütüne haksız menfaat sağladıkları anlaşılmış, yukarıda açıklanan maddi değeri yüksek 3 adet kol saati ve 5000 TL nakit paranın hangi ihale dosyasına yönelik olduğunun tespiti amacıyla şüphelilerin görüşmelerinde ifade ettikleri, DENİZLİ KONUSU VE DENİZLİSPOR, DERİNCE KONUSU VE REMONDİS FİRMASI TARAFINDAN KAZANILDIĞINDAN bahsettikleri ihale konuları üzerine ve görüşmelerin geçtiği tarihler göz önüne alınarak; soruşturmanın gizliliği açısından Kamu İhale Kurumu ile herhangi bir yazışma yapılmaksızın, kurumun resmi web sitesi üzerinden yapılan araştırmalarda;

Haksız menfaat sağlanan ve bahsedilen konunun; Denizli Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü Tarafından 22.12.2011 tarihinde düzenlenen 2011/185354 kayıt numaralı Merkez Atıksu Arıtma Tesisinin 32 Ay Süreyle işletilmesi ihalesi olduğu, Aytekin Karahan’ ın Ankara’ya gelerek Şenol Varürer İle Buluştukları ihaleye MASS Arıtma Sistemleri Firmasının 12.01.2012 günü 1819 sayısına kayden yaptığı itiraza ilişkin kurumca incelemenin halen devam ettiği anlaşılmıştır.

TEKNİK ARAÇLARLA YAPILAN İZLEMELER :

Aytekin KARAHAN ve birlikte hareket ettiği Hasan KARAKAYA isimli şahısların Kamu İhale Kurumu görevlilerine kargo yoluyla gönderdikleri haksız menfaatlerin emniyet kontrollerine takılması üzerine durum değerlendirmesi yapmak üzere, 30.12.2011 günü Ankara’da buluşmak üzere mutabakata vardıkları tespit edilmiş, şüphelilerin bu buluşmalarında, rüşvet suçunun tamamlanmasına yönelik görüşmeler yapacakları değerlendirildiğinden, CMK’ nın 140/2 Maddesine istinaden yapılan teknik izleme sırasında;

30.12.2011 günü saat: 13:00 sıralarında Beştepe Orman İşletme Müdürlüğü lojmanları içerisinde bulunan Fevzi Hoca Balıkçısı isimli iş yerine gidilmiş Şüpheli Şenol VARÜRER isimli şahıs ile Ali KAYA isimli şahsın yemek yediği, Saat:13:10 sıralarında Şüpheli Şenol VARÜRER isimli şahıs Ali KAYA isimli şahıstan ayrılarak Fevzi Hoca isimli Balıkçıdan çıkarak park halindeki 06 VSG 37 Plaka sayılı araca bindiği, Liva Pastanesi içerisinde oturmakta olan Şüpheli Aytekin KARAHAN ve Hasan KARAKAYA isimli şahıslarla tokalaşarak masalarına oturduğu, Şüpheli Aytekin KARAHAN isimli şahsın bir ara dışarı çıkarak telefon görüşmesi yaptığı, Saat: 13:57 sıralarında Şüpheli Şenol VARÜRER isimli şahıs kalkarak Liva Pastanesinden ayrıldığı, Aytekin KARAHAN isimli şahsın Şenol VARÜRER isimli şahsı dışarıya kadar uğurladıktan sonra geri geldiği, Saat:14:16 sıralarında Şüpheli Aytekin KARAHAN ve Hasan KARAKAYA isimli şahısların Liva Pastanesinden çıkarak park halindeki 34 5718 Plakalı araca binerek ayrıldıkları görülmüştür.

Şüpheli Aytekin KARAHAN isimli şahısın yine Mass Arıtma Sistemleri firması adına hareket eden Hasan KARAKAYA isimli şahısla birlikte suç örgütü lider ve mensuplarıyla ilişkilerinin tamamen firmasının taraf olduğu ve kurulda incelemesi yapılacak ihale dosyalarıyla ilgili avantaj sağlamak adına olduğu, Sonuç olarak Ali KAYA, Şenol VARÜRER ve Osman TURNA’nın, Sedat SOYBAY’ ın sahibi olduğu MASS Firması tarafından firma yetkilileri Aytekin KARAHAN ve Hasan KARAKAYA’ aracılığıyla haksız menfaat temin edildiği ayrıca KİK içerisinde faaliyet gösteren suç örgütünün, yapılan itirazlara binaen incelenmek üzere gelen ihale dosyasında, kendileriyle irtibata geçen firma lehine KİK’den karar çıkmasını sağlayarak TCK. 235 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine göre ihaleye fesat karıştırdıkları anlaşılmıştır..

 

1/D

 

Soruşturmamız kapsamında ilgili mahkeme kararları gereği şüphelilerin iletişimlerinin tespiti ve kayda alınması esnasında düzenlenen ses kayıt çözüm tutanaklarının tetkikinde;

MASS firması sahibi olan Sedat SOYBAY’ın, firması adına kamu ihalelerini takip eden Hasan KARAKAYA’ yı 12.04.2011 günü saat 17:06:21’ de arayarak, Gezer Endüstri firması sahibi Hüseyin GEZER’ in kendisini aradığını ve; “… SEDAT: evet evet bakabildin mi HASAN: baktım şimdi. Sedat Bey bu şöyle olmuş galiba. şimdi önce bu şeyi elemiş SEDAT: evet HASAN: Fırat Plastiği SEDAT: evet HASAN: ee TSE belgesinden elemiş zaten adamın elenmesi gerekiyo çünkü aritmatik hata var teklifinde aynı zamanda da SEDAT: tamam o elenmiş şimdi buna vermeye çalışmış ama sonra niye iptal etmiş HASAN: şimdi sonra şunun için iptal etmiş. biri şey yapmış yani bu işe çomak sokmuş SEDAT: ha HASAN: şeye de şikayet ettirmiş Fırat Plastik Kauçuğa SEDAT: evet HASAN: o o uyduruk bi şey yazmış demişki idari şartnamede TSE belgesi istenmiyodu sanki adam aritmatik hatadan zaten eleniyo yani TSE belgesinin bi şeyi manası mantığı yok SEDAT: evet HASAN: burda da şeylerin kurumların genelde sığındığı işte Kamu kaynaklarının verimli kullanılması aradaki fahiş fiyat farkı hep bunlardan bahsediyolar biliyosunuz SEDAT: hıhı HASAN: yani yeterliliği olmayan adamlar bu yaklaşık maliyete göre Gezer'in fiyatı uygun dimi daha düşük SEDAT: evet evet HASAN: eee klasik şey ee idarenin klasik iptal etme gerekçesi. bana kalsa bizim olsa ben itiraz edelim derim ama sıkı takip gerektiren bi iş yani. TAKİP EDİLMESİ LAZIM SEDAT: ya şimdi bu bi de tabi bize bunu şunun için soruyo bakıyo şeylerden BİZ KİK'TEN BİR İKİ İŞ DÖNDÜRDÜK GÖRÜYO O HASAN: hııı SEDAT: işte siz BURDA TECRÜBENİZ VAR HANİ HATTA ORALARI DA SORUCAK BEN ORDA İŞTE NAPIYİM NE DİYİM. BURDA ŞİMDİ BİZ İLİŞKİLERDEN ASLA BAHSETMEYELİM ONU TANIYORUZ BUNU TANIYORUZ HASAN: tabi tabi SEDAT: ha burda HASAN: şimdi şöyle söyliyim sedat bey KENDİ HALİNE BIRAKIRSANIZ BU İŞ İPTAL OLUR. yani iptal gerekçesi SEDAT: ha tamam onu işte böyle anlatmak lazım. peki kendi haline bırakmayıp napacak diye sorcak o zaman napıyım dicek HASAN: ya işte gidicek bi Hukuk bürosuyla ordaki o büroyla görüşcek yani SEDAT: ha o da bana şey diyo işte böyle bi hukukçunuz var mı sizin bunu takip eden falan. ben de buna şunu dedim biz yargıya gitmeden Hukukçu kullanmıyoruz. ama iyi sıkı iş takip ediyoruz dedim. şimdi sen o zaman onu şöyle dersin yani orda muhtelif şeyler var Ankara da. ee gidip oralarda da yapanlar var işte isterseniz onları biz öğrenir söyleriz falan gibi HASAN: tabi öğrenir söyleriz şöyle bi hukukçu var gidecek bu belgelerle hukukçuya göstericek bişey ödemeden SEDAT: evet HASAN: onun olup olmıcağını söylicekler kendisine SEDAT: sonra takipte o hukukçu ona devam etcek mi HASAN: tabi o takip edicek SEDAT: edicek başarılı olursa ona bi para vericek HASAN: başarılı olursa o ödemesi gereken tutarı hukukçuya ödicek SEDAT: tamam. bunda da sen iyi takip edilirse sonuç alınır diyosun HASAN: ee tabiki yani bu sonuçta SEDAT: peki HASAN: şeyden farklı değil ben konuyu anladım zaten belli oluyo zaten SEDAT: ben şimdi HASAN: metni okuduğunuzda belli oluyo SEDAT: ben şimdi ona çok kısaca bu iki cümleyle söylicem sonra senin telefonunu veriyim mi HASAN: tamam.beni arayabilir Sedat bey. adam kıvırtmış şöyle miktardan kaynaklanan aritmatik hata diyo niye öbürleri yapmamış o miktardan kaynaklanıyosa SEDAT: evet tamam doğru HASAN: yani beni arayabilir ben ee konuştuğumuz çerçevede kendisine SEDAT: direk bu numaranı mı veriyim ona HASAN: verebilirsiniz bunu da diğerini de. bunu bundan da arayabilir yaa ben ona uygun bi dilde anlatarım SEDAT: bu bundan araması daha mı uygun HASAN: uygun ikiside uygun öbürü de yanımda SEDAT: öbürünü söyliyim daha iyi demi, o daha iyi HASAN: tamam olur daha iyi olur daha rahat konuşuruz SEDAT: o kaçtı HASAN: ee valla onu ezbere bilmiyorum Sedat bey öyle bi dezavantaj var. ee bunu verin. bunu verin bunu verin ben olmazsa kendisine hemen ben arıyorum sizi derim öbür numaradan ararım SEDAT: ha ben öbür numarayı bulurum abi onu verebilirim tamam. ben onu veriyim öbürünü veriyim.peki hadi görüşürüz HASAN: tamam tamamdır Sedat bey hadi görüşürüz SEDAT: tamam hadi görüşürüz” şeklindeki görüşmede Gezer Firması’nın ihaleyi yapan kurum tarafından elendiğini, itirazının Kamu İhale Kurumuna yapılması gerektiğini söyleyerek Kamu İhale Kurumundaki bağlantıları sayesinde firma lehine karar çıkartılması için gerekli görüşmeleri yapmasını söylediği, Şüpheli Hasan KARAKAYA’ nın bu talebi olumlu karşıladığı ve konuyla ilgili olarak devam eden tarihlerde Hüseyin GEZER ile de görüşmeler yaptığı ve akabinde Kamu İhale kurumunda faaliyet gösteren suç örgütü ile irtibatlı olan Aytekin KARAHAN ile konuyu paylaştığı,

Şahısların yaptıkları görüşmelerde; “ AYTEKİN: söyledim dedimki bizim dedim HANİ ŞEYİ BİLİYOLAR YANİ. EE O ORTAK YAPTIĞIMIZI. tamam mı HASAN: hııı AYTEKİN: O YÜZDEN BİZİM DEDİM YANİ ŞEY İŞ ANLADIN MI” diyerek, Aytekin KARAHAN’ ın konuyu kendi ortak olduğu bir dosyaymış şeklinde empoze ederek suç örgütüne aktardığını bildirdiği,

Yapılan görüşmelerde Hasan KARAKAYA’ nın firma sahibi Hüseyin GEZER’e itiraz amacıyla düzenlenecek dilekçenin önemli olduğunu, ( suç örgütünü kastederek) düzenleme yapacak kişilerin “HÜSEYİN: TABİ HASAN: YANİ SEN NE TARAFTAN BAKARSAN O TARAF HANGİ KONULARI ÖN PLANA ÇIKARIRSAN ONLAR MAKYAJLANIYO ONLAR ÖN PLANA ÇIKARILIYO “ şeklinde düzenlemeler yaptıklarını ve bu sayede lehlerinde kararlar çıktığını beyan ettiği,

12.04.2011 günü saat 21:57:59 ‘ de Hasan KARAKAYA ile Aytekin KARAHAN arasında geçen görüşmede; “HASAN: sabah sabah sekiz buçukta AYTEKİN: hee tamam HASAN: sekiz buçukta AYTEKİN: SEN DEKİ DİLEKÇEYİDE DE ONLAR OLUŞTURUCAK EDİCEK SEN AL BÜTÜN BİLGİLERİ HASAN: NETİCE ELDE ETMEN DURUMUNDA ŞEY DİYİM 60 BİN LİRAYA MAL OLUYO DİYİM AYTEKİN: YANİ ŞEY NETİCE ELDE ETME O BİTTİKTEN SONRA VERİYOSUNUZ DE TAMAM MI” şeklinde itiraz dilekçesinin düzenlenerek ihaleye itiraz edilmesi ve Kamu İhale Kurumunda itirazın takip edilmesi amacıyla örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere firma sahibinden 60.000 TL para talep ettikleri, Devam eden görüşmede; “AYTEKİN: İŞLEM HALLOLDUĞU GÜN DE ZATİ ORHAN'LA TEMAS KURAR Bİ ORGANİZASYON YAPARIZ ONLAN HASAN: tamam okey AYTEKİN: tamam mı HASAN: haydi görüşürüz AYTEKİN: tamam oldu görüşürüz” Aytekin KARAHAN’ ın bu konuyla ilgili olarak “Orhan “ olarak adlandırdığı Osman TURNA ile irtibata geçeceklerini söylediği, Devamında şüpheli Aytekin KARAHAN’ ın konuyla ilgili olarak “ Orhan'ı aradım tamam mı öbürünü Şahin'i falan şey yapmadım. ORHAN ŞİMDİ O TARZ KONULARA ZIPLIYO TAMAM MI HASAN: tamam AYTEKİN: daha hevesli olduğu için o daha iyi takip eder kokuyu alınca HASAN: SEN DEDİN Mİ ARPA VAR DİYE AYTEKİN: tabi söyledim dedim yani bu şekilde bu şartla ya bizim şeyimiz dedim ortağımız eğer kabul edersen dedim ayıp dedi ne demek memnuniyetle dedi “AYTEKİN: haa tamam. şimdi Orhan varya çok ibne bi adam ha. HASAN: ne diyo AYTEKİN: fırıl fırıl şeyi. diyoki eksik belgesi yoksa diyo onu bana bildir. yok de diyo ben bi bakiyim diyo.bi ihtimalde şey var idareye gitme olasılığı var ya idareye görderme olasılığı HASAN: o zaman o kesin gözüyle bakıyo şeye operasyona AYTEKİN: yani işte o yüzden bana dakika dakika bilgilendirme yapıyo HASAN: (gülüyor) ulen ibne diyeydin bizim işlerde hiç böyle davranmadın ….” Şeklindeki görüşmeden de anlaşılacağı üzere MASS firması adına hareket eden Aytekin KARAHAN’ın “Orhan” olarak adlandırdığı örgüt yöneticisi Osman TURNA’ya, aracılık edecekleri itiraz ile ilgili bilgi verdiği ve olumlu yanıt aldığı, şüphelilerce menfaat sağlanacak organizasyonda örgüt yöneticisi Osman TURNA’nın bu konuyla ilgilendiği, hatta örgüt yöneticisinin kendisine sürekli bilgi aktardığı, daha sonra konuya şüpheli Aytekin KARAHAN’ ın “Şahin “ olarak adlandırdığı örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ in de dahil olduğu ve “ya onu sana şey söyleyim o gün mesala konuşulan hani şey yapan emsal karar gibi bi şey bulunması biraz mucizevi bi olay ama onu yazıyla soracak, akşam şey yaptım dedim bulabilir misin bakacak şahin, tamam mı” yapılacak itirazın firma lehine sonuçlanması için gerekli çalışmaları yaptıkları anlaşılmıştır.

Bahse konu ihalenin ;  2011/20562 İhale Kayıt Numaralı "Manavgat Kızılağaç Kanalizasyon Yapımı İçin Malzeme Alımı İşi" İhalesi olduğu, Manavgat Çevre Koruma Turizm Altyapı Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği tarafından 14.03.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “ Manavgat Kızılağaç Kanalizasyon Yapımı İçin Malzeme Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Gezer Endüstri İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ’ nin  14.04.2011 tarih ve 19421 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.04.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Söz konusu ihalenin V inci kısmına teklif verdiklerini, idarece V.kısmın firmalarında kaldığının ve en avantajlı ikinci teklif sahibinin bulunmadığının bildirildiği, Fırat Plastik Kauçuk San. ve Tic. A.Ş.’nin  teklifinde aritmetik hatadan dolayı değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak Fırat Plastik Kauçuk San. ve Tic. A.Ş.’ nin ihale kararına itiraz ettiği, şikayet  dilekçesinde  idari şartnamede bacalar için istenilen  TS-EN 13598-2 standardını vermiş bir firmanın olmadığı ve ihale üzerinde bırakılan Gezer Endüstri İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş ’ nin de bu belgeye sahip olmadığı itirazı nedeniyle idarece yapılan değerlendirme sonucunda ihalenin iptal edildiği, iptal işleminin mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verildiği,  yapılan inceleme sonrası Kamu İhale Kurumunun 02.05.2011 gün 2011/UM.III -1490 sayılı kararı ile itirazen şikayet başvurusunun Oybirliği reddildiği,

Kurulda dosyanın görüşülmesinden 1 gün sonra tebliğ tarihinden önce 04.05.2011 günü saat 09:13:19’de Aytekin KARAHAN’ın dosya sonucundan Hasan KARAKAYA’ ya bilgi verdiği, “Patron” olarak ifade ettiği Ali KAYA’ nın “o kesin ret ya onu yani patron dedi bundan sonra dedi böyle işlerle uğraşma dedi bana” şeklinde kendisini uyardığını söylediği,

03.05.2011 günü saat 08:00:03’ de Aytekin KARAHAN ile Hasan KARAKAYA arasında geçen ; “….HASAN: ORHAN ŞEY YAPIYODU HANİ ..... EDİYODU. UZMAN DOKTARA AYTEKİN: ORHAN EE POLİS VARDI DA ŞEY YAPTIM. ORHAN AMA ŞEYE GÜN GÜN TAKİP ETTİ YANİ O EE İŞTE UZMAN DOKTORU İKNA EDEMEDİĞİNİ FALAN SÖYLEDİ YANİ HASAN: ANLADIM SEN NE ZAMAN” şeklindeki görüşme ile Osman Turna’ nın, bahse konu ihale dosyasını inceleyen raportörü ikna edemediğini bildirdiği tespit edilmiştir.

Bilgi Sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulan Hüseyin GEZER ifadesinde özetle: Kendisinin Gezer Endüstri İnşaat San. ve Tic. A.Ş firmasında genel müdür olarak görev yaptığını, 2011 yılı ilkbaharında Antalya ili Manavgat ilçesindeki MATAB olarak adlandırılan Manavgat Belediyeler Birliğinin açmış olduğu plastik muayene bacaları işinin ihalesine girdiğini, ihaleye tam olarak hatırlamadığı 3-4 firmanın girdiğini, firma olarak yaklaşık 830.000 TL teklif verdiklerini, daha sonra MATAB’dan en iyi teklifi kendilerinin verdiğini belirten bir resmi yazının geldiğini, bu durum karşılığında Fırat Plastik A.Ş MATAB’a itirazda bulunduğunu ve MATAB’daz ihaleyi iptal ettiğine dair firmalarına resmi yazı gönderildiğini, kendilerinin de Ankara’daki Kamu İhale Kurumu’na gerekli itirazı yaptıklarını. Kamu İhale Kurumunun itirazın reddini açıkladığını, itirazın reddinden 2-3 ay sonra MATAB yeniden aynı işle ilgili ihale açtığını, firma olarak tekrar ihaleye 450.000 TL’lik teklifle girdiklerini birinci seçilerek işi aldıklarını. işi kısa zamanda bitirerek fatura kestiklerini, bu ihale dışında girmiş olduğu kazınıp ya da kazanamadığım ihaleler için Kamu İhale Kurumu’na (KİK) herhangi bir itirazda bulunmadığını, Sedat SOYBAY isimli şahsı tanıdığını, aynı sektörde çalıştıklarını, Sedat SOYBAY ile tiraci ilişkisinin olduğunu, birkaç kez birlikte ihalelere girdiklerini, Sedat SOYBAY ile girmiş oldukları ihalelerde müştereken Kamu İlahe Kurumuna (KİK) herhangi bir itirazda bulunmadıklarını, Aytekin KARAHAN isimli şahsı simaen tanıdığını, MASS Firmasında Sedat SOYBAY’ın yanında eleman olarak çalıştığını bildiğini, Antalya ili Manavgat ilçesindeki Manavgat Belediyeler Birliğinin ihalesinin kapanması ile ilgili itarazda bulunmak için ve itiraz dilekçesi verildiğini bilmediğini, bu konu ile ilgili MASS isimli firmanın sahibi Sedat SOYBAY ile görüşerek bu konuda yardımda bulunacak bir hukukçu olup olmadığını sorduğunu ve yardımcı olmasını istediğini, Sedat SOYBAY’ın da kendisini arayarak “bizim şirkette bu işleri takip eden Hasan var, o sana yardımcı olur” dediğini, kendisinin de Hasan KARAKAYA ile sadece telefonda görüştüğünü şahısla dilekçe, dökümanlar ve savunmanın hazırlanması ile ilgili konuşarak yardım istediğini, kesinlikle bu şahıs aracılığı ile ihaleninin firması tarafına yönlendirilmesi amaçlı KİK elemanlarına herhangi bir rüşvet ya da menafaat sağlamadığını, gerek Aytekin KARAHAN gerekse Hasan KARAKAYA arasında olan görüşmelerde isminin neden geçtiğini bilmediğini, sadece Sedat SOYBAY’ı tanıdığını, Aytekin KARAHAN’ı da simaen bir kere gördüğünü ve bu şahısla herhangi ticari ilişkisinin olmadığını, kesinlikle hiçbir kişi ya da firma sayesinde ihale almadığını, hiçbir kamu görevlisine de menfaat sağlamadığını beyan etmiştir.

Sonuç olarak, MASS firması sahibi Sedat SOYBAY ile bu firma adına hareket eden Aytekin KARAHAN ve Hasan KARAKAYA’nın, kendileriyle irtibata geçen Hüseyin GEZER’ in Kamu İhale Kurumuna yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusunun Hüseyin GEZER’in lehinde çıkması için çaba sarfettikleri, ancak itirazen şikayet başvurusunun firmanın aleyhine olarak reddedildiği, itiraz sürecinde firma suç örgütüne haksız menfaat temin edildiği, ayrıca Kamu İhale Kurumu içerisinde faaliyet gösteren suç örgütünün, yapılan itirazlara binaen incelenmek üzere gelen ihale dosyasında, kendileriyle irtibata geçen firma lehine kamu ihale kurulundan karar çıkarmaya çalıştıkları ancak sonuç alamamaları nedeniyle ihaleye fesat karıştırma suçuna teşebbüs ettikleri anlaşılmıştır.

 

1/E

 

Soruşturmamız kapsamında ilgili mahkeme kararları gereği şüphelilerin iletişimlerinin tespiti ve kayda alınması esnasında düzenlenen ses kayıt çözüm tutanaklarının tetkikinde;

MASS firması adına hareket eden şüpheli Aytekin KARAHAN’ ın 10.01.2011 günü saat 09:18:31’ de suc örgütü yöneticisi Şenol VARÜRER ile irtibata geçtiği ve “AYTEKIN:ama müsait misin ŞENOL: çabuk çabuk şeyde bekliyorum trafikte kırmızıda AYTEKIN:ha abi ben sana bi şey söyleyim bu hani bi şey var ee bi bizim bi şey danışmıştım sana da ŞENOL: he AYTEKIN:o muhasebeciyle onların sözleşmesi yok ordaki birisi öylesine imzalamış ŞENOL: tamam işte fıstık gibi hı fıstık gibi AYTEKIN:ha şimdi nasıl adım atıyım diye şimdi idereye bunu bildirecem yazılı olarak böyle böyle ŞENOL: bildir yazılı olarak evet" firmasının taraf olduğu ancak farklı bir firmanın kazandığı bir ihaleye ilişkin olarak istekli diğer bir firmanın ihale için verdiği evraklardaki Muhasebeci imzalı evrakların sözleşmeli olan muhasebeci tarafından imzalanmadığını bu durumu ihaleyi düzenleyen idareye yazılı olarak bildireceğinden bahsettiği, örgüt yöneticisinin de bu tespitin “tamam işte fıstık gibi hı fıstık gibi” diyerek MASS firması lehinde olacağını söylediği,

Süreç içerisinde konuyla ilgili olarak şüpheli Aytekin KARAHAN’ ın Suç örgütü ile devamlı irtibata geçtiği ve üstü kapalı görüşmeler yaptıkları 17.01.2011 günü saat 22:18:13’ de örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ i aradığı; “AYTEKİN: gitti o şey dediki ya böyle böyle dedi muhasebeci dediki ben imzamı geri çekiyorum.sonra da yine kafa karıştırma için şöyle bişey demiş. demişki bizim demiş 2010 yılında sözleşmemiz yok ama Cuma günü gitmiş o yazısından sonra biz yeni sözleşme yaptık demiş ŞENOL: hıımm AYTEKİN: maliyetlerinin doğru olduğunu şey yapıyorum ama beyannamelerini imzalamaya yetkili değilim tam tasdikli sözleşmemde yok demiş. ŞENOL: yok o zaman olmaz o, geçerli olmaz AYTEKİN: o zaman şey yapmış İdare'de bi yazı yazmış, yarın elden adam gönderiyo oraya sizin ŞENOL: hımm tamam AYTEKİN: ona cevap alıcak ŞENOL: eee burası cevap vermez AYTEKİN: niye ŞENOL: yok bura kesinlikle şey cevap vermez onu ee ne yapıcak öyle bişey olduğu zaman idare değerlendirme dışı bırakacak adamı AYTEKİN: işte yapmıyo oo o şey yapıyo ŞENOL: yok değerlendirme dışı bırakacak bırakmadığı zaman sen şey tekrar buraya gelceksin diceksinki bu şeye uymadı diceksin tamam mı. bu kurum kararlarına Kamu İhale Kurum kararlarına uymadı diyip şikayete gelceksin AYTEKİN: idare için demi ŞENOL: ta ta tabi AYTEKİN: hıı hıı ŞENOL: yani ee artık kaç paraysa parasını yatırcaksın şikayete gelceksin buraya AYTEKİN: tamam ŞENOL: yani diceksinki bu adam böyle diceksin. böyle bi şey piyasada biz birbirimizi kırkkişi birbirimizi biliyoruz diceksin” devam eden görüşmede; “ŞENOL: İŞTE SEN PATLAT DİLEKÇENİ AYTEKİN: HEHE TAMAM. ŞENOL: BU UYGUN DEĞİLDİR DİCEKSİN TAMAM MI. YAPTIĞIMIZ ARAŞTIRMA NETİCESİNDE BUNUN DİCEKSİN YETKİLİ MUHASEBESİ OLMADIĞI TESPİTİNİ YAPTIK” Suç örgütü yöneticisinin adı geçen firmanın taraf olduğu dosyaya ilişkin yapacağı itirazının esas, usul ve şekil yönünden nasıl yapılması gerektiği yönünde bilgi verdiği ve görevlerinin gereklerine aykırı hareket ederek firmayı yönlendirdiği tespit edilmiştir.

03.02.2011 günü, idareye itiraz gününden bir gün önce şüpheli Aytekin KARAHAN ile suç örgütü lider ve yöneticilerinin bir araya geldikleri, birlikte yemek yedikleri anlaşılmış. Şüphelilerin bu görüşmelerinde bahse konu ihaleye ilişkin yapılacak itirazın son kontrollerini yaptıkları değerlendirilmiştir.

Görüşmelere konu ihalenin;

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 24.11.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2010/520333 İhale Kayıt Numaralı “İçme Suyu Temin Sisteminin Bakım-Onarım ve İşletilmesi İşi ” ihalesi olduğu, ihaleye ilişkin olarak Mass Arıtma Sistemleri İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’ nin 24.01.2011 tarihinde idareye yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.02.2011 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 11.02.2011 tarih ve 8336 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, Kamu İhale Kurulunca yapılan ön incelemede düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verildiği,

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) İhale üzerinde bırakılan Yurt Mühendislik (Osman Üneş) tarafından idareye verilen teklifin aşırı düşük bulunması nedeniyle, idarece anılan istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, ancak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamasına dayanak gösterilen ve Çetaş Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Anoto Servis  Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. firmalarından alınan belgelerin yetkili olmayan YMM veya SMMM tarafından onaylandığı, açıklama ekinde idareye sunulan bazı proforma fatura veya fiyat tekliflerinin, anılan isteklinin şirket ortağı veya yönetim kurulu üyesi bulunduğu Anafarta Petrol Ürünleri A.Ş. tarafından düzenlendiği, Yurt Mühendislik’ in araç parkının söz konusu işte çalıştırılacak araç sayısını karşılamadığı , araçlarla ilgili olarak aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan belgelerin mevzuata uygun olarak düzenlenmediği, dolay ısı ile  anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin bu hususa ilişkin koşullarını karşılamadığı,

2) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından idareye sunulan iş deneyim belgesinin “ Taşoluk  içmesuyu arıtma tesislerinin işletilmesi için vasıflı, vasıfsız eleman ile araç hizmet alımı işi” ne ait olduğu ve iş deneyim belgesinin dayanağı olan işin, ihale dokümanında tanımı yapılan ihale konusu işe benzerlik göstermediği, Yurt Mühendislik tarafından idareye sunulan iş deneyim belgesine konu işin kapsamında, içme suyu arıtma tesisinin işletilmesi işinin, idarece yönetsel sorumluluklarını kapsayacak şekilde ihale edilmemiş olduğu,  belirtilen işin sevk ve idaresinin ihaleyi yapan idarede kalmaya devam ettiği,  tesisin işletilmesinin ise anılan yüklenici tarafından ifa edildiği, bu itibarla iş deneyim belgesinin dayanağı olan iş ile benzer işin uzmanlık, personel ve organizasyon gerekleri bakımından birbirinden farklı işler olduğu iddialarına yer verildiği,

Yapılan inceleme sonrası Kamu İhale Kurumunun 14.03.2011 gün ve 2011/UH.I -1000 sayılı kararında; ihale üzerinden bırakılan istekli Yurt Mühendislik’in teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekçesiyle düzeltici işlem belirlenmesine Oybirliği ile karar verildiği anlaşılmıştır.

Bahse konu ihale Kamu İhale Kurulunda görüşüleceği 14.03.2011 gününden bir gün önce 13.03.2011 günü şüpheli Aytekin KARAHAN’ ın suç örgütü lideri Ali KAYA ile irtibata geçtiği ve 13.03.2011 günü saat 17:53:56’da; “AYTEKİN: evet, sabah ben bi şeye sizin toplantı falan vardır herhalde ben sabah bi uğrayım diye zaman ....... KAÇTA UĞRAYIM TOPLANTIYA KAÇTA GİRİYONUZ ALİ: dokuz buçuk on da ordayım AYTEKİN: tamam ALİ: TOPLANTI ÖĞLEDEN SONRA YA SEN GELİRSİN GÖRÜŞÜRÜZ ORDA AYTEKİN: TAMAM BEN DOKUZ BUÇUK ON CİVARI UĞRARIM İNŞALLAH" şeklindeki görüşmede toplantıdan önce görüşmek üzere mutabakata vardıkları,

14.03.2011 günü saat 09:18:23’de Aytekin KARAHAN’ ın Ankara’ ya geldiği ve devam eden diğer görüşmelerden de anlaşılacağı üzere suç örgütü lideri Ali KAYA, örgüt yöneticisi Osman TURNA ve firma yetkilisi Aytekin KARAHAN’ın taraf oldukları ihale dosyası kurulda görüşülmeden önce, aynı gün içerisinde saat :10.30 sularında Liva pastanesinde buluştukları, Aytekin KARAHAN’ ın bu görüşmeden sonra Ankara ‘ da kaldığı ve toplantı sonucunu takip ettiği, 14.03.2011 günü taraf olduğu dosyanın görüşülmesinden sonra verilen arada öğlen yemeği için Ali KAYA, Osman TURNA, Şenol VARÜRER ve Aytekin KARAHAN’ ın tekrar bir araya geldikleri,

14.03.2011 günü saat 16:01:16’ de Aytekin KARAHAN’ ın açık kimlik ve telefon numarası tespit edilemeyen ancak firma yetkililerinden olduğu anlaşılan X-Şahısı arayarak “ X-ŞAHIS: hıhı AYTEKİN: ee orda bi işimiz daha vardı onu da kurtardık bugün itibariyle onu da aldık” şeklinde taraf oldukları dosyanın lehlerine sonuçlandığını bildirdiği tespit edilmiştir.

15.03.2011 günü saat 07:31:31’ de Hasan Karakaya İle Aytekın Karahan arasında geçen görüşmede; “AYTEKİN: valla şöyle bi şey yaz şeye SON BİR AY İÇERİSİNDE ÜÇTE ÜÇ YAPMANIN KEYFİNİ YAŞAMAKTAYIZ umarım bundan sonra bu şansı firmaca (gülüyor) aslında öyle bi şeyler yazsan iyi olurda boşver, nebiliyim ya yani şöyle bi şey olmalı ki orda şöyleki İHALELERDE İŞTE BİRİSİNDE İKİNCİ ŞUNDA ŞUNUNCU FALAN FALAN OLMA OLMAMIZ HİÇ Bİ ŞEY İFADE ETMEDİĞİNİN FARKINA VARDIK İŞTE MÜCADELEMİZİN SONUNDA YİNE KAZANDIK FALAN FİLAN TARZINDA Bİ ŞEY YAZ YANİ” bağlantıları sayesinde ihaleleri kazandıkları girişimlerinin başarıyla sonuçlandığından bahsettikleri,

15.03.2011 günü saat 15:56:26’ de örgüt lideri Ali KAYA İstanbul’ a geleceğini Aytekin KARAHAN’a bildirdiği, Suç örgütü ile ilişkilerini sıcak tutmak adına suç örgütü lider ve yöneticilerinin taleplerine her zaman olumlu karşılayan şüpheli Aytekin KARAHAN’ ın yaptıkları görüşmede “AYTEKİN: tamam yarın Güner’i görevlendiriyorum” diyerek örgüt liderine araç tahsis ettiği ve firma çalışanlarından Güner isimli şahsın örgüt lideri Ali KAYA’ nın İstanbul seyahati esnasında şoförlüğünü yaparak işlerini takip etmesinde yardımcı olması amacıyla görevlendirdiği,

Firma yetkilisi Aytekin KARAHAN’ ın bu görüşmeyi yaptıktan sonra yine birlikte aynı firma adına hareket eden ve Adana ilinde bulunan Hasan KARAKAYA’yı 15.03.2011 günü saat 16:06:38’ de aradığı “AYTEKİN: yav şeye ha dediki ha şeyi söyleyim sana şimdi güner sabah patronu alıyo da tamam mı diyoki osman diyo dün diyo neler söylediğini bana yarın söyle diyo unutturma diyo ne söylemiş diyo merak ediyorum diyo HASAN:kim diyo AYTEKİN: patron patron HASAN: doğru söylüyo bi söylesene kendisiyle AYTEKİN: bak anla..... hı hı HASAN: BENCE O ONBEŞİ BİLE VERMEYELİM AYTEKİN: ya yok onu şey yapacaz onu ben şeye ona teslim ettirecem HASAN: hı AYTEKİN: anladın mı ona ona şey yapacam HASAN: hııım AYTEKİN: ona teslim ettirecem onu HASAN: ne yapcaksın AYTEKİN: bak ona teslim ettirecem HASAN: onu vermez kimseye AYTEKİN: ONA DİĞİL OSMANA DİĞİL DİREK ŞEYE GÖNDERTİCEM HASAN: valla vermez AYTEKİN: hatta sana bi şey söyleyim öbürsü gün yarın akşam burda şeyle beraberim, konuşuruz ya sen uçağa yetiş de” şeklindeki görüşmeden de anlaşılacağı üzere suç örgütü ile MASS Firması adına hareket eden diğer şüphelilerin 15.000 TL karşılığında anlaşma sağladıkları, Aytekin KARAHAN’ ın bu ödemeyi örgüt yöneticisi Osman TURNA’ ya değil direkt olarak “patron” şeklinde ifade ettiği suç örgütü lideri Ali KAYA’ ya göndereceğini söylediği tespit edilmiştir.

Örgüt liderinin İstanbul seyahati sonrası dönüş masraflarının yine Aytekin KARAHAN tarafından karşılandığı 16.03.2011 günü dönüşe geçen örgüt lideri Ali KAYA’ nın, şüpheli Aytekin KARAHAN ile yaptığı diğer görüşmelerden tespit edilmiştir.

Ayrıca ses kayıt çözüm tutanaklarının tetkikinde bahsekonu ihale hakkında Kamu İhale Kurumunda karar verilmesi sonrası; 17.03.2011 günü saat 16:19:10’ de Aytekın Karahan Osman Turna arasında geçen görüşmede; "AYTEKİN: iyiyiz allaha şükür ya uğraşıyoruz idare ediyoruz, YA HOCAM BEN SENDEN TA İLLER BANKASI DÖNEMİNDE KİTAPLAR ALMIŞTIM OSMAN: evet AYTEKİN: ...... O İKİ TANE ŞEYDEN, YA O ADRES SENİN ŞEYE GÖNDERECEM O KİTAPLARI DA EV ADRESİ FALAN LAZIM YA O KİTAPLAR İÇİN OSMAN: heee sen nerdesin ankarada mısın AYTEKİN: yok ben istanbuldayım da onu gönderecem şeye adres lazım onunla ilgili kargo adresi OSMAN: ona ben şey üç arkadaşın adresi de mi lazım AYTEKİN: HE HE EVET ONLARI O KİTAPLAR ONLARIN HEPSİNİN AYRI AYRI ONLARA GÖNDERİYİM BEN";

17.03.2011 günü saat 16:36:30‘ de Şenol Varürer İle Aytekın Karahan arasında geçen görüşmede "AYTEKİN: allaha şükür ya idare ediyoruz ne olsun, ya SENİN Bİ KİTAPLAR VARDI ŞENOL: he AYTEKİN: bi kaç arkadaşın bende de ONLARI GÖNDERECEM ŞEY OLMASIN diye ŞENOL: he anladım anladım ya AYTEKİN: adres lazımdı ŞENOL: ben de şeyleri vardı gözdenin tamam ben onu şey yaparım osman abiye verdim zaten AYTEKİN: he he onları onlar için aramıştım zaten ŞENOL: tamam anladım AYTEKİN: o adresler şey yapıyım gönderiyim diye sana";

17.03.2011 günü saat 18:34:47’ de Aytekın Karahan İle Osman Turna arasında geçen görüşmede; Firma yetkilisinin Orhan diye hitap ettiği örgüt mensubundan adres bilgisi aldığı “OSMAN: ŞİMDİ O İKİŞER KİTAPLAR, İKİŞER KİTAPMI GELİYO ŞİMDİ AYTEKİN: hı evet OSMAN: ha ikişer kitap AYTEKİN: EVET EVET İKİŞER KİTAP GELİYO OSMAN: TAMAM ÖTEKİ O ÜÇÜNCÜYÜ NERE.. DAHA SONRA MI DİYOSUN ONU AYTEKİN: ONU ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İÇERİSİNDE ORAYA OSMAN: tamam AYTEKİN: UĞRUYCAM SENİN ORA OSMAN: tamam AYTEKİN: o bulunduğun yere OSMAN: tamam AYTEKİN: o a şey ulaştırırız OSMAN: tamam bu o zaman bu kitapları yerlerine teslim edecekler, yarın mı gönderiyosun kitapları AYTEKİN: şimdi teslim zamanını bildiririm bugün benden erken istedilerde iletemedim onların teslim vakitlerini de ayrıca bildiririm tamam mı OSMAN: tamam şimdi şöyle olsun yani ooo bayanlar evde olsun ki AYTEKİN: tamam ben söylerim vakitlerini ona göre organize olun”

18.03.2011 günü saat 14:49:21’ de Aytekin Karahan İle Hasan Karakaya arasında geçen görüşmede; “HASAN: tamam hadi haberleşiriz gene ben şimdi müdür beyin yanına gidiyorum bi sonra şeye geçecem Hasan a, nasıl alıyım şeyleri AYTEKİN: ÖHÖHÖ! HASAN: 3G LERİ AYTEKİN: ya bi tanesini şey al soyadını biliyosun zaten ona gönderecek olduğunu ee şey al HASAN: Ahmet TAŞCI nınkini şeymi alıyım Ahmet TAŞCI nın! AYTEKİN: hıhı onu şey al çünkü o öyle kullanır HASAN: BEŞ BİN LİRALIK MI ALIYIM AYTEKİN: NEYİ ŞEYİ Mİ DİYOSUN HASAN: ÜÇ BİNDEN BEŞ BİNE FIRLIYO FİYAT aytekin: haa, ee eee! hasan: hepsinin ayrı ayrı şeyi var mı? aytekin: neyi HASAN: ADRESİ AYTEKİN: VAR VAR HEPSİ YAZIYO ORDA, SEN EE ONA GÖRE TESLİM VAKİTLERİNİ FELANDA ONLARA BİLDİRECEZ ŞU GÜN ŞU SAATTE TESLİM EDİLİYO DİYE hasan: tamam aytekin: tamam mı hasan: ben sana gidince söylerim şeye tamam mı yeri AYTEKİN: tamam tamam oldu, YANİ ONUN ŞEYİNİ 3G Lİ OLACAK YANİ ÖBÜR ZIMBIRTI ee bi bakarsın yani şeydede öyle hani ..tay posizyonda tutar yatay posizyonda öbürlerninki göstermiyo tamam mı her noktadan ee o normal şey olan onunkini belki yatay pozisyondan gösteren bi üst model gibi bi şey varsa öyle bi şey olabilir HASAN: YANİ ÜÇ BİNDEN BEŞ BİN BİRDEN İKİ KATINA ÇIKIYO FİYAT ANLADIN MI AYTEKİN: HIII! ANLADIM ŞEYDE DÖRT NOKTA İKİYDİ TEKNOSA DA Bİ TANE VARDI DÖRT NOKTA İKİ HASAN: VATAN HEPSİNDEN UYGUN GALİBA YA AYTEKİN: TAMAM Bİ BAK TEKNOSADA O ÖYLE OLAN DÖRT NOKTA İKİYDİ HASAN: anladım, tamam ben şeapıyımda AYTEKİN: BEN ŞEYE DEDİMKİ YURT DIŞINA ÇIKIYORUM DEDİM ÖBÜR, ORHAN A EE OYÜZDEN DEDİM ACELE EDİYORUM GÖNDERMEK İÇİN FELAN EE ŞEYİ DE ÖYLE KAPATMIŞ OLURUZ İŞTE ODA BİTMİŞ OLUR HASAN: tamam aytekin: tamam oldu hasan: hadi görüşürüz aytekin: görüşürüz ";

18.03.2011 günü saat 18:41:28’ de Osman Turna İle Aytekın Karahan arasında geçen görüşmede;: “AYTEKIN : …PAZARTESİ ÖYLEDEN SONRA YADA SALI GÜNÜ O KİTAPLAR ULAŞMIŞ OLACAK OSMAN : haa pazartesi yada salı günü bize ulaşacak! AYTEKIN : evet evet ulaşmış olacak OSMAN : tamam anladım hocam AYTEKIN : görüşürüz inşallah OSMAN : tamam kitabı KARGOYLA MI GELİYO KİTAPLAR AYTEKIN : ee şeyini anlatırım teslim yöntemini sana";

19.03.2011 günü saat 12:02:33’ Hasan Karakaya İle Aytekin Karahan arasında geçen görüşmede; “AYTEKİN: efendim HASAN: ŞİMDİ İSMAİLLE VATANA GİDİYORUZ AYTEKİN: tamam HASAN: SEN O ADRESLERİ BANA Bİ DAHA MEİL ATABİLİRMİSİN bilgisayarın yanında mı AYTEKİN: yok, onu iş yerinden yazdım attım HASAN: e peki cep telefonuna gelmiyomu bi nüshası aytekin: yok senin meiline gir bak, meilinin şifresini biliyomusun hasan: bilgisayar ayrı yerde ben ayrı yerdeyim, BAKSANA BU 117 EKRAN SAMSUNG ŞEYLERİ VAR ÜÇÜN ALTINDA AYTEKİN: KAÇ PARA İKİ DOKUZYÜZ DOKSANDOKUZ MU HASAN: İKİ SEKİZYÜZ CİVARINDA AYTEKİN: TAMAM İKİSİNİ ONDAN AL BİRİSİNİ FARKLI AL hasan: ne alacam aytekin: bi tanesini yatay dikey her taraftan gözükebilen var ya hasan: hıım aytekin: ondan al ......... HASAN: HIIIM, BİRER GÖZLÜK VERİYO AMA ŞEY SAMSUNG AYTEKİN: YA ÖNEMLİ DEĞİL BOŞ VER GÖZLÜĞÜ ONLAR ŞEY YAPSIN HASAN: BİRİNİ 3D Lİ ALIYORUM İKİSİNİ 3D SİZ ALIYORUM AYTEKİN: AYNEN ÖYLE HASAN: 64 CİGABAYT AYTEKİN: HI AYNEN ÖYLE hasan: sen biletini aldın mı aytekin: evet sekizde hasan: hangi sekizde aytekin: sabah sekizde pazartesi günü sabah sekizde hasan: dönüşü diyorum aytekin: dokuzu beş geçe ha dönüşü yok muhtemelen şey salı günü dokuz on onbir oniki o civarda bi şey hasan: anladım peki hadi görüşürüz aytekin: tamam oldu görüşürüz”

19.03.2011 günü saat 13:53:26’ de Aytekin Karahan İle Hasan Karakaya arasında geçen görüşmede; “HASAN: İYİ TAMAM PEKİ, SEN ÖBÜR NAKİT İŞİNİ HALLETTİN Mİ AYTEKİN: HALLETTİM HALLETTİM DÜN AKŞAM HASAN: İYİ AYTEKİN: hı hı HASAN: Bİ ŞEY DEDİ Mİ ORHAN AYTEKİN: KONUŞTUM ŞİMDİ ONUN Bİ İŞİ VARDI ONUN ŞEYİN EMSAL GÖREVİNE ŞEY YAPMAK İSTİYO GELMEK İSTİYO İŞTE ONLA İLGİLİ ŞU AN ONLA İLGİLİ Bİ YERE GİDİCEM şu an onun şeyini HASAN: tamam AYTEKİN: PAZARTESİ ÖĞLEDEN SONRA YADA SALI GÜNÜ DEDİM ŞEYLER OLUCAK KİTAPLAR HASAN: TAMAM ŞİMDİ ORAYA GİDİYORUZ ZATEN İSMAİLLE BİMEKSE GİDİYORUZ TA ŞEHRİN ÖBÜR TARAFINDA AYTEKİN: tamam okey tamamdır HASAN: EN UYGUNUNU ALACAM YA BOŞ VER AYTEKİN: hı HASAN: en uygunu AYTEKİN: YA UYGUNUNU ŞEY YAPMA YANİ BİRAZ ÖZELLİKLİ OLSUN ONDAN SONRA LAF YEMEYELİM YANİ HASAN: ABİ NASIL ÖZELLİKLİ PARA MI VAR BENDE BENDE ONBEŞ LİRA VAR O DA KREDİ KARTINDAN AYTEKİN: BİLİYORUM DA İŞTE HASAN: ÜZERİMDE PARA YOK ONBEŞ LİRA KREDİ KARTINDA PARA VAR HEPSİNİ ONBEŞ LİRAYA TAMAMLIYCAZ BAŞKA ŞANZIMIZ MI VAR aytekin: tabi canım yok yok bi şey demiyorum ona da şey anlamında eee arasında mesala çok uyduru kaydırı ikiyüz yüz lira iki yüz lira fark olur da birisi çok uyuduru kaydırı olur birisi orta yollu öyle yani hasan: ya yok bunlar üç bin liradan birden beş bin liraya fırlıyo tanesi tamam mı aytekin: ha anladım tamam ya hasan: yani aytekin: tamam ya o konun şeyi sensin arkadaş boş ver pazartesi konuşuruz hasan: ya ucu açık bunun yedi bine de var aytekin: tabi hasan: sekiz bine de var tanesi aytekin: tabi canım biliyorum neyse sen şey yapta konuşuruz hasan: tamam hadi görüşürüz aytekin: tamam hadi”

19.03.2011 16:04:33’ de Aytekin Karahan İle Hasan Karakaya arasında geçen görüşmede; “HASAN: ha MALZEMELERİ ALIYORUM ALDIM artık geçti AYTEKİN: aldın mı HASAN: aldım ama hemen teslim olmuyo çünkü şöyle şimdi yapıyorum salı gün çıkıyor çarşamba günü ellerine gidiyo AYTEKİN: tamam olur HASAN: verdim SÖZLEŞMELERİNİ YAPTIM PARASINI ÖDEDİM BİRİ 3D Lİ AYTEKİN: hı hı HASAN: TİVİLER HEPSİ AYNI 117 EKRAN AYTEKİN: eeee HASAN: çapraz arama var yani AYTEKİN: hı hı HASAN: değişik açıdan şey yapabiliyosun ama uygunu bulduk samsungun, bi tek bimekste var AYTEKİN: ha öyle mi HASAN: 2990 NA 3 BİNE GELİYO YANİ 117 EKRAN AYTEKİN: ha iyi şey var mı gözlük yanında HASAN: bi BİRER TANE GÖZLÜK VAR HER BİRİNE AYTEKİN: tamam o güzel şey şey 3d li olan fiyatı ne HASAN: aypetle onun üç yüz lira fark var AYTEKİN: yok normali kaç para o kaç para HASAN: 1500-1800 1550-1850 AYTEKİN: anladım tamam okey HASAN: tamam AYTEKİN: tamamdır HASAN: sen söyle deki sözleşmeler yapıldı AYTEKİN: hı hı HASAN: ürünlerin bazıları yok vatana gittik teknosaya gittik hepsini bi yerden toparlayamadık AYTEKİN: hı hı HASAN: salı günü bunların mağzasında oluyo SALI GÜNÜ KARGO EV ADRESLERİNE GİDİYO çarşamba AYTEKİN: hı hı ama gönderenkim olacak HASAN: gönderen bunlar gönderiyolar (yanındakiyle konuşuyor: gönderenkim gözükecek şeyde, x-şahıs: bimeks bilgi işlem aş) bimeks bilgi işlem aş AYTEKİN: tamam oldu HASAN: fatura gitmiycek onlara tamam mı AYTEKİN: tamam HASAN: biz sonra fotokopilerini veririz AYTEKİN: tamam oldu HASAN: garanti için AYTEKİN: kargo onlara mı ait HASAN: kargo onbeşer lira anlaşmalılar zaten AYTEKİN: hı tamam HASAN: onbeşer lira ek ücret koydular AYTEKİN: tamam kırılma vesair o tarz şeye karşı HASAN: şeye karşı şeyli sigortalı AYTEKİN: tamam oldu HASAN: sen söyle böyle de 117 ŞEYİN PATRONUNKİ 3D Lİ, ÖBÜRLERİ 3D SİZ AYTEKİN: tamam oldu sen onunkini oraya gönderilecek dedin demi HASAN: hepsini senin verdiğin adreslere ama 3d yi oraya koyduruyorum tamam mı AYTEKİN: tamam”

19.03.2011 günü saat:12:14:32 de Osman Turna İle Aytekın Karahan arasında geçen görüşmede; “…OSMAN : ya bi arkadaşla beraberiz işte ingilizce çalışıyoruz da sana şey soracaktım biz hani …… …… ulaşacaktık ya bi gelişme var mı AYTEKİN : neye OSMAN : yav …… …… ulaşacaktık ya AYTEKİN : ha ha tabi tabi ben şey yaptım ha bak sana bi şey söylüycem, sen bana ne yapacaksın biliyomusun, öz geçmiş gibi bi şey tamam mı OSMAN : ne AYTEKİN : nerelerden, bak seni tanıması için bi böyle nerelerde ne iş yaptığı adın soyadın bütün bilgiler, yav kusura bakma ben onu sana söyleyim dedim de OSMAN : ya o zaman şöyle hocam sen bana imeilini ver oraya gönderiyim AYTEKİN : pazartesi günü tamam mı OSMAN : evet AYTEKİN : pazartesi günü öğleden sonra o şeyi oraya iletmem lazım OSMAN : o zaman ben senin imeiline göndereyim hocam imeilin ne senin …….OSMAN : tamam anladım, aytekin ka küçük harflerle cimeil kom AYTEKİN : tamam yani o şunu sana net söylüyorum doğrudan ken gidicek eline böyle böyle diye, sana anlattım ordaki diyoloğu OSMAN : ya şimdi şöyle onun için herkes şeye ulaşmaya çalışıyomuş …………a AYTEKİN : hı hı OSMAN : bizde burdan ulaşırsak daha iyi olur şöyle olur, ne azından bu senekini gerçekleştiremesek seneye boşalıyo ya AYTEKİN : yo yo bu senede inşallah şey olur yani bi problem olmaz OSMAN : tamam hocam AYTEKİN : bakarız yani, o eğer ki hani dediğin şekilde çözümlenirse yüzde yüz çözer yani yüzde yüz OSMAN : evet tamam hocam AYTEKİN : o bi şey değil yani orda o görevde değil aslında o OSMAN : anladım AYTEKİN : böyle onlara şey yapılmış aile içerisinden birisi OSMAN : tamam AYTEKİN : hı hı OSMAN : daha yakın yani o AYTEKİN : ya tabi ki daha önce bunlar ev oturmalarına gidip gelen birileri yani öyle şey yani o kadar söylüyim sana OSMAN : anladım anladım hocam AYTEKİN : abi diye yanina gidip o …… …… kocası abi diye onun yanına gidip OSMAN : anladım AYTEKİN : gelin falan filan böyle bayramda seyranda öyle yani OSMAN : özgeçmişimin adresini şey imeiline göndereyim hocam hemen AYTEKİN : tamam OSMAN : tamam hocam AYTEKİN : yani o ona kaç para maaş veriyolar biliyomusun, otuzbeş lira OSMAN : ovvv iyi iyi AYTEKİN : tamam OSMAN : tamam hocam şeylerde illerbankası analiz kitaplarınıda onu artık pazartesi salı diyosun görüşürüz onu zaten”

19.03.2011 günü saat 18:18:21’ de Aytekın Karahan İle Osman Turna arasında geçen görüşmede “OSMAN TURNA: inşallah AYTEKİN: hocam bi de şeyi söylüyim sana BU HANİ BİZİM Bİ ŞEYLER O ŞEY KİTABININ İÇERİSİNDE Bİ O KİTAPTA Bİ SİMETRİ VAR hani bi karşıdan bakınca ancak görüyosun bi de yatay dikey taramalar var hani, yandan yatarken falan, O ÜÇ YA HANİ GÖRÜNTÜ osman: evet aytekin: anladın mı osman: tamam aytekin: ha öyle bi özellikte olsun dedik çarşamba günü sende olacak osman: tamam AYTEKİN: KARGOYLA ÇARŞAMBA GÜNÜ SİZDE osman: tamam aytekin: tamam oldu, öbürü OSMAN: YANİ HEPSİNİ O ÖTEKİLERDE AYTEKİN: ....... Bİ DE KİTAP VAR BİLİYOSUN 64 OSMAN: TAMAM ANLADIM AYTEKİN: ŞEY 64 SAYFALIK osman: 64 sayfa mı aytekin: hı 64 sayfa kitap var osman: tamam AYTEKİN: ÜÇ TANE O KİTAPTAN, ÖBÜR Bİ DE O KİTAP VAR YA HANİ ÜÇ ŞEYLERİ ANLATAN OSMAN: HEH ONLARIN HEPSİ O ARKADAŞLARIN ADRESİNE GİDİYO TABİ AYTEKİN: HA AYNEN ÖYLE HEPSİ KENDİSİNE ulaşıyo OSMAN: tamam AYTEKİN: tamam oldu”

24.03.2011 günü saat 14:50:25’ de Şenol Varürer İle Aytekin Karahan arasında geçen görüşmede; “ŞENOL: İYİ BAK KENDİNE LAZIMSIN SEN BİZE YA AYTEKİN: TABİ YA HER ZAMAN ŞENOL: KİTAPLAR İÇİN DE ŞÜKÜR YA TEŞEKKÜRLER YANİ GÖNDERMİŞİNİZ KİTAPLARI EN SONUNDA AYTEKİN: GÜZEL Mİ şenol: iyi canım aytekin: güzel mi yani ŞENOL: GÜZEL YA TABİ TABİ ÇOK SAOLASIN YA aytekin: ben görmedim de o yüzden şenol: ha tamam çok saolasın”

MASS Firması yetkilisi Aytekin KARAHAN ve Hasan KARAKAYA isimli şahısların, ödemesini kendilerinin yaptığı ve “Kitap” olarak adlandırdıkları, her birinin değeri yaklaşık 3000 TL olan 3 adet 3D televizyon ve 64 GB kapasiteli 3 adet Iped tablet bilgisayarı Antalya ilinden suç örgütü lider ve mensuplarına kargo ile gönderdikleri anlaşılmıştır.

13.02.2012 günü yapılan operasyonlar sonrası şüpheli Şenol VARÜRER’ in ifadesinin alınması esnasında ibraz ettiği 1 Adet BİMEKS tarafından düzenlenen 22.09.2011 gün ve Seri:A 135829 Seri Numaralı Sevgi VARÜRER Çamlıca Mahallesi İller Bankası Lojmanları A-2 Blok D:28 Y.Mahalle Ankara adresine düzenlenen 1 adet Samsung 46C750 117 ekran 3D LCD TV ve 1 adet Apple iPad 64 GB Wi-Fi(MB294TU/A) satışı için düzenlenen toplam 4.950,57 TL tutarlı fatura fotokopisinin sahte olarak fotokopi üzerinden düzenlenmiş olduğu anlaşılmıştır.

Bimeks A.Ş.’ den temin edilen; Sevk Tarihi 22.09.2011 gün ve Seri : A 135829 Seri Numaralı faturanın MASS Firması adına 4.590,57 TL olarak 1 adet Samsung 46C750 117 ekran 3D LCD TV ve 1 adet apple iPad 64 GB Wi-Fi(MB294TU/A) satışı olarak düzenlendiği, bahse konu satışa ilişkin olarak düzenlenen Taksit Kart Tahsilat Makbuzunun üzerindeki slip makbuzu fotokopisinde BİMEKS Antalya tarafından ödeme alınan Yapıkredi Bankası Hasan KARAKAYA ‘ya ait kredi kartından 4.590.57 TL ödemesinin yapıldığı,

Ayrıca yukarıda açıklandığı üzere örgüt lideri Ali KAYA ve örgüt yöneticisi Osman TURNA’ ya gönderildiği anlaşılan diğer malzemelere ilişkin; Sevk Tarihi 22.09.2011 gün ve Seri : A 135830 Seri Numaralı faturanın MASS Firması adına 4.590,57 TL olarak 1 adet Samsung 46C750 117 ekran 3D LCD TV ve 1 adet apple iPad 64 GB Wi-Fi(MB294TU/A) satışı olarak düzenlendiği, bahse konu satışa ilişkin olarak düzenlenen Taksit Kart Tahsilat Makbuzunun üzerinde ki Slip makbuzu fotokopisinde BİMEKS Antalya tarafından ödeme alınan Yapıkredi Bankası Hasan KARAKAYA ‘ya ait kredi kartından 4.590.57 TL ödemesinin yapıldığı, Sevk Tarihi 22.09.2011 gün ve Seri : A 135828 Seri Numaralı faturanın MASS Firması adına 4.835,16 TL olarak 1 adet Samsung 46C750 117 ekran 3D LCD TV ve 1 adet apple iPad 64 GB Wi-Fi + 3G (MC497TU/A) satışı olarak düzenlendiği, bahse konu satışa ilişkin olarak düzenlenen Taksit Kart Tahsilat Makbuzunun üzerinde ki Slip makbuzu fotokopisinde BİMEKS Antalya tarafından ödeme alınan Yapıkredi Bankası Hasan KARAKAYA ‘ya ait kredi kartından 4.835,16 TL ödemesinin yapıldığı tespit edilmiştir.

Dolayısıyla 13.02.2012 günü yapılan operasyonlarda Şüpheli Şenol VARÜRER ve Osman TURNA’nın ikametlerinden elde edilen bahse konu televizyonlar ve faturalara ve görüşmelere yansıyan ancak 1 adet şüpheli Ali KAYA’ nın ikametinden elde edilen iPad’ lerin ödemelerinin MASS Firması adına fatura edildiği, ödemelerinin firmanın Adana Temsilcisi Hasan KARAKAYA tarafından yapıldığı anlaşılmıştır.

Görüşmelere konu ihale ile ilgili olarak itiraz sürecinin tamamlanmasını takiben; 22.04.2011 günü MASS firması ile ihaleyi düzenleyen kurum arasında 3.437.394,96 TL bedel ile sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak 2010/520333 İhale Kayıt Numaralı “İçme Suyu Temin Sisteminin Bakım-Onarım ve İşletilmesi İşi” İhalesi ile ilgili olarak, görevlerinin gereklerine aykırı hareket eden suç örgütü lider ve yöneticilerinin, Sedat SOYBAY’ ın sahibi olduğu MASS Firması yetkilileri aracılığıyla maddi menfaat temin ettikleri, ayrıca Kamu İhale Kurumu içerisinde faaliyet gösteren suç örgütünün, yapılan itirazlara binaen incelenmek üzere gelen ihale dosyasında, kendileriyle irtibata geçen firma lehine kamu ihale kurulundan karar çıkmasını sağlayarak TCK. 235 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine göre ihaleye fesat karıştırdıkları anlaşılmıştır.

 

OLAY 1/F

 

Soruşturmamız kapsamında ilgili mahkeme kararları gereği şüphelilerin iletişimlerinin tespiti ve kayda alınması esnasında düzenlenen ses kayıt çözüm tutanaklarının tetkikinde;

19.09.2011 günü saat:19:35:46 da firma yetkilileri Hasan Karakaya İle Aytekin Karahan arasında geçen görüşmede; “HASAN : bu bizim Gebzespordaki Gebzespora transfer olan topçu varya onyedi küsüre AYTEKİN : hıhı hıhı HASAN : orda sıkıntı olur mu? AYTEKİN : ya muhtemelen şeapacaklar yok bunun yaşı tutmuyo diyecekler bi defa kesinlikle sana söyleyim HASAN: demezler ya, AYTEKİN : hı? HASAN : demezler ya çünkü o futbolcuların hepsi aynı fiyat gördün AYTEKİN : hıhı hıhı biliyorum ya ama şey yine hani bi şey yapmaya çalışırlarmı olursada biz sağlamız yani bi sıkıntı olmaz HASAN : iyi ya baksana bi ara AYTEKİN : o kulüp başkanı varya hani,” şeklindeki görüşmede firmalarının taraf olduğu Kocaeli Gebze bölgesinde düzenlenen bir ihale sonucu hakkında üstü kapalı ve şifreli olarak konuşmaya çalıştıkları, görüşme içeriğinden de anlaşılacağı üzere aşırı düşük fiyat teklifinden dolayı ihale dışı kalabileceklerinden bahsettikleri,

MASS firması sahibi Sedat SOYBAY’ ın 27.10.2011 günü saat:15:30:36 da şüpheli Aytekın KARAHAN’ ı aradığı ve; “SEDAT : ŞİMDİ DÜN AKŞAM KARAR VERMİŞLER BİZE YAZILI BİLDİRECEKLER BU GEBZE Yİ REMONDİS’E VERİLİYOR AYTEKİN : hee biliyorum sedat : gerekçe de bizim şeyimizle belgemizle ilgili aytekin : hıı hıı sedat: eksik bulmuşlar şimdi bu konuda üzerindeki bizim gitmemiz gereken noktaları bana getirecekler şimdi yani aytekin : hıı hıı sedat : itiraz etmemiz gereken aytekin : evet sedat : konuları onları taşıyacağız şeye önce idareye aytekin : tamam sedat : SONRADA ANKARAYA TAŞIYACAĞIZ ONU İYİ TAKİP ETMEMİZ LAZIM YANİ HASANLADA PAYLAŞTIM BİR İKİ SAAT KADAR OLDU” taraf oldukları ihalenin istekli diğer bir firmaya verileceği kendilerinin eksik belgeden dolayı ihale dışı bırakıldıkları bu konuyla ilgili prosedür gereği ilk önce ihaleyi düzenleyen idareye akabinde Kamu İhale Kurumuna itiraz dilekçesi vereceklerini ve bu konuyu çok iyi takip etmeleri gerektiğini bildirdiği,

Devam eden görüşmede ; “SEDAT: burda .... İYİ TAKİP EDİN iyi takip edin AYTEKİN : he hee SEDAT : ÇOK İYİ BİR KARARLA GERİ DÖNMEMİZ LAZIM ÇÜNKÜ BURDA POLEMİĞE GİRMEDEN UZATMADAN TEK KURŞUNLA HALLETMEK LAZIM ÖBÜR TÜRLÜ” şeklinde firma sahibinin şüpheli Aytekin KARAHAN’ a bu konuyla ilgili talimat verdiği,

Devam eden görüşmede; “AYTEKİN KARAHAN: ÜZERİNE GİTMİYECEĞİZ ÇÜNKÜ ÜZERİNE GİDER İPTAL EDERLERSE İPTAL GEREKÇESİ ÇOK GÜÇLÜ, İPTAL ETMESİNLER BİZİMDE İSTEDİĞİMİZ FORMÜL O YANİ İPTAL ETMEDİKLERİ SÜRECE BİZ ONU ÖYLE YANİ YÜZDE YÜZ ALIRIZ YANİ HİÇ BİR ŞEY BİLE OLMAZ” şahısların ihaleyi iptal ettirmeden ihale dışı bırakılma gerekçelerini geçersiz kılacak ve en avantajlı teklifi verdikleri ihalenin kendilerine bırakılmasını sağlamaya karar verdikleri,

Bu görüşmeyi takiben 29.10.2011 günü saat:14:21:53 de Aytekin KARAHAN’ ın Hasan KARAKAYA’ yı aradığı; “AYTEKİN: ŞEYLE DE ORHAN, ORHAN İ….LE DE ŞEY YAPTIM DEDİMKİ GEÇEN SEFERKİ GİBİ UÇUK KAÇIK ŞEY YAPMA BURDAN ZARARIZ KENDİ BÖLGEMİZ DİYE AMA SANA DEDİM MAKUL Bİ BÜTÇE VESAİR Bİ DE ÖBÜR TARAFTAKİLERE MAKUL ŞEY YAPAR SEYHAN DEDİKİ NE GEREKİYORSA ŞEY YAPAR SONRA SENLE KONUŞURUZ SEYHANA BÖYLE BÖYLE OLUYO BU İŞİN SONU DİYE FİNALİ ÖYLE ORGANİZE EDERİZ HASAN : ben tamam hiç söylemesem ne çıkar bu işten aytekin : ney hasan : hiçkimseye bişey de..... aytekin : haa hiç söylemesem hasan : evet AYTEKİN : ŞEY OLUMSUZ DÖNER YANİ DÖNEBİLİR DÖNME OLASILIĞI YÜKSEK HASAN: YOK BENCE DÖNMEZ. BENCE DÖNMEZ ABİ” diyerek “Orhan” olarak şifreli hitap ettiği örgüt yöneticisi Osman TURNA’ ya firmanın merkezi olan Kocaeli bölgesini kastederek kendi lehlerine olacak şekilde düzenleme yapılabilmesi konusunda görüştüğünü, Hasan KARAKAYA’ nın suç örgütü ile hiç irtibat kurmaması halinde ne olacağını sorduğunda sonucun olumsuz çıkabileceğinden bahsettiği,

11.12.2011 günü saat 16:36:32’ de Aytekın KARAHAN’ ın Hasan KARAKAYA’ yı aradığı “AYTEKIN : şimdi ŞAHİN ABİ burda HASAN: hı aytekın BUGÜN ONUNLA ŞEAPTIM DA HASAN: evet AYTEKIN: şeyi sen bu BENİM AYTEKİN KA OLAN GEMEİLİM varya HASAN: he AYTEKIN: ONA Bİ EVRAKLARI Bİ GÖNDER” ”Şahin” olarak şifrelendirdiği örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ in yanında olduğunu, şahsa göstermek üzere firmanın kamu ihale kurumuna yaptığı itiraza konu ihale belgelerini göndermesini istediği anlaşılmış, aynı tarihdeki görüşme içeriğinde ayrıca “AYTEKIN : … şunu da söyleyim sana BU ORHAN VARYA HANİ HASAN: hı AYTEKIN : ONA HANİ KOKLATMADIĞINI DA ÖĞRENDİM yani bu arada HASAN :kim koklatmıyo? AYTEKIN : ORHAN, ŞAHİNE HASAN: haa! AYTEKIN : anladın mı? HEP BANA YARAB BANA FELAN ŞEKLİNDE HASAN: orhan tam bi şerefsiz ya AYTEKIN : hı aynen öyle hasan : aynen, aynen öyle” şeklindeki görüşmeden de anlaşılacağı üzere yapılan itirazların öncesinde ve rapor hazırlama aşamalarında firma lehine hareket eden ve karşılığında haksız menfaat temin ettikleri anlaşılan “Orhan” diye hitap ettikleri Osman TURNA’ nın “Şahin” diye hitap ettikleri Şenol VARÜRER’e firmalardan elde ettikleri haksız menfaatlerin çoğunu Osman TURNA’nın aldığından bahsettiği anlaşılmış, görüşmenin devamında “HASAN : hıhı çok iyi tamam AYTEKIN : BU ŞAHİN ABİNİN ŞİMDİ Bİ YARDIMCISI FELAN VAR TAMAM MI HASAN : hı AYTEKIN : yardımcısı statüsünde ona şeapacak GÖRÜŞ İÇİN ONA GELMİŞ BİLGİN OLSUN TAMAM MI” yapılan itirazın raportörlüğünü yapan şahsın “Şahin” diye hitap ettiği örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ in yardımcısı tarafından Şenol VARÜRER’in yönlendirmesi ile hazırlanacağı değerlendirilmiştir.

Görüşmelere konu ihalenin; 2011/125506 İhale Kayıt Numaralı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü tarafından 15.09.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “ Gebze Atıksu Arıtma Tesisinin Hizmet Alımı Yolu İle İşletilmesi ” İhalesi olduğu, ihaleye ilişkin olarak Mass Arıtma Sistemleri İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’ nin 11.11.2011 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.11.2011tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 28.11.2011 tarih ve 50456 sayı ile Kamu İhale Kurumu kayıtlarına alınan 28.11.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,   yapılan ön incelemede ihalenin iptaline,   Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verildiği,

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının nedeninin sundukları iş deneyim belgesinin tutarının istenen iş deneyim tutarını karşılayamaması olarak belirtildiği, ancak idarece tesis edilen bazı işlemlerde mevzuata aykırılıklar bulunduğu, bu çerçevede; 

1) İşin yaklaşık maliyetinin Hizmet Alımı İ haleleri Uygulama Yönetmeliğinin 8 inci maddesine uygun olarak hazırlanmadığı,

2 ) Tekliflerin okunması aşamasında 30.233.516,27 TL olarak açıklanan yaklaşık maliyetin, idarenin şikayet başvurusu üzerine verdiği kararda 22.675.137,20 TL olarak değiştirildiği ve bu durumun ihale üzerinde bırakılan firmayı destekleyici bir unsur gibi ifade edildiği, bunun saydamlık ve eşit muamele ilkelerine aykırı olduğu,

3 ) 23.10.2011 tarihli Resmi Gazete ’ de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararının eki “ Atıksu Arıtma Tesislerinde Kullanılan Elektrik Enerjisi Giderlerinin Bir Kısmının Geri Ödenmesine İlişkin Karar ” ın 1 inci maddesinde “ 01.10.2011 tarihli Resmi Gazete ’ de yayımlanan Çevre Kanununun 29 uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik kapsamında atıksu arıtma tesisi kuran ve işleten kurum, kuruluş ve işletmelerin atıksu arıtma tesislerinde kullanılan ve ödemesi yapılan bir önceki y ıla ait elektrik enerjisi giderleri % 50 oranında geri ödenir ” denildiği, ancak ihale dokümanında teklif bedelini  % 35 oranında etkileyebilecek olan bu hususla ilgili herhangi bir açıklamada bulunulmadığı, ancak yüklenicinin geri ödemeden faydalanması durumunda teklif bedelinin % 35 ’ i tutarında kamu zararının oluşacağı,

4 ) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi ile en düşük teklif arasında 837.591,36 TL fark bulunduğu, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olan iş deneyim belgesindeki tutarın güncellenmesi halinde asgari iş deneyim tutarını karşıladığı,

5) İşin bünyesinde yer alan elektrik enerjisi, personel,kimyasal maddeler, bakım-onarım ve sarf malzemeleri ve yedek parçalar, araçlar, laboratuvar giderleri, yakıt giderleri, peyzaj giderleri, şebeke suyu kullanım giderleri ile ofis giderleri gibi giderlerden yüklenici sorumlu olmasına rağmen birim fiyat teklif cetvelinde sadece iki iş kalemi bulunduğu, birim fiyat teklif cetvelinde yer verilmeyen iş kalemleri için idarece herhangi bir miktar verilmediği, dolay ısıyla aşırı düşük teklif sorgulamasının nasıl yapılacağı hususu ile sözleşmenin uygulanması aşamasında işin ne kadarının yapıldığı hususunun netlik kazanamayacağı, bu durumun ise mevzuata aykırı olduğu ve aşırı düşük teklif sorgulamasının mevzuata uygun yapılmadığı iddialarına yer verildiği, Raportör tarafından 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline, şeklinde hazırlandığı,

Kamu İhale Kurumunun 19.12.2011 gün ve 2011/UH.I -4261 sayılı kararında; Başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlılık bulunmadığı sonucuna varıldığı, diğer tespitleri takiben İhalenin iptaline,   Oyçokluğu ile karar verildiği.

Kamu İhale Kurumu Başkan vekili, II. Başkanı   Kazım  ÖZKAN ve Kurul Üyesi   Ali Kemal AKKOÇ’ un ise “gerçekleştirilen işlemlerin mevzuata uygun olduğu değerlendirildiğinden, bu hususa yönelik “ itirazen şikayet başvurusunun reddine ” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşünceleri ile, Kurul çoğunluğunca alınan “ihalenin iptali” kararına katılmadıklarını beyan ederek karşı oy kullandıkları, tespit edilmiştir.

İptal edilen ihale sürecinden sonra ihaleyi düzenleyen idarenin 20.01.2012 tarihinde 2012/7151 kayıt numaralı ihaleyi düzenlediği ve ihale sürecinin devam ettiği anlaşılmıştır.

Düzenlenen ihaleye en düşük teklifi veren, ancak ihale dışı bırakılarak konuyu Kamu İhale Kurumuna taşıyan MASS Firması yetkililerinin, itiraz öncesi yaptıkları görüşmelerde Kamu İhale Kurum içerisinde faaliyet gösteren suç örgütü ile irtibata geçtikleri, itirazlarının usul ve şekil yönünden düzenlemesinin suç örgütü yöneticileri tarafından yapıldığı, ancak ilgili mevzuata göre firmanın ihale dışı bırakılması gerektiği, Kamu İhale Kurumu incelenmesi esnasında iki kurul üyesinin itirazın reddi ve ihale sürecinin devamı yönünde oy kullanması dikkate alınarak tekrar ihaleye çıkılması hususu göz önüne alındığında, ihalenin iptali kararının suç örgütü ile irtibata geçen itiraz sahibi MASS firması lehine bir karar olduğu anlaşılmıştır.

Sonuç olarak 2011/125506 İhale Kayıt Numaralı “Gebze Atıksu Arıtma Tesisinin Hizmet Alımı Yolu İle İşletilmesi” İhalesi ile ilgili olarak görevlerinin gereklerine aykırı hareket eden suç örgütü lider ve yöneticilerinin, Sedat SOYBAY’ ın sahibi olduğu MASS Firması yetkilileri aracılığıyla maddi menfaat temin ettikleri, ayrıca Kamu İhale Kurumu içerisinde faaliyet gösteren suç örgütünün, yapılan itirazlara binaen incelenmek üzere gelen ihale dosyasında, kendileriyle irtibata geçen firma lehine kamu ihale kurulundan karar çıkmasını sağlayarak TCK. 235 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine göre ihaleye fesat karıştırdıkları anlaşılmıştır.

Mass firması ile ilgili olarak yukarıda anlatılanları özetlemek gerekirse:

Firma yetkililerinin, KİK’de incelenme aşamasında olan dosyalarıyla ilgili olarak lehlerine karar çıkartılması amacıyla veya itiraz edecekleri dosyalarda itirazlarının şekil ve usulüne ilişkin suç örgütü ile yaptıkları görüşmeleri genel itibariyle yüz yüze çeşitli lokanta ve restaurantlarda görüşmek suretiyle yaptıkları, telefon görüşmelerinde ise gerek dosyaları gerekse suç örgütüne sağladıkları haksız menfaatleri de üstü kapalı ve şifreli ifade ettikleri, örneğin Aytekin KARAHAN’ ın suç örgütü lideri Ali KAYA’ ya “BAŞKAN veya PATRON”, örgüt mensubu Osman TURNA’ ya “ORHAN” yine örgüt mensubu Şenol VARÜRER’ e “ŞAHİN” olarak hitap ettiği, hatta cep telefonunda şahısların bu şekilde kayıtlı olduğu, ayrıca şifrelendirilen haksız menfaatlere örnek olarak da suç örgütü mensuplarına Antalya ilinden alınarak gönderilen televizyonları “KİTAP” firma yetkilisi tarafından suç örgütüne alınan IPhone marka cep telefonlarının ise “PEYNİR” olarak isimlendirildiği, tüm bu süreçlerden Mass firması hissedarı Sedat SOYBAY isimli şahsın bilgisinin olduğu ve firması adına hareket eden Aytekin KARAHAN ve Hasan KARAKAYA’yı talimatlandırarak yönlendirdiği anlaşılmaktadır.

Kamu ihaleleri hakkında bağlayıcı kararların verildiği bir kurum olan Kamu İhale Kurumundaki bu güçlerini, haksız menfaat elde etmek amacıyla kullandıkları anlaşılan suç örgütü lider ve yöneticilerinin Mass Firması yetkililerinden elde ettikleri haksız menfaatlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir:

2010/35443 İhale Kayıt Numaralı "İçme Su Temin Sisteminin Bakım-Onarım ve İşletilmesi Hizmet İşi" İhalesi öncesinde Suç örgütünün Metin ÖZKAHRİMAN isimli şahsın işlettiği telefon satıcısında, ödemesi Mass firması adına hareket eden şüpheli Aytekin KARAHAN tarafından yapılan tanesi 1835 TL tutarında 3 adet iPhone marka cep telefonu aldıkları, gerekli organizasyonu örgüt mensubu Osman TURNA’ nın yaptığı, örgüt lideri Ali KAYA’ nın şoförü Hüseyin ÖZDAMAR’ ı bu işyerine göndererek bahse konu telefonları teslim aldırdığı; Şenol VARÜRER’in eşi ve kızı ile birlikte 22.09.2010-26.09.2010 tarihleri arasında İstanbul Suit Home Cihangir adlı geçici konaklama tesisinde 303 numaralı odada konakladıkları, ödemesinin firma tarafından yapıldığı, Şenol VARÜRER’in İstanbul Elit World Otel’de ödemesinin firma tarafından yapıldığı, örgüt lideri Ali KAYA ile Aytekin KARAHAN’ın 26.11.2010 günü Gaziantep ilinde buluştukları buradan birlikte uçakla İstanbul’ a döndükleri ve seyahat masraflarının Aytekin KARAHAN tarafından karşılandığı,

2011/185354 Kayıt Numaralı Denizli Belediyesi Atık Su arıtma Tesisinin 32 Ay Süreyle İşletilmesi İşi İhalesi öncesinde, 2 ADET Raymond Well ve 1 ADET LONGINES marka Metal Kordonlu kol saati ve 5000 TL nakit paranın olduğu kolinin suç örgütü lider ve yöneticilerine şüpheliler Aytekin KARAHAN ve Hasan KARAKAYA isimli şahıslar tarafından haksız menfaat olarak gönderildiği, bahse konu materyallerin MASS Firması adına fatura edilip ödemesinin yapıldığı; Şüpheli Şenol VARÜRER’ in firma yetkilisinden 2 adet yaklaşık değeri 300 TL tutarında Samsung Marka 3D gözlük alınmasını talep ettiği, ayrıca İstanbul ilinde öğrenim görmekte olan kızı Gözde VARÜRER’e de hediye olarak saat gönderilmesini istediği, bu taleplerin de firma yetkililerince olumlu karşılanuıum İstanbul ilinde ikamet eden Aytekin KARAHAN tarafından yerine getirildiği, ayrıca Şenol VARÜRER’ in firma yetkililerinden borç adı altında aldığı 4000 Dolar tutarındaki paranın geri alınmadığı, örgüt liderinin Firma yetkilisi ile görüşmek üzere İstanbul’ a gittiği ve seyahat masraflarının firma tarafından karşılandığı,

2010/520333 İhale Kayıt Numaralı "Adana İçme Suyu Temin Sisteminin Bakım - Onarım ve İşletilmesi İşi" İhalesi sonrası; MASS Firması yetkilisi Aytekin KARAHAN ve Hasan KARAKAYA isimli şahıslar tarafından ödemesi yapılan ve görüşmeler sırasında “Kitap” olarak adlandırdıkları, her birinin değeri yaklaşık 3000 TL olan 3 adet 3D televizyon ve 64 GB kapasiteli 3 adet Iped tablet bilgisayarı Antalya ilinden suç örgütü lider ve mensuplarına kargo ile gönderdikleri,

Osman TURNA’ nın Mass Firması yetkilisi Aytekin KARAHAN’ dan oğlunun düğünü için şarkıcı olarak sanatçı İsmail TÜRÜT’ ü ayarlamasını talep ettiği, firma yetkilisi tarafından bu talebin olumlu karşılandığı ve sanatçının ücretinin Aytekin KARAHAN tarafından ödendiği,

Şenol VARÜRER’in eşi ve kızı ile birlikte İstanbul Suit Home Galata (Osmanbey) adlı geçici konaklama tesisinde konakladıkları, ödemesinin firma tarafından yapıldığı,

Osman TURNA’ nın oğlunun düğününe katılmak için İstanbul’a gelen Şenol VARÜRER’in eşi ve kızı ile birlikte İstanbul Bostancı Gren Park Otel adlı tesisde konakladıkları, ödemesinin firma tarafından yapıldığı,

Aytekın KARAHAN ile Hasan KARAKAYA arasında geçen görüşmelerde, “Şahin” olarak adlandırdıkları örgüt mensubu Şenol VARÜRER isimli şahısın, kendilerinin ekonomik gücünden kredi adı altında faydalanmaya çalıştığından ve “Orhan” olarak adlandırdıkları Osman TURNA’ nın sağladığı haksız menfaatlerden diğer örgüt mensuplarını faydalandırmadığından bahsettikleri,

22.11.2011 günü Şenol VARÜRER ile Aytekin KARAHAN arasında geçen görüşmede örgüt mensubunun İstanbul ilinde öğrenim gören kızının ikameti için ev kiralama veya satın alma konusunda firma yetkilisinden yardım talep ettiği,

13.01.2012 günü Osman TURNA’nın Aytekın KARAHAN ile yaptığı telefon görüşmesinde imalı olarak, ödemeleri irtibatlı oldukları firmalar tarafından yapılmak üzere, telefon alışverişi yaptıkları işyerine firma yetkilisini gönderdiği,

Anlaşılmıştır.

 

OLAY 2

(FERMAK İNŞAAT FİRMASI)

 

Soruşturmamız kapsamında ilgili mahkeme kararları gereği şüphelilerin iletişimlerinin tespiti ve kayda alınması esnasında düzenlenen ses kayıt çözüm tutanaklarının tetkikinde;

Fermak İnşaat Firması adına hareket eden Osman Nuri YILMAZ isimli şahısın Kamu İhale Kurumunda faaliyet gösteren suç örgütü lideri olan kurul üyesi Ali KAYA ve aynı kurumda görevli örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER ile samimiyet çizgilerinin dışında karşılıklı menfaat ilişkisine dayalı samimiyetlerinin olduğu, firma yetkilisinin adına hareket ettiği Fermak Firmasının taraf olduğu ve gerek kendilerinin gerekse istekli diğer bir firmanın itirazı üzerine Kamu İhale Kurumuna incelenmek üzere gelen ihale dosyalarını takip ettiği, kendilerinin itiraz edecekleri ihale dosyalarında prosedür gereği ilk itiraz ihaleyi düzenleyen kuruma yapılacağından, ilk itiraz dilekçesinden itibaren bütün itirazların Kamu İhale Kurumundaki örgüt lideri Ali KAYA ve Şenol VARÜRER tarafından düzenlendiği anlaşılmıştır.

Kamu İhale Kurumunda faaliyet gösteren suç örgütü lider ve yöneticilerinin, soruşturma genelinde anlaşıldığı üzere, irtibatlı oldukları firmalar arasında yer alan Fermak İnşaat A.Ş. Firmasının iştirak ettiği ihalelerde gerek ihaleleri düzenleyen kuruma gerekse Kamu İhale Kurumuna yapılacak itirazların şekil ve usulü yönünden düzenlemesini yaptıkları, Fermak Firmasının taraf olduğu ve Kamu İhale Kurumunda gündeme alınan itirazlara ilişkin dosyalarda firma lehine hareket ederek görevlerini kötüye kullandıkları, şüphelilerin bu eylemleri karşılığında süreç içerisinde çeşitli zamanlarda çeşitli haksız menfaatler temin ettikleri anlaşılmıştır.

Aynı kapsamda suç örgütü lider ve yöneticilerinin kanıksadıkları davranışlarından olan, Kamu İhale Kurumundaki görev ve yetkilerinin kendilerine verdiği güçle, kendilerinin veya yakınlarının mevkii, atama veya başka kurumlarda görevlendirme gibi hususlarda diğer firmalarda olduğu gibi Fermak Firması sahip ve yetkililerinin de ekonomik güçlerinden ve siyasi çevrelerinden faydalanmaya çalıştıkları anlaşılmıştır.

 

2/A

 

Soruşturmamız kapsamında ilgili mahkeme kararları gereği şüphelilerin iletişimlerinin tespiti ve kayda alınması esnasında düzenlenen ses kayıt çözüm tutanaklarının tetkikinde;

03.08.2011 günü saat 09:06:44’ de firma çalışanlarından Muammer DÜLGER’ in Osman Nuri YILMAZ’ı aradığı ve Fermak İnşaat firmasının taraf olduğu ve Dumlupınar-Altıntaş konulu bir ihale için Osman Nuri YILMAZ’ ın Kamu İhale Kurumunda faaliyet gösteren suç örgütü ile irtibata geçip geçmediğini sorduğu, şüpheli Osman Nuri YILMAZ’ ın konuyla ilgili olarak haber vereceğini söylediği,

Bu görüşmeyi takiben firma yetkilisi Osman Nuri YILMAZ’ ın, suç örgütü yöneticisi Şenol VARÜRER’ i 03.08.2011 günü saat 12:32:23’ de aradığı, görüşmede gizlilik prensiplerine dikkat eden şüphelilerin farklı telefonlardan görüşmek üzere anlaştıkları, ertesi gün yani 04.08.2011 günü Muammer DÜLGER’ in Osman Nuri YILMAZ’ ı aradığı ve örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ in hazırlayarak kendilerine e-mail yoluyla gönderdiği yazının farklı bir konuyu içerdiğinden bahsettikleri anlaşılmıştır.

04.08.2011 günü saat 13:01:31’ de Fermak firması sahibi Ferit RIZVANOĞLU’ nun taraf oldukları ihale dosyasını takip eden Muammer DÜLGER’ i aradığı ve “MUAMMER: DUMLUPINAR-ALTINTAŞ'LA İLGİLİ DE ONUN İÇİNDE bugün son günümüz FERİT: hı? MUAMMER: şey bekliyorum hala GÖRÜŞ BEKLİYORUM GÖNDERDİK GÖRÜŞ GELİRSE ONA GÖRE ÇÖZCEZ”, aynı gün Ferit RIZVANOĞLU’ nun saat 13:03:40’ de Osman Nuri YILMAZ’ ı aradığı ve firmanın davranış tarzını ve ihaleyi düzenleyen kuruma vereceği itiraz dilekçesinin düzenlenmesi hakkında suç örgütünden bilgi aldıktan sonra Muammer DÜLGER’ e bilgi vermesi talimatını verdiği, bu konuda mutabakata vardıkları anlaşılmıştır.

Aynı süreç içerisinde 08.08.2011 günü saat:11:37:06 da Fermak firması sahibi Ferit RIZVANOĞLU ile şüpheli Osman Nuri YILMAZ arasında geçen görüşmede; “ OSMAN : nerdesin abi ofiste misin? FERİT : he ofisteyim abi ofisteyim he OSMAN : he ya bu ne diyecem şimdi dün beni aradılar da bu şeyle ilgili bugün gidiyomuş şeye! EMANETLERİ İSTİYOLAR dedim abi tamam bakarız dedim bu hafta dedim ben biraz yoğunum ben gelirken getiririm dedim size, dedim onu sana hatırlatıyım FERİT : ne abi anlamadın ne? OSMAN : ya bu ŞİMDİ NE DEYİM SANA BEN DUR SENİ SABİT TELEFONDAN ARAYIM dur kapat FERİT : tamam abi” şeklindeki görüşmede suç örgütünün firmadan talep ettiği haksız menfaatler hakkında görüştükleri ancak gizliliğe aşırı dikkat eden şüphelilerin GSM hattı üzerinden yaptıkları bu görüşmeyi farklı hatlar üzerinden devam ettirdikleri değerlendirilmiştir.

Bu görüşmenin ardından 09.08.2011 günü saat 15:03:43’ de Osman Nuri YILMAZ’ ın Fermak İnşaat adına kayıtlı sabit hattı aradığı ve firma çalışanı Meltem isimli şahısla yaptığı Suç örgütü lideri Ali KAYA’ nın İstanbul iline geleceği ve konaklaması için ödemesi Fermak Firması tarafından yapılmak üzere Mariyot Otel’ den rezervasyon yapıldığı, görüşmeden de anlaşılacağı üzere konaklama masrafları firma tarafından karşılanan örgüt liderinin gerek rezervasyon gerekse konaklama esnasında isminin geçmemesi için işlemlerin firmanın adına yapıldığı anlaşılmıştır.

Görüşmelere konu ihalenin;  

Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü tarafından 17.06.2011 tarihinde düzenlenen 83.934.865,22 TL yaklaşık Maliyetli  2011/37645 Kayıt Numaralı "Dumlupınar-Altıntaş Yolunun Km:22+000-43+250 Kesiminde Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama" İhalesi olduğu tespit edilmiş, ihaleye istekli firmalardan YSE Yapı San. ve Tic. AŞ. Nas İnşaat San. Tic. A.Ş.’nin 07.07.2011 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.07.2011 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 29.07.2011 tarih ve 35794 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.07.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin ön incelenmesinden; itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verildiği,

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;

İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı 2 nci teklif sahibi isteklinin teklifinin, aşırı düşük teklif sınır değerinin altında kaldığı, bu isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasında belgelere dayanarak açıklama yapmalarının mümkün bulunmadığı, işçilik ücretlerinin de saatlik asgari ücretin altında olduğu, imalat için kullanılacak alt bileşenlere ait işçilik, yakıt, amortisman ve çalışma saatlerini gösterir alt analizlere yer verilmediği, ayrıca nakliye gideri için nakliye formüllerinin kullanılmadığı ve Karayolları G.M.lüğü birim fiyatlarına uyulmadığı, mevzuata uygun olmayan aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilerek söz konusu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, Fermak - Güven Ortak Girişimi tarafından sunulan Bilanço değerlerinin, vergi dairelerine yaptıkları bildirimle farklılık arz ettiği, İhale dosyasındaki imzalar ile imza beyannamelerindeki imzaların farklı olduğu, Anahtar teknik personel olarak belirtilenkişinin şantiye ve merkezde aynı anda görevlendirildiği, Teklifinde fiyat tutarsızlıkları olduğu, İddialarına yer verildiği.

Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan incelemeler sonrası Kurumun 15.08.2011 gün ve 2011/UY.III-2737 sayılı kararında; “Başvuru sahibinin 24.06.2011 tarihli ihale komisyonu kararının kendisine tebliğinden sonraki 10 gün içinde (08.07.2011 tarihinde) idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, bu aşamada ön yeterlik değerlendirmesine ilişkin mevzuata aykırı olduğunu iddia ettiği hususlara ihale tarihi itibariyle vakıf olmasına rağmen, ihale tarihinden itibaren 10 günlük süre içerisinde bu iddialara ilişkin başvuruda bulunulmadığı anlaşıldığından başvurunun süre yönünden reddi, Başvuru dilekçesinde Fermak İnş. A.Ş.- Güven İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ’ nin teklifinde fiyat tutarsızlıkları olduğu şeklindeki iddianın sebeplerine ve dayandığı delillere yer verilmediği, söz konusu iddianın soyut ve mesnetsiz olduğu anlaşıldığından, bu iddia yönünden de başvurunun reddine karar verilmesinin gerektiği değerlendirildiği ve itirazen şikayet başvurusunun reddine, Oyçokluğu ile karar verildiği. Kurul Üyesi Hakan GÜNAL’ ın Açıklanan İincelemeye konu ihalede (2) nolu iddia yönünden “ esasının incelemesine geçilerek ” karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle  “ başvurunun süre yönünden reddine ” ilişkin karara katılmadığını beyan ederek karşı oy kullandığı anlaşılmıştır.

Yukarıda özetlenen ses kayıt çözüm tutanaklarından da anlaşılacağı üzere FERMAK Firması yetkililerinin bahse konu ihale dosyası Kamu İhale Kurumunda görüşüleceği tarih olan 15.08.2011 tarihinden önce gerek telefon üzerinden gerekse 09.08.2011 günü İstanbul iline giden örgüt lideri ile yüz yüze görüşmek üzere irtibata geçtikleri anlaşılmıştır.

Açıklandığı üzere Kamu İhale Kurumunun bahse konu ihaleye ilişkin olarak kararın açıklandığı 15.08.2011 tarihinden 1 gün sonra 16.08.2011 günü örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ in Fermak firması sahibi Ferit RIZVANOĞLU’ nu aradığı ve saat 22:14:57 ‘ de yaptıkları görüşmede Fermak Firmasının taraf olduğu ve itiraz eden YSE Firmasının itirazının reddi üzerine Fermak firması lehine olan karardan dolayı firma sahibini tebrik ettiği ve sonucu bildirdiği, firma sahibinin “Sayenizde”, “Hepimizin Abi Çorbada Tuzu Var Ya” ve örgüt yöneticisinin “Bana Diğil Sen Onu Bizim Ağaya Şey Yapacaksın Canım Ağanın Şeyi Var Ötekide Yolda” ifadelerinden de anlaşılacağı üzere eylemin, itirazın kurulda incelenmesi öncesi görüşen şüphelilerin önceden planladıkları şekilde suç örgütünün bir faaliyeti olduğu anlaşılmıştır.

Ayrıca aynı görüşme içeriğinde örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ in, örgütün kanıksadığı davranışlardan olan gerek kendilerinin gerekse yakınlarının atama veya mevkii değişikliği için firma sahiplerinin ekonomik gücü ve siyasi çevresinden faydalanmaya çalıştığı, eski bir arkadaşının DHMİ’ de görevlendirilmesi talebinde bulunduğu, Şenol VARÜRER’ in 18.08.2011 günü saat: 20:47:09 da Osman Nuri YILMAZ’ aradığı ve aynı şekilde itiraza ilişkin sonucu bildirdiği gibi Fermak Firması sahibi Ferit RIZVANOĞLU’ ndan talep ettiği işin akibetini sorduğu anlaşılmıştır.

İhale sonucuna ilişkin yapılan araştırmalarda ihaleyi düzenleyen kurum ile Fermak Firması arasında 14.10.2011 tarihinde 39.922.891,19 TL bedel ile sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, 2011/37645 Kayıt Numaralı "Dumlupınar-Altıntaş Yolunun Km:22+000-43+250 Kesiminde Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama" İhalesi ile ilgili olarak şüphelilerin tam bir fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri, kendileriyle çıkar ilişkisine dayalı irtibatlı bulunan ve açıklanan diğer olaylardan da anlaşılacağı üzere suç örgütü lider ve yöneticilerine çeşitli zamanlarda haksız menfaatler sağlayan şüpheli Osman Nuri YILMAZ, Ferit RIZVANOĞLU ve Muammer DÜLGER isimli şahısların lehine olacak şekilde KİK’den karar çıkmasını sağladıkları, görevlerinin gereklerine aykırı hareket etmeleri karşılığında firma yetkililerince suç örgütüne haksız menfaat sağlandığı, ayrıca KİK içerisinde faaliyet gösteren suç örgütünün, yapılan itirazlara binaen incelenmek üzere gelen ihale dosyasında, kendileriyle irtibata geçen firma lehine KİK’den karar çıkmasını sağlayarak TCK. 235 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine göre ihaleye fesat karıştırdıkları anlaşılmıştır.

 

2/B

 

Soruşturmamız kapsamında ilgili mahkeme kararları gereği şüphelilerin iletişimlerinin tespiti ve kayda alınması esnasında düzenlenen ses kayıt çözüm tutanaklarının tetkikinde;

02.12.2010 tarihi itibariyle şüpheli Osman Nuri YILMAZ’ ın örgüt lideri Ali KAYA ve örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER ile bir araya gelmeye çalıştığı, örgüt liderinin hafta içi yurtdışına çıkacağını öğrenmesi üzerine, Örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER ile 02.12.2010 günü saat 20:45:23’ de yaptığı görüşmede itiraz edilecek olan ihaleye ilişkin dosyayı incelemesi ve itirazın şekli ve usul yönünden düzenlemesini yapması için örgüt yöneticisine göndereceği,

Devam eden görüşmede dosyanın kargo ile gönderilmesine karar aldıkları, ertesi gün sabah saatlerinde 03.12.2010 günü saat 08:28:22’ de örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ in Osman Nuri YILMAZ’ a kısa mesaj ile ev adresini gönderdiği anlaşılmıştır.

Örgüt lideri Ali KAYA’ nın 03.12.2010 günü saat 16:38:48’ de Osman Nuri YILMAZ’ ı aradığı ve neden gelmediğini sorduğu, bahse konu dosyayı incelemek üzere beklediğini ancak firma yetkilisinin gelmediğini, dosyanın örgüt yöneticisine gönderildiğini öğrendiği dolayısıyla sürecin başından itibaren gelişmelerin bilgisi dahilinde olduğu,

Bu görüşmelerden 3 gün sonra 06.12.2010 günü saat 11:49:06’ de örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ in şüpheli Osman Nuri YILMAZ’ ı aradığı ve dosyayı incelemeyi tamamladığı ve sonucu e-mail yoluyla firma yetkilisine bildirdiği ancak yapılacak itirazın muhtemelen sonuçsuz kalacağını bildirdiği, devam eden görüşmede itirazı şekillendirebilmeleri için benzer konulu bir Kamu İhale Kurumu kararını söylediği ve örnek verdiği akabinde yapılacak itirazın şekli yönünde yüz yüze görüşme konusunda anlaşmaya vardıkları,

13.12.2010 günü saat 16:50:19’ de tekrar örgüt lideri ile irtibata geçen şüpheli Osman Nuri YILMAZ’ ın Ali KAYA ile yaptığı görüşmede İstanbul ilinde buluşmak üzere seyahat masrafları Fermak firması tarafından karşılanmak üzere mutabakata vardıkları, Şüphelilerin görüşme konusunda anlaşmaya vardıkları 15.12.2010 Çarşamba günü tekrar irtibat kurdukları, bu görüşmenin akabinde firma adına hareket eden Osman Nuri YILMAZ’ ın Fermak Firması sahibi Ferit RIZVANOĞLU’ nu aradığı ve 15.12.2010 günü saat 12:29:37 ‘de ; “OSMAN NURİ: iyi maaşallah, abi ŞİMDİ BEN ALİ ABİNİN ŞEYİNİ ORGANİZE ETTİM BİLETİNİ FALAN SAAT ÜÇTE GELECEK BEN AKŞAM Bİ ONLA BULUŞACAM DEDİKİ BANA SEN DEDİ HİÇ ŞEYE GEREK YOK SEN DEDİ BANA Bİ DOSYAYI GETİR ÖNCE BAKIYIM DEDİ BEN DOSYAYA SONRA DEDİ GONUŞURUZ ANKARAYA GELDİĞİNİZDE BEN DEDİ BAKTIRTAYIM, O DOSYAYI NASIL ALIRIM SENDEN ABİ” devam eden görüşmede; “OSMAN NURİ: bi dedi BEN DEDİ BAKIYIM ÖNCE DEDİ Bİ ŞEYİ İNCELİYİM DEDİ AŞADAKİLERE ÇITLATTIM İŞİN NE OLDUĞUNUDA DEDİ SEN GETİR FERİT: hıh OSMAN NURİ: bana sonra dedi gelirsiniz GELDİĞİNİZDE KONUŞURUZ NEYİN NE OLCAĞINI FERİT: aman osman abi gözünü seviyim şimdi yine gittim geldim OSMAN NURİ: hı hı FERİT: YANİ BU İŞİ NEYE MAL OLURSA OLSUN YAPMAMIZ LAZIM ABİ hiç” Fermak firmasının taraf olduğu ve Kamu İhale Kurumuna itiraz edecekleri dosyaları incelemek üzere örgüt lideri Ali KAYA ile buluşacakları, gerek Kamu İhale Kurumuna yapılacak itirazların şekli gerekse itiraz sonrası firma lehine karar verilmesi amacıyla görüşme yapacakları anlaşılmıştır.

Aynı gün akşam saatlerinde şüpheli Osman Nuri YILMAZ’ ın İstanbul ilinde faaliyet gösteren Rigel Restaurantı aradığı ve yaptığı görüşmede “BEN DÖRTKİŞİLİK ÇOK GÜZEL Bİ YER İSTİYORUM ÖZEL MİSAFİRİM VAR ANKARADAN” ifadelerini kullanarak rezervasyon yaptırdığı, 15.12.2010 günü saat 18:29:56 ‘ de FERMAK İNŞAAT adına kayıtlı 905339597019 GSM hattı kullanıcısı X-Şahsı arayarak görüşmede her iki dosya hakkında bilgi aldığı ve akabinde 18:45:54’de Ferit RIZVANOĞLU’ nu arayarak; “OSMAN : evet FERİT: he ...... kabul etmiyolar işte tek bi tane ikiyüzkırk olacak diyolar yani bilmiyorum yani bunun mantığı varmı yok mu ama OSMAN : onu da sorarım abi FERİT: yani durum budur abi OSMAN : tamam, ...... ben şimdi onu almaya gidiyorum kavacıktan alcam şeye incez biz ONU RİGELE GÖTÜRECEM ABİ BALIK YEMEYE GİTCEZ FERİT: nereye abi OSMAN : çengelköy rigele FERİT: hah tamam OSMAN : rigele götürecem onu yer ayırttım ordan şimdi FERİT: hıh tamam OSMAN : bi bakalım konuşalım yani ortam şey olursa hadi bi baksın etsin olmadı ararım sizi, siz geldiyseniz bi şekilde de FERİT: tamam OSMAN : bi kahve içeriz bi çay içeriz tanıştırırım sizi” örgüt lideri ile taraf oldukları dosyalar hakkında yapacakları görüşmeden önce bilgi verdiği anlaşılmıştır.

Yürütülmekte olan soruşturma kapsamında CMK’ nın 140/3 maddesi gereği Kurum görevlisi Ali KAYA ve Fermak firması adına hareket eden Osman Nuri YILMAZ isimli şahıslar hakkında devam eden 12 SCM’ nin 15.12.2010 gün ve 2010/1380 MÜT. Sayılı kararı gereği yapılan teknik araçlarla izlemede;

Soruşturma kapsamında düzenlenen ses kayıt çözüm tutanaklarının tetkikinde Ali KAYA ve Osman Nuri YILMAZ isimli şahısların 15.12.2010 günü akşam saatlerinde İstanbul ili Üsküdar İlçesinde bulunan RİGEL isimli Balık Restaurantında yemek yiyecekleri bilgisi alınması üzerine, 15.12.2010 günü saat:20.30 sıralarında İstanbul Üsküdar Çengelköy’de bulunan RİGEL isimli Balık Restaurantına geçilerek fiziki takip çalışmalarına başlanılmış, restaurant içerisinde girişe göre deniz tarafinda bulunan masada Ali KAYA, Osman Nuri YILMAZ ile X Şahsın oturduğu ve yemek yedikleri,Saat:21.15 sıralarında şahısların bulunduğu masaya restaurant görevlilerinden birinin elinde, içerisinde ne olduğu belli olmayan çizgili, siyah renkli poşet getirdiği ve Ali KAYA’nın yan tarafına bıraktığı,Saat:21.45 sıralarında Osman Nuri YILMAZ’ın masadan kalktığı ve restaurant çıkışına doğru gittiği, restaurant görevlileri ile konuşarak beklemeye başladığı, bir müddet sonra dışarıdan restaurarnt görevlisinin elinde mavi renkli dosya ile gelerek Osman Nuri YILMAZ’a verdiği, Osman Nuri YILMAZ da tekrar masaya dönerek Ali KAYA ve X Şahıs ile birlikte dosyayı inceledikleri görülmüştür. Konuya ilişkin düzenlenen tutanak ve görüntüler yazımız ekinde gönderilmiştir. Sonuç olarak şüphelilerin önceden planladıkları şekilde Fermak firmasının taraf olduğu ve Kamu İhale Kurumuna itiraz dilekçesi verecekleri ihale dosyalarıyla ilgili olarak, itirazların ne şekilde yapılması gerektiği, dilekçelerin ne şekilde düzenleneceği gibi konuların yanı sıra yapılacak inceleme sonrası verilecek kurul kararının lehlerinde olması amacıyla suç örgütü lideri ile görüştükleri, dosyaların incelendiği ve haksız menfaat sağlandığı tespit edilmiştir.

Bu görüşmeyi takiben aynı gün 15.12.2010 günü saat 22:30:56’ de Osman Nuri YILMAZ’ ın Ferit RIZVANOĞLU’ nu aradığı ve örgüt liderinin konaklaması için yer ayırtacağını ve ertesi gün kahvaltıda görüşeceklerini bildirdiği, bu görüşmeyi takiben saat 22:43:17’ de Osman Nuri YILMAZ’ ı arayan Fermak Firması çalışanı Yeşim isimli şahsınörgüt liderinin konaklaması için İstanbul Bostancı Gren park otelde rezervasyon yapıldığını ve ödemesinin bu firma tarafından yapılacağını söylediği tespit edilmiştir.

Ertesi gün 16.12.2010 günü Trabzon iline gidecek olan örgüt liderinin uçak biletinin Fermak Firması tarafından alındığı, örgüt lideri Ali KAYA’ nın 16.12.2010 günü saat 10:40:33 de Osman Nuri YILMAZ’ ı aradığı ve ödemesi Fermak firması tarafından yapılan seyahatte isminin gözükmesini istemediği, 16.12.2010 günü saat 17:09:06’ de örgüt lideri Ali KAYA’ ya gönderilen; SMS’ de gerekli organizasyonun tamamlandığı anlaşılmıştır.

Örgüt liderinin Trabzon seyahati esnasında Osman Nuri YILMAZ ile tekrar irtibata geçtiği ve bir gün önceki görüşmeleri sonrası bahse konu itirazlara ilişkin dilekçelerin düzenlenmesi sonrası tekrar okumak için dilekçeleri istediği, 16.12.2010 günü saat 20:24:44’ de Osman Nuri YILMAZ’ ın Ferit RIZVANOĞLU’ nu aradığı, görüşmede örgüt lideri ile yapılan görüşme sonrası dilekçelerde yapılacak düzenlemelerin henüz yapılmadığı, bu sebeple hafta sonu gönderilmesine karar verdikleri, konuyla ilgili olarak Ankara’ ya gelme karar aldıkları anlaşılmıştır.

20.12.2010 günü saat 13:29:10’ de Osman Nuri YILMAZ’ ın örgüt lideri ALİ KAYA’ yı arayarak, “Mektup” olarak ifade ettiği itiraz dilekçelerinin düzenlendiğini, örgüt liderinin bu dilekçeleri kontrol etmesi için nasıl göndereceğini sorduğu, örgüt liderinin Şenol VARÜRER’ e-mail olarak gönderebileceğini söylediği anlaşılmıştır.

28.12.2010 günü saat 12:55:32’ de Osman Nuri YILMAZ’ ın örgüt lideri Ali KAYA’ ya; “13.00 ucagı ıle gelıyorum,15.30 cıvarı yanında olurum ınsallah” şeklinde gönderdiği SMS sonrası ilgili mahkeme kararları ile CMK’ nın 140. Maddesi gereği Teknik araçlarla yapılan izlemelerde;

28.12.2010 günü saat:15.35 sıralarında Kamu İhale Kurumu ziyaretçi girişi önüne Fermak firması adına tescilli 34 ASF 48 plaka sayılı aracın geldiği, Osman Nuri YILMAZ’ ın araçtan, şoförü ve yanında bulunan iki şahısla birlikte inerek Kamu İhale Kurumuna girdikleri, Saat:17:20’ ye kadar kurumda kalan Osman Nuri YILMAZ’ın yanında bulunan iki şahıs ve Ali KAYA ile birlikte Kamu İhale Kurumundan çıkarak 34 ASF 48 plakalı araca binerek Kamu İhale Kurumundan ayrıldıkları, Saat:17.45 sıralarında Osman Nuri YILMAZ’ın yanında bulunan iki şahıs ve Ali KAYA ile birlikte Hoşdere Caddesi No:95 Münevver Apartmanına gelerek bila sayılı daireye girdikleri, Saat:18.42 sıralarında Osman Nuri YILMAZ’ın beraberindeki şahıslarla birlikte 06 ZCG 87 plaka sayılı araca, Ali KAYA’nın ise Osman Nuri YILMAZ’ın yanında KİK’e gelen iki şahısla birlikte 34 ASF 48 plaka sayılı araca binerek bahse konu adresten ayrılarak her iki aracın da Panora alışveriş merkezine saat:18.50 sıralarında geldikleri ve Cinebonus Sinemasında gösterilen New Yorkta Beş Minare isimli filmin 19.00 seansına girdikleri, salonda Osman Nuri YILMAZ ve beraberindeki şahıslarla birlikte Ali KAYA’nın da olduğu, içeride başka kimsenin bulunmadığı, şahısların sinema salonu içerisinde dağınık şekilde oturdukları, Saat:22.00 sıralarında Büyükesat Mahallesi Koza Sokak No:41 Göktaş Apartmanı önüne 34 ASF 48 ve 06 ZCG 87 plaka sayılı araçlarla gelerek, Osman Nuri YILMAZ, Ali KAYA ve yanında bulunan şahıslarla birlikte bina içerisine girdikleri, saat: 00.05 sıralarında Ali KAYA isimli şahsın bu binandan çıkarak 34 ASF 48 plaka sayılı araca binerek buradan ayrıldığı, aracın şoförünün Ali KAYA’yı evine bıraktığı tespit edilmiştir.

Bütün bu sürecin tamamlanmasının ardından 04.01.2011 günü saat 12:38:27’ de Osman Nuri YILMAZ ile Ferit RIZVANOĞLU arasında geçen görüşmede firmalarının taraf olduğu ve itiraz edecekleri ihale dosyalarında itirazlarının şekli ve kurul kararının lehlerinde karar verilmesi için suç örgütü ile irtibata geçmelerinin doğru bir karar olduğundan bahsettikleri, aynı görüşme içerisinde “OSMAN NURİ: şimdi bu adamlara benim bi şey yapmak ŞİMDİ YENİ YIL GELDİ UFAK TEFEK Bİ ŞEY YAPMAMIZ LAZIM NASIL YAPARIZ FERİT: tabi tabi istersen İŞ BİTSİN BUNLARA İYİ Bİ GÜZELLİK YAPALIM OSMAN : İŞ BİTİNCE O AYRI Bİ ŞEY YANİ BEN ŞİMDİ ORAYA GELİP NE BİLEYİM ATIYORUM Bİ GÜZEL Bİ GÖMLEK Bİ KRAVAT böyle bi FERİT: ha eyvallah TABİ CANIM OSMAN : hani şey değil yani ...HANİ BEN SÜREKLİ GİDİP GELİYORUM ya FERİT: ÇOK DOĞRU DİYOSUN OSMAN : yani bi çocuğa bi şey yeni yıl.. ŞİMDİ ŞENOLA, OSMANA Bİ DE ŞEYE PATRONA HANİ BÖYLE ŞEYİNE GÖRE BİRER TANE NE BİLEYİM GÜZEL Bİ FERİT: BEYMEN DEN GÜZEL Bİ HEDİYE ÇEKİ Mİ YAPTIRALIM YOKSA OSMAN : .... BEN ONLARI BİLİYORUM ABİ BEN YILLARDIR ALIYORUM ONLARA FERİT: ha OSMAN : ben şimdi ali abiye benim aldığım bi yer var nişantasında kaje var bizim ondan ONA ALIYORUM SÜREKLİ ZATEN Bİ ŞEYLER ONUN BEDENİNİ MEDENİNİ BİLİYORUM ÇÜNKÜ ONA ŞUAN BENİM BAŞKA Bİ ŞEY YAPMAM OLMAZ ANLADIN mı FERİT: abi sen o zaman organize et ben kız kardeşime söyleyim ordan aldırsın OSMAN : yo farketmez abi ben söylerim telefonla da aldırırım ben öderim onları fatura bilgilerini alırım size kestiririm gerekirse faturalarını” şeklindeki görüşmede suç örgütü yöneticileri Şenol VARÜRER ve Osman TURNA ile “Patron” olarak ifade ettiği örgüt lideri Ali KAYA’ ya verilmek üzere maddi değeri yüksek olan kıyafet almayı teklif ettiği, Fermak Firması sahibinin ilk önce işlerinin sonuçlanmasından bahsettiği ancak o zaman ayrı bir menfaat planladıkları ve konuyla ilgili firma çalışanına talimat vereceğini söylediği ve Osman Nuri YILMAZ’a gerekli organizasyonu yapması için talimat verdiği anlaşılmıştır. Devam eden tarihlerde Osman Nuri YILMAZ ve Fermak firması çalışanları arasında geçen görüşmelerde suç örgütüne sağlanacak haksız menfaatlerin Fermak firması adına fatura edilmesi ve yapılacak harcamalar için tarih itibariyle Ankara ilinde bulunan Osman Nuri YILMAZ’ a para gönderildiği anlaşılmıştır.

Görüşmelere konu ihalelerin;  

a)Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 27.10.2010 tarihinde düzenlenen  2010/112322 Kayıt Numaralı "Aydın-Çine-Akçaova Ayr. Yolu Km=30+000- 45+000 Arasında Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı ve Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama Yapılması İşi" İhalesi olduğu tespit edilmiş, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale ile ilgili olarak Fermak İnş. Taah. A.Ş. - Güneş Yol İnş. Asf. Taah. Tic. A.Ş. Ortak Girişimi ’ nin 13.12.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.12.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.01.2011 tarih ve 315 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.01.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, Yapılan ön incelemede düzeltici işlem belirlenmesinin uygun olacağı hususuna yer verildiği,

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;

Teklif bedeli sınır değerin altında olan ihale üzerinde bırakılan Özkar İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından aşırı düşük teklif açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin 45 inci maddesine uygun olarak yapılamayacağı, aşırı düşük teklif açıklamasında sunulan analiz girdilerindeki miktarların hiçbir belgeye ve açıklamaya dayandırılmaksızın düşük gösterildiği, girdi fiyatlarında ve nakliye katsayısında kamu kurum rayiçleri kullanılmayarak analiz oluşturulduğu, söz konusu firmanın sunduğu analizlerin içeriğinin incelenmesi gerektiği ve analizlerde öngörülen birim fiyatların Kamu İhale Genel Tebliğinin 45 inci maddesi yönünden tevsik edilip edilmediğinin incelenmesi gerektiği iddialarına yer verildiği,

Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan incelemeler sonrası Kurumun 31.01.2011 gün ve 2011/UY.III -505 sayılı kararında; “Aşırı düşük teklif açıklamasında sunulan analiz girdilerindeki miktarların hiçbir belgeye ve açıklamaya dayandırılmaksızın düşük gösterildiği, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl rayiçlerinin altında birim fiyatlar öngörüldüğü, bunları da tevsik edici nitelikte uygun alt analizler ve belgeler sunulamadığı görüldüğünden, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu analizler Kamu İhale Genel Tebliğinin 38 inci maddesine uygun olmayan Özkar İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken ihalenin bu istekli üzerinde bırakılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı, Sonuç olarak, mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Özkar İnş. San. ve Tic. A.Ş ’ nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekçesiyle düzeltici işlem belirlenmesine,   Oyçokluğu ile karar verildiği. Kurul Üyesi Kazım ÖZKAN’ın   başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindeki iddiaları mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde incelendiğinde, iddiaların soyut ve genel nitelik taşıdığı , başka bir ifadeyle işlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunun belirtilmediğinin tespit edildiği Bu itibarla, bu iddiaya ilişkin olarak başvurunun şekil yönünden reddi gerektiğini beyan ederek karşı oy kullandığı anlaşılmıştır.

b) Karayolları Genel Müdürlüğü Keşif ve Şartname Şubesi Müdürlüğü tarafından 26.08.2010 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan “ 2010/54211 Kayıt Numaralı Erzurum-Bingöl- Diyarbakır Bölünmüş Yolu Bingöl-Genç-Kocaköy - (Diyarbakır - Silvan) Ayr. Arası (Diyarbakır-Silvan) Ayr.-8. Bl. Hd. Km:0+000-65+275.49 Kesimine Ait Yol Yapımı ” ihalesi olduğu tespit edilmiş, Fermak - Güven Ortak Girişimi’ nin 31.12.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.01.2011 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 19.01.2011 tarih ve 3696 sayı ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, Yapılan ön incelemede şikayet başvurusunun reddine,   Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verildiği,

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;

 İhale konusu işin ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ekonomik açıdan ikinci  en avantajlı teklif sahipleri tarafından teklif edilen fiyatlar ile gerçekleştirilebileceği hususunda ciddi tereddütleri bulunduğu, söz konusu isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarını Kamu İhale Genel Tebliğinin 45 inci   maddesine uygun olarak yapıp yapmadıklarının Kurumunca incelenmesi gerektiği, İddialarına yer verildiği,

Kamu İhale Kurumunun 14.03.2011 gün ve 2011/UY.III -975 sayılı kararında Mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, İrfan İnş. - İZ-KA İnş. -Tahiroğlu İnş. Ortak Girişimi’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekçesiyle düzeltici işlem belirlenmesine,   Oyçokluğu ile karar verildiği, Kurul üyeleri   Kazım ÖZKAN ve Bahattin IŞIK’ ın; başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindeki iddialarının mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde incelendiğinde, iddiaların soyut ve genel nitelik taşıdığı, başka bir ifadeyle işlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunun belirtilmediğinin tespit edildiği.Bu itibarla, bu iddiaya ilişkin olarak başvurunun şekil yönünden reddi gerektiği, itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verilmesi gerektiği görüşüyle karşı oy kullandıkları anlaşılmıştır.         

Aynı ihale ile ilgili olarak istekli firmalardan Sty İnşaat - Sistem Elekt. Tes.A.Ş. Ortak Girişimi’ nin 27.12.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.01.2011 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.01.2011 tarih ve 2697 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,   yapılan ön incelemede itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verilmesinin uygun olacağı hususuna yer verildiği,

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale ilan tarihinde yürürlükte olan Kamu İhale Genel Tebliği hükümleri uyarınca aşırı düşük teklif değerlendirmesinin;

1) Sözleşme tasarısının “ Ocakların temini ” başlıklı 34 üncü maddesi uyarınca; bu i ş için malzeme temininde kullanılacak ocak yerlerinin ( taş, kum, çakıl) yüklenici firma taraf ından temin edileceği, idarenin ocak göstermeyeceği ya da sağlamayacağı dikkate alındığı nda nakliye hesaplamalarının ocakların plent ve konkasörün yol güzergahına mesafesi ve ortalama taşıma mesafesi hesapları dikkate alınarak yapılıp yapılmadığı,  

2) Teklifin idarelerce yayımlanmış birim fiyat analizleri rayiçler ve/veya alt analizler kullanılarak açıklanmış olması durumunda, Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.8 inci maddesi uyarınca analizlerdeki miktar girdilerinin azaltılmasını sağlayan avantajlı koşullara ve teknik çözümlere dair tatmin edici somut bilgi ve belgelerin açıklama kapsamında sunulup sunulmadığı ,  

3) Kazı, beton, taş, agrega, su, çimento, demir ve diğer nakliyelerin analizlerinde mesafelerin ne şekilde belirlendiği ve indirim uygulanmış ise bu indirimin açıklamasının hangi teknik çözümlere dayandırıldığı , nakliye maliyetleri için “ K ” katsayısı kullanılmamış ise nakliye maliyetlerinin hangi kriterlerle hesaplandığı ,  

4) İhale dosyasında yer alan analiz formatına uyulup uyulmadığı, idarelerce yayımlanmış birim fiyatlar ve analizler kullanılmış ise bu birim fiyatların kar ve genel giderler harç tutarın altında olup olmadığı , karsız birim fiyatlar toplamına kar ve genel giderler eklenerek teklif birim fiyat oluşturulup oluşturulmadığı, idarece yayımlanmış analizlerdeki miktarların değiştirilip değiştirilmediği, değiştirilmiş ise belgelere dayalı teknik çözümler sunulup  sunulmadığı ,   - Analizlerde kullanılan malzemeler  için teklif almak suretiyle maliyet hesaplanmış ve açıklamalar bu tekliflere dayandırılmışsa, tebliğin ilgili maddeleri uyarınca belgelerle açıklık getirilip getirilmediği,   - Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir teklif birim fiyata ait analizlerin aritmetik hata içerip içermediği,   -Birim fiyat analizlerinin birim fiyat teklif cetveli ile uyumlu olup olmadığı,   - Tebliğin 45.1.5., 45.1.6, 45.1.7., 45.1.8., 45.1.9 uncu maddelerine göre teklifin belgelere dayalı olarak kanıtlanıp kanıtlanmadığı , Hususları açısından incelenmesi gerektiği, İddialarına yer verildiği,

Kamu İhale Kurumunun 14.03.2011 gün ve 2011/UY.III -973 sayılı kararında ;   Mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, İrfan İnş. - İZ-KA İnş. -Tahiroğlu İnş. Ortak Girişimi’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekçesiyle düzeltici işlem belirlenmesine,   Oyçokluğu ile karar verildiği. Kurul üyeleri Kazım ÖZKAN ve  Bahattin IŞIK’ın Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindeki iddiaları mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde incelendiğinde, iddiaların soyut ve genel nitelik taşıdığı, başka bir ifadeyle işlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunun belirtilmediğinin tespit edildiği.Bu itibarla, bu iddiaya ilişkin olarak başvurunun şekil yönünden reddi gerektiği. itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verilmesi gerektiği görüşüyle karşı oy kullandıkları anlaşılmıştır.

Aynı ihale ile ilgili olarak istekli İntel Yapı - Kayaoğlu İnş. Ortak Girişimi’ nin  27.12.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.01.2011 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.01.2011 tarih ve 2733 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,   İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; yapılan ön incelemede düzeltici işlem belirlenmesine,   Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verildiği,

Yapılan incelemeler sonrası Kamu İhale Kurumunun 14.03.2011 gün ve 2011/UY.III -973  sayılı kararında; Mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, İrfan İnş. - İZ-KA İnş. -Tahiroğlu İnş. Ortak Girişimi’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekçesiyle düzeltici işlem belirlenmesine,   Oyçokluğu ile karar verildiği. Kurul üyesi Bahattin IŞIK’ ın, Davacının haklılığı ortaya konulmadan diğer tekliflerin incelenemeyeceği ve itirazen şikayet başvurusu reddedilen başvuru sahibinin  herhangi bir hak kaybına uğraması söz konusu olmayacağı Bu aşamada diğer teklifler eşit muamele açısından incelenemeyeceğinden başvurunun reddi yönünde karar verilmesi gerekirken, eşit muamele ilkesi çerçevesinde yapılan inceleme çerçevesinde verilen düzeltici işlem kararına katılmadığını beyan ederek karşı oy kullandığı anlaşılmıştır.

Bahse konu 108.287.068,00 TL yaklaşık maliyetli ihale sonucu 06.07.2011 tarihinde 55.281.311,00 TL bedel karşılığında ihaleyi düzenleyen kurum ile STY İnşaat Turizm Tic.Ve San.Ltd.Şti arasında sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

İtirazlara ilişkin kararların açıklanmasına kadar Fermak Firması adına hareket eden Osman Nuri YILMAZ ve Ferit RIZVANOĞLU’nın süreci takip ettikleri anlaşılmış, Şüpheli Osman Nuri YILMAZ’ ın 17.01.2011 günü saat 18:44:53’ de örgüt lideri Ali KAYA’ yı arayarak ; “OSMAN NURİ: haaa tamam yarın geliyorum abi yarın geliyorum ordayım yarın. ALİ KAYA: iyi tamam OSMAN NURİ:var mı bi emrin bi isteğin ALİ KAYA: yoo selam hadi görüşürüz” şeklinde görüştükleri,

Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 27.10.2010 tarihinde düzenlenen  2010/112322 Kayıt Numaralı "Aydın-Çine-Akçaova Ayr. Yolu Km=30+000- 45+000 Arasında Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı ve Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama Yapılması İşi ihalesine ilişkin yaptıkları itirazın Kamu İhale Kurulunda görüşüldüğü 31.01.2011 tarihinden yaklaşık 12 gün önce Ankara’da buluşmak üzere anlaştıkları, bu görüşmenin ardından ilgili mahkeme kararları ile CMK’ nın 140. maddesi gereği teknik araçlarla yapılan izlemelerde;

18.01.2011 günü saat:12.45 sıralarında Kamu İhale Kurumu ziyaretçi girişi önüne Fermak İnşaat Firması adına tescilli 34 ASF 48 plaka sayılı aracın geldiği, Osman Nuri YILMAZ’ın araçtan, şoförü ile birlikte inerek Kamu İhale Kurumuna girdiği, 34 ASF 48 plaka sayılı aracın saat 18.00 sıralarında Turgut Özal Bulvarına girerek Esenboğa Havaalanı istikametine gittiği görülmüş, Osman Nuri YILMAZ’ın saat 19.00’da İstanbul’a uçakla geri döneceği bilgisinin edinilmesi üzerine 18.01.2011 günü saat 18.10 sıralarında teknik araçlarla yapılan izlemeye ve fiziki takibe son verilmiştir.

Şüphelilein bu görüşmelerinden sonra ertesi gün 19.01.2011 günü saat 11:09:27’ de Muammer DÜLGER’ in Osman Nuri YILMAZ’ ı aradığı şüpheliler arasında geçen görüşmede Muammer DÜLGER’ in itirazın şekline yönelik yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını sorduğu, suç örgüt ile devamlı irtibatlı olan şüpheli Osman Nuri YILMAZ’ ın itirazın son şeklini aldığını, aynı ihaleye 2 firmanın daha itiraz ettiğini bildirdiği anlaşılmıştır.

Fermak firması adına hareket eden Osman Nuri YILMAZ’ ın bahse konu ihaleler Kamu İhale Kurumunda gündeme alınmadan önce örgüt lideri Ali KAYA’ yı makamında ziyaret ettiği, bu ziyaret sonrası Fermak Firması sahibi Ferit RIZVANOĞLU’ nu aradığı ve kendileri gibi 2010/54211 kayıt numaralı ihaleye itiraz eden firma yetkililerinin de örgüt liderinin yanında olduklarını bildirdiği, bu görüşmeyi takiben yine firma sahibi ve firma yetkilisi arasında geçen görüşmede, diğer firmaların farklı bir konudan dolayı örgüt liderinin yanında olduklarını, yukarıda açıklandığı üzere bu tarihe yakın olarak açıklanan 2010/112322 kayıt numaralı ihaleye yaptıkları itirazın lehlerinde olduğunu “Ali Abi de Tebrik Ediyor” ifadesini kullanarak görüşme tarihinden anlaşıldığı üzere yaklaşık 13 gün önce örgüt lideri ile görüştüğü,

Ayrıca düzenlenen ses kayıt çözüm tutanaklarının ve teknik araçlarla izlemelerin tetkikinde Suç örgütü lideri Ali KAYA ve Fermak Firması sahip ve yetkilileri ile irtibatlı olduğu tespit edilen ASAŞ Firması sahibi Saffet ÇERÇİ isimli şahısın taraf olduğu ve Kamu İhale Kurumunda inceleme aşamasında olduğu değerlendirilen dosyalarıyla ilgili olarak, Kamu İhale Kurumunda faaliyet gösteren suç örgütü ile devamlı irtibatlı olduğu anlaşılan şüpheli Osman Nuri YILMAZ’ ın ASAŞ Firması Yetkilisi Kemal isimli şahısı aradığı ve 18.01.2011 günü saat: 16:15:55’ de yaptıkları; “osman: hayırlı olsu dedim abi bi şey demedim kemal: hihihih saol saol bakalım allah tamamına erdirsin inşallah osman: he, yazılmış şey evrak kemal:öyleymiş he öyleymiş osman: demekki bizim buraya gelmemiz lazımmış abi kemal:oraya gelmekte fayda vardır doğru tebdili mekanda fayda vardır” şeklindeki görüşmeden de anlaşılacağı üzere, Şüpheli Osman Nuri YILMAZ’ ın 18.01.2011 tarihinde Kamu İhale Kurumunda yapmış olduğu görüşmeler sonrası, Asaş firmasının taraf olduğu değerlendirilen itirazla ilgili olarak, inceleme sonucunun firmanın lehine olduğu şeklinde bilgi aktardığı ve bu bilgiyi Kamu İhale Kurumundaki suç örgütü lideri Ali KAYA ve örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ den aldığı anlaşılmıştır.

2010/112322 kayıt numaralı ihalenin 31.01.2011 günü Kamu İhale Kurumu gündemine alınmasından 1 gün önce yani 30.01.2011 günü saat 22:07:25’ da örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ in Fermak Firması adına hareket eden şüpheli Osman Nuri YILMAZ’ ı aradığı ve firmanın itirazına ilişkin kararı bildirdiği, bu görüşmeyi takiben Osman Nuri Yılmaz’ ın Fermak firması sahibi Ferit Rızvanoğlu’ nu aradığı ; saat 22:11:02’ de yapılan görüşmede Şenol VARÜRER’ in atama konusuna ilişkin hatırlatma yaptığı ve bahse konu itirazın lehlerinde sonuçlanacağını bildirdiği,

2010/112322 İhale Kayıt Numaralı "Aydın-Çine-Akçaova Ayr. Yolu Km=30+000- 45+000 Arasında Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı ve Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama Yapılması İşi" İhalesine Fermak Firması tarafından yapılan itirazın Kamu İhale Kurulu gündemine alınarak görüşüldüğü 31. 01.2011 günü örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ in saat 19:31:55’ de Osman Nuri YILMAZ’ ı arayarak itirazın sonucunu bildirdiği, Osman Nuri YILMAZ’ın da akabinde firma sahibi Ferit RIZVANOĞLU’ nu aradığı ve itirazlarının firmalarının lehine sonuçlandığını bildirdiği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, 2010/112322 İhale Kayıt Numaralı "Aydın-Çine-Akçaova Ayr. Yolu Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı ve Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama Yapılması İşi" İhalesi ve 2010/54211 İhale Kayıt Numaralı "Erzurum-Bingöl-Diyarbakır Bölünmüş Yolu İşi" İhalesi ile ilgili olarak şüphelilerin tam bir fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri, kendileriyle çıkar ilişkisine dayalı irtibatlı bulunan ve açıklanan diğer olaylardan da anlaşılacağı üzere suç örgütü lider ve yöneticilerine çeşitli zamanlarda haksız menfaatler sağlayan şüpheli Osman Nuri YILMAZ, Ferit RIZVANOĞLU ve Muammer DÜLGER isimli şahısların lehine olacak şekilde KİK’den karar çıkmasını sağladıkları, örgüt liderinin itirazen şikayet başvurusunun incelenmesinden önce İstanbul ilinde konaklama ve diğer seyahat masraflarının karşılanması sonrası yapılan görüşmelerinde firma yetkililerince suç örgütüne haksız menfaat sağlandığı, ödemeleri Fermak firması tarafından karşılanan maddi değeri yüksek kıyafet ve benzeri alış veriş yapıldığı, böylece görevlerinin gereklerine aykırı hareket etmeleri karşılığında firma yetkililerince suç örgütüne haksız menfaat sağlandığı , ayrıca Kamu İhale Kurumu içerisinde faaliyet gösteren suç örgütünün, yapılan itirazlara binaen incelenmek üzere gelen ihale dosyasında, kendileriyle irtibata geçen firma lehine kamu ihale kurulundan karar çıkmasını sağlayarak TCK. 235 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine göre ihaleye fesat karıştırdıkları anlaşılmıştır.

 

2/C

 

Soruşturmamız kapsamında ilgili mahkeme kararları gereği şüphelilerin iletişimlerinin tespiti ve kayda alınması esnasında düzenlenen ses kayıt çözüm tutanaklarının tetkikinde;

09.02.2011 günü saat 15:53:14’ de Fermak Firması adına hareket eden şüpheli Osman Nuri YILMAZ’ ın firma sahibi Ferit RIZVANOĞLU’ nu aradığı, Fermak Firmasının taraf olduğu ve itiraz edeceği bir ihale dosyası hakkında Kamu İhale Kurumuna verilecek olan itiraz dilekçesinde gerekli düzenlemelerin yapılması için firma tarafından düzenlenen evrakların, Kamu İhale Kurumunda Uzman olarak görevli örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ e gönderilmesini istediği, akabinde aynı gün saat 16:37:00’ de Osman Nuri YILMAZ’ ın Fermak çalışanı Muammer DÜLGER ile yaptığı görüşmede dosyanın Şenol VARÜRER’ e ulaştırılabilmesi için gerekli organizasyonları yaptıkları,

13.02.2011 günü saat 13:34:52 ‘ de Osman Nuri YILMAZ ile Ferit RIZVANOĞLU arasında geçen görüşmede, Osman Nuri YILMAZ’ ın bahse konu ihaleye itiraz dilekçesi hakkında örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER ile görüştüğünü aynı şekilde verilmesi durumunda olumsuz sonuç çıkacağını örgüt yöneticisinin “Sen Yarın Dedi Gel Onu Düzeltelim Ben Sana Veriyim” dediğini bildirdiği ve gerekli organizasyonları kendisinin yapacağını söylediği,

Aynı gün akşam saatlerinde saat 21:59:26’ de Osman Nuri YILMAZ’ ın örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ i aradığı, Şüpheli Şenol VARÜRER’ in gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra e-mail yoluyla Kamu İhale Kurumuna verilecek dilekçeyi Fermak firması adına hareket eden şüpheli Osman Nuri YILMAZ’ a gönderdiğini, aksi halde olumlu sonuç alamayacaklarını söylediği,

Şüpheli Osman Nuri YILMAZ’ ın 14.02.2011 günü saat 09:39:59’ de Ferit RIZVANOĞLU’ nu aradığı ve suç örgütünden dilekçenin düzenlenmiş halini aldığını ve düzenlenerek kuruma verilmesi için Muammer DÜLGER’ e talimat vereceğini bildirdiği tespit edilmiştir.

Görüşmelere konu ihalenin;  

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü tarafından 30.11.2010 tarihinde açık ihale usulü  yapılan 2010/525249 kayıt numaralı “ Konya Çumra KOS 6 Sahası 2. Kısım İnşaatı ” ihalesi olduğu ; ihale ile ilgili olarak Mefe İnş. - Fermak İnş. Ortak Girişimi’nin 24.01.2011 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin zımni  reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.02.2011 tarih ve 8771 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.02.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,   yapılan ön incelemede; düzeltici işlem belirlenmesine,   Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verildiği,

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;  

1) 4734 sayılı Kanunun “ İhale ilan süreleri ” başlıklı 13 maddesinde; bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle; Yaklaşık maliyeti, anılan 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yer alan eşik değere eşit veya bu değeri ihalelerden; açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az kırk gün önce ilan edilmesi gerektiği, elektronik kamu alımları platformunun uygulamaya girmesinden sonra ihale dokümanlarının tamam ının EKAP üzerinden yayınlanması durumunda ilan sürelerinin 7 gün kısalacağı, Bahse konu işin ihale duyurusunun 25.10.2010 tarihinde, ihalesinin ise 30.11.2010 tarihinde yapıldığı, işin ihale dokümanının EKAP üzerinden yayımlanması nedeniyle, ilan süresinin 7 gün kısaltılarak ihale tarihinin 30.11.2010 olarak belirlendiği, oysaki 4734 sayılı Kanunun ilgili hükmü gereğince, dokümanın tamam ının EKAP üzerinden yayımlanması halinde ihale süresinin kısalabileceği, bahse konu işin projeye dayalı olarak yapılması gerektiği, dolayısı ile işin projesinin bulunduğu ve ihale doküman ı olarak değerlendirilmesi gerektiği, satın alınan ihale dokümanı ile EKAP üzerinden yayınlanan doküman karşılaştırıldığında EKAP üzerinden yayımlanan doküman içerisinde projelerin bulunmadığı, dolayısı ile doküman ın tamam ının EKAP üzerinden yayımlanmadığı anlaşıldığından, ilan süresinin 7 gün kısaltılmasının mevzuata aykırı olduğu,

2)  ihale üzerinde bırakılan istekli ve diğer isteklilerin tekliflerinin;  a) İdari şartnamenin  7.6 ncı maddesinde; “ Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler; Benzer İşler Dair Tebliğinin A/2, A/4 ve A/5 grubu işleri  benzer iş olarak kabul edilecektir. ” düzenlemesi gereğince; idareye sunulan iş deneyim belgelerinin dayanağı olan hakediş icmallerindeki iş kalemlerinin ayrıştırılması durumunda, isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerinin A/2, A/4 ve A/5 gurubuna isabet eden tutarların, isteklilerce teklif edilen tutarın % 80 ’ ini karşılamayacağı, ancak bahse konu gruplarla ilgisi olmayan işlerin tutarının belge tutarına dahil edilmesi durumunda ulaşılan tutarın, ancak istenilen % 80 şartını karşılayabileceği, bu durumda olan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, b) Birim fiyat teklif cetvelinin standart forma uygun olmadığı, sunulan birim fiyat cetvelinde yer alan iş kalemi girdi ve miktarlarının idarece istenilen miktarlarla örtüşmediği,  çarpım ve toplamlarda aritmetik hata yapılabileceği kanaatini taşıdıkları,  bu hususların detaylı olarak incelenmesi gerektiği, bu itibarla, isteklilerce idareye sunulan birim fiyat teklif cetvellerinin; standart forma uygun sunulup sunulmadığı, cetvelde yer alan iş kalemlerinin poz isimlerinin, iş kalemi miktarlarının doğruluğu ve aritmetik hata bulunup bulunmadığı hususlarında detaylı inceleme yapılarak, belirtilen hususlar bakımından uygun birim fiyat teklif cetveli sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, c) Teklif kapsamında sunulan geçici teminat mektubu ve referans mektubunun standart forma uygun olup olmadığının ve geçerlilik sürelerinin idari şartnamede belirtilen 28.04.2011 tarihini karşılayıp karşılamadığı, hususlarının tüm teklifler bakımından kontrol edilmesi ve uygun olmayanların değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, d) İdari şartnamede yapılan düzenleme ile anahtar teknik personele ilişkin olarak istenilen ve yeterlik kriteri olarak değerlendirilen kanıtlayıcı belgelerin en avantajlı teklif sahibi ve teklif veren diğer isteklilerce sağlanmadığı kanaatinde oldukları,  İdari şartnamesinin 7.5.2 inci  maddesinde; “ isteklinin ticari faaliyette bulunduğu yerde işin niteliğine uygun olarak yukarıda belirtilen sayı ve nitelikte anahtar teknik personel çalıştırılması ve bu durumun belgelendirilmesi gerekir. Bu personelin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise ilgili adına prim ödendiğini gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir. ” düzenlemesi gereğince,  istekliler tarafından sunulan teklif dosyalarında, anahtar teknik personele ilişkin olarak, isteklilerin bünyesinde çalıştığına dair prim belgesi ya da işe alındığına ilişkin belgenin sunulması gerektiği,  bu çerçevede Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünce düzenlenen  tahakkuk fişi veya hizmet dökümlerini kanıtlayıcı belge olarak idareye sunan isteklilerin bulunması durumunda bu isteklilerin tekliflerinin  değerlendirilme dışı bırakılarak sınır değerin tekrar tespit edilmesi gerektiği, e) Ayrıca geçerli teklifler üzerinden hesaplanan sınır değer hesabının yukarıda sayılan hususların göz ardı edilerek sehven hatalı yapıldığı kanaatinde oldukları, yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde tüm teklif dosyaları tekrar incelenerek değerlendirilmesi ve geçerli teklifler üzerinden sınır değerin yeniden hesaplanması gerektiği, İddialarına yer verildiği.

Yapılan incelemeler sonrası Kamu İhale Kurumunun; 21.03.2011 gün ve 2011/UY.I -1028 sayılı kararında;   Başvuru sahibince ve şikayete konu edilen iddiaların incelenmesi sonucunda; iddialarda yer alan şikayet konuları bakımından herhangi bir aykırılığın tespit edilmediği, dolayısı ile tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olarak idarece tesis edilen işlemin mevzuata aykırı bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin aşırı düşük sınır değerinin değişikliği üzerine kurgulanan şikayetinin yerinde bulunmadığı sonucuna varıldığı ve başvurunun reddine, Oybirliği ile karar verildiği anlaşılmıştır.

İhale dosyasının görüşüldüğü Kurul toplantısından önce 21.02.2011 günü saat 09:20:01’ de örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ in şüpheli Osman Nuri YILMAZ’ ı arayarak Fermak firmasının itiraz ettiği dosyanın bu haliyle reddedileceğini ancak bir çıkış yolu olduğunu, bunu da örgüt lideri Ali KAYA’ ya bildireceğini söylediği, ayrıca kurul üyesi olarak atanmak için Fermak firmasının ekonomik gücünü ve siyasi çevresini kullanmaya çalıştığı anlaşılan Şenol VARÜRER’ in, aynı görüşme içerisinde geçen “O Boşluktan Bundan Sonra Da Zaten Bu Hafta İçinde Yada Şeyde Halletti Halletti Benden De Bu Hafta Kendisiyle İlgili Şey Beklemesin” ifadesinden de anlaşılacağı üzere Kamu İhale Kurumundaki görevlerinden doğan güçlerini firmalar üzerinde hakimiyet tesis edici bir şekilde kullandığı,

Fermak firmasının itirazının görüşüldüğü günün sonrası 23.02.2011 günü saat 12:39:31’ de Ferit RIZVANOĞLU ile Osman Nuri YILMAZ arasında geçen görüşmede, Bahse konu itirazlarının olumsuz sonuçlandığını ancak suç örgütü yöneticisinin bunun bir çıkış yolu olduğunu söylediği, bu konu hakkında suç örgütü ile tekrar irtibata geçecekleri hakkında konuştukları, Osman Nuri YILMAZ’ ın görüşmeyi takiben örgüt lideri Ali KAYA’ yı aradığı ve “ OSMAN: O Bİ TANE ŞEY OLUMSUZMUŞ HABERİN VAR MI ondan ALİ: hehe! OSMAN: tamam konuşuruz abi kolay gelsin ALİ: görüşürüz” şeklinde suç örgütü lideri ile bir ön görüşme yaptığı anlaşılmıştır.

01.03.2011 günü saat 10:06:23’ de Fermak Firması sahibi Ferit RIZVANOĞLU’ nun şüpheli Osman Nuri YILMAZ’ ı aradığı, firmasının taraf olduğu ve mart ayı içerisinde Kamu İhale Kurulunda gündeme alınacak 2010/525249 İhale Kayıt Numaralı "Konya Çumra” konulu itiraz ettikleri ihale dosyası hakkında görüşüp görüşmemek konusunda fikir aldığı, Osman Nuri YILMAZ’ın da gerekli görüşmeyi yaptığını söylediği, devam eden görüşmede dosya hakkında kurulda henüz görüşme olmadığını, olduğunda örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ in bilgi vereceğini söylediği,

02.03.2011 günü saat 23:19:22’ de örgüt lideri Ali KAYA’ nın Osman Nuri YILMAZ’ ı aradığı ve bir Kurul üyesi ile İstanbul’a geleceklerini haber verdiği, Örgüt liderinin inşaat sektöründe faaliyet gösteren Fermak firması yetkilisini tekstil sektöründeymiş gibi tanıştırmak istediği, firma yetkilisinin kurul üyelerinin konaklamalarına yardımcı olmayı teklif ettiği,

03.03.2011 günü saat 17:06:43’ de örgüt liderinin firma yetkilisi Osman Nuri YILMAZ’ ı aradığı, İstanbul Ziyareti esnasında konaklama için diğer arkadaşlarıyla aynı otelde yer bulamadığını, Osman Nuri YILMAZ’ ın örgüt liderinin İstanbul ziyaretindeki konaklama masraflarını karşıladığı, 04.03.2011 günü Fermak Firması sahibi Ferit RIZVANOĞLU ile Osman Nuri YILMAZ’ ın 14:00:15’ de yaptıkları görüşmede, örgüt lideri Ali KAYA ve yanındaki şahıslara suç örgütü ile ilişkilerini sıcak tutmak amacıyla İstanbul ‘da ağırladığı ve haksız menfaat sağladığı, masrafları Fermak İnşaat Firması tarafından karşılanacağından konuyla ilgili firma sahibinden teyit aldığı anlaşılmıştır.

Suç örgütü yöneticisi Şenol VARÜRER’ in 02.03.2011 günü saat 22:03:36’ de Osman Nuri YILMAZ’ ı aradığı, kendisinin düzeltme yaparak firma yetkililerine gönderdiği ve Kamu İhale Kurumuna yapacakları itiraz esnasında vermeleri gereken dilekçenin gönderilmediği, yerine düzeltme yapılmayan dilekçenin gönderildiği bu şekilde sonuç alamayacaklarını söylediği,

Aynı görüşmede “ŞENOL: adamı çıldırtıyolar yaa OSMAN: anladım abi. eee zannetmiyorum o ee senin, SENİN YAZDIĞIN ŞEKİLDE HALLETTİLER ONU ama ŞENOL: yok yok o senin bana gönderdiğin verdiğin şekilde şey yapmışlar, aynen dediğim sebeplerle şut diyo ama şey var ee hani bi umut var ee belki ee şey geçirebilir hani incelenmesi isteyebilir, incelenmeden şutluyolar OSMAN: aaa ŞENOL: evet. ABİ YA BİZ BU İŞTEN EE ŞEY YİYOSAK YANİ sen bişey için uğraşıyosan bizim için boşuna uğraşmıyosun ya bu şeyler için uğraşıyosun” suç örgütünün haksız menfaat temin edeceğinden bahsettiği anlaşılmıştır.

Bu görüşmeden sonra Osman Nuri YILMAZ’ ın yanlış dilekçe gönderilip gönderilmediği hususunu teyit etmek amacıyla Fermak Firması sahibi Ferit RIZVANOĞLU’ nu aradığı ve 14:00:15’ de yaptıkları görüşmede "OSMAN: yani şey ne derler adını dün de abi o bizim ee iş girmiş FERİT: he OSMAN: patronun söylediği o hani bize yeni şeklidir dedi ya bu, senden abim ricam şimdi o Konya/Çumra işiyle ilgili kik'e yapılmış itiraz dilekçesinin o örneğini bi abi alır mısın onu senden almam lazım FERİT: ben mi? sana mı göndereyim onu OSMAN: yo yo ee onu ben abi bi uğrayıp bi alcam senden tamam mı FERİT: tamam hazır burda OSMAN: KONYA/ÇUMRA NIN YANİ O DİYO YA HANİ BİZE EE ONUN DEDİĞİ GİBİ YAZDIK VERDİK içeriye FERİT : he tamam OSMAN: ee çok merak ediyorum yani şimdi sana attığı meil düzeltilmiş hali mi eski hali. bi de acaba ee içeriye şey nasıl verildi onu görmek istiyorum FERİT : tamam. tamam OSMAN: tamam mı abi FERİT : onları ben şimdi hazırlıyorum sana OSMAN: ..... yani ee İŞİ KURTARMIŞ PATRON HABERİN OLSUN, UZMAN RET YAZMIŞ ee şey olmadığı için kesinlik olmadığı için, PATRON ÇÖZMÜŞ O İŞİ HALLETMİŞ ALDIRMIŞ İÇERİYE ŞU ANDA İNCELEMEDE bilgin olsun e ordan şey o bi sorun olmıcak yani FERİT: tamamdır abi OSMAN: ama tabi ee sistemi görmek adına şimdi bize diyolarya biz onların dediği gibi verdik bi bakalım hakkaten öyle mi vermişler FERİT: tamam OSMAN: yoksa nasıl vermişler bi görelim çünkü bana öyle olmadığını söylediler” şeklinde dilekçenin son durumunu teyit etmeye çalıştığı ve bu haliyle “Patron” olarak tabir ettiği örgüt yöneticisinin gerekli girişimleri yaptığını ve dosyanın incelemeye alındığını bildirdiği,

Devam eden tarihlerde Fermak firmasının Kamu İhale Kurumundaki dosyalarını takip eden Osman Nuri YILMAZ ile suç örgütü lider ve yöneticileri arasında görüşmeler olduğu, 14.03.2011 günü saat 16:05:45’ de şüpheli Osman Nuri YILMAZ’ ın örgüt lideri Ali KAYA’ yı Kamu İhale Kurumundaki makam odasında ziyaret ettiği, ziyareti esnasında aşağıda kendisini beklemekte olan şoförü Muhsin isimli şahısı arayarak “ OSMAN: o bagajdan iki tane paket çok acil onuncu kata getir MUHSİN: onuncu kat tamam OSMAN: Ali beyin makamına çıkacam de tamam mı çok acil” örgüt liderine verilmek üzere araçtan, içerisinde haksız menfaat olduğu değerlendirilen iki adet paket istediği ve Ali KAYA’ nın makamına çıkarması talimatını verdiği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, 2010/525249 kayıt numaralı “ Konya Çumra KOS 6 Sahası 2. Kısım İnşaatı ” İhalesi ile ilgili olarak, her ne kadar sonuç firmanın talebi doğrultusunda olmasa da şüphelilerin tam bir fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri, kendileriyle çıkar ilişkisine dayalı irtibatlı bulunan ve açıklanan diğer olaylardan da anlaşılacağı üzere suç örgütü lider ve yöneticilerine çeşitli zamanlarda haksız menfaatler sağlayan şüpheli Osman Nuri YILMAZ, Ferit RIZVANOĞLU ve Muammer DÜLGER isimli şahısların lehine olacak şekilde KİK’den karar çıkarmaya çalıştıkları, böylece görevlerinin gereklerine aykırı hareket etmeleri karşılığında firma yetkililerince suç örgütüne haksız menfaat sağlandığı, ayrıca Kamu İhale Kurumu içerisinde faaliyet gösteren suç örgütünün, yapılan itirazlara binaen incelenmek üzere gelen ihale dosyasında, kendileriyle irtibata geçen firma lehine kamu ihale kurulundan karar çıkarmaya çalıştıkları ancak sonuç alamamaları nedeniyle ihaleye fesat karıştırma suçuna teşebbüs ettikleri anlaşılmıştır.

 

2/D

 

Soruşturmamız kapsamında ilgili mahkeme kararları gereği şüphelilerin iletişimlerinin tespiti ve kayda alınması esnasında düzenlenen ses kayıt çözüm tutanaklarının tetkikinde;

30.12.2010 günü saat 17:51:11’ de Ferit RIZVANOĞLU ile Osman Nuri YILMAZ arasında geçen; “FERİT:yanlız ikinci kısmını biliyomusun olayın OSMAN: yok FERİT: ikinci kısmı daha enterasan abi OSMAN: nasıl yani FERİT: ikinci kısmında ne var biliyomusun sen abi OSMAN: evet FERİT:şimdi bizim abimiz bunları yemeğe alıyo geç oldu öğleye geldi gidelim yemek yedireyim size, TAM O SIRADA ŞENOLU BİRİ ARIYO ABİ OSMAN: evet FERİT:tamam mı, yav diyoki AYIP EDİYOSUNUZ DİYO YAV YANLIŞ KARAR VERİYOSUNUZ AYIP DEĞİL Mİ BU YAPTIĞINIZ DİYO FALAN, ŞENOL DA DİYO ya s… git diyo kardeşim ne diyosun ya BANA ÖĞRETECEKSİN İŞİMİ, anladın mı abi OSMAN: arayan kim FERİT:DIŞARDAN Bİ KOMİSYONCU OSMAN: aa FERİT:yaa OSMAN: haa demekki burda FERİT:TEZGAHA BAK ABİ GÖRÜYOMUSUN TEZGAHI” Devam eden görüşmede; “FERİT:anlıyomusun abi, öyle enterasan bi durum var abicim, şimdi şeyle ilgilide osman abi ben dün abimize şeyi gösterdim ondan sonra ŞEY VARDI YA O KEL KAFALI Bİ ARKADAŞ NEYDİ İSMİ OSMAN: OSMAN FERİT :HA OSMAN BEYİ ÇAĞIRDI, DEDİ ŞUNU Bİ KALEME AL HEMEN ONDAN SONRA Bİ KALEME ALDILAR ABİ BEŞ DAKKADA” şeklindeki görüşmede Fermak Firmasının taraf olduğu bir ihale dosyası hakkında, ihaleye istekli ve itiraz eden diğer firma yetkililerinin, bir komisyoncu vasıtasıyla Kamu İhale Kurumunda faaliyet gösteren suç örgütü ile irtibata geçtikleri ve taraf oldukları dosya hakkında örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER ile görüşmeye çalıştıkları,

04.01.2011 günü saat 12:38:27’de Osman Nuri YILMAZ ile Ferit RIZVANOĞLU arasında geçen görüşmede firmalarının taraf olduğu ve itiraz edecekleri ihale dosyalarında itirazlarının şekli ve kurul kararının lehlerinde karar verilmesi için suç örgütü ile irtibata geçmelerinin doğru bir karar olduğundan bahsettikleri, aynı görüşme içerisinde “ OSMAN : şimdi bu adamlara benim bi şey yapmak ŞİMDİ YENİ YIL GELDİ UFAK TEFEK Bİ ŞEY YAPMAMIZ LAZIM NASIL YAPARIZ FERİT: tabi istersen İŞ BİTSİN EEE BUNLARA Bİ GÜZELLİK İYİ Bİ GÜZELLİK YAPALIM OSMAN : o ayrı iş bitince o ayrı bi şey yani BEN ŞİMDİ ORAYA GELİP NE BİLEYİM ATIYORUM Bİ GÜZEL Bİ GÖMLEK Bİ KRAVAT böyle bi FERİT: HA EYVALLAH TABİ CANIM OSMAN : hani şey değil yani ...HANİ BEN SÜREKLİ GİDİP GELİYORUM YA FERİT: ÇOK DOĞRU DİYOSUN OSMAN : yani bi çocuğa bi şey yeni yıl.. ŞİMDİ ŞENOLA, OSMANA Bİ DE ŞEYE PATRONA HANİ BÖYLE ŞEYİNE GÖRE BİRER TANE ne bileyim güzel bi eee FERİT: BEYMEN DEN GÜZEL Bİ HEDİYE ÇEKİ Mİ YAPTIRALIM YOKSA OSMAN : .... BEN ONLARI BİLİYORUM ABİ BEN YILLARDIR ALIYORUM ONLARA FERİT: ha OSMAN : BEN ŞİMDİ ALİ ABİYE BENİM ALDIĞIM Bİ YER VAR NİŞANTASINDA KAJE VAR BİZİM ONDAN ONA ALIYORUM SÜREKLİ ZATEN Bİ ŞEYLER ONUN BEDENİNİ MEDENİNİ BİLİYORUM ÇÜNKÜ ONA ŞUAN BENİM BAŞKA Bİ ŞEY YAPMAM OLMAZ ANLADIN mı FERİT: abi sen o zaman organize et ben kız kardeşime söyleyim ordan aldırsın OSMAN : yo farketmez abi ben söylerim telefonla da aldırırım ben öderim onları ee fatura bilgilerini alırım size kesteririm gerekirse faturalarını" şeklindeki görüşmede suç örgütü yöneticileri Şenol VARÜRER ve Osman Turna ile “Patron” olarak ifade ettiği örgüt lideri Ali KAYA’ ya verilmek üzere maddi değeri yüksek olan kıyafet almayı teklif ettiği, Fermak Firması sahibinin ilk önce işlerinin sonuçlanmasından bahsettiği o zaman ayrı bir menfaat planladıkları ve konuyla ilgili firma çalışanına talimat vereceğini söylediği ve Osman Nuri YILMAZ’ a gerekli organizasyonları yapması için talimat verdiği anlaşılmıştır. Devam eden tarihlerde Osman Nuri YILMAZ ve Fermak firması çalışanları arasında geçen görüşmelerde suç örgütüne sağlanacak haksız menfaatlerin Fermak firması adına fatura edilmesi ve yapılacak harcamalar için tarih itibariyle Ankara ilinde bulunan Osman Nuri YILMAZ’ a para gönderildiği anlaşılmıştır.

Görüşmelere konu ihalenin;

TCDD tarafından 28.09.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan  2010/104279 İhale Kayıt Numaralı "Gökçedağ Nusrat Arasındaki 110 Km Hat Kesiminin Yol Yenilemesi İşi" İhalesi olduğu, ihaleye ilişkin olarak GCF Generale Costruzioni Ferroviarie S.P.A. - Kolin İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. ’ nin 04.02.2011 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.02.2011 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 21.02.2011 tarih ve 9880 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.02.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,   Yapılan ön incelemede itirazen şikayet başvurusunun reddine   Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verildiği,

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1)İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgelerine konu işlerin benzer iş tanımında yer alan G/1 grubu işler arasında yer almaması ve ihale konusuna uygun olmaması ve iş deneyim belgesinde yer alan ve ihale konusu i ş ve işin bölümleriyle benzerlik gösteren işlerin tutarının teklif etmiş olduğu bedelin % 80 ’ inin çok altında olması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

2) İhaleye katılan isteklilerin ihale ilanı ve idari şartname uyarınca teklifi ile birlikte verilmesi istenilen belgelerin tam olarak sunulup sunulmadığı ve sunulan belgelerin ihale dokümanları hükümlerine uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği hususuna yönelik incelemenin ayrıntılı olarak yerine getirilmediği,


3) İhalede yeterlik kriterlerini karşılamadığı halde teklifleri yeterli bulunan isteklilere ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması halinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük sınır değerin altında kalması ihtimalinin yüksek olduğu ve böyle bir durumda bu istekliye yapılacak aşırı düşük sorgulamasında anılan isteklinin açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği hükümlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinin mümkün olamayacağı, İddialarına yer verildiği,

Kamu İhale Kurumunun 21.03.2011 gün ve 2011/UY.I -1037  sayılı kararında; Mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan Fermak İnş. Taah. A.Ş’ nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekçesiyle düzeltici işlem belirlenmesine,   Oyçokluğu ile karar verildiği,

Kurul üyesi Ali KAYA’ nın; Mevzuatta “ Demiryolu inşaatı işleri ” nin alt yapı, üstyapı, ray döşenmesi gibi ayrıştırma yapılmamasına rağmen, Kurul Çoğunluğu ’ nun Fermak İnş. Taah. A.Ş’ nin sunduğu Ankara-Konya Demiryolu Altyapı İkmal İşine ait iş deneyim belgesinin içeriğinde “ ray, travers, makas temini ve döşenmesi gibi üstyapı işlerinin ” bulunmamasını gerekçe göstererek değerlendirme dışı bırakılması işleminin, anılan istekli ile başvuru sahibi isteklinin teklifi arasında 5.716.580,74 TL kamu yararına fark olduğu da dikkate alındığında yerinde olmadığı ve idarece  tesis edilen belgenin uygun sayılması işleminin yerinde olduğu düşüncesinde olduğunu, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince “ itirazen şikayet başvurusunun reddine ” belirlenmesine karar verilmesi gerektiği görüşüyle, Kurul Çoğunluğunun “ düzeltici işlem belirlenmesine ” kararına katılmadığı Karşı Oy kullandığı tespit edilmiştir.

21.03.2011 günü saat 20:38:25’ de Osman Nuri YILMAZ’ ın suç örgütü yöneticisi Şenol VARÜRER’i aradığı, görüşmede Fermak İnşaat firmasının taraf olduğu ve 21.03.2011 günü Kamu İhale Kurulu gündemine alınan bir ihale dosyası ile örgüt yöneticisinin “ALLAH BİLİR NE PARALAR DÖNDÜ” şeklindeki ifadesinden de anlaşılacağı üzere ilgili olarak itiraz eden firma sahiplerinin lehlerinde karar verilmesi amacıyla kurula rüşvet verdikleri, örgüt yöneticisinin Osman Nuri YILMAZ’a çıkan kararın 6’ya 1 olduğunu bildirdiği ve konuyla ilgili dilekçe vereceklerini, gerekli görüşmeleri yapmak için firma yetkilisini yanına çağırdığı anlaşılmıştır.

Yukarıda özetlenen Kamu İhale Kurul kararından da anlaşılacağı üzere Fermak Firması sahibi Ferit RIZVANOĞLU ile firmanın iştirak ettiği ihale dosyalarını takip eden Osman Nuri YLMAZ’ ın görüşmelerinde bahsettikleri, örgüt lideri Ali KAYA’ nın inceleyerek fikir verdiği ihale dosyasının TCDD tarafından 28.09.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2010/104279 Kayıt Numaralı Gökçedağ-Nusrat Arasındaki 110 Km Hat Kesiminin Yol Yenilemesi İşi” ihalesi olduğu, firmanın iştirak ettiği ve farklı bir firma tarafından itiraz olması durumundaki hareket tarzını ve ihaleyi yapan kurum tarafından açıklama istenmesi durumunda yapılacak düzenlemeler hakkında örgüt liderinin Fermak Firmasına bilgi verdiği,

Kamu İhale Kurumunun 21.03.2011 tarihli kararında ihale üzerinde bırakılan Fermak İnş. Taah. A.Ş ’ nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekçesiyle düzeltici işlem tesis edilmesine karar vermesi üzerine şüpheli Osman Nuri YILMAZ ile Ferit RIZVANOĞLU’ nun bu sonuca ilişkin 22.03.2011 günü saat 10:55:00’ de yaptıkları görüşmede, “Pazar Günü Konuştuk Herkesle Konuşuldu Uzmanla Görüşüldü Raporda Bi Sıkıntı Yok” dediği, yani itirazın Kamu İhale Kurulunda gündeme alınmasından 2 gün önce 20.03.2011 günü Kamu İhale Kurumunda ön inceleme yapan uzman ve diğer ilgili kişilerle konuştuklarını, sorun çıkmaması gerektiğini söylediği anlaşılmış, Kamu İhale Kurumunda bahse konu ihaleye ilişkin düzenlenen ön inceleme raporunun şüphelinin konuşmalarını doğrular nitelikte yani GCF Generale Costruzioni Ferroviarie S.P.A. - Kolin İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş.’ nin şikayetinin reddi yönünde olduğu tespit edilmiştir.

Fermak firmasının taraf olduğu ve Kamu İhale Kurumunun kararı ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılması sonrası Osman Nuri YILMAZ’ ın Fermak firması sahibi Ferit RIZVANOĞLU’ nun talimatıyla Ankara ya geldiği ve 23.03.2011 günü “PATRON” olarak hitap ettiği suç örgütü lideri Ali KAYA ve örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER ile Fevzi Hoca Restaurantta buluştukları ve durum değerlendirmesi yaptıkları,

23.03.2011 günü saat 16:40:18’ de Osman Nuri YILMAZ’ ın Femak Firması sahibi Ferit RIZVANOĞLU’ nu aradığı ve bahse konu ihale konusu ile ilgili suç örgütü lideri Ali KAYA ve Şenol VARÜRER ile yaptıkları görüşmenin içeriğinden bilgi verdiği, konuyla ilgili olarak itiraz etmek üzere örgüt liderinin Osman Nuri YILMAZ’ ı bir avukata yönlendirdiği, Osman Nuri YILMAZ’ ın itiraz için gerekli doneleri örgüt lideri Ali KAYA’ dan aldığı anlaşılmıştır.

Örgüt liderinin aynı gün içerisinde şüpheli Osman Nuri YILMAZ’ ı aradığı ve görüşme yapıp yapmadığını ve görüşmenin sonucunu sorduğu, akabinde Cumartesi günü İstanbul’ da olacağını söylediği, 24.03.2011 günü saat 17:25:19’ de örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ in Osman Nuri YILMAZ’ı aradığı ve hafta sonu İstanbul ilindeki konaklamasının firma yetkilisi tarafından ayarlanmasını konuştuktan sonra “OSMAN: …. abi sana bi şey soracam ŞENOL: buyur OSMAN: BİZİM O SORDUĞUMUZ REÇETE ŞENOL: hı OSMAN: O YÜZDE YÜZ BİZİM SIHHATİMİZ İÇİN DEĞİL Mİ SAĞLIĞIMIZ İÇİN ŞENOL: TABİ tabi OSMAN: anladım ŞENOL: yarın gelince şeaparız ya bol bol ben anlatırım sana” Fermak firmasını ihale dışı bırakan karardan dolayı planlamalarının Fermak Firmasının lehine olduğundan bahsettikleri tespit edilmiştir.

Örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ in Osman Nuri YILMAZ’ ı aradığı 25.03.2011 günü saat 09:16:25’ gerçekleşen görüşmede ; “ ŞENOL: yavv boşver çıkalımda şeyde ya o şeyde de patronu da arıcamda şimdi uyuyodur diye aramadım belki SENİN KARARI İPTALDE ETTİREBİLİRİZ onu, he şeyi değiştirttirebiliriz çümnü yaa benim de ASLINDA YAPMAMAM LAZIM DA İŞTE ULAN Bİ İŞİMİ HALLEDEMEDİNİZ şurda halletseydiniz böyle hem kafada bu mesele olmazdı OSMAN: abi .... ..... ŞENOL: ya bunla ilgili o örnek gösterilen düzenlemeyle ilgili mahkeme kararı var abi iptal etti mahkeme o şeyi, yani o mahkeme dolusunda sana diyodum ya yüzde 51 olur diye OSMAN: hehe ŞENOL: artık yüzde 101 olur OSMAN: tamam ya yani o zaman şey yapmayalım hiç yani iptal ettirmektense mahkemeye mi gidelim ŞENOL: yaa abi neyi iptal ettirecen ya delimisin şeyde kapı gibi kararı var bu kararın iptaliyle ilgili mahkeme kararı var OSMAN: tamam onları yanına alıyo musun abi ŞENOL: o mahkeme kararı yanımda patrona nası söylicem onu. yok belki kararı değiştirtirebilir ret çıkartabilir” Devam eden görüşmede; “ŞENOL: tamam benden haber bekle, HABER BEKLE BEN PATRONU ARICAM O ŞEYİ SÖYLİCEM HANİ O ŞEYLE GİDERSE ŞEY DEĞİŞEBİLİR OSMAN: tamam ŞENOL: KURUL KARARI DEĞİŞEBİLİR OSMAN: tamam .... ŞENOL: SANMIYOM AMA YANİ BİRAZ UĞRAŞTIRACAK OLDU OSMAN: tamam oldu ŞENOL: hadi hoşçakal oldu” Örgüt yöneticisinin bahse konu ihaleye ilişkin Fermak firmasının İdare Mahkemesinde dava açabileceğini, mahkeme kararının kurul kararının iptalini sağlayabileceğini “artık yüzde 101 olur” şeklindeki ifadesinden de anlaşılacağı üzere Fermak firmasının itirazı mahkeme aşamasına taşımasının tamamen Fermak firması lehine olacağını, bu durumu “patron” olarak ifade ettiği Örgüt lideri Ali KAYA’ ya aktaracağını bildirdiği, Örgüt liderinin gerekirse kurul kararını değiştirttirebileceğini ve itirazın reddedilebileceğini ve Osman Nuri YILMAZ’ a kendisinden haber beklemesini söylediği,

Bu görüşmeyi takiben örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ in Osman Nuri YILMAZ’ ı tekrar arayarak, konuyla ilgili olarak örgüt lideri Ali KAYA’ ya bilgi verdiğini söyledikten sonra 25.03.2011 günü saat 10:36:16 ‘ de gerçekleşen görüşmede Örgüt liderinin itiraza ilişkin kararın değiştirilmesi, itirazın reddi veya ihalenin iptali gibi bir yol izlemeyi planladığı, Şenol VARÜRER’ in ise konuyu İdare mahkemesine taşıyarak Kamu İhale Kurumu kararının bu yolla iptalini sağlamanın firmanın lehine olacağını söylediği tespit edilmiştir.

Bu görüşmeleri yaptıktan hemen sonra İstanbulda öğrenim görmekte olan kızını ziyaret amacıyla giden Şenol VARÜRER ve eşinin konaklaması için Fermak firması adına The Marmara Otel’de Fermak firması adına rezervasyon yapıldığı ve ödemesinin firma tarafından yapılacağı,

25.03.2011 günü saat 13:31:12’de Ferit RIZVANOĞLU’ nun Osman Nuri YILMAZ’ ı aradığı ; “FERİT: VALLA BU KAYBETTİĞİMİZ ÜÇ İŞİDE GERİ ALMAMIZ LAZIM hacım ona göre OSMAN: abi üç işi FERİT: yani gece uykularım kaçıyo benim .... OSMAN: bu şeyi yani şuan abi benim kitlendiğim sadece şey ne derler adını ee gır gır gır gır bu şu iş FERİT: he OSMAN: onu da Allah'ın izniyle alacaz geriye onda ONDAN HİÇ ENDİŞENİZ OLMASIN YARIN DA ŞENOL ABİYLE KONUŞTUĞUMUZDA BUNLARIN HEPSİNİ OTURUR DETAYLI KONUŞURUZ” Şeklinde gerçekleşen görüşmede Ferit RIZVANOĞLU’ nun Osman Nuri YILMAZ’ ı talimatlandırdığı, şüphelinin örgüt yöneticisi ile bir araya geldikten sonra taraf oldukları her üç ihale dosyası hakkında görüşeceklerini söylediği,

26.03.2011 Günü Örgüt lideri Ali KAYA’ nın da İstanbul’ a gittiği burada Osman Nuri YILMAZ’ ın örgüt liderini karşıladığı ve ilgili mahkeme kararları ile CMK’ nın 140. maddesi gereği yapılan teknik araçlarla izlemelerde şüpheliler Osman Nuri YILMAZ, Ali KAYA, örgüt liderinin kardeşi Osman KAYA’ nın 26.03.2011 günü Saat:13.45 sıralarında Eminönü/İstanbul’da bulunan Hamdi Restaurant isimli işyerine geldikleri, örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ in eşi ve kızıyla birlikte Saat:14.15 sıralarında aynı adrese geldiği, şüphelilerin birlikte yemek yedikleri ve görüşme yaptıkları, bu görüşmeyi takiben, Osman Nuri YILMAZ’ın sevk ve idaresindeki 34 HF 1355 Plaka sayılı araçla Ataşehir Bulvarı Ata 2-3 Plaza/İstanbul sayılı yere gelerek Bulvar üzerinde telefonla görüşmeler yaparak beklemeye başladığı, Saat:18.05 sıralarda Şenol VARÜRER’in sevk ve idaresindeki 06 GSV 75 araçla yanında eşi ile birlikte gelerek aracını park ettiği esnada Osman Nuri YILMAZ isimli şahısın bu şahısların yanına giderek hep birlikte Ataşehir Bulvarı Ata 2-3 Plaza Kat 5’te bulunan FERMAK isimli işyerine girdikleri ve uzun bir süre bu işyerinde kaldıkları tespit edilmiştir.

Fermak firmasının teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ihale ile ilgili olarak suç örgütü lideri Ali KAYA ve örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER ile İstanbul ilinde buluşarak konuyla ilgili Kamu İhale Kurumunun itiraza ilişkin aldığı kararın durdurulması amacıyla İdari Mahkemesine yürütmeyi durdurma talebiyle dava açılmasına karar veren Fermak firması sahibi Ferit RIZVANOĞLU, firma adına hareket eden Osman Nuri YILMAZ ve bu şahıslarla birlikte hareket ettiği anlaşılan Asaş firması sahibi Saffet ÇERÇİ isimli şahısların bu kararın yanı sıra ihalenin kendi lehlerine sonuçlanması amacıyla tekliflerinin değerlendirmeye alınması amacıyla Kurula diğer şirketlerce yapılan itirazların geçersiz olabilmesi ya da karar değişikliği için çeşitli girişimlerde bulundukları;

07.04.2011 günü saat 16:23:13’ Ferit RIZVANOĞLU’ nun şüpheli Osman Nuri YILMAZ’ ı aradığı, Kamu İhale Kurumunda faaliyet gösteren suç örgütü liderinden evrak almaları gerektiğini söyleyerek devam eden görüşmelerde Ankara’ ya gelme kararı aldıkları, konuyla ilgili olarak Ferit RIZVANOĞLU’ nun 13.04.2011 günü saat 14:32:04’ de Osman Nuri YILMAZ’ı aradığı, yapılan görüşmede, 2010/104279 İhale Kayıt Numaralı "Gökçedağ Nusrat Arasındaki 110 Km Hat Kesiminin Yol Yenilemesi İşi" İhalesine Kolin İnşaat Firması ile ortak firmasının ihale sonrası itiraza ilişkin dilekçe vermek istemediği, Kolin İnşaat firması yetkililerinin bu firma temsilcileri yerine imza atmak suretiyle ihale itiraz ettiklerini, böyle bir durumun ispat edilmesi halinde itirazın geçersiz olacağı ve dolayısıyla İdare Mahkemesine bile gitmeye gerek kalmadan en düşük teklifi verdikleri ihalede tekliflerinin değerlendirmeye alınabileceği ve ihaleyi kazanabileceklerinden bahsettikleri, konuyla ilgili olarak örgüt lideri Ali KAYA’dan fikir aldıkları örgüt liderinin; adına imza atılan “imza benim derse bir şey olmayacağını” söylediği anlaşılmıştır.

14.04.2011 günü saat 20:45:02’ de Fermak Firması bahibi Ferit RIZVANOĞLU ile ASAŞ Firması yetkilisi Kemal isimli şahsın yaptıkları görüşmeden de anlaşılacağı üzere konuyla ilgili olarakOsman Nuri YILMAZ’ ın bahse konu evrakın temini için irtibat sağladığı, Kamu İhale Kurumunda bulunan GCF Generale Costruzioni Ferroviarie S.P.A. - Kolin İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin itiraz dilekçesini suç örgütü aracılığıyla Kamu İhale Kurumundan temin ettikleri anlaşılmıştır.

Yukarıda açıklanan olaylarda bahsi geçen, Fermak İnşaat firması yetkililerinin taraf olduğu ve İdare Mahekemesine dava açarak kazandıkları Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2010/104279 ihale kayıt numaralı Gökçedağ-Nusrat İstasyonları arasında yaklaşık 110 km demiryolu hattı yol yenilemesi yapım işi ihalesine itiraz eden istekli firmanın, Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusu ve ekindeki belgeler olmak üzere toplam altı sayfa belge fotokopisi, bahse konu ihaleye ilişkin ihale belgeleri ile Kamu İhale Kurumu tarfından yapılan Esas inceleme raporu firmaya ait Ankara irtibat bürosunda yapılan aramada elde edilmiştir.

Fermak Firmasının bahse konu ihalede tekliflerinin değerlendirmeye alınması ve sonuç olarak ihaleyi kazanabilmek için suç örgütü ile olan irtibatlarının devam ettiği, ses kayıt çözüm tutanaklarından da anlaşılacağı üzere örgüt lideri Ali KAYA’ nın da talimatıyla , örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ in İller Bankasında daha üst bir göreve atanması veya Kamu İhale Kurulunda üye olabilmesi için Fermak firması sahibi Ferit RIZVANOĞLU ve firma adına hareket eden Osman Nuri YILMAZ’ ın ekonomik güçlerinden kaynaklanan irtibatlarını, ayrıca siyasi bağlantılarını kullanmaya çalıştıkları bu doğrultuda çok sayıda girişimlerinin olduğu anlaşılmıştır.

Fermak Firması adına hareket eden Osman Nuri YILMAZ’ ın Ferit RIZVANOĞLU’ na 05.07.2011 günü saat 15:18:04’ de gönderdiği Kısa Mesaj’da; “.abim bugun biraz masraf edecegiz. saat 5 te ali abi ile beymen e gidecegiz. tk elbise sozumuz vardi. ben kk ile oduyorum.yesim ablaya bildiririm.” Örgüt liderine haksız menfaat sağlanacağını ödemesine ilişkin bilgilerini Fermak Firmasına göndereceğini bildirdiği anlaşılmıştır.

07.07.2011 günü saat 10:51:05’ de Kamu İhale Kurumunda görevli Zeliha GÖKDEMİR’ in, Osman Nuri YILMAZ’ı aradığı; “ZELİHA: ee şimdi Ali Beyin, Beymenden kıyafet almışsınız da, takım elbise OSMAN: evet ZELİHA: onu siz kendi adınıza mı şirket adına mı aldınız OSMAN: şirket adına aldık hayırdır ZELİHA: şirket adına, şirketin adı nedir öğrenebilir miyim OSMAN: Fermak ZELİHA: Feeer-mak, tamam OSMAN: evet Fermak A.Ş. ZELİHA: tamam, şimdi Hüseyin beyi biz yönlendirdik de Ali bey yokmuş OSMAN: ha Ali Bey adına değil Fermak adına” şeklindeki görüşmede şüphelilerin planladıkları şekilde örgüt lideri Ali KAYA’ ya maddi değeri yüksek haksız menfaat temin edildiği,

08.07.2011 günü saat 17:00:38’de Osman Nuri YILMAZ’ın kullandığı [email protected] E-Mail adresinden, [email protected] adresine gönderilen e-mail’de: “selamlar, ferit beyle görüşmek sureti ile gecen hafta birtakım masraflar yaptık.dökümü aşağıdadır.harcamaları kendi kk ile yaptım.pzt-salı gönderirseniz sevinirim.

Göksurest.6kişi---------500.75

beymen-alibey---------2.495.-

beymen-bahattinbey-1.102.50

ayakkabı2ad.----------1.163.50

vakkoalibey------------- 995 --------------- 6.256.75 saygılar, osman nuri”

Suç örgütü lideri Ali KAYA’ya haksız menfaat sağlayan şüpheli Osman Nuri YILMAZ’ ın yukarıda açıklanan harcamaları yaptığını ve Fermak Firmasından karşılanacak harcamaların kendisine gönderilmesini istediği anlaşılmıştır.

Konuyla ilgili olarak, 01.07.2011 ve 31.07.2011 tarihleri arasında Beymen Mağazacılık A.Ş.’ den Osman Nuri YILMAZ veya Fermak A.Ş. firması adına yapılan alışverişlere ilişkin yapılan araştırmalarda; Beymen Mağazacılık A.Ş.’ nin 13.02.2012 sayılı yazılarında; Osman Nuri YILMAZ adına düzenlenmiş 02.07.2011 gün ve 362,50 TL tutarlı 8112611498600 Matbuu Belge numaralı Beymen İstinyepark mağazasından, 05.07.2011 gün ve 1.102,50 TL tutarlı 8112811472411 Matbuu Belge numaralı Beymen Panora mağazasında, 07.07.2011 gün ve 2.495 TL tutarlı 8101813052947 Matbuu Belge numaralı Beymen Erenköy mağazasından yapılan satışa ilişkin “Fatura Bilgileri Formlarının” tetkikinde, Şüpheli Osman Nuri YILMAZ tarafından Fermak Firmasına gönderilen kısa mesaj ile örtüştüğü tespit edilmiştir.

Devam eden süreçte Fermak Firmasının tekliflerinin değerlendirmeye alınmadığı ve ihale dışı bırakıldıkları 2010/104279 İhale Kayıt Numaralı "Gökçedağ Nusrat Arasındaki 110 Km Hat Kesiminin Yol Yenilemesi İşi" İhalesi ile ilgili olarak; Fermak İnşaat Taahhüt A.Ş. tarafından 21.03.2011 tarih ve 2011/UY.I-1037 sayılı KİK kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 05.07.2011 tarih ve E:2011/630 sayılı kararında;

“ …Dava dosyanın incelenmesinden, TCDD Malzeme Dairesi Başkanlığı tarafından 28.09.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "Gökçedağ-Nusrat arasındaki 100 km Hat Kesiminin Yol Yenilemesi İşi" ihalesine ilişkin olarak ihaleye katılan GCF Generale Costrozioni Ferroviarie S.P.A-Kolin İnşaat Turizm San. ve Ticaret A.Ş'nin 04.02.2011 tarihinde ihaleyi yapan idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, başvurunun reddi üzerine anılan firmalarca davalı idareye itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, itirazen şikayet dilekçesinde davacı firmayla ilgili olarak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgelerine konu işlerin benzer iş tanımında yer alan G/1 grubu işler arasında yer almaması ve ihale konusuna uygun olmaması ve iş deneyim belgesinde yer alan ve ihale konusu iş ve işin bölümleriyle benzerlik gösteren işlerin tutarının teklif etmiş olduğu bedelin %80'inin çok altında olması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasına yer verdiği, davalı idarece söz konusu iddianın incelenmesi neticesinde ihale üzerinde bırakılan davacı firmanın ihalede sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin içeriği itibariyle yukarıda belirtilen 16.02.2010 tarih 2010/UY.III-589 nolu kurul kararı gereği köprü ve üst geçit inşaatlarının G/1 grubu işler arasında değerlendirilemeyeceği, sunulan belgenin G/1 grubunda bulunan demiryolu inşaatı işleri ile metro ve raylı sistemler inşaatı işleri kapsamında değerlendirilebilmesi için belgeye konu işin; hem demiryolu inşaatı işleri ile metro ve raylı sistemler inşaatı işlerinin karakteristik işleri arasında yer alması ve hem de ihale konusu iş kapsamında yer alan ray, travers, makas temini ve döşenmesi gibi üst yapı işlerinin yapılmasının gerekmekte olduğu dikkate alındığında anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine esas hak edişlerde sadece alt yapı kalemlerinin bulunduğu ve yapılan işin söz konusu kurul kararında bahsi geçen üst yapı işleri kapsamadığı gerekçesiyle iş deneyim belgesinin benzer iş tanımı içerisinde kabul edilemeyeceği, dolayısıyla iş deneyim belgesinin yeterli ve uygun olmadığı kanaatine vararak davacı firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak düzeltici işlem tesis edilmesi yönünde davaya konu kararı alması üzerine bakılan davanın açıldığı,

4734 Sayılı Kanun ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerçekleştirilen ihalelerde idarelerce yapılan benzer iş belirlemelerinin 4734 Sayılı Kanunun 5.maddesinde belirtilen rekabet ilkesine ve adı geçen yönetmeliğin 3.maddesinde benzer iş tanımına aykırı yapılması nedeniyle 29.12.2005 tarih ve 26938 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilebilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin çıkarıldığı, bu tebliğle idarelerce işin niteliğine uygun ve rekabeti artıracak şekilde benzer iş belirlemesi yapılmasına esas olmak üzere "Benzer İş Grupları Listesi" oluşturulmuştur. Bu listede sekiz (8) ana başlık ve bu başlıkların altında çeşitli gruplar düzenlenmiş olup bu gruplar da kendi içinde alt gruplara ayrılmıştır. İdareler, ilanda ve idari şartnamede ihale edecekleri yapım işinin ekteki "Benzer iş Grupları Listesi"nde yer alan iş gruplarından hangisine dahil olduğunu tespit edecekler ve bu grubu esas almak suretiyle benzer iş belirlemesi yapacaklardır. Ancak bu belirleme yapılırken ayrıştırma yapılmak suretiyle herhangi bir grupta sayılan işlerden bazılarının seçilerek benzer iş olarak belirlenmesi mümkün bulunmadığı, Öte yandan, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilebilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ hükümleri incelendiğinde; bazı alt yapı ve üst yapı işleri için farklı gruplarda ayrıştırma yapılarak sınıflandırma yapılmasına rağmen G grubu işlerde herhangi bir ayrıştırma yapılmamış Demiryolu Raylı Sistemleri İşleri" "Demiryolu İnşaatı İşleri" olarak alt ve üst yapı işlerini kapsayacak şekilde gruplandırıldığı, Diğer taraftan, uyuşmazlık konusu ihalede idarece ihaleye ilişkin idari şartnamenin 7.6.maddesinde G/1 grubu işlerin benzer iş olarak kabul edileceği düzenlemesine yer verilmiş, başka bir maddesinde de benzer iş olarak "16.02.2010 tarih ve 2010/UY.III-589 nolu kararındaki G/1 grubu benzer işlere ait iş deneyim belgeleriyle ilgili değerlendirme esas alınacaktır." düzenlemesine yer verilerek ihaleye konu işin G/1 grubunda yer alan hem demiryolu inşaatı işleri hem de metro ve raylı sistemler inşaatı işlerinin karakteristik işleri arasında yer alması nedeniyle tebliğ hükümlerine aykırı olarak aynı grupta yer alan 2 işin seçilmek suretiyle benzer iş belirlemesi yapıldığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, ihaleye dair idari şartnamenin 58.7.maddesinde yer alan 16.02.2010 tarih ve 2010/UY.III-589 nolu Kurul kararında belirtilen benzer iş belirlemesinin gerek Tebliğe gerekse 4734 sayılı Kanunun 5.maddesinde belirtilen rekabet ilkesine aykırı olduğu kanaatine varılmış olup davacı şirket tarafından sunulan iş deneyim belgesinin anılan idari şartnamenin 7.6. maddesinde belirtildiği üzere G/1 grubu işler arasında yer alan "Demiryolu İnşaatı İşine" ilişkin olduğu dikkate alındığında anılan belgenin davalı idarece benzer iş kapsamında değerlendirilmesi gerekirken, değerlendirilmeyerek davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönünde alınan davaya konu kararda mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.…” gerekçesi ile yürütmenin durdurulmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

06.08.2011 günü saat 13:09:56’ de örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ in Fermak Firması adına hareket eden şüpheli Osman Nuri YILMAZ’ ı aradığı , örgüt yöneticisinin üstü kapalı bir şekilde bahse konu ihaleye itirazlarının sonucunu sorduğu ve mahkeme kararının 08.08.2011 tarihinde Kamu İhale Kurulu gündemine alınacağını bildirdiği,

Ankara 9. İdare Mahkemesince verilen “yürütmenin durdurulması” kararı üzerine Kamu İhale Kurulu’nun 08.08.2011 gün ve 2011/MK-172 sayılı kararında; Ankara 9. İdare Mahkemesinin 05.07.2011 tarih ve E:2011/630 sayılı kararının uygulanması için;

1) Kamu İhale Kurulu’ nun 21.03.2011 tarih ve 2011/UY.I -1037 sayılı kararının iptaline,

2)Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, itirazen şikayet başvurusunun reddine,    Oybirliği ile karar verildiği tespit edilmiştir.

İhaleye ilişkin tüm itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından 85.500.000,00 TL Yaklaşık maliyetli ihaleyi düzenleyen kurum ile en düşük teklif sahibi FERMAK İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. arasında 12.09.2011 tarihinde 59.740.982,00 TL bedel karşılığında sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, 2010/104279 İhale Kayıt Numaralı "Gökçedağ Nusrat Arasındaki 110 Km Hat Kesiminin Yol Yenilemesi İşi" İhalesi ile ilgili olarak şüphelilerin tam bir fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri, suç örgütü ile ihalenin başlangıcından itibaren irtibatlı olan Fermak Firması adına hareket eden Osman Nuri YILMAZ, Ferit RIZVANOĞLU ve Muammer DÜLGER isimli şahısların, rakip firma tarafından ihaleye yapılan itiraz üzerine Fermak İnşaat Firmasının değerlendirme dışı bırakılması sonucu doğuracak şekilde aleyhlerinde çıkan ancak örgüt lideri Ali KAYA’ nın karşı oy kullandığı 21.03.2011 tarih ve 2011/UY.I-1037 sayılı Kamu İhale Kurumu kararına, örgüt lider ve yöneticilerinin talimat yönlendirme ve düzenlemeleriyle İdare Mahkemesine dava açılması ve yürütmenin durdurularak Fermak İnşaat Firmasının teklifinin geçerli sayılması aşamalarında, görevleri gereği vakıf oldukları bilgi ve belgeleri aktararak Fermak Firması lehine olacak şekilde görevlerinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevlerini kötüye kullanan suç örgütü lider ve yöneticilerinin çeşitli zamanlarda haksız menfaatler sağladıkları, ayrıca KİK içerisinde faaliyet gösteren suç örgütünün, kendileriyle irtibata geçen firma lehine Kamu İhale Kurulundan karar çıkması için çaba göstermelerine rağmen olumsuz çıkan Kurul kararında örgüt liderinin kullandığı “ Karşı oy” gerekçesini kullanarak firmaların itiraz sürecini İdare Mahkemesine taşımaları esnasında yaptıkları tüm eylemler ile düzenlenen kamu ihalesine fesat karıştırdıkları anlaşılmıştır.

 

2/E

 

Soruşturmamız kapsamında ilgili mahkeme kararları gereği şüphelilerin iletişimlerinin tespiti ve kayda alınması esnasında düzenlenen ses kayıt çözüm tutanaklarının tetkikinde;

17.04.2011 günü saat 14:31:07’ de Ferit RIZVANOĞLU’ nun Osman Nuri YILMAZ’ ı aradığı, Fermak firmasının isteklileri arasında yer aldığı Aydın-İzmir otoyolu konulu bir ihale dosyasının ihaleyi düzenleyen kurum tarafından yapılan yanlış hesaplama yüzünden Kamu İhale Kurumuna gittiğini, Konuyla ilgili olarak Osman Nuri YILMAZ’ ın Kamu İhale Kurumunda faaliyet gösteren suç örgütü yöneticisi Şenol VARÜRER ile irtibat kurduğunu, İdare tarafından kaynaklanan hatadan dolayı ihalenin iptal olması gerektiği ve bu konuyu örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER ile irtibatı sayesinde takip edeceğini bildirdiği, devam eden görüşmede Fermak firması çalışanlarından, firmanın katıldığı ihaleleri takip eden Muammer DÜLGER isimli şahıstan ihale bilgilerini kendisine göndermesi talimatını verdiği anlaşılmıştır.

Fermak firması çalışanı Muammer DÜLGER’ in şüpheli Osman Nuri YILMAZ’a 18.04.2011 12:08:40’ da gönderdiği kısa mesaj ile “2010/532363”, 18.04.2011 12:08:40’ da gönderdiği kısa mesaj ile “2011/36183” şeklinde ihale kayıt numaralarını gönderdiği, Şüpheli Osman Nuri YILMAZ’ ın 22.04.2011 günü saat 18:58:11’ de örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER ile irtibata geçtiği, Fermak firmasının itiraz edeceği ihalele ilişkin belgeleri e-mail yoluyla örgüt yöneticisine gönderdiği tespit edilmiştir.

Görüşmelere konu ihalelerin; Karayolları İzmir 2.Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2010/532363 Kayıt numaralı ve  Karayolları Genel Müdürlüğü, Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen  2011/36183 Kayıt Numaralı ihaleler olduğu tesbit edilmiştir.

a) 15.12.2010 tarihinde düzenlenen  2010/532363 İhale Kayıt Numaralı "İzmir-Aydın Otoyolu, Aydın-Denizli-Muğla Bağlantı Yolu (Km:0+504-10+071 Arası) Yapım İşi" İhalesi ile ilgili olarak; ihaleye Fermak İnşaat Taah. A.Ş. -  Güven İnşaat Turz. Mad. Taşm. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’ nın 14.03.2011 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.03.2011 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 01.04.2011 tarih ve 17407 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.04.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,   yapılan ön incelemede düzeltici işlem belirlenmesine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verildiği,

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

Ön yeterlik başvurularına ilişkin olarak idarece yapılan değerlendirme sonucunda, ekonomik ve mali kapasiteye ilişkin bileşenlerden, toplam ciro puanının hesaplanmasına yönelik olarak idarece tesis edilen işlemlerin mevzuata aykırı olduğu iddia edildiği,

Kamu İhale Kurumunun 02.05.2011 gün ve 2011/UY.I -1517 sayılı kararında; Mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Fermak İnşaat - Güven İnşaat İş Ortaklığı’nın teklif vermeye davet edilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekçesiyle düzeltici işlem belirlenmesine, Oybirliği ile karar verildiği anlaşılmıştır.

b) 2011/36183 İhale Kayıt Numaralı "Kahramanmaraş-Göksun-6. Bl. Hd. Yolu Km: 60+577.99-83+660.30 Kesiminin Yapımı İşi" İhalesi” ile ilgili olarak; ihaleye Fermak İnşaat A.Ş.’nin 22.03.2011 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.03.2011 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 06.04.2011 tarih ve 18220 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.04.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,  

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

Benzer işe ilişkin, ihale ilanında ve ön yeterlik şartnamesinde yer alan; “ Benzer iş, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan hiçbir gruba dahil edilemediğinden, bünyesinde “ Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı Yol ve Tünel Yapımı ” bulunan tek bir iş, benzer iş olarak kabul edilecektir ” şeklindeki düzenlemede “Bitümlü sıcak karışım yol inşaatı” ya da “Tünel yapımı” işlerinin tek bir iş deneyiminde aranmasının, sınırlı sayıda firmanın ihaleye katılımına ve kamu zararına yol açacağı; ihaleye yeterli katılımın sağlanabilmesi için, istikrar kazanmış Kamu İhale Kurulu kararları doğrultusunda gerek “Bitümlü sıcak karışım yol inşaatı” gerekse “Tünel yapımı” işlerine ait iş deneyim belgelerinden herhangi birinin sunulmasının yeterli kabul edilmesi, her iki iş grubunun tek bir belgede istenmemesi gerektiği; ihale ilanı ve dokümanında gerekli düzeltmelerin yapılması gerektiği iddialarına yer verildiği,

Kamu İhale Kurumunun 09.05.2011 gün ve 2011/UY.II-1588 sayılı kararında; “Bünyesinde “Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı Yol  (Altyapı+Üstyapı) ” ve “ Tünel Yapımı ” bulunan tek bir işin benzer iş olarak kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu neticesine ulaşıldığı, mevzuata aykırılığı belirlenen söz konusu ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptaline,   Oyçokluğu ile karar verildiği, Kurul üyeleri   Bahattin IŞIK ve Abdullah DÜNDAR’ ın incelemeye konu ihalede idarece tanımlanan benzer işin mevzuata uygun olduğu yönünde “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmesi gerektiği yönündeki görüşleriyle Kurul çoğunluğunca alınan “ihalenin iptaline” kararına katılmadıklarını beyan ettikleri ve karşı oy kullandıkları anlaşılmıştır.

İhaleler ile ilgili olarak itiraz dilekçeleri incelenmesi ve gerekli düzeltmeleri yapması amacıyla kendisine gönderilen örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ in, Fermak firması adına hareket eden Osman Nuri YILMAZ ile her iki ihaleye ilişkin Kamu İhale Kurulu gündeminde görüşme yapılmadan önce irtibata geçtiği 29.04.2011 günü saat 12:38:18’ de “ŞENOL : tamam tamam bu arada şey de deyim sana sen geçenlerde bi arkadaşın şeyini sorduydun burda ben baktım şeylere mevzuata felan hani belli isteklerde puanlama usulü ile ilgili hatta mailde geçmişin bana o şeyin idarenin hazırladığı sartnameyi şeyde o şeyde benim söylediğim gibi olmaması lazım dedim ya bu idare yanlış yapmış bunu diye şeyde aynı dediğim gibi yani mevzuat tamam mı” şeklinde ihale dosyalarından birinde idare düzenleyen kurum tarafından hata yapıldığını bildirdiği,

2010/532363 İhale Kayıt Numaralı İhalenin Kamu İhale Kurulu gündeminde görüşüldüğü 02.05.2011 günü saat 14:22:14’ Osman Nuri YILMAZ’ ın Ferit RIZVANOĞLU’ nu aradığı, ihale dosyası ve yarım kesilen görüşmede suç örgütüne sağlanması planlanan haksız menfaatlerden konuşulduğu, ancak gizlilik prensiplerine azami derecede dikkat eden şüphelilerin yüz yüze görüşme kararı aldıkları,

Aynı gün 02.05.2011 günü saat 18:46:20’ de örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ in şüpheli Osman Nuri YILMAZ’ ı aradığı, firmanın itiraz ettiği dosyanın kendi lehlerine sonuçlandığını bildirdiği devam eden görüşmede firma yetkilisinin suç örgütüne sonuçtan dolayı teşekkür ettiği ayrıca aynı görüşme içerisinde, düzenlenen diğer ses kayıt çözüm tutanaklarından anlaşıldığı üzere kendisinin atama işlemleri için firmanın ekonomik gücünden kaynaklanan çevresi ve siyesi çevresini kullanmaya çalışan örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ in atama işini hatırlattığı, 03.05.2011 günü saat 21:12:44’de Şenol VARÜRER ile Ferit RIZVANOĞLU arasında geçen görüşmeden Örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ in atama ve başka yerde görevlendirme yapılması için talepleri doğrultusunda firma hissedarının gerekli irtibatı sağladığı anlaşılmıştır.

02.05.2011 günü saat 18:50:03’ de şüpheli Osman Nuri YILMAZ’ ın FERMAK Firması sahibi Ferit RIZVANOĞLU’ nu aradığı, itiraz ettikleri İzmir-Aydın Otoyolu ihalesinin lehlerine sonuçlandığını, diğer itirazları olan Kahramanmaraş konulu itirazlarının ise kurul gündemine alınacağını bildirdiği,

2011/36183 İhale Kayıt Numaralı "Kahramanmaraş-Göksun-6. Bl. Hd. Yolu Yapımı İşi" İhalesine ilişkin Fermak firmasının itirazının Kurul gündemine alındığı 09.05.2011 günü saat 19:37:01’ de örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ in Osman Nuri YILMAZ’ı aradığı, itirazlarının firmanın lehine sonuçlandığını bildirdiği örgüt yöneticisinin “Kılavuzları Sağlam Olunca” şeklindeki ifadesinden Kamu İhale Kurumu içerisinde faaliyet gösteren suç örgütünün Fermak firması lehine hareket ettiği anlaşılmıştır.

Osman Nuri YILMAZ’ ın bu görüşmeyi takiben Fermak firması çalışanı Muammer DÜLGER’ i aradığı; 09.05.2011 günü saat 19:40:13’ de itirazlarının lehlerinde sonuçlandığını ve dosyalarıyla ilgili olarak suç örgütünün lehlerinde hareket ettiklerini bildirdiği,

Bu görüşmeyi takiben Osman Nuri YILMAZ’ ın 09.05.2011 günü saat 19:58:04’de Ferit RIZVANOĞLU’ nu aradığı; “OSMAN: vardın mı ankaraya FERİT: he....... geldim OSMAN: BUGÜN Bİ OPERASYONUMUZ VARDI O DA HAYIRLI NETİCELENDİ BİLGİN OLSUN FERİT: hayırlı olsun abi hangisiydi OSMAN: İPTAL VARDI YA Bİ TANE FERİT: he iyi iyi abicim OSMAN: tamam abicim, AMAN HA ISRARLA ŞEYİ SORUYORLAR NE OLDU O İŞ DİYOLAR DEDİM ABİ EĞER Bİ AKSİLİK OLMAZSA ADAM ÖLMEZSE DEDİM O İŞ OLACAK DEDİM YANİ FERİT: (gülüyor) tamam OSMAN: doğru söyledim mi FERİT: (gülüyor)doğru demişsin tamam” itirazlarının ve itirazlarına yönelik suç örgütü ile irtibatları sayesinde yaptıkları girişimlerin olumlu sonuç verdiğini bildirdiği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, 2010/532363 ve 2011/36183 Kayıt Numaralı ihaleler ile ilgli olarak şüphelilerin tam bir fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri. Kendileriyle çıkar ilişkisine dayalı irtibatlı bulunan ve açıklanan diğer olaylardan da anlaşılacağı üzere suç örgütü lider ve yöneticilerine çeşitli zamanlarda haksız menfaatler sağlayan şüpheli Osman Nuri YILMAZ, Ferit RIZVANOĞLU ve Muammer DÜLGER isimli şahısların lehine olacak şekilde, görevlerinin gereklerine aykırı hareket ederek Fermak firmasının itirazlarının düzenlenmesinde yardımcı oldukları ve itirazlarda firma lehine hareket ettikleri anlaşılmış, bunun karşılığında firma yetkililerince suç örgütüne haksız menfaat sağlandığı, ayrıca KİK içerisinde faaliyet gösteren suç örgütünün, yapılan itirazlara binaen incelenmek üzere gelen ihale dosyasında, kendileriyle irtibata geçen firma lehine kamu ihale kurulundan karar çıkmasını sağlayarak ihaleye fesat karıştırdıkları anlaşılmıştır.

 

2/F

 

Soruşturmamız kapsamında ilgili mahkeme kararları gereği şüphelilerin iletişimlerinin tespiti ve kayda alınması esnasında düzenlenen ses kayıt çözüm tutanaklarının tetkikinde;

26.08.2011 günü saat:14:17:31 de Suç örgütü yöneticisi Şenol VARÜRER’ in Osman Nuri YILMAZ’ı aradığı şüpheliler arasında geçen; “ŞENOL : PATRONA DEMİŞİN CUMA GELCEM DEMİŞİN OSMAN : hehe niyetim vardı ona göre HAZIRLIK YAPTIM HATTA Bİ OPERAS... senin de emanetlerin var bende kargoya vercem onları artık ŞENOL: neyim var OSMAN : EMANETLERİN VAR BENDE KARGOYA VERCEM ONLARI” firma adına hareket eden şüphelinin örgüt yöneticisine emanet göndereceğini söylediği, devam eden görüşmede; “ŞENOL : ha bi de doğru ya dediğin de doğru tatil ona göre şey yapcaksın 2 gün 3 gün böyle aralıklı tabi OSMAN : tabi canım eğer ..... ayarlayabilirsem ona göre organize etcem ŞENOL : valla harika bi şey yaparsın ya ama tabi o hesaplı olması kaydıyla öyle ben patron işi veremem len geçen gün dedim şeye şikayet ettim seni dedim mi. dedimki ALİ BEYE DEDİM BAŞKANIM DEDİM bak dedimki ALİ BEYİN TARİFESİNDEN OLMASIN DEDİM OLURSA DEDİM BEN GİDEMEM DEDİM O PARAYI VEREMEM DEDİM ne dedi biliyo musun dedim ya MARABAYLA PATRONLAR BİR Mİ OLUR DEDİ ADAM DEDİM BİZİ MARABA YAPTI YAA ...... yapınca dedim böyle bi kahkaha attı bi gülüyo ama şeyde ya osman nuri dir diyo der diyo OSMAN : ABİ SEN RAHAT OL SEN SENİN TARİFEN FARKLI ŞEYİN TARİFESİ FARKLI ABİ” örgüt yöneticisinin tatil organizasyonu hakkında kendisine yardımcı olması hususunda firma adına hareket eden şüpheliyle manidar bir görüşme yaptığı,

Bu görüşmeden 2 gün sonra 28.08.2011 günü saat:12:06:41 de örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER ile Osman Nuri YILMAZ arasında geçen görüşmede firma yeklisinin kendisine dosya gönderip göndermediğini sorduğu,

05.09.2011 günü saat:12:58:43 de Ferit RIZVANOĞLU ile Osman Nuri YILMAZ arasında geçen görüşmede, Fermak Firmasının taraf olduğu ve Kamu İhale kurumuna itiraz edilecek bir dosya hakkında dosyayla ilgili gerekli düzenlemenin yapılması için Ankara’ yi gitmesi gerektiğinden bahsettiği, aynı gün içerisinde saat:17:56:53 de yine aynı şahıslar arasında geçen geçen görüşmede konuyla ilgili örgüt yöneticisi ile irtibata geçme kararı aldıkları, yukarıda anlatıldığı üzere örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ in tatil organizasyonunda manidar bir şekilde yardım istediği Fermak firması olarak bir şey yapamadıklarından bahsettikleri firmaları lehine hareket eden suç örgütü yöneticisine “ telafi ederiz” şeklinde haksız menfaat sağlayacaklarını belirttiği,

Şüpheli Osman Nuri YILMAZ’ ın bu görüşmeyi takiben aynı gün içersinde akşam saat 20:27:05 de Örgüt yöneticisini arayarak ikinci bir tatil organizasyonu planlandığını bildirdiği,

07.09.2011 günü saat:00:20:12 de Osman Nuri YILMAZ’ın e-mail adresine Fermak firması yetkilisi Muammer DÜLGER’ e-mail adresinden gönderilen e-mail’de; “Osmancık Merzifon işinin idareye itirazı 22.08.2011 tarihinde yapılmış olup muhtemelen itirazımız reddedilecektir. İdare tarafından süresi içinde cevap verilmeyeceği varsayımıyla hazırlanan itirazen şikeyet yazımız ektedir. KİK başvuru süre sonumuz 12.09.2011 tarihidir.” Fermak firmasının taraf olduğu ve Kamu İhale Kurumuna itiraz edilecek ihale dosyasının bilgilerinin gönderildiği,

Bu e-mailden sonra Osman Nuri YILMAZ’ ın , suç örgütü lideri Ali KAYA ile irtibata geçtiği ve aynı gün içerisinde Ferit RIZVANOĞLU ile birlikte Ali KAYA ile buluştukları, bu görüşmeyi takiben Ferit RIZVANOĞLU’ nun Fermak firmasının katıldığı ihaleleri takip eden Muammer DÜLGER’ i aradığı; 07.09.2011 günü saat:17:00:37 de gerçekleşen görüşmede, Soruşturma kapsamında tespit edildiği üzere örgüt lideri Ali KAYA’ nın Fermak firmasının Osmancık.- Merzifon Yolu konulu ihaleye ilişkin yapacağı itiraza ilişkin dilekçeyi incelediği ve Kamu İhale Kurumuna verilmesinde bir problem olmadığını söylediği, firma sahibinin de örgüt liderinden aldığı bilgiler doğrultusunda Muammer DÜLGER’e talimat verdiği anlaşılmıştır.

12.09.2011 günü saat:12:05:49 da Maammer DÜLGER’ in Ferit RIZVANOĞLU’ nu arayarak bahse konu ihaleye ilişkin ihaleyi düzenleyen idareden cevap gelmeden önceden planladıkları ve suç örgütü liderinden aldıkları bilgiler doğrultusunda Kamu İhale Kurumuna itiraz dilekçesini verdiğini bildirdiği,

Kamu İhale Kurumuna verilen dilekçe sonrası ihaleyi düzenleyen idareden Fermak Firmasına cevap gelmesi üzerine yapılacak işlemler için 13.09.2011 günü saat:18:25:31 de Osman Nuri YILMAZ’ ın örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ i arayarak izlenmesi gereken prosedür hakkında bilgi aldığı, bu görüşmeyi takiben Muammer DÜLGER’ i arayarak ek dilekçe vermesi gerektiği hususunu bildirdiği anlaşılmıştır.

Fermak firması sahibi Ferit RIZVANOĞLU ve Osman Nuri YILMAZ’ ın devam eden süreç içerisinde suç örgütü lider ve yöneticileriyle irtibatlarının devam ettiği, 24.09.2011 günü saat:14:34:21 de firma sahibi Ferit RIZVANOĞLU ile Osman Nuri YILMAZ arasında geçen görüşmede, firmanın itiraz ettiği Merzifon konulu ihale ile ilgili olarak görüştükleri, akabinde Osman Nuri YILMAZ’ ın tarih itibariyle İstanbul da öğrenim gören kızı dolayısıyla İstanbul’ da bulunan örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ i ağırlayacağını bildirdiği,

30.09.2011 günü saat:16:10:24 de Osman Nuri YILMAZ’ın kullanmış olduğu [email protected] adresinden [email protected] adresine gönderilen kısa mesajda; “selamlar, öncelikle başınız sağolsun, Allah rahmet eylesin. geçen hafta şenol bey buradaydı biliyorsunuz .ferit beyin bilgisi dahilinde kendisi ile ilgilendik.birkaç ufak hediye aldık.faturalar bende ize ulaştıracağım.benim masrafım 300 tl(yemek vs) taji giyim 1100 tuttu,700 e indirdik.onu ödemedim,hs numarası veriyorum, yolayabilirsek bugün sevinirim.(fermak'tan resmi) garanti bankası nişantaşı şb.(132) taji giyim san ve tic ltd şti 6298209 hs 700 tl saygılar, osman nuri” Şüpheli Osman Nuri YILMAZ’ ın Fermak firması sahibi Ferit RIZVANOĞLUN’ nun bilgisi dahilinde, taraf oldukları bahse konu ihaleye ilişkin itiraz dosyasının Kamu İhale Kurulu gündemine alınmadan yaklaşık 16 gün önce örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ i İstanbul’ da ağırladığı ve örgüt yöneticisine haksız menfaat sağladıkları anlaşılmıştır.

Görüşmelere konu ihalenin,  Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından 13.07.2011 tarihinde düzenlenen  2011/41354 İhale Kayıt Numaralı "Osmancık.- Merzifon Yolu (Km:247+250 - Km:310- 250) Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı Ve Bsk Yapılması" İhalesi olduğu, ihaleye ilişkin olarak Fermak İnşaat  - Haydar Sezen Ortak Girişimi ’ nin 22.08.2011 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.09.2011 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 12.09.2011 tarih ve 40830 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.09.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, yapılan ön incelemede düzeltici işlem belirlenmesine,   Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verildiği,

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 13.07.2011 tarihinde yapılan ihalede aşırı düşük teklif sorgulamasına isteklilerce yapılan açıklamaların mevzuat kapsamında değerlendirilmesi gerektiği konusunda idareye şikayet başvurusunda bulundukları, ihalenin Onur Taay. Taş. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, kendilerinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi oldukları, ihaleye 65.868.810,34 TL teklif fiyat verdikleri, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif fiyatının ise 54.885.388,20 TL olduğu, aradaki farkın 10.983.422,14 TL tutarında bulunduğu, ihale konusu işin ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği tutar ile yapılabilirliği konusunda tereddütleri olduğu, tekliflerini hazırlarken asgari maliyetleri hesap ederek teklif verdikleri, verdikleri teklif fiyatın altında teklif veren isteklilerin tekliflerini Kamu İhale Genel Tebliğinin 45 inci maddesine  göre açıklamasının fiilen mümkün olmadığı, aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif fiyat veren ve ihale üzerinde bırakılan Onur Taah. Taş. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. ’ nin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği açıklamaların Kamu İhale Genel Tebliğinin 45 inci maddesindeki düzenlemelere uygun olmadığı,

1) SMMM tarafından hazırlanan ve usulüne uygun olarak tasdik edilmesi gereken Ek-O5, Ek-O6 ve Ek-O7 nolu Maliyet/Satış Tespit Tutanaklarının usulüne uygun düzenlenmediği, bu tutanakları ve proforma faturaları onaylayan SMMM veya YMM ’ lerin proformaları hazırlayan firmaların sözleşmeli olarak çalıştıkları SMMM veya YMM ’ ler olmadığı, proforma faturaları onaylayan SMMM veya YMM ’ ye ait faaliyet belgelerinin geçerlilik sürelerine bakılmadığı, ayrıca gerek proforma faturalardaki fiyatlar gerekse fiyat tekliflerinde yer alan fiyatlar ile uyumlu olmadığı, idarenin bu tutanakları sağlıklı şekilde incelemeden ihaleyi sonuçlandırdığı, bu durumun kamu ihale mevzuatına aykırılık teşkil ettiği,

2) İhaleyi kazanan firmanın analiz formatlarını ihale dokümanı içinde yer alan birim fiyat tariflerine ve iş tanımlarına uygun olarak düzenlemediği, sunulan analizlerin analiz formatında yer alması gereken girdiler açısından usulüne uygun bir şekilde sunulmadığı, bazı maliyetlerin analizlere yansıtılmadığı ya da eksik yansıtıldığı, analizlerdeki işçilik maliyetinin bir kısmının 2011 yılının ilk altı ay ı için geçerli olan asgari ücretin altında olduğu, bir kısmının ise olması gereken işçilik saatinin altında gösterilmek suretiyle teklif fiyatının düşürüldüğü,  

3) İhaleyi kazanan firma tarafından sunulan analizlerde belirtilen makine saatleri ve malzeme miktarlarının işin tekniğine, fen kurallarına göre olması gereken miktarların altına çekildiği, analizlerde kullanılan makinelerin birim fiyat tariflerinde tanımlanan özelliklere sahip makineler olmadığı, nakliye fiyatlarının ve K katsayısının 2011 yılı için olması gereken değerlerin altında gösterilmek suretiyle teklif fiyatının düşürüldüğü, bu suretle avantaj sağlamaya çalışıldığı, aynı amaçla Bayındırlık Bakanlığı birim fiyat analizlerinde yer alan miktarlar üzerinde eksiltmeler yapıldığı, idarenin geçersiz teklif sunan isteklinin fiyatının düşük olması nedeniyle ihaleyi aşırı düşük sınır değerin üzerinde olan firmalarına vermekten çekindiği, ihaleyi Kamu İhale Kurumu kararıyla sonuçlandırmayı amaçladığı, idarenin bu tutumunun hukuka uygun olmadığı,

4) İhaleyi kazanan firmanın aşırı düşük teklif açıklaması ile ilgili tespitlerinin aşırı düşük teklif açıklamasında da mevcut olduğu, ihale üzerinde bırak ılan isteklinin teklif ettiği bedel ile ihale konusu işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmasının mümkün olmadığı,

5) İdarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin 38 ve 45 inci maddelerindeki düzenlemelere uygun yapılmadığı, sorgulanması gereken iş kalemleri ve bunlara ilişkin analiz girdilerinin sorgulamasında mevzuata aykırı davranıldığı, Açıklaması mevzuata uygun olmayan Onur Taah. Taş. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ’ nin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin üzerlerine yapılması gerektiği,   İddialarına yer verildiği,

Kamu İhale Kurumunun 10.10.2011 gün ve 2011/UY.I -3399 sayılı kararında; “İsteklinin kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanmış fiyatlar ve rayiçleri esas almak suretiyle açıklama yaptığının anlaşıldığı, tutarlardaki farklılıkların isteklinin kullanacağını beyan ettiği bir kısım verimi yüksek düzeyde olan araç/makinelerden kaynaklandığı, bunun istekli tarafından sunulan demirbaşa kayıtlı araç parkına ilişkin noter onaylı tespit tutanağı ve kataloglar ile teknik bilgiler ve belgeler sunulmak suretiyle belgelendirildiği anlaşıldığından, ihale komisyonunca açıklamasının uygun görülmesi işleminde Kamu İhale Genel Tebliğinin 45 inci maddesi ile belirlenen mevzuata aykırılık olmadığının anlaşıldığı, Bu nedenle itirazen şikayet başvurusunun reddine, Oyçokluğu ile karar verildiği.

Başkan V. Kazım  ÖZKAN   ve Kurul Üyesi II. Başkan Kemal AKKOÇ’un mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihale üzerinde bırakılan Onur Taah. Taş. Tic. Ltd. Şti.'nin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak devam edilmesi gerektiği gerekçesiyle Kurul’ un “ itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin ” kararına katılmadıklarını beyan ettikleri ve karşı oy kullandıkları anlaşılmıştır.

Firmanın itirazına ilişkin incelemelerin tamamlanmasının ardından, firma itirazına Kamu İhale Kurumunca red kararı verilmiş olsa da, Fermak firması yetkililerinin suç örgütü ile irtibatlarının bu konuyla ilgili de devam ettiği, 01.12.2011 günü saat:16:55:10 da Muammer DÜLGER’ in Osman Nuri YILMAZ’ ı aradığı; KİK raportörü tarafından düzenlenen inceleme raporunu temin etmeleri gerektiğini söylediği,

Bu görüşmeyi takiben şüpheli Osman Nuri YILMAZ’ ın gerekli irtibatları sağladığı, 07.12.2011 günü saat 09:54:24’ de Muammer DÜLGER’ i aradığı; örgüt liderinin tarih itibariyle Ankara ilinde bulunmadığını döndüğü zaman gerekli evrakları alacağını bildirdiği anlaşılmıştır.

29.01.2012 tarihi itibariyle yapılan araştırmalarda halen ihale sürecinin devam ettiği, teklif değerlendirme aşamasının tamamlandığı anlaşılmıştır.

İhale ile ilgili olarak her ne kadar Fermak Firmasının itirazı planladıkları gibi sonuçlanmamış gibi olmamasına rağmen düzenlenen ses kayıt çözüm tutanaklarından anlaşılacağı üzere halen devam eden ihale sürecinde çeşitli girişimlerinin devam ettiği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, 2011/41354 İhale Kayıt Numaralı "Osmancık.- Merzifon Yolu Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı Ve Bsk Yapılması" İhalesi ilgili olarak şüphelilerin tam bir fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri. Kendileriyle çıkar ilişkisine dayalı irtibatlı bulunan ve açıklanan diğer olaylardan da anlaşılacağı üzere suç örgütü lider ve yöneticilerine çeşitli zamanlarda haksız menfaatler sağlayan şüpheli Osman Nuri YILMAZ, Ferit RIZVANOĞLU ve Muammer DÜLGER isimli şahısların lehine olacak şekilde, görevlerinin gereklerine aykırı hareket ederek Fermak firmasının itirazlarının düzenlenmesinde yardımcı oldukları ve itirazlarda firma lehine hareket ettikleri anlaşılmış, ayrıca yapılan görüşmelerinde firma yetkililerince suç örgütüne haksız menfaat sağlandığı, ayrıca KİK içerisinde faaliyet gösteren suç örgütünün, yapılan itirazlara binaen incelenmek üzere gelen ihale dosyasında, kendileriyle irtibata geçen firma lehine KİK’den karar çıkarmaya çalıştıkları ancak sonuç alamamaları nedeniyle ihaleye fesat karıştırma suçuna teşebbüs ettikleri anlaşılmıştır

 

2/G

 

Soruşturmamız kapsamında ilgili mahkeme kararları gereği şüphelilerin iletişimlerinin tespiti ve kayda alınması esnasında düzenlenen ses kayıt çözüm tutanaklarının tetkikinde;

06.07.2011 günü saat 14:43:14’ de Ferit RIZVANOĞLU’ nun Osman Nuri YILMAZ’ ı aradığı, firmasının 2 ayrı ihaleye iştirak ettiğini ve bu işlerin kararlarının çıktığını bildirdiği, ihale işlerini takip eden şüpheli Muammer DÜLGER’ in Osman Nuri YILMAZ’ a e-mail yoluyla göndereceği dosyalar hakkında gerekli çalışmalara başlaması talimatını verdiği,

Şüpheli Muammer DÜLGER’ in itiraz edecekleri dosyalara ilişkin bilgileri Osman Nuri YILMAZ’ a gönderdiği 12.07.2011 günü saat 18:07:01’ de şahıslar arasında geçen görüşmede itiraz tarihinin son gününün 14.07.2011 olduğunu söylediği,

Şüpheli Osman Nuri YILMAZ’ ın ise bahse konu dosyalara ilişkin mailleri aldıktan 1 gün sonra Kamu İhale Kurumu içerisinde faaliyet gösteren örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’e 13.07.2011 günü saat 00:56:44’ gönderdiği kısa mesajda; “ abim mailine bakarmisin?” şeklinde örgüt yöneticisine incelenmek üzere dosyaları gönderidiğini bildirdiği,

Örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ in 13.07.2011 günü saat 12:08:23’ de Osman Nuri YILMAZ’ı aradığı, firma tarafından gönderilen dosyaları incelediğini ve her hangi bir sorun olmadığını bildirdiği tespit edilmiştir.

Bu görüşmeyi yaptıktan yaklaşık 2 saat sonra örgüt yöneticisinin Osman Nuri YILMAZ ile tekrar irtibata geçtiği ve saat 14:26:48’ de gerçekleşen görüşmede, yine kendisiyle aynı kurumda görevli örgüt yöneticisi Osman TURNA’ nın oğlunun İstanbul ilinde yapılacak düğünü için gittiğinde konaklama masraflarının karşılanmasını talep ettiği anlaşılmıştır.

Örgüt yöneticisi ile gerekli bağlantıları sağlayan şüpheli Osman Nuri YILMAZ’ ın konuyla ilgili olarak Ferit RIZVANOĞLU’ nu 13.07.2011 günü saat 14:33:11’ de aradığı, sonuçtan bilgi verdiği ve Şenol VARÜRER’ in İstanbul ilinde ağırlanması gerektiğini bildirdiği, Fermak Firması sahibinin de gerekli işlemlerin yapılması için Firma çalışanı Meltem isimli şahısa söylemesi yönünde talimat verdiği tespit edilmiştir.

Görüşmelerinde gizlilik prensiplerine riayet eden şüphelilerin görüşmelerinin tetkikinde belirtilen zaman aralığında firmanın Kamu İhale Kurumuna her hangi bir itirazı tespit edilememiş fakat Fermak firması tarafından itiraz dilekçeleri örgüt yöneticisine gönderilerek gerekli düzeltmelerin yapıldığı ihaleye ilişkin itirazın, ihaleyi düzenleyen kuruma yapılacak aşamada olduğu anlaşılmıştır.

Bu süreç devam ettiği tarihlerde, İstanbul ilinde örgüt yöneticisi Osman TURNA’ nın oğlunun düğünü yapılmış, düğünle alakalı olarak Fermak firması adına hareket eden şüpheli Osman Nuri YILMAZ’ ın yine Fermak firması çalışanı Yeşim GÜCER’ e 18.07.2011 günü saat 17:424:16’ da; “selamlar,hafta sonu ferit beyin talimatıyla osman turna nın düğününde cumhuriyet altını taktık, 568 tl.göndereceğiniz tutara ilave edip gönderirseniz sevinirim.saygılar,osman nuri” şeklinde e-mail gönderdiği tesbit edilmiştir.

Soruşturma kapsamında tespit edildiği üzere Fermak Firmasının suç örgütü ile ilişkilerini sıcak tutmak ve gerek ihaleyi düzenleyen kuruma gerek Kamu İhale Kurumuna yapılacak itirazların düzenlenmesi gerekse kurul kararlarının lehlerinde olması amacıyla suç örgütü ile irtibatlı olan şüpheli Osman Nuri YILMAZ’ ın, yine bu amaçla örgüt yöneticisi Osman TURNA’ nın oğlunun düğününde 568 TL değerinde altın taktığı ve ödemesinin Fermak Firması tarafından yapıldığı tespit edilmiştir. Takının, hayatın olağan akışı ve Türk toplumunun sosyal yapısının gerektirdiği şekilde dostane ilişkiler çerçevesinde takılmadığı, Fermak Firması sahibinin talimatıyla firmanın Kamu İhale Kurumundaki işlerini takip eden şüpheli Osman Nuri YILMAZ tarafından takılmasının, tamamen Fermak firmasının suç örgütü ile ilişkilerini sıcak tutmak adına olduğu anlaşılmıştır.

28.07.2011 günü saat 09:24:33’ de örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ Osman Nuri YILMAZ’ la yaptığı görüşmede, firmanın ihaleyi düzenleyen kuruma ne şekilde ve hangi gerekçelerle itiraz etmesi gerektiği yönünde örgüt yöneticisinin firma sahibine bilgi ve talimat verdiği anlaşılmıştır.

Osman Nuri YILMAZ’ ın bu görüşmeyi takiben dilekçeyi hazırlayacak olan Fermak firması çalışanı Muammer DÜLGER’ i 28.07.2011 günü saat 09:40:40’ de örgüt yöneticisi ile gerekli görüşmeleri yaptığı ve devam eden görüşmede itirazların nasıl şekillendireceklerini anlattığı,

Aynı konuyla ilgili olarak şüphelilerin ilerleyen tarihlerde görüşmelerinin devam ettiği, firmanın Kamu İhale Kurumuna itiraz edecekleri bu nedenle gerekli çalışmalara başladıkları, 04.08.2011 günü saat 13:57:23’ de Muammer DÜLGER ile Osman Nuri YILMAZ arasında geçen görüşmede, Şüpheli Osman Nuri YILMAZ’ ın konuyla ilgili olarak suç örgütü ile yaptığı görüşmeler sonrası “itirazını yapsın versin diyo bize. bi benkime düştüğüne bakarım diyo onun evrakı incelerim diyo içerden” şeklinde suç örgütü yöneticisinin firmanın itirazını yapmasından sonra gereğini yapacağını söylediği,

17.08.2011 günü saat: 13:14:10 da Ferit RIZVANOĞLU’ nun şüpheli Osman Nuri YILMAZ ile yaptığı görüşmede Fermak Firması sahibinin suç örgütü lideri ve yöneticileriyle görüştüğü, Osman Nuri YILMAZ’ a da Muammer DÜLGER’ in hazırladığı ve düzenlenmesi için örgüt yöneticisine gönderilecek olan dosyalarını sorduğu anlaşılmıştır. Devam eden görüşmede şüphelilerin gizlilik prensiplerine azami dikkat ettikleri ve görüşme içeriğinde hangi ihale dosyası olduğu ve yapılacak işlemlerle sonuç hakkında yüz yüze konuşma kararı aldıkları anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, her ne kadar şüphelilerin görüşmelerinde bahsettikleri ihale tespit edilememiş olsa da yapılan görüşmelerin içeriğinden de anlaşılacağı üzere KİK içerisinde faaliyet gösteren suç örgütünün, kendileriyle çıkar ilişkisine dayalı irtibatlı bulunan ve açıklanan diğer olaylardan da anlaşılacağı üzere suç örgütü lider ve yöneticilerine çeşitli zamanlarda haksız menfaatler sağlayan şüpheli Osman Nuri YILMAZ, Ferit RIZVANOĞLU ve Muammer DÜLGER isimli şahısların lehine olacak şekilde, KİK’de inceleme aşamasında olan dosyalarını takip ederek bu eylemleri karşılığında haksız menfaat talep ve temin ettikleri anlaşılmıştır.

 

2/H

 

Soruşturmamız kapsamında ilgili mahkeme kararları gereği şüphelilerin iletişimlerinin tespiti ve kayda alınması esnasında düzenlenen ses kayıt çözüm tutanaklarının tetkikinde;

07.09.2011 günü saat: 09:50:03 de Ferit RIZVANOĞLU’ nun firma çalışanlarından Muammer DÜLGER’ i aradığı ve taraf oldukları ihale dosyalarıyla ilgili gerekli takibi yapmalarını, itiraz sürelerine riayet etmeleri talimatını verdiği, 07.09.2011 günü saat:10:24:31 de Osman Nuri YILMAZ’ ın Ankara’ya gelmeden önce Muammer DÜLGER’ i aradığı, şahıslar arasında geçen görüşmede İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ihale ile ilgili olarak Suç örgütünden bilgi alacakları anlaşılmıştır.

Şüpheli Osman Nuri YILMAZ’ ın, Fermak firmasından e-mail yoluyla kendisine gönderilen itiraz dosyalarıyla ilgili olarak Ankara’ ya geldiği ve KİK ile irtibata geçtiği, 07.09.2011 günü Ferit RIZVANOĞLU, Osman Nuri YILMAZ ve suç örgütü lideri Ali KAYA’ nın Ankara’ da buluştukları, bu görüşmeyi takiben saat:17:00:37 de Ferit RIZVANOĞLU’ nun Muammer DÜLGER’ i arayarak suç örgütü lideri ile görüşmeleri sonrası ihale dosyasıyla ilgili olarak örgüt liderinin dilekçeyi vermelerini söylediğini ifade ettiği,

15.09.2011 günü düzenlenen ses kayıt çözüm tutanaklarının tetkikinde Fermak firmasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ihaleye ilişkin itiraz dilekçesini Kamu İhale Kurumuna verdiği, Dilekçeyi veren Muammer DÜLGER’ in dilekçeyi vermeden önce Osman Nuri YILMAZ ile irtibata geçerek konuyu son bir kez teyit etmeye çalıştığı, şüpheli Osman Nuri YILMAZ’ ın 15.09.2011 günü suç örgütü ile tekrar irtibata geçtikten sonra saat:11:47:51 de Muammer DÜLGER’ i arayarak herhangi bir sorun olmadığını bildirdiği anlaşılmıştır.

Görüşmelere konu ihalenin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2011/135645 Istanbul Geneli Ana Ulaşim Yol Güzergahlarinda Asfalt, Sanat Yapilari Ve Yol Yapim, Onarim Işi ihalesi olduğu, Fermak İnşaat firması tarafından verilen itiraz dilekçesine KİK tarafından “Başvuru sahibi tarafından idareye şikayet yolu tüketilmeden doğrudan Kuruma başvuruda bulunduğu tespit edildiğinden, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere dilekçe ve eki belgelerin bir örneği ilgili idareye gönderilmiştir. Bu başvuruya ilişkin olarak, bu aşamada Kurumumuzca yapılacak başkaca bir işlem bulunmadığı” gerekçesiyle herhangi bir işlem yapılmadığı, ihalenin ise tekliflerdeki belirsizlikten dolayı idarece iptal edildiği anlaşılmıştır.

21.09.2011 günü saat:10:45:49 de Ferit RIZVANOĞLU ile şüpheli Osman Nuri YILMAZ arasında geçen; “OSMAN : abi sabah geliyordukta vazgeçtik abi vazgeçti şöyle ALİ ABİYLE KONUŞTUK yarın Allah nasip ederse ordayım sabahleyin FERİT : hee ben bi uğrayım mı napıyım OSMAN: bence gerek yok mevzuyu biliyolar ee ama sen biliyosun istiyosan uğrayabilirsin sen yarın İstanbul a mı dönüyosun FERİT : hee dönecem yarın OSMAN : tamam yani sen biliyosun abi istiyosan uğrayabilirsin keyfin nası istiyosa. Ali abi orda FERİT : ya şu, ŞU BÜYÜKŞEHİRİ SORACAZ ne ...... açıklanıyo OSMAN : tamam abi olabilir istiyosan bi uğra bi ara ÖĞLENLEYİN Bİ YEMEĞE GÖTÜR ONLARI FERİT : bi arayım bi Ali abiye şimdi de OSMAN : tamam abi zaten o da senle bişeyler konuşcak onunda kafasında bi yer var” şeklindeki görüşmeden de anlaşılacağı üzere suç örgütü ile devamlı olarak irtibatlı olan şüphelilerin itirazlarının sonucuna ilişkin bilgi almak için örgüt lideri Ali KAYA ile buluşacakları anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, 2011/135645 Istanbul Geneli Ana Ulaşim Yol Güzergahlarinda Asfalt, Sanat Yapilari Ve Yol Yapim, Onarim Işi ihalesi ile ilgili olarak her ne kadar şüphelilerin eylemleri planladıkları şekilde sonuçlanmasa da; Fermak firmasının taraf olduğu ihaleye yapacakları itirazın dilekçesinin hazırlanması aşamasından Kamu İhale Kurumuna teslim edildiği sürece kadar suç örgütü ile irtibatlı bir şekilde hareket eden şüphelilerin tam bir fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri, şüpheli Osman Nuri YILMAZ, Ferit RIZVANOĞLU ve Muammer DÜLGER’in kendileriyle çıkar ilişkisine dayalı irtibatlı bulunan suç örgütü lideri Ali KAYA’ ya ve örgüt yöneticilerine haksız menfaat sağladıkları anlaşılmıştır.

 

2/I

 

Soruşturmamız kapsamında ilgili mahkeme kararları gereği şüphelilerin iletişimlerinin tespiti ve kayda alınması esnasında düzenlenen ses kayıt çözüm tutanaklarının tetkikinde;

24.06.2011 günü saat 16:54:21’ de Fermak firmasının taraf olduğu ve Kamu İhale Kurumuna intikal eden ihale dosyalarını kurum içerisinde faaliyet gösteren suç örgütü ile irtibatları sayesinde takip eden şüpheli Osman Nuri YILMAZ ile Fermak firması sahibi FERİT RIZVANOĞLU arasında geçen görüşmede; Örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ in İstanbul’ a gideceği ve suç örgütü ile ilişkileri açısından örgüt yöneticisinin ziyareti esnasında Osman Nuri YILMAZ’ ın şüpheliyle ilgileneceği ve suç örgütü lideri ve yöneticilerine forma temin edilip verileceği anlaşılmış, bu görüşmeyi takiben firma sahibi Ferit RIZVANOĞLU’ nun 24.06.2011 günü saat 16:59:39’ de 905496361921 numaralı GSM hattı kullanıcısı ile yaptığı görüşmede; suç örgütüyle yakın ve samimi ilişkilerini devam ettirebilmek adına verilecek olan formalar için gerekli düzenlemeleri yaptığı,

Aynı süreç içerisinde Ferit RIZVANOĞLU’nun Osman Nuri YILMAZ ile 27.06.2011 günü saat 18:51:47’ de yaptığı görüşmede Firma sahibinin “senin ekip” olarak adlandırdığı suç örgütünden itiraz edecekleri ihale dosyasına ilişkin ne yapması gerektiği konusunda bilgi alması talimatı verdiği,

Bu görüşmeleri takiben şüpheli Osman Nuri YILMAZ’ ın Ankara’ ya geldiği ve 05.07.2011 günü saat 15:03:17’ de Ferit RIZVANOĞLU’ nu arayarak suç örgütü lideri Ali KAYA ile yaptığı görüşme sonrası örgüt liderinin, Fermak firmasının taraf olduğu ve ihale dışı kaldığı bir itiraz dosyası hakkında raporu düzenleyen KİK görevlisini çağırdığı ve düzenlenen rapordaki yanlışlıklardan bahsettiği, rapor düzenleyen görevliyle bu konu hakkında görüştüklerini, Fermak Firmasının da konuyu mahkemeye götürmeleri gerektiğini söylediğini, bildirdiği anlaşılmıştır.

Şüpheli Osman Nuri YILMAZ’ ın konuyla ilgili olarak 06.07.2011 günü saat 14:02:07’ de Fermak firmasının iştirak ettiği ihale dosyalarını takip eden Muammer DÜLGER ile irtibata geçtiği ve suç örgütüyle iki ayrı konu hakkında görüştüğünü, ihaleyi düzenleyen kuruma yapılacak olduğu değerlendirilen itiraz dilekçesinde bir sorun olmadığını, yukarıda açıklanan konuyla ilgili olarak da mahkemeye gideceklerini bildirdiği, aynı görüşme içerisinde Şüpheli Muammer DÜLGER’ in iki dosya daha göndereceğinden bahsettiği anlaşılmıştır.

Devam eden süreç içerisinde Ferit RIZVANOĞLU’ nun 06.07.2011 günü saat 14:43:14’ de şüpheli Osman Nuri YILMAZ ile yaptığı görüşmedefirmalarının taraf olduğu iki ayrı ihale dosyası hakkında da sıkıntı olduğunu konuyla ilgili olarak suç örgütü ile gerekli görüşmeleri yapması talimatını verdiği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak her ne kadar şüphelilerin bahsettikleri ihale dosyaları tespit edilememiş olsa da, soruşturmamız kapsamında tespit edilen diğer olaylardan da anlaşılacağı üzere, şüphelilerin tam bir fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri, Suç örgütü lideri Ali KAYA, örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER ve Osman TURNA’ nın kendileriyle çıkar ilişkisine dayalı irtibatlı bulunan Fermak firmasının taraf olduğu ihale dosyalarında, gerek itirazlarının düzenlenmesi gerekse KİK’deki dosyalarının takip edilmesi konusunda firma leihine hareket ettikleri, şüpheli Osman Nuri YILMAZ, Ferit RIZVANOĞLU ve Muammer DÜLGER isimli şahısların bu olayda da suç örgütüne haksız menfaat sağladığı değerlendirilmiştir.

 

2/K

 

Soruşturmamız kapsamında ilgili mahkeme kararları gereği şüphelilerin iletişimlerinin tespiti ve kayda alınması esnasında düzenlenen ses kayıt çözüm tutanaklarının tetkikinde;

01.11.2011 günü saat:11:33:45 de Ferit RIZVANOĞLU’ nun suç örgütü lideri Ali KAYA ile irtibata geçerek aynı gün içerisinde buluşmayı kararlaştırdıkları, bu görüşmeyi takiben Fermak Firması sahibinin örgüt lider ve yöneticilerinin mevkii ve tayin gibi talepleri doğrultusunda çeşitli görüşmeler yaptığı anlaşılmıştır.

Bu görüşmeden yaklaşık 1 ay sonra 30.11.2011 günü Saat:19:26:41’de şüpheli Osman Nuri YILMAZ’ ın, suç örgütü lideri Ali KAYA ile yaptığı görüşmede örgüt liderinin Fermak Firması sahibi Ferit RIZVANOĞLU ile yaptığı görüşmenin sonucundan haber almaya çalıştığı,

05.01.2012 günü Saat:13:07:27’de Ferit RIZVANOĞLU’nun Ali KAYA’yı arayarak örgüt liderini Kamu İhale Kurumundaki odasında ziyaret etmek istediğini bildirdiğinin tespit edilmesi üzerine ilgili mahkeme kararları ile CMK’ nın 140. maddesi gereği yapılan teknik araçlarla izlemelerde; 05.01.2012 günü saat:14.40 sıralarında Kamu İhale Kurumu ziyaretçi girişi önüne 34 ASF 48 plaka sayılı aracın geldiği, Ferit RIZVANOĞLU’ın araçtan inerek şöförünün açtığı bagajdan bir çanta alarak Kamu İhale Kurumuna girdigi, şoförünün ise araçta beklemeye başladığı, Saat:15.24 sıralarında Ferit RIZVANOĞLU’nun çantasız olarak KİK’dan çıktığı ve geldiği araç olan 06 ASF 48 plakalı araç ile ayrıldığı tespit edilmiştir.

07.01.2012 günü saat:15:24:52 de şüpheli Ferit RIZVANOĞLU’ nun şüpheli OSMAN NURİ YILMAZ’ ı aradığı şahıslar arasında geçen; “OSMAN: İyi nasıl geçti Ankara FERİT: İyi abi, ARKADAŞLARA UĞRADIM BİR ÇAYLARINI İÇTİM HEDİYELERİNİ VERDİM OSMAN: Oh maşallah FERİT: Ondan sonra çıktım geldim hacı abi OSMAN: şimdi ben seni niye aradım, ŞENOL BURDA DA BENİ ARADI ONUNLA BULUŞACAM DEDİM BAKIYİM HANİ HEDİYE VERDİNMİ ona göre arayim FERİT : Abi ben şey Ali abiye uğradımda şey yokki OSMAN: Şenol yokmuydu FERİT: SENOLLA ŞEY YOKTU AMA OSMAN ABİ YOKTU ONLARINKİNİ BIRAKTIM şeye OSMAN : Haa dur bakalım şimdi Ali abiye gelmemişmi, bir yoklama çekeyim ona göre FERİT: Hee OSMAN : Şenol burda karısı ile geldi şimdi onla konuşacam FERİT: Öylemi OSMAN: Hee FERİT : Tamam OSMAN: Selamını iletirim sayın abicim FERİT: ABİ SELAMLARINI İLETİRSİN BEN ALİ ABİYE BIRAKTIM OSMAN: Tamam FERİT: dedim abi ben daha sonra uğrarım hafta arası, şimdi ali abi ile görüştüm şey yapacam bir yemek ayarlıyacam şimdi klüpte birinci derece asları çekecem şeyede OSMAN: Tamam .... FERİT: MUTLU BİR YEMEK VERECEM ONLARA” şeklindeki görüşmeden de anlaşılacağı üzere Fermak firması sahibi Ferit RIZVANOĞLU ve firma adına hareket eden şüpheli Osman Nuri YILMAZ’ ın, Kamu İhale Kurumunda faaliyet gösteren suç örgütü ile ilişkilerini sıcak tutmak, itiraz edecekleri dosyalarında itiraz dilekçelerini düzenletmek ve gerekirse Kamu İhale Kurulu gündemine taraf oldukları dosyalarda lehlerinde karar çıkartabilmek amacıyla suç örgütü lider ve yöneticilerine mutat aralıklarla haksız menfaat temin ettikleri anlaşılmıştır.

Ferit RIZVANOĞLU’ nun Kamu İhale Kurumunda örgüt lideri Ali KAYA’yı ziyaretinden 13 gün sonra, 18.01.2012 tarihinde Fermak – Özkardeşler - Güven ortak girişiminin itiraz ettiği ihalenin; Karayolları 12.Bölge Müdürlüğü tarafından 23.11.2011 tarihinde düzenlenen 2011/92657 kayıt numaralı “Olur-Ardanuç Yolu Km: (0+000-46+399) Toprak İşleri ,Sanat Yapıları ,Üst Yapı Ve Sathi Kaplama Yaptırılması Yapım İşi” konulu ihale olduğu ve 30.01.2012 tarihi itibariyle itiraza ilişkin incelemenin devam ettiği anlaşılmıştır.

Fermak Firması tarafından yapılan itiraz sonrası devam eden süreç içerisinde Fermak Firması Sahibi Ferit RIZVANOĞLU’nun 26.01.2012 günü saat:14:04:12 de örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ i arayarak “FERİT: iyiyiz bizde sağol teşekkür ederim abi nerdesin Şenol abi yerinde misin ŞENOL: yerimdeyim FERİT: ha. abi yaa bi Muammer bey sana gelecek bi 5 dakka müsaitsen bi konu varda senden bilgi, akıl alması lazım ŞENOL : tamam gelsin FERİT: tamam Şenol abi” Şeklindeki görüşmeyi takiben ilgili mahkeme kararları ile CMK’ nın 140. Maddesi gereği teknik araçlarla yapılan izlemelerde;

Fermak firması çalışanlarından Muammar DÜLGER’in 26.01.2012 günü Saat:14.55 sıralarında Kamu İhale Kurumu ön tarafına 34 HP 8203 plakalı araç ile gelerek durduğu, şöförün araç içerisinde beklediği, şüpheli Muammer DÜLGER’in elinde herhangi bir dosya çanta ya da belge olmaksızın araçtan inerek arka tarafta bulunan ziyaretçi kapısından Kamu İhale Kurumuna girdiği, Saat:15.20 sıralarında şüpheli Muammer DÜLGER’in Kamu İhale Kurumundan elinde bulunan bir dosyayla çıkarak aynı araçla ayrıldığı tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, 2011/92657 kayıt numaralı “Olur-Ardanuç Yolu Km: (0+000-46+399) Toprak İşleri ,Sanat Yapıları ,Üst Yapı Ve Sathi Kaplama Yaptırılması Yapım İşi” konulu ihale ile ilgili olarak şüphelilerin tam bir fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri, suç örgütü lider ve yöneticilerine çeşitli zamanlarda haksız menfaatler sağlayan şüpheli Osman Nuri YILMAZ ve Ferit RIZVANOĞLU isimli şahısların lehine olacak şekilde, görevlerinin gereklerine aykırı hareket eden örgüt lider ve yöneticilerine haksız menfaatler sağlandığı ayrıca yapılan itiraza binaen incelenmek üzere gelen ihale dosyasında firma lehine kamu ihale kurulundan karar çıkarmam için girişimde bulundukları, ancak KİK’deki itiraz sürecinin devam etmesi nedeniyle ihaleye fesat karıştırma suçuna teşebbüs ettikleri anlaşılmıştır

 

2/L

 

Soruşturmamız kapsamında ilgili mahkeme kararları gereği şüphelilerin iletişimlerinin tespiti ve kayda alınması esnasında düzenlenen ses kayıt çözüm tutanaklarının tetkikinde;

07.09.2011 günü saat:11:04:00 de Osman Nuri YILMAZ ile örgüt yöneticisi ŞENOL VARÜRER arasında geçen görüşmede Fermak Firmasının taraf olduğu ve ihaleyi düzenleyen kuruma yapılacak itiraz ile ilgili olarak örgüt yöneticisinin itirazda nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda Fermak Firması adına hareket eden şüpheliye bilgi verdiği, Osman Nuri YILMAZ’ ın da bu görüşmeyi takiben firmanın ihale dosyalarını takip eden şüpheli Muammer DÜLGER ile irtibata geçtiği ve örgüt yöneticisinden aldığı bilgileri aktardığı,

08.09.2011 günü saat:17:13:56 da Osman Nuri YILMAZ ile Fermak Firması adına kayıtlı 905428180101 numaralı GSM hattı kullanıcısı Meltem arasında geçen görüşmede Şüpheli Osman Nuri YILMAZ’ ın firmanın taraf olduğu ve Kamu İhale Kurumunda faaliyet gösteren suç örgütünden bilgi alınacak olan ihale dosyalarının kendisine gönderilmesini söylediği,

23.09.2011 günü saat:14:25:25 de Osman Nuri YILMAZ ile Fermak Firması adına kayıtlı 905339597019 numaralı GSM hattı kullanıcısı arasında geçen görüşmede firma çalışanı tarafından firmanın taraf olduğu ve itiraz edilecek ihale dosyalarının, suç örgütü tarafından incelenerek bilgi alınması amacıyla gönderildiği,

25.09.2011 günü saat:16:13:06 da Osman Nuri YILMAZ ile Şenol VARÜRER arasında geçen görüşmede Şüpheli Osman Nuri YILMAZ’ ın imalı bir şekilde “GÖMLEK ALDIM 2 TANE” ifadesiyle incelenmesi yapılacak ihale dosyalarını örgüt yöneticisine getireceğini söylediği,

27.09.2011 günü saat:11:15:20 de örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER ile Osman Nuri YILMAZ arasında geçen görüşmede üstü kapalı olarak incelenmek üzere suç örgütü yöneticisine Fermak Firmasının taraf olduğu ihale dosyalarını getireceğini söylediği,

01.10.2011 günü saat:15:05:13 de örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER ile Osman Nuri YILMAZ arasında geçen; “ OSMAN: büyük ihtimalle orda olmam lazım herhalde ŞENOL : tamam. yok sen kesin geleceksen bi de niye kesin geleceksen OSMAN: KESİN GELCEM PAKETİNDE BENDE ÇÜNKÜ ONU DA GETİRCEM SANA ŞENOL: tamam yav o önemli değil o tür şeylere gerek yokta OSMAN: önemli veyahut değil abi üzerimiz de kaldı onu halletmemiz lazım ...... ........” Şeklindeki görüşmede firma tarafından suç örgütü yöneticisine haksız menfaat sağlandığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, her ne kadar bu olayda özetlenen ses kayıt çözüm tutanakların da şüphelilerin bahsettikleri ihale dosyaları tespit edilememiş olsa da soruşturmamız kapsamında tespit edilen diğer olaylardan da anlaşılacağı üzere, bu görüşmelerde de şüphelilerin tam bir fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri, Suç örgütü yöneticisi Şenol VARÜRER ‘ in çıkar ilişkisine dayalı irtibatlı olduğu Fermak firmasının taraf olduğu ihale dosyalarında gerek itirazlarının düzenlenmesi gerekse KİK’deki dosyalarının takip edilmesi konusunda firma lehine hareket etmeleri karşılığında, şüpheli Osman Nuri YILMAZ ve Ferit RIZVANOĞLU isimli şahıslar tarafından bu olayda da suç örgütüne haksız menfaat sağlandığı ve rüşvet suçunun gerçekleştiği değerlendirilmiştir.

OLAY 3

(ÖZDOĞANLAR FİRMASI)

 

Soruşturmamız kapsamında şüphelilerin iletişimlerinin tespiti kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirlerinin uygulanması esnasında düzenlenen ve aşağıda özetlenen ses çözüm tutanaklarındanın tetkikinde;

ÖZDOĞANLAR İnş.San.ve Tic.A.Ş. firması sahibi Binali ÖZDOĞAN isimli şahsın Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2008/155145 sayısına kayden yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine teslim edilen Bakış Temizlik ve Güvenlik firmaları sahibi Mustafa BAKIŞ ile irtibatlı olduğu, Binali ÖZDOĞAN’ın bu irtibatı aracılığıyla, Kamu İhale Kurulu üyesi Ali KAYA liderliğinde, kanunun suç saydığı fiilleri işlemek ve Kamu İhale Kurumundaki yetkilerini kullanarak haksız menfaat sağlamak amacıyla kurulan suç örgütü ile irtibata geçmek amacıyla, örgüt liderinin akrabası olan şüpheli Yusuf KAYA ile irtibat sağladığı, şüpheli Binali ÖZDOĞAN’ın katıldığı ihale sürecindeki olumsuzlardan dolayı yaptıkları itiraz üzerine, Kamu İhale Kurumunda incelemeye alınan ihale ile ilgili olarak firmaları lehine karar çıraktabilmek amacıyla suç örgütü ile irtibata geçtiği anlaşılmıştır.

Binali ÖZDOĞAN’ın sekreteri Zerrin isimli şahıs ile Yusuf KAYA arasında 26.04.2010 günü saat:17:59:21’da gerçekleşen görüşmede Yusuf KAYA’nın 28.04.2010 günü Binali ÖZDOĞAN ile görüşme yapılmak üzere mutabakata vardıkları tespit edilmesi üzerine, 28.04.2010 günü CMK’ nın 140. maddesi yapılan teknik araçlarla izlemede, örgüt mensubu Yusuf KAYA’nın 28.04.2010 günü saat:15:15 ile 15:30 arasında görüşme yapmak için geldiği ÖZDOĞANLAR firmasından çıkışına ait görüntü tespit edilmiştir.

Şüphelilerin, kendilerinin taraf oldukları ve Kamu İhale Kurumunda inceleme aşamasında olan ihale dosyası ile ilgili olarak, kararın kendi lehlerine çıkabilmesi amacıyla örgüt mensupları Yusuf KAYA aracılığıyla suç örgütüne 20.000 TL ödeme yaptıkları, hatta yapılacak ödeme meblağı için Binali ÖZDOĞAN’ın Mustafa BAKIŞ isimli şahıstan fikir almaya çalıştığı, yapılan 20.000 TL ödemenin Özdoğanlar firması sahibi Binali ÖZDOĞAN’ ın talimatıyla firma çalışanlarından Kaya isimli şahıs tarafından, Yusuf KAYA talimatıyla bu tahsilatı yapmak üzere gönderilen Erkan FIRAT isimli şahısa yapıldığı anlaşılmıştır.

Devam eden görüşmelerde bu ödeme yapıldıktan sonra Binali ÖZDOĞAN ile Yusuf KAYA arasında geçen 21.05.2010 günü saat: 14:36:02 de görüşmede; “ … Binali ÖZDOĞAN: Senin konunu YUSUF : ben adam gönderdim BİNALİ : ÇOCUK BANKAYA GİTMİŞ GELİNCE HABER VERECEKLER ÇOCUK BANKAYA GİTMİŞ YUSUF : TAMAM BEN ARKADAŞ GÖNDERDİM ÖYLE DEDİLER BANA HABERİ OLSUN DİYE BİNALİ : HE BANKAYA GİTMİŞ KAYA BEY GELİNCE HABER VERECEKLER YUSUF : tamam başın sağ olsun BİNALİ : SEN ALİ ABİYEDE SÖYLE BUNU OLDUMU YUSUF KAYA: SÖYLERİM BİNALİ: HE BENDE SÖYLÜYECEM SEN DE SÖYLE AYIP OLMASIN YUSUF : cenazeyi mi BİNALİ : YOK YOK ŞEYİ EMANET İŞİ YUSUF : anlamadım ama neyse konuşuruz onu BİNALİ : tamam” şeklinde olduğu, bu görüşmenin akabinde örgüt mensubunun hemen firma sahibi Binali ÖZDOĞAN’ ı aradığı ve 21.05.2010 günü saat:14:40:46 da yapılan görüşmede; “Binali ÖZDOĞAN: Efendim yusuf Yusuf KAYA: Ben ali abime hangisini diyecem ya anlamadım şimdi Binali ÖZDOĞAN: Ha yok bi diyecem yok dedim bu neyse sonra konuşuruz dedim ali abi ŞU EMANET İŞİ ALİ ABİDE BİLSİN YANİ ONU DEMEK İSTEDİM Yusuf KAYA: Benle ne işi var ali abimin Binali ÖZDOĞAN: He Yusuf KAYA: Benle ne işi var ali abimin Binali ÖZDOĞAN: Neyse sonra konuşuruz o zaman tamam Yusuf KAYA: Yok şimdi kafamı karıştırdın ali abimin ne işi var benim şimdi ali abimin ne diyecem ben şimdi ali abime Binali ÖZDOĞAN: İyi tamam bişey demedim tamam Yusuf KAYA: Kendi şahsi işim bunlar Binali ÖZDOĞAN: Öylemi Yusuf KAYA: Tabi canım Binali ÖZDOĞAN: Tamam okey peki kardeş Yusuf KAYA: Benim onlan ne işim var zate sen onlan tanışıyosun Binali ÖZDOĞAN: Tamam peki hadi görüşürüz Yusuf KAYA: Hadi görüşürüz “ şeklinde olduğu yani örgüt mensubunun örgüt lideri Ali KAYA’ nın eylemlerin ve olayların dışında olduğu izlenimini vermeye çalıştığı,

Oysaki Kamu İhale Kurumunda herhangi bir görevi olmadığı, özel sektör çalışanı olduğu ve Kamu İhale Kurumu kurul üyesi örgüt lideri Ali KAYA adına hareket ettiği bilinen örgüt mensubunun, suç örgütüne haksız menfaat sağladığı bu olayda, tek başına Kamu İhale Kurumundan firma lehine bir karar çıkartılmasını sağlayacak bir konumda olmadığından bu durumun hayatın olağan akışına aykırılık teşkil ettiği,

Görüşmelere konu olan ve Özdoğanlar firması tarafından suç örgütü ile irtibata geçilerek lehlerinde karar çıkartılması amacıyla 20.000 TL ödeme yapılan ihalenin;

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 02.11.2009 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan  2009/138949 İhale Kayıt Numaralı "Naras Barajı İnşaatı" İhalesine ilişkin olarak Güvensoy İnş.- Zihni Üstün Oğulları İnş. Ortak Girişimi ’ nin 31.12.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.01.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.01.2010 tarih ve 696 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.01.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,  

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;  

Başvuru sahibinin dilekçesinde özetle; ön yeterlilik değerlendirmesi için müracaatta bulundukları ihalede, “ ön yeterlik şartnamesi ” nin 7.4.2 nci maddesinde belirtilen özkaynak oranını sağlamadıkları gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığını, oysa teklif dosyası ekinde sundukları yeminli mali müşavir tasdikli bilançolarda görüleceği üzere istenilen kriterleri karşıladıkları iddiasına yer verildiği, Kamu İhale Kurumunca yapılan ön inceleme de   İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;   4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,   Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verildiği,

Kamu İhale Kurumunun 23.02.2010 gün ve 2010/UY.III -630 sayılı kararında; itirazen şikayet başvurusunun reddine, Oybirliği  ile karar verildiği,

Aynı ihale ile ilgili olarak ;Özkar İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’ nin 23.06.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.06.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.07.2010 tarih ve 15406 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.07.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,   İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;   4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,   Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verildiği,

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

İdarenin tekliflerini aşırı düşük bularak, NB-01, NB-02, NB-06, NB-10, NB-11, NB-13, NB-17 ve NB-19 pozlarından oluşan 8 adet imalat cinsinin açıklamasını istediği, yaptıkları açıklamanın mazot, çimento ve makine yağı için ortalama birim maliyetlerin belirtilmediği gerekçesiyle uygun görülmediği ve tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, iddiasına yer verildiği,

Kamu İhale Kurumunun 26.07.2010 gün ve 2010/UY.III-2165 sayılı kararında   düzeltici işlem belirlenmesine,   Oyçokluğu ile karar verildiği, Abdullah DÜNDAR ve Bahattin IŞIK isimli kurul üyelerinin şikayetin reddi gerektiği gerekçesiyle karşı oy kullandıkları,

Özkar İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’ nin bahse konu ihaleye ilişkin itirazı sonrası Kamu İhale Kurumunca düzeltici işlem tesis edilmesine karar verilmesi üzerine ihaleye istekli firmalardan Koçoğlu İnş. San. Tarım ve Hayvancılık Tic. A.Ş. tarafından 26.07.2010 tarih ve 2010/UY.III-2165 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle tarafından açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen 24.02.2011 tarih ve Y.D.İtiraz No:2011/972 sayılı “ Yürütmenin durdurulması isteğinin kabulüne ” yönündeki karara ilişkin işlem tesis edilmesi için Kamu İhale Kurulu gündemine alınan Mahkeme kararına ilişkin olarak ,

Kamu İhale Kurumunun 02.05.2011 gün ve 2011/MK-96 sayılı kararında, Kamu İhale Kurulu’ nun 26.07.2010 tarih ve 2010/UY.III-2165 sayılı Kararının iptaline, Özkar İnşaat Firmasının itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verildiği,

Bu kararı takiben 26.07.2010 tarih ve 2010/UY.III-2165 sayılı KİK kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Koçoğlu İnş. A.Ş. tarafından açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesi tarafından verilen 19.04.2011 tarih ve E:2010/2214: K:2011/413 sayılı “ Davanın reddine” yönündeki karara ilişkin işlem tesis edilmesi kararı verildiği, KİK’in 20.06.2011 gün ve 2011/MK-125 sayılı kararında; KİK’in 02.05.2011 tarih ve 2011/MK-96 sayılı Kararının iptaline, Özkar İnşaat Firmasının itirazen şikayet başvurusu ile ilgili olarak düzeltici işlem belirlenmesine, oy birliği ile karar verildiği.

Koçoğlu İnş. A.Ş. - Özdoğanlar İnş. A.Ş. İş Ortaklığının tüm bu itirazlar sürecini takiben  21.09.2010 günü 30371 sayısına kayden Kamu İhale Kurumuna İhaleye ilişkin tekrar itiraz ettiği,  Kamu İhale Kurumunun 18.10.2010 gün ve 2010/UY.III-3196 sayılı kararında itirazen şikayet başvurusunun reddine,   Oyçokluğu ile karar verildiği. Kurul üyeleri Bahattin IŞIK, Adem KAMALI ve Abdullah DÜNDAR’ ın karşı oy kullandıkları anlaşılmıştır.

 İtiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından 85.197.905,00 TL yaklaşık maliyetli ihalede en yüksek teklifin 84.001.775,00 TL , en düşük teklifin 39.651.922,00 TL olarak gerkçekleşen ihalede 45.858.458,00 TL bedelle 12.11.2010 tarihinde ihaleyi düzenleyen kurumla istekli firmalardan NVS İnş. Şti. arasında sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

DSİ 25. Bölge Müdürlüğü tarafından  belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan 2009/172046 İhale Kayıt Numaralı “ Ergili Pompaj Sulaması ” ihalesine ilişkin olarak Koçoğlu İnşaat A.Ş. & Özdoğanlar Taahhüt İnş. San. ve Tic. A.Ş. ’ nin 04.03.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.03.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.03.2010 tarih ve 7272 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.03.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye iş ortaklığı olarak ön yeterlik başvurusunda bulundukları ve idare tarafından yeterli bulunarak ihaleye katıldıkları ancak teklif zarflarının nev’i değişikliği gerekçe gösterilerek açılmadığı, oysaki iş ortaklığının özel ortağı olan Özdoğanlar Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin nev’i değişikliğini ihale tarihinden önce idareye bildirdiği, şirketlerinin başka bir şirket tarafından satın alınarak ya da ortaklık yapısı değiştirilerek yepyeni bir şirket formunda değil aynı şirketin aynı ortaklar, aynı adres ve aynı sermaye ile devamı şeklinde olduğu, yani Özdoğanlar İnşaat Tekstil ve Ticaret Ltd. Şti. ile Özdoğanlar Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında halef -selef ilişkisi olduğu, bunun yanı sıra Ankara Ticaret Odasında Özdoğanlar Taahhüt İnşaat Tekstil ve Ticaret Ltd. Şti. ünvanı altında faaliyet gösteren firmalarının nev’i değişikliğinden sonra yeni ünvanı olan Özdoğanlar Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. adı ile de aynı ticaret sicil kayıt numarasıyla faaliyetlerine devam ettiği, idarenin iş ortaklığının teklif zarfını açmaması ve değerlendirme dışı bırakması işleminin mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verildiği,

Kamu ihale Kurumu tarafından yapılan incelemeler sonrası kurumun 26.04.2010 gün ve 2010/UY.I-1168 sayılı kararında; “İhaleye başvuran iş ortaklığının özel ortağı Özdoğanlar Taahhüt İnşaat Tekstil ve Ticaret Ltd. Şti. ’ nin ön yeterlilik tarihi itibarıyla artık böyle bir ticari unvanının olmadığı, dolayısıyla Özdoğanlar Taahhüt İnşaat Tekstil ve Ticaret Ltd. Şti. unvanı ile ihaleye başvuramayacağı anlaşıldığından, iş ortaklığının teklif zarfının açılmayarak değerlendirme dışı bırakılması işleminde anılan mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle itirazen şikayet başvurusunun reddine, oybirliği ile karar verildiği anlaşılmıştır.

Bütün bu süreç içerisinde suç örgütüne ödeme yapılması, adı geçen firmanın kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen ihalelere devamlı suretle istekli ve katılımcı firmalardan olması hasebiyle suç örgütü ile irtibatlarını devam ettirdikleri, bahse konu ihaleye en düşük teklifi veren Özdoğan ve Koçoğlu firmaları ortak girişiminin ihaleye itiraz eden Güvensoy- Zihni Üstün Oğulları Ortak Girişimi itirazının reddedilmesi amacıyla olduğu ve firmanın ilk itiraz sürecinin suç örgütü ile irtibata geçen firmanın talebi doğrultusunda olduğu ancak devam eden süreçte diğer istekli firmaların girişimleri sonucunda ilk Kamu İhale Kurumu kararını etkilemelerine rağmen ihale sonucunun planladıkları gibi olmadığı anlaşılmıştır.

Bilgi Sahibi Şükrü KOÇOĞLU ifadesinde özetle:2010 yılı içerisinde ihalesi yapılan Naras Baraj ihalesini firması Koçoğlu firması ve Özdoğanlar isimli firmanın ortak girişim grubu olarak teklif sunduklarını ve bu teklif sonucunda Naras baraj inşaatı ihalesini aldıklarını. Bu aşamadan sonra Özkar isimli firmanın KİK’e itirazen şikayette bulunduğunu. KİK Uzmanlarından Şenol VARÜER isimli şahsın bu itiraz ile ilgili raportör olarak atandığını ve aleyhlerinde bir rapor hazırladığını Binali ÖZDOĞAN’ ın, Yusuf KAYA isimli şahıstan duyduğunu. Yusuf KAYA isimli şahsın Ali KAYA nın akrabası olduğunu firmaların KİK e yaptıkları itirazları ile ilgili Ali KAYA adına ve bu şahsın da bilgisi dahilinde aracılık yaptığını diğer firmalar vasıtasıyla duyduğunu, Binali ÖZDOĞAN’ın Yusuf KAYA’dan, KİK te Uzman olarak bulunan Şenol VARÜRER isimli şahsın olumsuz rapor yazdığını öğrendiğinde, KİK e giderek Ali KAYA isimli şahıs ile görüştüğünü ve Şenol VARÜER isimli şahsın yazmış olduğu raporun haksızlık olduğunu ve adil olmadığını, raporun gerçekleri yansıtmadığını söylediğini, şahsın bu konuyu nerden duyduğunu bile sorma gereği duymadığını, fakat sonradan öğrendiğine göre Şenol VARÜER ve Ali KAYA’ nın zaten bu konuda birlikte hareket ettiklerini, Ali KAYA ile yapmış olduğu bu görüşmeden ayrılırken, Ali KAYA nın sekreterine aynı kurumda görev yapan eski bir arkadaşı olan Hüseyin BÖLÜKBAŞI isimli şahsı Ali KAYA’nın yanında sorarak görüşmek istediğini söylediğini ve Hüseyin BÖLÜKBAŞI’yı ziyaret ettikten sonra kurumdan ayrıldığını, Ali KAYA isimli şahsın kurulda “Şükrü KOÇOĞLU isimli şahıs benim yanıma gelerek elinde uzman raporunu Hüseyin BÖLÜKBAŞI’ndan almış” diye ithamda bulunarak hem arkadaşını hem de adını lekelemek maksadıyla bu sözleri kurulda sarf ettiğini. Bu söylemleri ile kurul üyelerinin düşüncelerini ve fikirlerini etkileyerek KİK te verilecek kararın firması aleyhine çıkmasını sağladığını, halbuki kendisinin Hüseyin BÖLÜKBAŞI’nın yanına Ali KAYA’dan sonra Ali KAYA’nın sekreteri vasıtasıyla gittiğini, Bu aşamadan sonra KİK Uzmanlarından Şenol VARÜER isimli şahsın bu konuda hazırlamış olduğu gerçeklerden uzak rapor sonucunda KİK’te yapılan değerlendirme ile firmalarının almış olduğu ihaleyi düzenleyici işlemle tesis etme yoluna gidildiğini, Binali ÖZDOĞAN’ın yapmış olduğu telefon görüşmelerinde geçen Yusuf KAYA isimli şahsa verdiği 20.000 TL ile ilgili olarak bir bilgisinin olmadığını, görüşmelere konu olsa da bir ihbar mektubu göndermediğini, Binali ÖZDOĞAN’ın bu bahsi geçen 20.000 TL yi hangi ihale için verdiğini bilmediğini, ancak bu bahsedilen beraber ortak girilen ihale için olmadığını beyan etmiştir.

Bilgi Sahibi Kaya KARAKUŞ ifadesinde özetle; Özdoğanlar İnşaat isimli şirkette muhasebe yardımcısı olarak çalıştığını, Yusuf KAYA isimli şahsı tanımadığını, telefonla görüşmüş olabileceğini, Yusuf KAYA ile Binali ÖZDOĞAN arasındaki irtibatı bilmediğini, şirkette resmi ödemeleri aldığı talimatla kendisinin yaptığını, KİK ile ilgili olarak C.Başsavcılığına hitaben yazılan isimsiz ve imzasız ihbar mektubunda belirtilen konular hakkında bilgisinin olmadığını ihbarda ismi geçen Ali KAYA ve Şenol VARÜRER isimli şahısları tanımadığını, Yaptığı telefon görüşmelerinde geçen konuyu hatırladığını, telefonda bahsedilen diyalogda olduğu gibi görüşme tarihinde ya da beş on gün sonra kendisinin 20.000 TL gibi bir parayı Binali ÖZDOĞAN’a verdiğini, görüşmede geçen 20.000 TL tutarın kime verileceğini ve kime gittiğini bilmediğini, bu tip konularda patronuna soru sorma gibi bir lüksünün olmadığını, Erkan FIRAT ve Yusuf KAYA ile şahsi tanışıklığının olmadığını beyan etmiştir.

Bilgi Sahibi Zerrin ERDOĞAN ifadesinde özetle; Özdoğanlar A.Ş. isimli işyerinin sahibi olan Binali ÖZDOĞAN’ı tanıdığını, 2012 yılı başlarında söz konusu firmadan ayrıldığını, ayrılmadan önce sekreter olarak çalıştığını, Bahri KÖSE ve Mustafa BAKIŞ isimli şahısları işyerinde isimlerinin geçtiğini ancak tanımadığını, Yusuf KAYA isimli şahıs ile yapmış olduğu telefon görüşmesinin patronu olan Binali ÖZDOĞAN talimatı ile yaptığı görüşmeler olduğunu, Yusuf KAYA’ nın Özdoğanlar A.Ş. isimli işyerine gelip gittiğini görmediğini, Erkan FIRAT isimli şahsı tanımadığını neden böyle bir görüşme yaptığını hatırlamadığını, Kaya KARAKUŞ isimli şahsın şirketin muhasebesine baktığını, telefon görüşmesinde geçen 20.000. TL aldığını görmediğini, yapmış olduğu telefon görüşmelerini genelde hatırlamadığını, Özdoğan isimli firmada çalıştığı dönemde patronu olan Binali ÖZDOĞAN’ın çalışma masasının sağ tarafında kaldığı için gelip gideni görmediğini, Yusuf KAYA, Erkan FIRAT ve Okan TOSUN isimli şahıslarla yapmış olduğu telefon görüşmelerinin patronu olan Binali ÖZDOĞAN’ nın talimatı ile yaptığı telefon görüşmeleri olduğunu beyan etmiştir.

Devam eden tarihlerde şüphelilerin iletişiminin tespiti tedbirinin uygulanması esnasında düzelenen ses kayıt çözüm tutanaklarının tetkikinde;

Şüpheliler Binali ÖZDOĞAN ve Şükrü KOÇOĞLU’ nun Kamu İhale Kurumunda faaliyet gösteren suç örgütüyle olan irtibatlarıyla; kendilerinin taraf olduğu ;Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen,  2010/19910 İhale Kayıt Numaralı "Bursa-İnegöl-Bozüyük Yolu Km. 73+920-79+700 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üst Yapı İşleri" İhalesine  02.07.2010 gün ve 15525 sayıyla itiraz ettikleri,

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalede taahhütleri altındaki mevcut işleri sebebiyle hali hazırda kurulu bulunan şantiye tesisleri, beton santrali, plent tesisleri ve konkasörleri göz önünde bulundurularak ve nakliye için minimum bedeller esas alınarak fiyat teklifi verildiği, diğer firmaların sağlıklı teklif oluşturmadıkları, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi ile kendi teklifleri arasında bulunan 69.162,82 TL ile kamu menfaatinin sağlanamayacağı, ihale konusu işin kendi tekliflerinden daha düşük bir teklif ile yapılamayacağı, aşırı düşük teklif değerlendirilmesinin yeniden incelenmesi gerektiği, iddialarına yer verildiği, Kamu İhale Kurumunun 26.07.2010 gün ve 2010/UY.III-2154 sayılı kararında; mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, B.Ergünler Yol Yapı İnş. A.Ş. ve başvuru sahibi Özdoğanlar İnş. A.Ş. ’ nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekçesiyle ihale ile ilgili olarak düzeltici işlem tesis edilmesine karar verildiği tespit edilmiştir.

Bahse konu itirazlara ilişkin olarak KİK sürecinin tamamlanmasının ardından haklarında CMK’ nın 135. Maddesi gereği tedbir uygulanan şüphelilerin yapmış oldukları görüşmelerde;

26.07.2010 günü saat 21:10:59’da Şükrü Koçoğlu İle Binali Özdoğan arasında geçen görüşmede;” BİNALİ : efendim başkan ŞÜKRÜ : binali sen kararı alınca idari mahkemeye gitcez BİNALİ: he ŞÜKRÜ : kararı eğer ...... şey yaparsak grup kararı iptal oluyo o zaman iş ...... ....... sen grup kararını iptal ve bu gürültü var yarın konuşalım hadi yarın konuşalım BİNALİ : sen nerdesin ŞÜKRÜ: ben eve evdeyim yav hiç BİNALİ :hı ŞÜKRÜ : bu p…. hırsız p… tabi niçin yani dürüst havası vermek için sen nasıl belge verirsin falan diye hüseyine çıkışmış sen belge verdin diye HALBUKİ HÜSEYİN VERMEDİ BELGE O YUSUF VERDİ, ŞEYİ YUSUF KENDİNİ BÖYLE TEMİZE ÇIKARMAK İÇİN anlatabiliyomuyum yani şey bir saat birbuçuk saate yakın tartışmışlar çok acayip tartışmalı geçmiş” şeklinde olduğu tespit edilmiş, firmanın itirazına ilişkin kurulda yapılan görüşmelerin çok tartışmalı ve sürüncemeli geçtiği, itiraza ilişkin düzenlenen ön inceleme raporunun firmanın eline geçtiğinden bahsettikleri ve suç örgütü liderinin kendisini bu olayların dışındaymış gibi göstermeye çalıştığı, ancak görüşmenin içeriğinden de anlaşılacağı üzere banhse konu raporun Yusuf KAYA aracılığıyla suç örgütü tarafından firma sahiplerine verildiği anlaşılmış,

Aynı görüşme içerisinde şüphelilerin “BİNALİ ÖZDOĞAN: yani abi o belge bahane değil mi sence hı ŞÜKRÜ : hep aynı yani işte böyle dürüst havasında işi o hedef saptırıyo yav yani AMA YA OLMAZ O…. ÇOCUĞU UĞRAŞACAM BEN BUNU SAVCILIĞA” şeklinde görüşme yaptıkları tespit edilmiş,

Cumhuriyet Başsavcılığımıza hitaben isimsiz ve imzasız olarak gönderilen;“Kamu İhale Kurumu'nda (KİK) artık dayanılmaz hale gelen aşırı rüşvet ve adaletsizliği ihbar etmek istediğini, rüşvet alma rezilliğinin yanında, çok rüşvet verenin lehine karar vermek gibi ayrıca adaletsizliğe ve fırsat eşitliğine ters uygulamalar gün geçtikçe arttığı, Kamu İhale Kurulu üyelerinden Ali Kaya’nın, bu ahlaksızlığın en fazla tebarüz ettiği isim olduğu, Şahsın kardeşi denilen aslında kuzeni olan Yusuf Kaya aracılığı ile KİK'te konusu olan müteahhitlerden sürekli para aldığı, Ali Kaya'nın bu kirli işleri tüm camiada ve Kurum içerisinde de bilindiğini, Ali Kaya'nın kuruma kendisinin aldığı uzman/raportör olarak 1-2 adamı vasıtası ile para aldıkları ve şahısların raporları istenilen şekilde yazdıkları, Ali Kaya ile birlikte bu rüşvet çemberinin ortasındaki en önemli ismin Kamu İhale Uzmanı Şenol VARÜRER isimli şahıs olduğu, Ali Kaya ve Şenol VARÜRER hakkında, ülke adına, doğruluk adına, hukuk ve adalet adına işlem ve takip yapılmasını talep ettiğini, Bu süreç başladığında (gizli) de olsa şahitlerin artacağı” şeklindeki ihbar mektubunun da Şükrü KOÇOĞLU ve Binali ÖZDOĞAN tarafından gönderilmiş olabileceği değerlendirilmiştir.

Firmaların itirazlarına ilişkin yapılan araştırmalarda; Özdoğanlar firmasının Kamu İhale Kurumunda itiraz ettiği 18 ayrı ve birlikte hareket ettiği anlaşılan Koçoğlu firmasının 10 ayrı ihale dosyasının olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç olarak yukarıda açıklandığı üzere bahse konu ihale ile ilgili olarak KİK’de yapılacak incelemelerde kendi lehlerine karar çıkarabilmek amacıyla suç örgütü ile irtibata geçerek 20.000 TL ödeme yapan Özdoğan Firması sahibi Binali ÖZDOĞAN’ın, verilecek kararın kendi lehlerinde olması amacıyla anlaşmaya varmak suretiyle; suç örgütünün lideri Ali KAYA isimli şahısa, firmalar ile suç örgütü arasında irtibatı sağlayan örgüt mensupları Yusuf KAYA, Okan TOSUN ve Erkan FIRAT isimli şahıslar aracılığıyla rüşvet verdikleri, örgüt mensubu Yusuf KAYA’ nın aracılığında gerçekleşen olayda firma sahiplerinin ihale ile ilgili olarak itirazlarına ilişkin KİK kararının lehlerinde çıkması amacında oldukları, her ne kadar itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verilmiş ise de suçun menfaatin kamu görevlisi tarafından temin edildiği anda tamamlanmış olacağı, rüşvet suçunun oluşabilmesi için amaçlanan şeyin yapılmasına veya yapılmamasına gerek olmadığı, rüşvet suçunun kamu görevlisi ile iş sahibi arasında belli bir işin yapılması veya yapılmaması amacına yönelik menfaat teminini öngören bir anlaşmanın yapılması durumunda dahi rüşvet suçu tamamlanmış olacağı değerlendirilmiştir.

SES KAYIT ÇÖZÜM TUTANAKLARI:

26.04.2010 günü saat:17:55:24 te Binali ÖZDOĞAN ile Mustafa BAKIŞ arasında yapılan görüşmede: “Mustafa BAKIŞ: Efendim Zerrin (Sekreter): Mustafa bey Mustafa : Efendim Zerrin (Sekreter): Efendim merhaba özdoğanlar müsait iseniz binali özdoğan a aktarmak istiyorum Mustafa : Tabi tabi abla Binali : Mustafa abi nasılsın Mustafa : İyiyim abi hürmet ederim sağ olasın sen nasılsın İyimisin Binali : Sağ ol nasıl keyfin sağlığın keyfin Mustafa : Hamd olsun abi allah razı olsun ellerinden öperim Binali : İyimi herkez Mustafa : Çok şükür ellerinden öperler abi çok şükür Binali : Ankara dışındamısın buradamısın Mustafa : Yooo ankaradayım abi Binali: Ne var ne yok nasıl işlerin Mustafa: İyi abi çok şükür koşturuyoz sende nasılsın iyisindir inşallah Binali : İyiyim ben de bi on gündür yurt dışındaydım gece Geldim Mustafa : Heee hoş geldiniz şeref verdiniz Binali : sağ ol abime söyleyim bu YUSUF BUGÜN BENİ ARAMIŞTA Mustafa : He Binali : Ya abi BİZ O ÇOCUĞA NE VERECEZ yaaa Mustafa : Bilmiyomki abi yaaa Binali : Yav sana bişey söylemedi mi ya ŞU İŞTEN BENİM DERDİMİ KURTAR ya Mustafa : Hiç bişey söylemedi bana abi Binali : Ha ne verecez ne edecez yani ....Mustafa :O gün senlen burda konuştuğumuz şey konuştum ama ben bana bi şey söy Binali : ...günde verirse helallaşalımda ben şimdi ne verecem yani bilmediğim için onun için Mustafa : Ya İşte bende bilmiyom ben dedim yani sordum yani nedir ne değildir dediki binali abiye bırakmışım Binali : Binali abiye bıramışta olmuyo işte binali abiye Bırakmak Mustafa : Evet Binali : Bende sana bi soruyum dedim yaaa Mustafa :Valla bilmiyom Bİ RAKKAM BİŞEY SÖYLEMEDİ ABİ YAAA SENİN DÜŞÜNCEN NEDİR ABİ Binali : bu hususta benim hiç bi düşüncem yok ben senden soruyum belki sana söylemiştir dedim Mustafa : Valla bana söylememiş hiç bişey abi dedi ben binali abi ne ediyse ver he valla Binali : YA ONU BİZ YARIN ÖBÜR GÜN BURAYA ÇAĞIRIYIM DA Bİ ÇAY İÇELİM Mustafa : Tamam Binali : Soruyum o zaman ben sana Mustafa : Tamam Yok abi benim haberim yok Binali : Tamam ağabeycim Mustafa : Tamam abi varmı bi emrin Binali : Hayırlı işler kolay gelsin Mustafa : Allaha emanet olasın sağ ol abi ….”

14.05.2010 günü saat: 11:58:51 de Tel:05323600800 Mustafa BAKIŞ ile Yusuf KAYA arasında geçen görüşmede; Yusuf KAYA: Efendim Mustafa BAKIŞ: Aloğ Yusuf KAYA: Efendim Mustafa BAKIŞ: Dedim dün perşembeydi içmemiştir erken kalkmıştır ama Yusuf KAYA: Er erken kalktım Mustafa BAKIŞ: Telefonun ... dedim heralde yatıyo Yusuf KAYA: Yok telefona bakmadım telefonlara Mustafa BAKIŞ: He ne yapıyon iyisin abi Yusuf KAYA: İyi oturuyorum sen ne yapıyosun Mustafa BAKIŞ: Sağ olasın sen cumadan sonra uğrayacan mı bana Yusuf KAYA: Hee Mustafa BAKIŞ: He o tarafada geçerek uğra tamam mı abi Yusuf : Bakarız tamam aha O BİNALİ HALA PARAMI VERMEDİ BENİM Mustafa : Öyle Yusuf KAYA: Hee pazartesi dedik yok hafta içi oldu yok şimdi Mustafa BAKIŞ: Bu arada şey o hacı hacıyı da çağıracam anladın mı Yusuf KAYA: Tamam bakarız ona onla işim olmaz zaten benim denyo herif Mustafa BAKIŞ: Yav öyle düşündüğün gibi değil gel sen tamam Yusuf KAYA: Ya yok siktiret onu yalancı sahtekar dolandırıcı ya Mustafa BAKIŞ: Yav sen hani benim dediğimi yap da anladın mı Yusuf KAYA: Tamam a ordan paran varmı bi on milyar yolla bana da Mustafa BAKIŞ: Benim bi lira param yok sen bi bilgili gel ordan da ben başka hesap Yusuf KAYA: Ya benim benim sorunum yok ya sen Mustafa BAKIŞ: Anladım sen Yusuf : Ben mevzu bende Mustafa : tamam bi gel tamam Yusuf : Tamam Mustafa : Cumadan sonra buluşalım Yusuf : Tamam

14.05.2010 14:31:13te Yusuf KAYA ile Binali ÖZDOĞAN arasında geçen görüşmede; Binali ÖZDOĞAN: Yav akraba ne para gönderiyon haşlımızyok ...... Yusuf KAYA: Heh heh heh Binali ÖZDOĞAN: Hiç işin ...... değilki nasılsın Yusuf KAYA: Sağ ol binali bey teşekkür ederim siz nasılsınız Binali ÖZDOĞAN: Valla yusuf ne biliyim ha koşup duruyoruz nereye gittimizi de bilmiyoruzki hamal hamal öyle geziyoruz Yusuf KAYA: Düzelir inşallah Binali ÖZDOĞAN: Abi Yusuf KAYA: Efendim Binali ÖZDOĞAN: Iııı cuma günü öğlenden sonra kim geliyosa zerrinin yanına gelsin oldu mu Yusuf KAYA: Hangi Cuma Binali ÖZDOĞAN: Önümüzdeki cuma para Yusuf KAYA: Ha bu hafta yok yani Binali ÖZDOĞAN: Yok bu hafta yok perşembe günü vereceklermiş karayollarda onun için cuma gün öğleden sonra allah nasip ederse sen gelmsende çocuklardan kim gelirse gelsin Yusuf KAYA: Tamam tamam Binali : Zerrinin yanına yada kaya kayanın yanına gelsin Yusuf : Tamam Binali : Ha unutma Yusuf : Yok hıh hıh hıh Binali : Hıh hıh hadi allaha emanet ol Yusuf : Hadi sağ ol Binali : Hadi Görüşürüz Yusuf : Görüşürüz

21.05.2010 günü saat:16:36:33 te Tel: 05337462837 Kaya ile Yusuf KAYA arasında geçen görüşmede; “… Kaya: Yusuf bey merhaba Yusuf : Merhaba Kaya: Kaya ben abi nasılsın Yusuf: Sağ olun teşekkür ederim siz nasılsınız Kaya: GELMEMİŞSİNİZ ABİ BEN ARKADAŞI TANIMIYORUM Yusuf : HE ERKAN .... YUKARDAN TANIYOLAR ONU ZATEN Kaya: Heh Yusuf : Erkan bey Kaya: Erkan soy ismi ney abi Yusuf : Fırat Kaya: ERKAN FIRAT Yusuf : Evet evet Kaya: ONA MI VERELİM ABİ Yusuf : Doğrudur Kaya: TAMAM BEN YİRMİYİ TESLİM EDİYOM Yusuf : Tamam kolay gelsin sağ olasın

29.07.2010 10:42:51’de de Şükrü Koçoğlu İle Binali Özdoğan arasında geçen görüşmede; “… ŞÜKRÜ: tamam senin onlardanda yardımcı ala alalım hepsinden alalım önemli olan yani ellikişide olsa abi ellikişiyi yığacaz hakkımızı BİNALİ : aynı öyle yani bizim gayemiz hakkımızı aramak abi biz başka bişey istemiyoruz ŞÜKRÜ: ...... BU ALİNİN KARDEŞİ YUSUFTU DİYMİ YUSUF KAYAYDI BİNALİ : EVET YUSUF KAYA AMCASI OĞLU ŞÜKRÜ: ha hah ben amcası oğlu dedim BİNALİ : hı ŞÜKRÜ: e kar BİNALİ : e öyleymiş öğrendim amcası oğluymuş ben ne biliyim şerefsizleri amca kardeşim diyo onu diyo yani ŞÜKRÜ: ALİNİN BANA ESKİ CEP TELEFONUNU Bİ VERSENE BENDE YENİSİ VAR ESKİYİ SİLMİŞİM SENDE VARDI ESKİSİ BİNALİ : eskiside var yeniside var ben büroya geçince veriyim sana onları ŞÜKRÜ: abi şimdi ver BİNALİ : ha bende o zaman ııı zerrine sekrete eskisi sekreterde ben ozaman yazıyım sana veriyim ko şimdi konuşuyorum ya ŞÜKRÜ : sen sek BİNALİ : he ŞÜKRÜ: sen sekreterine talimat ver ben senin sekreterini arar adı neydi kızın BİNALİ : ıı zerrin hanım ŞÜKRÜ: zerrin hanımı ararım ondan alırım ben şeyi BİNALİ : yav bende sana beş dakka sonra veririm ya ŞÜKRÜ: bi onu ver ee bi de bu yusuf kayanın telefonunu ver BİNALİ : tamam okey …”

23.09.2010 16:37:39 Binali ÖZDOĞAN ile Mete arasında geçen görüşmede; “Mete: Efendim binali bey BİNALİ : YA BU ALİ BEY BENLE GÖRÜŞMEK İSTİYOMUŞTA BEN GİDECEM ONA ELLİ MİLYAR PARA VERECEZ ORALARDA NE GEZİP DURUYOMUŞ DERDİ METE: GÖNDERDİK ONU BİLMİYORUM BEN BURDA DURUYOR BİNALİ : HEH METE: ONU GÖNDERDİK ... BİNALİ : ELLİ MİLYARIN ÜZERİNDE BEŞ KURUŞ PARA BİŞEY VERMEYİN METE BEY METE: E TAMAM bişey demedim biz onu niye geldi ben niye geldin diyorum binali bey çağırdı diyo bişey diyo Binali : Ben mi çağırmışım Mete: He öyle dedi bilmiyorum yni Binali : Ben senin yanında konuştum ahmet beyin yanında konuştum ben kimseyi çağırmadım Mete: Biliyorum evet dedim öyle bişey demedi yani bilmiyom bu Binali : Perşembe günü ben gelince ben senle görüşmek istiyorum gel dedim ben burdayım ama benim misafirlerim var bilmem neyim var ben adama zamanımı ayıracak şey yapacak bu halim yokki ben şu anda ahmet beynen beraber başka bi yere gidiyorum bi toplantım var Mete: Hı tamam Binali : Yani ... Mete: Tamam söyleriz Binali : Yani biz ona yoksa öğlen yemeğe mi gel dedik bişey mi dedik yoksa Mete: Valla bilmiyorumki heh he dedin yemek yeriz falan bişey diyodunuz da yani şey değil ama yani bu cuma günü ... Binali : Ahmet bey diyo yemeği de yedirdikki zaten diyo Mete: Hııı yemekte yedi zaten Binali : Daha ne istiyo Mete: Valla bilmiyorum ben Binali : Hel helali hoş olsun Mete: .... Binali : Heh Mete: Burda duruyo burda Binali : Nerde Mete: Benim odamda ben kayanın odasına geçtim şimdi Binali : Sen orda konuşuyon orda duyuyo la allah senin canını almasın Mete: Yok yok yavaş konuşuyorum yaa ... Binali : Sen ne yavaşı tamam Mete: Kapıyı kapattım kapıyı kayının yanındayım ben Binali : Tamam hadi tamam hadi ya allah salak Mete: Tamam hadi görüşürüz

23.09.2010 günü saat 17:10:56’ de 05334237362 Ünal ŞİMŞEK ile Binali ÖZDOĞAN arasında geçen görüşmede; “Binali ÖZDOĞAN: Efendim abi Ünal ŞİMŞEK: Ha bi normal telefondan görüşme şanşımız var mı Binali : Valla yok şimdi hakkı abiyne bi yere toplantıya gidiyoruz Ünal : Öyle mi heee Binali : Seni başka bi telefonda arayım ÜNAL : YO ŞEY DEĞİL SÖYLEYİM DOSYALARINIZ BUGÜN ANLADIĞIM KADARIYLA İNCELEMEYE ALINMIŞ Binali : Heh Ünal : Haberleri olmuştur yada bimiyorum bu konuda bilginiz varmı yokmu Binali : Yok dikkate almışlar mı Ünal : Yes Binali : Heh Ünal : Evet abi doğrudur Binali : Tamam abi tamam abi sağ ol sağ olasın .... Ünal : Tamam görüşürüz selamlar hakkı beye de….”

28.09.2010 günü saat 18:13:22’ de Şükrü KOÇOĞLU ile Binali ÖZDOĞAN arasında geçen görüşmede; “…….Binali : He yarın bi araya gelelim abi ya artık bi Şükrü : Gelelim Binali : PROĞRAM YAPALIM NE OLUYOR NE YAPILIYO Şükrü : Tamam yapalım şeyide bugün aradım bulamadım sanada bu acaba ne oldu UZMAN KİME GİTTİ FALAN ONU Bİ ÖĞRENECEKTİM Binali : He Şükrü : Onu hüseyin de belki sorabilir BİZİMKİ DE YOK HASTAYMIŞ Binali : O hüseyine sormayalım da öbür taraf..... edelim hüseyinin pek işine gelmiyo da Şükrü : Gelmiyo aynı fikir bende Binali : O bize doğruyu söylemez Şükrü : Elim gitti arıyacaktım Binali : Yok yok Şükrü : Aynı duygudan dolayı aramadım Binali : İlk gün aynı duyğudayız bugün duyğuda devam ediyor ben öbür taraftan öğrenirim yarın gelirkende beraber paylaşırız Şükrü : Tamam tamam oldu Binali : Tamam mı abi Şükrü : Oldu…….”

 

OLAY 4

(YAPITEK FİRMASI)

 

Ses kayıt çözüm tutanaklarının tetkiki neticesinde;

Yapıtek İnş.San.Tic.A.Ş. firmasının sahibi Bahri KÖSE’nin, kendisine ait firmanın ve/veya başka firmaların girmiş oldukları ihalelerle ilgili olarak KİK’e ulaşan müracaatlarıyla ilgili, KİK üyesi Ali KAYA ile irtibat kurarak istediği sonucun çıkartılmasını sağladığı, aradaki bilgi ve para transferlerinin, Ali KAYA’nın amcasının oğlu olan Yusuf KAYA ile bu şahsın yanında sigortalı işçi olarak çalışan Okan TOSUN vasıtasıyla gerçekleştirildiği;

Bahri KÖSE’nin KİK’e ulaşması muhtemel konuyla ilgili olarak ilk önce Ali KAYA’yı arayarak bilgilendirdiği, daha sonra yüzyüze görüşen şüphelilerin konunun halledilmesi için belli bir para karşılığında anlaşmaya vararak uzlaştıkları, bu aşamadan sonra şüpheli Ali KAYA’nın devreye girerek, kendisinden istenilen sonucun çıkmasını sağlamak adına girişimlerde bulunduğu, istenilen sonucun çıkması durumunda ise iyi haberin Bahri KÖSE’ye ulaştırıldığı, Bahri KÖSE’nin yanında çalışan Ekrem isimli çalışanı vasıtasıyla kesilen çeklerin, Yusuf KAYA veya Yusuf KAYA’nın yanında çalışan Okan TOSUN vasıtasıyla teslim alındığı ve şüphelilerce tahsilatının gerçekleştirildiği;

Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi Başkanlığında Grup Başkanı olarak çalışan Osman TURNA’nın da Yapıtek İnş.San.A.Ş. firmasının sahibi Bahri KÖSE ile irtibatlı olduğu, özel isteklerini Bahri KÖSE’ye ilettiği;

30.06.2011 günü saat 12:54:28’ de örgüt mensubu Osman TURNA ile Yapıtek Firması sahibi Bahri KÖSE arasında geçen görüşmede; “OSMAN: ŞİMDİ BENİM Bİ GELİNİM VAR EVLENECEK ŞİMDİ ONUN İSTANBULDAN ANKARAYA TAYİNİ GEREKİYOR YA ANCAK TGS YAPABİLİR ONU BAHRİ : ABİ ONU BANA YAZ FAKSLA OSMAN: tamam”

Şüpheli Ali KAYA ile Yapıtek firmasının sahibi Bahri KÖSE arasında, ortak hedef olarak belirledikleri haksız ekonomik çıkar sağlamak noktasında bazı sıkıntıların çıkmaya başladığı, yüksek miktarda alacaklı konuma gelen Ali KAYA’nın, bu alacağını tahsil etmek için Yusuf KAYA’nın elemanı olan Okan TOSUN’u devreye koyduğu, Bahri KÖSE ve elemanı olan Ekrem isimli şahıslarla yaptıkları görüşmelerde, paranın bir an önce tahsil edilmesi için girişimlerde bulundukları ve bu paranın tahsili konusunda Ali KAYA’nın bir dahli olmadığı izlenimini karşı tarafa vermeye çalıştıkları ve bu konunun da bu şekilde vurgulanmaya özen gösterildiği, ancak Ali KAYA’nın olayın her aşamasından haberdar olduğu;

15.09.2010 14:44:26 Ali KAYA ile örgüt mensubu Yusuf KAYA arasında bahse konu alacağa ilişkin geçen; Yusuf KAYA: ABİ BİZ PARAMIZI HER TÜRLÜ ALIRIZ SEN DEDİM BİLİYOSUN HUYUMU O DA BAĞIRDI ÇAĞIRDI ONLARA PARAYI GETİRİN DEDİ YARIN AKŞAM DEDİ EKREMLE BULUŞUP PARAYI GETİR DEDİ ALİ KAYA: ADAMLARI TANIDIN MI SEN YUSUF KAYA: TANIDIM SEN MERAK ETME ALİ KAYA: HA İYİ O ZAMAN PARANIN ÜSTÜNE YATACAKLAR YANİ “

Şüpheliler Yusuf KAYA ve Okan TOSUN’un, 24.09.2010 günü Yapıtek firması çalışanı olan Ekrem isimli şahıs ile para tahsilatıyla ilgili görüşme yapacakları, 06 YMB 17 plakalı otoyu kullandıkları ve görüşmeye bu otoyla gidecekleri yönünde bulgular elde edilmiş, şüphelilerin kullandıkları otonun Dikmen Polis Merkezi Amirliğine intikali sağlanmış, yapılan incelemede;

Yusuf KAYA’nın üzerinde; Türkiye İş Bankası Erzincan Şubesinin Altın Ahşap firması adına Menduh KAYA isimli şahsa kesilmiş her biri 20.000 TL olan 9 adet çek;

Türkiye İş Bankası Yıldız Şubesine ait Toptaş firmasına hamiline kesilmiş olan; 12.10.2010 tarihli 35.000 TL çek;

Borçlu Yusuf KAYA adına düzenlenmiş 15.07.2010 tarihli 10.000 TL senet;

Borçlu Yusuf KAYA adına düzenlenmiş 15.06.2010 tarihli 5.000 TL senet çıkmış, yapılan bu işlemlere ilişkin olarak düzenlenen tutanaklar temin edilerek soruşturma evrakına eklenmiştir.

Suç örgütü lideri Ali KAYA ve Yapıtek firması hissedarı Bahri KÖSE’ni firma –kamu görevlisi ilişkisinin ötesinde menfaate dayalı birlikteliklerinin olduğu, 02.08.2010 günü 14:22:42’de Bahri KÖSE ile Ali KAYA arasında geçen görüşmede; “BAHRİ: nezaman geliyosun abi anka ALİ KAYA: ya bi hafta filan burdayım da ondan sonra BAHRİ: bi hafta ankara sensiz ne olur ALİ KAYA: VALLA BİLMİYORUM AMA ACİL BİŞEY VARSA GELİRİZ ATLAR GELİRİZ YANİ” şeklindeki görüşmeden de anlaşılacağı üzere, o tarihte Bursa ilinde tatilde olan Ali KAYA’nın firma hissedarı ile olan samimiyetini ortaya koyar nitelikte olduğu, “03.08.2010 günü 13:36:28’de Bahri KÖSE ile Ali KAYA arasında geçen görüşmede; “ALİ KAYA: bi sıkıntımı var ya BAHRİ: yok yok bişey yok BU SİZİN YUSUF EKREMİ ARAYIP DURUYO DA NİYE ARIYO ONU ALİ KAYA : haa onu bilmiyorum BANA DEDİKİ BİZ SALI GÜNÜ EKREMLE GÖRÜŞECEZ DİYO AMA BAHRİ: ha görüşecekte o konuda bi takım şeyler var yusufun işi değilki o iş ALİ KAYA: ha onu ben bilmiyorum bana dediki ekrem aramış onu salı günü için görüşecez demiş ona BAHRİ: ben görüştümde yaaa senin SENLE BURDA OLDUĞUNDA GÖRÜŞMEMİZ LAZIM ALİ KAYA : yaa tamam” şeklindeki örnek görüşmenin de aralarındaki ilişkiyi ortaya koyar nitelikte olduğu anlaşılmaktadır.

Bilgi Sahibi Ekrem ÇINAR ifadesinde özetle; Yapıtek İnşaat A.Ş. firmasında mali müşavir olarak çalıştığını, Ali KAYA isimli şahsı İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı olması nedeni ile tanıdığını, yapmış olduğu telefon görüşmelerini iş dışında yapmadığını, Osman TURNA isimli şahsı İller Bankasındaki görevi sırasında tanıdığını, Yusuf KAYA isimli şahsı, yaklaşık olarak 2 yıl kadar önce çalışmış olduğu firmanın sahibi Bahri KÖSE’ nin Yusuf KAYA’ nın yiğeni olan Süleyman KAYA isimli şahıstan almış olduğu 25.000 TL ya da 30.000 TL bir alacağı ödenmesi konusunda tanıdığını, sözü edilen parayı da patronu olan Bahri KÖSE’ nin talimatı ile verdiğini, bu paranın neden verildiğini bilmediğini, çalışmış olduğu firmanın girdiği bir ihaleden dolayı KİK’e itiraz başvurusu sırasında para yatırıldığından dolayı kayıt işlemlerinin muhasebe kayıtlarında olduğu için bildiğini, Okan TOSUN’ un hesabına 5.000 TL para yatırdığını, 15.000 TL’yi nereye ve kimin hesabına yatırdığını hatırlamadığını, patronu olan Bahri KÖSE’nin talimatı ile ödeme yaptığını, iddia edildiği şekilde Yusuf KAYA’ya bu kadar çok sayıda çek vermediğini, çeklerin sahibini tanımadığını, kendisinin Ali KAYA’ya ne kendi çalıştığı firmanın ne de başka bir firmanın işi için para verilip verilmediğini bilmediğini, Yusuf KAYA ve Okan TOSUN’ a verilen paraların patronu olan Bahri KÖSE’ nin borcundan dolayı olan para olduğunu ve onun talimatı ile parayı verdiğini beyan etmiştir.

Bilgi sahibi Engin TOPTAŞ ifadesinde özetle: İsimleri geçen şahısları tanımadığı gibi bu şahıslarla herhangi bir ticari ilişkisi bulunmadığını, ayrıca işyerinin kamuya açık perakende cafe ve lokanta işletmeciliği olduğunu, bu nedenle düşünüldüğü gibi kamu görevlileri ile herhangi bir işi olmayacağından bu çekin de farklı bir amaçla kesilmiş olmasının mümkün olmadığını, bu çeki kime ne amaçla kestiğini ve bu çekin Yusuf KAYA isimli şahsa nasıl geçtiğini, şahsın üzerinde tespiti yapıldıktan sonra da bu çekin kimin aracılığı ile hangi yolla geldiğini ve bu çekin bedelini ödeyip ödemediğini, ödedi ise hangi yolla kime ödediğini şuan hatırlayamadığını beyan etmiştir.

Sonuç olarak, suç örgütünün; kendilerine ortak hedef olarak belirledikleri haksız menfaat temini etmek noktasına ulaşmak adına tam bir eylem ve fikir birliği içerisinde hareket ettikleri, şüpheli Ali KAYA’nın, makamının yetki ve nüfuzunu, liderliğini yaptığı suç örgütü adına kullanarak, KİK’e ulaşmış olan ihale itiraz dilekçeleri ile ihale dosyalarının karara bağlanması aşamasında örgüt adına davranarak karar verdiği, karşılığında da maddi menfaat temin ettiği, Bahri KÖSE’nin ise kendisiyle ilgili olarak KİK’e ulaşan itiraz dilekçelerinde ve ihale dosyalarıyla ilgili olarak her aşamalarında, Ali KAYA’ya durumu ilettiği, talebinin olumlu karşılanması durumlarında Haksız menfaat temin ettiği,; Şüpheli Yusuf KAYA’nın da, suç örgütü lideri olan Ali KAYA’nın amcasının oğlu olması durumunu paraya çevirmek adına, yine örgüt lideri Ali KAYA’nın bilgisi ve onayı dahilinde hareket ederek Yapıtek firması yetkilileriyle görüşmeler yaparak, onların KİK’te karşılaştıkları sıkıntılar ile ihale dosyalarının onaylanması sürecinde suç örgütü adına devreye girdiği, yaptığı bütün eylemler karşılığında şirket sahiplerinden belli bir oranda menfaat temin ettiği ve tahsil etmiş olduğu bu paraların Ali KAYA ile kendileriyle birlikte hareket eden diğer örgüt üyelerine aktarılmasını sağladığı, Okan TOSUN isimli elemanının da bu noktada kendisine yardımcı olduğu ve talimatlarını yerine getirerek örgüt adına hareket ettiği yönünde bulgular elde edilmiştir.

Böylece, örgüt lideri Ali Kaya’nın Yapıtek firması sahibi Bahri Köse ile samimiyetine binaen Yapıtek firması ile ilgili olarak KİK’e ulaşan itiraz dilekçelerinde ve ihale dosyasıyla ilgili olarak her aşamasında firma lehine hareket ettiği, karşılığında haksız menfaat temin ettiği, Yusuf Kaya ve Okun Tosun’un da, firmayla irtibat ve haksız menfaat temini noktasında aracılık yaptığı değerlendirilmiştir.

SES KAYIT ÇÖZÜM TUTANAKLARI:

02.07.2010 günü saat 14:59:07’ de Yusuf KAYA tarafından 905334147358 Ekrem … isimli şahsa gönderilen SMS’de; “é@ `% @Hayirdir ekrem bey arariz geri d|nmezsin telefona cevap vermezsin.kiminle konusacaksan konus biz sikintiya girdik.veya cekilin aradan bunlarin ismini ver Formun Altı”

02.07.2010 günü saat 14:59:13’ de Yusuf Kaya tarafından 905334147358 Ekrem … isimli şahsa gönderilen SMS’de; “é@ `%I@in dostlugumuz zedelenmesin Formun Altı”

02.07.2010 15:01:05 te Tel:05334147358 Ekrem ile Okan Tosun arasında geçen görüşmede; Okan TOSUN: Efendim Ekrem: Alo Okan TOSUN: Efendim Ekrem: Kardeş niye yüzüme kapatıyosun telefonu Okan TOSUN: Neyse kardeş biz pazartesi gelecez pazartesi geldiğimizde Ekrem: Tamam bi beni dinlermisin Okan TOSUN: .. Ekrem: Bak bi beni dinlermisin Okan TOSUN: ... Ekrem: Ben süleyman abinin işi olsun diye iki üç gün uyku uyumadım sabahlara kadar peşinde dolandım Okan TOSUN: Kardeş allah razı olsun bak bi faydan varsa tamam amennah bu ..... lazım EKREM: BAK Bİ DİNLE BENİ BANA DEDİLERKİ BAK BANA ŞUNU DA SÖYLEDİR SÜLEYMAN ABİDE SÖYLEDİ ALİ ABİDE SÖYLEDİ BAHRİ BEY DE SÖYLEDİ BANA DEDİLERKİ YA SEN SANA BİŞEYLER VERDİLER Mİ DEDİM HİÇ BİŞEY YOK BANA KENDİLERİDE GÖRDÜ BİR LİRA BU İŞTEN BİŞEYİM YOK TAMAM MI SÜLEYMAN BEYLE ADAMLARIN KONUŞMASINI SANA AKTARDIM NE OLDUĞUNU NASIL OLACAĞINI AMA SEN ARAYIP BENİ BÖYLE Bİ TEHDİTKAR Bİ HALDESİNİZ YANİ Okan TOSUN: Bak tehdiktar değil beni dinlermisin Ekrem: Bana diyosunki şimdi benkimseyi sizden de kaçırmıyorum süleyman abi bahri bey ali abi adamları tanıyor telefonları var Okan TOSUN: Şimdi Biz iki hafta önce geldiğimizde beni bi Dinlermisin Ekrem:He Okan TOSUN: İki hafta önce geldiğimizde senle görüştükten sonra yukarı çıktığımızda bahri beyin bize söylediği kardeş salı günü paramız gelecek ben ordan veriyim o zaman sıkıntınızı giderin dedi Ekrem: Heh güzel Okan TOSUN: Aradan iki hafta geçti buluşacaktık halen buluşacaz şimdi seni arıyoruz yani nihayetinde bahri bey devamlı şey olmadığı için müsait değildi Ekrem: Ya iyi yapıyosunuz beni arayın bahri beyin o iki hafta önce Okan TOSUN: ...sen geri dönmüyosun Ekrem: Bak iki hafta önceki o paranın hala ben peşindeyim yukardan bi tane şerefsiz bi onay imzalayacak imzalamıyo kapısında yatıyorum ne ofise gittiğim var ne bişey akşam altıda ofise geliyorum yani bi şey bende iş hallolsun diyorum alacağımız para bizim para benim de o paraya bağlı işlerim var aldığım anda da aldığım anda bahri bey size söz verdi bi sözö arıyacaktır sizi çağıracaktır bundan emin ol ama adamlarla bu adamlarla çözümkimse Okan TOSUN: Ya bu bunları kimse kabul et.. şey yani teminatını bekletiyoruz ne demek böyle bişey yani biz biz biz burda şey miyik yani güvenilmiyecek Ekrem: Abi sen ola abi abi sen olayı biliyosun demi ne olduğunu Okan TOSUN: Yav ben biliyorum ne olduğunu Ekrem: Bak iki tane adamın memuriyeti var bak biz bile sıkıntıya girecez bundan Okan TOSUN: Bi saniye yusuf abi görüşcek bi saniye (GÖRÜŞME YUSUF KAYA İLE EKREM İSİMLİ ŞAHIS ARASINDA DEVAM EDER) Yusuf KAYA: Alo Ekrem: alo YUSUF KAYA: YA EKREM HAYIRDIR TEHDİT MEHDİT NE TEHDİDİ PARAMI ALAMIYACAKMIYIM BEN ŞİMDİ ... Ekrem: Ya abi bana mesaj bana mesaj abi bana mesaj geliyoYusuf KAYA: E cevap vermiyosun ne diyecek sana uşak cevap vermiyon telefonlara Ekrem: Ya abi bi beni Yusuf KAYA: ..... sen rahatsız oluyosan seni aramayalım ...Ekrem: Abi bi beni bi benim işim keşke siz olsanız bende size cevap versem bin tane şeyle uğraşıyorum ben Yusuf KAYA: Ya Eyvallahkardeşim bizim de sıkıntımız var biz ha burda bir ayda yaptım ben onbin onbinkilometre yol yapıyorum ben Ekrem: Abi doğrudurda sizden Yusuf KAYA: Yani Sana kötü bişey demiyoki dostluğumuz baki kalsın kardeş sen aradan çekil sen rahatsız etmeyelim diyo tamam meşğulsün Ekrem: Ya doğru abi şimdi bu güzel mesajmı dostluğumuz baki ben ben b olayda sizin taraftayım bana gelen mesaja bak yani süleyman abiye sen sor ben ne neler yapmışım nelere koşturmuşum Yusuf KAYA: Ya dostum tamam da biz bişey adam da sana kötü yazdığı bişey yok sen rahatsız olma dostluğumuz baki kalsın aradan çekil bunda kötü bişey yokki Ekrem: Ben hangi aradayım abi Yusuf KAYA: Yani Ekrem: Hangi Yusuf KAYA: Ben adamlarla görüşelim kardeşim o zaman Ekrem: Yok ben hangi arada olduğumu .... Yusuf KAYA: Hayır hayır yani sen adamlarla uğraşma yani görüş sen bize bizden onlara biz direk görüşelim kardeşi yaaa Ekrem: İyi de iyi abi siz direk görüşün de süleyman abi benle bişey konuşuyo tamam ekrem diyo siz başka bişey söylüyosunuz süleyman abinin söylediği şey bu değilki süleyman abinin söylediği şey tamam ekrem ben ifadeyi öyle verecem para da onlarda tamam o zamanda alacaz paramızı bitti bunu söylediler bu.... bahri Yusuf KAYA: ...... öyle bişey demedi banaki bana dedi abim pazartesi gününe kadar sabret dedim ben biz bi konuşalım ekremle beraber fuzuli gibi gelmeyelim bida şimdi o yandan bu yana bu yandan ankaraya ankaradan dön geri ya bunda kötü bişey yokki bana denilen pazartesi gününe kadar sabret bizde seni arıyoruz kardeşim ne yapalım pazartesi günü gelelim mi gelmeyelim mi ne salı günü mü gelelim ne zaman müsait olursunuz ortam ne zaman müsait olur bahri abi ne zaman toplar onları bi araya yani bunda kötü bişey yokki Ekrem: Yok abi ben gelen mesajdan hoşlanmadım Yusuf KAYA: Kardeşim hoşlanmadıysan çokta umrumda da değil Ekrem: Ya niye ben abi ben bu işte Yusuf KAYA: Biz sana diyozki biz sana diyozki dost Ekrem: Ben bu işte Yusuf KAYA: Ekrem Ekrem: Abi bak ben bu işte Yusuf KAYA: Ekrem bak Ekrem: Hiç benim bak hiç benim telefonumuda aramayında çıkıp çıkarım hiç benimle alakası yok ben bu işte bi tarafsam sizin tarafında sizin tarafınızdayım Yusuf KAYA: Ya o zaman Ekrem: Bi tarafsam şayet Yusuf KAYA: O zaman görüşmeyelim mi senlen onu mu diyosun Ekrem: Abi yok ben onu söylemiyorum sana bak diyosunki umrumda değil Yusuf KAYA: Biz onu dedik sana şey yapıyosun kardeşim telefonlarımıza çıkmıyosun Ekrem: Ya bana bana dedi.. Yusuf KAYA: O günde dedinki bizeki abi benim işlerim var .... bekliyorum dedin ama Ekrem: Evet halada halada o bahri beyin salı günü alacağım dediği paranın halada peşindeyim benim işim bu zaten Yusuf KAYA: He bunu söyle ... Ekrem: Haya o parayı almaya çalışıyorum Yusuf KAYA: Kardeşim telefon açsan bunu bize desen bize ne olacak tamam diyecez kardeşim allah razı biz kapatcaz telefonumuzu sen bize bişey demiyosunki yani şu iki kelimeyi Ekrem: Abi nasıl bişey Yusuf KAYA: Bize arayıp desen kardeşim ben müsait değilim çokta yoğunum şu şu gün konuştuk haber veririm ben size desen ne olcak biz sana ne diyecez biz sana Ekrem: Abi kurban olduğum abim bende diyorumki sana her zaman bunu diyecek halde de olmuyorum bazen ha şimdi niye telefondayım yani benim yerim belli yurdum belli ben bi TARAFSAM BU İŞTE SİZİN TARAFTAYIM SÜLEYMAN ABİ BUNU ÇOK İYİ biliyo Yusuf KAYA: Ya niye arıyoz seni o zaman ekrem tamam biz onun için arıyoz seni Ekrem: Abi ama bak ortada ortada bak ortada yanlış Yusuf KAYA: Diyoruzki kardeşim eğer biz seni rahatsız ediyorsak etmiyelim seni de rahatsız biz kendi işimize bakalım Ekrem: Yok estağfurullah öyle bişey yok başımızın üstünde yeriniz var Yusuf KAYA: Eyvallah ağabeycim Ekrem: Bilin her zaman bak ben diyorumki Yusuf KAYA: Biz onu hesaba katmıyoruz Ekrem: Ama bak ben diyorumki burda bi yanlışlık var süleyman abiyle benim konuşmalarımla sizin konuşmalarınız birbirini tutmuyor Yusuf KAYA: Bende sana diyorumki bana dendiki pazartesi gününe kadar sabret bizi aradı söyledi pazartesi bugün cuma zaten cumartesi pazar ekrem pazartesi gününe kadar ne yap pazartesi günü ne yapcaz buluşacaz mı nerde buluşacaz nasıl yapcaz sen telefonumuza dönmüyosun yani biz sana derdimizi anlatamıyruz ha sen bi cevap vermiş olsaydın der derdinki abi ben süleyman abiyle konuştum böyle böyle demişti bana Ekrem: Abi ama ben bunu süleyman abi Yusuf KAYA: He kardeş tamam bize de böyle böyle dedi .... dönerdik .. Ekrem: Ben bunu süyelman abinin size dediğini düşünüyorum tabiki doğal olarak Yusuf KAYA: Ya yok abi Ekrem: Ben öyle düşünüyorum ben süleyman abiyle konuşup Yusuf KAYA: Pazartesi günü şey yaparsınız oğlum dedi dedik tamam o zaman sorun yok bizde arıyozki seni pazartesi gün gelelim mi gelmeyelimmi ne gün gelelim saat kaçta gelelim yani telefonla sana ulaşamıyoruz sorun o ordan kaynaklanıyor sorun ekrem biz pazartesi günü ordayız Ekrem: Gelin abi ne zaman istiyosanaz gelin bugünde gelin pazartesi de gelin Yusuf KAYA: Heh Olmazsa o vatandaşı ben bulurum yani hiç sorunda değil senide rahatsız etmem ben Ekrem: Abi ben o adamları o adamları o adamların telefonu ismi adreslerin hepsi süleyman abide var Yusuf KAYA Yok yok bende yok dedi he bana dediki ekrem hepsi ekremde Ekrem: Abi hepsi hepsi süleyman abide var adamlarla kaç defa telefonla konuşmuşlar Yusuf KAYA: İyi tamam şimdi arıyorum abimi bi dahaEkrem: Kaç defa buluşmuşlar ya sen sen ara bak süleyman abiyi ara ekremde diyoki de böyle böyle bi konuşmanız olmuş benim pazartesiden salıdan çarşambadan haberim yok siz böyle böyle konuşmuşsunuz tamam demişsiniz ekremde tamam biliyo o günü bekliyo de bende onu bekliyorum ha o gün gelecek o zaman o zaman beraber gideriz kardeş onların kapısını da biliyoz evini de her tarafını da biliyoz yani o zaman beraber gideriz eğer o sözlerini tutmazlarsa ama süleyman abiyle bizim benimle yaptığı konuşma bu bende onu öbür tarafa ilettim dedim tamam dedim bak bu para dedim sizde okey şey sizde okey biz dedim ifade öyle verilecek sıkıntı etmeyin her taraf güllük gülüstanlık ol bizde paramızı alacaz tamam mı tamam ha bana ulaş... Yusuf KAYA: Ben o zaman arıyom şimdi ağabeymi Ekrem: Sen ara abi ara ara yani Yusuf KAYA: tamam kardeş Ekrem: Bundan eksik bundan fazla bişey yokki gine ara beni ben burdayım Yusuf KAYA: Ya sen yeterki cevap ver bize zaten Ekrem: Tamam veririm tamam Yusuf KAYA: Sıkıntı sana ulaşamamamız Ekrem: tamam veririm görüşürüz

02.07.2010 15:10:13 te Yusuf KAYA ile Tel:05334147358 Ekrem arasında geçen görüşmede: Ekrem: Efendim Yusuf KAYA: kardeşim ben aha şimdi abimlen görüştüm Ekrem: Heh Yusuf KAYA: O senin anlattıklarının hiç biri doğru değil abimdekimsenin numarası falan yokkimseyle görüşmüş değil ...... Ekrem: tamam şimdi bi dakka dur bi dakka dur Yusuf KAYA: Varsa arayınca abim parayı elden vermiş zaten hiç böyle bişey abim konuşmamış Ekrem: Şimdi şimdi dur dur şimdi benim anlattıklarım Doğ .... Yusuf KAYA: Demiş tamam ifadem neyse zaten verecez kardeşim kanun neyse o yani öyle ifade verelim bakalım ne olacak falan öyle bişey yok ben dedikimseyi tanımıyorum kimseyide bilmiyorumkimsenin numarası yok bende benkimseylede görüşmedim bu ana kadar Ekrem: Benkimseyle görüştü demedim abi bana benimle görüşmesini söyledim Yusuf KAYA: Dedinya kardeşim az önce süleyman abide adamların telefonları var abim zaten onlarla görüşüyor Ekrem: Tele Abi bak adamlarla gör Yusuf KAYA: Yok abim yok diyor Ekrem: Bak adamlarla görüşüyor demedim dedimki o dönem hepsiyle görüştü dedim adamlarla yüz yüzede görüştü telefonlada görüştü adamlarla Yusuf KAYA: Yok böyle bişey dedi abim Ekrem: Ha numarasını saklamadımı numarasını onu bilmiyorum ..... Yusuf KAYA: Yani Telelfonla melefonla ...... Ekrem: Hangi dediğim doğru hangi tamam telefonu yokmuş bi an düşmemişim hani Yusuf KAYA: telefonları melefonları yok ben adamlarlada görüşmüyorum diyo ne görüşmesi diyo Ekrem: Abi abi adamlar zaten kurumda çalışıyorlar yani adamlar şeyde değil dış piyasada iş yapan adamlar değil YUSUF KAYA: ŞİMDİ EKREM KARDEŞİM PAZARTESİ GÜNÜ GELECEM BEN YA Bİ ARAYA GELİRİZ YA BEN ADAMLARI BULURUM NETİCEDE BENİM HAKKIM BEN PARAMI ALACAM ZATEN ABİMİN PARASI HELALİM OLARAKTAN PARA Ekrem: Süleyman abi şeyi süleyman abi benim hiç bi konuşmasını teyit etmiyo mu Yusuf KAYA: Etmiyo etmiyo ara görüş istersen Ekrem: Şu şu konuşmasını teyit etmiyo mu süleyman abi Yusuf KAYA: Yok etmiyo kardeşim Ekrem: Bu adamlar ifadeyi verdikten sonra parayı verecekler şeyini YUSUF KAYA: YOK YOK ÖYLE BİŞEY DEĞİL TAMAM İFADEMİZ NEYSE VERİRİZ BİZ DİYO ZATEN KANUN NEYSE O ONDA SORUN YOK DİYO BANA İFADE VERECEM TAMAM İFADE VERMEM SORUN DEĞİL DİYO SEN İSTERSEN ABİMİ DE ARA KARDEŞİM PAZARTESİ GÜNÜDE ORDAYIZ ŞU İŞİ Bİ ÇÖZELİM Ekrem: Tamam pazartesi pazar pazartesi Yusuf KAYA: Ben sana geldiğimde anlatırım .. Ekrem: Pazartesi günü gelin bahri bey numaralarını verir size Yusuf KAYA: tamam iyi tamam Ekrem: Hepsini verir size hiç yani dediğim gibi biz adamların numarasını ... adamların kurumu masası her şeyi belli Yusuf KAYA: Yok sen rahat ol ben sana bişey deyim ben bulurum onları zaten Ekrem: Ya abi adamlar zaten belli diyorum Yusuf KAYA: Valla bulurum onları hiç sorun değil adam alır beni Ekrem: Abi adamlar adamlar piyasada dolanan adamlar değil adamlar kurumda çalışıyorlar Yusuf KAYA: Ha adamlar he adamlara ayıp olmasın rezillik olmasın tatlı tatlı konuşalım arada baktım sen sen bizden tarafsın adalet yaparsın sende ortamı bulursun tatlı tatlı konuşursunkimsekimseyi üzmez herkez bakar işine gücüne Ekrem: Abi o zaman ben sana bi naçizene tavsiyede bulunayım pazartesi gelirsin bak naçizane tavsiyede bulunuyum pazartesi gelirsin bahri beyle adamları çağırırız Yusuf KAYA: Tabi kardeşim Ekrem: Oturursunuz adamlar heh tamam pazartesi gelirsin Yusuf KAYA: Tamam Ekrem: Adamlarıda bahri beyi çağırırız çok çok derki yarın gelecek der salı günü oturursunuz Yusuf KAYA: Veya şimdi sen görüş ben o zaman ona göre geliyim ben orada oralarda fuzuli beklemeyim ankaralarda biz o zaman ona göre geliyim ben Ekrem: Abi ben bahri bey ben ben ben bahri beye bunu iletmem sen bahri beyi ara deki abi böyle böyle ben adamlarla bir araya gelmek istiyorum de çünkü bahri beye bunu Yusuf KAYA: Ekrem o zaman üç saattir niye konuşuyoruz Ekrem: Abi ben ne diyorum sana Yusuf KAYA: Ben arardım bahri bey Ekrem: Abicim bak Yusuf KAYA: Deki abi benim bu konuyla ilgim yok bahri beyle görüş tamam ben bahri beyle görüşürüm EKREM: ABİCİM BAK BEN DİYORUMKİ SANA BU KONUNUN ORTASINDAKİ KİŞİ BAHRİ KÖSE' NİN KENDİSİ DİR TAMAM BAHRİ KÖSE NUMARASINI VERİR SİZE KENDİSİ ÇAĞIRIR KENDİSİ EDER BEN NE DEDİM SANA BEN YA BEN YAPACAM SİZ ASLINDA ORTADA Bİ DAVA VAR ŞU VAR BU VAR BİR SÜRÜ Bİ TAHKİKAT VAR BİR SÜRÜ Bİ SIKINTILI Bİ DURUM VAR YANLIŞ BİŞEY YAPILACAĞINDAN DA KORKUYORUM BEN YUSUF KAYA: Hiç sorun değil kardeşim Ekrem: İyi abi sorun sorun sorun Yusuf KAYA: kim nasıl isterse öyle yapsın ben para verdim mi adama para geri gelecekkim ne yapar o yana koşar bu yana koşar ne yaparsa yapsın yapmadığım işler değil benim ben sana daha geldiğim ilk günü ilk günü anlattım Ekrem: Abi tamam tamam abi Yusuf KAYA: Dedimki bu işin usulü budur budur budur budur tamam mı kardeşim Ekrem: Abi süleyman süleyman abinin de davası devam ediyor Yusuf KAYA: Ya hiç sorun değil bana bişey anlatmana gerek yok şimdi sen beni tehdit ediyorsun dava dava ne olmuş davaya etsin dava ... Ekrem: Ben seni ben ben seni tehdit abi ben seni tehdit etmiyom abi tamam sen bahri beyi ara tamam mı Yusuf KAYA: Tamam kardeşim Ekrem: Bahri beyi ara bahri beyi ara ... Yusuf KAYA: Ben aramıyom canım ben adamları kendim bulurum zaten ben kendim önemli değil bana Ekrem: Tamam sen bilirsin Yusuf KAYA: Siz başladınız ipe un sermeye ben adamları ben bulurum rahat olsun Ekrem: Ben hiç hiç hiçkimseye biyere bi yere hiçkimse un sermiyo Yusuf KAYA: Tamam Ekrem: Şimdi bende arıyacam süleyman abiyi Yusuf KAYA: Ara kardeşim Ekrem: Arıyacam süleyman yok arıyacam süleyman abiyi Yusuf KAYA: Tamam Ekrem: Şimdi bak ısrarla bişey söylüyorum sana ben ısrarla diyorumki ben tarafsam sizin tarafınızdayım diyorum Yusuf KAYA: Tamam kardeşim o zaman ara abimi deki böyle böyle yusuf bizi rahatsız ediyo de rahatsız ediyosam ben seni desin banaki tamam sen bu işlere karışma daha Ekrem: E bana diyosunki ipe un seriyosun benlik bi durum yokki para Yusuf KAYA: Ya allah allah yok önce dedinki tamam abi bakarız yaparız konuşuruz orta yolu gerekirse buluruz Ekrem: Abi ben sana kon ben ben konuştum ben adamlarla ben adamlarla Yusuf KAYA: Son noktaya ........süleyman beyde böyle böyle dedi Ekrem: ben Adamlarla ben adamlarla Yusuf KAYA: Ne diyosun ekrem süleyman bey benim abim abim değilmi süleyman Ekrem: Evet Yusuf KAYA: He benim abimin parası değil mi bu Ekrem: Evet Yusuf KAYA: tamam diyosunki böyle böyle ben süleyman abiyle konuştum o zaman bana söz düşmez diyorum ben sana Ekrem: Tamam abi ben Yusuf KAYA: Süleyman abi böyle böyle dedi bana dedim tamam kardeşim o zaman haklısın durdum ben öylemi abi öyle demiş olabilir demişse abimin dediği geçerlidir döndüm ben abimi aradım yok diyo kardeşim öyle bişey demedimkimseye ben diyo Ekrem: Tamam abi ben süleyman abiyi arayım sende bahri beyi ara Yusuf KAYA: Bi ara kardeşim Ekrem: Tamam abi Yusuf KAYA: Ara tamam kardeşim Ekrem: Hadi tamam abi

03.08.2010 14:31:35 OKAN TOSUN ile Tel: 05334147358 EKREM arasında geçen görüşmede; EKREM: efendim OKAN: alo ekrem bey merhaba EKREM: merhaba abi OKAN: ŞİMDİ BENİ YUSUF ABİ ARADIDA ALİ ABİYİMİ ARIYOSUNUZ SİZ EKREM: ABİ ŞİMDİ BİZ ADAMI EEEE BEN BUGÜN PARA İÇİN ARADIM YA ADAMI OKAN: HI HI EKREM: HIH ADAMI ARADIM PARA İÇİN ADAMDA TAMAM ABİ BEN OFİSE GİDİYORUM DEDİ BİZ BENDE OKAN: HIH EKREM: TAMAM DEDİM GEL ONDAN SONRA GELDİ DEDİKİ YAV BEN BAHRİ BEYİN YANINA ÇIK ÇIKABİLİRMİYİM BENDE SORUYIM KABUL EDERSE DEDİM ÇIK BAHRİ BEYİN YANINA ÇIKTI SONRA BAHRİ BEY O İNDİKTEN SONRA BENİ ÇAĞIRDI DEDİKİ ŞEY İİİ SENİKİM ARADI DEDİ BU ŞEYDE; ABİ SANİYE ÇOK KISA HEMEN ÇOK ÖZÜR ABİ Bİ SANİYE (BÜRODA BAŞKA BİŞEYLE İLGİLENİYOR) ALO OKAN: alo EKREM: ondan sonracıma bana dediki o çocuk çocuk dedi ben çünkü sizin geldiğinizi falan söylemiştim ya OKAN: hı hı EKREM: çocuk orda söylemiş bana dediki senikim arıyo dedimki böyle böyle OKAN: hı hı EKREM: süleyman abinin işte yusuf abi arıyo okanla görüşüyoz ney konuşuyosunuz dedi dedim böyle böyle süleyman abi demişki hani bi kısmını versinler OKAN: hı hı EKREM: iyi niyet göstergesidir falan filan ondan sonra o da dediki bahri bey dedi bu iş dedi sizin dediğiniz gibi değil ekrem bu iş dedi ii siz dedi girmeyin araya şey de YUSUFLARDA GİRMESİN BEN KONUŞURUM EE SÜLEYMAN ABİYLE ALİ ABİYLE KONUŞURUM DEDİ OKAN: Bİ SANİYE ALİ ABİYLE NE KONUŞACAKKİ SÜLEYMAN ABİNİN ELDEN VERDİĞİ PARAYI ALİ ABİYLE NE ŞİMDİ ALİ ABİ TELEFON TRAFİĞİNE DÜŞMEK İSTEMİYOR ALİ ABİ DE BİZİ ARIYOR ORDAN DİYOKİ BENİ NİYE ARIYORLAR BUNLAR YANİ SİZİN ARANIZ DA TAMAM Bİ DOSTLUK VARDA ALİ ABİYİ ÇOK İLGİLENDİREN BİŞEY YOK BURDA SÜLEYMAN ABİY SİZLE GÖRÜŞTÜNÜZMÜ SİZ SÜLEYMAN ABİYLE EKREM: ABİ YOK BEN SÜLEYMAN ABİYLE GÖRÜŞMEDİM ALİ ABİYLEDE GÖRÜŞMEDİM OKAN: süleyman abi de size söylediği tamam şey yapmayın ........ EKREM: bahri bey bana dediki ........ OKAN: abi şimdi ben süleyman abi bahri abiye bahri beyi arattırıyorum ya bu iş hakkaten ca cı dün akşam ben seni arıyorum diyorumki ankaraya geliyorum beni ankaraya gönderiyorlar tamam diyosun gel diyosun bugün diyosunuzki ya işte biz süleyman beyle görüşmedik ali beyle görüşmedik böyle bişey yok ya dur ben şimdi süleyman abiyi arıyorum O ELDEN VERİLEN PARA KARDEŞİM YA EKREM: yaa okan OKAN: süleyman abi vermiş EKREM: okan sen OKAN: ali abiyi niye arıyorlar kardeşim böyle bişey yokki EKREM: dinlemiyonmu abi sen abi OKAN: ben seni dinliyorum da ekrem bey sen bunu anlatmıyomusun şeye bahri abiye anlatmıyomusun bu şekilde ya ben bin EKREM: abi bahri beye benim anlatmam gereken OKAN: binkilometrelik yoldan geldim ama bak EKREM: abi benim bahri beye anlatmam gereken bişey yokki bahri bey herşeyi biliyo zaten OKAN: tamam biliyoda yani bahri beyi ilgilendiren bişey yokki süleyman abi bu çocuklar bu parayı alsınlar demişmi yani ee o almış bu almış sen gir sen girme EKREM: a abi iyide OKAN: burda sen mecbur gireceksin EKREM: abi iyide bak adam adam geldi buraya o işt or öbür taraftaki adam geldi bahri beyle naptı ne konuştu bilmiyorumki o bahri bey diyoki yani siz iş bildiğiniz gibi değil diyo başka yerle ...... diyo iş siz dedi garışmayın ben dedi konuşurum süleyman abiylede ali abi ali abiylede aradı hangisini aradı hangisiyle konuştu bilmiyorum ama herhalde ali abiyle konuştu ya ......... OKAN: ali abiyle konuşmuşta ali abi zaten ali abilik bişey yok çünkü neyse ben şimdi süleyman abiyi arıyorum sana dönüyorum EKREM: tamam okey

03.08.2010 günü saat 18:43:52’de Okan Tosun ile Bünyamin Kaya arasında geçen görüşmede; YUSUF KAYA: alo OKAN:hı ...... YUSUF KAYA: hı OKAN:abi ee küçük c.. yle konuştum diyo tamam mı ........ diyo gelecekmiş buraya YUSUF KAYA: evet OKAN:ben ozaman kadar parayı hazırlattırırım diyo YUSUF KAYA: tamam OKAN:ben onlara teslim ederim diyo yanlız diyo benim diyo tek gorkum diyo ben büyüğüde düşünmüyom diyo tamam mı yani nihayetinde o herşeyi bilerek geziyo bunlar diyo büyüğü bilmiyorlar diyo bunlar diyo şeyi biliyolar diyo burdakini YUSUF KAYA: ya bırak ....... OKAN:he yok işte şu YUSUF KAYA: ........ ...... OKAN:falan dedimki bak abi dedim bizim için yüzyetmiş milyar YUSUF KAYA: ........ ..... başladı kolpa yapmaya OKAN:he bunlar bizim için hiç önemli değil dedim yani bunları siler atarız onların tırnağına zarar gelmesin diye ama dedim yani bunlarda dedim öyle şeyleri yok bu o dedim o onları abarttı dedim onlar söylüyo sende ona inanıyon mu abi dedim YUSUF KAYA: hee OKAN:ondan sonra dediki siz merak etmeyin ben şeyi alacam yusufta beni arasın dedi problem değil YUSUF KAYA: he OKAN:dedi ben dedi ekreme sadece hani ekremle telefon trafiğinde dedi sıkıntıya girmeyin diye ben böyle şey dedim dedi ekreme YUSUF KAYA: tamam OKAN:ee hani sen görüşme yusuf beni arasın dedi YUSUF KAYA: hı OKAN:e yanlız dedi TELEFONDA ÇOK AYRINTIYI ŞEY YAPMASIN HATTA BURAYA GELSEDE YANIMA GELSİN FALAN FİLAN BEN HALLEDECEM ONU MERAK ETMESİN DEDİ YUSUF KAYA: ay ayrıntı ayrıntılı biliyoki demedin mi adam verdi parayı elden verdi alsaydın ne ayaksın OKAN:dedim abi hı YUSUF KAYA: yani şimdi alaca.... konuşamıycakmıyız allah allah OKAN:ondan sonra bide ne dedi he dediki yav dedi ii şimdi bu işi nekadar çok şey bilirse okadar sıkıntı falan dedimki abi nekim biliyo işi neyi biliyo dedim ya biri dedim diğerinin gardeşi garısı abisinin arasını dedim verdiği para istiyor dedim yani YUSUF KAYA: hee OKAN:bişey yok bunda ondan sonra ediki yaa süleyman abinin dedi yaptığı aslında hata dedi onu orey niye bağlıyo çıkartıp verse ya abi dedim o onların işi ne sana düşer ne bana düşer onlar ne dediyse ..... ben dedim buraya gelmekle ii sizin beyanınız üzerine bugün para almak ....... geldim dedim buraya ben YUSUF KAYA: hı OKAN:bi kere burada burada bi eksiye düştük dedim hani geldik hiçbişey alamadanda ben gidi gidiyorum nasihat dinliyom dedim ben burda ama dedim bunların hepsini söylersek güzel güzelkibarkibar söyleyelim YUSUF KAYA: anladım OKAN:yani ....... minnet yapma dedim YUSUF KAYA: allah razı olsun OKAN:tamam mı durumu şey yaptık şimdi o şeyin davasında yani bundada panik var ben onuda çözmüş değilim tamam mı benim tahminimce bu parayı bu bu aldı YUSUF KAYA: o para onda canım OKAN:hah bu para onda YUSUF KAYA: ....... aldı parayı yaa OKAN:tamam mı bu parada şimdi veremiyo ve bununla şimdi bize bana şey yapıyo ee beni kandırıp çocuk görüyo tamam mı gandırıp göndermeye çalışıyo YUSUF KAYA: hıı OKAN:ben bişey söyledikçe o bişeylerin izahını izahatına geçiyo YUSUF KAYA: sen sen demedin mi ona sayın abim biz araştırdığımız için astını üstarını senin altenatifin yalan dolan deseydin ona abi seni kandırıyorlar deseydin ona OKAN:aabi dedim ben dedim dedimki bak abi sen dedim bunları diyosun dedim bi kere dedim dilekçe görü dilekçe görünmüyor YUSUF KAYA: hee OKAN:bi ikincisi dedim imza dedim şunun değil diyorlar bize YUSUF KAYA: neyse onlara gerek yok tamam OKAN:hı YUSUF KAYA: yani beni kandırdın deseydin biz araştırdık hepsini OKAN:aa abi dedim bunların hiçbir bunların hepsi dümen dedim yani böyle bişey yok dedim ya tamam bunlar dedim hani işlem ...... şey yapmamışlarki dedim ya YUSUF KAYA: neyse ....... sonuç ...... OKAN:SONUÇ OLARAK ABİ BUNLAR BU ALİ ABİYİ BEKLEDİĞİNİ İDDİA EDİYO TAMAM MI ALİ ABİ GELENE KADAR BEN ONU HAZIR YUSUF KAYA: ya ali abi ....... memur adam bizim işlerimizlemi uğraşacak OKAN:yaa ne bi liyim YUSUF KAYA: ....... ....... dostu var onnan beraber yani OKAN:onu gullanıyor işte YUSUF KAYA: eevet … ...... madem abi dedim seni ........ bu işlere OKAN:yani ondan mı aldın abisinden aldın o onunla iş yapıyon YUSUF KAYA: yani ibne allah allah OKAN:dostunu niye kullanıyon YUSUF KAYA: BİZİ KULLANIYO ALİNİN DOSTLUĞUNU İŞTE BİZE KARŞI OKAN: SONUÇ OLARAK EVET O DOSTLUĞU KULLANIYOR VE SÖYLEDİĞİ ŞU YA YUSUFTA BENİ ARASIN DİYO İİ YUSUF KAYA: ...... ne arıycam onu yaa OKAN:ha ii şey yapsın diyo ben diyo ali gelene kadar onu hallederim diyo YUSUF KAYA: ne zamana kadar OKAN:ali gelene kadar da hallederim diyo YUSUF KAYA: ali abim bi dahaki hafta gelecek zannediyorum ali abim zannetmiyorum bu hafta gelsin OKAN:o da öyle zaman kazanmaya çalışıyo YUSUF KAYA: tamam +sen öteki işi ne yaptın OKAN:abi şimdi onla onun yanına giyom bak ha sen daha ilk aradığında ben bakanlıktaydım YUSUF KAYA: ne ediyodun OKAN:yemek yiyoduk ordan bakanlığa girdik şimdi şey yapıyorum şimdi biraz sonra o çıkacak buluşacam tekrar YUSUF KAYA: ya tamam isme misme gerek yok ahmet memetle görüş de isim kullanma boşver illeti sıkıntıya sokmayalım OKAN:tamam tamam tamam abi YUSUF KAYA: tamam OKAN:tamam abi YUSUF KAYA: ya yani bu hafta verecek paramızı demi bizim OKAN:şey eey bu hafta verecek abi kendisinde gene ağzında cuma günü söylediklerini yediler bunuda yerler mi yemezler herhalde çünkü YUSUF KAYA: yok da en so en son bütün jokerlerini kullanıyor işte kendi kendini kullanıyor işte OKAN:he bu şu an en son ....... kullandı ben YUSUF KAYA: hee OKAN:dedi hallediyorum dedi getirecekler bana dedi YUSUF KAYA: tamam OKAN:yüzde kendiside ağzıyla telafuz etti hatta keğıda yazdı YUSUF KAYA: tamam OKAN:keğıdı alamadım tamam mı şey yaptı yani onu da YUSUF KAYA: önemli değil ya o OKAN:geriside dedi onlarda dursun iş yeri sonuçta dedim YUSUF KAYA: tamam OKAN:hani dedim ben öyle bişeyim yok söyleyemem onu kendiniz konuşursunuz abi dedim YUSUF KAYA: tamam OKAN:tamam akşam abi ben seni şeyden ararım YUSUF KAYA: bizim millet bizimkilerle bi görüşte OKAN:neylerle abi YUSUF KAYA: bizimkilerle millete de bakalım ne oliy öteki iş OKAN:abi şimdi he onalarıda şey yapayım da şimdi iii cam komple değişti şimdi savaşı göndereyim mi göndermeyim mi YUSUF KAYA: nee OKAN:savaşı göndereyim mi göndermeyim mi YUSUF KAYA: yok gönder ben gelecem gelecem ha buraya OKAN:iyi tamam tamam abi YUSUF KAYA: ayın kaçına kadar izin alacan OKAN:e abi yarın gece gidiyorum ben YUSUF KAYA: ........ OKAN:yarın gece gidiyorum YUSUF KAYA: yetişemem ben sana OKAN:ney abi YUSUF KAYA: yetişemem ben sana zaman OKAN:anlamadım abi YUSUF KAYA: yetişemem diyorum ben sana OKAN:..... ...... YUSUF KAYA: oğlum ayın ayın beşinde gitmeyomuydun sen umreye OKAN:......... YUSUF KAYA: hee OKAN:ya yarın gece gidiyorum işte ayın beşinde YUSUF KAYA: ....... ........ OKAN:yarin ayın dördü yani gecesi beşine geliyo YUSUF KAYA: hıı neyse yarin konuşuruz bende şimdi köydeyim OKAN:tamam abi sen ...... .... .....

10.08.2010 13:39:13’de Bahri KÖSE ile Ali KAYA arasında geçen görüşmede;ALİ KAYA: efendim bahri bey BAHRİ: napiyosun abi ALİ KAYA: tıraş oluyorum BAHRİ: tıraş ALİ KAYA: hee BAHRİ: niyee düyünmü var ALİ KAYA: yok ya baya sakalım uzamış kaç bir haftadır tıraş olmuyorum BAHRİ: yok ya, hala yukardamısın ALİ KAYA: yo şeydeyim ........ şimdi BAHRİ: hee ALİ KAYA: he he BAHRİ: pek bi kaldın oralarda yaa ALİ KAYA: ya bu haftasonuna kada burdayım inşallah BAHRİ: haa yani hafta sonuna kadar ordasın ALİ KAYA: cuma günü herhalde dönerim yani BAHRİ: e hovardalığa çağırsak seni bugün gelmiycen yani ALİ KAYA: yok gelemem yaa BAHRİ: (gülüyor) niye yengemi yollamaz yoksa ALİ KAYA: aynen öyle nerde ankarada mı BAHRİ: hı ALİ KAYA: ankaradamı BAHRİ: he he ALİ KAYA: yok gelemem ya iii yani acil olmadığı için gelemem BAHRİ: acil olmadığı için ALİ KAYA: he he BAHRİ: anladım şey eee günüye inerdik dedim ALİ KAYA: ya yok yok gelemem ya bahri bey BAHRİ: ŞUUU OZAMAN AKŞAM ÜSTÜ Bİ KONUŞALIMDA ALİ KAYA: TAMAM BEN SABİT TELEFONDAN ARARIM SENİ BAHRİ: tamam tamam abi …”

08.08.2010 günü saat 12:47:17’de Ali KAYA İle Bahri KÖSE arasında geçen görüşmede; BAHRİ: alo ALİ KAYA: ne çifliğe mi gittin BAHRİ: hee ALİ KAYA: hee bende dağdayım BAHRİ: şeyde uludağda ALİ KAYA: he he evet voleybol oynaydık BAHRİ: nasıl hava ALİ KAYA: aramışsın, çok güzel ya BAHRİ: hee ALİ KAYA: serin yani BAHRİ: serinse iyi yav yanıyo burası ya ALİ KAYA: senin çiflikte havuz varmıydı BAHRİ: vardı hee ALİ KAYA: la dur an ankaraya gelincem oraya geçelim o zaman BAHRİ: tamam gel ALİ KAYA: inşallah BAHRİ: ne zaman dönüyosun ALİ KAYA: ben daha burdayım ya BAHRİ: he bi hafta daha galacan mı ALİ KAYA: he he BAHRİ: belki gelirim o tarafa ALİ KAYA: e tamam gelince görüşürüz haberleşiriz BAHRİ: eyii bu aritmatik hata şu dört küsürat eleniyomu adamım ALİ KAYA: ne ee yani her türlü aritmatik hata da kanun gereği elenir Yani BAHRİ: her türlü ALİ KAYA: hı hı BAHRİ: e şey dö dört küsüratınıda mı şey edecek ALİ KAYA: yani virgülden sonra mı BAHRİ: HEE ALİ KAYA: YANİ ÖYLE KARARLARIMIZ VAR YA ELEDİK YANİ ÇÜNKÜ EN SON Bİ KIBRISTAKİ YOL İŞİNİ HATIRLIYORUM ONDA BİLE VİRGÜLDEN SONRAYDI HATA O DA ARİTMETİK HATA DEDİ BAHRİ: HEE BİZİM O İLLERDE Bİ İŞE GİRMİŞTİK ONDA ONDAN ELENMİŞİZDİRDE ALİ KAYA: hee onu bilmiyorum yani BAHRİ: bilanço biliyodum ALİ KAYA: haa BAHRİ: dört küsür ALİ KAYA: virgülden sonra işte aritmetik hatanın her türlüsünde elenme var yani BAHRİ: haa anladım ya onu soray dedim abi bide hal hatır sorayım ALİ KAYA: allah razı olsun iyi gelirsen bu tarafa görüşelim inşallah Ya BAHRİ: tamam aa ii belki çarşamba gelecem ararım seni ALİ KAYA: tamam …”

01.09.2010 günü saat 12:00:00 Ali KAYA İle Bahri KÖSE arasında geçen görüşmede; Bahri: Efendim Ali KAYA: Alo BAHRİ: EFENDİM ALİ KAYA: AZER ABİYİ ÜZECEZ YAAA BAHRİ: YOK YAA ALİ KAYA: HE HE BAHRİ: NİYE ALİ KAYA: YA UZMAN ŞEYİ ATLAMIŞ DEDİĞİN GİBİ ORDA İKİ TANE DAHA VAR ŞİMDİ LAN BUNLARI NE YAPTIN DEDİM YAV ÜSTAD ONLARI ATLADIK DEDİ BAHRİ: OFFFF ALİ KAYA: HE HE YANİ BUNLARI ATLAMIŞ ÇOCUK BENDE O ATLA LAN SENİ BENİ Bİ DAHA UYARINCA SABAH GELDİM Bİ DAHA BAKTIM BUNLARA YANİ Bahri: oy yo Ali KAYA: Gerçekten de ikikişi daha var orda yani Bahri: Oy oy oy oy oy Ali KAYA: Yani oğlanda atladı iyiki sen akşam bana onu söyledin yani Bahri: .... ya Ali KAYA: He ya ikikişi daha var onun arkasında ya ATBA VAR EKCAN VAR YANİ BAHRİ: E NE OLDU O ZAMAN ALİ KAYA: YA ONLARINKİDE UYĞUN ŞİMDİ ÇOCUK Bİ DAHA BAKTI ŞEYİ DÜZELTTİK YANİ ONLARDA SIKINTI YOK ADAMI SEVİNDİRDİK AMA BAHRİ: YOK SADE SEVİNMELE OLMAZ ALİ KAYA: HEEE BAHRİ: OF OF OF OF ALİ KAYA: YANİ BENDE ATLAMIŞIM ÇOCUKTA ATLAMIŞ ONLARI Bİ DAHA BAKTILAR YANİ BAHRİ:ŞEY ALİ KAYA: SEN GEL ŞEY NERSESİN DIŞARDAMISIN BAHRİ: YOK ŞEYDEYİM BÜRODAYIM ALİ KAYA: YOLLADIM OĞLAN ŞOFÖR GELMEDİ Mİ SANA BAHRİ: YOK (YANINDAKİNE : EVRAK GELDİMİ HA TAMAM)KİMLE YOLLADIN ALİ KAYA: YA ŞOFÖRLE YOLLADIM BİZZAT DEDİM BAHRİ BEYE GÖTÜR ORDA İŞARETLEDİĞİM YERLER ÖNEMLİ DİYE Bahri: Haaaa Ali KAYA: Dur bakıyım ben ya hıyar getirmedimi dur önce bunu götür dedim yaa Bahri: ..... Ali KAYA: Nasıl oldu lan ha burdn senin orası iki dakka yaaa az bekle Bahri: .... ben sana uğrayayımda Ali KAYA: Dur (diger telefon: Ya götürmedin mi o evrakı şeyi bahri beye haa heh önce sana ne dedim bahri beye götür dedim yani neyse tamam tamam ) kafasına göre sıralama yapmış önce bankaya gitmiş sonra sana gelecek Bahri: Haaaa Ali KAYA: Tamam sen aldıktan sonra burdayım ya görüşürüz yaa Bahri: Haaa Ali KAYA: Ötekinde sıkıntı yok yani Bahri: Tamam da şey nedir o neyse Ali KAYA: Tamam görüşürüz Bahri: Şey diyecem Ali KAYA: Hıh Bahri: HEH İİİİİ NEDİR AA BU AZERDE Bİ DEĞİŞİKLİK OLMAZ DİYOSUN Ali KAYA: Yok yok Bahri: Oll ... Ali KAYA: adam atlamış ikisini de ya biri o şey elenince alttakilere bakmamış yani Bahri: Heee hı hı sen uğramıyacan mı Ali KAYA: Şimdi burda işlerim var biraz yaaa istersen uğrarım yani Bahri: Gelde karpuz marpuz yiyelim boşver Ali KAYA: Tamam inşallah hadi görüşürüz Bahri: Hadi sağ ol

01.09.2010 günü saat 15:07:52 Ali KAYA İle Bahri KÖSE arasında geçen görüşmede; Bahri: (Yanındakine : .... söylüyo ) efendim Ali KAYA: Bitirdin mi işini Bahri: Geliyorum Ali KAYA: Sen nerdesin bana mı geliyosun Bahri: Sana geliyim Ali KAYA: Bana gel gel ya o azer abiyi tekrar sevindirebilirsin yaa Bahri: Yok ya Ali KAYA: He he Bahri: İyi tamam heh heh ALİ : TAMAM MI ÖNCE EŞŞEĞİ KAYBETTİRECEN SONRA BULDURACAN HEH HEH BAHRİ: TAMAM GELİYORUM GELİYORUM HADİ GÖRÜŞÜRÜZ Ali : Tamam hadi ...”

01.09.2010 günü saat 12:02:11’ DE :05305156366 Ali Kaya İle Hüseyin Özdamar arasında geçen görüşmede; HÜSEYİN: EFENDİM BAŞKANIM ALİ KAYA: YA GÖTÜRMEDİN Mİ O EVRAKI ŞEYE BAHRİ BEYE HÜSEYİN: ŞİMDİ BANKADAYIM BURDAN BAHRİ BEY ARADI ŞİMDİ GEÇİYORUM İŞ BANKASINDAYIM EE ÇUKURAMBARDA ORDAN ORAYA GEÇİYORUM BAŞKANIM ALİ KAYA: BENDE SANA NE DEDİM BAHRİ BEYE GÖTÜR DEDİM YANİ Hüseyin: tamam hemen geçiyorum…”

15.09.2010 14:44:26 Okan TOSUN ile Yusuf KAYA arasında geçen görüşmede; Okan TOSUN: Efendim Zeliha: Alo Okan TOSUN: Efendim Zeliha: Yusuf bey Okan TOSUN: Yusuf bey yoktukim arıyor Zeliha: Eee kamu ihale kurumundan Okan TOSUN: He bi saniye bi saniye Zeliha: (Yanındakine: Ne yapcanız) (Görüşme Yusuf Kaya İle Zeliha İsimli Bayan Arasında Devam Eder) Yusuf KAYA: Efendim Zeliha: Alo Yusuf KAYA: Efendim Zeliha: E ali beyle görüştürecem sizi görüşmek üzere Yusuf KAYA: Görüşüyüm bakıyım (Görüşme Yusuf Kaya İle Ali Kaya Arasında Devam Eder) Yusuf KAYA: Alo Ali KAYA: Şey Alo Yusuf KAYA: Alo selam aleyküm abi nasılsın Ali KAYA: İyi yusuf sen nasılsın Yusuf KAYA: Ne biliyim unuttun beni abi yaaa Ali KAYA: Ne biliyim sen nasıl olsa unutturmasın kendini Diye Yusuf KAYA: Heh heh heh bizde de var insanlık abi bizdede var onur yaaaa Ali KAYA: Ne yapıyosun Yusuf KAYA: İyiyim abi sabah geldim Ali KAYA: İyi hoş geldin Yusuf KAYA: Gittim vatandaşlarla buluştum ALİ KAYA:kimle Yusuf KAYA: Vatandaşlarla Ali KAYA: Hallettimi Yusuf KAYA: Yok aynı hikaye mikaye bğırdık mağırdık çağırdık Ali KAYA: Ne hikayesi gene Yusuf KAYA: Vıdı vıt vıdı vıt şu oldu bu oldu heee dedim seni sahteci sahtekar seni yok benim işim benim mişim ne işin lan dedim adamın hayatını ticaretini bitirdiniz dedim ona adam ordan tutup ..... bişey olcak dedim ona tabi ..... edemiyecek adam sizin terbiyesizliğiniz yüzünden ALİ: HA NE İSTİYOLAR ŞİMDİ YANİ YUSUF : BEKLİYELİM BAKALIM MAKALIM ALİ : YANİ BENİM PARAM DEPOZİTO OLARAK MI DURUYO ONDA Yusuf : Ya Yok ya parayı vermiyecek adam yatmışlar ona bahri abide bana diyo onlara geç dedim abi bu hep senden dolayı kaynaklanıyo dedim bak biz sana abi diyoruz terbiyesizlik yapmıyoruz ama en sonunda bağırmak zorunda kalıyoruz dedim ABİ BİZ PARAMIZI HER TÜRLÜ ALIRIZ SEN DEDİM BİLİYOSUN HUYUMU O DA BAĞIRDI ÇAĞIRDI ONLARA PARAYI GETİRİN DEDİ YAR AKŞAM DEDİ EKREMLE BULUŞUP PARAYI......PARAYI GETİR DEDİ ALİ: ADAMLARI TANIDIN MI SEN YUSUF : TANIDIM TANIDIM SEN MERAK ETME ALİ : HA İYİ O ZAMAN Yusuf : Heh heh asıl o önemli öte bi daha bu hafta çıkıyo şey abimin şeyi Ali KAYA: Onlar onu bekliyolar şerefsizler Yusuf : Yok onlarla bi sorun yokki abi onlarla hiç bi sorun yok adama parayı vermiyecekler yani hesap o ALİ : PARANIN ÜSTÜNE YATACAKLAR YANİ Yusuf : Yok akşam şimdi buluşacam ben ALİ : İyi neyse hayırlısı bakalım ya Yusuf : Tamam abi bişey diyomusun Ali : Hadi görüşürüz…”

20.09.2010 günü saat 14:41:47’de Okan Tosun ile 05334147358 Ekrem arasında geçen görüşmede; Ekrem: okan kardeş bana doğru gel Okan TOSUN: Abi ben sana doğru gelemem erzincana geldim Ekrem: Nerdesin sen Okan TOSUN: Erzincana geldim mübarek adam sana hesap numarasını niye bıraktım Ekrem: Dur abisi abi şu anda elimde onbeş bin var Okan TOSUN: Abi kurban oluyum dur ne yapıyon ya Ekrem: Vallaha onbeşbin var elimde peki okan abim Okan TOSUN: Heh Ekrem: Beşi saat dörtte dört buçukta hallettirsem Okan TOSUN: olur olur abi olur olur bi şekilde .... Ekrem: Olurmu Okan TOSUN: He olur olur ben bekletirim o şekilde Ekrem: ..... Okan TOSUN: Abi Ekrem: Tamam bak arkadaşım yanımda o arabayı satacağımız arkadaşım Okan TOSUN: Tamam Ekrem: Beşbini dörtte beşte bunu ben şeye yatırtıyorum senin eee Okan TOSUN: ....... şey yaptır ya beşte bi altıbuçuk olsun o zaman eksiğimiz oluyo çünkü altı buçuk yapsın onu Ekrem: Abi iiii tamam bulabildiğim kadar yaptırıyorum yani en az yirmi bakarım altısına da Okan TOSUN: Tamam tamam tamam Ekrem: Dur senin şeyini yazmıştım ben tamam bunu oraya yatırtıyorum Okan TOSUN: Tamam yatırdığın zaman Ekrem: Abi geri kalanınada bi çek alıyorum yetmişin tamamına Okan TOSUN: Tamam tamam Ekrem: Bahri beyle görüştük tamam Okan TOSUN: Tamam tamam çek Ekrem: Tamam abi hadi ... Okan TOSUN: Geri kalanına çek mi alıyosun Ekrem: Çek alıyorum abi geri kalanına tamam çok uzun olmuyacak merak etmesin tamam Okan TOSUN: Tamam tamam kendi adına ya….. abi ha Ekrem: Hadi görüşürüz......Okan TOSUN: Kendi adına yatırmasın aman ha hadi görüşürüz

20.09.2010 günü saat 17:08:12’de Yusuf KAYA İle 05326412878 Ekrem arasında geçen görüşmede; Yusuf KAYA: Efendim kardeşim Ekrem: Yusuf abi nasılsın Yusuf KAYA: Sağ olasın kardeşim sen nasılsın Ekrem: İyidir abi nerelerdesin Yusuf KAYA: Ben aha şimdi trabzondayım Ekrem: He iyi abi şu aülacağın araba vardı yaa Yusuf KAYA: Hee Ekrem: Satacağımız araba onla ilgili şimdi bi onbeş bin ııı senin beraber geldiğin kardeşe gönderdim bi beşbin daha bende şimdi onuda gönderecem Yusuf KAYA: Allah razı olsun sen iyi uşa iyi adamsın dostsun sen yaa Ekrem: He he Sağ ol Yusuf KAYA: Ha bu işimizi çöz bişey istemiyorum yaa Ekrem: Abi dur şimdi ba onbeşbin yatırdım ona aldı tamam mı Yusuf KAYA: tamam Ekrem: Beşbin şimdi bana geldi bankamatikten yatırtmaya çalışacam Yusuf KAYA: olur abi Ekrem: Ettimi yir ettimi yirmi Yusuf KAYA: Gerisini geliyim konuşuruz zaten ordayım yarın Ekrem: Tamam bi şöyle bi bilgi veriyim onbeşbinde çarşamba .. en geç perşembe günü Yusuf KAYA: Gelecem geldikmi Ekrem: Heralde çarşamba..... Yusuf KAYA: konuşuruz ekrem Ekrem: E tamam abi geldi geldiniz Yusuf KAYA: Biz dostuz Ekrem: Tamam abi Yusuf KAYA: Ha Ekrem: Senin haberin olsun ben o ... Yusuf KAYA: Seni biz dost hanesine yazdık biz seni daha değişmez o Ekrem: Sağ ol sağ ol abi teşekkür ederim sizde benim için öylesiniz Yusuf KAYA: Tamam kardeşim Ekrem: Tamam abi Yusuf KAYA: Yeterki niyetler iyi olsun halis olsun Ekrem: Tamam abi sağ ol Yusuf KAYA: Tamam Ekrem: Sağ ol abi hadi öpüyorum abicim Yusuf KAYA: Tamam kardeşim görüşürüz…”

20.09.2010 günü saat 17:32:22’de 05334147358 Ekrem ile Okan Tosun arasında geçen görüşmede; Okan TOSUN: Efendim abi Ekrem: Ha beşbinde tamam dır Okan TOSUN: Tamam teşekkür ederim bende bankaya gidiyorum şimdi Zaten Ekrem: tamam tamam oldu Okan TOSUN: Teşekkür ederim sağ olasın allah razı olsun çok sağ Olasın Ekrem: Sağ ol senden de

21.09.2010 13:09:56 Tel:05334147358 Ekrem (YAPITEK) ile Yusuf KAYA arasında geçen görüşmede; YUSUF KAYA: efendim ekrem bey EKREM: abi naber YUSUF KAYA: saol gardaşım senden naber EKREM: iyidir abi uğraşıyoruz abi bii ii bana doğru gel....tin ma...... sana teslim edeyim diğer kısımda geldi diğer o YUSUF KAYA: tamam EKREM: nakit olan kısımda geldi onbeş YUSUF KAYA: tamam EKREM: eee çek YUSUF KAYA: sen sende dursun bel gelecem yanına EKREM: dursun ama ıı abi şimdi ben dışarı çıkacam ııı üçbuçuk dörtten önce gelmem YUSUF KAYA: ha bugün yokum zaten yarin geliyorum ben EKREM: a tamam o zaman okey YUSUF KAYA: ha gardaş EKREM: çekle onbeş bin bende kasada duruyo abi yarın YUSUF KAYA: geliyorum sana şimdi yarın gelince şey yaparız EKREM: tamam YUSUF KAYA: tamam gardeşim EKREM: tamam abi hadi saol görüşürüz YUSUF KAYA: hadi allaha emanet ol EKREM: saol

23.10.2010 günü saat:16:39:53’ de Bahri KÖSE ile Ali KAYA arasında geçen görüşmede; “ALİ: efendim bahri bey BAHRİ: napıyosun abi ALİ: istanbuldayım dedim ya gitcem diye BAHRİ: ooov ne zaman gittin yaa ALİ: he bugün sabahtan yaa BAHRİ: haa, şey ne zaman dönüyosun abi ALİ: pazartesi, sen gitmiş olursun BAHRİ: TAMAM, O BENDE Bİİ YAZI VAR ONU YOLLAYAM SANA PAZARTESİ ABİ ALİ: TAMAM OLUR BAHRİ: tamam abi ALİ: tamam tamam BAHRİ: şey bu ALİ: he göndereyimmi sen mi gönderirsin yazıyı ben şey gönderiyim mi BAHRİ: kader ile yollarım onu yaa ALİ: ha iyi tamam BAHRİ: şey diycem abi bu dis dis yapımını yolda kullanabiliyomuyuz abi ALİ: ne yapımını BAHRİ: ge iki grubunu yolda kullanabiliyomuyuz ALİ: ge iki hava alanı yok şu anda kullanamazsın onu ya BAHRİ: şu anda kullanamıyoruz ALİ: yok yok ama az bi değişiklik yapacaz ondan sonra yani BAHRİ: haa, ne zaman yapacanız onu ALİ: ya çalışıyoruzda bi türlü beceremedik sana yetişmez yaniBAHRİ: ha biz ölmeden yapmazsınız yani ALİ: (gülüyor) BAHRİ: (gülüyor) ALİ: yani seni seni seviyorum ya sağlıcakla git gelde BAHRİ: tamam ALİ: ya ölümden ne bahsediyosun ya BAHRİ: (gülüyor) iyi abi ALİ: hadi görüşürüz…”

23.10.2010 günü saat:19:05:39’ da Bahri KÖSE ile 2223 X ŞAHIS arasında geçen görüşmede; X ŞAHIS: EFENDİM BAHRİ BEY BAHRİ: BENDE Bİ EVRAK VAR BUNU PAZARTESİ ALİ BEYE GÖTÜRÜRSÜN X ŞAHIS: evet BAHRİ: zarfın içinde X ŞAHIS: tamam bahri beykime bıra...BAHRİ: ali kayaya ali kayaya X ŞAHIS: tamam, evrak şu an sizde mi BAHRİ: bende de onu sana yarın bıraktırırım X ŞAHIS: tamam ben süleymana aldırırım bahri bey BAHRİ: tamam süleyman hatırlatsın da şey yapsın X ŞAHIS: tamam tamam peki bahri bey tamam oldu.

14.12.2010 günü saat 13:33:30’ de Bahri Köse ile Ali Kaya arasında geçen görüşmede; ALİ KAYA: alo BAHRİ: ali abi ALİ KAYA: efendim bahri BAHRİ: nasılsın iyimisin ALİ KAYA: yemek yiyorum ya iyiyim sen nasılsın BAHRİ: ha afiyet olsun, iyi bende döndüm geldim ALİ KAYA: iyi ya bugün toplantı var akşama kadar da BAHRİ: hee ALİ KAYA: şey bi zamanda uğrarım BAHRİ: ŞEYE NASIL İTİRAZ EDİYORUZ ABİ DAİRE OLMAZ DEDİĞİNDE TEBLİGAT YAPIYO ALİ : TAMAM ON ON GÜN İÇİNDE BİZE GELMENİZ LAZIM BAHRİ: ON GÜN ALİ : HE HE BAHRİ: O GEÇTİ ONBEŞ GÜN OLDU ALİ : HEE, NİYE BU FIRSATLARI NİYE KAÇIRIYOSUNUZ ONU ANLAMADIM BEN BAHRİ: NE BİLİYİM BİLMİYOMX ALİ : YANİ İDARENİN YAZISINDAN SONRA ON GÜN İÇİNDE BİZE GELMENİZ LAZIM BAHRİ: hıı ALİ: GELEMEDİNİZ TABİ BAHRİ: YOK OOO BEN EEE SENLE KONUŞAMAYINCA O ARADA YAZININDA TEBLİĞ TARİHİNİ UNUTTUK ALİ : hee BAHRİ: o kaçtı ALİ : hangi işle ilgiliydi bu BAHRİ: o trabzondu birazda şey cesaretimiz azdı orda ALİ : (gülüyor) BAHRİ: (gülüyor) ALİ : iyi tamam görüşürüz…”

29.12.2010 günü saat 11:41:46’ da Yusuf Kaya İle Bahri Köse arasında geçen görüşmede: BAHRİ: aloo YUSUF: alo nassın abi BAHRİ: iyi sağol,sen Yusuf YUSUF: sağolasın abi daha iyi olmaya çalışıyorum seni arayarak BAHRİ: sağolasın YUSUF: (gülüyor)görüşürmüyüz bugün abi BAHRİ: bugün görüşmeyiz de yarın belki görüşürüz Yusuf YUSUF: abi sene bitti BAHRİ: yarın, bitsin bitsin yarın şey yap bana biraz harçlık bul yılbaşından sonra YUSUF: hee yurt dışına gitcen BAHRİ: HEE HEE YILBAŞINDAN SONRA SANA BOL KAZANÇ SAĞLICAN YUSUF: ABİ YARIN UĞRAYAYIM BEN SANA BAHRİ: tamam haydi YUSUF: tamam abi öğleden sonra gelirim aramıcam seni saat iki de gelirim ben sana BAHRİ: iyi tamam haydi ....”

03.01.2011 günü saat 13:10:26’ de Ali Kaya İle Bahri Köse arasında geçen görüşmede: BAHRİ: alo ALİ KAYA: ne o hasta mı oldun? BAHRİ: he Ali abi ya ALİ KAYA: yataysun belki de BAHRİ: he evdeyim ALİ KAYA: Allah Alllah BAHRİ: biraz sonda inecem şeye de üşüttük o şey pazar günü ALİ KAYA: ha, pazar günü ne yaptın eylenmeye bi gitmiştin? BAHRİ: yok ya anneme gittim çifliğe ALİ KAYA: ha BAHRİ: orda biraz oturunca üşüttük heralde ALİ KAYA: bende dedim şimdi Bahri bey şeydedir öyle yemeği ısmarlar bana BAHRİ: ha ısmarlardım abi ALİ KAYA: yok artık sen hastasın ya BAHRİ: iyi şey belki bi saat sonra inerim ararım seni inerken ALİ KAYA: ha bugün toplantı var bi şey söyleyecektim sana ya neyse sen bak işine BAHRİ: şey önemli miydi? ALİ KAYA: hıhı! BAHRİ: hımm, nasıl yaparız ALİ KAYA: neyse senin sağlığından önemli değil BAHRİ: ha, hihi, tamam abi ALİ KAYA: para herşey para değil ya BAHRİ: eyi ya birazdan ALİ KAYA: ama bu aralar biliyon paraya sıkıntın var senin yani BAHRİ: baya ya ALİ KAYA: onun için dedim yani BAHRİ: hihihi, baya inerken alo derim sana abi ALİ KAYA: ya iki buçuga kadar vaktin var inersen dersin bana burdayım diye uğrarım sana BAHRİ: burdayım diye uğrarım sana ALİ KAYA: hadi görüşürüz, BAHRİ: tamam…”

12.01.2011 günü saat 14:26:01’ de Bahri KÖSE ile Ekrem isimli şahıs arasında geçen görüşmede; EKREM: Efendim Bahri bey BAHRİ: Ekrem şu on milyarlık Yusufa bi çek yaz Yusuf KAYA benim Bahri KÖSE çekini imzala ver ona EKREM: tamam abi vade ee geliyorum abi yoldayım BAHRİ: mayıs ee mayısa yaz otuzuna EKREM: mayısa yazıyorum BAHRİ: hee EKREM: tamam abi, yanındaki okan gelir abi ona mı veriyim BAHRİ: he ver ona ver…”

12.01.2011 günüsaat 14:28:03’ de Bahri KÖSE ile Ekrem isimli şahıs arasında geçen görüşmede: EKREM: Efendim Bahri BAHRİ: şey sen yirmi beş yaz ver ona da EKREM: yirmi beş BAHRİ: hıı EKREM: tamam Bahri bey

12.01.2011 günü saat 14:28:51’ Bahri KÖSE ile Yusuf KAYA arasında geçen görüşmede; YUSUF:efendim abi BAHRİ: yusuf YUSUF:efendim abi BAHRİ: o çocuğu yolla yirmi beş alsın ordan YUSUF:abi otuz verecen bana abi sen kendin dedin bana yusuf otuzun bende dedin BAHRİ: yav bi dinle beni kardeşim yav YUSUF:..... sen dedin bana abi ya BAHRİ: ya ben dedim de YUSUF:... tamam abi dedim ben sana abi ya sen kendin söyledin ya Yusuf BAHRİ: doğrudur söyledim YUSUF:HAA UĞRAŞMA PARAN BENDE BAHRİ: TAMAM SÖYLEDİM, YİRMİ BEŞİ AL ORDAN BEŞİDE NAKİT VERECEM SANA KONUŞMA YUSUF:tamam, abi valla ben seni çok seviyom ama sen bunu anlamıyosun abi zannediyosunki ben para puldan dolayı sana hörmet yapıyorum BAHRİ: ya bende param yok Yusuf nedecem yok işte olsa zaten sorun olmuyo YUSUF:tamam abi BAHRİ: sen alda önümüzdeki haftalar beş veririm sana YUSUF:önümüzdeki hafta ge.. alacam abi salı günü aha sana yemin BAHRİ: hihihiihi YUSUF:görürsün abi, tamam abi BAHRİ: gel beş milyarda getir o zaman YUSUF:tamam beş getirrim on alırım abi BAHRİ: eyi hadi gürüşürüz hiiihihi YUSUF:hadi görüşürüz abi

11.01.2011 günü saat 16:04:59’ de Bahri KÖSE ile Yusuf KAYA arasında geçen görüşmede; YUSUF:alo abi yerinde misin? BAHRİ: alo YUSUF:abi yerindemisin BAHRİ: Yusuf YUSUF:efendim abi BAHRİ: yerindeyimde eee YUSUF:yarın gel diyosun bana hahahaha BAHRİ: hhaahahaa yok çok kalabalığım sana Ekreme bi çek bırakıyorum al onu tamam mı? YUSUF:Ekremden BAHRİ: he YUSUF:tamam abi BAHRİ: sana bi milyarlık bi çek bırakıyorum eee al onu yarın tamam YUSUF:tamam abi, yarın mı alıyım bugün mü BAHRİ: eee yarın al onu yarın YUSUF:tamam abi, yarın bi senle konuşmam lazım zaten başka bi konu var BAHRİ: o zaman çok seri gel buraya da yanımda iki dakka konuşalım YUSUF:tamma geliyim abi şimdi geliyim o zaman BAHRİ: tamam gel YUSUF:tamam abi

12.01.2011 günü saat 14:26:49 ‘de Bahri KÖSE ile Yusuf KAYA arasında geçen görüşmede; YUSUF:efendim abi BAHRİ: Yusuf YUSUF:efendim abi BAHRİ: az sonda Ekrem gidiyo yazıp verecek sana bi on milyarlık çek YUSUF: abi niye on milyar abi yav BAHRİ: on, on YUSUF: abi vermesin o zaman boş ver abi o zaman yav BAHRİ: ee ne verecek sana Yusuf ya YUSUF:abi otuzdu da en son konuştuk senle BAHRİ: ya bırak o otuzla ...alakam yokki Yusuf ya YUSUF:tamam abi canın saolsun boş ver abi ya boş ver üzülme BAHRİ: yav sen ee on u versin sana YUSUF:abi senle konuştuk ben sana abi diyorum ben sana hürmet gösteriyorum abi sen beni hiç ... BAHRİ: ee ama otuz benim borcum değilki Yusuf YUSUF:abi tamam sen dedinki tamam Yusuf otuzun bende Yusuf dedin sen dedin bana Allah aşkına BAHRİ: ya yok ben öyle deme otuzu daha sonda halledecez dedim YUSUF:tamam abi daha sonra da dört ay geçti abi tamam verme lazım değil abi boşver abi canın saolsun ya

20.01.2011 günü saat 09:43:28’ de Okan Tosun ile 905334147358 Ekrem arasında geçen görüşmede; EKREM: aloo OKAN: efendim abi EKREM: Okan abim şu yirmibeş milyar çek sende mi? OKAN: ney abi?evet bende EKREM: tamam abi eee büroya ne zaman gelirsin OKAN: yani EKREM: ya öğleden sonra buluşcaz senle saat iki de falan OKAN: ..... EKREM: istersen öyle yapalım OKAN: abi geç kalırım dünde söyledim sana yani bunu öğleye kadar bitirmem lazım EKREM: o zaman abi nası yapalım. az bekle o zaman ben sana. çek sende değil mi? OKAN: yani gider alırım EKREM: tamam sen çekle ne zaman ...... OKAN: biz de yani dışarda değil yani EKREM: tamam anladım ee çekle OKAN: da onlan ne alakası var ee onda bi problem mi var EKREM: ABİ YOK BAHRİ BEYLE GÖRÜŞTÜM MÜ SENDEN 25'LİK ÇEKİ ALACAM 30 BİN PARA VERECEM SANA OKAN: HE TAMAM. TAMAM ABİ TAMAM EKREM: anladın mı? sen çekle beraber ne zaman büroda olursun bana bi saat söyle abi OKAN: yarım saat EKREM: o zaman bekle arıyorum abi seni.tamam mı OKAN: tamam görüşürüz EKREM: hadi görüşürüz

 

OLAY 5

(NURSOY FİRMASI)

 

5/A

İlgili mahkeme kararları ile CMK’ nın 135. maddesi gereği şüphelilerin iletişimlerinin tespiti ve kayda alınması esnasında düzenlenen ses kayıt çözüm tutanaklarının tetkikinde ;

Örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ in 18.09.2010 günü saat 17:08:35’de Nursoy firması çalışanı ve firmanın iştirak ettiği kamu ihale süreçlerini takip eden Hikmet KIZILCA ile irtibata geçtiği ve Nursoy firmasının taraf olduğu ve yapılan itirazlara binaen incelenmek üzere Kamu İhale Kurumuna gelen ve Karayolları tarafından gerçekleştirilen bir ihale dosyasının pazartesi günü yani 20.09.2010 günü toplanacak kurulda görüşüleceğini haber verdiği ve görüşme içeriğinde geçen “AMA BİZİM AĞA BASTIRIRSA BİLİYOSUN HAYIRLI HAYIRSIZA HAYIRLI YAPMA GÜCÜNEDE SAHİP” ifadesinden de anlaşılacağı üzere örgüt yöneticisinin “bizim ağa” olarak adlandırdığı örgüt lideri Ali KAYA’ nın firmanın lehine karar çıkartılmasını sağlayabileceğini söylediği ve aynı görüşmede, firma sahibinin örgüt lideri Ali KAYA ile irtibata geçerek gerekli önlemleri almaları konusunda firma yetkilisine bilgi verdiği,

Bu görüşmeyi takiben 18.09.2010 günü saat 17:38:47’de firma yetkilisi Hikmet KIZILCA’ nın Nursoy firması sahibi Orhan NURDUHAN ile irtibata geçtiği ve örgüt yöneticisinin bildirdiği üzere Nursoy Firmasının taraf olduğu dosya hakkında “AMCAYLA Bİ ARAYA GELEBİLİRİZ” ibaresinden örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’i kastederek şahsın aracılığıyla örgüt lideri Ali KAYA ile buluşacaklarını bildirdiği, bu anlaşmanın ilk görüşmeleri teyit eder nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

Görüşmelere konu ihalenin, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 11.05.2010 günü düzenlenen 2010/32383  kayıt numaralı Sivrihisar-Emirdağ Ayr. Yolu ve Emirdağ-Çifteler Yolu Yapım İşi İhalesi olduğu, bu ihale ile ilgili olarak iki ayrı itiraza binaen inceleme yapıldığı yapılan itirazların ;

1-)   Ilgaz Ticaret ve Sanayi Koll. Şti.- Ilgazlar İnş. Ortak Giri şimi ’ nin 21.07.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.07.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 16.08.2010 tarih ve 20066 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.08.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,    

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalede sundukları iş deneyim belgesinin tek sözleşmeye dayalı olarak düzenlendiği, iş ortaklığı nın pilot ortağının iş deneyim belgesine konu işteki % 65 oranındaki hissesini işin başından sonuna kadar koruduğu, geri kalan % 35 oranındaki hissenin sahibi özel ortağın ise işi başka bir özel ortağa devrettiği; hal böyleyken idarece özel ortaklar arasındaki iş devri nedeniyle, devir öncesi ve sonrası olarak iki sözleşmenin var olduğu değerlendirilerek pilot ortaklarının iş deneyim tutarının anılan iş deneyim belgesinin devir sonrası tutarı üzerinden hesaplandığı ve tekliflerinin iş deneyim tutarının yetersiz olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilerek; idarenin bahse konu işleminin mevzuata aykırı olduğu ve tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerekti ği iddialarına yer verildiği.

Yapılan inelemeler sonrası Kamu İhale Kurumunun 20.09.2010 gün ve 2010/UY.II-2797sayılı kararında ;  Ilgaz Tic. ve San. Koll. Şti. & Ilgazlar İnş. A.Ş. İş Ortaklığı ve Ören Yapı Ltd. Şti. & Yüngül İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ’ nın tekliflerinin değerlendirilmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği. Bu nedenle düzeltici işlem belirlenmesine,   Oyçokluğu ile karar verildiği,

Kullanılan karşı oyların ise;  Kurul üyesi Kazım ÖZKAN’ın Kurul çoğunluğunun aldığı “ düzeltici işlem belirlenmesine” ilişkin karara katılmakla birlikte, inceleme konusu ihalede Özkar İnş. A.Ş.’nin teklifinin de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği görüşünde olduğunu, Kurul üyesi Ali KAYA’ nın Açıklanan nedenlerle, “ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ’ nun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendine göre “ başvurunun reddine ” karar verilmesi gerektiği yönündeki görüşüyle Kurul Çoğunluğunun “ düzeltici işlem belirlenmesine ” kararına katılmayarak karşı oy kullandığı tespit edilmiştir.

2-)   Farsel İnşaat ve Ticaret A.Ş., idareye yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.07.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.08.2010 tarih ve 19972 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.08.2010 tarihli itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin, idarece aşırı düşük olarak tespit edilen SE-30 ve SE-31 numaralı iş kalemleri için teklif ettikleri fiyatları tevsik etmek amacıyla sundukları belgelerin Kamu İhale Genel Tebli ğinin 45.1.6 ncı maddesinin (b) bendine uygun olmadığı ve idari şartnamenin 7.1 inci maddesinin (g) bendi uyarınca alt yüklenicilere yaptırılması düşünülen işler listesi sunulmayarak alt yüklenici çalıştırılmayacağının beyan edilmesine karşın anılan iş kalemleri ile otokorkuluk yapılması ve montajı iş kalemlerine verilen fiyatların açıklamasının üretici firmadan al ınan belgeler ile yapılmasının alt yüklenici çal ıştırılacağı anlamına geldiği, gerekçesiyle tekliflerinin reddedildiği belirtilerek,      İş kalemleri için teklif edilen fiyatlara dair açıklamanın üretici firmadan alınan belgeler ile yapılmasının alt yüklenici çalıştırılacağı anlamına gelmeyeceği, üretici firmadan al ınan belgelerin teklif fiyatlarını tevsik etmek ve bu fiyatların piyasa fiyatlarından düşük olmadığını göstermek amacıyla kullanıldığı, ayrıca, anılan i ş kalemleri için teklif edilen fiyatlara dair açıklamalarının Tebliğin 45.1.6 ncı maddesinin (b) bendine uygun olduğu, dolayısıyla tekliflerinin reddedilmesinin mevzuata aykırı olduğu,   İddialarına yer verildiği.

Yapılan inelemeler sonrası Kamu İhale Kurumunun 20.09.2010 gün ve 2010/UY.II-2798sayılı kararında ; İtirazen şikayet başvurusunun reddine,   Oyçokluğu ile karar verildiği, Kurul üyesi Ali KAYA’ nın Usul Yönünden karşı oy kullandığı, Kurul Çoğunluğunun, itiraza konu edilmeyen hususları inceleyerek, şikayet başvurusunu sonuçlandırmasının, yukarıda açıklanan Kanun hükmü dahilinde usul yönünden uygun olmadığı yönündeki düşüncesinde olduğunu beyan ederek karşı oy kullandığı tespit edilmiştir.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2010/32383  kayıt numaralı 73.811.810,00 TL yaklaşık maliyetli Sivrihisar-Emirdağ ayr. Yolu ve Emirdağ-Çifteler Yolu Yapım İşi. İhalesi ile ilgili olarak 22 firmanın istekli olduğu, bu firmalardan aralarında Nursoy İnşaat A.Ş. firmasının da bulunduğu 6 firmanın teklifinin geçerli sayıldığı, yapılan itirazlar ve inceleme aşamalarının tamamlanmasının ardından 04.02.2011 tarihinde kurum ile Nursoy İnşaat Firması arasında 33.994.337,00 TL bedel ile sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

Bahsekonu itirazların Kamu İhale Kurumunda gündeme alındığı gün yani 20.09.2010 günü firma yetkilisi Hikmet KIZILCA’ nın suç örgütü yöneticisi Şenol VARÜRER ve Kamu İhale Kurumu ile devamlı olarak irtibatlı olduğu, örgüt yöneticisinin ”ŞENOL VARÜRER: III HİKMET KIZILCA: İYİ ŞENOL VARÜRER: VALLA İYİ ŞEY GİBİ SÖYLE İYİ OLCAK GİBİ YA BAKALIM HİKMET KIZILCA: TAMAM PEKİ ŞENOL VARÜRER: İYİ OLCAK GİBİ ŞEYDE İŞTE DOKTORA ŞEYİ SÖYLEDİM ZATEN SÖYLEDİ ARAMIŞLAR ZATEN ONDAN SONRA HERALDE UMUTLU OLACAK BİLEMİYORUM TABİ YİNE DOKTORUN ELİNDE” ”doktor” olarak ifade ettiği örgüt lideri Ali KAYA’ ya durumu aktardığını, gelişmelerin firma lehine olduğunu bildirdiği, firma yetkilisinin Kamu İhale Kurumunu arayarak X- Şahısla yaptığı görüşmede çıkan karara ilişkin bilgi aldığı,

Aynı gün içerisinde devam eden görüşmeler sonrası örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER ile firma yetkilisi Hikmet KIZILCA’ nın irtibatlarının devam ettiği ve akşam buluşmak üzere mutabakata vardıkları, şüpheliler arasında geçen görüşmeden de anlaşılacığı üzere örgüt yöneticisinin firma yetkilisinden Navigasyon cihazı talep ettiği ve olumlu karşılanan bu talep sonrası şüphelilerin buluştukları anlaşılmıştır.

Sonuç olarak bahse konu ihale ile ilgili olarak anlaşılacağı üzere örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’in Kamu İhale Kurumunda incelemenin yapılmasından iki gün önce özellikle Cumartesi günü yani normal mesai saatlerinin olmadığı saatlerde Nursoy firması yetkilisini arayarak örgüt lideri ile firma lehlerine karar verilmesini sağlamak amacıyla “Ama Bizim Ağa Bastırırsa Biliyosun Hayırlı Hayırsıza Hayırlı Yapma Gücünede Sahip “bu şekilde bir gücünün de olduğunu ima ederek irtibata geçmesini sağladığı ihale ve itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin planlamaları doğrultusunda ihaleyi kazandığı ve sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

Dolayısıyla örgüt lideri Ali KAYA ve örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ in görevlerinin gereklerine aykırı hareket ettikleri, firma lehine olduğu anlaşılan kurul kararı ve suç örgütünün soruşturamamız kapsamında diğer eylemleri de göz önüne alındığında suç örgütü ile irtibata geçen firma sahibi Orhan NURDUHAN ve firma yetkilisi Hikmet KIZILCA isimli şahısların suç örgütüne haksız menfaat sağladıkları ayrıca KİK içerisinde faaliyet gösteren suç örgütünün, yapılan itirazlara binaen incelenmek üzere gelen ihale dosyasında, kendileriyle irtibata geçen firma lehine KİK’den karar çıkmasını sağlayarak ihaleye fesat karıştırdıkları anlaşılmıştır.

 

5/B

 

Kamu İhale Kurumunda faaliyet gösteren suç örgütü ile firmalarının lehine karar verilebilmesi amacıyla irtibatlı olduğu anlaşılan Nursoy Firmaları yetkilisi Hikmet KIZILCA ve firma sahibi Orhan NURDUHAN ile suç örgütü lideri Ali KAYA ve örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER ile devamlı irtibatlı oldukları anlaşılmış, firma yetkilisi şüphelinin bu irtibatlarının, çalıştığı Nursoy firmasının veya adına hareket ettiği diğer firmaların Kamu İhale Kurumunda inceleme aşamasında olan ihale dosyalarıyla alakalı olduğu, şüphelinin Kamu İhale Kurumunda faaliyet gösteren ve devamlı irtibatlı olduğu suç örgütünden incelemeleri ve sonuçlarına dair bilgi almaya ya da adına hareket ettiği firmaların lehine karar çıkartılmasını sağlamaya çalıştığı anlaşılmıştır.

01.12.2010 tarihinde şüpheli Hikmet KIZILCA’nın suç örgütü lideri Ali KAYA ile görüşmeye çalıştığı, 02.12.2010 günü saat 15:15:54’ de suç örgüt lideri Ali KAYA’ nın kendisini çağırmasıyla Kamu İhale Kurumunda suç örgütü lideri ile görüştüğü, firma yetkilisinin bu görüşmeyi takiben ertesi gün firma sahibi Orhan NURDUHAN’ı aradığı ve görüşme sonucundan bilgi verdiği şahıslar arasında geçen 03.12.2010 günü saat 16:50:26 ‘ de tarihli görüşmede: HİKMET: abi nasılsın ORHAN: saol hikmet sen ne yapıyosun HİKMET: saol valla, ABİ USTAYLA KONUŞTUK ABİ ORHAN: HE HİKMET: OLUMSUZ ORHAN: TABİ CANIM YAPAMAYACA BELLİYDİ HİKMET: YANİ ONÜÇE DÜŞMÜŞ BEN İSTEDİĞİM YERE GİTMEMİŞ ONDAN DOLAYIDA DİYO ORHAN: HIIM HİKMET: RED YEDİM ORHAN: HIIM RED Mİ YEMİŞ HİKMET: RED YEMİŞ HEE ORHAN: E PEKİ KURUMA GÖNDERİYORLARMI O RED YEDİĞİNE DAİR HİKMET: yok yok yok yok yok yo yo göndermiyorlar” bahse konu dosya kendilerinde olmadığından dolayı firmaya yardımcı olamayacağını beyan ettiği, dolayısıyla firmanın taraf olduğu ve yapılan itiraza binaen incelenmek üzere Kamu İhale Kurumuna intikal eden ihale dosyasında lehlerinde karar verilmesi amacıyla suç örgütü ile irtibata geçtikleri,

Bu şekilde yanıt alınmasına rağmen firma yetkilisinin suç örgütü ile irtibatlarını sıcak tutmak ve bilgi almak amacıyla suç örgütü ile irtibatlarının devam ettiği, Suç örgütü yöneticisi Şenol VARÜRER ile görüşmelerinin devam ettiği ve bu görüşmelerinde dahi sonuçtan veya süreçten bilgi almaya çalıştığı, suç örgütü yöneticisinin bir gelişme olduğunda bilgi vereceğinden bahsettiği ve kullandığı cep telefonunun masraflarını firma yetkilisi Hikmet KIZILCA’ nın karşılayabilmesi için görüşmeler yaptığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak yapılan itiraza binaen incelenmek üzere gelen ihale dosyasında firma lehine kamu ihale kurulundan karar çıkarmak için girişimde bulundukları, ancak KİK’deki itiraz sonucunun tesbit edilememesi nedeniyle ihaleye fesat karıştırma suçuna teşebbüs ettikleri anlaşılmıştır

SES KAYIT ÇÖZÜM TUTANAKLARI:

03.12.2010 günü saat 18:14:04’de Hikmet Kızılca İle Şenol Varürer arasında geçen görüşmede: ŞENOL: efendim hikmet HİKMET: napiyon abi ŞENOL: iyiyiz hikmet ya yeni eve geldim kafa ambale vaziyette HİKMET: valla çok iyi oldun abi ŞENOL: ya anamı ağlatıyolar bi aydır da bi bela dosya var bende HİKMET: hııı ŞENOL: takip eden çok olunca işi HİKMET: anladın abi ŞENOL: deyus çok memlekette, HİKMET: anladım abi ŞENOL: işte uğraştırıyorlar adamı HİKMET: hııı ŞENOL: sen napıyosun HİKMET: valla iyidir abi ya koşturuyorum bende ŞENOL: iyi allah yardımcın olsun HİKMET: nasılsın ŞENOL: iyiyiz ya napalım işte şimdi girdim içeride soyunmaya çalışıyorum HİKMET: soyunacan mı abi ŞENOL: haa HİKMET: iki dakka zamanın var mı abi ŞENOL: yok abi iii çıkacaz şimdi şeyle gözde geldi ya şeyden ev dışına çıkıyoruz HİKMET: il dışına mı ŞENOL: ev dışına bu akşamlık HİKMET: HA TAMAM, İKİ DAKKANI İSTİYORUM SADECE ŞENOL: yok ya hiç iki dakka falan deme yarın şey yapalım HİKMET: yarın kaç gibi ŞENOL: yarın ben ararım seni ben yarın çalışmaya gidecem daireye zaten yani bu şey yüzünden başka raporlara bakamadım süresi dört gün beş gün kalan raporlar var onlarla uğraşacam HİKMET: HA ANLADIM ABİ ŞENOL: HA O ZAMAN DA ÖĞLEN Bİ YEMEK ISMARLARSIN HİKMET: TAMAM ŞENOL: TAMAM HİKMET: ÖĞLEN DE Bİ YEMEK ISMARLIYIM EĞER BU AKŞAM GÖRÜŞSEYDİM BENDE ÇIKACAKTIM İL DIŞINA O ZAMAN YARINI BEKLİYELİM ŞENOL: YARIN GÖRÜŞELİM BE YARIN GÖRÜŞELİM OLDU HADİ HİKMET: tamam hadi görüşürüz ŞENOL: oldu hoşçakal oldu

04.12.2010 günü saat 20:17:36’ de Hikmet Kızılca İle Şenol Varürer arasında geçen görüşmede; “…..ŞENOL: ÖYLE Mİ HAAA İYİ YA, YA ŞEY DİYCEM SANA HİKMET SEN ŞU IRAKTAN GELCEK ŞEY PARASINI NE KADAR DEMİŞTİN BANA HİKMET: HANGİSİNİ ABİ ŞENOL: ŞEY AYFON CİHAZI NE KADAR DEMİŞTİN HİKMET: VALLA Bİ ŞEY DEMEDİM ABİ ONU ŞENOL: BENİM AKLIMDA DÖRTYÜZ DOLAR DEDİN GİBİ KALDI, YOK Bİ ARKADIŞIM VAR ŞİMDİ DE ŞEYDE HİKMET: he he ŞENOL: yurt dışında dedi hani beşyüz beşyüzelli yuro, valla benim bi kardeşim ırakta HİKMET: tamam ŞENOL: böyle sürekli şeyleri var gelip gidiyo dörtyüz ....... ben, para telafuz ettin diye kaldı aklımda yaa dörtyüz dolar civarı HİKMET: abi valla ben yani tam o esnada bilmiyorum ama herhalde öyle bi şey olması lazım dörtyüz dolar ŞENOL: anladım HİKMET: CİVARINDA Bİ ŞEY OLACAK, İSTEYİM GELSİN ŞENOL: anladım yo yok yok şey değil o beşyüzelli avrodan aşağı olması mümkün değil diyo şey diyo ee söyle HİKMET: çin mi ŞENOL: çin malı diyo he HİKMET: ABİ ŞENOL: O SENİN DAHA EVVELDEN BANA GETİRDİĞİN KALEM GİBİ HİKMET: çin bunun daha üretimine geçmediki ŞENOL: yok yok geçmiş onu o zaman uyarıyım seni hiç hiç kapılma oraya çocuklara falan alıyım deme oldu HİKMET: tamam abicim ŞENOL: oldu hadi…..”

06.12.2010 günü saat 19:45:21’ de Şenol Varürer İle Hikmet Kızılca arasında geçen görüşmede: HİKMET: alo ŞENOL: alo napıyon la hikmet iyimisin HİKMET: oooo iyiyim iyiyim sen nasılsın ŞENOL: SABAH ARAMIŞSIN BENİDE EE HERHALDE ŞEYLE İLGİLİ ARADIN DEDİM O CUMARTESİ BAHSETTİĞİN ŞEYLE İLGİLİ ONDA HERHANGİ BİŞEY YOK DAHA HİKMET: yo yo tamam abi ŞENOL: tamam HİKMET: yo ben gözdeyi soracaktım gönderdin mi ne yaptın ŞENOL: gitti gitti sabah gitti HİKMET: sabah mı gitti ŞENOL: he he HİKMET: ha abi durumun nasıl iyimisin ŞENOL: iyi iyi sen ne sen nerdesin HİKMET: valla ben nerdeyim bolu gerededeyim abi ŞENOL: ne alt ediyon la orda gidiyomusun geliyomusun HİKMET: geliyorum geliyorum ankaraya doğru ŞENOL: geliyosun o iyi hadi bakalım hayırlı yolculuklar diliyim HİKMET: teşekkür ediyim abi ŞENOL: oldu hadi görüşürüz HİKMET: görüşürüz….

09.12.2010 günü saat 16:30:39’ de Şenol Varürer İle Hikmet Kızılca arasında geçen görüşmede: HİKMET: şefim ŞENOL: alo HİKMET: efendim abi ŞENOL: nörüyosun ya la dün aramışsın iki defa şeyde HİKMET: VALLA AKŞAM ŞEYLE BİRLİKTEYDİK AMCAYLA ŞENOL: öylemi HİKMET: hıı şey yemeğin borcunu ödemeyen adam ŞENOL: anladım anladım HİKMET: ha onun yanındayken bi arayım dedim ..... ..... aramadım bi daha ŞENOL: ...... ...... cep telefonu alacaktım, ULAN BENİM GEÇEN BAKTIN NE GÜZEL TELEFONMUŞ BİLMEM NE DEDİN TELEFONA NAZAR DEĞDİRDİN HİKMET: hıh ŞENOL: GİTTİ BENİM AYFON KIRILDI HİKMET: yemin et ŞENOL: vallahi billahi, şimdi HİKMET: TAMAM BORCUM BORÇ ŞENOL: şeyi falan gitti ondan sonra ii o şeyide nasıl gördüm şimdi dün baya bi uğraştım şeyle iii bilgileri kurtarayım diye şeyden HİKMET: hı hı ŞENOL: bilgilerde kurtarılmıyo içinde devreler gittiği için iii HİKMET: haaa ŞENOL: şu ay.... var ya HİKMET: evet ŞENOL: ondan sonra kartı kızın eski telefonu var evde onu vermemiştim kimseye allahtan tek bi tane telefon var fazladan o telefon, ona taktım HİKMET: evet abicim ŞENOL: şimdi ondada şey gözüküyo hani iii cevapsız çağrılara mesaj geliyo ya şeyde cevapsız aramalar hikmet diye arıyosun şey diyo hata veriyo, haliyle hikmet benim kartta olmadığı için senin numaran telefonda HİKMET: evet abi ŞENOL: onun için şey yapamadım şimdi sekreterden aldım senin numarayı bizim HİKMET: tamam ABİ ŞENOL: OSMAN ABİDE YOK HABERİN OLSUN, YANİ Bİ DAHA KİMSE AÇMADI FALAN DİĞİL HİKMET: tamam abi ŞENOL: tamam …..”

11.12.2010 günü saat 18:58:29’ de Şenol Varürer İle Hikmet Kızılca arasında geçen görüşmede: HİKMET: efendim abi ŞENOL: napıyon hikmet HİKMET: valla kahvede okey oynuyorum abi ŞENOL: tuh ulan ulan adam bi elinde cımbız bi elinde ayna derler ya umurunda mı dünya HİKMET: aynen öyle abi nerdesin abi ŞENOL: ya ben eve daha yeni giryom da, dediğini yaptım o telefonu aldığım yere gittim ben şeyde HİKMET: hıh ŞENOL: eee adamlar buna dedim ya böyle böyle değiştiriliyomuş HİKMET: hıh ŞENOL: tamir ederiz dediler tamir o ön cam şey eee camının değişmesi için şey alacaklar HİKMET: ne ŞENOL: yüz kağıda değiştiririz dediler HİKMET: e tamam ŞENOL: ulan çatlak ne olacak dedim şeyde, ondan sonra sıfırı ile değiştin altıyüz milyona değiştiriyorlar sıfırı HİKMET: ya altı milyon niye, kendine yenisini niye almıyosun ŞENOL: ama şey ne o aynısıyla değiştiriyo ayfon dördü vermiyo, ayfon dördü değiştirmek için şey yapın dedim söyle HİKMET: hıh ŞENOL: teklif bekliyorum şimdi şey gitti servise pazartesi gönderiyorlar istanbula HİKMET: haa ŞENOL: genpaya ...... faturalıydı HİKMET: hı hı ŞENOL: ONDAN SONRA ŞEY YAPACAKLAR SÖYLE, AYFON DÖRDE GÖRE FİYAT FARKI VERECEKLER LAN DEDİM BEN BEŞYÜZ MİLYONDAN ALTIYÜZ MİLYONDAN ...... FAZLA VERMEM VERİRSEMDE HİKMET KIZILCADAN FARKINI ALIRIM DEDİM ABİ HİKMET: tamam abi ŞENOL: senin aklına uydum gittim HİKMET: ha abi iyi yaptın ŞENOL: yani yani dediğin doğruymuş ya hani şey yapıp telefonu fark verdiğin zaman değiştiriyorlarmış ama şeyle aynı modelle değiştiriyorlar HİKMET: aynı modelle zaten fark değiştiriyosun aynı modelle abi ŞENOL: aynı modelle değiştiriyorlar HİKMET: hı hı ŞENOL: benim aynı modelden HİKMET: sen girdin mi abi ŞENOL: ayfon dört diye şey yapacaktım neyse onu beşyüz altıyüz milyon yok altıyüz yediyüz milyon olsa şey vericem ya fark verip şeyle değiştirecem söyle ayfon dörtle değiştirecem HİKMET: tabi tabi olsun önemli değil olsun ŞENOL: neyse bi bakıyım oldu, haberin olsun HİKMET: tamam, abi şeyi ne yaptın ŞENOL: neyi HİKMET: baktın mı yengenin evrağına ŞENOL: yok yok daha yeni HİKMET: bakamadın mı ŞENOL: giriyom eve tamam hadi hadi HİKMET: e tamam hadi haber bekliyom

 

5/C

 

Kamu İhale Kurumunda faaliyet gösteren suç örgütü ile firmalarının lehine karar verilebilmesi amacıyla irtibatlı olduğu anlaşılan Nursoy Firmaları yetkilisi Hikmet KIZILCA ve firma sahibi Orhan NURDUHAN ile suç örgütü lideri Ali KAYA ve örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER ile devamlı irtibatlı oldukları anlaşılmış, soruşturmamız kapsamında tespit edildiği üzere şüphelilerin bu görüşmelerini yüz yüze yapmaya çalıştıkları, şüpheli Hikmet KIZILCA’ nın yine bilgi almak amacıyla Kamu İhale Kurumunu arayarak görüşmede bahsettiği “Van Karayolları Varmı Ablam Onbir Bölge Bager İnşaat” ifadesi üzerinden gidilerek yapılan araştırmalarda görüşmelere konu ihalenin;

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından 05.04.2010 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan 2010/19246   kayıt numaralı “Viranşehir Şehir Geçişi, Ayr.-Demirci ve Ayr. Ceylanpınar Yolları [KM:7+446-73+946, KM:0+000-3+000, KM:0+000-3+000]” konulu ihale olduğu, ihaleye 8 firmanın iştirak ettiği 6 firmanın teklifinin geçerli sayıldığı, ihale ile ilgili olarak, Bager İnş. Şti. - Akgenç İnş. Ortak Girişimi 12.08.2010 günü 2010/19693 sayısına kayden şikayet dilekçesi verdikleri,

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin analizlerinde, VŞG-5, VŞG-9, VŞG-11, VŞG-17, VŞG-19, VŞG-29 ve VŞG-30 pozlu iş kalemleri için verdi ği teklifin çok düşük olduğu, söz konusu pozların açıklamasının mevzuata aykırı olduğu ve hiçbir belgeye dayanmaksızın miktarlarda oynama yapıldığı , katsayısının düşük alındığı, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan proforma faturaların usulüne uygun olmadığı, işçilik rayiçlerinin düşük tutulduğu, analizlerde çarpım ve toplamlarda hata yapıldığı, proforma faturaların ekinde alış ve satış faturalarının bulunmadığı iddiasına yer verildiği.

Kamu İhale Kurumu tarafından, 03.09.2010 tarihinde 2010/UY.II-2694 sayılı kararla, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden Şerefoğlu İnş. Şti.- BSK Yol İnş. Şti. Ortak Girişiminin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekçesiyle Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu f ıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,   Oyçokluğu ile karar verildiği. Kurul üyesi Abdullah DÜNDAR’ ın ihalenin iptal edilmesi gerektiği düşüncesiyle karşı oy kullandığı,

İhaleyi düzenleyen kurum ile Bager Elekt.İnş.Tic.Ve San.Ltd.Şti arasında 21.12.2010 tarihinde 11.721.768,00 TL ile sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

Konuyla ilgili Hikmet KIZILCA’ nın itiraza ilişkin yaptığı ihale sonucunu takip etmeye ve bağlantıları sayesinde inceleme sonuçlarını öğrenmeye çalıştığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak yapılan itiraza binaen incelenmek üzere gelen ihale dosyasında firma lehine Ali KAYA’nın üyesi olduğu KİK’den karar çıkarmak için girişimde bulundukları, ancak KİK’deki itiraz sonucunun tesbit edilememesi nedeniyle ihaleye fesat karıştırma suçuna teşebbüs ettikleri, bu suça Şenol Varürer, Hikmet Kızılca ve Orhan Nurduhan’ın iştirak ettikleri anlaşılmıştır

SES KAYIT ÇÖZÜM TUTANAKLARI:

03.09.2010 günü saat 16:45:55’de HİKMET KIZILCA ile X BAYAN (Kamu İhale Kurumu) arasında geçen görüşmede: “ …. ABLAM SANA BİŞEY SORUYUM VARMIŞ BU GÜN HERALDE ONBİR SEKSENÜÇ X Bayan: Bi saniye bakalım bugün kurul yaptılar ama haberim olmayınca hiç ilgilenmedim Hikmet : KARAYOLLARI ONBİR X Bayan: Ne dedin Hikmet : Sizin yokmuydu X Bayan: ikibin bin yoktu ikibin ona Hikmet : İKİBİN ONA ONBİR SEKSEN ÜÇ OLMASI LAZIM X BAYAN: Onbir Seksen Üç Şey İlk Hanesini Diyosun Demi Hikmet : He He X BAYAN: İHALE KAYIT NUMARASINI Hikmet : Hı Hı Doğru Doğru X BAYAN: ONBİR SEKSEN ÜÇ DİYE BİŞEY YOK HİKMET : VAN KARAYOLLARI VARMI ABLAM ONBİR BÖLGE BAGER İNŞAAT X Bayan: Bi saniye bi saniye karayolları bager mi Hikmet : He he X Bayan: Bager Hikmet : Bager X Bayan: Bager bager inşaat evet var bişey karayloları dokuzda var ama bager yok başka yok bager yok başka Hikmet : Yok demi X Bayan: ın ı ne dedin bide karayolları bide öyle arattırıyım HİKMET : YANİ ONBİR BÖLGE HI HI X BAYAN: KARAYOLLARI ONBİRİNCİ BÖLGE YOK YOK GÜNDEMDE Hikmet : Yok demi X Bayan: Hı hı Hikmet : Yok tamam teşekkür ettim X Bayan: Tamam rica ederim Hikmet : Sağ ol görüşürüz…”

03.09.2010 16:47:56’de HİKMET KIZILCA ile X Bayan (Kamu İhale Kurumu Bahçelievler Mah. Bahriye Üçok C. No:13 / Bahçelievler) arasında geçen görüşmede: “ X Bayan: Efendim Hikmet : Alo ablo X Bayan: He efendim Hikmet : O kızı çağırmış olmaları lazım o kız başlamış olmalı yada bayramdan sonra başlattırıyolar X Bayan: He öyle mi yani bişey yok Hikmet : Başlatıyolar X Bayan: Ben arayamıyorum yani HİKMET : YO YO SEN ARAMA TAMAM BEN ÇÜNKÜ GENEL MÜDÜRLEDE KONUŞTUM PATRONDAN DA TEYİDİ ALDIM SADECE BENİM VAN İŞİME BAKACAK X BAYAN: HE ONDAN SONRA HİKMET : YANİ VANDAKİ DOSYALARIM İŞTE DEMİRYOLUNA GİDECEK GELECEK EVRAKTIR İŞTE FATURA GELDİ X Bayan: Yapar onları yaa iyi yapar hemde Hikmet : .... tam da ayarında bi iş buldum ona yok bide oda verecem X Bayan: Anladım inşallah olur valla ben arıyamıyom inanki artık yani onlarda beni aramaz oldular Hikmet : Yok yok ben hallederim abla tamam X Bayan: Tamam …

 

5/D

 

28.04.2010 günü suç örgütü mensubu Yusuf KAYA’ nın suç örgütü mensubu Erkan FIRAT’ ı Nursoy firmasına gönderdiği, aynı gün içerisinde örgüt lideri Ali KAYA’ nın suç örgütü mensubu Yusuf KAYA ile aralarında geçen görüşmede örgüt mensubunun “Ali KAYA : He Yusuf KAYA : HALLEDERİM MALLEDERİM DİYO AMA ORHAN DAHA HAZIRLIKLI ..... ÇIKARMIŞ HER ŞEYİNİ Ali KAYA : Tamam varsa, mesele yok o zaman “ şeklinde Orhan NURDUHAN ile de yaptığı görüşmede şahsın hazırlıklı olduğunu bildirdiği,

Devam eden tarihlerde firma yetkilisi Hikmet KIZILCA’ nın suç örgütü mensuplarıyla ve Kamu İhale Kurumu görevlileri ile irtibata geçerek firmasının veya irtibatlı oluduğu bir başka firmanın taraf olduğu bir ihale dosyasının sonucu hakkında bilgi almaya çalıştığı,

Şüpheliler arasında devam eden ve aşağıda özetlenen diğer görüşmeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Nursoy firması sahibi Orhan NURDUHAN ve Hikmet KIZILCA’ nın suç örgütü ile kendilerinin taraf olduğu bir dosya hakkında lehlerinde karar verilebilmesi amacıyla suç örgütü ile olan irtibatlarını devam ettirdikleri, firmalar ile suç örgütü arasında zaman zaman irtibatı sağlayan, suç örgütüne getirelecek dosyaları veya suç örgütüne sağlanacak haksız menfaatlere aracılık yapmakla görevli suç örgütü mensubu Yusuf KAYA’nın örgüt liderinin talimatları doğrultusunda Nursoy firması ile irtibata geçtiği ve irtibatları sağladığı,

Firma yetkilisi Hikmet KIZILCA’ nın bu sürecin sonuna doğru örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER ile tekrar irtibata geçtiği ve “HİKMET: ŞEYDEN BİŞEY VARMI ABİ SANA SÖYLEDİĞİMDEN ŞENOL : YOK YA YOK BİŞEY OLSA ZATEN BEN DÖNERİM SANA HİKMET: HE ÇIKMADI DİYOSUN ŞENOL : tabi HİKMET: TAMAM ABİ BAKTIN MI ABİ BUGÜN” hakkında önceden suç örgütü ile irtibat sağladıkları Kamu İhale Kurumunda inceleme aşamasında olan ihale dosyası hakkında bilgi almaya çalıştığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak yapılan itiraza binaen incelenmek üzere gelen ihale dosyasında firma lehine Ali KAYA’nın üyesi olduğu KİK’den karar çıkarmak için girişimde bulundukları, ancak KİK’deki itiraz sonucunun tesbit edilememesi nedeniyle ihaleye fesat karıştırma suçuna teşebbüs ettikleri, Şenol VARÜRER, Yusuf KAYA, Erkan FIRAT, Orhan NURDUHAN ve Hikmet KIZILCA’ nın da bu suça iştirak ettikleri anlaşılmıştır.

 

SES KAYIT ÇÖZÜM TUTANAKLARI:

28.04.2010 günü saat: 14:20:58’ de Yusuf KAYA ile 05059039623 numaralı telefon hattını kullanan ERKAN arasında geçen görüşmede; YUSUF: Efendim ERKAN: Ne yapıyon abi YUSUF: Oturuyorum sen ne yapıyosun ERKAN: İyiyiz şimdi ofis şey firmaya doğru gidiyorum neydi ismi onun abi YUSUF: Elif haım ERKAN: Efendim abi YUSUF: Elif elif ERKAN: Elif ... birinci katmıydı YUSUF: O merdivenden yukarı çıkıyosun ERKAN: Tamam firmanın ismini söyle söyleyemen heralde YUSUF: NURSOY NURSOY YOK BİŞEY YOK ERKAN: ... YUSUF: He nursoy ERKAN: Nursoy tamam YUSUF: He ERKAN: Tamam abi ... YUSUF: BENİM İSMİMİ VER ORHAN BEYİN BİLGİSİ VAR DE ERKAN: Tamam tamam oldu YUSUF: Tamam ERKAN: Tamam oldu hadi görüşürüz YUSUF: Hadi görüşürüz

28.04.2010 günü saat 14:38:27’ Ali KAYA ile 905323680825 Yusuf KAYA (Kimlik Bilgileri:OKAN TOSUN) arasında geçen görüşmede: “….Ali KAYA : Dün dün o a görüştün mü o adamlan Yusuf KAYA : Hee görüştüm Ali KAYA : Varmıymış ön bişeysi Yusuf KAYA : Var var Ali KAYA : Ha iyi tamam o ... Yusuf KAYA : Ya aradı seni aradı ya seni yarın balık yiyelim diye ben ordaydım hee Ali KAYA : Ulan ben yarın ona mı söz verdim yok ya Yusuf KAYA : Hee Ali KAYA : Yarın bi başkası Ya orhanı digil yaa ötekini diyorum ben yaa Yusuf KAYA : He onada gittim hee Ali KAYA : He Yusuf KAYA : HALLEDERİM MALLEDERİM DİYO AMA ORHAN DAHA HAZIRLIKLI ..... ÇIKARMIŞ HER ŞEYİNİ Ali KAYA : TAMAM VARSA, MESELE YOK O ZAMAN Yusuf KAYA : Hee Ali KAYA : Senin yanında mı aradı orhan beni Yusuf KAYA : Heee Ali KAYA : YA ÖYLE Bİ YEMEKLE Mİ KURTARACAK NEYSE Yusuf KAYA : Yok öyle hayır ben şey dedim ona abim senlen abimi arayacaktın aramadın abim diye o vesileyle açtı ben daha onlan bişey konuşmamıştım onlan Ali KAYA : Heee tamam Yusuf KAYA: BEN BİDE SORDUM ONA ELİNDE İŞ MİŞ VARMI BİZİM...... İŞİ VARYA Ali KAYA : He Yusuf KAYA : Onun için ondak bak öyle bi .... bakacaklar …..”

28.04.2010 günü saat 17:39:22’ de Yusuf KAYA ile 903124377576 X-BAYAN (Nursoy İnş San Ve Tic Aş) arasında geçen görüşmede: “…. Yusuf KAYA : Yusuf kaya orhan bey var mı X Bayan (Sekreter) : Orhan bey bi toplantıda yusuf bey dosyaları aldınız demi Yusuf KAYA : Aldım ivedi görüşmem gerekiyo kendisiyle X Bayan (Sekreter) : Bi saniye lütfen (GÖRÜŞME YUSUF KAYA İLE ORHAN İSİMLİ ŞAHIS ARASINDA DEVAM EDER) Orhan: Alo Yusuf KAYA : Alo orhan bey rahatsız ediyorum Orhan: Estağfurullah canım yusuf Yusuf KAYA : Müsait olursan bi görüşmek istiyorum senlen Orhan: Eee olur bi saat sonra uğra Yusuf KAYA : Tamam olsun Orhan: Tamam mı canım Yusuf KAYA : Bi saat sonra tamam Orhan: He canım …”

30.04.2010 14:04:49 da Ali KAYA ile Orhan NURDUHAN arasında geçen görüşmede; “… Orhan : Bende sana dönecektim abi dün bi ..... Ali KAYA: He ya şu hasanı sormuştum ya sana ben ya Orhan : He abi onu bulamadık Ali KAYA: Hee Orhan : Yani onu bulamadıkkimdir nedir neyin nesidir bulamadık abi Ali KAYA: Eee bildiğin beton senden başka satan varmı Orhan : Yirmi tane beton santrali var Ali KAYA: Heee senden almıyo demekki o zaman o Orhan : He he he he abi yani Ali KAYA: İyi tamam gardaş teşekkür ediyorum Orhan : Baktık abi dünden aradılar az bi yani cumadan önce aradılar beni Ali KAYA: Tamam kardeş Orhan : Yani bulamadık Ali KAYA: Teşekkür ettik Orhan Sağ ol abi allaha emanet ol …”

22.06.2010 10:51:37 de Hikmet KIZILCA ile Orhan NURDUHAN arasında geçen görüşmede; “….Orhan : İşini bitirde Hikmet: He he Orhan : ORDAN GİT Bİ ŞEYE UĞRA ALİ YE UĞRA da Hikmet: Heh Orhan : Deki o görüşemedi de ırak a gitti ... görüşemedi Hikmet: Tamam Orhan : Şimdi o söylediği adam yeni geldi de ( Kürtçe : şeymayıkugo becerere ecmetijine son yani ………..)(Anlaşılmadı) Hikmet: Tamam Orhan : belki gidecem Hikmet: Hı hı Orhan : Başka Hikmet: Tamam abi (Kürtçe : Elvin hayarke)(anlaşılmadı) Orhan : Hı hı Hikmet: (Kürtçe : kenafet yarın profişmerdivet kerefire şirkette abi)(anlaşılmadı) Orhan : Hı hı hı …

22.06.2010 11:03:32 de Hikmet KIZILCA ile Ali KAYA arasında geçen görüşmede; “Ali KAYA: Efendim Hikmet: Baba merhaba Ali KAYA: Ne haber Hikmet: Sağ olasın abi gitmişsin memleketine Ali KAYA: Hee trabzondayım Hikmet: İyi kolaylık gelsin Ali KAYA: Hıı Hikmet: Çocuklarla abi yoksa görevli .... Ali KAYA: Yo yo onlar bursadalar ya biz görevli geldik Hikmet: Ha iyi tamam abi tamam uğrayacaktım gülay söyledi dedi valla trabzona gitmiş ALİ KAYA: HIIMM TRABZONDAYIM YAV ŞU ŞU İYİ Bİ HALLETSİN YA ŞEY HİKMET: TAMAM ABEY ALİ KAYA: ARKADAŞINA SELAM SÖYLEDE HİKMET: O ŞEYDE HERAL GİTMİŞTİ IRAKTAYDI BENİ ARADI DEDİ GÖRÜŞÜYOMUSUN YOK DEDİM VALLA BEN GÖRÜŞMEMİŞİM UZUN SÜREDİR Ali : Hııı tamam neyse görüşürüz Hikmet: Tamam …

22.06.2010 11:04:30 da Hikmet KIZILCA ile Orhan NURDUHAN arasında geçen görüşmede; “ Orhan : Alo Hikmet: Abi Orhan : Heh Hikmet: Baba trabzonda ya Orhan : Hemi Hikmet: He hafta sonu gelecek şimdi telefonla konuştum Orhan : Hııı Hikmet: Söyledim olmadığını da Orhan : Hı tamam Hikmet: Hı dedim böyle böyle bende sana bi uğrayacaktım işte sen gitmişsin hıyırdır niye beni götürmüyorsun öyle yerlere filan ulan dedi sen devlet görevlisisin Orhan : Hı hıh hıh Hikmet: Hıh hıh dedim tamam vazgeçtim istemiyorum Orhan : Hıı Hikmet: gelmiyorum Orhan : Hı sonra Hikmet: Daha haftaya gelecekmiş abi Orhan : İyi tamam …

25.06.2010 21:26:10 da Hikmet KIZILCA ile Şenol VARÜRER arasında geçen görüşmede; “… Hikmet: Sen nasılsın abi iyisin Şenol : İyiyiz ya ne yapalım işte bizim hakkı bey var senle bi tanıştırırım seni bi gün Hikmet: Tamam abi Şenol : Bizim iller bankasında başkan yardımcısı onla beraberiz ya Hikmet: İyi abi Şenol : oturuyoz Hikmet: ŞEYDEN BİŞEY VARMI ABİ SANA SÖYLEDİĞİMDEN Şenol : YOK YA YOK BİŞEY OLSA ZATEN BEN DÖNERİM SANA Hikmet: HE ÇIKMADI DİYOSUN Şenol : TABİ Hikmet: TAMAM ABİ BAKTIN MI ABİ BUGÜN Şenol : İiiii dedimya hakkı beyle beraberim yani eve gitmedim Hikmet: Tamam abicim tamam hadi kolay gelsin abi Şenol : Oldu başın sağ olsun tekrar oldu Hikmet: Sağ ol sağ ol dostlar sağ olsun Şenol : Burda yapcak bişey varmı yok Hikmet: Sağ ol abi teşekkür ettim valla iyi .. Şenol: OLDU HİKMET ŞEY YAPALIM YÜZ YÜZE GÖRÜŞELİM NE ZAMAN GELCEKSİN BURAYA Hikmet: VALLA BEN BÜYÜK İHTİMALLE PAZARTESİ GELİRİM ABİ Şenol : E tamam gelirsen görüşürüz ya Hikmet: Tamam ….”

 

OLAY 6

(ANTİ İNŞAAT VE MİLENYUM İNŞAAT FİRMALARI)

 

İlgili mahkeme kararları ile şüphelilerin iletişimlerinin tespiti tedbirlerinin uygulanması esnasında düzenlenen ve aşağıda özetlenen ses çözüm tutanaklarının tetkikinde;

Soruşturmamız kapsamında varlığı tespit edilen, KİK’deki legal birlikteliklerini haksız menfaat elde etmek amacıyla illegal olarak kullanmak amacıyla kurulan suç örgütü lideri KİK üyesi Ali KAYA’ nın Anti İnşaat ve Milenyum İnşaat isimli firmalar sahibi Hasan YÜKSEL isimli şahısla geçmişten gelen samimi ilişkiler içerisinde olduğu,

Firma sahibi Hasan YÜKSEL’ in kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ihalelerde kendisinin diğer firmalarca ve ihaleyi düzenleyen kurum görevlileri tarafından safdışı bırakılarak ihalelere katılımının ve ihale kazanmasının engellendiğinden bahisle gerek örgüt lideri ve kurul üyesi Ali KAYA ile gerekse Bor-An Grup sahibi Binali BORAN isimli şahısla görüşmeler yaptığı, bu doğrultuda kendisinin katılımının engellendiğini iddia ettiği TCDD Genel Müdürlüğü YHT bölge müdürlüğü tarafından düzenlenen 3 ayrı ihale ile ilgili olarak 14.05.2010 günü saat: 10:32:56 da örgüt lideri ile irtibata geçtiği ve şüpheli Hasan YÜKSEL’ in itiraz ettiği ihaleler ile ilgili olarak kurul üyesi örgüt lideri Ali KAYA’ nın dolayısıyla suç örgütünün aracılığıyla bu ihalelerin iptal edilmesini sağlamaya çalıştığı,

Suç örgütü lideri Ali KAYA ile şüpheli Hasan YÜKSEL arasında 08.06.2010 günü saat:11:24:34’te gerçekleşen görüşmede örgüt liderinin, Hasan YÜKSEL’in çağırılmadığı ve kazanamadığı ihalelere itiraz etmesini söylediği,

Ayrıca şüphelilerin yapmış oldukları diğer görüşmelerde yine şüpheli Hasan YÜKSEL’ in taraf olduğu ve itiraz edilerek KİK’e taşınan diğer ihale dosyalarıyla ilgili olarak şüphelilerin suç örgütü ile irtibata geçtikleri ve firma lehine karar çıkartılmasını sağlamaya çalıştıkları anlaşılmıştır.

Bor-An firma sahibi Binali BORAN isimli şahısın da aynı şekilde suç örgütü lideri KİK üyesi Ali KAYA ile geçmişten gelen sıkı bir samimiyet içerisinde olduğu, Binali BORAN’ın, Hasan YÜKSEL’ in iştirak ve ihale sürecine itiraz ettiği TCDD bünyesinde düzenlenen ihaleler ile ilgili olarak avantaj sağlayarak ihaleleri kazanmasına yönelik olarak aracılık ettiği bu doğrultuda 14.05.2010 günü saat:21:29:27 de Binali BORAN ile örgüt lideri Ali KAYA arasında geçen görüşmeden de anlaşılacağı üzere, yaptığı itirazlara ilişkin örgüt lideri ile irtibata geçen şüpheli Hasan YÜKSEL’ in işlerinin takip edilmesi, taraf olduğu ihale dosyalarınnda lehine karar çıkartılması amacıyla aracılık yaptığı ve suç örgütünden bu doğrultuda taleplerinin olduğu anlaşılmıştır.

04.05.2010 günü saat: 21:36:50 de örgüt lideri Ali KAYA ve şüpheli Hasan YÜKSEL arasında geçen görüşmeden de anlaşılacağı üzere, örgüt liderinin zaman zaman adı geçen bu firmalardan da seyahat ve konaklama masraflarının karşılanması gibi menfaat temin ettiği,

07.06.2010 günü saat:17:34:30 da Hasan YÜKSEL ile Ulusoy Madencilik firması adına kayıtlı GSM hattı kullanıcı arasında geçen; Hasan YÜKSEL: Tabi şey diyoduki tuna varya bizim tuna X Şahıs: Heee Hasan YÜKSEL: Aliyi bilmiyo ya benim arkadaşım olduğunu X Şahıs: Anlamadım Hasan YÜKSEL: Bizim aliyi bilmiyo ya arkadaşım olduğunu” devam eden görüşmede Hasan YÜKSEL: Demiş ona ya bizim demiş bi mütayit var demiş ha böyle bizim işlere itiraz ediyo demiş tamam mı onun yanına gitmiş X Şahıs: Öylemi Hasan YÜKSEL: O da demiş kim demiş demişki milenyum inşaat hasan yüksel o da demişki benim sınıf arkadaşım demiş yaa hıh hıh ali diyoki rengi birden kıp kırmızı oldu diyo X Şahıs: Allah allah Hasan YÜKSEL: İyiki diyo aleyhinde konuşmadı diyo konuşsa cevabını verirdim diyo X Şahıs: Eee Hasan YÜKSEL: E demişki neye itiraz ediyo demiş işte böyle böyle biz demiş ona şifayen gel dosya al o da almadı tamam mı” devam eden görüşmede; “ Hasan YÜKSEL: Siz demiş adamı niye çağırmıyosunuz demiş davet için demiş valla fırçalamış ya X Şahıs: He he Hasan YÜKSEL: Niye çağırmıyosunuz demiş adam bak dilekçe veriyo girmek istiyorum demiş niye çağırmıyosunuz işte estek köstek bizde dedikki gel al dedik almadı ya demiş bırak demiş .... bunları adam beş milyar dosya parası yatırmış X Şahıs: İkiyüz elli lira para vermiyecek Hasan YÜKSEL: İkiyüz elli lira vermiyecek sonra benim arkadaşım o demiş yani adamın demiş malı mülküde var hali durumu iyi onun demiş nasıl almaz demiş yani tamam mı ondan sonra iptal etmişler heralde X Şahıs: Yayınlandı mı çıktı mı Hasan YÜKSEL: Valla heralde şimdi bu akşam toplanacaklarda X Şahıs: He anladım Hasan YÜKSEL: İptal iptal dedi binalide onun yanında da “şeklindeki görüşmeden de anlaşılacağı üzere, TCDD tarafından düzenlenen ihale sorumlusunun suç örgütü lideri ile irtibata geçtiği ve neden ihalelerinin iptal edildiği konusunda bilgi almaya çalıştığı ancak örgüt liderinin suç örgütünün faaliyet gösterdiği Kamu İhale Kurumundaki gücünü gerek firmalar gerekse ihaleyi düzenleyen kurumlar üzerinde bir baskı kurmak amacıyla da kullandıkları,

Aşağıda özetlenen 4 ayrı olaydan da anlaşılacağı üzere Ali KAYA’nın, kurul kararı açıklanmadan ve ilgililerine tebliğ edilmeden önce firma sahiplerini sonuçtan haberdar ederek görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle haksız menfaat temin ettikleri ayrıca Hasan YÜKSEL’in suç örgütü ile bahse konu ihalelerin iptal edilmesi amacıyla irtibata geçerek sınıf arkadaşı olduklarından bahsettikleri kurul üyesi ve örgüt lideri Ali KAYA’ nın etkisiyle firmanın lehine olacak şekilde ihalenin iptal edilmesini sağladıkları, böylece kamu ihalesine fesat karıştırdıkları anlaşılmıştır.

 

6/A

 

Firma sahibi Hasan YÜKSEL’ in kendisinin katılım ve kazanmasının engellendiğinden bahsettiği ihalelerden olan;  TCDD 2. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2010/53340 İhale Kayıt Numaralı "Sincan-Esenkent Yht Hattı Servis Yollarının İyileştirilmesi" İhalesi 05.05.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.05.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.05.2010 tarih ve 11340 sayısına kayden Kamu İhale Kurumuna dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

Firma sahibinin ihaleye İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; TCDD 2 nci Bölge Müdürlüğü YHT Bölge Müdür Yardımcılığı nca 2010/53340 İKN ’ li ihaleye rekabet ortam ının genişletilmesi ve kamu yararının sağlanması amacıyla katılmak istediğini idareye verdiği 03.05.2010 tarih ve 202767 sayı ile idare Kayıtlarına alınan dilekçesi ile bildirdiği halde idare tarafından söz konusu işin ihale dosyasının taraflarına verilmediği, ihaleye davet edilen diğer firmalara ihaleye davet yazısı elden verildiği veya faks yöntemi ile ulaştırıldığı halde şirketine kasıtlı olarak posta yolu ile gönderildiği, ihaleye davet yazısının 12.05.2010 tarihinde tarafına ulaştığı iddialarına yer verildiği,

Kamu İhale Kurulunun 28.06.2010 gün ve 2010/UY.II-1833 sayılı kararında, İdarece başvuru konusu ihaleye ait ihale dokümanının, başvuru sahibinin talebine rağmen satılmadığı, satılmak istendiğine ilişkin tarafları tatmin edecek objektif kriterlere uygun, idari denetime imkan verecek şekilde usulüne uygun tutulmuş belge veya bilginin ihale işlem dosyası içerisinde bulunmadığı anlaşıldığından, ihaleye katılımın engellendiği, bu aşamadan sonra ihale işlemlerinin tekrar ihya edilmesi suretiyle başvuru sahibinin söz konusu ihaleye katılımının sağlanması imkânı kalmadığı anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varıldığı.

Kurul üyesi Abdullah DÜNDAR’ ın ise bu karar katılmadığı ve Kurum tarafından düzenlenen ikincil mevzuatta da  Kanunun 21/b maddesine göre yapılan ihaleler için talep eden her istekliye  ihale dokümanının satılmasını zorunlu kılan herhangi bir düzenleme bulunmadığı. Aksine bir düşünce Pazarlık Usulü ile ihale yapılması kuralına uygun olmadığı. Bu açıdan da bakıldığında idarenin yasal olarak yükümlü olmadığı bir  konuda idareye kusur atfedilmesi mümkün olmadığından, ihalenin  böyle bir nedenle iptal edilmesinde  de hukuka uyarlılık bulunmadığı.İnceleme konusu ihalede idarenin ihale konusu alanda faaliyet gösteren  firmalardan yedi firmaya  davet yazısı gönderdiği, bunların tümünün doküman satın aldığı beş firmanın ihaleye teklif verdiği, tüm tekliflerin geçerli sayıldığı , ihalede  saydamlık, rekabet, güvenirlik  ilkelerinin çiğnendiğine  dair  kuvvetli bir kanıt bulunmadığı, aksine  ihtiyaçların uygun şartlarla zamanında karşılanmasının ve kaynakların verimli kullanılmasının amaçlandığı dikkate alındığında, Kurul çoğunluğunun kararında mevzuata uyarlılık bulunmadığı şeklindeki düşüncesiyle ihalenin iptaline ilişkin  karara  katılmadığı ve karşı oy kullandığı tespit edilmiştir.

 

6/B

 

Firma sahibi Hasan YÜKSEL’ in kendisinin katılım ve kazanmasının engellendiğinden bahsettiği ihalelerden olan;   TCDD 2. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen  2010/53335 İhale Kayıt Numaralı "Esenkent-Eskişehir Arası Yht Hattındaki Yarma Hendekleri, Drenaj Kanalları ve Kafa Hendeklerinin Temizlenmesi" İhalesi ile ilgili olarak, Hasan Yüksel (Milenyum İnşaat Taahhüt) ’in 03.05.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.05.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 13.05.2010 tarih ve 11343 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.05.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, Firma sahibinin ihaleye   İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 4734 say ılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre pazarl ık usulü ile gerçekleştirilen söz konusu ihalede, 03.05.2010 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçe ile ihaleye katılmak istediklerini bildirdikleri halde ihale dokümanının taraflarına verilmediği, ihaleye davet edilen diğer firmalara ihaleye davet yazısı elden veya faks ile ulaştırıldığı halde kendilerine posta yolu ile gönderildiği ve davet yazısının 12.05.2010 tarihinde kendilerine ulaşması nedeniyle 04.05.2010 tarihinde yapılan ihaleye katılımlarının engellendiği iddiasına yer verildiği. Kamu İhale Kurumunca yapılan ön incelemede itirazen şikayet başvrusununu reddi yönünde karar verilmesi gerektiği,

Kurulun 28.06.2010 gün ve 2010/UY.II-1834 sayılı kararında, İdarece başvuru konusu ihaleye ait ihale dokümanının, başvuru sahibinin talebine rağmen satılmadığı, satılmak istendiğine ilişkin tarafları tatmin edecek objektif kriterlere uygun, idari denetime imkan verecek şekilde usulüne uygun tutulmuş belge veya bilginin ihale işlem dosyası içerisinde bulunmadığı anlaşıldığından, ihaleye katılımın engellendiği, bu aşamadan sonra ihale işlemlerinin tekrar ihya edilmesi suretiyle başvuru sahibinin söz konusu ihaleye katılımının sağlanması imkânı kalmadığı anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varıldığı.

Kurul üyesi Abdullah DÜRDAR’ ın ise bu karar katılmadığı ve   başvuru sahibi tarafından idareye bildirilen ihaleye katılma ve doküman satın alma talebinin idarece uygun görülmesi, bu hususun başvuru sahibine bizzat bildirildiğinin 03.05.2010 tarihinde tutanak altına alınması ve bu işlemden sonra başvuru sahibi tarafından doküman satın almak amacıyla idare nezdinde başkaca bir girişimde bulunulduğuna dair bir bilgi ve belge bulunmaması,örneğin doküman almak için  doküman bedelini idarenin vezne veya hesabına yatırmadığı hususu karşısında, idarenin başvuru sahibine yönelik kötü niyetli ve mevzuata aykırı bir işleminden söz edilemeyeceği, zira idarenin, başvuru sahibini doküman alma talebinin uygun bulunarak, başvuru sahibinin bizzat ihale davet edildiğine dair tespitine ilişkin tanzim edilen tutanağın varlığının göz ardı edilemeyeceği, aksi kanıtlanmadıkça bu belgenin  geçerli ve yeterli olacağı,  öte taraftan başvuru sahibinin, ihalenin 04.05.2010 tarihinde yapılacağı hakkında bilgi sahibi olduğu halde, 04.05.2010 tarihinde yapılacak bu ihaleye katılmaya davet edilmek üzere başvuruda bulunduğu 03.05.2010 tarihli dilekçesine verilen aynı tarihli idarenin olumlu cevabına ulaşmak amacıyla gerekli ve yeterli gayreti göstermediği, zira 03.05.2010 tarihlinde tebligata çıkarıldığı idarece ifade edilen başvuru sahibinin ihaleye davet edildiğine dair yazının, şikayetçinin yapmış olduğu ihaleye davet edilme başvurusunun sonucunu takip ettiği ve kendisinden beklenilen özeni gösterdiği takdirde ihaleden önce elde edilebileceği kanaatine varıldığı Öte yandan, ilansız pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde, doküman satın almaya davet edilen firmaların ihale yetkilisinin onayı ile belirlendiği, bu tür ihalelere davet edilmeyip, ancak bir şekilde ihaleden haberdar olan ve ihaleye davet edilmek üzere başvuruda bulunanlara doküman satılıp satılmaması hususunda, yetki ve usulde paralellik ilkesi gereği ihale yetkilisinin onayına başvuruda bulunularak cevap verilmesi gerektiği. Somut olayda da, başvuru sahibi 03.05.2010 tarihinde doküman satın almak üzere idareye başvuruda bulunduğu, bu başvuruya olumlu ya da olumsuz bir cevap vermek ihale yetkisinin takdirinde olduğu için, başvuru sahibinin talebinin anında cevaplanmasının söz konusu olmadığı , nitekim bu talebin karşılanması için aynı gün ihale yetkilisinin onay ına sunulduğu ve ihale yetkilisinin de söz konusu firmanın ihaleye davet edilmesi yönünde onay verdiği, idareden gelen bilgi ve belgelere göre, idarenin bu kararı (faksla)bildirmek üzere girişimde bulunduğu ancak başvuru sahibinin faksına ulaşılmadığı , bunun üzerine iadeli taahhütlü posta yoluna başvurulduğu hususu,  idarenin bu süreçte yürütülen eylemleriyle dikkate al ındığı nda, herhangi bir hatalı işlemden söz edilmesi mümkün  görülmemektedir. Çünkü: 22.11.2001 Tarih 4721 say ılı Türk Medeni Kanunu ’nun İspat kuralları -  İspat yükü ile ilgili 6 ıncı maddesinde “ Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığı nı ispatla yükümlüdür. ”   hükmü bulunduğu. Bu nedenle  şikayetçinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan “ kendisinin ihaleye davet yazısını kasten  posta ile yoluyla gönderildiği, bu suretle 04.05.2010 tarihinde  pazarlık usulü ile yapılan  ihalelere katılmasının engellendiği ” şeklindeki iddiasını kanıtlaması gerektiği. İsteklinin  hiç bir delil, tanık v.b. ispat vesikası sunmadan soyut olarak ileri sürdüğü iddiasını doğru olarak kabullenmenin  objektif hüsniniyet kuralı  ile bağdaşır bir yönü de bulunmadığı. Kaldıki, idarenin isteklinin talebini 03.05.2010 tarihinde kabul ettiği, istekli de beyanında bu husus doğruladığı.Ayrıca idare kendisine yazılı olarak başvuran istekliye aynı gün yazı ile  davette bulunduğu bu davetini aynı gün 14.30 da faksla ilgilinin tebligat adresine göndermek istediği ancak,  isteklinin faks numarasından cevap alınamadığını tutanağa bağlamak suretiyle kendisinden beklenen özeni gösterdiği. Başka bir ifadeyle istekli kendine düşen ispat külfetini yerine getirmezken idare kendine düşen ispat külfetini yerine getirdiği.Ayrıca ;    4734 sayılı Kanunun  21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan düzenlemeye göre; bu maddenin (b), (c) ve (f)  bentlerinde belirtilen haller için ilan yapılıp yapılmayacağı hususu idarenin takdirine bırakıldığı. Yasa koyucu ilan yapılmayan hallerde idareye en az üç isteklinin davet etme zorunluluğu getirdiği. Başka bir yükümlülük öngörmediği  Kurum tarafından düzenlenen ikincil mevzuatta da  Kanunun 21/b maddesine göre yapılan ihaleler için talep eden her istekliye  ihale dokümanının satılmasını zorunlu kılan herhangi bir düzenleme bulunmadığı. Aksine bir düşünce Pazarlık Usulü ile yapılması kuralına uygun olmadığı Bu açıdan da bakıldığında idarenin yasal olarak yükümlü olmadığı bir  konuda idareye kusur atfedilmesi mümkün olmadığı ndan, ihalenin  böyle bir nedenle iptal edilmesinde  de hukuka uyarlılık bulunmadığı İnceleme konusu ihalede idarenin ihale konusu alanda faaliyet gösteren  firmalardan yedi firmaya  davet yazısı gönderdiği, bunların tümünün doküman satın aldığı , beş firmanın ihaleye teklif verdiği, tüm tekliflerin geçerli sayıldığı , ihalede  saydamlık, rekabet, güvenirlik  ilkelerinin çiğnendiğine  dair  kuvvetli bir kanıt bulunmadığı, aksine  ihtiyaçların uygun şartlarla zamanında karşılanmasının ve kaynakların verimli kullanılmasının amaçlandığı dikkate alındığında, Kurul çoğunluğunun kararında mevzuata uyarlılık bulunmadığı şeklindeki şeklindeki düşüncesiyle ihalenin iptaline ilişkin  karara  katılmadığı ve karşı oy kullandığı tespit edilmiştir.

 

 

 

6/C

Firma sahibi Hasan YÜKSEL’ in kendisinin katılım ve kazanmasının engellendiğinden bahsettiği ihalelerden olan;  TCDD 2. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen  2010/53325 İhale Kayıt Numaralı "Sincan-Esenkent Arası Yht Hattında Km 532+733- 533+990 Arasına Perde Duvar Üzerine Manisa Tipi İhata Yapılması, Km:531+035- 532+656 Arasına Mevcut İhatalara Jiletli Tel Çekilmesi" İhalesi ile ilgili olarak,   İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye katılmak amacıyla idareye 03.05.2010 tarihinde müracaat edildiği, ihaleye katılma talebinin idare tarafından uygun görüldüğü, ancak diğer firmalar ihaleye elden veya faks ile yapılan bildirimler ile davet edilirken kendisine ihaleye davet yazısının kasıtlı olarak posta yoluyla gönderildi ği, postanın 12.05.2010 tarihinde ulaştığı , dolayısıyla 04.05.2010 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan ihalelere katılmasının engellendiği iddiasına yer verildiği. Kamu İhale Kurumunca yapılan ön incelemede itirazen şikayet başvrusununu reddi yönünde karar verilmesi gerektiği,

Kurulun 28.06.2010 gün ve 2010/UY.II-1832 sayılı kararında; İdarece başvuru konusu ihaleye ait ihale dokümanının, başvuru sahibinin talebine rağmen satılmadığı, satılmak istendiğine ilişkin tarafları tatmin edecek objektif kriterlere uygun, idari denetime imkan verecek şekilde usulüne uygun tutulmuş belge veya bilginin ihale işlem dosyası içerisinde bulunmadığı anlaşıldığından, ihaleye katılımın engellendiği, bu aşamadan sonra ihale işlemlerinin tekrar ihya edilmesi suretiyle başvuru sahibinin söz konusu ihaleye katılımının sağlanması imkânı kalmadığı anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varıldığı,

Kurul üyesi Abdullah DÜNDAR’ ın ise bu karar katılmadığı ve   yukarıdaki olayda belirtilen aynı gerekçeyle karşı oy kullandığı tespit edilmiştir.

 

6/D

 

İlgili mahkeme kararları ile CMK’ nın 135. Maddesi gereği şüphelilerin iletişimlerinin tespiti sonrası düzenlenen ses kayıt çözüm tutanaklarının tetkikinde;

Bor-An Firması genel müdür ve hissedarı olan Binal BORAN isimli şahısın suç örgütü lideri Ali KAYA ile geçmişten gelen samimiyetleri doğrultusunda ; TCDD bünyesinde düzenlenen ihalelere katılan Anti İnşaat ve Milenyum firmaları sahibi Şüpheli Hasan YÜKSEL isimli şahısın TCDD Bünyesinde düzenlenen ihalelerden kazanmasını sağlamaya çalıştıkları.

07.06.2010 günü saat:17:18:19 Binali BORAN ile Hasan YÜKSEL arasında geçen; görüşmede suç örgütünün ve diğer şüphelilerin tam bir fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri,

14.05.2010 günü saat:21:29:27 de Binali BORAN ile örgüt lideri Ali KAYA arasında geçen görüşmede Binali BORAN’ ın, ortak tanıdıkları olan Anti İnşaat ve Milenyum firmaları sahibi Hasan YÜKSEL’ in TCDD bünyesinde gerçekleştirilen ihale sonrası yaptığı itirazın firma lehine sonuçlandırılması ve ihaleyi kazanmasının sağlanmasını yönünde girişimlerinin olduğu hatta bu doğrultuda kamu ihale kurumu içerinde faaliyet gösteren suç örgütünün kanıksadığı davranışlardan “ihalenin ve itirazların idare mahkemelerine taşınmasını sağlayan karşı oy” metoduyla örgüt lideri tarafından karşı oy kullanıldığı,

Bu görüşmeler sonrası yapılan araştırmalarda; şüphelilerin görüşmelerine konu ihalenin;  2009/158707 İhale Kayıt Numaralı "Irmak-Zonguldak Hattı 55 No.lu Tünelin 0+680- 0+780, 1+325-1+460 Arasında Kalan 235 M.Lik Kesimin Islahı ile Tünel İçine Toplam 3008 M. Drenaj Kanalı Yapılması" İhalesi olduğu, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ihaleye ilişkin olarak Hasan Yüksel (Milenyum İnşaat Taahhüt)’in 05.04.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.04.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 16.04.2010 tarih ve 9001 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.04.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,  İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin yapılan ön incelenmesinden; itirazen şikayet başvurusunun reddine,  Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verildiği.

Adı geçen firmanın Kamu İhale Kurumuna yaptığı şikayet dilekçesinde özetle: Bahse konu ihaleye verdikleri teklifin aşırı düşük teklif olduğunun tespit edilmesi üzerine idari şartnamenin 32.2 nci maddesine göre yaptıkları açıklamanın idarece uygun bunmayarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Aşırı düşük değerlendirilmesinin eşitlik ilkesine aykırı olması nedeniyle kamu zararı oluştuğu, tekliflerin sınır değer yönünden bakıldığı nda sınır değerin altında 6 adet teklifin bulunduğu, firmalarının teklifinin altında 3 üzerinde ise 2 teklifin bulunduğu, bu teklifler ile ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin arasındaki farka bakıldığı nda en düşük tekliften 642.000 TL, firmalarının teklifinden ise 252.000 TL fark olması nedeniyle kamu zararı oluştuğu yönündeki itirazlarının idare tarafından uygun bulunmadığının bildirildiği.

KİK’in 11.05.2010 gün ve 2010/UY.I -1317 sayılı kararında; “Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunmanın ön koşulu idareye usulüne uygun şikayet başvurusu yapılmasıdır. Anılan iddialarla ile ilgili başvuru sahibinin idareye şikayet başvurusunun olmadığı , doğrudan Kuruma başvuruda bulunulduğu anlaşıldığı ndan anılan mevzuat doğrultusunda bu iddiaya ili şkin değerlendirme yapılması mümkün bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, 4734 say ılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;  Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,  

Oyçokluğu ile karar verildiği.  

Kurul üyesi ve suç örgütü lideri Ali KAYA’ nın “Gerek idare gerekse Kurul çoğunluğu tarafından yapılan incelemelerin Karayolları Genel Müdürlüğü ve DSİ birim fiyatlarında yer alan imalatlara dayanılarak yapıldığı , oysa idarenin başvuru sahibince de ifade edildiği gibi düzenlediği zeyilname ve açıklama ile söz konusu imalatlara ait fiyat tariflerini değiştirdiği, dolayısıyla yapım şartlarının değişmesi nedeniyle esasta aynı da olsa farklı imalatlar yapılması gerekti ği ortaya çıkmakta olup, idare tarafından bu imalatlara ait iş kalemi bileşenlerini içeren analiz formatı verilmemesi ve zemin cinsinin belirtilmemesi nedeniyle tekliflerin sağlıklı hazırlanamayacağı ve değerlendirilemeyeceği kanaatindeyim.   Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince “ ihalenin iptaline, ” karar verilmesi gerektiği gerekçesi ile KARŞI OY kullandığı tespit edilmiştir.

Yapılan telefon görüşmeleri ve bahse konu ihalenin birlikte eğerlendirilmesi neticesi şüphelilerin tam bir fikir ve eylem birilği içerisinde hareket ettikleri anlaşılmış.

 

OLAY 7

(ŞE-KA FİRMASI)

 

7/A

Soruşturmamız kapsamında ilgili şüphelilerin iletişimlerinin tespiti esnasında düzenlenen ve aşağıda özetlenen ses kayıt çözüm tutanaklarının tetkikinde;

Suç örgütü mensubu Yusuf KAYA’ nın Şe-Ka Güvenlik Firması yetkilisi Şeyhmus KAYA isimli şahısla irtibatlı olduğu, yapılan itirazlara binaen Kamu İhale Kurumunda inceleme aşamasında olan ihale dosyalarıyla ilgili olarak adına Yusuf KAYA aracılığıyla suç örgütü ile irtibata geçtiği,

26.04.2010 günü saat:22:52:10 de örgüt mensubu Yusuf KAYA ile Şe-Ka Güvenlik Firması yetkilisi Şeyhmus KAYA arasında gerçekleşen görüşmenin; “…Şeyhmus KAYA: İyi bi gelişme varmı abi Yusuf KAYA: Ya TELEFONLA NE KONUŞUYON BENLEN Şeyhmus KAYA: Heh heh Yusuf KAYA: Herkes bastırıyor Şeyhmus KAYA: E tamam allah var etsin abim benim Yusuf KAYA: Allahını seven bastırıyo bakalım ne olacak Şeyhmus KAYA: Tamam abem benim Yusuf KAYA: ŞEY İŞİN SAHİBİYLE Şeyhmus KAYA: kim Yusuf KAYA: E YAV ANLA İŞTE DAAA Şeyhmus KAYA: E tamam abem Yusuf KAYA: Hepsi Şeyhmus KAYA: Tamam abem benim benim abi içindeki benim HANİ PATLAMASINI İSTİYORUM HA BEN BOZULMASINI İSTİYOM abe Yusuf KAYA: Yaaa Şeyhmus KAYA: O ŞAHSIN BOZULMASINI İSTİYORUM o çok Yusuf KAYA: Sıkıntılı bi durum Şeyhmus KAYA: ....... ONU BOZ ONU Bİ YER... buradan Yusuf KAYA: Sen a şimdi nerdesin Şeyhmus KAYA: Ben Yusuf KAYA: Heee Şeyhmus KAYA: Ben diyarbakıra geldim arabaynan abi Yusuf KAYA: Hey aklını si...Şeyhmus KAYA: ...... gelirim emretsen gelirim yani Yusuf KAYA: Şu YÜZ YÜZE GÖRÜŞELİM o zaman” şeklinde olduğ, firma yetkilisinin inceleme aşamasında olan bir ihale dosyası ile ilgili olarak ihalenin iptal olması ve aralarında husumet olduğu anlaşılan başka bir firmanın ihaleyi kazanamaması amacıyla suç örgütü ile irtibata geçtiği,

05.05.2010 günü saat:14:01:38 de Şeyhmus KAYA ile Yusuf KAYA arasında gerçekleşen görüşmenin; Yusuf KAYA: BUGÜN BİŞEY BİRAZ SIKINTIM VAR YARDIMCI OLABİLİRMİSİN BANA Şeyhmus KAYA: Bugün Yusuf KAYA: He Şeyhmus KAYA: YARIN BENİ ARA ABİ” şeklindeki görüşmeden örgüt mensubunun firma yetkilisinden haksız menfaat talep ettiği,

12.05.2010 günü saat: 17:34:07’de yine Yusuf KAYA ile firma yetkilisi arasında aynı konuya ilişkin görüşme yapıldığı bu görüşmeyi takiben aynı gün saat:17:50:19 da örgüt mensubu Yusuf KAYA ile örgüt lideri Ali KAYA arasında geçen görüşmede örgüt liderinin firma yetkilisinden alınması planlanan haksız menfaatin neden kendisine gelmediği konusunda aynı zamanda akrabası olan örgüt mensubu Yusuf KAYA’ dan bilgi aldığı,

12.05.2010 günü saat: 19:18:51 de örgüt mensubu Yusuf KAYA ile Mustafa BAKIŞ arasında geçen görüşmede; “Mustafa BAKIŞ: Bu akrabanın sağlık durumu nasıl oldu hastanede iyimidir kötümüdür Yusuf KAYA: Ondan bi cacık olmaz yaa Mustafa BAKIŞ: Valla ya durumu iyi değilse doktor moktor iyiyse iyi olur Yusuf KAYA: Dostları dostlarına sahip çıkarsa dostları da ona sahip çıkar da bu işler böyledir Mustafa BAKIŞ: He nasıl yani doktor iyi mi Yusuf KAYA: Atlatacak krizi Mustafa BAKIŞ: Öylemi Yusuf KAYA: Heee Mustafa BAKIŞ: sağlığı iyi yani Yusuf KAYA: Sağlığı iyi iyi Mustafa BAKIŞ: İyi o zaman ben onu doktor öneririm diyerim doktor”ve bu görüşme sonrası 12.05.2010 günü saat: 19:20:26 da Mustafa BAKIŞ ile firma yetkilisi Şeyhmus KAYA arasında geçen görüşmede Mustafa BAKIŞ’ ın konuyla ilgili suç örgütü ile firma arasında aracılık yaptığı,

26.05.2010 günü saat:13:56:06 da Şeyhmus Kaya ile Yusuf KAYA arasında geçen görüşmede; “Şeyhmus:Bi KIRKBEŞ DAKKAYA KADAR SENİ Bİ YERE YÖNLENDİRECEM abi Yusuf KAYA: tamam Şeyhmus: Hadi saygılar öpüyorum abi Yusuf KAYA: Hadi görüşürüz akrabam”, aynı gün Saat:15:13:57 te Şeyhmus KAYA ile İbrahim arasında geçen görüşmede; Şeyhmus KAYA: İbrahim ON BİNİN VARMI senin İbrahim: var Şeyhmus: Tamam on binin olsun şeydir araba var sende İbrahim: Var Şeyhmus: tamam ben KİRVENİN ORAYA GÖTÜR BIRAK KİRVE BİRİNE VERECEK”, yine aynı gün saat: 16:48:23 te İbrahim ile Şeyhmus KAYA arasında geçen görüşmede; Şeyhmus: Efendim İbrahim: Alo Şeyhmus: Efendim İbrahim: Tamey zızıma Şeyhmus: tamam İbrahim: görüşürüz” Şeklindeki görüşmelerden firma sahibinin çalışanı aracılığıyla Mustafa BAKIŞ’ a suç örgütüne verilmek üzere 10.000 TL nakit para gönderdiği,

28.05.2010 günü saat:12:00:12 de Şeyhmus KAYA ile Mustafa BAKIŞ arasında geçen görüşmede; firma sahibinin talebi doğrultusunda ihaleye ilişkin KİK kararının çıkıp çıkmadığı konusunda Mustafa BAKIŞ’ dan bilgi aldığı görüşmede; ”Şeyhmus KAYA: Sen genede KİRVE bi görüş kendisiynen yaa Mustafa BAKIŞ: Tamam görüşüyüm abi Şeyhmus KAYA: Tamam Mustafa BAKIŞ: Tamam abi Şeyhmus KAYA: GEÇEN GÜN ŞEY İSTEDİ NEYDİ GÜNGÖR ABİ DEDİKİ ON LİRA DAHA HESABA GÖNDER ON LİRA DAHA HESABA GÖNDERDİM Mustafa: tamam Şeyhmus: Anladın abi Mustafa: Tamam tamam iyi etmişsin Şeyhmus: On lira daha verdim bende kendisine “ firma tarafından suç örgütüne 10.000 TL daha gönderildiği,

Bütün bu sürecin ardından 28.05.2010 günü saat: 15:09:46 da aracılık eden Mustafa BAKIŞ ile firma yetkilisi Şeyhmus KAYA arasında geçen görüşmede firma sahibine talebi doğrultusunda karar çıktığının bildirildiği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, her ne kadar bu olayda özetlenen ses kayıt çözüm tutanaklarında şüphelilerin bahsettikleri ihale dosyaları tespit edilememiş olsa da yukarıda açıklandığı üzere haksız menfaat sağlamak amacıyla kurulan suç örgütünün lideri Ali KAYA ve örgüt mensubu Yusuf KAYA’nın, Şe-Ka Güvenlik firması yetkilisi ile çıkar ilişkisine dayalı samimi ilişkileri doğrultusunda, suç örgütünün faaliyet alanı olan ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ihalelerin incelendiği yer olan KİK’deki güçlerini, firma sahiplerini kendilerine tabi kılmak ve üzerlerinde bir hakimiyet tesis etmek ve devam eden süreçlerde suç örgütüne daha kolay haksız menfaat sağlamak amacını güttükleri, bu doğrultuda Şeyhmus KAYA isimli şahısın suç örgütününe haksız menfaat sağladığı, Mustafa Bakış’ın aracılık etmek suretiyle da bu suça iştirak ettiği anlaşılmıştır.

 

7/B

 

Soruşturmamız kapsamında ilgili şüphelilerin iletişimlerinin tespiti esnasında düzenlenen ve aşağıda özetlenen ses kayıt çözüm tutanaklarının tetkikinde;

30.03.2010 günü saat: 12:27:15’de Mustafa BAKIŞ ile Şeyhmus KAYA arasında geçen; görüşmede Şe-Ka Firması sahibi Şeyhmus KAYA’ nın kendisinin taraf olduğu ve istekli başka bir firma tarafından itiraz edilen bir ihale hakkında şikayetçi Doruk temizlik firmasının Kamu İhale Kurumuna verdiği dilekçe içeriğindeki hususları öğrenmek istediği ve bu amaçla şüpheli Mustafa BAKIŞ’ ın aracılığıyla, kendisinin de zaten irtibatlı olduğu Yusuf KAYA ile irtibata geçtiği anlaşılmış.

Görüşmelere konu ihalenin; Adana Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 06.04.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan  2009/18581 İhale Kayıt Numaralı "Malzemeli Temizlik Personeli ve Teknik Personel Hizmet Alımı" ihalesi olduğu, bu ihaleye ilişkin olarak Doruk - Teknik - Rak-ser (ortak girişimi) vekillerinin 29.03.2010 tarih ve 874 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, Kamu İhale Kurumunda yapılan ön incelemede neticesinde;   Başvurunun reddine,   Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verildiği,

Başvuru dilekçesinde özetle; kesinleşen ihale kararının 27.04.2009 tarihinde tüm isteklilere bildirildi ği, başvuru sahibi ortak giri şimin 25.05.2009 idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, şikayet başvurularının 27.05.2009 tarihinde reddi üzerine, 02.06.2009 tarihinde Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayette bulunulduğu, 08.06.2009 tarih ve 2009/UH.III-1658 say ılı Kurul Kararı ile idareye şikayet başvurusunun 10 günlük süresi içerisinde yapılmadığı ve ayrıca başvuru dilekçesine ortak girişim beyannamesi eklenmediği gerekçesi ile başvurunun reddedildiği, ihale üzerinde kalan isteklilerle 10.06.2009 ve 12.06.2009 tarihlerinde sözleşme imzalandığı , başvuru sahibinin bu defa 08.07.2009 tarihinde idareye tekrar başvurarak ihale üzerinde kalan Andaç Grup İnş. Gıda Nak. Tem. Yem. Ltd. Şti. firmasının  %51 hakim ortağı olduğu Öz Örnek İnş. Eğt. Sağ. Güc. Tic. Ltd. Şti. ’ nin vergi ve SSK borcu olduğundan Andaç Grup İnş. Gıda Nak. Tem. Yem. Ltd. Şti. firmasının ihaleye katılma şartlarını taşımadıkları ve kanuni sürelere uyulmadan sözleşme imzalandığını belirterek, söz konusu sözleşmelerin yok hükmünde olduğu iddialarına yer verildiği.

Kamu İhale Kurumunca yapılan esas inceleme sonucu 06.04.2010 gün ve 2010/UH.1027  sayılı kararında şikayet dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmediği ve 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği hususlarının tespit edildiği.   Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasının (c) bendi gereğince; başvurunun görev yönünden reddi gerektiği.   Bu sebeple başvurunun reddine esasta Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildiği tespit edilmiştir.

31.03.2010 günü saat:13:56:16’ da örgüt mensubu Yusuf KAYA ile Ali KAYA’ nın sekreteri olarak çalışan Gülay KAMAN arasında geçen görüşmede bahse konu ihaleye ilişkin kurumdan red kararı verileceğini Ali KAYA’ nın sekreteri olarak görev yapan Gülay KAMAN’ ın örgüt mensubuna bildirdiği, örgüt mensubunun da bu cevabı Ali Kaya’ nın söylemesinin daha uygun olacağını söylediği, bu görüşmeyi takiben aynı gün saat: 14:11:08’de Mustafa BAKIŞ’ ın suç örgütü ile irtibata geçen Şeyhmus KAYA isimli şahısa; “MAHKEMEYE GİTMİŞTİK YA GÖRÜŞ SORMUŞ ONLARDA O GÖRÜŞ ŞEYE BİZİM ŞEY BAŞVURU SÜRESİ GEÇTİĞİNDEN DOLAYI BİZİM İŞİMİZ DEĞİL DİYE REDDEDECEKLER AMA SEN GİNEDE BİRİNCİ AĞIZDAN DUY” şeklinde yapılan itiraza ilişkin verilecek kararı bildirdiği,

Kamu İhale kurumuna  Doruk- Teknik- Rak-Ser (ortak girişimi) tarafından verilen itiraz dilekçesinin 29.03.2010 günü verildiği ve kurum tarafından yapılan inceleme sonrası kararın 06.04.2010 tarihinde açıklandığı göz önüne alındığında, suç örgütü ile 30.03.2010 tarihinde irtibata geçen şüphelilerin 31.03.2010 günü dilekçe içeriğini sonucu itiraz daha kurula dahi gelmeden öğrendikleri tespit edilmiştir.

Bahse konu itiraza ilişkin ihalede; suç örgüt ile irtibata geçen ŞE-KA firmasının 10.06.2009 tarihinde 9.363.060,00 TL yaklaşık maliyetli hizmet alımı işi için 8.435.991,00 TL bedel ile ihaleyi düzenleyen kurumla sözleşme imzaladığı ve itiraza binaen işlerinin bozulmaması için gerekli tedbirleri almak amacıyla suç örgütü ile irtibata geçtiği ve bu bilgileri edindiği anlaşılmıştır.

Ayrıca 31.03.2010 günü saat:18:32:43’ de Yusuf KAYA ile, Serdar KOÇ arasında geçen görüşmede suç örgüt mensubunun bu eylemleri karşılığında firma sahibinden suç örgütü adına haksız menfaat temin ettiği değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak Mustafa BAKIŞ’ ın suç örgütü ile irtibata geçmek isteyen firmaya aracılık ettiği, Şüphelilerin Şe-Ka Güvenlik firması yetkilisi ile çıkar ilişkisine dayalı samimi ilişkileri doğrultusunda gizli kalması gereken bilgilere başka bir firmanın ulaşmasını sağladıkları,

Sonuç olarak yapılan itiraza binaen incelenmek üzere gelen ihale dosyasında firma lehine Ali KAYA’nın üyesi olduğu KİK’den karar çıkarmak için girişimde bulundukları, ancak KİK’deki itiraz sonucunun tesbit edilememesi nedeniyle ihaleye fesat karıştırma suçuna teşebbüs ettikleri

 

OLAY 8

(KURTOĞLU İNŞAAT)

 

Soruşturmamız kapsamında ilgili şüphelilerin iletişimlerinin tespiti esnasında düzenlenen ve aşağıda özetlenen ses kayıt çözüm tutanaklarının tetkikinde;

Kurtoğlu Firması yetkilileri Mevlüt KURTOĞLU isimli şahsın suç örgütü mensubu Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi Başkanlığında Grup Başkanı olarak görevli Osman TURNA dolayısıyla suç örgütü ile irtibatlı olduğu, suç örgütü ile irtibatlı olduğu tespit edilen Kurtoğlu Firması yetkililerinin suç örgütü ile işbirliği esnasında örgüt lider ve mensuplarıyla birlikte tam bir fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri,

13.10.2010 günü saat:17:36:04’de ve 14.10.2010 günü saat:11:48:45’de örgüt mensubu Osman TURNA ile Kurtoğlu Firması yetkilisi Mevlüt KURTOĞLU arasındaki görüşmelerden, örgüt mensubunun Mevlüt KURTOĞLU’na taraf oldukları ihale dosyası ile ilgili olarak ihaleye iştirakleri ve itirazları konusunda yardımcı olduğu, Osman TURNA’ nın “Daha Sonra Görüşürüz Ali Bey Çünkü Burda Olmadığı İçin Görüşemedim Yani Detayını” şeklindeki ifadesinden örgüt lideri Ali KAYA’ nın da sürece dahil ve bilgisi olduğu anlaşılmıştır.

İlgili mahkeme kararları gereği CMK’ nun 140. Maddesi gereği yapılan teknik araçlarla yapılan izlemede;

Firma yetkilisi Mevlüt KURTOĞLU ile Kamu İhale Kurumunda faaliyet gösteren suç örgütü yöneticileri Şenol VARÜRER ve Osman TURNA’nın 14.10.2010 günü saat: 13:00 sıralarında Beştepe Orman İşletmeleri Genel Müdürlüğü arazisi içerisinde bulunan Fevzi Hoca Balık Restaurantta buluştukları ve görüşmeyi yüzyüze gerçekleştirdikleri ve birlikte yemek yedikleri, Yemek yedikten sonra saat:13:45 sıralarında üç şahsın masadan kalktığı, Şenol VARÜRER ve Osman TURNA isimli şahısların restauranttan çıktıkları, Mevlüt KURTOĞLU isimli şahsın ise ücreti ödedikten sonra dışarı çıktığı tespit edilmiştir.

Görüşmelere konu ihalenin; Kurtoğlu firmasının taraf olduğu ihale dosyasının Hatay İli Belediyeleri Samandağ Belediyesi tarafından 18.08.2010 günü düzenlenen 2010/101696  kayıt numaralı açık ihale usulü yapım işi ihalesi olduğu, 4.175.130,00 TL yaklaşık maliyetli ihale için 6 firmanın istekli olduğu ve teklif verdiği, istekli firmalardan  Kurtoğlu Ltd. Şti. ’ nin 29.09.2010 tarihinde ihaleyi yapan idareye yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.10.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, Kurtoğlu Ltd. Şti. ’ nin, 15.10.2010 tarih ve 38768 sayı ile Kamu İhale Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,   yapılan ön inceleme de düzeltici işlem belirlenmesine,   Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verildiği,

Kamu İhale Kurumunca yapılan incelemeler sonrası 09.11.2010 gün ve 2010/UY.II-3445 sayılı kararda; Mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif sahibi isteklinin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği.   Açıklanan nedenlerle, düzeltici işlem belirlenmesine, Oybirliği ile karar verildiği,

İtiraz aşmasının tamamlanmasından sonra ihaleyi düzenleyen kurum ile  Kurtoğlu İnşaat Taah. Turizm Tic. Ltd. Şti. arasında 10.12.2010 tarihinde 2.890.000,00 TL bedel ile sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

İhaleye yapılacak itirazdan 1 gün önce suç örgütü ile irtibata geçen ve yine itirazdan 1 gün önce fiziki olarak görüşen şüphelilerin, Kamu İhale Kurumundan talepleri doğrultusunda karar çıkararak ihaleyi yapan kurumla sözleşme imzalanmasından yaklaşık 12 gün sonra, suç örgütü yöneticisi Osman TURNA’ nın Metin isimli şahısla 22.12.2010 günü saat 17:25:03’de yaptığı görüşmede: “ OSMAN: ŞİMDİ Bİ EN SEKİZ Bİ AYFON DÖRT METİN: ayfon dört tamam Osman abi OSMAN: evet METİN: tamam abicim OSMAN: onun parasını sen şimdi ayarla ne kadarsa hocam METİN: tamam Osman abi “ devam eden görüşmede: “METİN: yok garantili aynı SİZE VERDİYDİM YA HANİ ABİ ÜÇ TANE AYNI ONUN GİBİ”, devam eden görüşmede: “OSMAN: ŞİMDİ ARKADAŞIN VERECEĞİ YER YILBAŞINDA HEDİYE VERECEK Bİ YERE ONUN İÇİN ÖNEMLİ ÇÜNKÜ”; bir arkadaşı olarak bahsettiği şahıs tarafından ödemesi yapılmak üzere cep telefonu siparişi verdiği, bu görüşmenin hemen ardından  2010/101696 kayıt numaralı ihale ile ilgili olarak itiraz öncesi görüştüğü Mevlüt KURTOĞLU’ nu aradığı ve 22.12.2010 günü saat 18:17:45’ de Osman TURNA ile Mevlüt KURTOĞLU isimli şahıs arasında geçen; “OSMAN: şimdi hocam metinin yanındayım hocam MEVLÜT: hı hı OSMAN: ŞİMDİ AYFON DÖRT İKİ TANE DİYE KABUL ETTİK YA HANİ ONU HOCAM MEVLÜT: EVET ABİ OSMAN: ONU ÜÇ SEKİZYÜZ OLUYO ONİKİ AY VADE VE ŞEY YOK VADE FARKIDA YOK HOCAM MEVLÜT: TAMAM OLDU OSMAN: TAMAM ÇEKTİREYİM Mİ HOCAM MEVLÜT: TAMAM HALLET ABİ HALLET OSMAN: TAMAM OLDU YANİ SENİ BİLGİLENDİREYİM DİYE hocam”,

22.12.2010 günü saat 18:22:04’ de örgüt mensubu Osman TURNA ile Kurtoğlu Firması yetkilisi Mevlüt isimli şahıs arasında geçen; “OSMAN: YAV SENİN BU KARTIN LİMİTİ KAÇ PARA HOCAM LİMİTİ ÜÇ SEKİZYÜZ ÇIKMIYO MEVLÜT: ABİ LİMİTİ YÜKSEK ONUN YA YİRMİBEŞ MİLYAR YA BELKİ TEK PARÇADA ÇEKMİYODUR AYRI AYRI ÇEKTİRİN ABİ OSMAN: hee yirmibeş milyar limiti diyosun hem limiti açık şuan demi MEVLÜT: açık abi açık onda bi sıkıntı yok, olmazsa OSMAN: limiti yoktur he MEVLÜT: ne diyor OSMAN: ÜÇ SEKİZYÜZE YOK DİYOMUŞ LİMİTİ YOK DİYOMUŞ, ŞÖYLE Mİ YAPALIM AYRI AYRI MI ÇEKELİM DİYOSUN MEVLÜT: ABİ AYRI AYRI ÇEKTİR SEN ONU AYRI AYRI ÇEKTİR OSMAN: AYRI AYRI ÇEKELİM .... MEVLÜT: belki o tek rakamda diye o kadar almıyodur OSMAN: tamam oldu hocam hadi saol MEVLÜT: onda bi problem yarın ben geçer öteki kartı ....... yani OSMAN: tamam olur öylede yaparız öyle bişey olursa MEVLÜT: tamam abi OSMAN: sen geçerken uğrarsın tamam oldu hadi görüşürüz MEVLÜT: tamam abi görüşürüz saol”

23.12.2010 günü saat 17:11:42’ de Örgüt mensupları Şenol VARÜRER ile OSMAN TURNA arasında geçen; “ …ŞENOL: ne oldu beni aramışsın abi OSMAN: ŞEY AYFON DÖRT GELMİŞ AYFON DÖRDÜNÜ ALDIM HOCAM YARIN GETİRİYİM Mİ HOCAM DAİREYE”; devam eden görüşmede; “ŞENOL: HE TAMAM ABİ BEN SANA KREDİ KARTININ VADESİNDEN ÖNCE ÖDERİM ONLARI SANA TAMAM MI OSMAN: YAV SEN BİRSEKİZYÜZELLİ Mİ BİRDOKUZYÜZ NE GALİBA SEN ONU ÖDERSİN BANA TAMAM HOCAM ŞENOL: tamam abicim oldu abicim çok saolasın OSMAN: oldu hadi görüşürüz saol ŞENOL: allah razı olsun oldu hoşçakal” şeklindeki ve devam eden görüşmelerden, suç örgütü mensuplarının maddi değeri yüksek marka ve model cep telefonu aldıkları ve bu telefonların ödemesinin Kurtoğlu firması tarafından yapıldığı, yani suç örgütünün firmadan haksız menfaat temin ettikleri tespit edilmiştir.

Mevlüt KURTOĞLU isimli şahıs tarafından suç örgütü yöneticilerine haksız menfaat sağlanması olayı ile ilgili olarak yapılar araştırmalarda BAHSE konu cep telefonlarının alındığı Ankara Sıhhiye Necatibey cad. No:4/13 sayılı adreste faaliyet gösteren Başak İletişim isimli işyeri sahibi Metin ÖZKAHRİMAN isimli şahıs 13.02.2012 günü temin edilerek Bilgi Sahibi sıfatıyla alınan ifadesinde;"2002 yılından beri tanıdığı Osman TURNA isimli şahsın 22.12.2010 günü iki adet IPHONE marka cep telefon ile bir adet N-8 Nokia marka cep telefonu siparişi verdiğini, telefonları teslim etmeden siparişin verildiği gün yani 22.12.2010 günü Mevlüt KURTOĞLU’na ait Kredi Kartından yukarıda belirtilen 3 adet slip ile toplamda 3872 TL ödeme yapıldığını, fakat ödeme yapmaya Mevlüt KURTOĞLU’ nun gelmediğini yerine Osman TURNA tarafından Mevlüt KURTOĞLU’ na ait kredi kartı ile ödeme yapıldığını. Sipariş edilen cep telefonlarından 2 adet IPHONE marka cep telefonunu 23.12.2010 günü sahibi olduğu Netcell Başak İletişim firmasına gelen Osman TURNA’ya teslim ettiğini, 22.12.2010 tarihli 008967 Seri Nolu İrsaliye Faturayı Osman TURNA’nın herhangi bir fatura istememesi üzerine, maliye açısından fatura kesme zorunluluğundan dolayı Osman TURNA’nın cep telefonlarını kutusu ile hemen alıp gitmesi sebebiyle imei numaralarını kayda alamadıklarını ve yine bu ürünün yerine farklı bir ürüne aynı tutarda yukarıda belirtilen tarih ve seri nolu irsaliye faturasını kestiklerini” beyan etmiştir.

Metin ÖZKAHRİMAN ifadesi ekinde ibraz ettiği ve soruşturma evrakına eklenen; Başak İletişim firmasından Mevlüt KURTOĞLU adına 19.50 birim fiyatlı, toplam 3.900.00 TL tutarında 200 (ikiyüz) adet 100’lük kontör şeklinde 22.12.2010 tarihli 008967 Seri Nolu İrsaliye Faturası kesildiği ve ödemenin ise 22.12.2010 günü saat: 18:23’de 000850 işlem no ile 12 ay taksitli olarak 2.900.00 TL, 22.12.2010 günü saat 18:28’de 000854 işlem no ile 12 ay taksitli olarak 500 TL ve 22.12.2010 günü saat:18:32’de 000856 işlem no ile 472 TL olarak Mevlüt KURTOĞLU’na ait kredi kartından ödemesinin yapıldığı tespit edilmiştir.

Bütün bu süreç sonrası firmaların suç örgütü ile irtibatlarının halen devam ettiği ve 22.06.2011 günü saat 11:47:33’ de Mevlüt KURTOĞLU ile Osman TURNA arasında geçen görüşmede suç örgütü mensubunun Kamu İhale Kurumundaki güçlerini firmalar üzerinde bir etki unsuru olarak kullanmak suretiyle, kanıksadığı davranışlardan olan gerek kendileri gerekse yakınlarının atama, farklı birimlerde görevlendirme veya terfii konularında, firmanın siyasi ve ekonomik gücünü kullanmaya çalıştığı anlaşılmıştır.

Kamu ihalelerinde bağlayıcı kararların verildiği bir kurum olan Kamu İhale Kurumundaki bu güçlerini, kendilerine haksız menfaat sağlamak amacıyla, firmalar üzerinde bir hakimiyet tesis ederek baskı kurmak amacıyla kullandıkları anlaşılan suç örgütü lider ve mensuplarıyla irtibata geçen Kurtoğlu firmasının, itiraz ettiği ihale dosyasında kendi lehine karar çıkması sağlamak için, yapacağı itirazın şekil ve usulü hakkında suç örgütü ile irtibata geçtiği, yukarıdaki görüşmelerden de anlaşılacağı üzere taraf oldukları ihale dosyalarında suç örgütünün gücünü kullandıkları, suç örgüt üyöneticilerininde bu eylemleri karşılığında haksız menfaat sağladıkları anlaşılmıştır.

Sonuç olarak suç örgütünün lideri kurul üyesi Ali KAYA, örgüt mensupları Osman TURNA ve Şenol VARÜRER’ in Kurtoğlu Firması yetkililerinin KİK’deki inceleme aşamasında olan dosyası ile ilgili olarak firmadan haksız menfaat temin ettikleri ayrıca KİK içerisinde faaliyet gösteren suç örgütünün, yapılan itirazlara binaen incelenmek üzere gelen ihale dosyasında, kendileriyle irtibata geçen firma lehine KİK’den karar çıkmasını sağlayarak ihaleye fesat karıştırdıkları anlaşılmıştır

 

OLAY 9

(TOPAKTAŞ İNŞAAT - METSE YAPI LTD. ŞTİ.)

 

Soruşturmamız kapsamında ilgili şüphelilerin iletişimlerinin tespiti esnasında düzenlenen ve aşağıda özetlenen ses kayıt çözüm tutanaklarının tetkikinde;

Aşağıda ayrıntıları belirtilen 3 olaydan da anlaşılacağı üzere, Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi Başkanlığında Grup Başkanı olarak görev yapan suç örgütü yöneticisi Osman TURNA ve suç örgütü lideri kurul üyesi Ali KAYA’ nın Topaktaş Firması sahibi Mürşit MAHMUTOĞLU ile dostane ilişkilerin dışında tamamen çıkar ilişkisine dayalı bir şekilde irtibatlı oldukları, ihaleyi düzenleyen kuruma verilen ilk itiraz dilekçesinden itibaren bütün itirazların Kamu İhale Kurumunda faaliyet gösteren suç örgütü yöneticisi Osman TURNA tarafından düzenlendiği, kurum çalışanının Topaktaş firmasının bir çalışanıymış gibi hareket ettiği anlaşılmıştır.

 

9/A

 

Topaktaş firmasının her aşamadaki itiraz dosyalarını düzenleyen örgüt yöneticisi Osman TURNA’ nın Topaktaş firması çalışanı Sungur GÖKTEPE ile 04.10.2010 günü saat:13:44:25’de ve devamında yaptığı görüşmede Topaktaş firmasının iştirak ettiği ve itiraz edeceği bir ihale ile ilgili olarak ihaleyi düzenleyen kuruma verilecek olan itiraz dilekeçesinin düzenlenmesi için gerekli irtibatların kurulduğu,

Osman TURNA’ nın Topaktaş firması çalışanı Sungur GÖKTEPE ile 05.10.2010 günü saat:14:48:51’de ve devamında yaptığı görüşmede, şüphelilerin itiraz konusu ihale için verilecek dilekçede son düzenlemeleri yaptıkları, Topaktaş firması hissedarlarından Nurdan KÜÇÜKÇELEBİ’ nin de firması çalışanlarına konuyla ilgili olarak örgüt yöneticisini aramaları talimatını verdiği,

06.10.2010 günü saat:15:36:47’de Ali KAYA ile Topaktaş Firması sahibi Mürşid MATMUTOĞLU arasında geçen görüşmeden anlaşılacağı üzere Örgüt lideri Ali KAYA’ nın da Topaktaş firması sahibi Mürşid MATMUTOĞLU ile irtibatlı olduğu;

Mürşid MAHMUTOĞLU ile Osman TURNA arasında geçen 23.11.2010 günü saat 09:54:18’ de ve görüşmeden de anlaşılacağı üzere firmanın Kamu İhale Kurumuna yapılacak olan itiraz dilekçesinin düzenlenmesi sürecinde de örgüt yöneticisi Osman TURNA’ nın devrede olduğu,

23.11.2010 günü saat 09:59:15’ de Mürşid MAHMUTOĞLU ile Osman TURNA arasında ve 23.11.2010 günü saat 18:10:49’ de Topaktaş Firması çalışanı Sungur GÖKTEPE ile Osman TURNA arasında geçen görüşmeden anlaşılacağı üzere Topaktaş firmasının KİK’e vereceği itiraz dilekçenin düzenlemesini suç örgütü yöneticisi Osman TURNA’ nın yaptığı anlaşılmıştır.

Aynı görüşme içerisinde örgüt yöneticisinin “OSMAN TURNA: ben de grup başkanı bi arkadaşla beraberim MÜRŞİD: heee OSMAN : O Zeliha'nın Methini Duymuş dedim ya sen merak etme biz... yalnız ali beyin haberi olmasın diyo MÜRŞİD: tamam OSMAN : Biz Dedim Organize Ederiz Bi Gün Dedim 2 Müşavir Bi Tane Grup Başkanı Var Onları Bi Götürelim Hocam Onlar Bize Lazım Olur İlerde MÜRŞİD: oldu abicim OSMAN : tamam mı MÜRŞİD: tamam OSMAN : bi çay şey Doktor Zeliha Varya Hani Çay İçtiğim Yer MÜRŞİD: tabi tabi OSMAN : Çay İçeriz Orda. müsait degilsin herhalde tamam hocam hadi görüşürüz” Firma sahibinin kendisine sağladığı haksız menfaatlerden olan, masaj salonu işleticisi olan Zeliha TÜFEKÇİ’ ye ait masaj salonuna yine sanki bir Topaktaş firması çalışanıymışcasına, kamu kuruluşlarında görevli bazı şahısları “biz dedim organize ederiz bi gün dedim 2 müşavir bi tane grup başkanı var onları bi götürelim hocam onlar bize lazım olur ilerde” masaj salonuna götürmeyi teklif ettiği anlaşılmıştır.

Görüşmelere konu olan ihalenin; DSİ 3. Bölge Müdürlüğü tarafından 02.09.2010 tarihinde düzenlenen  2010/110505 İhale Kayıt Numaralı "Kütahya-Örencik Sulaması" işi ihalesi olduğu, ihale ile ilgili olarak Topaktaş İnşaat Madencilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ’ nin 08.11.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.11.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 26.11.2010 tarih ve 48047 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,    İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;   yapılan ön incelemede düzeltici işlem belirlenmesine,   Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verildiği,

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

Aşırı düşük teklif açıklamalarının idarece uygun görülmediği, oysa aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olduğu iddialarına yer verildiği,

Yapılan incelemeler sonrası KİK’in 03.01.2011 gün ve 2011/UY.III-12 sayılı kararında; “Mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Topaktaş  İnş. A.Ş. ’ nin  aşırı düşük teklif açıklamaları uygun olmadığından, idarece değerlendirme dışı bırakılmasının uygun  olduğu, Yapı Tek İnş. A.Ş. – Ateşler Yapı İnşaat Şti. Ortak Girişimin  teklifinin aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli görülerek değerlendirmeye alınması  ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekçesiyle düzeltici işlem belirlenmesine, Oybirliği ile karar verildiği anlaşılmıştır.

Topaktaş firmasının ihaleye yaptığı itirazından 2 gün sonra 28.12.2010 günü saat 13:45:04’ de örgüt lideri ALİ KAYA ile firma sahibi Mürşit MAHMUTOĞLU arasında geçen görüşmeden anlaşılacağı üzere örgüt liderinin firma hissedarlarını firmaya ait işyerinde ziyaret ettiği,

İtiraza ilişkin incelemeler Kamu İhale Kurumunda devam ettiği tarihlerde; 30.12.2010 günü saat 18:39:32’de Mürşit MAHMUTOĞLU’nun Osman TURNA ile irtibata geçtiği; “ MÜRŞİT: tamam şeyleri EMANETLERİNİZİDE VERİYİM ŞEYLER YAPTIRDIKTA OSMAN: neyleri MÜRŞİT: GÖMLEK OSMAN: ANLADIM HOCAM YARIN ŞEY YAPARIZ MÜRŞİT: napıyosun abi OSMAN: iyiyim hocam napalım işte ya sen napıyon ne var ne yok yılbaşında nerdesin”

30.12.2010 günü saat 18:40:20’ de; “MÜRŞİT: senin şey vardı ya o altı kilo ekilo elma mıydı kaçtı altı şey neydi abi o ALTI KİLO ELMAMIYDI OSMAN: he altı kilo elmaydı he altı kiloydu MÜRŞİT: ha altı kilo elma ama çok elma ya elma ya tamam o zaman birazda portakal alırız o zaman tamam OSMAN: tamam MÜRŞİT: (gülüyor) OSMAN: tamam hocam (gülüyor) portakal alırız biraz hocam, sen cumartesi günü büroya gelecen mi”

01.01.2011 günü saat 12:56:07’ de; “MÜRŞİT: tamam oldu. EMANETİ AL DİYE şey tamam abi OSMAN: tamam oldu HOCAM ALDIM HEE. şeyleri diyosun O İLAÇLAR ANTİBİYOTİKLERİ DİYOSUN DEMİ MÜRŞİT: onları diyom onları diyom OSMAN: tamam tamam anladım onu. tamam onu” şeklindeki görüşmelerden de anlaşılacağı üzere Topaktaş Firması tarafından Kamu İhale Kurumunda faaliyet gösteren suç örgütü lider ve yöneticilerine haksız menfaat sağladıkları anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, 2010/110505 İhale Kayıt Numaralı "Kütahya-Örencik Sulaması" işi ihalesi ile ilgili olarak her ne kadar itiraz sonucu firmanın talebi doğrultusunda olmasa da, bahse konu ihale sonrası her aşamada itiraz dilekçeleri suç örgütü tarafından düzenlenen Topaktaş firması sahip ve yetkilileri ile suç örgütü lider ve yöneticilerinin tam bir fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri, kendileriyle çıkar ilişkisine dayalı irtibatlı bulunan ve açıklanan diğer olaylardan da anlaşılacağı üzere suç örgütü lider ve yöneticilerine çeşitli zamanlarda haksız menfaatler sağlayan şüpheli Mürşit MAHMUTOĞLU’ nun lehine olacak şekilde, görevlerinin gereklerine aykırı hareket ederek bu eylemleri karşılığında haksız menfaat temin ettikleri ayrıca KİK içerisinde faaliyet gösteren suç örgütünün, yapılan itirazlara binaen incelenmek üzere gelen ihale dosyasında, kendileriyle irtibata geçen firma lehine KİK’den karar çıkarmaya çalıştıkları ancak sonuç alamamaları nedeniyle ihaleye fesat karıştırma suçuna teşebbüs ettikleri anlaşılmıştır.

SES KAYIT ÇÖZÜM TUTANAKLARI:

29.12.2010 günü saat 09:17:55’ de 905332112035 SERDAR IŞILDAK ile MÜRŞİT MAHMUTOĞLU arasında geçen görüşmede: “…MÜRŞİT: üç dört başka SERDAR: dört MÜRŞİT: Sistemde Bize Yardımcı Olankim Varsa İşte Şeyine Göre Kimisine Kart Konur Kimisine Başka Bi Şeyde Alınabilir SERDAR: Peki Şey Mi ....... Bey Biz Bi Şey Alalım Mı Yada Ordan Ben Böyle Bi Hediye Çeki Gibi Alıpta Onlara Mı Vereyim Mürşit: Evet Bence En Güzeli O Yani. çünkü eee mustafa abiden öyle bi şey izlenim aldım. ..... yani anlatabildim mi takım elbise gibi bi şey, şey aldım SERDAR: Şey Mi Yani Onu Mu Alalım Yada Öyle Hediye Çeki Gibi Bi Şey Mi Verelim MÜRŞİT: HEDİYE ÇEKİ VERELİM BENCE NE ALIYOSA ALSIN SERDAR: hangi şeyden abi peki abi firmadan onu alalım MÜRŞİT: onun kararını da sen ver işte SERDAR: o zaman abi ben eee şimdi şu bariyerin hakedişi varya abi onu toparlamaya uğraşıyorum ben hani yıl sonu olmadan faturasını keselim diye MÜRŞİT: hee SERDAR: kalan bi dörtyüzbin liramız varya abi bizim bariyerde MÜRŞİT: evet SERDAR: eee onu ben o zaman toparlamaya uğraşıyorum olmadı Ahmet abi kalan imzaları takip etsin ben yakiğılı'dan ondan sonra falan ya ramsey'den MÜRŞİT: tamam SERDAR: onlardan bi tanesiyle bi mağazayla vardır herhalde onların öyle yılbaşı çeki falan MÜRŞİT: vardır işte konuşursun ona göre de iyi bi şey olsun kafamızdan şey olmasın yani ..... SERDAR: yani şey çek almayı düşüncem ben abi MÜRŞİT: .... mantıklı değil mi yani sen sende mantığın neyse ona karar ver verelim SERDAR: Abi Şeyde Yani Ee İkiside Olabilir Dediğiniz Gibi Hani Bi Gömlek Bi Kravat Alıp Böyle Bi Paket İçinde Vermekte Olabilir Veya Çeki Verip Yani Siz Kendiniz Alın Demekte Olur Ama Çekte Rakam Ne Koyalım Abi MÜRŞİT: O Rakamı Da Sen Koy İşte Abi.Hiç Biz Önemli Değil Bizim İçin Yani SERDAR: Tamam Abi Ben ..... Oralarda Bi Tane Gömlek Falan Alıp Alsa Bi Kravat Alsa Ee Gine En Az İkiyüz İkiyüz Elli Liradır. MÜRŞİT: Evet Ona Göre De Artık Bu ...... Dörtyüz Mü Koyarız Beşyüz Mü Koyarız Ne Kart Koyacaksak SERDAR: Tamam Abi O Zaman Ben Babaya Da Şimdi Söyliyim Mürşit: Haaa.Bi De Bunların İçine Buraya Bizden Bizim Kartvizitlerimizi De Alıyosun Gülay Hanımdan Sizin Kendi Kartvizitlerinizi De Koyarsın Serdar: Hee İçine De Onları Da Koyalım Mürşit: ..... Koyarsın Öyle. Olayı Sen Hallet Çünkü Biz Burda Diğerlerini Hallediyoruz İyice Kafamız Karışık Zaten SERDAR: karışık tamam.benim abi yapacağım üçkişi var benim de aklıma gelen korucu var belki o mali işlerde falan hani MÜRŞİT: tamam tamam ona da ...... ya SERDAR: ona belki gidebilir.onu artık ben babaya da söyliyim size de bilgi veriyim abi MÜRŞİT: tamam oldu abi tamam SERDAR: Tamam Abi Bugün Onu Muhakkak Bi Şekilde Hallediyorum Ben Ama Mağazadan Ama Kendimiz Alırız MÜRŞİT: tamam müsaitsen hallet abi yani olur mu SERDAR: tamam….”

01.01.2011 günü saat:12:56:06 da Osman Turna İle Murşit Mahmutoğlu arasında geçen görüşmede; “…… OSMAN : ha, iyi iyi o zaman MURŞİT : Filyos projesi ile ilgili OSMAN : ha anladım MURŞİT : ama dönecem akşama OSMAN : tamam oldu hocam o zaman Murşit : SENİN DE EMANET, ŞEYİMİZ HAZIR ABİ, KOYDUM Osman : İYİ,TAMAM, ne zaman ne zaman dönüyon hocam MURŞİT : valla işte bugün dönerim yarın ankara dayım yani OSMAN : tamam oldu hocam MURŞİT : tamam ….”

 

9/B

 

29.03.2011 günü saat 16:32:21’ de Topaktaş Firması sahibi Mürşit MAHMUTOĞLU’ nun örgüt yöneticisi Osman TURNA ile irtibata geçtiği: “ MÜRŞİT: peki bu şeyle ilgili meyil atsak meyile bakarsın demi abi OSMAN: neye MÜRŞİT: meilini at şeyle ilgili bu Halkalı'yla ilgili OSMAN: he MÜRŞİT: Halkalı'yla ilgili halkalı var ya OSMAN: hee. ya hocam ee yarın görüşürüz ya yarın burdayım şey ben yarın ee bi ara uğrarım sana MÜRŞİT: he o zaman bi dakka dur abi.(yanındaki Serdar Işıldak'a:) Serdar yarın uğrarım diyo Osman abi. yani bişeyler getirebilirsen en azından”,

Topaktaş firmasının çeşitli işlerde ortak girişim yaptığı ve itiraz dilekçesi suç örgütü yöneticisi Osman TURNA tarafından düzenlenen ihaleye ilişkin yine ortak girişimin diğer firması olan Metse Yapı firması sahibinin oğlu Serdar IŞILDAK ile Mürşit MAHMUTOĞLU arasında 30.03.2011 günü saat 13:33:38’ de geçen görüşmede; “MÜRŞİT: eyvallah abi noldu dün çalışabildin mi Osman abi bugün gelicek öğleden sonra uğrucak MÜRŞİT: ..... valla işte öğleden sonra gelcek ama şeyini bilemiyorum belki ikide gelir iki buçukta gelir.” Şeklindeki görüşmeleri takiben ilgili mahkeme kararları ile CMK’ nın 140. Maddesi gereği teknik araçlarla yapılan izlemelerde;

30.03.2011 günü Saat:16.15 sıralarında; Muhittin IŞILDAK ve oğlu Serdar IŞILDAK’ın kullandığı 06 DF 7793 Plaka sayılı aracın Anıttepe Mahallesi GMK Bulvarı No:123 Çankaya Ankara önünde Maltepe Metro Çıkış İstasyonunun arka kısmında park halinde olduğu, Saat:18.30 sıralarında; Serdar IŞILDAK’ın GMK Bulvarı No:123 Çankaya/Ankara sayılı binadan çıkarak 06 DF 7793 plaka sayılı araca binerek Kızılay istikametine ayrıldığı, Saat:18.00 sıralarında; Metse Yapı ve Yakut İnşat Çalışanı Ahmet AKBULUT’un yaya olarak gelip Anıttepe Mahallesi GMK Bulvarı No:123 Çankaya/Ankara sayılı binaya girdiği aynı gün Saat:18.35 sıralarında tekrar binadan çıkarak ayrıldığı, Saat:18.37 sıralarında; Osman TURNA’nın GMK Bulvarı No:123 Çankaya/Ankara sayılı binadan çıkarak yaya olarak GMK Bulvarını karşı tarafına geçerek daha önceden MKE Ankaragücü tesisleri yanında bulunan otoparka park etmiş olduğu 06 TON 82 plaka sayılı aracına binerek GMK Bulvarına çıkıp Tandoğan istikametine doğru ilerlediği görülmüştür.

Böylece, Topaktaş İnşaat ve Metse Yapı Firmalarının ortak girişim yaparak taraf oldukları bir ihale dosyası ile ilgili olarak yapılacak itiraza ilişkin düzenlemenin örgüt yöneticisi tarafından yapıldığı anlaşılmıştır.

Adı geçen firmanın suç örgütü ile irtibatlarının devam ettiği, 25.04.2011 günü teknik araçlarla yapılan izlemelerde; 25.04.2011 günü saat: 13.30 sıralarında Gazi Osman Paşa Mahallesi Nenehatun Caddesi Çankaya’da faaliyet gösteren Göksu Restaurantta firma sahibi Mürşit MAHMUTOĞLU, suç örgütü lideri Ali KAYA, örgüt yöneticileri Şenol VARÜRER ve Osman TURNA’ nın buluştukları tespit edilmiştir.

Bu süreç içerisinde Topaktaş firması hissedarları Mürşit MAHMUTOĞLU ile Nurdan KÜÇÜKÇELEBİ arasında yapılan”MÜRŞİT: ha iyi iyi, ya Ali Bey ihmal ediyon diyo hiç uğramıyon diyo hihi NURDAN: ha geçen bi konuştuyduk ya MÜRŞİT: he NURDAN: bende çağırırlar nasıl olsa diyodum hahahahah MÜRŞİT: ha.... adamlar ilgi bekliyo ya NURDAN: alaka bekliyo Mürşit MÜRŞİT: aslında Osman abi varken ben şeyi düşünmedim aslında, Osman abi var bi şey oldumu haberim olur diye düşünüyodum NURDAN: ha MÜRŞİT: ama adam olsun yani o şekildede direk kendi bağı şeyini istiyo demekki, diyo girmende sakınca yok diyo ismini söyle gir diyo yani orda girmeye mi çekiniyon diyo hihihihi NURDAN: hihhiihi” şeklindeki görüşmeden anlaşılacağı üzere taraf oldukları dosyalar hakkında gerek düzenlemelerin yapılması gerekse lehlerinde karar verilmesi amacıyla Kamu İhale Kurumu içerisinde faaliyet gösteren suç örgütü lideri Ali KAYA ve örgüt yöneticilerinin firmadan beklentileri olduğu, Mürşit MAHMUTOĞLU’ nun konuyla ilgili örgüt yöneticisi Osman TURNA’ nın kendileriyle ilgilendiğini gelişmelerden bu şahıs aracılığıyla bilgisi olacağını söylediği anlaşılmıştır.

Topaktaş firması sahibinin suç örgütü ile irtibatlarını her zaman sıcak tutmaya çalıştığı rüşvet suçunun maddi ve manevi unsurlarını oluşturan her türlü haksız menfaati suç örgütüne sağladığı;

Örgüt yöneticisi Osman TURNA ile Mürşit MAHMUTOĞLU’nun 26.05.2011 günü saat 11:05:39’ de yaptıkları; “OSMAN: şeyi ziyeret ederiz diyosun yani mekanı MÜRŞİT: mekanı OSMAN: tamam hihiihi, ya hocam milletvekili adayı değiliz ama kasetler havada uçuşuyo milletin yav MÜRŞİT: uçuşsun abi ya aman bize nolacak OSMAN: milletvekili değilizki ya biz ne yapıyoruz yav biz Türk seferi yapıyoruz demi hihi” şeklindeki görüşmeden anlaşılacağı üzere Zeliha TÜFEKÇİ isimli şahsın işletmeciliğini yaptığı masaj salonunda örgüt yöneticisinin ağırlandığı,

Bu ağırlamadan 1 gün sonra 28.05.2011 günü saat 14:26:03’ de Osman TURNA’ nın Mürşit MAHMUTOĞLU’ na “OSMAN: hem yazıyı hazırlıyoruz hem ders yapıyoruz MÜRŞİT: tamam ne güzel abi valla” itirazlara ilişkin düzenlemeyi yaptıklarını bildirdiği,

Örgüt yöneticisine sağlanan haksız menfaatler arasında Osman TURNA’ ya ait Peugeot marka aracın bakımının Topaktaş Firması tarafından yaptırılmasının da olduğu,

Konuyla ilgili olarak “BÜLENT: hani şeyi söyledilerde şimdi söylemem uyğun olurmu telefonda bilmiyorum o yüzden net karar veremedim OSMAN: yok telefonda uygun olmaz yani olmaz,”

“MÜRŞİT: ben şey için aradım seni diger şeyle ilgili kabul ediyolarmış, ne olduğunu anlamadım ben OSMAN: ya hocam ya neyse, şimdi telefonda onları konuşma hocam ya! tamam mı hocam? MÜRŞİT: tamam OSMAN: tamam ya onlar Göralla ilgili diyosun, arabayı şeye verecektik”,

“OSMAN: yani dedilerki arabayı sen bakıma Görala sen götür dediler artık o sen karışma biz götürecez dediler arabayı MÜRŞİT: anladım OSMAN: yani beni devredışı bıraktılar tamam mı MÜRŞİT: tamam” Şeklindeki görüşmelerden şüphelilerin telefon görüşmelerinde gizlilik prensiplerine riayet etmeye çalıştıkları anlaşılmıştır.

Görüşmelere konu olan ihalenin;  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen  2010/568653 İhale Kayıt Numaralı "Sirkeci-Uzunköprü Hattı Halkalı- Çerkezköy İstasyonları Km:27+000-74+000 Arası Altyapının İyileştirilmesi İşi" İhalesi olduğu, İhale ile ilgili olarak Metse - Topaktaş İş Ortaklığı’nın 31.05.2011tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.06.2011tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 17.06.2011tarih ve 29547 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verildiği,

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) Teklif kapsamında idareye sunulan iş deneyim belgesinin konusunun ihale konusu şartnamede belirtilen benzer iş konularına uygun olmaması ve güncelleme tutarının teklif bedelini karşılamamasından dolay ı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, kamu ihale mevzuatında idare tarafından benzer iş belirlemesi yapılırken, ihale edilecek işi de içeren yapım işlerine ait iş deneyim belgesi yanında ihale konusu iş veya işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin de sunulmasına olanak tanındığı, sundukları iş deneyim belgesine bakıldığında, işin adının “ Sıhhiye Adliye Yanı, Celal Bayar Bulvarı Altgeçit Köprü İnşaatı ” olmasına rağmen, uygulanan yapı tekniğinin; “ taşıyıcı sistemli yerinde dökme betonarme ve fore kazıklı ön gerilmeli prefabrikkirişli betonarme altgeçit-köprü, kesişen fore kazıklı altgeçit-köprü ve ön gerilmeli kalıcı ankrajlı istinat perdesi, brüt kalıp ve kalıp iskelesi, tecrit ve altgeçit-köprü derzi ” nden ibaret inşaat işlerini kapsayan, tamamen demiryolu altyapısı ve demiryolunu güvenceye almak amaçlı, fore kazık, çimento enjeksiyonu, demiryolu altgeçitleri, betonarme işleri, betonarme kalıp işleri, demir işleri, demiryolu ihata imalatları da yapılan bir iş olduğu, nitekim ekte sunulan hakediş icmallerinden de görüleceği üzere, farklı çap ve boylarda toplamda, yaklaşık 21.000 metre fore kazık imalatın yapılmış olduğu, teknik olarak ortalama 12 mt açıklıklı bir alt geçitte bu kadar fore kazık imalatına gerek yokken, bu kadar yoğun imalat yapılmasının tek sebebinin demiryoluna güvenli bir şekilde hizmet verebilecek, üzerinden doğu-batı demiryolu hattının güvenceye alınarak çalışmasına olanak sağlayacak demiryolu altgeçitleri ve dolay ısıyla demiryolu altyapısı ve demiryolu altyapısının güçlendirilmesine yönelik imalatlar yapılması olduğu, nitekim şikayet başvuru dilekçesi ekinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi ’ nin 21.09.2001 tarih ve 2056 say ı ile 13.06.2011 tarih ve 1970 say ılı yazısı, işe ait hakediş raporları, projeler ve diğer belgelere bakıldığında da görüleceği üzere, taraflarınca yapılan köprü işinin, demiryolu hattını güvenceye almak bakımından, zemin iyileştirilmesine yönelik olarak kesişen fore kazık ve istinat perdesi işi, fore kazıklı temel inşaatı, zemin emniyetini artırmak için çimento enjeksiyon işi, demiryolunu güvenceye almak için alt geçit köprü imalatı işi, yol kazısı alt ve üst yapılarının yapılması işlerinin gerçekleştirildiği, hattın kapatılarak tekrar trafiğe açılması işlerinin de TCDD kontrollüğünde firmalarınca yapıldığı, sunulan belgelerdeki “ Altınsoy 1-2 Altgeçitleri, Altınsoy Bulvarı Manevra Hattı Köprüsü ” işleri başta olmak üzere yapılan imalatların idarece ihale edilen demiryolu altyapı iyileştirilmesi işiyle tamamen aynı olduğu, yine iş kapsamında yapılmış olan yeni imar yolunun da Tebliğdeki iş gruplarından “ Belediye/Cadde/Sokak Yapımı ” işleriyle örtüştüğü, belgeye konu ihaleyi gerçekleştiren idare Ankara Büyükşehir Belediyesi olmasına karşın, işin yapılmasına yönelik TCDD ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde işin, demiryolu yetkililerinin izin, bilgi ve kontrollüğünde yürütülerek tamamlandığı, dolay ısıyla belgelerinin benzer işe uygun kabul edilmesi gerektiği,

2) İdari şartnamenin 7.5 inci maddesi uyarınca sunulan pilot ortağa ait iş deneyim belgesinin güncellenmiş belge tutarının, şartnamede istenilen oran nispetinde teklif edilen tutarın tamamını karşıladığı, gerek Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin "İş deneyim belgesinin güncellenmesi" başlıklı 48 inci maddesi, gerekse www.kik.gov.tr sitesinde belge güncelleme modülü üzerinden yapılması gereken belge güncelleme işleminde, 01.01.2003 y ılından önce ihale edilen işlerde birim fiyat y ılının, 01.01.2003 yılından sonra 4734 say ılı Kanuna göre ihale edilen işlerde ise sözleşme tarihinin esas alınması gerektiği, iş deneyim belgesine bakıldığında söz konusu işin 01.01.2003 tarihinden önce ihale edilerek 26.07.1995 tarihinde sözleşmeye bağlandığı, yani işin 1995 y ılı birim fiyatları üzerinden ihale edildiği, idarece belge güncelleme işleminin 1995 yılı esas alınarak yapılması gerektiği halde, 26.07.1995 olan sözleşme tarihinin esas alınarak yapıldığı, güncelleme işleminin bu sebeple hatalı olduğu, belgenin Ankara Büyükşehir Belediyesince kamu ihale mevzuatına uygun olarak hazırlandığı, Kamu İhale Kurumu’ nun belge güncelleme modülündeki belge değerleri yerlerine uygun yazıldığında, pilot ortağa ve özel ortağa ait belgelerin, ihale şartnamesinde aranan koşulları teklif tutarına uygunluğu bakımından tam olarak karşıladığı, İddialarına yer verildiği,

Yapılan incelemeler sonrası Kamu İhale Kurumunun 11.07.2011 gün 2011/UY.III-2397 ve sayılı kararında;“ Mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Metse Yapı - Topaktaş İnşaat İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekçesiyle düzeltici işlem belirlenmesine Oybirliği ile karar verildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda da açıklandığı üzere Topoktaş ve Metse Firmaları ortak girişimi tarafından bahse konu ihaleye ilişkin itiraz dilekçesinin 17.06.2011 tarihinde verilmesinden sonra da suç örgütü yöneticisi Osman TURNA ile Topaktaş firması sahibi Mürşit MAHMUTOĞLU’ nun irtibatlarının devam ettiği, itiraz dilekçesinin verilmesinden 3 gün sonra 20.06.2011 günü saat 16:41:32’ de Topaktaş firması sahibi Mürşit MAHMUTOĞLU’ nun örgüt yöneticisi şüpheli Osman TURNA ile irtibata geçtiği ve verdikleri itiraz dilekçesinin sonucunun olumlu olacağını bildirdiği anlaşılmıştır.

Firmanın itirazına ilişkin incelemenin KİK gündeminde yapılacağı 11.07.2011 tarihinden 4 gün önce Mürşit MAHMUTOĞLU’ nun örgüt yöneticisi Osman TURNA ile irtibata geçtiği şüphelilerin buluşmak üzere randevulaştıkları;

Topaktaş firması sahibi Mürşit MAHMUTOĞLU’ nun bu buluşmaya gitmeden önce; 08.07.2011 günü saat 18:11:40’de Alanya’da faaliyet gösteren Uysal Turizm yetkilisini aradığı ve görüşmeden anlaşılacağı üzere örgüt yöneticisi Osman TURNA’ nın oğlu Çağatay TURNA’ nın düğünü sonrası planlanan balayı organizasyonunun ve ödemesinin Topaktaş firması tarafından yapıldığı anlaşılmıştır.

Aynı gün yani 08.07.2011 günü ilgili mahkeme kararları ile CMK’ nın 140. Maddesi gereği teknik araçlarla yapılan izlemelerde, saat: 14.10 sıralarında Gaziosmanpaşa Mahallesi Nenehatun Caddesi No:5 Çankaya sayılı yerde faaliyet gösteren Göksu Restauranta buluştukları tespit edilmiştir. Saat 14.30 sıralarında; Osman TURNA isimli şahsın sevk ve idaresindeki 06 TON 82 plaka sayılı aracının Göksu Restaurant önünde park halinde olduğu, Mürşit MAHMUTOĞLU isimli şahsın daha önceden kullandığı bilinen 06 ETP 15 plaka sayılı aracın ise restaurantın yan sokağı olan Varış Sokak üzerinde park halinde olduğu, Saat 14.40 sıralarında; Restauranta şüphelilerin tespiti için gidildiğinde restaurantın teras katında oturmakta olan Osman TURNA, Şenol VARÜRER ve Mürşit MAHMUTOĞLU isimli şahısların aynı masada oturup yemek yedikleri, Saat 14.55 sıralarında; Osman TURNA, Şenol VARÜRER ve Mürşit MAHMUTOĞLU isimli şahısların Göksu Restauranttan çıkarak restaurant önünde vedalaştıktan sonra Osman TURNA, Şenol VARÜRER isimli şahısların araçları olan 06 TON 82 plaka sayıla araca binerek Nenehatun Caddesi Çankaya istikametine, Mürşit MAHMUTOĞLU’nun ise 06 ETP 15 plaka sayılı araca binerek Tahran Caddesi istikametine ayrıldığı tesbit edilmiştir.

11.07.2011 Günü ihaleye ilişkin olarak Kamu İhale Kurumunca Topaktaş ve Metse Firmaları ortak girişiminin teklifinin değerlendirmeye alınarak düzeltici işlem tesis edilmesi kararı Metse Yapı firması sahibi Muhittin IŞILDAK ile Topaktaş Firması sahibi Mürşit MAHMUTOĞLU-arasında geçen görüşmede kararın düzeltici işlem olduğunu bildirdiği, bu görüşmeyi takiben Mürşit MAHMUTOĞLU’ nun 12.07.2011 günü saat 08:28:21’ de Örgüt yöneticisi Osman TURNA ile yaptığı görüşmede, örgüt mensubunun sonucun talepleri doğrultusunda olduğunu firma sahibine “Dediğimiz Gibi” ifadesiyle bildirdiği tespit edilmiştir.

12.07.2011 günü saat 18:26:44’ de Mürşit MAHMUTOĞLU ile Metse Yapı Firması Serdar IŞILDAK arasında geçen görüşmede, suç örgütünün girişimleri sayesinde firmanın itirazının lehlerine sonuçlandığını bildirdiği,

Firma lehine karar çıkmasından 2 gün sonra 13.07.2011 günü saat 09:01:11’ de Mürşit MAHMUTOĞLU’ nun örgüt yöneticisi Osman TURNA’ yı aradığı ve lehlerinde çıkan karar sonrası suç örgütü lideri Ali KAYA ve diğer suç örgütü yöneticisi Şenol VARÜRER ile buluşma kararı aldıkları, Mürşit MAHMUTOĞLU’ nun “Gidiyim Mi Abi Abimizin Yanına” şeklindeki örgüt liderinin yanına gitmesiyle alakalı sorusuna Osman TURNA’ nın olumlu cevap verdiği anlaşılmıştır.

Bu görüşmeleri takiben ilgili mahkeme kararları ile CMK’ nın 140. Maddesi gereği yapılan teknik araçlarla izlemelerde;

13.07.2011 günü saat: 14.10 sıralarında Metse firması hissedar ve yetkilileri Muhittin IŞILDAK ve oğlu Serdar IŞILDAK’ın, kullanmakta oldukları 06 DF 7793 plaka sayılı araçların bina önünde park halinde olduğu, Saat 15.00 sıralarında; Osman TURNA isimli şahsın Maltepe Mahallesi GMK Bulvarı No:123/5 Çankaya/ANKARA sayılı adrese geldiği, çevrede yapılan araştırmada Osman TURNA’ya ait 06 TON 82 plaka sayılı aracın Parmak sokak üzerinde bulunan MKE Ankaragücü Tesisleri Otoparkında park halinde olduğu, Saat 15.55 sıralarında; Osman TURNA, Mürşit MAHMUTOĞLU ve Serdar IŞILDAK’ın binadan çıkarak vedalaştıktan sonra Osman TURNA ve Mürşit MAHMUTOĞLU’nun MKE Ankaragücü Tesisleri otoparkından 06 ETP 15 (Topaktaş İnş.mad. Tic.ve San.A.Ş adına kayıtlı) plaka sayılı araca binerek GMK Bulvarını takiben Armada İş Merkezine geldikleri; Saat 16.20 sıralarında; Armada İş Merkezi içerisinde bulunan Budakaltı Cafe isimli işyerinde beklemekte olan Ali KAYA ve Şenol VARÜRER ile buluşup oturdukları; Saat 16.35 sıralarında; Şenol VARÜRER isimli şahsın masadan kalkarak ayrıldığı; Saat 16.45 sıralarında; Ali KAYA, Osman TURNA ve Mürşit MAHMUTOĞLU isimli şahısların kalktığı, Mürşit MAHMUTOĞLU’nun kasaya giderek hesabı ödemesi üzerine Ali KAYA’nın Mürşit MAHMUTOĞLU ve Osman TURNA isimli şahıslarla vedalaştıktan sonra ayrılarak Armada Alışveriş Merkezi önünde beklemekte olan 06 DB 1545 plaka sayılı araçla ayrıldığının görülmesi üzerine, aynı gün saat 16.55 teknik araçlarla yapılan izlemeye ve fiziki takibe son verilmiştir.

Görüşmelere konu 2010/568653 İhale Kayıt Numaralı "Sirkeci-Uzunköprü Hattı Halkalı- Çerkezköy İstasyonları Km:27+000-74+000 Arası Altyapının İyileştirilmesi İşi ihalesi ile ilgili olarak ihaleye istekli firmalardan Aytin İnş. Tic. Tur. ve San. Ltd. Şti.’ nin, Kamu İhale Kurumunun 11.07.2011 gün 2011/UY.III-2397 ve sayılı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Ankara 7. İdare Mahkemesinde dava açtığı anlaşılmıştır.

Bu gelişme üzerine firma sahiplerinin tekrar irtibata geçtikleri, 02.08.2011 günü saat 16:07:02’ de Metse Firması sahibi Serdar Işıldak İle Mürşit Mahmutoğlu arasında geçen görüşmeden anlaşılacağı üzere, ihaleye ilişkin açılan davadan haberdar olan firma sahiplerinin örgüt yöneticisi Osman TURNA ile görüştükten sonra hareket tarzını belirleyecekleri hakkında konuştukları,

08.08.2011 günü sat:10:28:04 de Mürşit MAHMUTOĞLU ‘ nun örgüt yöneticisi Osman TURNA arasında geçen görüşmeden anlaşılacağı üzere, şüphelilerin üstü kapalı cümlelerle buluşmak üzere anlaştıkları, bu görüşmeyi takiben Mürşit MAHMUTOĞLU’ nun 08.08.2011 günü saat:11:42:21 de Muhittin IŞILDAK’ ı aradığı ve buluşmaya çağırdığı,

İlgili mahkeme kararları ile CMK’ nın 140. Maddesi gereği teknik araçlarla yapılan izlemelerde;

27.08.2011 günü Şüpheli Mürşit MAHMUTOĞLU isimli şahsın bazı şahıslarla birlikte iftar yaptıktan sonra Zeliş lakaplı Zeliha TÜFEKÇİ isimli şahsın Uzmanlar Güzellik Salonuna gideceği bilgisi edinilmiş, konu ile ilgili olarak 27.08.2011 günü saat:20.00 sıralarında yukarıda belirtilen adrese gidilerek gerekli tertibatlar alınıp beklenilmeye başlanılmış, Mürşit MAHMUTOĞLU’nun yanında bulunan Osman TURNA ve iki şahıs ile birlikte binaya girdiği, Saat:22.40 sıralarında Mürşit MAHMUTOĞLU, Osman TURNA, binadan çıkarak sokağın paraleli olan yerde faaliyet gösteren Mado Cafeye gelerek oturdukları ve Saat:22.55 sıralarında cafeden ayrıldıkları tespit edilmiştir.

İlerleyen zamanlarda şüphelilerin belirli aralıkla Topaktaş Firmasına ait işyerinde buluştukları, 17.10.2011 günü saat:20:16:48 de Muhittin IŞILDAK ile Mürşit MAHMUTOĞLU arasında geçen görüşmeden anlaşılacağı üzere şüphelilerin gerek telefon görüşmelerinde gerekse yüz yüze görüşmelerinde gizlilik prensiplerine dikkat ettikleri,

Konuyla ilgili olarak firma sahiplerinin çeşitli zamanlarda görüşmeler yaptıkları 19.10.2011 günü saat:15:20:27 de Mürşit MAHMUTOĞLU ile Muhittin IŞILDAK yaptıkları görüşmeden anlaşılacağı üzere suç örgütü yöneticisi ile yeni planlamalarının düzenlenmesi için görüşme yapacakları, Osman TURNA’ nın kurum olarak kendileri için önemli olan noktaları ayrıca kamu ihaleleri düzenlemesini gayet iyi bildiğinden şüphelinin firmanın itiraz ve hareket tarzını belirlediği,

20.10.2011 günü saat:16:08:36 da Mürşit Mahmutoğlu İle Osman Turna arasında geçen görüşmeden anlaşılacağı üzere şüphelilerin buluşma kararı aldıkları,

Topaktaş ve Metse Firmaları ortak girişiminin, İdare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı üzerine örgüt yöneticisinden aldıkları bilgiler ışığında konuyu Danıştay’ a kadar taşıma kararı aldıkları, 20.10.2011 günü saat:17:26:12 de Topaktaş firması sahibi Mürşit MAHMUTOĞLU ile firma hissedarı Nurdan KÜÇÜKÇELEBİ arasında geçen görüşmede; Topaktaş firması sahibi Mürşit MAHMUTOĞLU’ nun konuyla ilgili İdare ve Bölge İdare Mahkemeleri düzeyinde araştırmalar yaptığı anlaşılmıştır.

Aytin İnş. Tic. Tur. ve San. Ltd. Şti. tarafından anılan kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 30.09.2011 tarihli ve E: 2011/1588 sayılı kararı ile Topaktaş ve Metse Firmaları ortak girişiminin itirazı üzerine verilen ve firma lehine olan KİK kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği, bu kararın gereği için Kamu İhale Kurulu gündemine alındığı 03.11.2011 tarihinden 5 gün önce 29.10.2011 günü ortak girişim firmaları yetkilileri Mürşit MAHMUTOĞLU ve Muhittin IŞILDAK isimli şahısların 29.10.2011 günü saat:15:39:52 de ve devamında yaptıkları görüşmede kararın gündeme alınmasını geciktirmeye çalıştıkları, bu doğrultuda Mürşit MAHMUTOĞLU’ nun suç örgütü ile tekrar irtibata geçmesi kararı aldıkları, görüşmede geçen “Hemde Şey İçin Günahım İçin Ne Kadar Günah Var Onun İçin Gitcez Yani” cümlesinden anlaşılacağı üzere, firma yetkilisinin suç örgütüne sağlanacak haksız menfaat konusunda görüşme yapacakları anlaşılmıştır. Topaktaş firması yetkilisi Mürşit MAHMUTOĞLU’ nun bu doğrultuda Suç örgütü lideri Ali KAYA ve örgüt yöneticisi Osman TURNA ile aynı gün içerisinde irtibata geçtiği ve suç örgütü ile yaptığı görüşmeler sonrası aynı gün Çankaya Nenehatun caddesi üzerinde faaliyet gösteren Göksu Restaurantta buluşma konusunda mutabakata vardıkları tespit edilmiştir.

İlgili mahkeme kararları ile CMK’ nın 140. Maddesi gereği yapılan teknik araçlarla izlemelerde;

31.10.2011 Saat:13. 30 sıralarında 06 GSV 75 plakalı araç ile Suç örgütü lideri Ali KAYA, örgüt yöneticileri Osman TURNA ve Şenol VARÜRER’ in bahse konu restauranta geldikleri, saat:13.32 sıralarında 06 ETP 15 plakalı araç ile Şüpheli Mürşit MAHMUTOĞLU’ nun restaurant karşısına aracını park ederek restauranta girdiği, şahısların hep birlikte restaurantın 2. Katına çıkarak cam kenarında bulunan masaya oturdukları, Saat:14.25 sıralarında Şüphelilerin yemek yedikleri masadan kalkarak hep birlikte restaurant çıkışına doğru yöneldikleri, Restorant çıkışında Ali KAYA, Osman TURNA, Şenol VARÜRER isimli şahısların Şüpheli Mürşit MAHMUTOĞLU ile vedalaşmadan önce ayak üstü kısa bir süre görüştükleri, Topaktaş firması sahibi Mürşit MAHMUTOĞLU’ nun, suç örgütü lideri ve mensuplarına araçlarına kadar refakat ettiği, geldikleri araç olan 06 GSV 75 plakalı araca binerek ayrıldıkları, Şüpheli Mürşit MAHMUTOĞLU’ nun ise restaurant karşısında park halinde bulunan 06 ETP 15 Plakalı araç ile bahse konu restauranttan ayrıldığı tespit edilmiştir.

Bu görüşmeyi takiben Mürşit MAHMUTOĞLU’ nun Muhittin IŞILDAK ile görüştüğü, aynı gün içerisinde Metse Firması yetkilileri Serdar IŞILDAK ve Ahmet AKBULUT arasında geçen ; “SERDAR : evet, AHMET : bi de özel bi şey varmış! para gitmesi lazımmış!!! SERDAR : ne kadar? AHMET: yirmibeş biz, yirmibeş öbür! SERDAR: haa! iyi, hayırlısı, AHMET: şey iş oluyo dedi de o yüzden!!! hayırlısı ya SERDAR: hayırlısı bakalım AHMET: gelince konuşuruz SERDAR: tamam oldu AHMET: ondan sonra çarşamba günü gelince bi para lazım çünkü BAYRAM ÖNCESİ HEPSİ PARA İSTİYO YA ONLARI Bİ AYARLAMAMIZ LAZIM “

01.11.2011 günü saat:15:43:51 de Topaktaş Firması çalışanı Gaye isimli şahısla firma sahibi Mürşit MAHMUTOĞLU arasında geçen; GAYE : haa Muhittin bey para bırakmışta onu ben napıcam onu soracaktım bilginiz var mı MÜRŞİT : 25 mi bıraktı GAYE : evet evet MÜRŞİT : tamam o dursun sizde yarın onu vericez bi yere de GAYE : tamam hani ben bugün gitmesi gereken bi yer varmı diye sordum MÜRŞİT: yarın biz, yarın biz hayır yo YARINDA BİZ ÜSTÜNE 25 KOYACAZ OLDU MU ONU GAYE : tamam tamam oldu MÜRŞİT: ama tüm para, tüm para demi GAYE : yüzlük ...... getirmiş MÜRŞİT: tamam iyi GAYE : ..... yüzlük biz ...... ayarlarız MÜRŞİT: bizde, bizde yarın ayarlıcaz öyle bi para” Şeklindeki görüşmelerden, firmaların Kamu İhale Kurumunda bahse konu dosyanın geciktirilebilmesi amacıyla suç örgütüne 50.000 TL haksız menfaat sağlanacağı ve bu miktarın 25.000 TL’ sinin Topaktaş Firması 25.000 TL ‘sinin ise Metse Firması tarafından yapılacağı anlaşılmıştır.

Bahse konu ihaleye ilişkin mahkeme kararının KİK gündemine alınmasından 2 gün önce gerçekleşen bu görüşmeler sonrası, 01.11.2011 günü Mürşit MAHMUTOĞLU’ nun örgüt lideri Ali KAYA ile irtibata geçtiği görüşmede; “ALİ KAYA : SİZ OSMANLARLA ŞEY YAPSANIZ BEN KATILMASAM BENİ BAĞIŞLAR MISIN MÜRŞİT : YOK SENİ BEKLİYOM BEN ŞEY İÇİN BEKLİYORUM SENİ, KONUŞTUK YA ALİ KAYA : HI HI MÜRŞİT: onun için, o zaman yarın kaçta gelirsin o zaman sen yarın çaya bekleriz abi ALİ KAYA : TAMAM HA ÇAY İÇERİZ “aynı gün içerisinde örgüt yöneticisi Osman TURNA ile buluşmaları talimatı verdiği , bu görüşmeyi takiben aynı gün 16:59:16 da Mürşit MAHMUTOĞLU ile Osman TURNA arasında geçen görüşmeden anlaşılacağı üzere Bahse konu ihaleye ilişkin kurul toplantısı olmadan 1 gün önce 02.11.2011 günü buluşmak üzere anlaşmaya vardıkları anlaşılmıştır.

İlgili mahkeme kararları ile CMK’ nın 140. maddesi gereği yapılan teknik araçlarla izlemelerde;

Topaktaş Firması sahibi Mürşit MAHMUTOĞLU’ nun 01.11.2011 günü, suç örgütü ile ilişkilerini sıkı tutmak adına örgüt yöneticisi Osman TURNA’ yı, Zeliha TÜFEKÇİ isimli şahsın işletmeciliğini yaptığı masaj salonuna götürdüğü, Saat:19:00 sıralarında Uzmanlar Güzellik Salonu önünde Mürşit MAHMUTOĞLU isimli şahsın kullanmakta olduğu 06 ETP 15 plaka sayılı otonun Güzellik Salonunun hemen yanında park halinde olduğu, saat:20:15 sıralarında Mürşit MAHMUTOĞLU ve Osman TURNA isimli şahısla birlikte bahse konu güzellik salonundan birlikte çıktıkları, Saat:20:25 sıralarında Mürşit MAHMUTOĞLU 06 ETP 15 plaka sayılı araç ile Osman TURNA isimli şahsın ise 06 TON 82 plaka sayılı araç ile bahse konu yerden ayrıldıkları tesbit edilmiştir.

01.11.2011 günü yapılan bu buluşmanın ertesi günü yani bahse konu ihaleye ilişkin incelemenin KİK gündemine alınmasından 1 gün önce 02.11.2011 günü Mürşit MAHMUTOĞLU’ nun suç örgütü lideri Ali KAYA ile irtibata geçtiği ve bu görüşmeyi takiben;

02.11.2011 günü Saat:10:58:31 de örgüt liderinin örgüt yöneticisi Osman TURNA ile irtibata geçtiği ve Mürşit MAHMUTOĞLU ile görüşmeye gitmesi talimatı verdiği ve akabinde saat 11:34:10 de Mürşit MAHMUTOĞLU’ nu aradığı ve bu görüşmeden de anlaşılacağı üzere suç örgütüne verilmesi yönünde anlaşma sağlanan 50.000 TL’ yi örgüt liderinin talimatıyla örgüt yöneticileri Şenol VARÜRER ve Osman TURNA’ nın almak üzere Topaktaş firmasına ait işyerine gidecekleri anlaşılmıştır.

İlgili mahkeme kararlar ile CMK’ nın 140. Maddesi gereği yapılan teknik araçlarla izlemelerde:

Kamu İhale Kurulu gündeminde bahse konu ihalenin görüşülmesinden 1 gün önce yukarıda açıklanan görüşmeleri takiben 02.11.2011 günü Saat:11.30 sıralarında GMK Bulvarı No:123/15 sayılı adreste Topaktaş isimli firmanın bulunduğu görülmüş, çevrede yapılan kontrollerde Mürşit MAHMUTOĞLU isimli şahsın kullanmakta olduğu 06 ETP 15 plaka sayılı beyaz renkli Chrysler marka otonun GMK Bulvarı No:123 sayılı adresin karşısında bulunan Ankaragücü Spor Kulübü otopark alanında park halinde olduğu görülmüş, Saat:12.30 sıralarında 06 TON 82 plaka sayılı araç ile Ankaragücü Spor Kulübü otopark alanına gelen Osman TURNA ve Şenol VARURER isimli şahısların, GMK bulvarı No:123 sayılı binaya girdikleri görülmüştür. Bir süre sonra aynı binadan Osman TURNA ve Şenol VARURER isimli şahısların çıktığı ve geldikleri araca binerek ayrılmalarının görülmesi üzerine aynı gün saat 13.45 sıralarında teknik araçlarla yapılan izlemeye ve fiziki takibe son verilmiştir.

Dolayısıyla bu süreçten anlaşılacağı üzere Topaktaş ve Metse firmaları sahiplerinin Kamu İhale Kurumunda faaliyet gösteren suç örgütü ile irtibata geçtikleri ve yapılan anlaşmalar doğrultusunda suç örgütüne 50.000 TL ödeme yapıldığı ve bu ödemenin örgüt liderinin talimatıyla örgüt yöneticileri Osman TURNA ve Şenol VARÜRER’ e Kurul gündeminden 1 gün önce Topaktaş firmasına ait GMK bulvarı No:123 sayılı yerde verildiği anlaşılmıştır.

Şüphelilerin bütün girişimlerine ve suç örgütüne sağladıkları haksız menfaatlere rağmen Aytim firmasının Ankara 7. İdare Mahkemesine açtığı dava sonrası alınan yürütmeyi durdurma kararının, 03.11.2011 günü Kamu İhale Kurulu gündeminde görüşüldüğü ve kurumun 03.11.2011 gün ve 2011/MK-240 sayılı kararında da belirtildiği üzere;

Anılan Mahkeme Kararının icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden; Kamu İhale Kurulu ’ nun 11.07.2011 tarih ve 2011/UY.III-2397 say ılı Kararının iptaline, anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, itirazen şikayet başvurusunun reddine, Oybirliği ile karar verildiği tespit edilmiştir.

Kamu İhale Kurulunun bu kararı üzerine itirazları reddedilen Topaktaş ve Metse firmaları sahiplerinin ihalenin kendi üzerilerine bırakılması amacıyla süreci uzatmak ve yeni yapacakları itirazları ile ilgili olarak görüşmeler yaptıkları bu süreçte yine suç örgütü yöneticisi Osman TURNA ile irtibata geçtikleri ve bilgi aldıkları,

29.11.2011 günü Saat:12:43:36’da suç örgütü yöneticisi Osman TURNA ile irtibata geçen Mürşit MAHMUTOĞLU’ nun yaptıkları görüşmede suç örgütü yöneticisinin ihaleyle ilgili olarak ihaleyi düzenleyen kurumun hata yaptığını, bu doğrultuda tekrar itiraz dilekçesi yazılacağını ve dilekçenin düzenlemesini yapacağını ancak bu görüşmeyi telefonda yapmamalarını, firmaya ait işyerinde görüşeceklerini söylediği anlaşılmıştır.

Aynı gün akşam Saat:17:31:20’de ortak girişim firmalarından Muhittin IŞILDAK ile Mürşit MAHMUTOĞLU arasında geçen görüşmeden Osman TURNA’ nın Topaktaş Firması işyerinde konuyla ilgili itiraz dilekçesini düzenlediği anlaşılmıştır.

29.11.2011 tarihi sonrası ortak girişim yapan firmaların örgüt yöneticisi Osman TURNA tarafından düzenlenen itiraz dilekçelerini Kamu İhale Kurumuna vermek üzere gerekli çalışmaları tamamladıkları, yapılan araştırmalarda; Metse Yapı Ltd. Şti. - Topaktaş İnşaat Madencilik Tic. ve San. A.Ş. ortak girişiminin 05.12.2011 tarihinde 51376 evrak numarası ile Kamu İhale Kurumuna dilekçe verdiği, Dilekçe ile ilgili olarak kamu ihale kurumunca “Başvuru sahibi tarafından idareye şikayet yolu tüketilmeden doğrudan Kuruma başvuruda bulunduğu tespit edildiği, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere dilekçe ve eki belgelerin bir örneği ilgili idareye gönderildiği. Bu başvuruya ilişkin olarak, bu aşamada Kamu İhale Kurumunca yapılacak başkaca bir işlem olmadığı, bildirilmiştir.

Ortak girişim firmalarının itirazına ilişkin her hangi bir işlem yapılmaması üzerine Topaktaş firması çalışanı Sungur GÖKTEPE’ nin firma sahibi şüpheli Mürşit MAHMUTOĞLU’ nu arayarak 07.12.2011 günü saat:09:27:21 de ve devam eden görüşmede, Osman TURNA ile konuyu görüşme kararı aldıkları, bu görüşmeyi takiben, Osman TURNA ile irtibata geçerek konuyla ilgili bilgi aldıkları anlaşılmıştır.

Bu görüşmeler sonrası  Metse Yapı Ltd. Şti. -Topaktaş İnşaat Mad. Tic. ve San. A.Ş. ortak girişiminin bahse konu ihaleyle ilgili olarak  12.12.2011 gün ve 52589 sayısıyla Kamu İhale kurumuna tekrar dilekçe verdikleri, 12.12.2011 günü saat: 13:23:37 de örgüt yöneticisi Osman TURNA’ nın Mürşit MAHMUTOĞLU’ nu aradığı ve yakın tarihli itiraz dilekçesinde itiraz bedeli olarak 4612 TL yatırıldığından bu dilekçe de devam niteliğinde olduğundan, sanki bir firma çalışanı gibi bu bedeli yatırmamaları ve bu husustan dilekçede bahsederek dekont eklemeleri konusunda firma sahibini uyardığı,

Metse Yapı Ltd. Şti. -Topaktaş İnşaat Mad. Tic. ve San. A.Ş. ortak girişiminin bahse konu ihaleyle ilgili olarak  12.12.2011 gün ve 52589 sayısıyla Kamu İhale kurumuna verdikleri dilekçe ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda;

TCDD Genel Müdürlüğü tarafından 26.01.2011 tarihinde yapılan “ Sirkeci- Uzunköprü Hattı Halkalı- Çerkezköy İstasyonları Km:27+000- 74+000 Arası Altyapının İyileştirilmesi İşi ” ihalesine ilişkin olarak Metse Yapı Ltd. Şti. -Topaktaş İnşaat  Mad. Tic. ve San. A.Ş.Ortak Girişimi ’ nin 12.12.2011tarih ve 52589 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, Yapılan ön inceleme neticesinde;   Başvurunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verildiği,

Başvuru dilekçesinde özetle;

İhale sürecindeki tüm işlemlerle ilgili olarak, mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerekli bildirimlerin yapılmadığı ve ihale üzerinde bırakılan firmanın gerekli sürelere uyulmaksızın sözleşmeye davet edildiği, diğer taraftan ihale üzerinde bırakılan isteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin "Bilanço ve eşdeğer belgeler" başlıklı 35 nci maddesi ile "İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler" başlıklı 36 ncı maddesinde belirtilen ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriterleri sağlamadığı, bu nedenle teklifinin ihale dışı bırakılması gerektiği, ayrıca 11.07.2011 tarih ve 2011/UY.III-2397 say ılı Kurul kararına istinaden, idarece gerçekleştirilen düzeltici işlemlerde, sınır değerin üzerinde kalan bazı firmaların teklifinin değerlendirme dışı bırakılması suretiyle, daha önceden belirlenen sınır değerin yeniden belirlediği ve bu şekilde de kendi tekliflerinin sınır değerin altında kalmasının sağlandığı iddialarına yer verildiği,

Yapılan inceleme sonucunda, kamu ihale kurumunun 19.12.2011 gün ve 2011/UY.II-4207 sayılı kararında; Şikayetçinin 4734 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen hükmü gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 24.05.2011 tarihini izleyen on gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 30.11.2011 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerektiği, Başvurunun reddine, Esasta    Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildiği anlaşılmıştır.

Kamu İhale Kurumundan itirazın reddi kararı çıkması sonrası kararın ertesi günü yani 20.12.2011 günü saat: 18:11:06 da Osman TURNA ile Mürşit MAHMUTOĞLU arasında geçen; görüşmede şüpheliler tarafından yapılan itirazın kurulda reddedildiğinden bahsedildiği, aynı gün akşam saatlerinde Mürşit MAHMUTOĞLU’ nun Osman TURNA ile tekrar irtibata geçtiği ve bu görüşmeden de anlaşılacağı üzere Suç örgütü lideri Ali Kaya ile görüşeceğini söyleyerek “Hem Şeyini Vericez Hediyesini Veririm Babanın” cümlesiyle suç örgütü liderine haksız menfaat sağlayacağı anlaşılmıştır.

21.12.2011 günü saat: 11:57:11’de şüpheli Mürşit MAHMUTOĞLU’ nun Ali KAYA ile görüşmeden de anlaşılacağı üzere buluşmak için gerekli organizasyonun yapıldığı,

İlgili mahkeme kararları ile CMK’ nın 140. Maddesi gereği yapılan teknik araçlarla izlemelerde;

21.12.2011 günü saat: 12:40 sıralarında Beştepe Orman İşletmeleri Genel Müdürlüğü arazisi içerisinde bulunan Fevzi Hoca Balık Restaurantta gidilmiş, Şüpheli Mürşit MAHMUTOĞLU’nun kullanımında olan 06 ETP 15 Plaka sayılı aracın Restaurant otoparkında park halinde olduğu, Saat:12:45 sıralarında 06 TON 82 Plaka sayılı araç ile Şüpheliler Ali KAYA, Osman TURNA ve Şenol VARÜRER isimli şahısların restauranta geldikleri, Mürşit MAHMUTOĞLU’ nun restauranttan çıkarak diğer şüphelileri bahçede karşıladığı ve hep birlikte içeri girerek yemek yedikleri görülmüş, Saat:14:30 sıralarında şüpheli şahısların resturanttan çıktıkları, 06 ETP 15 Plakalı araç ile Mürşit MAHMUTOĞLU ve Şenol VARÜRER’in, 06 TON 82 Plakalı araç ile Osman TURNA ile Ali KAYA’ nın Restauranttan ayrıldıkları görülmüştür.

Sonuç olarak, 2010/568653 İhale Kayıt Numaralı "Sirkeci-Uzunköprü Hattı Halkalı- Çerkezköy İstasyonları Km:27+000-74+000 Arası Altyapının İyileştirilmesi İşi" İhalesi ile ilgili olarak; yukarıda anlatılan tüm süreçten de anlaşılacağı üzere Topaktaş ve Metse Firmalarının taraf oldukları ihale dosyasına ilişkin bütün itiraz aşamalarında KİK’de faaliyet gösteren suç örgütü ile irtibatlı oldukları, itiraz dilekçelerinin KİK Düzenleme Dairesi Başkanlığında Grup Başkanı olarak görev yapan örgüt yöneticisi Osman TURNA tarafından düzenlendiği, gerek itiraz dilekçelerinin düzenlenmesi gerek teslimi gerekse Kurul gündemine alınacağı tarihlerde firma yetkililerinin suç örgütü lider ve yöneticileriyle buluşarak haksız menfaat sağladıkları, KİK’de görev yapan suç örgütü lider ve yöneticilerinin, görevlerinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle adı geçen firmalar lehine hareket ederek bu eylemleri karşılığında firmalardan haksız menfaat sağladıkları, ayrıca Kamu İhale Kurumu içerisinde faaliyet gösteren suç örgütünün, yapılan itirazlara binaen incelenmek üzere gelen ihale dosyasında, kendileriyle irtibata geçen firma lehine Kamu İhale Kurulundan karar çıkmasını sağlamalarına rağmen idari yargı yoluyla ihalenin iptaline karar verildiği, bu haliyle tamamlandığı düşünülen ihaleye fesat karıştırma suçunun oluştuğu anlaşılmıştır.

 

9/C

 

09.01.2012 günü saat:09:26:06 da Topaktaş firması sahibi Mürşit MAHMUTOĞLU’ nun örgüt yöneticisi Osman TURNA ile irtibata geçtiği ve yapılan görüşmeden, Topaktaş firmasının iştirak ettiği ile ihale ile ilgili olarak firma tarafından KİK’e verilecek itiraz dilekçesinin örgüt yöneticisi tarafından düzenleneceği anlaşılmıştır.

Görüşmelere konu olan ihalenin; DSİ 4. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2011/134027 Kayıt Numaralı “Bsa Kanalı(Mavi Boğaz) 2.Kısım İnşaatı” işi ihalesi olduğu, 18.10.2011 tarihinde gerçekleştirilen ihale için istekli firmalardan Kazova İnş. A.Ş.- Topaktaş İnş. A.Ş. Ortak Girişiminin, yukarıda açıklandığı üzere örgüt yöneticisi ve firma sahibinin görüşmesinden 1 gün sonra yani 10.01.2012’de ihaleye itiraz ettiği, ihaleye ilişkin incelemenin ise halen devam ettiği anlaşılmıştır.

Her ne kadar itiraz halen inceleme aşamasında olsa da, bahse konu ihale öncesi her aşama da itiraz dilekçeleri suç örgütü tarafından düzenlenen Topaktaş firması sahip ve yetkilileri ile suç örgütü lider ve yöneticilerinin tam bir fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri, Suç örgütü ile irtibatlı olan firma yetkililerinin talebi doğrultusunda ihale sürecini etkilemeye çalışan şüphelilerin ihaleye fesat karıştırma suçuna teşebbüs ettikleri anlaşılmıştır.

 

OLAY 10

(TERYAP TİC.LTD.ŞTİ.)

 

İlgili mahkeme kararları ile CMK’ nın 135. maddesi gereği şüphelilerin iletişimlerinin tespiti esnasında düzenlenen ve aşağıdaki 3 olayda özetlenen ses çözüm tutanaklarının tetkikinde;

Soruşturmamız kapsamında varlığı tespit edilen, Kamu İhale Kurumundaki legal birlikteliklerini haksız menfaat elde etmek amacıyla illegal olarak kullanmak amacıyla kurulan suç örgütü lideri KİK üyesi Ali KAYA ve aynı kurumda uzman olarak görev yapmakta olan örgüt yöneticisi Şenol VARÜRER’ in Teryap Firması yetkilileri ile kamu görevlisi-firma ilişkisinin ötesinde çıkar ilişkisine dayalı samimi ilişkiler içerisinde oldukları tesbit edilmiştir.

 

10/A

 

Teryap Firması yetkilisi Halil İbrahim ÖZTÜRK’ ün örgüt lideri Ali KAYA’ yı 19.05.2010 günü aradığı ve şahısların saat: 11:14:19 ve devamında yaptıkları görüşmelerde firma temsilcisinin KİK üyesi ve örgüt lideri Ali KAYA ile yüz yüze görüşme yapmaya çalıştığı ve bu konuda sözleştikleri,

Bu görüşmeyi takiben 20.05.2010 günü saat: 15:43:04 te yine Ali KAYA ve Halil İbrahim ÖZTÜRK arasında geçen görüşmede gizlilik prensiplerine riayet eden şüphelilerin bu görüşmeyi yapmak üzere tarih itibariyle Bursa ilinde bulunan örgüt liderinin yanına Teryap Firması yetkililerinden birini gönderecekleri anlaşılmış, bu görüşmeleri takiben 20.05.2010 günü şüphelilerin yapmış oldukları görüşmeler sonrası aynı gün içerisinde Bursa ilinde bulunan örgüt lideri Ali KAYA ile Teryap firması hissedarı Mustafa RENDECİ’ nin, Mudanya Carrefour alışveriş merkezinde buluştukları,

29.05.2010 günü saat:13:31:51’de Teryap Firması yetkilisi Halil İbrahim ÖZTÜRK’ ün tekrar örgüt lider ile irtibata geçtiği ve örgüt liderinden kendilerinin taraf olduğu ve lehlerinde karar verilmesi amacıyla suç örgütüne yansıttıkları, KİK^de inceleme aşamasında olan dosyalarıyla ilgili bilgi almaya çalıştığı, gizlilik prensiplerine azami riayet eden ve bu tip görüşmeleri telefon üzerinden yapmamaya gayret gösteren örgüt liderinin ise üstü kapalı bir şekilde konuyu değiştirmeye çalıştığı ve firma yetkilisi şüpheliye bir sıkıntı olmadığını bildirdiği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak her ne kadar bu olayda özetlenen ses kayıt çözüm tutanakların da şüphelilerin bahsettikleri ihale dosyaları tespit edilememiş olsa da Suç örgütü lideri Ali KAYA’nın Teryap firmasının taraf olduğu ihale dosyasında, görevi gereği vakıf olduğu bilgiler ışığında, görevlerinin gereklerine aykırı hareket ederek görevini kötüye kullandığı anlaşılmıştır

 

OLAY 10/B

 

Soruşturmamız kapsamında ilgili mahkeme kararları gereği CMK’ nın 135. Maddesi gereği şüphelilerin iletişimlerinin tespiti esnasında düzenlenen ses kayıt çözüm tutanaklarının tetkikinde ;

10.08.2010 günü saat 20:41:58’de Halil İbrahim ÖZTÜRK ile M.Kemal RENDECİ arasında geçen görüşmede konuyla ilgili olarak suç örgütü ile irtibata geçip görüşmeyi telefon üzerinden yapmamak için karar aldıkları, devam eden görüşmede suç örgütü ile irtibata geçme kararı alan firma yetkililerinin görüşmeyi yüz yüze yapmak üzere Ankara gelmeyi planladıkları, bu görüşmeyi takiben 11.08.2010 tarihinde örgüt liderine ulaşmaya çalıştıklarından bahsettiği, suç örgütü lideri Ali KAYA ile irtibata geçmeye çalışan şüphelilerin örgüt liderine ulaşamamaları halinde, abisi Süleyman KAYA aracılığıyla görüşeceklerinden bahsettikleri, akabinde aynı gün içerisinde 11.08.2010 13:14:21’de Halil İbrahim ÖZTÜRK’ ün örgüt liderinin ağabeyi Süleyman KAYA’ yı aradığı örgüt liderinin izinde olduğunu öğrendikleri,

13.08.2010 19:43:53’de Halil İbrahim ÖZTÜRK ile Yusuf RENDECİ arasında gerçekleşen görüşmede örgüt liderinin ağabeyinin kendilerini aradığından ve her türlü konuda yardımcı olacaklarından ancak bu konularla ilgili olarak telefonlar üzerinden görüşmelerinin sıkıntı olacağından bahsettikleri ve görüşme tarihine kadar Kamu İhale Kurumunda faaliyet gösteren suç örgütüne 2 ayrı iş yaptırdıklarını ve örgüt lideri Ali KAYA’ nın ağabeyi Süleyman KAYA’ nın kendilerine dönüş yaptığı, firma yetkililerinin taraf oldukları ihaleye Bilal AYDIN tarafından yapılan itiraza binaen ihale dosyasıyla ilgili suç örgütü ile görüşmeye gidildiğinde, örgüte haksız menfaat sağlanması konusunda Teryap firması hissedarı Yusuf RENDECİ ile firma yetkilisi H.İbrahim ÖZTÜRK’ün aralarında mutabakata vardıkları anlaşılmıştır.

Görüşmelere konu olan ihalenin; DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından 17.06.2010 tarihinde açık ihale usulü ile düzenlenen “ 2010/58981 İhale Kayıt Numaralı "Trabzon Çaykara Karaçam Papar Deresi Taşkın Koruma İnşaatı Yapım İşi" İhalesi olduğu, ihaleye ilişkin olarak Bilal AYDIN’ın 16.07.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.07.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine şahsın 03.08.2010 günü 18446 sayısına kayden Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, şahsın itiraz dilekçesinde özetle, İdarece aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliği açıklamalarına uygun yapılmadığı, idarece gerçekleştirilen işlemlerde eşit muamele ilkesine riayet edilmediği iddialarına yer verildiği,

Bahse konu ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun 13.09.2010 gün ve 2010/UY.III-2764 sayılı kararında; Mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Teryap Tic. Ltd. Şti. ile Kenan Yıldırım Ltd. Şti. ’ nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği ve düzeltici işlem belirlenmesine, Oybirliği ile karar verildiği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak; Bahse konu suç örgütü ile KİK’de inceleme aşamasında olan ihale dosyalarıyla ilgili olarak lehlerinde karar çıkması amacıyla haksız menfaat sağlamak suretiyle irtibatlı olduğu anlaşılan Teryap firması tarafından KİK’e yapılan ve görüşmelere konu olan itiraza ilişkin olayda;

Teryap firması hissedarı Yusuf RENDECİ ile Teryap firması yetkilisi Halil İbrahim ÖZTÜRK’ün olayda firma sahiplerinin ihale ile ilgili olarak itirazlarına ilişkin KİK kararının lehlerinde çıkması amacında oldukları, her ne kadar KİK tarafından aleyhlerine karar verilmiş ise de, suç örgütünün görevlerinin gereklerine aykırı hareket ederek görevini kötüye kullandığı anlaşılmıştır.

 

10/C

 

Şüphelilerin yapmış oldukları görüşmelerde ve Kamu İhale Kurumu kayıtlarında yapılan incelemelerde; Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından 26.05.2010 tarihinde açık ihale usulü olarak düzenlenen  2010/47728 İhale Kayıt Numaralı "Kızıltepe-Ceylanpınar Yolundaki Ceylanpınar Grubu Köprüleri Yapım İşi." İhalesi ile ilgili olarak ihaleye katılan ve teklif veren firmalardan Teryap Ltd. Şti. ’ nin 06.10.2010 tarih ve 35500 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.10.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,  

Firmanın itirazen şikayet dilekçesinde özetle;   Söz konusu ihalede aşırı düşük teklif açıklamalarının hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedildiği, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, ihalenin kendilerinden 916.000,00 TL daha yüksek teklif veren istekli üzerinde bırakılmasının kamu zararına neden olduğu, bu nedenle ihalenin kendi üzerlerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verildiği,

Bu ihale ile ilgili olarak 20.08.2010 günü saat 12:35:08’de firma yetkililerinden Mustafa Kemal RENDECİ ile Celal ERTEM arasında geçen görüşmede ihaleyle ilgili olarak Kamu İhale Kurumuna yapılacak itirazın ve açıklamaların suç örgütü tarafından düzenleneceğinden bahsettikleri, aynı görüşmede M.Kemal RENDECİ’nin “Onlarla İlgili Konuşacaksınız Edeceksiniz Ondan Sonra Ne Gerekiyosa Orda Yapılacak Sen Döneceksin Ama Bi Yol Vermek Lazım Bi Anlatmak Lazım Bilen Birilerini Arıyolar Anladın Mı” dediği tespit edilmiştir.

Soruşturmamız kapsamında anlaşıldığı üzere firmaların taraf oldukları dosyalar ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumuna yapacakları itirazların şekil, esas ve usül yönünden firmalardan aldıkları haksız menfaatler karşılığında danışmanlık yapan örgüt mensuplarının ihaleye ilişkin firmanın yapacağı bu itirazın da düzenlemesini yaptıkları,

Firma tarafından yapılan itiraz sonrası Kamu İhale Kurumunun 01.11.2010 gün ve 2010/UY.II-3315 sayılı kararında; “…başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasının anılan mevzuat hükümlerine uygun bulunduğu gerekçesiyle itirazen şikayet başvurusunun reddine”   Oyçokluğu ile karar verildiği, Kurul üyesi Abdullah DÜNDAR’ ın ise ihalenin iptal edilmesi gerektiği düşüncesiyle karşı oy kullandığı tespit edilmiştir.

Yukarıda anlatılan 3 olay birlikte değerlendirildiğinde KİK üyesi Ali KAYA, firma yetkililerinin taraf oldukları dosyalarına ilişkin yapacakları itirazların firma lehinde sonuçlanması için girişimde bulunmuş, karşılığında kendisine haksız menfaat temin edilmiş ve her ne kadar şüphelilerin eylemleri planlandığı gibi sonuçlanmamış olsa da, Ali KAYA ile irtibatlı olan firma yetkililerinin talebi doğrultusunda ihale süreci etkilenmeye çalışıldığından ihaleye fesat karıştırma suçuna teşebbüs ettikleri anlaşılmıştır.

 

5- DİĞER DELİLLER:

 

Örgüt Lideri Ali KAYA’ nın oğlu İbrahim Burak KAYA’ nın sigorta prim bedellerinin, Kamu İhale Kurumuna itirazları bulunan ve irtibatlı olduğu firmalar tarafından yapılıp yapılmadığının tespiti amacıyla yazılan müzekkerimize cevaben SGK Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü’nün 14.02.2012 gün ve 309-2786279 sayılı yazılarında:

İbrahim Burak KAYA’ nın 2006 yılının Aralık ayında SGK başlangıcı yapıldığı, 2011 yılının Aralık ayına kadar;

1022961 İş Yeri Sicil Numaralı TOPAKTAŞ İNŞ. MAD. TİC. SAN. A.Ş. , 1018581 ve 1019292 İş Yeri Sicil Numaralı YSE Yapı San. Tic. A.Ş., 111928 İş Yeri Sicil Numaralı Topaklar Mad. Tic. Ltd. Şti. ile firma ünvanları SGK tarafından bildirilmeyen 1019785 ve 1018581 iş yeri sicil numaralı firmalar tarafından çeşitli zaman aralıklarını kapsayacak şekilde yapıldığı tespit edilmiştir.

Kamu İhale Kurumundan temin edilen ziyaretçi defterlerinin tetkikinde;

2010 ve 2011 yılları içerisinde;

MASS Firması adına hareket eden şüpheli Aytekin KARAHAN’ ın Kamu İhale Kurumu Kurul üyesi Ali KAYA’ yı 2 kez,

Kurtoğlu Firması yetkilisi Mevlüt KURTOĞLU’ nun Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi Başkanlığında Grup Başkanı olarak görevli Osman TURNA ‘yı 1 kez,

Nursoy ve Kolin Firmaları adına hareket eden Hikmet KIZILCA’ nın Kamu İhale Kurumu Kurul üyesi Ali KAYA’ yı 1 kez,

Fermak Firması adına hareket eden Osman Nuri YILMAZ’ ın Kamu İhale Kurumu Kurul üyesi Ali KAYA’ yı 10 kez,

Örgüt Mensubu çeşitli firmalar adına hareket eden Yusuf KAYA’ nın Kamu İhale Kurumu Kurul üyesi ve aynı zamanda akrabası olan Ali KAYA’ yı 44 kez, Kurum çalışanı Mehmet Kadir ÇAKIR’ ı 1 kez,

Fermak firması sahibi Ferit RIZVANOĞLU’ nun Kamu İhale Kurumu Kurul üyesi Ali KAYA’ yı 1 kez,

Özdoğanlar Firması sahibi Binali ÖZDOĞAN’ın, Kamu İhale Kurumu Kurul üyesi Ali KAYA’ yı 3 Sefer, Kurul üyesi Abdullah DÜNDAR’ı 7 kez, Kurum çalışanı O.ÇALIK’ 2 kez, H.ECE, Adem KAMALI ve Erkan DEMİRTAŞ’ ı 1’ er kez ziyaret ettiği anlaşılmıştır.

Türk Hava Yollarından alınan cevabi yazının tetkikinde; biletin rezervasyon ve biletleme aşamasında TC kimlik numaraları acente ya da satış ofislerince biletleme esnasında kayıt altına alınmadığından belirtilen şahıslar hakkında net bir tespit yapılamadığı belirtilmiş, THY’dan temin edilen şüpheli şahıslara ait yurt içi ve yurt dışı seyahat bilgilerinin incelenmesi neticesinde;

Şenol VARÜRER’in 1 (bir) adet, Sevgi VARÜRER’in 1 adet, Osman TURNA’nın 3 adet, Ali KAYA’nın 15 adet, Nurten KAYA’nın 2 adet olmak üzere toplam 22 adet biletin şüpheli şahıslar, şirketler ya da şirket yetkilileri tarafından bilet ücretlerinin ödenmek suretiyle alınabileceği değerlendirilmiştir.

Turkısh Airlines’ den alınan cevabi yazının tetkikinde; Yolcu uçuş kayıtlarının geriye dönük 24 ay ad soyad olarak sistemde tutulduğu, kayıtlarda farklı bir bilgi olmadığı, sadece isim üzerinden yapılan sorgulamalarda 2500’ ün üzerinde kayıt olduğu, belirtilen kişilere ait seyahat bilgilerinin tespit edilmesi için tarih ve güzergah bilgilerinin kısıtlanarak talep edilmesi halinde bilgi edinilebileceği bildirilmiştir.

Bora Jet Havayolu Firmasından alınan cevabi yazının tetkikinde; Yolcu uçuş kayıtları ad soyad olarak sistemde tutulduğu, T.C.Kimlik numarası alınmadığı, sadece isim üzerinden yapılan sorgulama neticesi aynı isim benzerliği olması hususu bildirilerek liste gönderildiği anlaşılmış bu firma üzerinden bir tespit yapılamamıştır. Kayıtlarda farklı bir bilgi olmadığı, sadece isim üzerinden yapılan sorgulamalarda 2500’ ün üzerinde kayıt olduğu, belirtilen kişilere ait seyahat bilgilerinin tespit edilmesi için tarih ve güzergah bilgilerinin kısıtlanarak talep edilmesi halinde bilgi edinilebileceği bildirilmiştir.

Ses Kayıt çözüm tutanaklarına yansıyan görüşmelerde kamu görevlilerinin konaklama masraflarının firmalar tarafından karşılandığının tespiti amacıyla İstanbul ilinde faaliyet gösteren konaklama tesisleriyle irtibata geçilerek alınan cevabi yazılarda;

Elit World Otel İstanbul, Kayıt olmadığı,

İstanbul Suit Home Cihangir, Geçici konaklama tesisinin 23.06.2011 tarihinde faaliyetine son verdiği, tesisin Marion Suite Hotel olarak faaliyetine başladığı, bu tarih öncesi kayıtlarının olmadığı bildirilmiş ise de firma tarafından gönderilen ekran kopyalama çıktılarında Şenol VARÜRER ve Sevgi VARÜRER isimli şahısların 22.09.2010 ile 24.09.2010 tarihleri arasında tesisde konaklamalarının olduğu ancak herhangi bir ödeme bilgisinin gönderilmediği,

İstanbul Suit Home Galata, Kayıt olmadığı,

Otel The Marmara, Kayıt olmadığı,

Bostancı Green Park Otel Kayıt olmadığı bildirilmiştir.

Taksim Point Otel’ e 02.03.2011 günü Ali KAYA’ nın giriş, 07.03.2011 tarihinde çıkış yaptığı bahse konu tesisin 9010 numaralı odasında konakladığı, konaklama bedeli olarak toplam 14.296,64 TL tutarında 07.03.2011 gün ve 724235 numaralı faturanın Işıl Tour Milta Turizm İşletmeleri A.Ş adına düzenlendiği,

İstanbul Mariott Hotel Asia oteline 09.08.2011 tarihinde Ali KAYA’ nın giriş, 10.08.2011 tarihinde çıkış yaptığı bahse konu tesisin 1107 numaralı odasında konakladığı, konaklama bedeli olarak toplam 438,00 TL tutarında 10.08.2011 gün ve 568267 numaralı faturanın Fermak İnşaat Taahhüt A.Ş. adına düzenlendiği bildirilmiştir.

Yazımız üzerine, MASAK Başkanlığı tarafından görevlendirilen Uzman tarafından yapılan ayrıntılı incelemeler halen devam etmekte olup, şüpheliler Osman TURNA ve Ali KAYA ‘nın 3628 sayılı Kanuna muhalefet ettikleri yönünde bulgular elde edildiği, bildirimde bulunmadıkları ve kaynakları tam olarak belli olmayan nakit ve gayri menkul varlıklarının olduğu, şahısların dikkat çekici banka hesap hareketlerinin olduğu, zaman zaman görev yaptıkları kurum tarafından bildirilen gelirlerinin üzerinde ödemeler yaptıkları, Şüpheli Ali KAYA’ ya çeşitli zamanlarda para gönderen abisi Süleyman KAYA isimli şahsın ve Muzaffer SAKA’nın ortağı olduğu şirketlerin dikkat çektiği, ayrıca bu iki şahsın hesaplarında çok fazla nakit yatırılması, birbirleri arasında çok fazla para akışının olması ve şirketlere çok fazla para aktarılması ve diğer hususlara ilişkin olarak tüm bankalardan alınacak hesap harekeleri ve telefon görüşmelerinin detaylı analizi ve şirketlerin yasal kayıtlarına ilişkin hususlarında daha sonra detaylı bir şekilde analize tabi tutulacağı, bu haliyle şüphelilerin TCK’ nın 282. Maddesindeki "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe içeren bilgiler elde edildiği, incelemeler sonucunda düzenlenecek raporun bilahere gönderileceği bildirilmiştir.

 

6-ŞÜPHELİLERE AİT İFADE ÖZETLERİ

 

Şüpheli Ali KAYA ifadesinde özetle:Ankara Ulus İş bankası şubesinde 2001 yılında açtırdığı 80.000 TL, Ankara Vakıf Bank Ulus şubesinde 12.000 TL, .Ankara Akbank Emek şubesinde 60.000 TL,.Ankara Halk Bank şubesinde maaş hesabı olduğunu. Trabzon Kuveyt Türk Şubesinde Trabzon ilindeki evinin satışından dolayı yatırdığı 150.000 TL Ankara Albaraka Türk bankası Balgat Şubesinde 80.000 TL Euro,300.000 TL hesabı olduğunu. Bu bankadaki hesabının İttifak inşaat isimli şirketteki ortaklığının sona ermesinden sonra hissesine düşen miktarın kendisine aktarılmasından kaynaklanan para olduğunu, 2001 ile 2007 yılına kadar ittifak inşaat isimli firmada %5 hissedar olarak ortaklığı olduğunu bu yıllar içerinde şirketin gelirlerinden maaş birikimlerinden gerekse, Müteahhit abisi Süleyman KAYA’nın çocuklarına ve evine katkıda bulunmasından, hatta Terzilik yapan eşinin katkıları ile birlikte edindiği mal varlıkları olduğunu, İller Bankası Genel Müdür yardımcılığı yaptığı dönemde kendisine bağlı yapı dairesinde Şenol VARÜRER’in Şube müdürü olarak çalıştığını, şahsı buradan tanıdığını K.İ.K kurumuna atandığı tarihlerde, kuruma görevlendirme ile elaman alınması için kendisine kontenjan tanındığını, soruşturma süresince iddia edildiği gibi bu şahıs ile bir suça karışmadığını. İller Bankası Genel Müdür yardımcılığı yaptığı dönemde Osman TURNA’nın daire başkan yardımcısı olarak çalıştığını, bilgi birikimi ve mevzuata hakimiyeti konusunda güvendiği biri olduğunu, kuruma da katkıda bulunacağını düşündüğünden kurum başkanına önerdiğini, ataması konusunda bir gayreti olmadığını, soruşturma süresince iddia edildiği gibi bu şahıs ile bir suça karışmadığını. Yusuf KAYA’ nın amcasının oğlu olduğunu, Okan TOSUN’ un Yusuf KAYA’nın şoförlüğünü yaptığını duyduğunu, Bahri KÖSE’ nin hemşerisi ve aile dostu olduğunu, herhangi bir ticari ilişkisi olmadığını. Hasan YÜKSEL’ in Üniversiteden okul arkadaşı olduğunu, Çetin İNSAN’ı İller Bankası Genel Müdür yardımcılığı yapmış olduğu dönemden tanıdığını, herhangi bir ticari ilişkisinin olmadığını, Orhan NURDUHAN ve Hikmet KIZILCA’yı İller Bankası Genel Müdür yardımcılığı yapmış olduğu dönemden tanıdığını, kendileriyle bir ticari ilişkisinin olmadığını, Hikmet KIZILCA’yı Nursoy firmasının kordinatörü olarak bildiğini, Ferit RIZVANOĞLU’nu Kasımpaşaspor As Başkanı olarak 2011 yılında Saffet ÇERÇİ isimli bir arkadaşı aracılığı ile tanıdığını, kendisiyle bir ticari ilişkisinin olmadığını, Şeyhmus KAYA isimli şahsı tanımadığını, Osman Nuri YILMAZ’ı İlk İnşaat isimli firmanın koordinatörü olarak tanıdığını, Hemşerisi olduğunu daha sonra öğrendiğini, bu şahıs ile ticari ilişkisinin olmadığını, yukarıda adı geçen şahısların kendi ismini kullanarak yaptığı görüşmelerin gıyabında yapılmış görüşmeler olduğunu, Mustafa BAKIŞ isimli şahsın görüşmelerinde geçen diğer şahısları tanımadığını, Herhangi bir irtibatının olmadığını, bu görüşmelerde kendisinin isminin kullanıldığını, Şükrü KOÇOĞLU’nun İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası başkanı, Binali ÖZDOĞAN’ın da sendika yönetiminde olduğunu bildiğini, kendileri ile ilişkilerinin bu şekilde olduğunu, Şükrü KOÇOĞLU ve Binali ÖZDOĞAN’ın birlikte yapmış olduğu işleri KİK de kendi lehlerine çevirmesi ile ilgili kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini, Kendi aralarındaki iş birliğini bilmediğini, KİK’de on tane kurul üyesi olduğunu, bunların içerisinde kendisinin bir tek oy hakkının olduğunu, ihale ile ilgili aleyhte veya lehte şahısların firmalarına yönelik bir teşebbüsünün olmadığını, dolayısıyla menfaatte temin etmediğini, Binali ÖZDOĞAN ile Şükrü KOÇOĞLU’nun ve şirket çalışanlarının Yusuf KAYA isimli şahıs ile yapmış oldukları görüşmelerin bilgisi dahilinde olan görüşmeler olmadığını, gıyabında yapılan görüşmeler olduğunu, Yusuf KAYA’nın amcasının oğlu olduğunu neden bu şahıslardan para aldığını bilmediğini, Binali ÖZDOĞAN ila aralarında ne tür bir ilişkisinin olduğunu bilmediğini, para alışverişinden haberinin olmadığını, kendisin herhangi bir menfaat temin etmediğini, Binali ÖZDOĞAN ve Şükrü KOÇOĞLU’nu İntes yönetim kurulu başkanı ve üyesi olarak tanıdığını, herhangi bir para alışverişinin olmadığını, Kendisine yöneltilen görüşmeler ve fiziki takip görüntülerinde Özdoğanlar Firması sahibi Binali ÖZDOĞAN ile Koçoğlu Firması sahibi Şükrü KOÇOĞLU isimli Firma yetkililerinin Kamu İhale Kurumunda inceleme aşamasında olan ihale dosyaları ile ilgili yapılacak inceleme sonucu kararın kendi lehlerine çıkabilmesi amacıyla Yusuf KAYA aracılığıyla kendisine ve diğer kurul üyelerine 20.000 (yirmi bin ) TL ödeme yapılarak Rüşvet aldığı yönünde yapılan iddialarla ilgili olarak, Yusuf KAYA’nın yapmış olduğu görüşme ve temasların gıyabında yapılan görüşmeler olduğunu, kendisinin bir para alışverişinin olmadığını, Yusuf KAYA ile akrabalık bağlarımdan dolayı kendi isminin kullanıldığını, Nursoy firmasının koordinatörü Hikmet KIZILCA’nın Şenol VARÜRER ile yapmış olduğu görüşmenin ne için yapıldığı hususunda bilgisinin olmadığını, görüşmenin bir tarafı olmadığını, Hiçbir zamanda on kişilik kurul üyeleri içerisinde de kendimde ne hayırlıyı hayırsıza çevirecek bir güce sahip olmadığını. Bu şahısların görüşmelerinde geçen “otuz iki” sözünün ne anlama geldiğini bilmediğini, Nursoy firma yetkilileri ile bir görüşme yapmadığını, kendisinin kimseden navigasyon cihazı almadığını, İkametinde de arama yapıldığını böyle bir cihaz bulunmadığını, otosunda da böyle bir cihaz takılı olmadığını, alındığından da haberdar olmadığını, Nursoy Firmasından herhangi bir menfaat temininde bulunmadığını, KİK ilkelerine aykırı herhangi bir davranış içerisinde bulunmadığını, Yusuf KAYA’NIN devir alacağı bir turizm firması olduğunu,şirket adresi ile ilgili kendi bürosunu gösterelim yada göstermeyelim şeklinde yapmış olduğu bir görüşme olduğunu, Yusuf KAYA’nın aracılık ederek almayı düşündüğünü söylenen paradan bilgisi olmadığını. böyle bir şey yapmışsa kendisinin adını kullandığını, Kemalettin NALCI isimli şahsı iller bankasında görev yaptığı dönemde İller Bankası Genel müdür yardımcısı Bahattin KAPTAN isimli şahsın okul arkadaşı olarak tanıdığını Kemalettin NALCI ve firmalarıyla menfaat karşılığı herhangi bir ilişkisi olmadığını.firmaların işleri kanun ve mevzuat hükümleri çerçevesinde devam ettiğini. Görüşmelerde bahsi geçen silah konusunun Kemalettin NALCI’nın kenndisine devir ettiği parasını ödediği ruhsatlı silahı olduğunu, Eşref KELEŞ isimli şahsı İller Bankası Genel Müdür yardımcılığı yaptığı dönemden tanıdığını. Eşref KELEŞ ve firması ile bir ilişkisi olmadığını. Eşref KELEŞ isimli şahıs ile menfaat ilişkisi içerisinde yer almadığını. Görüşme tarihlerinde Uçak ile Ş.urfada oynanacak Trabzon ,Fenerbahçe kupa maçını izlemek üzere gittiğini. Yanında da 30 yıllık arkadaşı dostum Hüseyin AYAR’ ın olduğunu masrafları birlikte karşıladıklarını. Trabzon spor kulübündende Eşref KELEŞ’in biletini kendisinin aldığını. Eşref KELEŞ isimli şahıs ile yaptı görüşmede hayırlı olsun demesindeki sebebin yapacağı düğünü ile alakalı olduğunu. Kamu ihale kurumundaki dosyasının sonucu olmadığını.Şenol VARÜRER’e didik didik et demesindeki maksatın bir yanlışlık yapılmadan kararın hakkaniyet ile çıkması için yaptığı görüşme olduğunu, Şenol VARÜRER ile yapmış olduğu görüşmede tarafınca okunmuş raporun eklerinin bir kısmının inşaat mühendisi olduğundan ve mevzuata hakim olduğundan eklerine daha iyi bakacağı düşüncesi ile ve kararında hakkaniyetli çıkarılması maksadı ile yaptığı görüşmeler olduğunu, Anti İnşaat ve Milenyum İnşaat isimli firma hatırlamadığını, kurumunda itirazları olup olmadığını bilmediğini. Dolayısı ile sonuçları hakkında da bir bilgisi olmadığını. Hasan YÜKSEL’ in okul arkadaşı olduğunu.firmalar ile bir bağlantısı varsa da kendisinin bilgisi olmadığını. Rüşvet almadığını Hasan YÜKSEL’e yönelik bir menfaat sağlayacak davranışı olmadığını, Binali BORAN’ ın da okul arkadaşı olduğunu şahsın Teknik bir bilgi sormak içinde kendisini aramış olabileceğini. Kendisine okunan telefon görüşmelerindeki sorulan Hasan YÜKSEL’ in sahibi olduğu Anti ve Milenyum İnşaat firmalarının itiraz edilen kesinleşmiş ihale kararlarının değerlendirilmesinden ibaret olduğunu. Başka bir amaç taşımadığını. Firmalarından yada şahıslarından bir menfaat temin etmediğini suçlamaları kabul etmediğini. İNTEL firmasının iştirak ve itiraz ettiği ihale konusu ile ilgili olarak yapılan görüşmelerin Şenol VARÜRER’in teknik görüşünden faydalanmak için bahsi geçen İntel firmasının dosya eklerinin incelenmesi maksadı ile konulmuş işaret olduğunu Başka bir maksadı olmadığını. bu firmanın lehine hareket etmediğini menfaat temin etmediğini Aytekin KARAHAN’ ı tanıdığını, bir arkadaşının selamı ile kendisine geldiğini. KİK'de inceleme aşamasında olan firmalarının adına herhangi bir itirazen şikayet başvuruları ile ilgili lehte yada aleyte bir girişimde bulunmadığını. Kendisinden de böyle bir şey istenmediğini beyan etmiştir.

Şüpheli Şenol VARÜRER ifadesinde özetle: Ali KAYA’ yı 2003 yılından beri İller Bankasında çalıştığı dönemden tanıdığını, 2007 yılında KİK na Kurul Üyesi olarak gidince 2008 yılında da kendisini geçici görevli ve Uzman kadrosunda KİK na aldırdığını, o tarihten beri beraber çalıştıklarını, arkadaşı olduğunu, Osman TURNA’ yı 1983 yılından beri tanıdığını, özel sektörde beraber çalışmaya başladıklarını, İller Bankasında ve halen KİK de beraber çalıştıklarını, arkadaşı ve aile dostu olduğunu, Yusuf KAYA’ yı Ali KAYA nın yanında birkaç kez gördüğünü, Hasan YÜKSEL’i Ali KAYA’nın yanında birkaç kez gördüğünü, samimiyeti olmadığını, Mevlüt KURTOĞLU’ nu Osman TURNA aracılığı ile tanıdığını, kendisini bir kez gördüğünü, Çetin İNSAN ile 2005 yılında İller Bankasının Spor Salonunu yaparken tanıştığını, Hikmet KIZILCA’ yı Celalettin isimli soy adını hatırlamadığı bir arkadaşıyla birlikte çalıştığını bildiğini, yaptıkları iş ile ilgili olarak mühendislik hesaplamaları ve sözleşme uygulamasına yönelik yaklaşık 5-6 kez görüştüklerini ve yardımcı olduğunu ancak yardımcı olduğu konuların kesinlikle KİK ile ilgili konular olmadığını, ihalelerle ilgili soru sormaya başlayınca kendisi ile olan ilişkisini kestiğini, Ferit RIZVANOĞLU ile Osman Nuri YILMAZ aracılığı ile tanıştığını, girdikleri bir ihale ile ilgili olarak verecekleri aşırı düşük sorgulamasını kontrol ettiğini ve önerilerde bulunduğunu. kamu ihale mevzuatı ile ilgili bilgi verdiğini, Maliye Bakanlığında tanıdıkları olduğunu söyleyince şahıstan KİK da kadro alabilmek için yardım istediğini, ancak kadro alamadığını, Osman Nuri YILMAZ’ ı 2006 yılından İller Bankasından tanıdığını, arkadaşı olduğunu, Muammer DÜLGER’i Ferit RIZVANOĞLU’nun İstanbulda’ki bürosunda gördüğünü, aşırı düşük açıklamasını ona gösterdiğini. 1,5 ay kadar önce iş deneyim belgelerinin uygun olup olmadığını sormak için ziyaretine geldiğini, Aytekin KARAHAN’ la Ali KAYA vasıtası ile yaklaşık 2 yıl kadar önce tanıştığını, Mass firmasının cezaya kalan sözleşmesi ile ilgili olarak cezadan kurtulmak için ne yapması gerektiğini kendisine sorduğunu, bu konuda bilgi verdiğini, şahsın arada bir telefonla mevzuat sorduğunu, ayda bir ziyarete geldiğini, zaman zaman kendisi ile birlikte yemek yediklerini, arkadaşı olduğunu, Aytekin KARAHAN’ ın Mass firmasında çalışan Hasan isimli bir şahısla tanıştırdığını, şahsın soyadını bilmediğini, Aytekin ve Hasan ile beraber yemek de yediklerini, adı geçen diğer şahısları tanımadığını, bahsi geçen firmaların Kamu İhale Kurumu dışında iş yaptıkları idarelerle, sözleşme gereği olan sorunlarını aynı zamanda inşaat mühendisi olması nedeniyle idarelere yapacakları müracaat ve şikayetlerle ilgili mevzuat hakkında bilgi vererek müracaatlarını ve inşaat işlerinde aşırı düşük sorgulamalarına verecekleri cevapları hazırladığını, ancak Kamu İhale Kurumundaki itirazlarına ilişkin bilgi vermediğini, bahsi geçen firmaların birçoğunun yetkilisi veya sahibiyle İller Bankasında görev yaptığı dönemde tanıştığını ve arkadaşları olduklarını, tespit edilen yemek görüntülerinin tamamen sosyal ilişkiler çerçevesinde arkadaşlarıyla yedikleri yemek olduğunu, firmalarla herhangi bir menfaat ilişkisi içerisinde olmadığını, kendisine verildiği iddia edilen telefon ve televizyonların ücretlerini ödediğini ancak hiç birisinin faturasının kendisinde bulunmadığını, İstanbul ilindeki konaklama ve seyahat ücretlerinin Detay Turizm sahibi soy ismini bilmediği Ferda isimli şahsın karşıladığını bildiğini ancak bu masrafların Fermak firması tarafından karşılandığını yeni öğrendiğini, masrafları Fermak Firmasının neden karşıladığını bilmediğini, Osman Nuri YILMAZ’ ın arkadaşı olması nedeniyle kendisine gömlek ve Vakko mağazasına ait hediye çekini verdiğini, firmaların Kamu İhale Kurumundaki işleriyle ilgili kesinlikle yardımcı olmadığını, Fermak Firmasına itirazlarında sadece kendisine gönderilen şablon üzerinde yardımcı olduğunu, Osman Nuri YILMAZ tarafından verilen hediyelerin ve masraflarının karşılanmasının arkadaşlık ilişkilerinden kaynaklandığını zannettiğini, suçlamaları kabul etmediğini, herhangi bir örgüt üyesi olmadığın, kimseden rüşvet almadığını ve menfaat temin etmediğini, harcamaları ve yaşam tarzının eşi ve kendisinin geliriyle orantılı olduğunu, üçüncü kişilerin yaptıkları görüşmelerle ilgili suç isnat edilmesini kabul etmediğini beyan etmiştir.

Şüpheli Osman TURNA ifadesinde özetle; İller Bankası kadrosunda kamu görevlisi olduğunu, 2008 yılından itibaren Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi başkanlığında grup başkanı olarak görev yaptığını, Ali KAYA ile İller Bankası döneminden gelen bir arkadaşlığı olduğunu, Şenol VARÜRER’ i İller Bankası döneminde tanıdığını ve halen aynı kurumda çalışmalarından dolayı tanıdığını, ailece görüştüğünü, Yusuf KAYA’ yı Ali KAYA’ nın akrabası olmasından dolayı tanıdığını, hiçbir samimiyetinin olmadığını, Bahri KÖSE’ yi İller Bankasında çalıştığı dönemde YAPITEK isimli İnşaat firmasının yetkilisi olarak tanıdığını, şahıstan sadece gelininin işe girmesi konusunda yardım istediğini, Binali ÖZDOĞAN’ ı İller Bankasında çalıştığı dönemde bankanın müteahhitlerinden olmasından dolayı tanıdığını, Hasan YÜKSEL’in Ali KAYA’ nın sınıf arkadaşı olduğunu Ali KAYA nın söylemesi üzerine öğrendiğini, bir kerede bir yemek ortamında tesadüfen karşılaştığını. Mevlüt KURTOĞLU’ nu İller Bankasının müteahhit camiasından ve ülkücü camianın içerisinde yer almasından dolayı yaklaşık olarak 10 yıldır tanıdığını, Çetin İNSAN’ ı İller Bankasının müteahhit camiasından tanığıdını, Orhan NURDUHAN’ ı İller Bankasının müteahhit camisindan ve çok eski tarihlerde Tatvan ilçesi MHP ilçe Başkanlığı yapmasından dolayı tanıdığını, Hikmet KIZILCA’ yı Orhan NURDUHAN tarafından tanıştırılan ve yanında bir çalışanı olduğunu söylemesi üzerine tanıdığını, Osman Nuri YILMAZ’ ı umre arkadaşı olması nedeni ile tanıdığını, Aytekin KARAHAN’ ı, Ali KAYA’ ya 2-3 yıl kadar önce yapmış olduğu bir ziyaret esnasında tanıdığını, İller Bankasına uzun yıllardır iş yapan MASS isimli firmada çalıştığını, Sedat SOYBAY’ ın adını İller Bankasında çalıştığı dönemde MASS firmasının ortaklarından olması nedeni ile duyduğunu, hiçbir ilişki ve irtibatı olmadığını, görev yaptığı Düzenleme Dairesi Başkanlığının ihale incelemesi görevinin olmadığını, bu sebeple kendisine sorulan ihalelerin hiç birisinden bilgisinin olmadığını, MASS firması adına hareket eden Aytekin KARAHAN isimli şahısla Ankara iline geldiği zamanlarda yemek ortamlarında iş haricinde arkadaş vari görüşmeler yaptığını, bu ortamlarda Ali KAYA ve Şenol VARÜRER’ in de bazen bulunduklarını, Hasan KARAKAYA isimli şahsı ismen tanımadığını ancak Aytekin KARAHAN isimli şahsın şoförü olarak bildiğini, Aytekin KARAHAN tarafından rüşvet olarak alındığı iddia edilen telefonların kendilerine alınmadığını, bu konuda Aytekin KARAHAN’ın tanıdıklarına alınan bu telefonları bu şahıslara vermekte aracı kılındığını ancak şahısların kim olduğunu bilmediğini ve hatırlamadığını, yine MASS firması görevlisi Aytekin KARAHAN tarafından alındığı iddia edilen Apple marka İpad tablet bilgisayarın kendinse kesinlikle ulaşmadığını, televizyonu ise Aytekin KARAHAN’ a aldırdığının doğru olduğun ancak o dönemlerde televizyon alacağı için daha ucuza mal edeceğini düşündüğünden bu televizyonu Aytekin KARAHAN’a aldırdığını ve televizyonun Adana ilinden alındığını bildiğini, ücretini de hatırladığı kadarıyla 2.500 TL olarak Aytekin KARAHAN’ a verilmek üzere nakit olarak ödediğini, söz konusu televizyonun evinden alınarak el konulan televizyon olduğunu, kimin adına fatura düzenlendiğini bilmediğini, yine aynı şahıs tarafından kendisine sağlanan menfaat olarak açıklanan saat ve 5000 TL paradan haberinin olmadığını, bu konuda Aytekin KARAHAN’ ın bunları kendisine hediye olarak gönderdiği yönündeki beyanlarını kabul etmediğini, adı geçen firma adına hareket eden Aytekin KARAHAN ile çalıştığı daha üst makamlarda görev almak konusunda kendisinin siyasi çevresinden faydalanmak için görüşmeler yaptığını ancak bu girişiminin ileride adı geçen firmaya menfaat sağlayacağı anlamını taşımadığını, aynı şekilde gelininin İstanbu ilinden Ankara iline tayini konusunda Aytekin KARAHAN, Bahri KÖSE ve Mürşit MAHMUTOĞLU ile telefon irtibatları kurduğunu, gelininin tayininin gerçekleştiğini ancak kimin girişimleri sonucunda olduğunu bilmediğini oğlunun İstanbul ilindeki düğününde sahne alan İsmail TÜRÜT isimli sanatçının hatıra binaen düğüne iştirak ettiğini, kendisinin herhangi bir ücret ödemediğini Aytekin KARAHAN’ ın verdiği paradan da bilgisinin olmadığını, Mass firması ve Aytekin KARAHAN isimli şahıstan hiçbir şekilde haksız menfaat temin etmediğini, Fermak firması yetkililerinden Ferit RIZVANOĞLU isimli şahsı arkadaş ortamından tanıdığını, bu firma adına hareket eden Osman Nuri YILMAZ’ ı ise Trabzonlu ve Umre arkadaşı olmasından dolayı tanıdığını, şahsın Fermak Firması adına hareket ettiğini bilmediğin, bu firmanın ihale dosyaları hakkında bilgisi olmadığı gibi hiçbir dahlinin de bulunmadığını, bu firmadan da herhangi bir menfaat sağlamadığını, arkadaşı olan Kurtoğlu firması yetkilisi Mevlüt KURTOĞLU isimli şahsın firmasının taraf olduğu ve Kamu İhale Kurumunda inceleme aşamasında olan ihale dosyasından bilgisinin olmadığını, şahsın tanıdıklarına cep telefonu lazım oludğunu söylemesi üzerine yardımcı olmak amacıyla kendi tanıdığı Metin ÖZKAHRİMAN isimli cep telefonu satıcısından, Mevlüt KURTOĞLU’ nun kredi kartını kullanmak suretiyle adedini hatırlamadığı kadar cep telefonu aldığını, telefonlarla kredi kartını Mevlüt KURTOĞLU’na teslim ettiğini, Şenol VARÜRER ile yaptığı telefon görüşmesi söz konusu telefonların kendilerine alınmış gibi anlaşılıyorsa da kesinlikle böyle bir şeyin olmadığını, o görüşmede Şenol VARÜRER’ in telefonunun bozuk olmasından dolayı ona alınacak bir telefondan bahsettiklerini, Mevlüt KURTOĞLU’ nun kartını kullanarak alınan telefonlarla bir ilgisinin olmadığını, bu firmanın işlerini takip etmediğini ve menfaat sağlamadığını, Mürşit MAHMUTOĞLU isimli şahsı uzun yıllardır tanıdığını, arkadaşı ve Topaktaş firmasının yetkilisi olduğunu, haftada bir kez sosyal etkinliklerde bir araya geldiklerini, bütün firmalarla olduğu gibi mevzuata ilişkin paylaşmasında sakınca olmayan ve kendisinin vakıf olduğu konularda sorulması halinde cevap verdiğini ancak verdiği cevapların bir suç teşkil etmediğini, evindeki aramada elde edilen DVD Writer’ı Mevlüt KURTOĞLU ile birlikte aldığını, faturasının kime kesildiğini bilmediğini, sonuç olarak hiçbir firmanın Kamu İhale Kurumunda inceleme aşamasında veya itiraz edilecek dosyalarıyla ilgili olarak yardımcı olmadığını, şikayet dilekçesi düzenlemediğini ve hiçbir firmadan haksız menfaat temin etmediğini, Kamu İhale Kurumunda görev yaptığı Düzenleme Daire Başkanlığında dijital ortamda ihale bilgilerine ulaşmasının fiziki olarak mümkün olmadığını, bu tür bilgilere ulaşılan sistemin kullanımlarına kapalı olduğunu, Kamu İhale Kurul üyelerinin de incelenecek dosyalara ilişkin bilgilere 1 veya 2 gün önce vakıf olabildiklerini, aramalarda elde edilen nakit paranın eşinin ailesinden miras kalan ve kendi birikimleri olduğunu, İş Bankası Anafartalar ve Merkez Şubelerinde Fon hesaplarının bulunduğunu, şu anki maddi değerlerinin 150.000 – 200.000 TL arasında olduğunu ve bunlara ilişkin göz önünde olan ve araştırılması halinde kolayca ulaşılabileceğini düşündüğünden tamamen art niyetsiz olarak bildirimde bulunmadığını, ayrıca eşinin farklı bir bankada emeklilik tazminatını yatırdığı 55.000 TL civarında parasının olduğunu, oğlunun Yenimahalle’de 1 dairesi ve adına kayıtlı 2 adet 2011 model aracı olduğunu, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini, rüşvet almadığın firmaların dosyalarını takip etmediğini ve görevini kötüye kullanmadığını beyan etmiştir.

Şüpheli Yusuf KAYA ifadesinde özetle: Ali KAYA’ yı amcasının oğlu olması nedeni ile tanıdığını, Şenol VARÜRER’ i KİK’ de çalışması ve amcasının oğlundan dolayı tanıdığını, Osman TURNA’ yı birlikte ümreye gitmeleri nedeniyle tanıdığını, Okan TOSUN’ un eski elemanı olduğunu, Bahri KÖSE’yi 10 yıldır tanıdığını, Binali ÖZDOĞAN‘ ı uzaktan ismen tanıdığını, Erkan FIRAT’ ın eski çalışanı olduğunu, Mustafa BAKIŞ’ ı uzun süredir tanıdığını ve samimi arkadaşı olduğunu, Şeyhmus KAYA’ yı Mustafa BAKIŞ’ tan dolayı uzaktan tanıdığını, diğer şahısları tanımadığını, işyerinde ele geçirilen Mustafa BAKIŞ ve Nursoy Şirketler Grubuna ait tanıtım dosyalarını firmalardan kendisinin aldığını ancak herhangi bir iş yapamadığı için ofisinde kaldığını, Binali ÖZDOĞAN’ dan almış olduğu 20.000TL para konusunun Mustafa BAKIŞ ile bu şahsın daha önceden ortak olduklarını, bu ortaklıktan Mustafa BAKIŞ’ ın alacağı olduğunu, kendisinin de Mustafa BAKIŞ’ tan elden vermiş olduğu para nedeni ile alacağı olduğundan Mustafa BAKIŞ’ ın yönlendirmesi ile bu şahısla görüştüğünü ve alacağını tahsil ettiğini, bu paranın kesinlikle iddia edildiği gibi Ali KAYA ve KİK’ te bulunan herhangi bir itiraz dosyası ile ilişkisinin olmadığını, Nursoy Firmaları yetkilisi Orhan NURDUHAN ile yaptığı görüşmelerin içeriğinin ise işyerinde ele geçirilen bu firmaya ait tanıtım dosyalarının alınması amacıyla olduğunu, ŞE-KA Güvenlik firması yetkilisi Şeyhmus KAYA ile KİK ile alakalı yapmış olduğu görüşmeleri hatırlamadığını, ancak görüşmelerde geçen 10.000TL konusunun o tarihte bir araç aldığını ve aracın parasını ödemek amacıyla bu şahıstan almış olduğu 30.000TL lik borçla ilişki olduğunu, kesinlikle iddia edildiği gibi KİK ile alakalı bir görüşmesinin olmadığını, İttifak İnşaat firması ile ilgili yapmış olduğu telefon görüşmelerinin Süleyman KAYA’nın TOKİ ihalesine katıldığını ancak 4 Trilyonluk teminatının yandığını, bu konuyla ilgili dava açtıklarını ve bu davayı kendisinin takip etitğini, Ali KAYA’ ya da bu durumu ilettiğini, yapmış olduğu görüşmelerin KİK ile ilişkisinin olmadığını, Yapıtek firması yetkilisi Bahri KÖSE ve bu firmanın muhasebecisi Ekrem ÇETİN ile yapmış olduğu görüşmelerde geçen para konusunun amcasının oğlu olan Süleyman KAYA’ nın Bahri KÖSE’ ye elden vermiş olduğu borç para konusu olduğunu, Süleyman KAYA’ nın talebi ile bu şahıslardan bu alacağını istediğini, şahısların bu parayı taşeron firmaya verdiklerini ve paralarını alamadıkları gerekçesi ile sürekli kendisini ertelemesi üzerine şahısları sık sık arayarak alacağını tahsil etmeye çalıştığını, bu zaman zarfı içerisinde bu alacağa istinaden 300 küsür milyar civarında bir para aldığını, halen bu şahıslarda 100.000TL alacağı olduğunu, teknik araçlarla izlemelerde üzerinde tespit edilen 9 adet 20.000’ er TL’ lik çeklerde ismi bulunan Memduh KAYA’ nın oğlu olduğunu ve birlikte Erzincanda ticaret yaptıklarını, bu çekleri oğlunun kendisine gönderdiğini, diğer 35.000TL’ lik çeki kesen Toptaş firmasını ve yetkilisi Engin TOPTAŞ’ ı tanımadığını, bu şahısla ve firma ile ticari ilişkisinin olmadığını, bu çeki belirtilen tarihte Ekrem ÇETİN’ ten bizzat kendisinin aldığını, konuyla ilgili Ekrem ÇETİN ve Engin TOPTAŞ’ ın neden bu çekle ilgili çelişkili ifade verdiklerini ve gizlemeye çalıştıklarını bilmediğini ancak şahısların yalan söylediklerini, çünkü bu çeki kendisine Ekrem ÇETİN’ in verdiğini, ayrıca kendisinin bu konudan dolayı Ekrem ÇETİN’ den 300.000TL yi geçkin para aldığını, şahsın neden kendisine 25.000-30.000TL civarında bir para verdiğini söylediğini bilmediğini ancak bunun gerçeği yansıtmadığını, bu şahıstan almış olduğu paraların bir kısmını Okan TOSUN’ un hesabına çalışanı olması nedeni ile lazım olursa diye kendi işlerinde kullanması amacıyla yatırttırdığını, almış olduğu bu paraların ve konunun kesinlikle Ali KAYA ve KİK ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını, Ali KAYA’ nın kendisini arayarak parayı yatırıp yatırmadığını sorduğu konunun ise Ali KAYA’ nın oğlu Burak KAYA’ nın dersane yada okul parası ile ilgili para olduğunu, bunun KİK ile bir ilişkisinin olmadığını, ailevi bir konu olması nedeni ile parayı kendisinin yatırdığını, KİK’ de görevli Zeliha isimli bayandan istediği kurul kararlarının kuruldan çıkmış ve onaylanmış bir karar olduğunu, bu kararların hangi firma ile ilgili olduğunu hatırlamadığını ancak bunun suç olduğunu bilmediğini, bu nedenle şahıstan istediğini, Serdar KOÇ ve Muammer isimli şahısların ortağı olduğunu, bu şahıslarla yaptığı görüşmelerin ortaklık nedeni ile yaptığı ticari görüşmeler olduğunu, Ertuğrul isimli şahsın Süleyman KAYA’ nın çalışanı oluduğunu ancak görüşmenin içeriğini hatırlamadığını, Okan TOSUN ile yaptığı görüşmeleri ve içeriklerini hatırlamadığını, Şenol VARÜRER ile yaptığı ve yanına çağırdığı görüşmeler ile ilgili şahısla ümreye gitmeleri nedeni ile samimi olduklarını, o nedenle bu şekilde konuşabildiğini, zira anlaşıldığı gibi bu şahısla KİK ile alakalı herhangi bir konuda görüşmediğini, Ali KAYA ile yaptığı ve Ali KAYA’ nın taşeronluk işi bağlamasını istediği görüşme ile ilgili olarak taşeronluk vermesini istediği firmayı ve şahsı tanımadığını ayrıca da bu şekilde bir iş bağlamadıklarını, Mustafa BAKIŞ ile yaptığı görüşme ile ilgili olarak Mustafa BAKIŞ’ ın çok sayıda kuruma iş yaptığını ve eleman aradığını, bu nedenle Ali KAYA’ nın çevresinden kendisine talep gelmiş ise bunları işe alabilecekleri hususunda konuştuklarını, Ali KAYA ile yaptığı görüşmede geçen 50.000EURO konusunun Ali KAYA’nın Toyota marka aracının satışı ile ilgili olduğunu, soruşturma kapsamında kendisine isnat edilen KİK’ te bulunan dosyalarla ilgili olarak kamu görevlileri ile firma yetkilileri arasında kesinlikle iddia ettiği gibi aracılık yapmadığını, kimseden haksız menfaat temin etmediği gibi kimsenin de haksız menfaat temin etmesine aracılık etmediğini, hakkındaki isnatları kabul etmediğini beyan etmiştir.

Şüpheli Bahri KÖSE’ nin ifadesinde özetle; Yapıtek firmasının ortağı ve yetkilisi olduğunu, Ali KAYA’ yı hemşerisi olması nedeni ile tanıdığını, Yusuf KAYA’ yı Ali KAYA’ nın amcasının oğlu olması nedeni ile tanıdığını, Osman TURNA’ yı KİK’ de memur olması nedeni ile tanıdığını, Binali ÖZDOĞAN’ ı müteahhitlik yapması nedeni tanıdığını diğer şahısları tanımadığını, firması adına katılmış oludğu ihalelerle ilgili olarak 4-5 defa ihaleyi yapan kuruma ve akabinde de Kami İhale Kurumuna itiraz dilekçesi verdiğini ancak bu itirazlarının tamanının aleyhlerine sonuçlandığını, bu hususta Ali KAYA yada başka herhangi bir şahıstan şikayetlerinin leyhlerine sonuçlanması amacıyla herhangi bir girişmde bulunmadığını ve yardım almadığını, kendisine sorulan ve telefon görüşmelerinde geçen para konusu ile ilgili olarak Süleyman KAYA’ nın kendisinden borç para istediğini ve bunun üzerine muhasebecisi olan Ekrem ÇETİN’ e talimat vererek kendisine ait çek defterinden bu şahısların istediği tutarda çek yazıp vermesini istediğini ancak bu çekin kesilip kesilmediğini, kesildi ise Süleyman KAYA’ ya verilip verilmediğini hatırlamadığını, Yusuf KAYA üzerinde teknik araçlarla yapılan izleme sonucu yakalanan çekler ile kendisinin yada firmasının bir ilişkisinin olmadığını, Finans Müdür Ekrem ÇINAR ile tanımadığı Okan TOSUN ve Yusuf KAYA arasında geçen alacak verecek konusundan bilgisinin ve ilişkisinin olmadığını, Ali KAYA ile yaptığı görüşmelerde kesinlikle KİK’ te bulunan dosyalar ile ilgili bir görüşmesinin ve talebinin olmadığını, Ali KAYA ile ailecek görüştüğünü, Ali KAYA ile yaptığı görüşmelerde kendisinden sonuca bağlanmış konuların doğru olup olmadığı hususunda görüş aldığını, Yusuf KAYA’ ya bol kazanç sağlayacağı hususunda yaptığı görüşmenin içeriğini hatırlamadığını, devam eden görüşmelerde Finans Müdür Ekrem ÇINAR ile Yusuf KAYA ve Okan TOSUN arasında geçen görüşmelerde geçen çeki ifadesinde belirttiği gibi kendisinin kesmesini istediği, bu çekin kesildikten sonra neden geri iade edilerek parasının ödendiğini hatırlamadığını ancak bu paranın tamamen Süleyman KAYA’ nın işlerinin bozuk olması ve maddi durumunun iyi olmaması nedeni ile kendisinden borç olarak istediği bir para konusu olduğunu, bu paranın Süleyman KAYA’ ya verilip verilmediğini bilmediğini, Ali KAYA ile yaptığı telefon görüşmelerinde geçen para konusunun ise kendisinin trafik kazası yaptığını ve bu nedenle Ali KAYA’ nın dostluklarına binaen paraya ihtiyacının olur düşüncesi ile kendisine söylemiş olabileceğini, zira görüşmelerde geçen para konularının kesinlikle KİK ile alakalı olmadığını, Osman TURNA ile yaptığı görüşmede hatırladığı kadarı ile şahsın kendisine kızı olarak bahsettiği ve TAV ile ilgili bir tayin olacağının ve kendisinden yardım etmesini istediğini ancak bu hususta yardımcı olamadığını, Tekbudak Firması yetkilisi Faruk BAYINDIR ile yaptığı görüşmelerin içeriklerini tam olarak hatırlamadığını, Mahmut isimli şahsın kim olduğunu hatırlamadığını ve bu şahısla yaptığı görüşmelerde geçen saat konusunda kesinlikle kendisinin herhangi bir ilişkisi ve aracılığı olmadığını, kimseye rüşvet vermediğini, ne Ali KAYA nede KİK’ de görevli başka herhangi bir görevli ile suç içerikli bir görüşmesinin olmadığını, Ali KAYA ile birkaç görüşmesinin oludğun ancak bununda bilgi alma amaçlı ve iyi niyetli suç içermeyen görüşmeler olduğunu, işyerinde elde edilen belgelerden 16 sayfadan ibaret Devlet Hava Meydanları İşl.Genel Müd.’ nce düzenlenmiş ihaleye ait bilgisayar çıktısı, Keşidecisi Özbal İnşaat Tic.Ltd.Şti. olan hamiline yazılmış 30.07.2011 tarihli ve 90.000TL bedelli çeki, üzerinde “Sayın Bahri KÖSE’ ye iletirmisiniz” başlıklı yazılı belgeyi ve içeriklerini hatırlamadığını, diğer evrak ve materyallerin şirketi ile ilgili evraklar olduğunu, isnatları kabul etmediğini beyan etmiştir.

Şüpheli Binalı ÖZDOĞAN ifadesinde özetle; Özdoğan isimli şirketin ortağı olduğunu, Ali KAYA isimli şahsı üyesi olduğu İNTES isimli kuruluşun toplandılarından dolayı tanıdığını, Yusuf KAYA’yı tanıdığını ancak iş irtibatının olmadığını, Ferit RIZVANOĞLU ile Bahri KÖSE’yi aynı sektörde iş yaptıklarından dolayı tanıdığını, KİK’e yapacağı itirazlarla ilgili olarak KİK’de görevli personelle görüşmediğini bilgi almadığını, kendi firmasının dışında her hangi bir firmanın ihalelere itiraz etmeleri konusunda KİK’de görevli personelden yardım ve bilgi almadığını, KİK’de kurul üyelerine lehde karar çıkması konusunda bir talepleri olmadığını, 2009 yılında yapılan ihaleyle ilgili olarak Şükrü KOÇOĞLU isimli şahsa ait KOÇOĞLU firması ile birlikte ortak olarak girmeye karar verdikleri için görüşmeler yaptığını, ihaleyi kendisi ile ortak olarak giren Koçoğlu isimli firma ile aldıklarını, ikinci en iyi teklifi veren ÖZKAR isimli firmanın yaptığı itirazın KİK tarafından kabul edilerek ihaleyi ÖZKAR isimli firmaya verdiğini, kendilerinin de KİK’ in kararının iptali için İdare Mahkemesine dava açtığını, mahkemenin davayı reddettiğini, bu aşamada DSİ’nin NVS isimli firma ile sözleşme imzaladığını, KİK’de kurul kararının lehde çıkması için Yusuf KAYA isimli şahısla bir görüşme yapmadığını, Mustafa Bakış isimli şahsın ortağı olduğu MİLKO isimli şirket ile 2007-2008 yıllarında iş yaptıklarını, 2011 yılı sonuna kadar devam ettiğini halende söz konusu şirket ile kesin hesablarının bitmediğini, ortağı olan Mustafa BAKIŞ’ın talimatı ile şirkette bulunan payından 20.000 TL’yi borcundan dolayı Yusuf KAYA’ ya ödediğini, Yusuf KAYA ile yapmış olduğu telefon görüşmesinde Mustafa BAKIŞ’ ın Yusuf KAYA’ya olan borcundan dolayı görüşmelerinin olduğunu KİK’de verilecek karalar ile alakalı olmadığını, şirket çalışanı Zerrin isimli bayana doktor raporunu ne olduğunu hatırlamadığını, şirket çalışanının Mustafa BAKIŞ yerine yanlışlıkla aradığını, Sivas Kangal Termik Santralı ihalesi ile ilgili olarak ortağı olan Şükrü KOÇOĞLU isimli şahsın idare Mahkemesine verdiği dilekçeler ile ilgili yaptığı görüşmeler olduğunu, Naras Barajı ile ilgili olarak idare Mahkemesi ile ilgili yaptığı görüşmeler olduğunu, Ünal ŞİMŞEK isimli şahsa telefonda sorduğu uzman doktor, profösör kelimelerinin ne anlama geldiğini hatırlamadığını, ortağı olan Şükrü KOÇOĞLU isimli şahsın vermiş olduğu ifade de kendisi hakkında KİK’te firması hakkında verilen raporun sonucunu Yusuf KAYA isimli şahıstan öğrendiği hususunun yanlış olduğunu, 500 Bin TL para konusunu da bilmediğini, kendisinin ve şirketinin KİK’te görüşülen itirazları ile ilgili olarak kimseye rüşvet vermediğini, ihaleye fesat karıştırmadığını, suçlamaları kabul etmediğini beyan etmiştir.

Şüpheli Erkan FIRAT ifadesinde özetle; Ali KAYA isimli şahsı, amcasının oğlu olan Yusuf KAYA aracılığıyla tanıdığını, herhangi bir samimiyeti olmadığını, Yusuf KAYA isimli şahısı, yaklaşık 6-7 yıl önce bir arkadaş ortamında tanıdığını, Yusuf KAYA isimli şahısa ait olan iş yerinde firması adına işlerini takip ettiğini, şahsın Erzincan ilinde pastaneleri ve cafetaryları olduğunu, bunların başında oğlu Memduh KAYA’nın olduğunu, Okan TOSUN isimli şahısı yaklaşık 3-4 yıldır tanıdığını. bildiği kadarıyla sabit bir işi olmadığını. şahsın Yusuf KAYA ile samimi olduğunu, kesinlikle KİK üyelerine verilmek üzere bir para almadığını ve vermediğini, Binali ÖZDOĞAN ve Mustafa BAKIŞ ı şahsen tanımadığını ve hiçbir irtibatı olmadığını, Binali ÖZDOĞAN’ ın Mustafa BAKIŞ’ a bahsettiği ve Yusuf isimli şahısa ne kadar para vermeleri hususunda yapmış oldukları görüşmeyi bilmediğini ve bahsedilen bu paranın ne iş karşılığı verileceği yönünde bir bilgisi olmadığını, 2 yıl kadar önce Yusuf KAYA’ nın “Özdoğanlar firmasının adresine yakınsan benim burada bir emanetim var alırmısın” şeklinde bir beyanda bulunduğunu, ismini bilmediği bir erkek şahsın ağzı kapalı buyukçe bir zarf getirdiğini, tarafınca alındığı belirtilen ve şuan para olduğunu düşündüğü metaryelin ne amaçla verildiğini, ticari bir alışveriş sonucu verilip verilmediğini bilmediğini, zarf içinde tarafına verilen bu paranın neden bu şahıslara verildiğini bilmediğini, paranın Yusuf KAYA aracılığı ile Ali KAYA’ ya verilip verilmediği hususunda bir bilgisi olmadığını, bu parayı kesinlikle bir örgüt içerisine dahil olarak almadığını, firmaların Kamu İhale Kurumuna yaptıkları itirazların kendi lehlerinde çıkması için Yusuf KAYA aracılığı ile Ali KAYA isimli şahısa rüşvet verdiklerinden kesinlikle haberi olmadığını, rüşvet verilmesine aracılık yapmadığını, bu parayı kesinlikle Yusuf KAYA’ nın talimatı üzerine özel olarak gidip almadığını, sadece arkadaşlıklarına binaen ve telefonda tarafına belirtmiş olduğu adrese yakın olduğu için giderek emanetini aldığını ve kendisine teslim ettiğini, bu iş karşılığı bir menfaat temin etmediğini ve bir emiri yerine getirmediğini, Ali KAYA’ ya amcasının oğlu Yusuf KAYA vasıtasıyla rüşvet verildiğinden haberdar olmadığını, Nursoy firması gitmesi konusunda; O dönemlerde Yusuf KAYA’ nın arabası olmadığı ve kendisinin bu şahsın ofisini kullandığı için Yusuf KAYA’ yı isteği üzere bir kez Nursoy firmasına bıraktığını. Neden bu firmaya görüşmeye gittiğini bilmediğini, Birkaç gün sonra işe giderken Yusuf KAYA’ nın kendisini aradığını ve Nursoy firmasına uğramasını “ordan bir şeyler verecekler sana, Orhan beyin bilgisinin olduğunu söyle ” demesi üzerine firmaya gittiğini ve firma çalışanlarına Yusuf KAYA’ nın gönderdiğini ve Orhan beyin haberi olduğun söylediğini. Bunun üzerine sekreterin Orhan beyin olmadığını ve şirketlerine ait hazırlamış olduğu bir tanıtım dosyası verdiğini. dosyayı alarak Yusuf KAYA’ ya götürdüğünü. Yusuf KAYA’ nın Orhan Bey olarak bahsettiği şahısı tanımadığını. Görüşmeden de anlaşılacağı üzere bilgisinin olduğu konu firmasını tanıtım dosyası olduğunu hiçbir şekilde rüşvete aracılık etmediğini. Bahsi geçen görüşmede ise firmaya giderek, firmanın kendi tanıtım dosyasını aldığını. Ne bir firma ile ne de bir şahıs ile görüşüp rüşvete aracılık etmediğini.Şahısların yapmış oldukları görüşmelerde bahsettikleri konunun kendisinin bilgisi dışında olduğunu.Tarafına isnat edilen suçlamayı kabul etmediğini hiçbir şekilde rüşvete aracılık etmediğini. Hiçbir örgüt faaliyeti içerisinde yer almadığını beyan etmiştir.

Şüpheli Hasan YÜKSEL ifadesinde özetle; Milenyum İnşaat ve Anti İnşaat şirketlerinin sahibi olduğunu, Ali KAYA isimli şahsı tanıdığını, Şenol VARÜRER ile Osman TURNA’ yi Ali KAYA ile birlikte K.İ.K birlikte çalışmalarından dolayı tanıdığını, şirketlerine ait yapmış olduğu ihalelerden dolayı K.İ.K’e itiraz konularında kimseden yardım almadığını, konaklama masraflarını ödemediğini, firma veya şahıs için aracılık etmediğini, K.İ.K.’a yaptığı itiraz ile ilgili olarak kurumda görevlilere rüşvet vermediğini, şüpheli Ali KAYA ile ilgili yapmış olduğu telefon görüşmesinde geçen seyahat konusunun şakadan ibaret olduğunu, kendisinin Binali BORAN ve Ali KAYA ile birlikte seyahate gitmediğini, Ali KAYA’ nın gitmiş olduğu seyahatin de masraflarını ödemediğini, şüpheli Ali KAYA’ ın kendisinin K.İ.K.’ na itiraz ettiği başvuru dosyasıyla neden ilgilendiğini bilmediğini, şüpheli Ali KAYA ile yaptığı telefon görüşmesinde geçen dilekçe konusunun şakadan ibaret olduğunu, K.İ.K’na yaptığı başvurular ile ilgili Ali KAYA’ya kendisine yardımcı olması amacıyla bir talebinin olmadığı, Ali KAYA’ nın kendisinin eski arkadaşı olduğunu, Ali KAYA ve K.İ.K görevlilerine rüşvet veya buna benzer bir şey vermediğini, suçlamaları kabul etmediğini beyan etmiştir.

Şüpheli Mustafa BAKIŞ ifadesinde özetle; Ali KAYA isimli şahısı İller Bankası Genel Müdür yardımcısı olduğu dönemden tanıdığını, Yusuf KAYA isimli şahısı 14 yıl önceden işyerinde çalışan bir arkadaşı aracılığıyla tanıdığını, şahsın Ali KAYA’ nın akrabası olduğunu bildiğini ancak derecesini bilmediğini, Binali ÖZDOĞAN ile geçmiş tarihlerde bir kez ortak girişim yaptığını, Kamu İhale Kurumunda bazı firmaların taraf oldukları itiraz dosyaları takibi konulu telefon görüşmeleri ve içeriğini hatırlamadığını, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini beyan etmiştir.

Şüpheli Mevlüt KURTOĞLU ifadesinde özetle; Kurtoğlu İnşaat Şti’nin ortağı olduğunu, Osman TURNA isimli şahısla 12 yıldır tanıştığını, KİK’e yapacağı itirazlarda izlenecek yollar ile ilgili olarak KİK’de görevli şahıs veya şahıslardan her hangi bir bilgi almadığını, şirketinin girdiği Dumlupınar Ünv. altyapı işi ile ihalenin itirazı sonucu KİK’ den şirketi adına lehte karar çıktığını, KİK’de bulunan kurul üyeleri ile her hangi bir şekilde maddi menfaat sağlamadığını, kurul üyeleri ile irtibata geçmek için her hangi bir çaba harcamadığını, Hatay ilinin Belen ilçesi kaldırımlara parke döşenmesi işi ile ilgili ihaleye çıkacaklarını bu nedenle de kendisinin de ihale mevzuatını iyi bilen Osman TURNA’ya bilgi için telefonda görüşme yaptığını, Osman TURNA ile yapmış olduğu telefon görüşmesini hatırlamadığını, Osman TURNA daha önceden yaptığı telefon görüşmesinde gecen telefoncu bir arkadaşının olduğunu söylediğini, kendisine ve eşine telefon almak için Osman TURNA’ya kredi kartını gönderdiğini, Osman TURNA ile birlikte yemek yediklerini yanlarında ise Şenol VARÜRER’ in olduğunu, Osman TURNA ile dostluk ilişkisinin olduğunu bunun dışında her hangi bir menfaat beklentisinin olmadığını, KİK’na bir çok ihaleyle ilgili itirazda bulunduğunu bunlarında hakkı oldukları iki itiraz lehlerine karar alındığını, Osman TURNA’nın gelininin İstanbul ‘dan Ankara TAV’ a tayin edilmesi için kendisine ricada bulunduğunu, kendisinin de bu tayin işini yaptığını, bu tayin işinde Osman TURNA’ nın hiçbir şekilde makamını kullanmadığını, kimseye rüşvet vermediğini beyan etmiştir.

Şüpheli Çetin İNSAN ifadesinde özetle; Ali KAYA’yı 2006 yılında İller Bankası Genel Müdür Yardımıcısı iken Şenol VARÜRER vasıtasıyla tanıdığını. Şenol VARÜRER’ i 2005 yılından beri tanıdığını. Osman TURNA’ yı 2010 yılı sonuna doğru tanıdığını, Epsilon firması olarak Bandırma Ceza İnfaz kurumunun ihalesi ile ilgili olarak 2010 yılında Adalet Bakanlığının açmış olduğu ihaleye katıldığını. Kendisinin ihaleyi kaybettiğini ancak isteklilerden ÖZENSAN isimli firma sınır değeri üzerinde teklif vermesine rağmen kaybetmesi sonucunda KİK’e müracaat ettiğini, ÖZENSAN isimli firmanın KİK’e itirazını Adalet Bakanlığından öğrendiğini kendisi sınır değeri üzerindeki ilk firma olması ve ÖZENSAN firması ile arasında 2.000.000 TL fark olması sebebiyle hakkını aramak adına ve Devletin lehine olması amacıyla KİK’e müracaatta bulunduğunu. itirazının red edildiğini bununun üzerine Bölge İdare Mahkemesine müracaatta bulunduğunu, ancak müracaat süresi geçtiğinden dolayı davayı kaybettiğini. KİK’ten her hangi bir görevliden bu konu ile ilgili olarak kesinlikle bilgi veya yardım almadığını, çalışanı İbrahim FELEK’in talebiyle Mersin de yapılacak olan ihaleye katıldığını kazanırsa bu şahsa taşeronluk vereceğini. İbrahim FELEK’in bu isteği üzerine ihaleye şartname alarak iştirak ettiğini, bu yapılacak ihalenin küçük iş olması sebebiyle teklifi oldukça yüksek tuttuğunu ve bu yapılan ihalede sonuncu firma olduğunu. İhaleyle ilgili olarak diğer firmalar itiraz edince KİK’e başvurduğunu, bu şahısların hiç birisi ile firması lehinde olacak bir konu ile ilgili olarak yüz yüze veya telefon ile görüşme kesinlikle yapmadığını. Bu şahıslar ile tanıştığı süre sonrasında 5 – 6 kez öğlen yemeğinde Zeynel Köftecisi, Fevzi Hoca, Çiçek Lokantası ve Göksu Restoran isimli yerlerde yemek yediklerini, yemek masraflarını hep kendisinin ödediğini. Ali KAYA, Şenol VARÜRER ve Osman TURNA isimli şahısların işyerine hiç gelmediklerini bir veya iki kez Ali KAYA’nın KİK’teki makamına randevu alarak gittiğini, bu şahısların hiçbir şekilde tatil ve benzeri masraflarını karşılamadığını, hayatı boyunca da hiçbir kimseye rüşvet vermediğini, Serel isimli firmanın ihaleyi kazanması ile ilgili olarak hiçbir şekilde müdahalesi olmadığını. Şenol VARÜRER isimli şahıs ile yapmış olduğu görüşmede geçen konuların bu olay ile hiçbir alakası olmadığını. Ayrıca Ekintaş isimli firma sahibinin hemşerisi olduğunu, ticari ilişkileri olduğunu. Böyle bir müdahale ile Ekintaş firmasının kaybetmesini sağlamasının duyulması halinde ticari bir ilişki olan ve aynı zamanda hemşerisi olan firmayı kaybetmesine sebep olacağını. Bundan dolayı kesinlikle böyle bir girişimi olmadığını, Adalet Bakanlığınca açılan Bandırma Cezaevi ihalesinde 4. en iyi teklif veren firma olduğunu ve her ne kadar ihaleye talipli olsa da ihaleyi açan kurumun Devletin kârına karar verdiğinden dolayı her hangi bir itirazda bulunmadığını. Ancak daha sonra bu yapılan ihalede kendisinden sonra 5. sırada bulunan ÖZENSAN isimli firmanın ihaleye itiraz ile ilgili olarak KİK’e itiraz dilekçesi verdiğini diğer Müteahhit arkadaşlardan öğrendiğini Özensan firmasının itirazının KİK tarafından olumlu kabul edilmesini veya bu ihalenin Özensan isimli firmaya kalacağını düşünmediğinden dolayı her hangi bir itirazda bulunmadığını, çünkü kurumda ihaleyi kazanan Bahadır – Aras iş ortaklığı ile Özensan arasında yaklaşık 4.000.000 TL civarında fark olduğunu, Sonradan Özensan isimli firmanın KİK’ e yaptığı itiraz sonrası ihalenin bu firma lehine sonuçlandığını öğrenmesi üzerine bu ihale ile ilgili olarak KİK’e itiraz ettiğini ama KİK süresinde itiraz etmediği için (Özensan firması gibi) itirazının Oy birliği ile red edildiğini, Bu aşamadan sonra idare mahkemesine gittiğini ancak mahkemenin KİK’ in kararının onayladığını, sonuç olarak kendisinden sonra ihalede teklif veren firmada bu ihale kaldığını bu yapılan işlem sonrasında Devlet’te 4.000.000 TL civarında zarara uğradığını. Zeynel Köfte isimli yerde buluşmalarında ve yaptıkları görüşmelerde, yemeğe katılan Şenol VARÜRER, Osman TURNA ve Ahmet isimli soy ismini bilmediği şahıslardan Ahmet isimli şahsın KİK’te faaliyet gösteren Sendika ile ilgili olarak bir atanmasının yapılması amacı ile kendisinden siyasi bir bağlantı sağlamasını istediklerini, ancak her hangi bir Siyasi boyutta yardımcı olmadığını, bugüne kadar bu ismi okunan şahıslardan hiçbir şekilde ihale ile ilgili olarak hiçbir görüşmesinin olmadığını, Şenol VARÜRER ile yaptığı görüşmede Mahkeme boyutu ile ilgili olarak söylediğinin de KİK’in yaptığı yanlış ile ilgili olarak sitenden dolayı, teselli etmek amacıyla Mahkeme boyutunda bu ihaleyi kazanabileceğini söylediğini. Şenol VARÜRER isimli şahıs veya başkaca hiçbir şahsın kendisinin yapmış olduğu itirazlar ile ilgili olarak yön veya akıl vermediklerini, Kaldı ki böyle bir çıkar amaçlı örgüt üyeleri ile yasal olmayan bir ilişki içerisinde olsaydı, ihalenin kendisinde kalacağını, kesinlikle hiçbir örgüte bağlı biri olmadığını. Kesinlikle hiçbir kimseye rüşvet vermediğini. Suçlamaları kabul etmediğini beyan etmiştir.

Şüpheli Hikmet KIZILCA ifadesinde özetle; Nursoy firmasında Koordinatör olarak çalıştığını ve aylık ortalama 12.000TL maaş aldığını. Ali KAYA’ yı İller Bankası Genel Müdür yardımcısı olduğu dönemde 2004 yılında tanıdığını iş dışında bir irtibatlarının olmadığını, Şenol VARÜRER’ i İller bankasında çalıştığı dönemde tanıdığını, 2010 yılında bir TCDD ihalesi ile ilgili olarak Nursoy firmasının itirazda bulunduğunu, Mevzuatla ilgili bilgi almak için patronu olan Orhan NURDOĞAN ile birlikte KİK de bulunan odasına ziyarete gittiğini. Ancak şahsın bilgi veremeyeceğini söylediğini Bu ihale ile ilgili KİK müracaatlarına red kararı verildiğini bu kararla ilgili 1.Bölge İdare Mahkemesine gittiklerini, mahkemenin KİK in vermiş olduğu kararı iptal ettiğini ve kurumla sözleşme imzalayarak yukarıda anlattığı işe başladıklarını. yaklaşık 1-1,5 senedir hiç görüşmediğini. Osman TURNA ‘yı İller Bankasından tanıdığını ancak ilişkisi olmadığını, Binali ÖZDOĞAN’ ın firma sahibi olduğunu bildiğini ancak irtibatı olmadığını, Ali KAYA ve Şenol VARÜRER ile KİK te bulunan dosyaları ile ilgili görüştüğünü. dosyanın akıbeti hakkında fikirlerini sorduğunu. Kendisine kurulda görüşüleceğini söylediklerini. Şenol VARÜRER ile Liva ve Mado pastanesinde buluşmalarında Firmasının dosyası ile alakalı bir görüşme yapmadığını. Şenol VARÜRER e kesinlikle navigasyon cihazı ve telefonunun değişim farkını ödemediğini.Okunan görüşmelerin bir kısmını da hatırlamadığını, Görüşmelere yansıdığı gibi Ali KAYA ile bürosunda görüştüğünü. Bu görüşmenin yaklaşık 5 dakika sürdüğünü ve TCDD nin halen yapmış olduğu işini sorduğunu, Şahsın kurulda görüşüleceğini, kararın oradan çıkacağını söylediğini. herhangi farklı bir bilgi vermediğini, Kolin inşaat firması ile hiçbir ilişkisi olmadığını, Kolin inşaat firmasını sadece aynı sektörde faaliyet göstermelerinden dolayı tanıdığını. Kolin İnşaat firmasına ait telefonlarla yaptığı görüşmeleride hatırlamadığını. Suçlamaları kabul etmediğini. Kesinlikle kimseye aracılık yapmadığını ve menfaat sağlamadığını. Ali KAYA ve Şenol VARÜRER ile patronu Orhan NURDUHAN ile birlikte görüştüklerini ancak şahısların bilgi veremeyeceklerini söylediklerini. Daha sonra yaptığı görüşmelerde ise dosyanın kurulda görüşülüp görüşülmediğini sorduğunu. Bu sonucunda zaten internettende açıklandığını. Beyan etmiştir.

Şüpheli Alaattin SARPKAYA ifadesinde özetle; Ali KAYA isimli şahsı KİK’de üye olarak gıyabında tanıdığını, Hiçbir ilişkisinin olmadığını, Osman TURNA isimli şahısla Ankara’ ya bir ihale için 4-5 ay kadar önce yaz aylarında geldiği sıralarda, Aytekin KARAKAYA’ nın Orman Bakanlığının yakınlarında bulunan bir lokantada verdiği yemekte tanıştığını, Ferit RIZVANOĞLU isimli şahsın Fermak firmasının sahibi olduğunu, bu şahısla 2007-2008 yılları arasında o zamanlar ortağı olan kişi tarafından tanıştırıldığını, Muammer DÜLGER isimli şahısla Ferit RIZVANOĞLU ile ortak girişim yaptıkları dönemlerde tanıştıklarını, Aytekin KARAHAN isimli şahsın sektörden arkadaşı olduğunu, Hasan KARAKAYA isimli şahsın sektörden tanıdığı bir kişi olduğunu, Baltalimanı Atık Su Arıtma Tesisi Koku Giderme Ünitesi İnşattı ihalesine ORA İnşaat Firması ile ortak girişim olarak katıldıklarını, İhaleye verdikleri teklifin, ihale komisyonu tarafından açılan tekliflerin formüle edilmesi ile saptanan eşik değerin bir üstündeki firma olduğu, İhale Komisyonu eşit değerin altındaki firmalarda aşırı düşük fiyat sorgulaması yaptığı. Bu sorgulama neticesinde ilk üç firmayı eleyerek ihalede en düşük 4. fiyat olan ÖZSOY Firmasına işi verdiğini açıkladığı. kendilerinin de sınır değerin altındaki firmaların savunma yapmakta zorlanacağını, böyle bir karışık işte kamu ihale kanunun gereği olan prosedürlerin doğru olarak yerine getirilmediği kanaatimizle ihaleyi yapan İSKİ Genel müdürlüğüne itiraz ettiklerini, Özsoy Firmasının fiyat açıklamasını yeterli bulduğu için reddettikleri, kendilerin de Kamu İhale Kanunu gereği burada hak kaybına uğradığımızı düşünerek Kamu İhale Kurumuna itirazda bulunduklarını, KİK da itiraz sürecinden sonra haklı oldukları anlaşılarak ihalenin kendi firmalarına verildiğini, Özsoy firmasının da hatasını bildiği için idare mahkemesi veya başka bir kuruma itirazda bulunmadığını, KİK’e yapmış olduğu itirazla ilgili olarak herhangi bir kişiden yardım almadığını, tamamen kendi bilgi birikimi ve tecrübesiyle itirazlarını devam ettirerek sonuca ulaştıklarını, Kimsenin firmaları adına KİK nezdinde girişimde bulunmadığını, bu ihale ilgili olarak başta Ali KAYA ve Şenol VARÜER ile Osman TURNA isimli şahıslar ve kurumda görevli bir başka şahısa hiçbir maddi menfaat temin etmediğini, İtiraz süreci öncesinde veya sonrasında adı geçen şahıslarla telefon İrtibatının veya şahsen görüşerek bir irtibatının olmadığını, kendisine isnat edilen KİK da görevli Ali KAYA, Osman TURNA, Şenol VARÜER isimli kişiler ile “Fevzi Hoca” isimli lokantada buluşarak bahse konu ihalenin itiraz sürecinin kendi lehlerinde çıkması amacı için rüşvet pazarlığı yapıldığı ile ilgili olarak, kendisinin Ankara’ ya DSİ’ de ismini hatırlayamadığı bir ihaleye katılmak için geldiği sırada İhale saatine kadar davet edildiği yemeğe katıldığını, İtiraz başvurularının KİK’de görüşülme tarihi ile görüşme tarihinin arasındaki 1 haftalık bir zaman bulunmasının tamamen tesadüf olan bir tarih olduğunu, Yemekte KİK ile ilgili bir konu görüşülmediğini, kendisini Aytekin KARAHAN isimli arkadaşının davet ettiğini, bu masada yemek yediği kişilerden sadece Osman TURNA ile tanışıklıklarının olduğunu yemekte 1 saat kalıp ayrıldığını, kendisine isnat edilen suçların tamamını reddettiğini, kanunlara uygun şekilde itirazlarımı yaptığını, Sürecin birkaç kez başa dönmüş olmasına rağmen haklı olduğunu düşündüğünden itirazının arkasında durduğunu, Söz konusu dosyalar incelendiğinde haklılığının görüleceğini, kendisinin her ay ortalama iki üç tane ihaleye katıldığını, Hepsinde de hakkına razı olduğunu, Sadece bu işte haksızlığa uğradığımı düşünerek KİK’ na itirazda bulunduğunu, 9 üyenin oy birliğiyle itirazım haklı görüldüğünü, Hiçbir şekilde para veya değerli bir eşyayı rüşvet olarak kimseye vermediğini, Vereceğini taahhüt etmediğini, Hiçbir yasa dışı örgüte üye olmadığını, Suçlamaları kabul etmediğini, beyan etmiştir.

Şüpheli Muammer DÜLGER ifadesinde özetle; İnşaat Mühendisi olduğunu, 1990 tarihinde Fermak İnşaat şirketinde Teknik Müdür olarak çalışmaya başladığını, Fermak Firması adına kayıtlı 0532 465 44 49 numaralı hattını kullandığını, yurt içinde değişik illerde şantiyesi bulunan Fermak Şirketinin çalışanı olarak İstanbul dışına gittiğini, Şenol VARÜER isimli şahsı Osman Nuri YILMAZ ile bürosuna geldiğinde tanıdığını, sonrasında da KİK’deki makamında ziyaret ettiğini, Ferit RIZVANOĞLU’nun Fermak Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu, Osman Nuri YILMAZ ile patronu Ferit bey vasıtasıyla İstanbul ofiste işle ilgili görüştüğünü, bu şahsın ne iş yaptığını bilmediğini, Binali ÖZDOĞAN’ın ortak girişim yaptıkları Özdoğanlar Firmasının sahibi olduğunu, bu şahsın patronu Ferit beyle görüştüğünü, diğer şahısları tanımadığını, Dumlupınar-Altıntaş yol yapım ihalesinin EZE+METGÜN iş ortaklığında kaldığını, ihaleyi düzenleyen Karayolları 3. Bölge Müdürlüğüne, aşırı düşük savunmalarının uygun yapılmadığı gerekçesiyle itiraz ettiklerini, ihalenin kendilerinde kalması amacıyla herhangi bir kişi veya kurumla irtibata geçmediğini, Ferit RIZVANOĞLU veya Osman Nuri YILMAZ’ ın da irtibata geçip geçmediğini bilmediğini, ihaleler ile ilgili yaptığı görüşmeleri hatırlamadığını, Ferit RIZVANOĞLU ile KİK yetkilileri arasındaki rüşvet ilişkisi ile ilgili bilgisinin olmadığını, Şenol VARÜER ve Ali KAYA isimli şahısların İstanbul’ a geldiklerinde konaklama masraflarının Fermak firması tarafından karşılanıp karşılanmadığını bilmediğini, çalıştığı Fermak firması, KİK ve diğer kurumlar arasındaki bu tür ilişkilerden bilgisinin olmadığını, Osman Nuri YILMAZ’a KİK ve ihale makamlarına verecekleri itiraz başvuru yazılarını vermeden önce patronu Ferit beyin talimatı ile danıştığını, ancak hangi ihaleler olduğunu net olarak hatırlamadığını, Osman Nuri YILMAZ ve Ali KAYA’nın 15.12.2010 günü Rigel isimli Balık Restaurantında Osman Nuri YILMAZ’ın Ali KAYA’ya verdiği çizgili, siyah renkli poşet hakkında bilgisinin olmadığı, 28.12.2010 günü saat:15.35 sıralarında teknik araçlarla yapılan izleme neticesi Ferit RIZVANOĞLU, Ali KAYA ve Osman Nuri YILMAZ’ın buluşup yaptıkları görüşme hakkında bir bilgisinin olmadığını, Osman Nuri YILMAZ’ ın Fermak firmasının işlerini neden takip ettiğini bilmediğini, Osman Nuri YILMAZ ile ihaleler, dosyalar ve yapılan itirazlar hakkında yaptığı görüşmeleri hatırlamadığını, "Demiryolu İnşaatı İşine" ilişkin bölge idare mahkemesine başvurduklarını, İdari mahkemesinin kendi lehlerine karar verdiğini, Bölge idare mahkemesine başvuru yazısını kim hazırladığını bilmediğini, hukuki süreçle ile bilgisinin olmadığını, Ali KAYA, Şenol VARÜER ve Osman TURNA’nın hazırlanan başvuru yazısına teknik olarak katkıda bulunup bulunmadıklarını bilmediğini, KİK görevlilerinin Fermak firması tarafından Hamdi Restoran isimli lokantaya götürülerek yemek yedirilmesi olayı ile ilgili bilgisinin olmadığını, Osman Nuri YILMAZ ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi, DLH tarafından yapılan Marmaray Gebze-Halkalı, Aydın çevre yolu ve Kahramanmaraş-Göksun yol ihaleleri ile ilgili sürecin yasal yollarla değil ikili ilişkiler kullanılarak çözüldüğü ve uğraşan ve yorulanlar olduğu hakkında yaptığı görüşmeyi hatırlamadığını, Patronu Ferit ile Karayolları Göksun işi şeklinde bahsedikleri KİK tarafından iptal edilen ihale sürecini hatırlamadığını, Osman Nuri isimli şahısla, KİK görevlisi Şenol VARÜER’ in kendisine kurumda gizli kalması gereken bilgileri verdiği ve şirketin yapacağı itiraz buşvurusu ile ilgili bilgiler verdiği ve yardım ettiği şeklinde yaptığı görüşmeleri hatırlamadığını, Osman Nuri YILMAZ ile arasında yapılan demiryolu hattının rehabilitasyon tarafından düzenlecek ihale hakkında yaptığı görüşmeleri hatırlamadığını beyan etmiştir.

Şüpheli Aytekin KARAHAN ifadesinde özetle; 2007-2011 yılları arasında Gebzede faaliyet gösteren Mass firmasında mali işler müdürü olarak çalıştığını, Ali KAYA, Şenol VARÜRER ve Osman TURNA isimli şahısları KİK’ de görevli olduklarından dolayı, Hasan KARAKAYA ve Sedat SOYBAY isimli şahısları Mass firmasından görev yaptığından dolayı tanıdığını, Osman Nuri YILMAZ isimli şahıs ile bir defa tasadüfen Ali KAYA’ nın ziyaretini gittiğinde karşılaştığını, Alaattin SARPKAYA isimli şahsı beş yıldan bu tarafa tanıdığını, diğer şahısları ise tanımadığını, Mass firmasının uluslararası ihaleler ağırlıklı olmak üzere zaman zaman yurt içi kamu işlerini de yaptıklarını, firmanın girmiş olduğu ihaleler ile ilgili bir yetkisinin olmadığını, ancak bazı zamanlarda ihale sonuçları ve itirazlar ile ilglili kamu ihale kurumu yetkilileri ile görüşerek fikir alış verişinde bulunduğunu, Mass firmasının ihalelere yapmış olduğu itirazlar ile ilglili KİK’de görevli Ali KAYA, Şenol VARÜRER ve Osman TURNA isimli şahıslarla firmaları lehine olacak bir konu hakkında yüz yüze veya telefonla görüşme yapmadığını, Mass firmasından 21 Kasım 2011 yılı itibariyle işten ayrıldığını, bu nedenle Ali KAYA, Şenol VARÜRER ve Osman TURNA isimli şahıslara yılbaşı hediyesi olarak saat alınmasına firma adına hediye alınmasına Mass firması çalışanı Hasan KARAKAYA tarafından karar verildiğini, ayrıca Hasan KARAKAYA’nın Osman TURNA isimli şahsa cep telefonu almak için Osman TURNA’ ya verilmek üzere 5.000 TL parayıda yine Sevgi VARÜRER isimli şahsın adına gönderdiğini, telefon görüşmelerinde geçen Orhan olarak bahsettiği şahsın Osman TURNA, Şahin olarak bahsettiği şahsın ise Şenol VARÜRER isimli şahıslar olduğunu, Şenol VARÜRER’in Mass firması adına kendisinden 3D televizyon gözlüğü istediğini ancak göndermediğini, cep telefonu alınması için ise Hasan KARAKAYA tarafından düşünülerek Osman TURNA’ ya verilmek üzere 5.000 TL para göderildiğini, Hasan KARAKAYA’nın kendisini arayarak Şenol VARÜRER’ in para ihitacı olduğundan dolayı para istediğini ancak bu paranın verilmediğini, KİK görevlilerine verilen telefonların Hasan KARAKAYA tarafından hediye amacı ile verildiğini bildiğini, bu telefonların KİK görevlilerine ulaşıp ulaşmadığını ise bilmediğini, ayrıca bu telefonlara ödenilen paranın da Mass firması tarafından fatura edildiğinden bilgisinin olmadığını, Mass firmasında birlikte çalıştığı Hasan KARAKAYA’nın kendisine Ali KAYA, Şenol VARÜRER ve Osman TURNA isimli şahıslara hediye amaçlı televizyon ve tablet bilgisayar alalım dediğini, kendisininde okey vermesi üzerine Hasan KARAKAYA’nı KİK görevlilerine verilmek üzere bir tanesine 3D boyutlu, diğerlerinin ise normal televizyon ile 3 adet tablet bilgisayarı aldığını söylediğini, kendisinide KİK görevlilerinin adreslerini Osman TURNA’dan alarak Hasan KARAKAYA’ya verdiğini, Hasan KARAKAYA’nın almış olduğu televizyon ve bilgisayarları KİK görevlilerine gönderdiğini, bunların ödemesinin Mass firması tarafından yapıldığını ve Mass firması adına fatura kesildiğini, Hasan KARAKAYA’nın ifadesinde kendisi hakkında yalan beyanda bulunduğunu, Telefon görüşmelerine yansıyan Şenol VARÜRER isimli şahsın firmaları adına kendisinden 3d televizyon gözlüğü istemiş ise de, bu durumun telefonda kaldığını, şahsa gözlük almadıklarını, Hasan KARAKAYA isimli şahıs ile yapmış olduğu telefonda Şenol VARÜRER’ in paraya ihtiyacı olduğunu, kendisinden borç adı altında para istediğini, kendisininde para olmadığını, Hasan KARAKAYA’ ya Şenol VARÜRER’ e borç adı altında para verebilirmisin dediğini, bu durumun gerçekte yalan olduğunu, sevdiği bir arkadaşının paraya ihtiyacı olduğu için Hasan KARAKAYA’ ya böyle bir yalan söylediğini, 3 adet IPhone marka cep telefonlarının Ali KAYA, Şenol VARÜRER ve Osman TURNA isimli şahıslara rüşvet adı altında verilmediğini, Hasan KARAKAYA tarafından hediye amaçlı verildiğini düşündüğünü, belirtilen telefoncuya gitmediğini, telefoncuyu tanımadığını, konunun muhatabı Hasan KARAKAYA isimli şahıs olduğunu, Ali KAYA isimli şahsın şoforü olarak belirtilen Hüseyin ÖZDAMAR isimli şahsı tanımadığını, telefon ödemelerini kimin yaptığını bilmediğini, telefonların Mass firması adına fatura edildiğinden haberinin olmadığını, Metin ÖZKAHRİMAN isimli telefon işletmecisinin ifadelerinin doğru olmadığını, Kamu görevlilerine alınan kol saati, verilen para ve alınan cep telefonlarıyla ilgili Mass firmasın sahibi Sedat SOYBAY isimli şahsa bilgi vermediğini, böyle bir yetkisinin bulunmadığını, belirtilen materyallerin Mass firması adına fatura edildiğinden Hasan KARAKAYA isimli şahsın Sedat SOYBAY’ a veya diğer ortaklarına haber verdiğini düşündüğünü, Hasan KARAKAYA isimli şahsın firma adına satın alma yetkisi bulunduğunu, Hasan KARAKAYA isimli iş arkadaşının kendisine KİK’ de görevli olan Ali KAYA, Şenol VARÜRER ve Osman TURNA isimli şahıslara hediye amaçlı televizyon ve tablet bilgisayar alalım dediğini, kendisinin de hiçbir amaç gütmeden Hasan KARAKAYA’ nın beyanına katıldığını, bunun üzerine Hasan KARAKAYA’ nın kendisine telefon açarak bir tanesinin 3d boyutlu, diğerlerini ise normal televizyon aldığını, bunun haricinde adı geçen şahıslara 3 adet de tablet bilgisayarı aldığını söylediğini, Hasan KARAKAYA isimli iş arkadaşının adı geçen şahısların adına belirtilen televizyon ve tablet türü bilgisayarları KİK görevlilerinin adreslerine gönderdiğini, bunların ödemelerini Mass firması adına Hasan KARAKAYA’ nın yaptığını ve yine bu firmaya fatura edildiğini bildiğini, belirtilen materyallere telefonda kitap dediğini hatırlamadığını, Ali KAYA, Şenol VARÜRER ve Osman TURNA isimli şahıslarla herhangi bir fikir ve eylem birliği içerisinde bulunmadığını, herhangi bir şahısla çıkar ilişki içerisine girmediğini, Ali KAYA adına kendi parasıyla uçak bileti aldığını, aynı şahısla İstanbul iline uçtukları için uçaktan indikten sonra Ali KAYA isimli şahsın kendisine uçak biletinin parasını iade ettiğini, Şenol VARÜRER isimli şahısla yapmış olduğu telefon görüşmelerinin içeriğinden KİK’de inceleme aşamasında olan bir ihale dosyasının kurul gündemine alınacağı anlaşılmış olabileceğini, ancak kendisinin bu şahıs ile böyle bir görüşme yaptığını hatırlamadığın, Osman TURNA isimli şahıs ile görüştüklerinde kendisinin Ankara'ya geleceğini söylediğini, çalışmış olduğu firmanın uluslararası ihale kapsamında iş yaptığını, bu projelerin işlerini takip etmek için sık sık Ankara’ya geldiğini, büyüğü olduğunu düşündüğü Ali KAYA, Şenol VARÜRER ve Osman TURNA isimli şahısları ziyaret ettiğini, şahıslarla birlikte Ankara'da birkaç kez yemek yediğini, yemek masraflarını bazen kendisinin bazende KİK görevlileri olan şahısların ödediğini, Hüseyin GEZER isimli şahsı tanıdığını, ancak bu şahısla bir iş ilişkisin olmadığını, bu konunun Hasan KARAKAYA isimli şahısla ilgisinin olduğunu, kendisiyle bir alakasının olmadığını, belirtilen konuyla ilgili olarak KİK görevlileri ile görüşmediğini, Hasan KARAKAYA isimli şahsın bu konuyla ilgili olarak kendisi hakkında vermiş olduğu beyanların tamamının asılsız olduğunu, Adana işi ile ilgili firmalarıınn büyük haksızlığa uğradıklarını, bu yüzden firmalarının haksızlığa tahammül edemediği için KİK’ e başvurduğunu, kesinlikle bu konu hakkında KİK görevlileri ile görüşme yaparak firmalarıınn lehine olacak bir karar çıkartılmasını sağlamadığını, Ali KAYA’ nın Karadenizli olduğunu, kendisinin de Trabzonspor takımını tuttuğu için Ali KAYA ile birlikte maçı Gaziantep ilinde seyredebilirmiyiz dediğini, Ali KAYA’ nın kendisinin teklifini kabul ettiğini, birlikte uçakla Antep'e gittiklerini, belirtilen maçı birlikte seyrettiklerini, belirtilen uçak biletlerinin Hasan KARAKAYA isimli şahsın Mass firması adına aldığını, Ali KAYA’ nın Umre’ ye gideceği bir zamanda bir büyüğü olarak kendisine hayırlı yolculuklar dilemek için Ankara ilinde ziyaret etme gereği duyduğunu, Ali KAYA’ yı Kızılcahamam ilçesinde bulunan bir kaplıca tesisinde ziyaret ettiğini, otel için Hasan KARAKAYA isimli iş arkadaşının Şenol VARÜRER ve ailesinin konaklaması için rezervasyon yaptırdığını, belirtilen itiraz sonrası KİK’ in firmaları adına lehte bir karar vermiş ise de Adana Belediyesi yetkililerin bu işi kendilerine vermediklerini, Adana ASKİ tarafından yapılan "İçme Suyu Temin Sisteminin Bakım-Onarım ve İşletilmesi İşi" İhalesiyle ilgili olarak Ali KAYA, Şenol VARÜRER ve Osman TURNA isimli şahıslara Mass Firması yetkilileri olarak 15.000 TL tutarında maddi menfaat temin ettikleri suç içerikli telefon görüşmelerini hatırlamadığını, "Gebze Atıksu Arıtma Tesisinin Hizmet Alımı Yolu İle İşletilmesi" İhalesiyle ilgili olarak o dönem patronu olan Sedat SOYBAY’ın kendisine vermiş olduğu talimatları dikkate almadığını, telefon görüşmelerinden belirtilen konuyla ilgili olarak herhangi bir KİK görevlisi ile görüşme yapmadığını, herhangi bir kamu görevlisine rüşvet adı altında para vermediğini, Osman TURNA’ nın oğlunun düğünü için İsmail TÜRÜT isimli şahsı ayarladığının doğru olduğunu, her ne kadar telefon görüşmelerinde İsmail TÜRÜT’ e düğün için 5.000 TL parayı kendisinin vereceğini iletmiş olsa da belirtilen parayı İsmail TÜRÜT’ e vermediğini, Osman TURNA isimli şahsın düğün takılarından adı geçen şahsa 5.000 TL parayı kendisinin verdiğini, Osman TURNA ve Şenol VARÜRER isimli şahısların kendilerine ve ailerine konaklamaları için yapmış oldukları rezervasyonları ve bu konaklama ücretlerinin Mass firması tarafından ödendiği anlaşılan tüm telefon görümelerini hatırlamadığını, KİK’de taraf oldukları herhangi bir ihale dosyasıyla ilgili olarak Ali KAYA, Şenol VARÜRER ve Osman TURNA isimli şahıslarla irtibata geçtiği suç içerikli konuşmaları hatırlamadığını, Osman TURNA, Alaattin SARPKAYA ve Osman TURNA isimli şahıslarla bir mekanda buluştuklarını ancak adı geçen bu şahıslarla yapılan suç içerikli konuşmaları hatırlamadığını, Mass firmasının yönetecisi olmadığını, belirtilen firmada maaşla çalışan bir personel olduğunu, bu firmadan 21.11.2011 günü ayrıldığını, herhangi

bir suç örgüte üye olmadığını, KİK görevlileri olan şahıslara rüşvet adı altında para veya başka bir şey almadığını, adı geçen KİK görevlilerine gönderilen televizyonlar, telefonlar, Ipad bilgisayarlar ve kol saatleri ile Osman TURNA’ nın telefon alması için gönderilen 5.000 TL paranın hediye amaçlı olduğunu, herhangi bir ihaleye fesat karıştırmadığını, KİK görevlileri olan Ali KAYA, Şenol VARÜRER ve Osman TURNA isimli şahıslara da rüşvet adı altında para vermediğini, isnat edilen tüm suçlamaları kabul etmediğini beyan etmiştir.

Şüpheli Hasan KARAKAYA ifadesinde özetle; Maas firmasında Adana işletme koordinatörü olarak çalıştığını, Ali KAYA isimli şahsı KİK’de görevli olduğunu ismen bildiğini, Aytekin KARAHAN ve Sedat SOYBAY’ı çalışmış olduğu Maas isimli firmadan tanıdığını, diğer şahısları tanımadığını, Mass A.Ş’ nin ortaklarının Mithat AKKAYA ve Sedat SOYBAY olduğunu, kendisinin şirket ile bir ortaklığının olmadığını, kendisinin maaş ile çalıştığını, ihaleler ile ilgili işleri şirketin Gebze’de bulunan ihale departmanını ilgilendiğini, kendisinin ihaleler ile ilgilenmediğini, ihaleler ile ilgili itirazların yapıldığı KİK’de hiçbir görevli ile irtibatlı olmadığının, Aytekin KARAHAN’ın irtibat kurduğu KİK’de görevli olduğu belirtilen Ali KAYA, Şenol VARÜRER ve Osman TURNA isimli şahısları kendisinin tanımadığını, KİK’de görevli şahıslar ile firma arasındaki irtibatlardan bilgisinin olmadığını, Ali KAYA, Şenol VARÜRER ve Osman TURNA isimli şahıslara verilmek üzere kargo ile gönderilen 5000 TL para ve 3 Adet saatin gönderildiği ile ilgili kendisinin bu şahısları tanımadığını, ancak iş arkadaşı Aytekin KARAHAN’ın kendisini telefon ile arayarak kendi adına bir hediye gönderip göndermeyeceğini sorduğunu, kendisinin de gönderebileceğini ancak ne hediye alacağını sorduğunda “üç adet kol saatini sana vermiş olduğum adrese benim adıma gönder” dediğini, Kendisinin de Adana’dan 3 Adet saat aldığını, saat almış olduğu firmanın da bizim adımıza kargo ile saatleri gönderebileceklerini söylediklerinden, kendisinin de bulunu kabul ettiğini ve Aytekin KARAHAN’ın talimatı ile saatlerin konduğu kutu içerisine 5000 TL para koyarak kolileri gönderttiğini, saatlerin parasını çalışmış olduğu Mass firmasının hesabından yaptığını, Göndermiş olduğu saatlerin ve paraların polisler tarafından saatlerine faturasının olmadığı beyan edilerek el konulduğunu, bu konuyu konuşmak için Ankara’ya geldiğini ve Ayhan KARAHAN ile buluştuklarında, masalarına ismini bilmediği bir şahsın gelerek oturduğunu, bu şahsın ismini Şenol VARÜRER olduğunu Emniyette öğrendiğini, Aytekin KARAHAN’ın masaya oturan şahsa sana parayı ve saati gönderen bu şahıs diyerek kendisini tanıttığını, Şenol VARÜRER’in eşi Sevgi VARÜRER adresinin yaklaşık bir yıl önce Aytekin KARAHAN’ın Gaziantep’ten baklava ve fıstık göndermek için verdiğini bu nedenle adresin kendisinde olduğunu, Aytekin KARAHAN’ın kendisinden Ankara’ya iki adet 3D televizyon gözlüğü göndermesini istediğini ancak göndermediğini, Hüseyin GEZER isimli şahsı tanımadığını, patronu Sedat SOYBAY’ın kendisine bir ihalede hakkının yenildiğini, bununla ilgili olarak kendisine herhangi bir yardımda bulunabilirmiyiz dediğini, bu nedenle Hüseyin GEZER’in kendisini aradığını, ihale ile ilgili evrakları gönderdiğini, kendisini evraklara baktığında anlamadığı için Aytekin KARAHAN’ın aradığını ve fikir sorduğunu, Aytekin KARAHAN kendisine bu konuyu halledecek şahısların olduğunu, bunun karşılığında da Hüseyin GEZER’ in 60.000 TL gibi bir parayı gözden çıkartması gerektiğini söylediğini, kendisinin de konuyu Hüseyin GEZER’e ilettiğini, ancak Hüseyin GEZER’in bu parayı göndermediğini, Aytekin KARAHAN’ın bu parayı kimlere ne şekilde vereceği konusundan bilgisinin olmadığını, Aytekin KARAHAN’ın KİK görevlilerine Mass firması adına rüşvet verip vermediğinden bilgisinin olmadığını, ayrıca hediye olarak alınan telefonlardan da bilgisinin olmadığını, Aytekin KARAHAN’ın Mass firmasının eski mali işler müdürü olması sebebiyle kendisini telefon ile arayarak Ankara’da bazı şahıslara hediye olarak televizyon almak istediğini, bu nedenle televizyon markaları ve fiyatları konusunda araştırma yapmasını istediğini, daha sonra Aytekin KARAHAN’ın talimatı ile 3 Adet televizyonu kendi kredi kartından ödeme yaptığını ancak faturalarını Mass firması adına kestirdiğini, televizyonları kargo ile Aytekin KARAHAN’ın vermiş olduğu adreslere kendi talimatı ile Bimeks mağazası görevlilerinin gönderdiğini, bu televizyonların kimlere gönderildiğini bilmediğini, ilerleyen günlerde Mass firmasının televizyonların parasını kendisine gönderdiğini, daha sonra Aytekin KARAHAN isimli şahsın kendisine “64 GB kapasiteli 3 adet Ipad tablet bilgisayar al” demiş olabileceğini ancak kendisinin bu bilgisayarları alıp göndermediğini, Aytekin KARAHAN’ın KİK görevlilerine vermiş olduğu hediyelerden, bu şahıslara otellerde yer ayırtmasından, uçak bileti almasından bilgisinin olmadığını, kendisinin hiçbir zaman KİK görevlileri ile birlikte yemeğe gitmediğini, kendisinin hiçbir KİK görevlisine para göndermediğini, Osman TURNA’nın oğlunun düğününden, Aytekin KARAHAN”ın bu düğün için sanatçı ayarladığından ve masrafları Mass firmasının karşıladığından bilgisinin olmadığını, Aytekin KARAHAN’ın kendisini sürekli olarak arayarak otel rezervasyonu, uçak bileti aldırdığını, ancak kendisinin hiçbir zaman Mass firması adına ödeme yapmadığını, KİK’de görevli hiçbir personeli tanımadığını, tarafına isnat edilen suçlamaları kabul etmediğini beyan etmiştir.

Şüpheli Metin Mehmet AKIN ifadesinde özetle; İntaş firması yetkilisi olduğunu, Ali KAYA ve Şenol VARÜRER’i İller Bankasında çalıştıkları dönemden tanıdığını, KİK mevzuatı ile ilgili olarak çalışma yaptıklarını, zaman zamanda mevzuat ile ilgili telefon görüşmeleri yaptığını, şirketinin itirazı ile ilgili olarak internet sitesine düşüp düşmediğini öğrenmek için yaptığı görüşme olduğunu, şirketiyle ilgili ihale konularını kendisinin takıp ettiğini, şirketine ait itirazın Bölge idare Mahkemesinin vermiş olduğu kararın sonucunda söz konusu kararın KİK’na gelip gelmediği hakkında yapmış olduğu telefon görüşmesi olduğunu, şirketi adına yapmış olduğu itiraz ile ilgili olarak KİK görevlilerinin her hangi bir işlem hakkında yol göstermediğini, firması adına KİK’e iki adet itirazlarının olduğunu, her iki itirazın da aleyhte sonuçlandığını, Ali KAYA, Osman TURNA ve Şenol VARÜRER ile olan arkadaşlıklarının 2000 yıllarında dayandığını hir bir maddi menfaat ilişkilerinin olmadığını, suçlamaları kabul etmediğini beyan etmiştir.

Şüpheli Sedat SOYBAY ifadesinde özetle; Şüpheli Sedat SOYBAY ifadesinde özetle; Şüpheli Mass Firmasının Mithat AKCAN ile birlikte ortağı olduğunu, Hasan KARAKAYA’ nın Adana, Gaziantep ve Antalya’da almış oldukları ihalelerin takibi ve aynı zamanda Firmanın katılacağı ihaleler ile ilgili her türlü işlemleri yapmaya yetkili olduğunu, Aytekin KARAHAN’ ın firmanın kendisi ve ortağından sonra gelen 3. Adam olduğunu, firmanın harcamaları ve faturalarının kontrolü ile yetkili olduğunu, ayrıca ihalelere girmeye ihale süreçlerini takip etmeye yetkisinin bulunduğunu, yakalanan şahıslardan Aytekin KARAHAN ve Hasan KARAKAYA dışındakileri tanımadığını, iletişimin tespiti tutanaklarındaki görüşmelerin kendisini ilgilendiren kısımlarının yasal boyutta ihalelerin takibi şeklinde olduğunu, Aytekin KARAHAN ve Hasan KARAKAYA’ nın yetkilerini aşarak kendi bilgisi dışında bu suç örgütü ile irtibatta bulunduklarını yeni öğrendiğini, bu iki şahsın örgüt mensuplarına gönderdikleri hediyelerin tamamını yeni öğrendiğini, bunun dışında bilgisinin olmadığını, Aytekin KARAHAN isimli şahısın 2011 yılının 11. Ayında firmadan istifa ettiğini ve bütün yetkilerinin elinden alındığı bu tarih itibariyle firması adına hiç bir yetkisinin kalmadığını, iletişim tespit tutanaklarında okunan görüşmeler de Aytekin KARAHAN’ ın başka şirketler adına faaliyet göstererek kendilerine menfaat sağladıklarını anladığını hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini beyan etmiştir.

Şüpheli Osman Nuri YILMAZ ifadesinde özetle; Ali KAYA, isimli şahısı yaklaşık olarak 6-7 yıldır tanıdığını. Arkadaşı Ferit RIZVANOĞLU’nun sahibi olduğu Fermak firmasının KİK’e yapmış olduğu birkaç itiraz dosyasıyla ilgili olarak Ali KAYA ile görüştüğünü ve firma sahibini görüştürdüğünü, Bu görüşmede Fermak firmasının itiraza ilişkin belirlediği yol hakkında görüş sorduklarını.Şahısla dışarıda yemek yediklerinde genellikle masrafları kendisinin ödediğini. Ayrıca şahsın kendisine KİK Kurul başkanlığına atamasının yapılması için tavassutta bulunduğunu.ancak netice alamadıklarını.Şenol VARÜRER’ i yaklaşık olarak 2 yıldır Ali KAYA vasıtasıyla tanıdığını. KİK’te uzman olarak çalıştığını. gerek telefonla gerekse kullanmakta olduğu e-mail adresinden Fermak firmasının KİK’e yapmış olduğu itiraz dosyasıyla ilgili olarak görüş sorduğunu. Fermak firmasının KİK’e yapmış olduğu itiraz dosyalarındaki dilekçeleri üzerinde birkaç düzeltme yapmak için görüş aldığını.Osman TURNA’ yı yaklaşık olarak 2 yıldır Ali KAYA vasıtasıyla tanıdığını.Şahsı KİK’ de ziyaret ettiğinde Fermak firmasının KİK’e yapmış olduğu itiraza ilişkin bir görüş sorduğunu. Şahısın İstanbul’da oğlunun düğüne daveti üzerine katıldığını. Ankara’ya geldiğinde şahısla birçok kez yemek yediklerini. Aytekin KARAHAN isimli şahısla bu zaman kadar bir defa karşılaştıklarını. Ali KAYA, Şenol VARÜRER ve Osman TURNA ile Fevzi Hoca isimli restoranda yemek yerken bu şahsın da masalarına geldiğini.Muammer DÜLGER, isimli şahısı yaklaşık bir buçuk yıldır tanıdığını.Şahsın Fermak firmasında Teknik müdür olarak çalıştığını.Firmanın ihale itiraz işlerini takip ettiğini.Fermak firmasının KİK veya idareye yapacağı itiraz ve başvurular ile ilgili tarafına telefonla veya e-mail yoluyla düzenleyecekleri dilekçeler hakkında hazırlamış olduğu dilekçe örneğini gönderdiğini kendisinin de şahısın gönderdiği dilekçe örneğini e-mail ortamında veya şifai olarak KİK’ te uzman olarak çalışan Şenol VARÜRER’e göndererek görüşünü sorduğunu.Şenol VARÜRER’den aldığı bilgileri de bu şahısa aktardığını.Ayrıca bu şahısla İller Bankasının yapacağı ve Fermak firmasının katılacağı birkaç ihale ile ilgili görüşme yaptığını, Ferit RIZVANOĞLU isimli şahsın Fermak firmasının sahibi olduğunu, Kendisinin Ali KAYA, Şenol VARÜRER ve Osman TURNA ile samimi ilişkileri olduğunu bildiği için, Fermak firmasının KİK’e yapacağı veya idareye yapacağı itiraz dosyalarıyla ilgili olarak bu şahıslarla tanıştırmasını istediğini.Şahsa dostane olarak yardımcı olduğunu,Ferit RIZVANOĞLU’nu KİK’teki tanıdıkları ile tanıştırdığını.Daha sonrada Fermak firmasının KİK’e yaptığı ihale ile ilgili itiraz dilekçeleri hakkında şahısla bir çok kez görüşme yaptığını.KİK’teki tanıdıklarının tayin ve terfisiyle ilgili olarak Ferit RIZVANOĞLU’nun girişimde bulunması için ricacı olduğunu, KİK’e itirazda bulunan Fermak firması, Kutluyol firması,Taş yapı firması ve Asaş firması yetkilileri ile irtibatı olduğunu.Bu firmaların KİK’e yaptıkları itiraz ile ilgili olarak KİK’teki tanıdıklarıyla gerek telefonla, gerek yüz yüze gerekse e-amail yoluyla görüşmeleri olduğunu Ancak bu görüşmelerinin tamamen dostluk ve samimiyet çerçevesinde olduğunu, Bu firmalardan sadece Taş yapı firmasından 30.000TL para aldığını.Bu parayı KİK’teki personeline verilmek üzere aldığını firma yetkililerine söylediğini, ancak hiç birine vermediğini ,kendisinin harcadığını, Bunun haricinde Fermak firmasının taraf olduğu itiraz dosyalarıyla ilgili KİK’e geliş gidiş ve konaklama masraflarının bu firmanın karşıladığını, Fermak firmasından, Ali KAYA ve Şenol VARÜRER isimli şahısların seyahat , konaklama , yemek masraflarını karşıladığını.Ayrıca bu şahıslara yine Fermak firmasına fatura ederek birkaç defa giyecek eşyaları aldığını, Nakit para vermediğini.Osman TURNA’nın oğlunun İstanbuldaki düğününde bir Cumhuriyet altını taktığını bedelini Fermak firmasından temin ettiğini, KİK’deki görevlilerin seyahat,konaklama ve yemek faturalarını ödeme ve şahıslara kıyafet almasının sebebinin ;Fermak firmasının taraf olduğu ve KİK Kurulunda incelenmek üzere olan itirazlarına ilişkin, verdikleri bilgiler ışığında kendilerine jest yapmak amacıyla olduğunu, Fermak firmasının taraf olduğu ihalelerde KİK e yaptıkları itiraza ilişkin dilekçelerini düzenlemesi amacıyla Şenol VARÜRER ve Ali KAYA ile irtibata geçtiği, bu şahıslarla gerek yüz yüze gerekse e-mail yoluyla görüştüğü, şahısların itiraz dilekçelerini düzenleyerek tarafına gönderdiğini, kendisin de bu dilekçeleri aktardığı hususlarının doğru olduğunu. Şahıslara rüşvet vermediğini. Ancak çeşitli zamanlarda şahısların yol, konaklama, yemek masraflarını karşıladığı gibi muhtelif hediyeler de aldığını. Yapmış olduğu masrafları da Fermak firmasından tahsil ettiğini. Bu zamana kadar da fermak firmasının işlerini takip etmesinden dolayı bu firmadan 50.000 TL aldığını.Ayrıca Taşyapı firmasından 30.000TL para aldığını. Ve suç örgütü üyesi olmadığını. Beyan etmiştir.

Şüpheli Şeyhmus KAYA ifadesinde özetle: Yusuf KAYA ve Mustafa BAKIŞ isimli şahısları tanıdığını, diğer şahısların hiç birisini tanımadığını, Yusuf KAYA’ nın 1,5 – 2 yıl önce kendisinden 10.000 TL civarında borç para istediğini, Diyarbakır’da olduğundan dolayı kardeşi olan Ankara’da bulunan İbrahim KAYA’dan 10.000 TL’yi borç alarak Yusuf KAYA’a verdiğini, Şe-Ka Güvenlik Temizlik İnşaat Firması ile hiçbir ilgi ve alakasının olmadığını, firmanın babasına ait olduğunu, 2009 – 2010 yılında bu firmanın Adana Devlet Hastanesinin bir ihalesini aldığını, internet sitesinde bu ihaleye itiraz edildiğini görünce merakımdan Mustafa BAKIŞ'ı aradığını, Zira bu ihalenin olay tarihinden 1 yıl kadar önce yapılan bir ihale olup sözleşmesinin de yapılmış olduğunu, Buna rağmen niçin gecikmeli olarak itiraz edildiğini merak ettiği için Mustafa BAKIŞ'la bu görüşmeyi yaptığını. çünkü Mustafa BAKIŞ’ın KİK konuları ile ilgili olarak ilgilenen 5 – 6 tane hukuk avukatı olduğunu, Bu ihaleyle herhangi bir ilgisi olmadığını, KİK’te bulunan şahısları tanımadığından dolayı bu şahıslardan kesinlikle bilgi almadığını. Kendi işi veya bir başka firmanın işi ile ilgili olarak bugüne kadar KİK’e hiçbir şekilde bir konu ile ilgili olarak bilgi almak üzere müracaatta bulunmadığını ve KİK’te çalışanları tanımadığını, bilmediğini ve görüşmediğini, Kendisinin Cumhuriyet Savcılığına müracaatından 1 gün önce yani 14.03.2012 tarihinde annesinin bu konuyu söyleyene kadar arandığını bilmediğini, Yusuf KAYA ile yaptığı görüşmede; Mustafa BAKIŞ isimli şahsın bulunduğu yerlerde kendisi ile ilgili olarak Diyarbakır ilinde Tefecilik yaptığını söylemesi ile ilgili olarak Yusuf KAYA isimli şahsa Mustafa BAKIŞ ile bir araya geldikleri zaman Mustafa BAKIŞ’ı terslemesini ve bozmasını istediğini. Yusuf KAYA’ nın telefonla ne konuşuyorsun benle demesi ile ilgili olarak ne söylemek istediğini anlamadığını, hatırlamadığını, Bu görüşmede geçen konuların ihale ile ilgili olmadığını, Yusuf KAYA isimli şahsa her hangi bir konuda kendisine yardım etmesi üzerine bir isteği olmadığını, Bugüne kadar Mustafa BAKIŞ isimli şahsa çok borç para verdiğini. Her ayın 30’da SSK için kendisinden borç para aldığını. Bu aldığı borç parayı da ayın 2. – 3. iade ettiğini. şahsa 100.000 – 200.000 Euro borç para verdiğini. Kendisinin KİK’te incelenen ihale itirazları ile ilgili olarak bu güne kadar KİK’te hiçbir işi olmadığını. Mustafa BAKIŞ isimli şahıs ile geçen görüşmelerin normal gündelik konular ile ilgili olarak yapılan görüşmeler olduğunu. Mustafa BAKIŞ isimli şahıstan KİK ile ilgili olarak müdahil olmasını istediği veya yönlendirdiği hiçbir konu olmadığını. Yusuf KAYA isimli şahıs ile geçen görüşmelerin tamamının da vermiş olduğu borç para ile ilgili olan görüşmeler olduğunu, Mustafa BAKIŞ isimli şahsın KİK’te ki şahıslar ile irtibatı olup olmadığı konusunda hiçbir fikri olmadığını. Böyle bir olay ile ilgili olarak ta hiçbir kimseye rüşvet verme olayı da olmadığını.Kimseye haksız menfaat sağlamadığını. Tarafına okunan görüşmeler haricinde alacağı para ile ilgili olarak bir çok görüşme ve mesajları olduğunu, çünkü Yusuf KAYA isimli şahıstan borç olarak vermiş olduğu parayı almak üzere telefonda küfürleşme olayları olduğunu, hakaret vari mesajlar gönderdiğini ancak onların kendisine okunmadığını. Şayet bu mesajlar ve küfürlü konuşmaları da olsaydı olayı gerçek boyutu ile görülebileceğini isnat edilen konular ile uzaktan yakından hiçbir ilgisinin olmadığını beyan etmiştir.

Şüpheli Orhan NURDUHAN ifadesinde özetle: Yaklaşık 10 yıl önce İller Bankası Genel Müdürlüğünün bir inşaat işini yaptığı esnada hak edişler ile ilgili İller bankasında çalışan Ali KAYA ile görüştüğünü.Yaklaşık 1 yıl önce KİK na atandığını duyduğunu ve hayırlı olsun demek için KİK makam odasında ziyaret ettiğini. Bu ziyarete yalnız gittiğini. bunun dışında yüz yüze görüşmediğini ancak Irak’ta iş yapması ve orada beton santralleri olması nedeni ile bir kez Ali KAYA’nın kendisini telefonla aradığını ve orada iş yapan isimi hatırlamadığı bir Türk firması için beton alacağını, yardımcı olmasını istediğini. Bunun dışında Ali KAYA ile herhangi bir ilişkisi olmadığını. Yaklaşık 1 yıl kadar önce Sivrihisar-Emirdağ karayolu yapım işi ihalesine katıldığını ve 77 trilyonluk işe 33 trilyon teklif vererek ihaleyi kazandıklarını. zarar ettiği bir iş olduğunu, Bunun üzerine ihaleye teklif veren diğer firmaların KİK na itirazen şikayet başvurusu yaptıklarını, orada şikayetin reddine karar çıktığını ve ihaleyi kazandıklarını, idare ile sözleşme imzalayarak işi yapmaya başladıklarını ve işin halen devam ettiğini. Bunun dışında KİK da herhangi bir dosyaları bulunmadığını. Bu dosya ile ilgili olarak KİK da herhangi bir kişi ile görüşmediğini veya bir girişimde bulunmadığını, Yusuf KAYA yı şahsen tanımadığını. bu konu ile ilgili KİK da görevli hiç kimse ile herhangi bir görüşme yapmadığırnı. Hikmet KIZILCA yı da KİK da herhangi birisi ile görüşmek üzere göndermediğini kendisine böyle bir talimat vermediğini. 1250 çalışanı olduğunu. Hikmet inde bu çalışanlardan olduğunu ve piskolojisinin de bozuk olduğunu. Bu görüşmeleri ne amaçla yaptığını bilmediğini, işleri gereği günde bir çok telefon görüşmesi yaptığını, Hikmet KIZILCA nın yaptığı görüşmelerden haberdar olmadığını. Kiminle görüştüğünü ve ne amaçla böyle bir görüşme yaptığını bilmediğini. Karayolları ile Sivrihisar Emirdağ yolu ile ilgili KİK daki sonucu beklediklerinden. Sonuç çıktı ise sözleşmenin imzalanıp imzalanmayacağını öğrenmesini söylediğini. Bunun KİK kararının resmi olarak çıkıp çıkmadığını öğrenme durumu olduğunu, herhangi bir şekilde harici görüşmelerle sonucu öğrenmesi talebini içermediğini, “Aliye uğra” diyerek kimden bahsettiğini hatırlamadığını. Genel müdür diyerek şahıstan değil THY Genel Müdürlüğünden bahsettiğini. Irak Süleymaniye kentinde THY acentasını açmak istediğini. Hikmet KIZILCA nın yapmış olduğu ve tarafına okunan görüşmelerden haberdar olmadığını. Bu görüşmeleri yapması içinde Hikmet KIZILCA yı görevlendirmediğini, KİK da çalışan bir şahsın akrabasını işe almadığını. Hikmet KIZILCA’ nın patron olarak kesinlikle kendisinden bahsetmediğini, Hikmet KIZILCA ya aracılık yaptırmadığını, Ali KAYA’ nın kendisiyle görüşmek istediğini ancak kendisi görüşmek istemediğinden başından atmaya çalıştığını. Belki Hikmet KIZILCA’ nın bu nedenle aracılık ettiğini. Hikmet KIZILCA nın bu masrafları ne amaçla karşıladığını bilmediğini. Hikmet KIZILCA’ nın kendisinden masraf olarak hiçbir para talep etmediğini, masraf adı altında hiçbir ödeme yapmadığını. Kendisinin iş adamı olarak yurt içi ve yurt dışında şantiyeleri ve yanında 1250 sigortalı çalışanın olduğunu, Amacının yurdışındaki işlerini küçültüp yurt içindeki işleri almak olduğunu. Devlete değil zarar devlete birçok karları elde ettirdiğini. Bu konuşmaların tamamen kendisinin dışında olan konuşmalar olduğunu. Ülkesine, Devletine ve Milletine bağlı bir iş adamı olarak hizmet etmek için çalıştığını. Kesinlikle gayri meşru bir işle ilgisi olmayacağını, telefon görüşmelerinde 1-2 görüşmenin dışında herhangi bir talimat ve talebi olmadığını. Suçlamaları kabul etmediğini. Firar etmek gibi bir düşüncesi olmadığını, Rahatsızlığı nedeni ile polise gelemediğini. Tedavisini de yaptıramadığını. Kendini iyi hissedince bizzat savcılığa geldiğini beyan etmiştir.

Şüpheli Okan TOSUN'un ifadesi alınamamış ve hakkında mahkemeden alınan karar üzerine yakalama müzekkeresi düzenlenmiştir.

 

7-GENEL DEĞERLENDİRME:

 

A)MEVZUAT:

 

a- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun, “Kamu İhale Kurumu, Şikâyetlerin İncelenmesi ve Anlaşmazlıkların Çözümü” başlıklı Üçüncü Kısmının Birinci Bölümünde yer alan 53 üncü maddede, Kamu İhale Kurumunun teşkilat yapısı, görevleri, Kurul Üyeleri ve Kurum personelinin tabi olacağı esaslar, İkinci Bölümünde de “İhalelere Yönelik Başvurular ve İnceleme” başlığı altında 54-57 nci maddeleri arasında, Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvuruların usul ve esaslarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. İlgili maddeler şu şekildedir:

 

“Kamu İhale Kurumu

Madde 53. - a) Bu Kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzelkişiliğini haiz, idari ve malî özerkliğe sahip Kamu İhale Kurumu kurulmuştur. Kamu İhale Kurumu, bu Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir.

Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık Maliye Bakanlığıdır. Kurumun merkezi Ankara'dadır.

Kurum görevini yerine getirirken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci vekişi Kurumun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.

Kamu İhale Kurumu; Kamu İhale Kurulu, Başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşur.

b) Bu Kanuna göre yapılacak ihaleler ile ilgili olarak Kurumun görev ve yetkileri aşağıda sayılmıştır:

1) İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak.

2) Bu Kanuna ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin bütün mevzuatı, standart ihale dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendirmek.

3) İhale mevzuatı ile ilgili eğitim vermek, ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamak.

4) Yapılan ihaleler ve sözleşmelerle ilgili Kurum tarafından belirlenen şekilde bilgi toplamak, adet, tutar ve diğer konular itibariyle istatistikler oluşturmak ve yayımlamak.

5) Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak.

6) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

7) İhale ilânları ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek, basılı veya elektronik ortamda Kamu İhale Bültenini yayımlamak.

8) Yerli isteklilerin, yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılmalarına engel olunduğunun tespit edilmesi halinde, bu uygulamanın yapıldığı ülkenin isteklilerinin de, bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere katılmalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak üzere Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak.

9) Kurumun yıllık bütçesi ile kesin hesabını ve yıllık çalışma raporlarını hazırlamak, Kurum bütçesinin uygulanmasını, gelirlerin toplanmasını ve giderlerin yapılmasını sağlamak.

Kurum, görevlerinin yerine getirilmesinde resmi ve özel bütün kurum, kuruluş ve kişilerden belge, bilgi ve görüş isteyebilir. Belge, bilgi ve görüşlerin istenilen süre içinde verilmesi zorunludur.

Kurum, Kurul kararıyla bu Kanunun ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin standart ihale dokümanı, tip sözleşme, yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya yetkilidir. Kurul ve Kurum yetkilerini, düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanır. Standart ihale dokümanları, tip sözleşmeler, yönetmelik ve tebliğler Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulur.

c) (Değişik: 24/10/2011-KHK-661/57 md.) Kurumun karar organı biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere dokuz üyeden oluşan Kamu İhale Kuruludur. Kamu İhale Kurulu üyeleri Maliye Bakanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca atanır. Bakanlar Kurulu, atamayla birlikte Kurul Başkanını ve İkinci Başkanı da görevlendirir. Kurul Başkanı, Kurumun da başkanıdır.

(Değişik: 24/10/2011-KHK-661/57 md.) Üyelerin en az dört yıllık öğrenim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekir. Kurul üyeliğine atanacak kişilerin; kamu kurum ve kuruluşlarında en az oniki yıl hizmetinin bulunması, kamu ihale mevzuatı ile ilgili yargılama, inceleme, denetleme, uygulama veya danışma konularında fiilen en az dört yıl çalışarak ulusal veya uluslararası ihale mevzuatı açısından kanıtlanmış niteliğe ve deneyime sahip olmaları, geçmişte ve halen bir siyasi parti ile aday gösterilme dâhil üyelik ve görev alma ilişkilerinin bulunmaması gerekir.

(Değişik birinci ve ikinci cümle: 24/10/2011-KHK-661/57 md.) Kurul üyelerinin görev süresi dört yıldır. Bir üye bir defadan fazla seçilebilir. Kurul üyelerinin görev süresi dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak üyeler, ciddi bir hastalık veya sakatlık nedeniyle iş görememeleri veya atamaya ilişkin şartları kaybetmeleri halinde atandıkları usule göre süresi dolmadan görevden alınır. Üyeler görevi kötüye kullanmaktan veya yüz kızartıcı bir suçtan mahkûm olmaları halinde ise Başbakan onayıyla görevden alınır. Görevden alma nedeniyle veya süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşalan Kurul üyeliklerine bir ay içerisinde yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden atama yapılır.

Kurumun genel yönetim ve temsili ile Kurulca alınan kararların yürütülmesi başkana aittir. Başkanın izin, hastalık, yurt içi veya yurt dışı görevlendirme ve görevden alınma hallerinde ikinci başkan başkana vekalet eder.

(Ek paragraf: 20/11/2008-5812/20 md.) Dava açma, icra takibi yapma ve mahkemelerce verilen kararlara karşı üst mercilere başvurmaktan vazgeçme yetkisi ile üst dereceli mahkemelerce verilen kararlara karşı karar düzeltme yoluna gidilmesinden vazgeçme yetkisi Kurula aittir.

d) Kurul üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda üyeliklerinin devamı süresince görevlerini tarafsız ve dürüst olarak yerine getireceklerine, bu Kanun hükümlerine ve ilgili mevzuata aykırı hareket etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine dair yemin ederler. Yemin için yapılan başvuru Yargıtay’ca acele işlerden sayılır. Kurul üyeleri yemin etmedikçe göreve başlayamazlar.

e) (Değişik birinci cümle: 20/11/2008-5812/20 md.) KURUL BAŞKAN VE ÜYELERİ, ASLİ GÖREVLERİNİ AKSATMAMAK KAYDIYLA TELİF ÜCRETİ KARŞILIĞI BİLİMSEL AMAÇLI YAYIN YAPABİLİR, ÜCRET KARŞILIĞI DERS VEREBİLİR, BUNUN DIŞINDA ÖZEL BİR KANUNA DAYANMADIKÇA RESMİ VEYA ÖZEL HİÇBİR GÖREV ALAMAZ, DERNEK, VAKIF, KOOPERATİF VE BENZERİ YERLERDE YÖNETİCİLİK YAPAMAZ, TİCARETLE UĞRAŞAMAZ, SERBEST MESLEK FAALİYETİNDE BULUNAMAZ. KURUL ÜYELERİ, GÖREVE BAŞLAMADAN ÖNCE SAHİP OLDUKLARI HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TARAFINDAN ÇIKARILAN BORÇLANMAYA İLİŞKİN MENKUL KIYMETLER DIŞINDAKİ, PİYASADA FAALİYET GÖSTEREN TÜZEL KİŞİLERE VEYA BUNLARIN İŞTİRAKLERİNE AİT HER TÜRLÜ HİSSELERİNİ YA DA MENKUL KIYMETLERİNİ ÜÇÜNCÜ DERECEYE KADAR KAN VE İKİNCİ DERECEYE KADAR KAYIN HISIMLAR VE EVLATLIKLARI DIŞINDAKİLERE, GÖREV SÜRELERİNİN BAŞLAMASINI İZLEYEN OTUZ GÜN İÇİNDE SATMAK VEYA DEVRETMEK SURETİYLE ELDEN ÇIKARMAK ZORUNDADIR. BU HÜKME UYGUN HAREKET ETMEYEN ÜYELER ÜYELİKTEN ÇEKİLMİŞ SAYILIR.

(Ek paragraf: 20/11/2008-5812/20 md.) Kurul kararları yerindelik denetimine tabi tutulamaz.

(Ek paragraf: 20/11/2008-5812/20 md.) Kurul başkan ve üyeleri ile Kurum personeli hakemlik ve bilirkişilik yapamazlar.

KURUL ÜYELERİ İLE KURUM PERSONELİ GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMELERİ SIRASINDA İLGİLİLERE VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT EDİNDİKLERİ GİZLİ KALMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELERİ, BU KONUDA KANUNEN YETKİLİ KILINAN MERCİLERDEN BAŞKASINA AÇIKLAYAMAZLAR, KENDİLERİNİN VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN YARARINA KULLANAMAZLAR. BU YÜKÜMLÜLÜK GÖREVDEN AYRILMALARINDAN SONRA DA DEVAM EDER. (Değişik üçüncü ve dördüncü cümle: 20/11/2008-5812/20 md.) Kurul üyeleri ve Kurum personeli, görevleri nedeniyle işledikleri ve kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından Devlet memuru sayılırlar. Kurul üyeleri ile Kurum personelinin cezai ve hukuki sorumluluğuna ilişkin olarak 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 104 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

f) Kurul üyeleri göreve başlama ve görevden ayrılma tarihlerini izleyen bir ay içinde ve görevleri devam ettiği sürece her yıl genel mal beyanında bulunmak zorundadır.

g) Kurul, başkanın veya başkanın bulunmadığı durumda ikinci başkanın çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar alır. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamaz. Kurul üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. İzin, rapor, görevlendirme veya boşalan üyeliğe henüz atama yapılmaması hallerinde en az altı üye ile toplanılabilir. (1)

Kurul üyeleri, kendilerini ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıklarını ilgilendiren kararlarla ilgili toplantı ve oylamaya katılamaz.

Bu maddede belirtilen haller dışında bir nedenle bir takvim yılında beş toplantıya katılmayan üyeler üyelikten çekilmiş sayılır.

h) (Değişik birinci cümle: 20/11/2008-5812/20 md.) Başkana görevlerinde yardımcı olmak üzere Başkanın önerisi üzerine Bakan tarafından üç başkan yardımcısı atanabilir. Başkan yardımcıları, Kurul üyeliğine atanacaklarda aranan niteliklere sahip olanlar arasından veya en az dört yıllık öğrenim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olduktan sonra aralıksız olarak en az on yıldan beri Kurumda meslek personeli olarak çalışmakta bulunanlar arasından atanır. (2)

Kurumun hizmet birimleri, kurumun görev ve yetkilerinin gerektirdiği sayıda daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmış ana hizmet birimleri, danışma birimleri ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. (Ek cümle: 24/10/2011-KHK-661/57 md.) Kurumda; Baş Hukuk Danışmanı kadrosuna atanacakların hukuk fakültesi mezunu olması ve mesleki açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaları ve meslekleri ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında oniki yıl ve üzeri kamu hizmetinde bulunmaları; Kurum Müşaviri ve Başkanlık Müşaviri kadrolarına atanacakların en az dört yıllık öğretim veren fakülteler ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları ve memuriyete esas kamu kurum ve kuruluşlarında en az oniki yıl ve üzeri kamu hizmetinde bulunmaları; Daire Başkanı kadrosuna atanacakların en az dört yıllık öğretim veren fakülteler ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları ve memuriyete esas kamu kurum ve kuruluşlarında en az on yıl ve üzeri kamu hizmetinde bulunmaları gerekir. (Ek cümle: 20/11/2008-5812/20 md.; Değişik: 24/10/2011-KHK-661/57 md.) Daire Başkanlarının ve diğer personelin ataması Başkan tarafından yapılır.

Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, kamu ihale uzman ve uzman yardımcılarından oluşan meslek personeli ve diğer personel eliyle yürütülür. Bunlar, sözleşmeli olarak istihdam edilir.

Kamu ihale uzman yardımcılığına atanacakların; yönetmelikte belirlenen yabancı dillerden en az birini iyi derecede bilmeleri, en az dört yıllık eğitim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmaları, yönetmelikte belirtilen özel yarışma sınavında başarılı olmaları ve sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldurmamış olmaları gerekir. Bu şekilde kamu ihale uzman yardımcılığına atananlardan, en az üç yıl fiilen çalışan, her yıl olumlu sicil alan ve katılmış olduğu eğitim faaliyetleri ile görevdeki performansı gibi yönetmelikle belirlenen esas ve kriterler dahilinde kamu ihale uzmanlığı görevini başarılı bir şekilde yürütebileceği anlaşılanlar kamu ihale uzmanlığı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Yeterlik sınavında başarılı olanlar kamu ihale uzmanı olarak atanırlar, kamu ihale uzmanlığı yeterlik sınavına girmeye hak kazanamayanlar ile bu sınavda başarılı olamayanların Kurumda durumlarına uygun başka bir göreve atamaları yapılır.(3) Kamu ihale uzmanlarının mesleğe giriş ve yeterlik sınavlarına, görev, yetki ve sorumluluklarına, çalışma esas ve usullerine ilişkin hususlar Kurul kararıyla yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

Kurumun hizmet birimleri ile bunların görev ve sorumlulukları, personelin atanma ve çalışma usul ve esasları ile çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvanı, sayısı, nitelikleri Kurulun önerisi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Kurum personeli, bu Kanunda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbidir.

i) ………

j)………….

k)………..”

 

İhalelere yönelik başvurular

Madde 54- (Değişik: 20/11/2008-5812/21 md.)

İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

Şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır.

Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:

a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi.

b) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası.

c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.

d) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.

e) İtirazen şikayet başvurularında idareye yapılan şikayetin ve varsa şikayete ilişkin idare kararının bildirim tarihi.

Şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur. Aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerinin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler aranmaz.

İtirazen şikayette bulunanlardan 53 üncü maddenin (j) bendinin (2) nolu alt bendinde belirtilen bedelin dört katı tutarına kadar başvuru teminatı alınmasına Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. Başvuru teminatları Kurum hesaplarına yatırılır. Bu teminatlar Kurum gelirleri ile ilişkilendirilmeksizin ayrı hesaplarda tutulur.

İtirazen şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.

Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından ise aynı ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz.

Belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

karar verilir. Kurumun görev alanında bulunmaması hali hariç, itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesi durumunda, başvuru teminatı yatırılan hallerde teminatın gelir kaydedilmesine de karar verilir.

Dinamik alım sistemi, elektronik eksiltme ve çerçeve anlaşmalara ilişkin başvuru esas ve usulleri Kurum tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

İdareye şikayet başvurusu

Madde 55- (Değişik: 20/11/2008-5812/22 md.)

Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır. Şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, gerekli düzeltme yapılarak 29 uncu maddede belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenir. Ancak belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde 26 ncı maddeye göre işlem tesis edilir.

İdare, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır. Alınan karar, şikayetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.

İdareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı hususuna ilişkin sorgulama yapılmadan veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde ise Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamaz.

Kuruma itirazen şikayet başvurusu

Madde 56- (Değişik: 22/11/2008-5812/23 md.)

İdareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir. İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanlar itirazen şikayete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.

Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler. İdare tarafından şikayet veya itirazen şikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikayet başvuruları ise idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı incelenir.

Kanunda belirtilen sürelere ve usule uyulmadan sözleşme imzalanmış olması veya itirazen şikayet başvurusundan feragat edilmesi itirazen şikayet başvurusunun incelenmesine ve 54 üncü maddede sayılan kararlardan birinin alınmasına engel teşkil etmez.

Kurul tarafından gerekli görülen hallerde tarafların ve ilgililerin dinlenmesine karar verilir. Bu durumda, Kurul tarafından tespit edilen tarihte taraflar ve ilgililer dinlenir.

Kurum, itirazen şikayete ilişkin nihai kararını, incelenen ihaleye ilişkin gerekli bilgi ve belgeler ile ihale işlem dosyasının kayıtlara alındığı tarihi izleyen yirmi gün içinde vermek zorundadır. Bu süre 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihaleler ile şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikayet başvurularında on iş günü olarak uygulanır.

Kurum, gerekli gördüğü takdirde özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurabilir. Görüşüne başvurulan özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere (8000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere Kurul tarafından belirlenen miktarda ödeme yapılır. Kamu görevlilerinin görüşüne başvurulması halinde ise personele diğer mevzuatta yer alan kısıtlamalara bağlı olmaksızın (5000) gösterge rakamı esas alınmak suretiyle aynı esaslar çerçevesinde ödeme yapılır. Bu fıkra uyarınca yapılacak ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Kurul tarafından verilen bütün kararlar, karar tarihini izleyen beş iş günü içinde taraflara tebligata çıkarılır ve tebligata çıkarıldığı tarihi izleyen beş gün içinde Kurumun internet sayfasında yayınlanır. Kararlara erişim ücrete tabi tutulamaz.

İdareler hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır.

Yargısal inceleme

Madde 57- Şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararlar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilir ve bu davalar öncelikle görülür.

 

b- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde Kanun ve ilgili mevzuata uygunluğun sağlanmasını teminen, ihale sürecinde, aday, istekli veya istekli olabileceklerin yapacakları şikayet ve itirazen şikayet başvuruları ile Kurumca gerekli görülen hallerde Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaların incelenmesine ve karara bağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlendiği 03.01.2009 günü ve 27099 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelikte, soruşturma konumuzla ilgili olarak aşağıdaki maddelere yer verilmiştir.

“Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan tanımlar yanında;

a) İhale süreci: İhale yetkilisince ihale onayının verildiği tarihten itibaren başlayan, sözleşmenin veya çerçeve anlaşmanın taraflarca imzalanıp notere onaylattırılması ve tescili ile noter onayı ve tescili gerekmeyen hallerde ise sözleşmenin veya çerçeve anlaşmanın taraflarca imzalanmasıyla tamamlanan süreci,

b) İlk ilan: Kamu İhale Bülteni ile birlikte işin ve/veya ihalenin yapılacağı yerde yapılan ilanlardan Kamu İhale Bülteninde yapılmış olan ilanı, Kamu İhale Bülteninde yayımlanmayan ilanlarda ise önce yapılmış olan ilanı,

c) İş günü: Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile hafta tatili günleri dışında kalan ve idari izin günlerini de kapsayan günleri,

ç) Kanun: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu,

d) Nihai karar: Bu Yönetmelikte yer alan usul ve esaslar çerçevesinde Kurul tarafından başvuruyu sonuçlandıran kararı,

e) İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini veya kendisiyle çerçeve anlaşma imzalanan gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları iş ortaklığını,

(f) Münferit sözleşme süreci: Çerçeve anlaşma kapsamında alım veya iş yapılmasına ihale yetkilisince onay verildiği tarihten itibaren başlayan ve münferit sözleşmenin imzalanmasıyla tamamlanan süreci,

ifade eder.

Başvuru yolları

MADDE 4 – (1) İhalelere yönelik başvuru yolları şikayet ve itirazen şikayettir.

(2) Şikayet: İhale sürecindeki işlem ve eylemlerin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idareye yapılan başvurudur.

(3) İtirazen şikayet:

a) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması halinde,

b) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından şikayet dilekçesinin kayıtlara alındığı tarih veya sonrasında herhangi bir nedenle alınan ihalenin iptali kararına karşı,

c) İtirazen şikayet üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra idare tarafından verilen ihalenin iptali kararına karşı,

Kuruma yapılan başvurudur

İtirazen şikayet başvuruları

MADDE 14 – (1) İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması hallerinde veya şikayet ya da itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.

(2) Aynı kişi tarafından idareye yapılan ve ilk başvuru ile aynı mahiyette olan daha sonraki şikayet başvurularına idarece verilen cevaplar başvuru süresini yeniden başlatmaz.

(3) (Değişik:RG-3/5/2011-27923) Şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararla bir hak kaybına veya zarara uğradığını ya da zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia edenler bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikayet başvurusu olarak doğrudan Kuruma yaparlar.

Başvuru üzerine yapılacak işlemler

MADDE 15 – (1) Kuruma yapılan başvurular, öncelikle 16 ncı madde çerçevesinde incelenir.

(2) İdareye başvuruda bulunulması gerekirken doğrudan Kuruma yapılan başvurular ile idareye başvurulmuş olmakla birlikte Kurumun haberdar edilmesine yönelik başvurular veya idarenin on günlük karar alma süresi beklenilmeden yapılan başvurular ihaleyi yapan idareye gönderilir.

Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler

MADDE 16 – (1) Başvurular öncelikle;

a) Başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı,

b) Başvuru ehliyeti,

c) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı,

ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı,

d) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarasının belirtilip belirtilmediği,

e) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği,

f) İdareye başvuru tarihi ile varsa idarenin cevabının başvuru sahibine bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği,

g) İdare tarafından şikayet üzerine alınan karar başvuru sahibine bildirilmiş ise bu kararın bir örneğinin eklenilip eklenilmediği,

ğ) Başvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde ise başvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı,

h) Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulup bulunulmadığı,

ı) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilip belirtilmediği,

yönlerinden sırasıyla incelenir.

(2) Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir.

(3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.

Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar

MADDE 17 – (1) 16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.

(2) Kurul tarafından gerekli görüldüğü takdirde, başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ilgisi nedeniyle idareye veya idarenin bağlı veya ilgili/ilişkili olduğu mercie yahut yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilir.

Kurum tarafından inceleme

MADDE 18 – (1) İtirazen şikayet başvuruları;

a) İlan veya ön yeterlik/ihale dokümanına yapılan başvurular, başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlarla sınırlı incelenir.

b) İhale veya ön yeterlik dokümanının verilmesi, başvuruların veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasıyla ilgili olarak ise, başvuru sahibinin iddiaları ve idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar ile itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği yönünden incelenir.

(2) Eşit muamele ilkesi yönünden yapılacak incelemede; dayanağı bakımından, itiraz edilen işlemin diğer aday veya isteklilere ilişkin olarak da Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine bakılır.

(3) Şikayet veya itirazen şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararına karşı yapılacak itirazen şikayet başvuruları ise idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı incelenir.

(4) Sözleşmenin Kanunda belirtilen sürelere ve usule uyulmadan imzalanmış olması veya itirazen şikayet başvurusundan feragat edilmesi, Kurum tarafından itirazen şikayet başvurusunun incelenip sonuçlandırılmasına engel teşkil etmez.

(5) Kurum, Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihaleler ile şikayet veya itirazen şikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi kararına karşı yapılacak itirazen şikayet başvurularına ilişkin nihai kararını, ihale işlem dosyası ile ihaleye ilişkin gerekli bilgi ve belgelerin Kurum kayıtlarına alındığı tarihten itibaren on iş günü içinde, diğer itirazen şikayet başvurularında yirmi gün içinde verir.

Bilgi ve belge istenilmesi

MADDE 19 – (1) Başvuruya ilişkin belge ve bilgiler ile gerekli görülmesi halinde ihale işlem dosyası ilgili daire başkanlığı tarafından istenir.

(2) Kurum, gerekli gördüğü takdirde özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili bilgi kapsamında, ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurabilir. Bu durumda görüşüne başvurulan özel hukuk tüzel kişilerine, gerçek kişilere ve kamu görevlilerine yapılacak ödeme miktarı Kanunun 56 ncı maddesinde belirtilen sınırları geçmemek üzere Kurul tarafından belirlenir.

(3) Ayrıca, başvuru ve incelemeyle ilgili olarak ihtiyaç duyulan her tür bilgi ve belge ilgili daire başkanlığı tarafından yazılı olarak resmi ve özel bütün kurum, kuruluş ve kişilerden istenir.

(4) İstenilen bilgi ve belgelerin belirtilen süre içinde verilmesi zorunludur.

Dinleme toplantısı

MADDE 20 – (1) Kurul tarafından gerekli görülen hallerde tarafların ve ilgililerin dinlenmesine karar verilir. Bu durumda, Kurul tarafından tespit edilen tarihte taraflar ve ilgililer dinlenir. Dinleme toplantısı için tayin edilen gün ve saat taraflara ve ilgililere bildirilir.

(Ek bölüm:RG-22/7/2009-27296)(1)

 Kurul tarafından alınacak kararlar

MADDE 21 – (1) İtirazen şikayet başvuruları üzerine Kurul tarafından gerekçeli olarak;

a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde ihalenin iptalini veya düzeltici işlem belirlenmesini gerektirecek hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

karar verilir.

(2) Ayrıca, başvuru teminatı yatırılan hallerde başvuruya konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hali hariç, itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesi halinde, başvuru teminatının gelir kaydedilmesine de karar verilir.

(3) Kurul tarafından gerekli görülen hallerde, tespit edilen aykırılıklara ilişkin olarak idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere konunun ilgili idarelere bildirilmesine ve/veya yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilir.

Kararların uygulanması

MADDE 23 – (1) İdare, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır.

(2) (Değişik:RG-3/5/2011-27923) Hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının eksik veya yanlış uygulandığını iddia eden ilgililer bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikayet başvurusu olarak doğrudan Kuruma yaparlar.

(3) Kurul tarafından alınan kararların hiç uygulanmaması halinde doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulabilir.

Bildirim ve Tebligat Esasları

MADDE 24 – (1) (Değişik:RG-16/12/2010-27787) Kurul tarafından başvurular üzerine verilen bütün nihai kararlar ile nihai kararlara karşı açılan davalar sonucundaki mahkeme kararlarının uygulanması için Kurul tarafından alınan kararlar, karar tarihini izleyen beş iş günü içinde taraflara bildirime çıkarılır ve bu tarihi izleyen beş gün içinde Kurumun internet sayfasında yayımlanır.

(2) Kurumun internet sayfasında yayımlanan Kurul kararlarına erişim ücretsizdir.

(3) Tebligatlar idare veya Kurum tarafından;

a) İmza karşılığı elden,

b) İadeli taahhütlü mektupla,

c) Elektronik posta yoluyla,

ç) Faksla,

yapılabilir.

(4) Şikayet veya itirazen şikayet üzerine alınan kararlara ilişkin olarak iadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.

(5) Başvuru sahibi tarafından ön yeterlik veya ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda veya başvuru dilekçesinde elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi halinde, elektronik posta adresinin veya faks numarasının başvuru dilekçesinde belirtilmesi kaydıyla, başvuru sahibine elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim yapılabilir.

(6) Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün idare veya Kurum tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.

(7) Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, idarenin veya Kurumun resmi elektronik posta adresinin kullanılması halinde geçerlidir.”

 

c- Kamu İhale Kurumu Personelinin Uyacağı Kurallar

14.01.2003 tarih ve 2003/DK.D-5 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararında Kamu İhale Kurulu Üyeleri ile Kamu İhale Kurumu Personelinin Uyacakları Meslek İlkeleri belirlenmiştir.

Bu ilkeler şu şekildedir:

"Amaç

Madde 1- Kamu İhale Kurumu, 4734 sayılı Kanunla verilen görevleri yapmak üzere idari ve mali özerkliğe sahip olarak oluşturulmuştur.

Kurul üyeleri ile Kurum personelinin, herhangi bir etki veya baskı altında kalmadan görevlerini yapabilmelerini, kamuoyunda Kurumun görevlerini tam bir tarafsızlık içinde yerine getirdiği konusunda güven oluşturulması ve bu güvenin sürdürülmesini sağlamak üzere uyacakları mesleki ilkeler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Genel ilkeler

Madde 2- Genel mevzuatta belirlenmiş olan yükümlülükler ile birlikte, dürüstlük, adalet, objektiflik, güvenilirlik, tarafsızlık, saydamlık, hesap verilebilirlik, ketumiyet, hakkaniyet ve ticari sırların saklanması Kurul üyeleri ile Kurum personelinin uyacakları genel ilkelerdir.

2.1. Kurul üyeleri; meslek ilkelerinin önemini, zaman ve mekandan bağımsızlığını ve bunların Kurumda yerleştirilmesinin ve yaşatılmasının önde gelen sorumlulukları olduğunu kabul ederler.

2.2. Kurul üyeleri ve Kurum personeli, görevlerini yerine getirirken;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, kanunlarına bağlı ve sadakatle yürütürler.

b) Dil, din, ırk, cinsiyet, uyrukluk ve siyasi düşünce ayrımı yapamazlar.

c) Siyasi partilere üye olamazlar, herhangi bir siyasi partinin veya siyasi görüşün,kişi veya kuruluşların yararını veya zararını hedef alan davranışlarda bulunamazlar. Siyasi veya ideolojik amaçlı beyanda veya eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.

d) Düşünce ve kanaatlerinin oluşmasında ve uygulanmasında toplumun yararları ile ihale mevzuatının gereklerini bağdaştırmayı esas tutarlar. Kararlarını başkalarına bağlı kalmadan, başkalarının yönlendirmesinden etkilenmeden hukuka ve vicdani kanaatlerine göre alırlar.

e)Görevlerinin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içi ve dışındaki davranışları ile gösterirler.

f)İşbirliği içerisinde çalışmaları esastır.

Meslek ilkeleri

Madde 3- Bu bölümdeki ilkeler, Kurul üyelerinin ve Kurum personelinin Kurumdaki unvan ve görevlerini, kendileri veya başkaları lehine maddi veya sosyal yarar sağlamak amacıyla kullanmamaları veya bu izlenimi doğuracak ve Kurumun kamuoyundaki güvenilirliğini sarsacak davranışlarda bulunmamalarını amaçlamaktadır.

3.1. Kurul üyeleri ve Kurum personeli;

a)Kurum ile iş ilişkisi içinde olankişi ve kuruluşlar nezdinde tavassutta bulunamazlar, bunlardan veya astlarından borç alamaz, kefil gösteremezler.

b)Görevleri ile ilgili olarak yapılacak düzenleme ve incelemeler konusunda başkalarına herhangi bir vaat veya taahhütte bulunamazlar.

c)Eş ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri dahil, Kurumla iş ilişkisi içinde olan kişi, kurum ve kuruluşlardan hediye kabul edemezler.

d)Görevleri dolayısıyla elde ettikleri kamuya açık olmayan bilgileri menfaatleri için kullanamazlar, bu bilgilere dayanarak başkalarına yorum veya tavsiyelerde bulunamazlar.

e)Eş ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri dahil, Kurumun iş ilişkisi içinde olduğu kuruluşlar ile bunların iştiraklerinin mutat ticari faaliyetleri dışında satışını yaptıkları menkul ve gayrimenkulleri edinemezler, bunlardan kamuya ilan edilenden daha avantajlı koşullarda emtia ve hizmet satın alamaz ve başkaları tarafından alınmasına aracılık edemezler.

f)Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan borçlanmaya ilişkin menkul kıymetler dışındaki piyasada faaliyet gösteren tüzelkişilere veya bunların iştiraklerine ait her türlü hisselerin yada menkul kıymetlerin alım satımını yapamazlar, uhdelerinde bulunduramazlar.

g)Düzenleme çalışmaları sırasında tek bir firma veya sermaye grubu ile temas edilmesinin yanlış anlamalara yol açmasını ve bunların çalışmalarda özel bir konum kazanacağı izleniminin doğmasını önlemek amacıyla düzenleyici faaliyetlerini kamuoyu önünde açık bir zeminde yürütmek zorundadırlar.

Ayrıca, Kurum personeli kendileri ile ilgili Kurum içi görevlendirme, atama ve terfi işlemleri için herhangi bir tavassut talebinde bulunamazlar.

Düzenleme ve inceleme ile ilgili ilkeler

Madde 4- Bu ilkeler, Kurul üyeleri ile Kurum personelinin, düzenleme ve inceleme görevlerini yerine getirirlerken tarafsızlıklarını sağlamaya yöneliktir.

4.1. Kurul üyeleri, kendilerini ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıklarını ilgilendiren kararlar ile ilgili toplantı ve oylamaya katılamaz.

4.2. Kurum meslek personeli, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıklarını ilgilendiren düzenleme ve inceleme çalışmalarında yer alamazlar ve bunlarla ilgili olarak görüş bildiremezler.

4.3. Kurum personeli, inceleme sırasında inceleme sonucunu etkileyebilecek olumsuz davranışlarla karşılaştıkları takdirde, gerekli tedbirlerin alınmasını teminen durumu üstlerine bildirirler.

Bilgi verme ve sır saklamaya ilişkin ilkeler

Madde 5- Bu ilkeler, Kurul üyeleri ve Kurum personelinin sahip oldukları gizli bilgileri kullanarak kendilerine özel yarar sağladıkları veyakişisel pozisyonlarını güçlendirdikleri izlenimini önlemeyi ve Kurum faaliyetleriyle ilgili olarak kamuya yapılacak açıklamaların, yetkilendirilmişkişilerce ve Kurum politikalarına uygun olarak yapılmasını amaçlamaktadır.

5.1. Kurul üyeleri ile Kurum personeli;

a) Görevleri dolayısıyla ve incelemeleri sırasında elde ettikleri ve karara etkisi olabilecek, tüm bilgi, bulgu ve belgeleri Kuruma iletmek zorundadır.

b) GÖREVLERİ DOLAYISIYLA ELDE ETTİKLERİ ÖZEL BİLGİLERİ, BU GÖREVİN DIŞINDAKİ KİŞİ VE KURULUŞLARA ŞAHSİ YORUM, TAVSİYE VEYA BAŞKA SURETLE AKTARAMAZ.

c) Görevleri dolayısıyla öğrendikleri ticari sırlar ile ilgililere ve üçüncükişilere ilişkin gizli kalması gereken bilgileri yetkili merciler dışında hiçbir kurum, kuruluş veyakişiye açıklayamazlar; kendilerinin yararına veya üçüncükişilerin yararına veya zararına kullanamazlar.

Bu zorunluluk, Kurum personeli Kurumdan ayrıldıktan sonra da devam eder.

5.2. Kurum personeli, yetkilendirilmeksizin Kurum çalışmaları ve görevleri ile ilgili olarak, 5680 sayılı Basın Kanununda belirtilen basın araçları ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarına açıklamalarda bulunamazlar.

Ancak, Kurumun çalışmaları ile ilgili olarak Başkanın görevlendireceği personel tarafından kamuoyuna açıklamada bulunulabilir.

Kurum dışı çalışmalara ilişkin ilkeler

Madde 6- Bu ilkeler, Kurul üyeleri ve Kurum personelinin Kurumda kullanmaları gereken zamanlarını harcayarak ve Kurumun itibarını kullanarak Kurum dışında kazanç elde etmelerini engellemeye yöneliktir.

6.1. Kurul üyeleri ile Kurum personeli;

a) Doğrudan yada dolaylı olarak ticaretle uğraşamazlar, serbest meslek faaliyetlerinde bulunamazlar, özel bir kanuna dayanmadıkça resmi ya da özel görev alamazlar, her türlü ticari amaçlı ortaklıklarda hissedar ya da yönetici olamazlar.

Konferans ve seminerlere katılma konusundaki ilkeler

Madde 7- Bu ilkeler, Kurul üyeleri ve Kurum personelinin Kurumdaki görevlerini yerine getirirken sağladıkları mesleki birikimlerininkişisel yarar için kullanılmamasını sağlamaya yöneliktir.

7.1. Kurum personelinin, Kurumun faaliyet alanı ile ilgili seminer ve toplantılarda konuşma yapabilme ve tebliğ vermeleri, Kurulun iznine tabidir.

7.2. Kurul üyeleri, eğitmen, konuşmacı veya yazılı tebliğ gönderme suretiyle katıldıkları faaliyetler ile basın organlarında yazı yazmaları karşılığı bir ücret kabul edemezler.

7.3. Kurul üyeleri ile Kurum personelinden, seminer ve toplantılara iştirak edenler, toplantı esnasında ve sonucunda verilecek yazı, doküman ve plaketleri kabul edebilirler. Kurul tarafından verilecek izinde aksi belirtilmediği sürece ulaşım, taşıma, konaklama ve benzeri hizmetlerin Kurumca karşılanması esastır.

Kurumdan ayrılma sırasında ve sonrasında uyulacak ilkeler

Madde 8- Bu ilkeler, Kurum çalışanlarının Kurumdan ayrılırken veya ayrıldıktan sonra da Kurumun itibarını zedeleyici davranışlarda bulunmalarını engellemeye yöneliktir.

8.1. Kurum personeli;

a) Kurumda çalışırken, Kurumun bilgisi dışında iş bulmak amacıyla Kurumun faaliyet alanına giren özel sektör ile görüşemez.

b) Kurumun faaliyet alanına giren özel sektörden iş teklifi aldığında, teklif ret edilmiş olsa dahi, bu teklif hakkında Kuruma bilgi verilmek zorundadır.

c) Kurumdan ayrılmak istedikleri takdirde, iş ararken herhangi bir avantaj sağlamak için Kurumdan elde ettikleri bilgileri kullanamaz ve böyle bir görüntü yaratamazlar.

d) Kurumdaki görevlerinden ayrıldıktan sonra, Kurum nezdinde iş takip edemezler, Kurum personeli ise Kurumdan ayrılmışkişilerle iş görüşmesi yapamaz.

Uygulamaya ilişkin ilkeler

Madde 9- Kurum personelinin; meslek ilkeleri ile ilgili olarak Kuruma verilmesi gereken bütün belgelerde, gerçeğe uygun beyanda bulunmak zorunda olduklarına yönelik ilkelerdir.

9.1. Kurum personeli, işe başlarken yukarıda tespit edilen ilkelere uygun davranışta bulunacaklarını taahhüt ederler.

9.2. Kurumda göreve başlayan personel, otuz gün içinde durumlarını ilkelere uygun hale getirirler.

9.3. Meslek ilkelerinin uygulanmasında karşılaşılacak tereddütleri yorumlamaya ve gidermeye Kurul yetkilidir.

Kurum personelinden meslek ilkelerine aykırı davranışları görülenler hakkında Kurul kararı ile Kurum mevzuatına göre işlem yapılır."

 

B) ŞÜPHELİ EYLEMLERİNİN CEZA HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRMESİ:

 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, kamu idareleri tarafından yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak ve bu ihalelerde idarece yapılan işlemlerin mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak amacıyla kurulan Kamu İhale Kurumunun kamu idaresinde önemli bir rol ve fonksiyon üstlendiği anlaşılmaktadır.

Bu kadar önemli bir kurumda Kurul Üyesi olarak 2008 yılında göreve başlayan Ali KAYA isimli şahsın, bu kurumda göreve başladıktan sonra, İller Bankası Genel Müdürlüğünde görev yaptığı dönemde birlikte çalıştıkları Şenol VARÜRER ve Osman TURNA isimli şahısların da Kamu İhale Kurumunda görevlendirilmesini sağladığı, bu şahıslarla birlikte Ali KAYA ile akrabalık bağı olan ve Kamu İhale Kurumunda hiçbir görevi bulunmayan Yusuf KAYA ve bu şahsın birlikte hareket ettiği Okan TOSUN ile Erkan FIRAT isimli şahıslarla birlikte Ali KAYA liderliğinde, kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla suç örgütü kurulduğu,

Kurulan suç örgütünün kamu ihalelerine katılan firma sahipleri ve yetkilileri ile bu firmalara aracılık eden diğer şüpheli şahıslarla yoğun irtibatlarının olduğu, başta bu şahıslar ve firmalar olmak üzere adı geçen tüm firma sahip ve yetkililerinin bahse konu suç örgütü lider, yönetici ve mensuplarına, kendilerinin taraf olduğu, KİK’de itiraz ve değerlendirme aşamasında olan ve ilgili kanunlar gereği tamamen serbest ve objektif rekabet koşulları altında gerçekleşmesi ve tamamlanması gereken ihalelerde kendi lehlerinde karar çıkartılmasını sağlamak amacıyla haksız menfaat sağladıkları, Kurul Üyesi olarak görev yapan örgüt lideri Ali KAYA ve görev yapan örgüt yöneticileri Şenol VARÜRER ve Osman TURNA isimli şahısların kendilerine haksız menfaat sağlayan firma yetkililerinin Kamu İhale Kurumuna yapacakları itirazların usul ve esasları ile ilgili olarak bilgi verdikleri, itiraz dilekçelerini düzenlendikleri ve firmaları yönlendirdikleri, ayrıca Kurul Üyesi Ali KAYA’nın, bu firmaların lehine olacak şekilde Kurul toplantılarında oy kullandığı ya da bu firmalar aleyhine karar çıkacağı durumlarda karşı oy kullanmak suretiyle bu firmaların karşı oy gerekçesini kullanarak, inceleme ve karar sürecinin idare yargıya taşınmasını sağladıkları, örgüt lider ve mensuplarının genel itibariyle firma hissedar veya yetkilileri ile yapacakları bu tip görüşmeleri yüz yüze yapmaya çalıştıkları, bu amaçla çeşitli lokanta, kafe vb. yerlerde firma yetkilileriyle bir araya geldikleri, masrafların firma yetkililerince karşılandığı, bazı zamanlar da firma merkezlerinin faaliyet gösterdiği illerde firmalar tarafından ağırlandıkları, seyahat ve konaklama masraflarının karşılandığı, yardımları karşılığında firmalardan cep telefonu, televizyon, Ipad, saat veya nakit para gibi haksız menfaatler temin ettikleri gerek CMK’ nun 135. maddesi gereği düzenlenen ses kayıt çözüm tutanaklarından gerekse aynı kanunun 140. maddesi gereği şüphelilerin işyerlerinde ve kamuya açık alanlardaki faaliyetlerinin teknik araçlarla izlenmesi neticesi düzenlenen tutanaklardan anlaşılmıştır.

2002 yılında kurularak günümüze kadar faaliyetlerini sürdüren ve Türkiye genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ihalelerle ilgili olarak yapılan itirazlara yapılan incelemelerde, ihalelerin ilgili mevzuta uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, serbest ve objektif rekabet koşullarının oluşturulup oluşturulmadığı, kamu zararı veya yararı gibi hususlar değerlendirilmek suretiyle ihalelerin iptal edildiği ya da 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 56 maddesinin alt fıkralarında açıklandığı üzere İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayacak durumlarda, düzeltici işlem kararı verildiği bir kurum olan Kamu İhale Kurumuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yukarıda özetlenen ihbarlarlardaki iddiaların araştırılması, örgüt mensuplarının ve eylemlerinin tespiti ve iştirak ettikleri olayların aydınlatılmasına yönelik yapılan iletişimin dinlenmesi neticesi tespit edilen ve aşağıda özetlenen ses kayıtlarından da anlaşılacağı üzere;

KİK’de görev yapan şüphelilerin, haksız menfaat ve yüksek kazanç sağlamak amacıyla, 5237 sayılı TCK’nda “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” arasında düzenlenen suçlardan olan “Rüşvet” suçu ile “Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar” arasında düzenlenen “Ihaleye Fesat Karıştırma” suçlarını işlemek amacıyla suç örgütü kurdukları, yönettikleri, örgüt lideri Ali KAYA’ya “Ağa, Patron, Başkanım” gibi sıfatlarla hitap eden diğer şüphelilerin kurulan suç örgütü mensubu oldukları, örgüt lideri Ali KAYA’ nın talimatları ile hareket ettikleri, örgüt mensuplarının gerçekleştirilmesi planlanan suçlarda birlikteliklerini ve organize olabilmelerine zemin hazırlayan, günümüze kadar faaliyet gösterdikleri bir resmi tüzelkişilik olan Kamu İhale Kurumundaki legal birlikteliklerinin yanı sıra işledikleri suçlar göz önüne alındığında birbirleriyle çok yakın karşılıklı sosyal etkileşim içerisinde oldukları, kazanç ve güç elde etmek amacıyla, hiyerarşik yapıda organize olarak ideolojik olmayan bir teşebbüs oluşturdukları, legal olarak oluşan bu birlikteliklerini illegal faaliyetlerini hayata geçirebilmek ve haksız menfaat elde etmek amacıyla hayatın olağan akışı içerisindeki rasyonaliteye bağlı olarak, örgüt içerisinde önemli olan güvenirliliği sağladıkları, bu organizasyonla sürekliliği ve amaçlanan suçların gerçekleştirilmesi için teşebbüsün bir bütün ve aktif olarak kalmasını sağladıkları,

Türkiye genelinde kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ihalelere iştirak eden yukarıda ayrıntılarıyla anlatılan olaylarda isimleri geçen, kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ihalelere katılan bir çok firma sahipleri veya yetkilileri ile devamlı irtibat halinde oldukları tesbit edilmiştir.

Yukarıda anlatılan olaylardan da anlaşılacağı üzere, Kamu İhale Kurumu Üyesi ve Düzenleme Dairesi Başkanlığında görevli olan şüphelilerin irtibatlı oldukları firmalara Kamu İhale Kurumunda itiraz ve değerlendirme aşamasında olan ve ilgili kanunlar gereği gerek Devlete olan güvenilirlik gerekse kamu yararı açısından tamamen serbest ve objektif rekabet koşulları altında gerçekleşmesi ve tamamlanması gereken ihalelerde, Kamu İhale Kurumuna yapacakları itirazlarda izleyecekleri yollar ve itiraz şekilleri hakkında kişilere dosya, bilgi vs. verdikleri, şirket yetkililerine yol gösterdikleri, destek oldukları, kolladıkları, bu firmaların lehine olacak şekilde Kurul’dan karar çıkartmaya çalıştıkları, bu girişimlerinin bir kısmında sonuç aldıkları, bir kısmında da “Karşı Oy” yöntemiyle ititaz sürecini idari yargıya taşıyarak sonuç almaya çalıştıkları; böylece, Kamu İhale mevzuatında belirtilen özel bilgileri, bu görevin dışındaki kişi ve kuruluşlara aktarmak suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları,

Yine yukarıda anlatılan olaylardan da anlaşılacağı üzere, yaptıkları usulsüzlükler karşılığında Kamu İhale Kurumu üyesi ve Düzenleme Dairesi Başkanlığında görevli olan şüphelilerin şirket yetkililerinden televizyon, kol saati, navigasyon cihazı, elbise, gömlek, ayakkabı, mağazalara ait hediye çekleri, Iphone-4 ve Nokıa Lumia-800 tipi cep telefonu, üç boyutlu film-sinema izlemede kullanılan 3-D gözlük, kalem, para vb. maddi değeri yüksek eşyaları almak, kişisel masraflarını şirket yöneticilerine ödettirmek şeklinde haksız menfaatler temin ettikleri, şirket yetkilileri ile sık sık bir araya geldikleri, masrafları şirket yetkililerince karşılanan yemeklere gittikleri ayrıca, yakınları ve misafirlerinin de yine şirket yetkililerince ağırlandıkları;

Şüphelilerin illegal faaliyetlerini hayata geçirdikleri, haksız menfaat elde etmek amacıyla legal birlikteliklerini kullandıkları bu suç örgütünü, amaçlanan suçları işlemede kolaylaştırıcı, hazırlık hareketi niteliğinde kullandıkları, bu birliktelikleri sayesinde planladıkları eylemleri gerçekleştirdikleri gibi kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte Devlete olan güvenilirliği zedeledikleri, kurulan suç örgütünün, dışarıya karşı legal olarak empoze edilen yapısından da anlaşılacağı üzere soyut bir birleşmeden öte hiyerarşik bir yapıya sahip olduğu, bu ilişki dolayısıyla suç örgütünün, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden ve suç örgütüne olduğu gibi kendilerine haksız menfaat sağlayan firmalar, firma sahipleri ve yetkilileri üzerinde hâkimiyet tesis eden bir güç kaynağı niteliğini kazandığı, şüphelilerin eylemlerinin niteliği itibarıyla devamlılık arz ettiği yani şüpheliler arasında belli bir suçu işlemek amacıyla oluşturulan bir iştirak ilişkisinin dışında örgüt faaliyeti olarak tanımlanabilecek bir birlikteliğin söz konusu olduğu, şüphelilerin gerçekleştirdikleri suçlarda kendilerine yürürlükteki mevzuat çerçevesinde bir sıkıntı yaşatmayacak doğrultuda eylemlerini icra etmeye çalıştıkları, bu doğrultuda işlenen rüşvet, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma gibi farklılık arzeden suçlarda güvenilirliği zedelenen devlet ve kuruluşlarının mağdur olduğu, örgütün legal olarak oluşturulan ve empoze edilen ancak illegal olarak kullandıkları yapısı, sahip bulunduğu mensup sayısı ile araç ve gereç bakımından amaçlanan suçları işlemeye elverişli olduğu, aşağıda açıklanan olaylardan da anlaşılacağı üzere şüpheliler tarafından gerçekleştirilen eylemlerin doğrudan kastla işlendiği anlaşılmıştır.

Burada önemle belirtilmesi gereken bir husus da, ŞÜPHELİLERİN HAKSIZ MENFAAT TEMİN ETTİKLERİ TESBİT EDİLEN OLAYLARDA, TCK. 42. MADDESİ GEREĞİ, ŞÜPHELİLERİN GÖREVİ KÖTÜYE KULLANDIKLARINI GÖSTEREN EYLEMLERİNİN AYNI ZAMANDA RÜŞVET SUÇUNUN UNSURUNU OLUŞTURMASI NEDENİYLE, ŞÜPHELİLERİN EYLEMİNİN SADECE RÜŞVET SUÇUNU OLUŞTURACAĞI DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.

Rüşvet suçu TCK.’nun 252 nci maddesinde düzenlenmiştir. İzlenen suç siyaseti gereğince, bir kamu görevlisinin, görevinin gereklerine aykırı olarak bir işi yapması veya yapmaması amacıyla kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde bir yarar sağlaması, rüşvet olarak tanımlanmıştır. Bu suçla korunan hukuki değer, kamu hizmetlerinin gerek eşitlik gerek liyakatlilik açısından adalet ilkelerine uygun yürütüldüğü, kamu görevlilerinin rüşvet kabul etmez ve “satın alınamaz” oldukları hususunda toplumda hâkim olan güvenin, inancın sarsılmamasıdır. Rüşvete ilişkin suç tanımı, bu güveni korumayı amaçlamıştır.

Rüşvet suçu, menfaatin kamu görevlisi tarafından temin edildiği anda tamamlanmış olur. Ancak, izlenen suç siyaseti gereği olarak, rüşvet suçunun kamu görevlisi ile iş sahibi arasında belli bir işin yapılması veya yapılmaması amacına yönelik menfaat teminini öngören bir anlaşmanın yapılması durumunda dahi rüşvet suçunun tamamlanmış olacağı kabul edilmektedir. Rüşvet suçu, çok failli bir suçtur. Bir tarafta, rüşvet veren; diğer tarafta ise rüşvet alan kamu görevlisi yer almaktadır. Rüşvet veren ve alan, aynı amacın gerçekleşmesini hedeflemektedirler. Bu itibarla, veren ve alan açısından rüşvet suçu tek bir suçtur. Söz konusu suç, menfaatin temin edildiği anda tamamlanmış bulunmaktadır. Menfaat temin edilinceye kadar suça iştirak mümkündür. Bu nedenle, söz konusu suç tanımı kapsamında “rüşvete aracılık eden” kavramına yer verilmemiştir. Rüşvet suçunun oluşabilmesi için amaçlanan şeyin yapılmasına veya yapılmamasına gerek yoktur.

Rüşvet suçunun oluşabilmesi için, amaçlanan şeyin kamu görevlisinin görevine giren bir iş olması gerekir. Sonucu etkileyecek şekilde bir kurul üyesinin lehte veya aleyhte oy kullanmasını sağlamak amacıyla kamu görevlisine yarar sağlanması da rüşvet suçunu oluşturur.

Rüşvetten sözedilebilmesi için kamu görevlisine bir manfaat sağlanmış veya bu konuda bir anlaşmaya varılmış olması, yani menfaat sağlanacağının taahhüt edilmesi gerekir. Menfaat, kamu görevlisinin ekonomik, hukuksal veya kişisel durumunu objektif olarak iyileştiren her türlü edimdir. Buna göre rüşvetin konusu para veya kıymet ifade eden her türlü mal veya eşya, bir malın verilmesini sağlamak, senet kırmak, borç vermek, bir borcun vadesini uzatmak, borca kefil olmak, cebri icrayı durdurmak, bir başkasına ait taşınır veya taşınmaz malı bedel ödemeksizin kullanmak, kendisine veya yakınlarından birine bedel ödemeksizin hayat sigortası temin etmek, meslekte ilerlemeyi sağlamak gibi maddi yararlar olabileceği gibi, insanın hoşuna giden, gururunu okşayan, övünmesine vesile olan, sırf estetik hislere hitap eden hususlar, cinsel veya benzeri arzuların tatmini gibi maddi olmayan yararlar da olabilir.

Rüşvet suçunun oluşumu bakımından, örgüt yönetcisi olan ŞÜPHELİLER ŞENOL VARÜRER VE OSMAN TURNA'NIN DURUMLARININ ÖZELLİK ARZETMESİ NEDENİYLE AYRICA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR. Şöyle ki:

Kamu İhale Kurulunda göreve başladıktan sonra kurul üyesi Ali KAYA tarafından kurumda görevlendirilmeleri sağlanan Şenol VARÜRER ve Osman TURNA'nın halen Düzenleme Daire Başkanlığında Uzman ve Grup Başkanı olarak görev yapmakta oldukları, soruşturmamız kapsamında tespit edilen olaylara konu olan ihalelerin KİK'teki incelenme aşamasında adı geçen şüphelilerin söz konusu ihalelerle ilgili görevli oldukları tespit edilememiştir. Ancak, Şenol VARÜRER ve Osman TURNA'nın yukarıda ayrıntılarıyla açıklanan olayların pek çoğunda firmaların itirazları ile ilgili ihale dosyaları için, firmaların itiraz dilekçelerini hazırlamalarına yardım ettikleri, bilgi ve belge temin ettikleri, Kurul Üyesi Ali KAYA sayesinde firmalar lehine kuruldan karar çıkartılması karşılığında haksız menfaat temin ettikleri soruşturmamız kapsamında sübut bulmuştur. Yani Şenol VARÜRER ve Osman TURNA'nın görevlerinin gereği olmayan bir işin yapılması karşılığında haksız menfaat temin etmeleri söz konusudur. Yine soruşturmamız kapsamında tespit edilen olaylardan anlaşılacağı üzere örgüt lideri Ali KAYA'nın, KİK'te inceleme aşamasında olan ihale dosyaları ile ilgili firmalar lehine karar çıkartmak karşılığında firmalardan haksız menfaat temin ettiği hususu da dikkate alındığında, Şenol VARÜRER ve Osman TURNA'nın eylemlerinin Ali KAYA'nın rüşvet suçuna aracılık olarak değerlendirilmiştir.

Bu arada, ŞÜPHELİLERİN EYLEMLERİNİN İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇUNU OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞI BAKIMINDAN DA KONUNUN İRDELENMESİ GEREKMEKTEDİR:

“İhaleye Fesat Karıştırma” suçu, 5237 Sayılı TCK’ nun 235. maddesinde düzenlenmiştir. 235. maddenin birinci fıkrasında cezalandırma hükmü getirilmiş olup, ikinci fıkrasında ihaleye fesat karıştırılmış sayılacak hallerin belirtilmiş olduğu, üçüncü fıkrada ihaleye fesat karıştırma sonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluşu açısından bir zarar meydana gelmiş ise yarı oranında artırım yapılacağının belirtilmiş olduğu, dördüncü fıkrasında ihaleye fesat karıştırma dolayısıyla menfaat temin eden görevli kişilerin ayrıca bu nedenle ilgili suç hükmüne göre cezalandırılacakları belirtilmiştir.

235. maddenin ikinci fıkrasında;

“(2) Aşağıdaki hallerde ihaleye fesat karıştırılmış sayılır:

a) Hileli davranışlarla;

1. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek,

2. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak,

3. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olduğu halde, sahip olmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakmak,

4. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak.

b) Tekliflerle ilgili olup da ihale mevzuatına veya şartnamelere göre gizli tutulması gereken bilgilere başkalarının ulaşmasını sağlamak.

c) Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ya da hukuka aykırı diğer davranışlarla, ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye, ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek.

d) İhaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin ihale şartlarını ve özellikle fiyatı etkilemek için aralarında açık veya gizli anlaşma yapmaları.”

hallerinde ihaleye fesat karıştırılmış sayılacağı belirtilmiştir.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun, “Tanımlar” başlıklı 4. Maddesinde “İHALE” KAVRAMI “BU KANUNDA YAZILI USUL VE ŞARTLARLA MAL VEYA HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNİN İSTEKLİLER ARASINDAN SEÇİLECEK BİRİSİ ÜZERİNE BIRAKILDIĞINI GÖSTEREN VE İHALE YETKİLİSİNİN ONAYINI MÜTEAKİP SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI İLE TAMAMLANAN İŞLEMLER” olarak tanımlanmıştır. Buna göre, ihaleyi düzenleyen kurumca ihalenin ilan edilmesiyle başlayan ihale süreci, bütün ihale ve itiraz işlemlerinin tamamlanmasının ardından ihaleyi kazanan gerçek ya da tüzel kişiyle ihaleyi düzenleyen kurum arasında sözleşme imzalanmasıyla tamamlanır. Bu zaman zarfında yapılan bütün işlemlerin ihale sürecine dahil olduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıdaki olaylarda anlatıldığı üzere, KİK içerisinde faaliyet gösteren suç örgütünün, yapılan itirazlara binaen incelenmek üzere Kuruma gelen ihale dosyalarıyla ilgili olarak, kendileriyle irtibata geçen firmalar ve şahıslar lehinde çıkması sağlanan Kamu İhale Kurul kararları ya da Kurul gündeminde örgüt liderinin kullandığı “ Karşı oy” uygulamasını firmaların gerekçe göstererek İdare Mahkemelerine itiraz sürecini taşımaları esnasında yaptıkları tüm eylemlerin, belirtilen ihale süreci içersinde gerçekleştirildiği düşünüldüğünde, rüşvet suçunun yanısıra ihaleye fesat karıştırma suçunun da gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Zira, şüphelilerin hukuka aykırı eylemleri ile ihalenin iptaline ya da düzeltici işlem tesisine karar verilmesi sağlanarak ihale sonucuna doğrudan etki edilmektedir. Her ne kadar bu kararlar bir Kurul tarafından veriliyor ise de, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17/a ve 60/1 maddeleri birlikte mütalaa edildiğinde KİK görevlilerinin de cezai sorumlulukları olduğu anlaşılmaktadır. Anılan Kanunun “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17. Maddesinin (a) bendinde “Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etme” halinde, aynı maddedeki atıf gereğince bu yasak fiil veya davranışlarda bulunan görevliler hakkında aynı Kanunun 60. Maddesinin uygulanacağı anlaşılmaktadır. Anılan Kanunun “Görevlilerin ceza sorumluluğu” başlıklı 60. maddesinin birinci fıkrasında “İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile İHALE İŞLEMLERİNDEN SÖZLEŞME YAPILMASINA KADAR İHALE SÜRECİNDEKİ HER AŞAMADA GÖREV ALAN DİĞER İLGİLİLERİN; 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. Bu Kanuna aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare görevlileri, bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler.” ifadelerine yer verilmiştir. Bütün bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde KİK GÖREVLİLERİ AÇISINDAN, AŞAĞIDA AYRINTILARIYLA ANLATILACAK HER OLAYIN DOĞURDUĞU SONUÇLAR İTİBARIYLA FARKLILIK ARZETMEK ÜZERE İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇUNUN YA DA BU SUÇA TEŞEBBÜS HALİNİN OLUŞACAĞI DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.

KİK görevlilerinin, ihaleye fesat karıştırma suçunun faili olabileceklerini belirledikten sonra, soruşturmamız kapsamında tesbit edilen olaylarda TCK. 235. Maddede belirtilen hallerden hangisinin oluştuğunun değerlendirilmesine gelince:

KİK içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin, yapılan itirazlara binaen incelenmek üzere Kuruma gelen ihale dosyalarıyla ilgili olarak kendileriyle irtibata geçen firmalar ve şahıslar lehinde çıkması sağlanan Kamu İhale Kurul kararları ya da Kurul gündeminde Kurul Üyesi Ali KAYA’nın kullandığı “ Karşı oy” gerekçelerinin, firmalar tarafından açılan idari davalarda da kullanılarak itiraz sürecinin idari yargıya taşınması aşamasında yaptıkları tüm eylemlerin, belirtilen ihale süreci içersinde gerçekleştirildiği düşünüldüğünde, şüphelilerin HUKUKA AYKIRI EYLEMLERİ İLE ihalenin iptaline ya da düzeltici işlem tesisine karar verilmesi sağlanarak ihale sonucuna doğrudan etki ettikleri anlaşılmaktadır. Bu itibarla, TCK. 235 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendindeki “….. HUKUKA AYKIRI DİĞER DAVRANIŞLARLA, ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye, ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek” suretiyle ihaleye fesat karıştırma suçunun oluştuğu değerlendirilmiştir.

CMK. 135. ve 140. maddelerine uygun yapılan iletişimin dinlenmesi, tespiti, kayda alınması ve teknik takip çalışmalarından, mahkeme kararlarına istinaden yapılan aramalarda ele geçirilen suç unsurlarından, şüphelilerin ifadelerinden, yukarıda izah edildiği şekilde örgütün faaliyetleri çerçevesinde işlendiği tespit edilen münferit olaylardan ve bilgi sahibi ifadelerinden hareketle;

Kurulan suç örgütünü oluşturan şüphelilerin bir araya gelmesinin hiyerarşik bir yapı oluşturduğu, şüphelilerin kurmuş olduğu örgütün işlenmesi amaçlanan suçlar açısından sadece bir araç niteliğinde olduğu, söz konusu şüphelilerin suç işlemek amacı etrafında fiili birleşmenin olması, niteliği itibariyle devamlılık göstermesi, örgütün yapısı, sahip olduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaçlanan suçları işlemeye elverişli olması nedeniyle TCK. 220. maddesinde belirtilen suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunun oluştuğu,

Kurulan suç örgütünün hiyarerşik yapılanması, yöneticileri ve üyelerinin konumları, irtibatları ve faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda:

1)Şüpheli Ali KAYA’ nın ;

Kamu İhale Kurulu Üyesi olarak görev yapan şüphelinin haksız menfaat elde etmek amacıyla örgüt kurduğu, kurulan örgütün liderliğini üslendiği ve yönettiği, örgütün diğer yöneticileri ile birlikte veya münferit olarak aşağıdaki olaylarda açıklandığı üzere ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet olayları ile irtibatlı olduğu, örgüt liderinin irtibatlı olduğu firma temsilcileri, aracılık eden şahıslar ya da firma sahipleriyle dirket irtibatlarının olduğu, Kamu İhale kurumundaki görevi gereği vakıf olduğu bilgiler ışığında, firmaların iştirakçi oldukları kamu ihaleleri ile ilgili olarak düzenlenecek itiraz dilekçelerinin usül ve esas yönünden kendileriyle irtibata geçen ve rüşvet veren firmalar lehine olacak değişiklikleri yapmalarını sağladığı ya da kurul üyesi olarak itirazlara konu ihalelerin Kamu İhale Kurulu gündemine alınan inceleme sonrası oylama da firmaların lehine hareket ettiği, gerekirse karar değişikliği yapılmasını sağlamaya çalıştığı ya da karşı oy kullandığı ve firmaların bu karşı oy gerekçesiyle itirazlarını idare ya da bölge idare mahkemelerine taşımalarını sağladığı, bu şekilde Kurul’da karara bağlanan bazı ihalelerin sonucuna etki ederek ihaleye fesat karıştırma suçunu da işlediği,

2)Şüpheli Şenol VARÜRER’ in ;

Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi Başkanlığında Uzman olarak görev yapan şüphelinin haksız menfaat elde etmek amacıyla kurulan örgütün yöneticisi olduğu, örgüt lideri Ali KAYA’ nın talimatları doğrultusunda hareket ettiği, örgütün lideri ve diğer yöneticisi ile birlikte veya münferit olarak aşağıdaki olaylarda açıklandığı üzere Kurul Üyesi Ali KAYA’nın rüşvet almasına aracılık ettiği, itiraz eden firmaların itiraz dilekçelerinin düzenlenmesini sağladığı ve dosyalarını hazırladığı, KİK'de inceleme raporu düzenleyen şüphelinin firmalar lehine hareket ettiği, bu şekilde Kurul’da karara bağlanan bazı ihalelerin sonucuna etki ederek ihaleye fesat karıştırma suçuna iştirak ettiği,

3)Osman TURNA’ nın ;

Kamu İhale Kurumunda Düzenleme Dairesi Başkanlığında Grup Başkanı olarak görev yapan şüphelinin haksız menfaat elde etmek amacıyla kurulan örgütün yöneticisi olduğu, örgüt lideri Ali KAYA’ nın talimatları doğrultusunda hareket ettiği, örgütün lideri ve diğer yöneticisi ile birlikte veya münferit olarak aşağıdaki olaylarda açıklandığı üzere Kurul Üyesi Ali KAYA’nın rüşvet almasına aracılık ettiği, özel sektörde faaliyet gösteren bir firmanın iştirakçi olduğu kamu ihalelerinde danışmanlık yaptığı, ihale dosyalarına ilişkin itirazlarını takip ettiği ve düzenlediği, genel olarak irtibatlı olduğu firmaların itiraz dilekçelerinin düzenlenmesini sağladığı ve itiraz dosyalarını hazırladığı, firmalar lehine hareket ettiği, bu şekilde Kurul’da karara bağlanan bazı ihalelerin sonucuna etki ederek ihaleye fesat karıştırma suçunu da işlediği, bu şekilde Kurul’da karara bağlanan bazı ihalelerin sonucuna etki ederek ihaleye fesat karıştırma suçuna iştirak ettiği,

4)Şüpheli Yusuf KAYA’ nın ;

Kamu İhale Kurumunda herhangi bir görev ve yetkisi olmayan, ancak akrabası olan Kurul Üyesi Ali KAYA’ nın liderliğini yaptığı haksız menfaat elde etmek amacıyla kurulan örgütün üyesi olduğu, örgüt lideri Ali KAYA’ nın talimatları doğrultusunda hareket ettiği, örgütün lideri ve diğer yöneticileri ile birlikte veya münferit olarak aşağıdaki olaylarda açıklandığı üzere rüşvet suçunun işlenmesine dolayısıyla suç örgütüne haksız menfaat sağlanmasına aracılık ettiği, Kamu İhale Kurumunda faaliyet gösteren suç örgütü ile bazı firmaların irtibatlarını ve para akışını sağladığı, bu şekilde Kurul’da karara bağlanan bazı ihalelerin sonucuna etki ederek ihaleye fesat karıştırma suçuna da iştirak ettiği, (OLAY 3, 4, 5D, 7A, 7B, 10B)

5)Şüpheli Okan TOSUN’ un ;

Kamu İhale Kurumunda herhangi bir görev ve yetkisi olmayan, ancak kurul üyesi Ali KAYA’ nın akrabası örgüt üyesi Yusuf KAYA ile birlikte hareket ettiği, şüphelinin haksız menfaat elde etmek amacıyla kurulan örgütün üyesi olduğu, Yusuf KAYA’ nın talimatları doğrultusunda, örgütün lideri ve diğer yöneticileri ile birlikte veya münferit olarak aşağıdaki olaylarda açıklandığı üzere rüşvet suçunun işlenmesine dolayısıyla suç örgütüne haksız menfaat sağlanmasına ve dolayısıyla rüşvete aracılık ettiği, Kamu İhale Kurumunda faaliyet gösteren suç örgütü ile bazı firmaların irtibatlarını ve para akışını sağladığı,(OLAY 3, 4)

6)Şüpheli Erkan FIRAT’ ın ;

Kamu İhale Kurumunda herhangi bir görev ve yetkisi olmayıp örgüt üyesi Yusuf KAYA ile birlikte hareket ettiği, haksız menfaat elde etmek amacıyla kurulan örgütün üyesi olduğu, Yusuf KAYA’ nın talimatları doğrultusunda, örgütün lideri ve diğer yöneticileri ile birlikte veya münferit olarak aşağıdaki olaylarda açıklandığı üzere rüşvet suçunun işlenmesine dolayısıyla suç örgütüne haksız menfaat sağlanmasına ve dolayısıyla rüşvete aracılık ettiği, Kamu İhale Kurumunda faaliyet gösteren suç örgütü ile bazı firmaların irtibatlarını ve para akışını sağladığı, (OLAY 3, 5D)

7)Şüpheli Aytekin KARAHAN’ ın ;

Örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte yardım eden şahıslardan olduğu, özellikle Mass Firması olmak üzere irtibatlı olduğu çeşitli firmalar adına hareket ederek, adına hareket ettiği firmaların isteklileri arasında yer aldığı ihaleler ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazlarda, KİK'de faaliyet gösteren suç örgütü ile olan irtibatları sayesinde itiraz dilekçelerinin düzenlemesini ve Kurul gündemine alınan ihale dosyalarında firması lehine karar çıkartılması amacıyla suç örgütü lider ve yöneticilerine haksız menfaat sağlanmasına dolayısıyla rüşvet suçunun işlenmesine aracılık ettiği, bu şekilde Kurul’da karara bağlanan bazı ihalelerin sonucuna etki ederek ihaleye fesat karıştırma suçuna iştirak ettiği, (OLAY 1)

8) Şüpheli Hasan KARAKAYA’ nın ;

Örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte yardım eden şahıslardan olduğu, Mass firması adına hareket ettiği, Adana ilinde faaliyet gösterdiği, adı geçen Mass Arıtma Sistemleri firmasının iştirak ettiği ihaleler ile ilgili olarak ihale dosyalarını düzenlediği, gerek Mass firmasının yapacağı itirazlar gerekse adı geçen firmanın taraf olduğu ancak katılımcı diğer firmalar tarafından yapılan itirazlarda, Şüpheli Aytekin KARAHAN aracılığıyla, KİK'de faaliyet gösteren suç örgütü tarafından itiraz dilekçelerinin düzenlemesini sağladığı ve Kurul gündemine alınan ihale dosyalarında firması lehine karar çıkartılması amacıyla suç örgütü lider ve yöneticilerine haksız menfaat sağlanmasına dolayısıyla rüşvet suçunun işlenmesine aracılık ettiği, ayrıca Kurul’da karara bağlanan bazı ihalelerin sonucuna etki ederek ihaleye fesat karıştırma suçuna iştirak ettiği, (OLAY 1B, 1C, 1D, 1E, 1F)

9)Şüpheli Sedat SOYBAY’ ın ;

Örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte yardım eden şahıslardan olduğu, Mass Firması hissedarı olan şüphelinin, firmasıyla iştirak ettiği ihaleler ile ilgili olarak gerek Mass firmasının yapacağı itirazlar gerekse taraf olduğu ancak katılımcı diğer firmalar tarafından yapılan itirazlarda, Şüpheli Aytekin KARAHAN ve Hasan KARAKAYA aracılığıyla, KİK'de faaliyet gösteren suç örgütü tarafından itiraz dilekçelerinin düzenlemesini ve Kurul gündemine alınan ihale dosyalarında firması lehine karar çıkartılması amacıyla suç örgütü lider ve yöneticilerine haksız menfaat sağladığı, dolayısıyla rüşvet suçunu işlediği, Suç örgütü lider ve mensuplarına sağlanan haksız menfaatlerin ödemelerinin firması tarafından bilgisi dahilinde yapıldığı, suç örgütü ile irtibata geçerek taraf oldukları ihale dosyalarına ilişkin itiraz dilekçelerinin hazırlanması ve lehlerinde karar çıkartılması için ayrıca bu konularla ilgili suç örgütüne haksız menfaatlerin sağlanması ve dolayısıyla rüşvete verilmesi konusunda talimat verdiği ayrıca bazı ihalelerin sonucuna etki ederek ihaleye fesat karıştırma suçuna iştirak ettiği, (OLAY 1)

10)Şüpheli Osman Nuri YILMAZ’ ın ;

Örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte yardım eden şahıslardan olduğu, özellikle Fermak İnşaat Firması olmak üzere irtibatlı olduğu çeşitli firmalar adına hareket ederek, adına hareket ettiği firmaların isteklileri arasında yer aldığı ihaleler ile ilgili olarak gerek başta Fermak Firması olmak üzere firmaların yapacağı itirazlar gerekse adı geçen firmanın taraf olduğu ancak katılımcı diğer firmalar tarafından yapılan itirazlarda, KİK'de faaliyet gösteren suç örgütü ile olan irtibatları sayesinde itiraz dilekçelerinin düzenlemesini ve Kurul gündemine alınan ihale dosyalarında firması lehine karar çıkartılması amacıyla suç örgütü lider ve yöneticilerine haksız menfaat sağlanmasına dolayısıyla rüşvet suçunun işlenmesine aracılık ettiği, bu şekilde Kurul’da karara bağlanan bazı ihalelerin sonucuna etki ederek ihaleye fesat karıştırma suçuna iştirak ettiği, (OLAY 2, 20)

11)Şüpheli Ferit RIZVANOĞLU’nun ;

Örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte yardım eden şahıslardan olduğu, Fermak Firması hissedarı olan şüphelinin, Osman Nuri YILMAZ aracılığıyla ve zaman zaman şahsen olmak üzere firmasıyla iştirak ettiği ihaleler ile ilgili olarak gerek firmasının yapacağı itirazlar gerekse taraf olduğu ancak katılımcı diğer firmalar tarafından yapılan itirazlarda, KİK'de faaliyet gösteren suç örgütü tarafından itiraz dilekçelerinin düzenlemesini ve Kurul gündemine alınan ihale dosyalarında firması lehine karar çıkartılması amacıyla suç örgütü lider ve yöneticilerine haksız menfaat sağladığı, dolayısıyla rüşvet suçunu işlediği, Suç örgütü lider ve mensuplarına sağlanan haksız menfaatlerin ödemelerinin firması tarafından bilgisi dahilinde yapıldığı, suç örgütü ile irtibata geçilerek taraf oldukları ihale dosyalarına ilişkin itiraz dilekçelerinin hazırlanması ve lehlerinde karar çıkartılması için ayrıca bu konularla ilgili suç örgütüne haksız menfaatlerin sağlanması ve dolayısıyla rüşvet verilmesi konusunda talimat verdiği, bu şekilde Kurul’da karara bağlanan bazı ihalelerin sonucuna etki ederek ihaleye fesat karıştırma suçuna iştirak ettiği, (OLAY 2)

12)Şüpheli Muammer DÜLGER’in ;

Örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte yardım eden şahıslardan olduğu, Fermak İnşaat firması adına çalışan şahsın, firmanın katılacağı ihale dosyalarını hazırladığı, Fermak firması tarafından ihalelere ilişkin yapılacak itiraz dosyalarını şüpheli Osman Nuri YILMAZ ve firma sahibi Ferit RIZVANOĞLU aracılığıyla Suç örgütünden aldığı bilgiler doğrultusunda düzenlendiği, zaman zaman firma tarafından suç örgütüne sağlanan haksız menfaatlere ve dolayısıyla rüşvete aracılık ettiği, ayrıca Kurul’da karara bağlanan bazı ihalelerin sonucuna etki ederek ihaleye fesat karıştırma suçuna iştirak ettiği (OLAY 2)

13)Şüpheli Bahri KÖSE’nin ;

Örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte yardım eden şahıslardan olduğu, Yapıtek firması sahibi şüphelinin, suç örgütü lideri ve mensuplarıyla irtibatlarının olduğu, kendisinin irtibatlı olduğu firmalar ile suç örgütü arasında irtibatı özellikle para akışını sağladığı, zaman zaman firmalar tarafından suç örgütüne sağlanan haksız menfaatlere ve dolayısıyla rüşvete aracılık ettiği, ayrıca Kurul’da karara bağlanan bazı ihalelerin sonucuna etki ederek ihaleye fesat karıştırma suçuna iştirak ettiği,( OLAY 4, 23)

14)Şüpheli Binali ÖZDOĞAN’ın ;

Örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte yardım eden şahıslardan olduğu, Özdoğanlar firması sahibi olan şüphelinin taraf olduğu kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen ihaleler ile ilgili olarak, gerek firmasının yapacağı itirazlar gerekse taraf olduğu ancak katılımcı diğer firmalar tarafından yapılan itirazlarda, Kamu İhale Kurumunda faaliyet gösteren suç örgütü ile irtibata geçerek lehlerinde karar çıkartılması amacıyla suç örgütüne haksız menfaat sağlayarak rüşvet suçunu işlediği, (OLAY 3)

15)Şüpheli Şeyhmus KAYA’nın ;

Örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte yardım eden şahıslardan olduğu, Şe-Ka Güvenlik Firması yetkilisi olan şüphelinin, firmasının taraf olduğu ihaleler ile ilgili olarak, gerek firmasının yapacağı itirazlar gerekse taraf olduğu ancak katılımcı diğer firmalar tarafından yapılan itirazlarda, Kamu İhale Kurumunda faaliyet gösteren suç örgütü ile irtibata geçerek, karşı firmaların itirazının reddi veya kendi itirazlarının da lehine karar çıkartılması amacıyla suç örgütüne haksız menfaat sağladığı ve rüşvet suçunu işlediği, bu şekilde Kurul’da karara bağlanan bazı ihalelerin sonucuna etki ederek ihaleye fesat karıştırma suçuna iştirak ettiği, (OLAY 7)

16)Şüpheli Hasan YÜKSEL’in ;

Örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte yardım eden şahıslardan olduğu, Anti ve Milenyum firmaları sahibi olan şüphelinin, firmalarının taraf olduğu gerek kendisinin yaptığı gerekse isteklisi olduğu ancak katılımcı bir başka firma tarafından yapılan itirazlar sonrası, Kamu İhale Kurumunda inceleme aşamasında olan ihale dosyalarıyla ilgili olarak, geçmişten gelen bir samimiyet çizgisi içerisinde suç örgütü lideri ile irtibatlı olduğu, taraf olduğu ihale dosyalarında lehine karar çıkartılmasını sağladığı, KİK'de faaliyet gösteren suç örgütü liderinin, görev ve makamı itibariyle sahip olduğu gücü kullandığı ve bu sayede kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ihalelerde kendisine avantaj sağlamaya çalıştığı, bu şekilde Kurul’da karara bağlanan bazı ihalelerin sonucuna etki ederek ihaleye fesat karıştırma suçuna iştirak ettiği, (OLAY 6)

17) Şüpheli Mevlüt KURTOĞLU’ nun ;

Örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte yardım eden şahıslardan olduğu, Kurtoğlu Firması yetkilisi olan şahsın, firmasının taraf olduğu ihale dosyası ile ilgili olarak yaptıkları itiraz sonrası lehlerinde karar verilmesi amacıyla, Kamu İhale Kurumu içerisinde faaliyet gösteren suç örgütü yöneticileriyle irtibata geçtiği ve bu amaçla suç örgütü yöneticilerine haksız menfaat sağladığı ve rüşvet suçunu işlediği, ayrıca Kurul’da karara bağlanan bazı ihalelerin sonucuna etki ederek ihaleye fesat karıştırma suçuna iştirak ettiği, (OLAY 8)

18)Şüpheli Hikmet KIZILCA’nın;

Örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte yardım eden şahıslardan olduğu, Nursoy İnşaat firması adına çalışan şahsın, gerek kendi firmasının gerekse irtibatlı olduğu firmaların taraf olduğu ve yapılan itirazlar sonrası Kamu İhale Kurumuna intikal eden ihale dosyalarını, bu kurum içerisinde faaliyet gösteren suç örgütüyle irtibatları sayesinde takip ettiği, bağlantıları sayesinde içerden firma sahiplerine bilgi akışı sağladığı, ödemeleri firmalar tarafından sağlanmak üzere suç örgütüne haksız menfaat temin edilmesine ve dolayısıyla rüşvete aracılık ettiği, ayrıca Kurul’da karara bağlanan bazı ihalelerin sonucuna etki ederek ihaleye fesat karıştırma suçuna iştirak ettiği, (OLAY 5, 14)

19)Şüpheli Mustafa BAKIŞ’ ın ;

Örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte yardım eden şahıslardan olduğu, Bakış Temizlik ve Güvenlik Firması, Bakışlar Temizlik ve Güvenlik firması ve Özel Pozitif Temizlik Firması gayri resmi sahibi, Yuvaş Bakım Onarım Temizlik firması hissedarı olan şüphelinin, taraf olduğu ihale dosyalarıyla ilgili olarak itirazlara binaen yapılan incelemelerde firmaları lehine karar verilmesi amacıyla KİK'de faaliyet gösteren suç örgütü ile Özdoğanlar İnşaat firması arasında aracılık yaptığı ve irtibatı sağladığı, bu amaçla suç örgütü yöneticilerine haksız menfaat sağladığı ve dolayısıyla rüşvet suçunu işlediği, ayrıca Kurul’da karara bağlanan bazı ihalelerin sonucuna etki ederek ihaleye fesat karıştırma suçuna iştirak ettiği, (OLAY 15)

20)Şüpheli Alaattin SARPKAYA’ ın ;

Örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte yardım eden şahıslardan olduğu, Su Yapı Firması yetkilisi şüphelinin, taraf olduğu ihale dosyalarıyla ilgili olarak yapılan itirazlara binaen KİK'de yapılan incelemelerde firması lehine karar verilmesi amacıyla şüpheli Aytekin KARAHAN aracılığıyla KİK'de faaliyet gösteren suç örgütü ile irtibata geçtiği ve bu amaçla suç örgütüne haksız menfaat sağladığı ve rüşvet suçunu işlediği, ayrıca Kurul’da karara bağlanan bazı ihalelerin sonucuna etki ederek ihaleye fesat karıştırma suçuna iştirak ettiği, (OLAY 13)

21)Şüpheli Orhan NURDUHAN’ ın ;

Örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte yardım eden şahıslardan olduğu, Nursoy Firmaları sahibi şüphelinin, taraf olduğu ihale dosyalarıyla ilgili olarak yapılan itirazlara binaen Kamu İhale Kurumunda yapılan incelemelerde firması lehine karar verilmesi amacıyla firması adına hareket eden şüpheli Hikmet KIZILCA aracılığıyla Kamu İhale Kurumunda faaliyet gösteren suç örgütü ile irtibata geçtiği ve bu amaçla suç örgütüne haksız menfaat sağladığı ve dolayısıyla rüşvet suçunu işlediği, ayrıca Kurul’da karara bağlanan bazı ihalelerin sonucuna etki ederek ihaleye fesat karıştırma suçuna iştirak ettiği, (OLAY 5)

 22)Şüpheli Çetin İNSAN’ ın ;

Örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte yardım eden şahıslardan olduğu, Epsilon firması yetkilisi şüphelinin, taraf olduğu ihale dosyalarıyla ilgili olarak yapılan itirazlara binaen Kamu İhale Kurumunda yapılan incelemelerde firması lehine karar verilmesi amacıyla Kamu İhale Kurumunda faaliyet gösteren suç örgütü ile irtibata geçtiği ve bu amaçla suç örgütüne haksız menfaat sağladığı ve dolayısıyla rüşvet suçunu işlediği, ayrıca Kurul’da karara bağlanan bazı ihalelerin sonucuna etki ederek ihaleye fesat karıştırma suçuna iştirak ettiği, (OLAY 16)

23)Şüpheli Mehmet Metin AKIN’ ın ;

Örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte yardım eden şahıslardan olduğu, İntaş firması yetkilisi olan şüphelinin, taraf olduğu ihale dosyalarıyla ilgili olarak yapılan itirazlara binaen Kamu İhale Kurumunda yapılan incelemelerde firması lehine karar verilmesi amacıyla Kamu İhale Kurumunda faaliyet gösteren suç örgütü ile irtibata geçtiği ve bu amaçla suç örgütüne haksız menfaat sağladığı ve dolayısıyla rüşvet suçunu işlediği, ayrıca Kurul’da karara bağlanan bazı ihalelerin sonucuna etki ederek ihaleye fesat karıştırma suçuna iştirak ettiği, (OLAY 11)

Anlaşılmıştır.

Örgüt yapılanmasının haksız ekonomik çıkar paylaşımı temeline dayandığı, haksız menfaat paylaşımının örgüt yöneticileri Ali KAYA, Şenol VARÜRER ve Osman TURNA tarafından sağlandığı, bu nedenle örgüt yöneticilerinin doğrudan katılmadıkları eylemler için de TCK'nun 220/5 doğrultusunda sorumluluklarının bulunduğunun kabulü ile bu yönde cezalandırılma talep edilmiştir.

 

8-SONUÇ VE TALEP

Yukarıda açık kimliği yazılı şüphelilerin yargılamalarının yapılarak,

1- ALİ KAYA

A:

a)TCK'nun 220/1

b)TCK'nun 252/1, 235/2-c atfıyla 235/1 (OLAY 1/A, 1/B, 1/C, 1/E, 1/F, OLAY 2/A, 2/B, 2/D, 2/E, OLAY 5/A, OLAY 6/A, 6/B, 6/C, 6/D, OLAY 8, OLAY 9/B, OLAY 13 deki eylemleri nedeniyle 17 kez)

c)TCK'nun 235/1, 35, 252/1 (OLAY 2/C, 2/F, 2/K, OLAY 5/B, 5/C, 5/D, OLAY 9/A, OLAY 11, OLAY 14, OLAY 16/A,16/B, OLAY 17, OLAY 20, OLAY 23 deki eylemleri nedeniyle 14 kez)

d)TCK'nun 252/1, (OLAY 2/H, 2/I, OLAY 3, OLAY 4, OLAY 7/A, OLAY 12, OLAY 21 deki eylemleri nedeniyle 7 kez)

e)TCK'nun 252/1, 43, 235/1, 43 (OLAY 10, OLAY 15, OLAY 19'daki eylemleri nedeniyle 3 kez)

f)TCK'nun 235/1, 35 (OLAY 7/B, OLAY 18'deki eylemleri nedeniyle 2 kez)

 

B: TCK'nun 220/5 yollamasıyla;

a) TCK'nun 252/1, 39, (OLAY 1/D, OLAY 2/G, OLAY 2/L, OLAY 22'deki eylemleri nedeniyle 4 kez)

b) TCK'nun 235/1, 35, (OLAY 9/C'deki eylemi nedeniyle 1 kez)

 

2- ŞENOL VARÜRER

A:

a) TCK'nun 220/1,

b) TCK'nun 252/1, 39, 235/1, 39 (OLAY 1/A, 1/B, 1/C, 1/E, 1/F, OLAY 2/A, 2/B, 2/D, 2/E, OLAY 5/A, OLAY 8, OLAY 9/B, OLAY 13 deki eylemleri nedeniyle 13 kez)

c) TCK'nun 252/1, 39, 235/1, 35, 39 (OLAY 2/C, 2/F, 2/K, OLAY 9/A, OLAY 11, OLAY1/D, OLAY 14, OLAY 5/B, 5/C, 5/D, OLAY 16/A, 16/B'deki eylemleri nedeniyle 12 kez)

d) TCK'nun 252/1, 39, (OLAY 2/G, 2/H, 2/I, 2/L OLAY 12, OLAY 21,OLAY 22'deki eylemleri nedeniyle 7 kez)

e) TCK'nun 235/1, 35 (OLAY 18'deki eylemi nedeniyle)

f) TCK'nun 252/1, 39, 43, 235/1, 39, 43 (OLAY 19'daki eylemi nedeniyle)

 

B:TCK'nun 220/5 yollamasıyla;

 

a) TCK'nun 252/1 (OLAY 3, OLAY 4, OLAY 7/A'daki eylemleri nedeniyle 3 kez)

b) TCK'nun 252/1, 235/1, (OLAY 6/A, 6/B, 6/C'deki eylemi nedeniyle 3 kez)

c) TCK'nun 235/1, 35 (OLAY 7/B, 9/C 'deki eylemi nedeniyle 2 kez)

d) TCK'nun 235/1, 35 , 252/1 (OLAY 17, OLAY 20, OLAY 23'deki eylemi nedeniyle 3kez)

e) TCK'nun 252/1, 43, 235/1, 43 (OLAY 10, OLAY 15'deki eylemi nedeniyle 2 kez)

 

3- OSMAN TURNA

A:

a) TCK'nun 220/1

b) TCK'nun 252/1, 39, 235/1, 39 (OLAY 1/A, 1/B, 1/C, 1/E, 1/F, OLAY 2/B, OLAY 8, OLAY 9/B, OLAY 13'deki eylemleri nedeniyle 9 kez)

c) TCK'nun 252/1, 39, 235/1, 35, 39 (OLAY 1/D, OLAY 9/A, OLAY 16/A, OLAY 16/B'deki eylemleri nedeniyle 4 kez)

d) TCK'nun 252/1, 39 (OLAY 2/G, 2/I'daki eylemleri nedeniyle 2 kez)

e) TCK'nun 235/1, 35 (OLAY 9/C 'deki eylemi nedeniyle)

B: TCK'nun 220/5 yollamasıyla

a) TCK'nun 252/1, 235/1 (OLAY2/A, 2/D,2/E, OLAY 5/A, OLAY 6/A, 6/B, 6/C, 6/D'deki eylemleri nedeniyle 8kez)

b) TCK'nun 235/1, 35, 252/1 (OLAY 2/C, 2/F, OLAY 5/B, 5/C, 5/D, OLAY 11, OLAY 14, OLAY 17, OLAY 20, OLAY 23'deki eylemleri nedeniyle 10 kez)

c) TCK'nun 252/1 ( OLAY 2/H,2/L, OLAY3 ,OLAY 4, OLAY 7/A, OLAY 12, OLAY 21, OLAY 22'deki eylemleri nedeniyle 8 kez)

d) TCK'nun 252/1, 43, 235/1, 43 (OLAY10, OLAY 15, OLAY 19'daki eylemleri nedeniyle 3 kez)

e) TCK'nun 235/1, 35 (OLAY 7/B, OLAY 18'deki eylemleri nedeniyle 2 kez)

 

4- YUSUF KAYA

a) TCK'nun 220/2,

b) TCK'nun 252/1, 39 (OLAY 3, OLAY 4, OLAY 7/A, OLAY 10/B'deki eylemleri nedeniyle 4 kez)

c) TCK'nun 235/1, 35, 39 (OLAY 5/D, OLAY 7/B, OLAY 10/B 'deki eylemleri nedeniyle 3 kez)

5- OKAN TOSUN

a) TCK'nun 220/2,

b) TCK'nun 252/1, 39 (OLAY 3, OLAY 4'deki eylemleri nedeniyle 2 kez)

 

6- ERKAN FIRAT

a) TCK'nun 220/2,

b) TCK'nun 252/1, 39 (OLAY 3'deki eylemi sebebiyle)

c) TCK'nun 252/1, 39, 235/1, 39, 35 (OLAY 5/D'deki eylemi sebebiyle)

 

7- SEDAT SOYBAY

a)TCK'nun 220/7

b) TCK'nun252/1, 38, 235/1, 38 (OLAY 1/A, 1/B, 1/C, 1/E, 1/F'deki eylemleri nedeniyle 5 kez)

c) TCK'nun 252/1, 38, 235/1, 38, 35(OLAY1/D'deki eylemi sebebiyle)

 

8- AYTEKİN KARAHAN

a) TCK'nun 220/7

b) TCK'nun 235/1, 39, 252/1, (OLAY 1/A, 1/B, 1/C, 1/E, 1/F'deki eylemleri nedeniyle 5 kez)

c) TCK'nun 235/1, 39, 35, 252/1 (OLAY 1/D'deki eylemi sebebiyle)

d) TCK'nun 252/1, 39, 235/1, 39 (OLAY 13'deki eylemi sebebiyle)

 

9-HASAN KARAKAYA

a) TCK'nun 220/7

b) TCK'nun 235/1, 39, 252/1, (OLAY 1/B, 1/C, 1/E, 1/F 'deki eylemleri nedeniyle 4 kez)

c) TCK'nun 235/1, 39, 35, 252/1, (OLAY 1/D'deki eylemi nedeniyle)

 

10- FERİT RIZVANOĞLU

a) TCK'nun 220/7

b) TCK'nun 235/1, 38, 252/1, (OLAY 2/A, 2/B, 2/D, 2/E'deki eylemleri nedeniyle 4 kez)

c) TCK'nun 235/1, 38, 35, 252/1, (OLAY 2/C, 2/F, 2/K 'daki eylemleri nedeniyle 3 kez)

d) TCK'nun 252/1 (OLAY 2/G, 2/H, 2/I, 2/L'deki eylemleri nedeniyle 4 kez)

 

11-OSMAN NURİ YILMAZ

a) TCK'nun 220/7

b) TCK'nun 235/1, 39, 252/1, (OLAY 2/A, 2/B, 2/D, 2/E'deki eylemleri nedeniyle 4 kez)

c) TCK'nun 235/1, 39, 35, 252/1, (OLAY 2/C, 2/F, 2/K, OLAY 20'deki eylemleri nedeniyle 4 kez)

d) TCK'nun 252/1 (OLAY 2/G, 2/H, 2/I, 2/L'deki eylemleri nedeniyle 4 kez)

12- MUAMMER DÜLGER

a) TCK'nun 220/7,

b) TCK'nun 235/1, 39,252/1, (OLAY 2/A, 2/B, 2/D, 2/E'deki eylemleri nedeniyle 4 kez)

c) TCK'nun 235/1, 39, 35, 252/1, (OLAY 2/C, 2/F, 2/K'daki eylemleri nedeniyle 3 kez)

d) TCK'nun 252/1, (OLAY 2/G, 2/H, 2/I, 2/L,'deki eylemleri nedeniyle 4 kez)

 

13-BİNALİ ÖZDOĞAN

a) TCK'nun 220/7,

b) TCK'nun 252/1, (OLAY 3'deki eylemi nedeniyle)

 

14- BAHRİ KÖSE

a) TCK'nun 220/7,

b) TCK'nun 252/1, (OLAY 4'deki eylemi nedeniyle)

c) TCK'nun 235/1, 39, 35, 252/1, 39 (OLAY 23'deki eylemi nedeniyle)

 

15- ORHAN NURDUHAN

a) TCK'nun 220/7

b) TCK'nun 252/1, 38, 235/1, 38 (OLAY 5/A'daki eylemi nedeniyle)

c) TCK'nun 235/1, 38, 35 (OLAY 5/B, 5/C, 5/D'daki eylemi nedeniyle 3 kez)

 

16- HİKMET KIZILCA

a) TCK'nun 220/7

b) TCK'nun 252/1, 39, 235/1, 39 (OLAY 5/A'daki eylemi nedeniyle)

c) TCK'nun 235/1, 39, 35 (OLAY 5/B, 5/C, 5/D'deki eylemi nedeniyle 3 kez)

d) TCK'nun 235/1, 39, 35, 252/1, 39 (OLAY 14'deki eylemi nedeniyle)

 

17- HASAN YÜKSEL

a) TCK'nun 220/7,

b) TCK'nun 235/1, 39, 252/1 (OLAY 6/A, 6/B, 6/C, 6/D'deki eylemleri nedeniyle 4kez)

 

18- ŞEYHMUS KAYA

a) TCK'nun 220/7

b) TCK'nun 252/1, (OLAY 7/A'daki eylemi nedeniyle)

c) TCK'nun 235/1, 39, 35 (OLAY7/B' deki eylemi nedeniyle)

 

19- MEVLÜT KURTOĞLU

a) TCK'nun 220/7,

b) TCK'nun 235/1, 39, 252/1, (OLAY 8'deki eylemi nedeniyle)

 

20- M. METİN AKIN

a) TCK'nun 220/7

b) TCK'nun 235/1, 39, 35, 252/1, (OLAY 11'deki eylemi nedeniyle)

 

21- ALAATTİN SARPKAYA

a) TCK'nun 220/7,

b) TCK'nun 235/1, 39, 252/1, (OLAY 13'deki eylemi nedeniyle)

 

22- MUSTAFA BAKIŞ

A) TCK'nun 220/7

B) TCK'nun 235/1, 39, 43, 252/1, 43, (OLAY 15'deki eylemi nedeniyle)

 

 

23- ÇETİN İNSAN

a) TCK'nun 220/7

b) TCK'nun 235/1, 39, 35, 252/1, (OLAY 16/A, 16/B 'deki eylemleri nedeniyle 2 kez)

 

Maddeleri gereğince cezalandırılmalarına, TCK'nun 63. Maddesi gereğince tutuklu şüphelilerin tutuklu kaldıkları sürelerin cezadan mahsubuna, ayrıca şüpheliler hakkında TCK'nun 53. Maddesinin uygulanmasına, Adli Emanette kayıtlı, suçtan hasıl olan eşya ve paraların TCK'nun 54. Maddesi gereğince müsaderesine karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

Her 5 İhracatçıdan Biri Yeni Teşvik Paketinden...
Her 5 ihracatçıdan biri yeni teşvik paketinden faydalanmayı planlıyor. Yatırım planlanan sektörlerin başında...

Haberi Oku